cxf-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Merve Özbey <merve.oz...@likyateknoloji.com>
Subject InstantiationException of JaxWsDynamicClientFactory generated classes
Date Mon, 02 Apr 2012 14:51:58 GMT
Hi,

 

I generated classes from
"http://www.webservicex.net/ConvertCooking.asmx?WSDL" using
JaxWsDynamicClientFactory. While I am creating new instance from one of the
generated classes it gives this exception:

 

java.lang.InstantiationException: net.webservicex.Cookings

   at java.lang.Class.newInstance0(Class.java:340)

   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:308)

 

One of the type of the operation is net.webservicex.Cookings.

Cookings class has not no argument constructor. How can I create new
instance from this class?

 

Thanks.

 

Merve Özbey

Likya Bilgi Teknolojileri

ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.

 <http://www.likyateknoloji.com/> www.likyateknoloji.com

 

Tel :  + 90 216 471 81 55

Gsm : + 90 549 242 02 10

Faks: + 90 216 661 14 92

 

--------------------------------------

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar gizlidir. Sadece
yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını
taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmışsa bu elektonik postanın içeriğini
açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle
yasaktır. Lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Likya
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. bu mesajın içeriği ile ilgili
olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.

 

This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the
private use of the persons named above. If you received this message in
error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly
prohibited. Please immediately notify the sender and delete it from your
system. Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. does not accept
legal responsibility for the contents of this message.

--------------------------------------

Description: likya_150dpi

P

Bu e-postayı yazdırmadan önce, çevreye olan sorumluluğunuzu tekrar düşünün.

Please consider your environmental responsibility before printing this
e-mail.

 

 


Mime
 • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message