cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From victo...@apache.org
Subject [06/25] docs commit: CB-9444 cordova-docs documentation translation: cordova-docs
Date Tue, 04 Aug 2015 02:41:32 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md b/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
index 6b13133..83be43a 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Plugin rozwoju Przewodnik
 
@@ -145,15 +141,29 @@ Platforma Tizen nie obsługuje wtyczek.
 
 ## Wydawnictwo wtyczek
 
-Po rozwijać wtyczki, może chcesz opublikować i podzielić się ze społecznością. Można publikować swoje wtyczki do Cordova [rejestru][1] (na podstawie [ `npmjs` ][4]) lub do innych `npmjs` -oparty wpisywać do rejestru. Innych deweloperów można zainstalować go automatycznie za pomocą albo `plugman` lub w consoli Cordova. (Szczegóły na każdej ścieżki rozwoju, zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki i interfejs wiersza poleceń).
+Po rozwijać wtyczki, może chcesz opublikować i podzielić się ze społecznością. Możesz opublikować swój plugin do dowolnego `npmjs` -oparty wpisywać do rejestru, ale zalecane jest [NPM rejestru][4]. Przeczytaj nasze [wydawnictwa wtyczek do npm Przewodnik][5].
 
- [4]: https://github.com/isaacs/npmjs.org
+ [4]: https://www.npmjs.com
+ [5]: http://plugins.cordova.io/npm/developers.html
 
-Aby opublikować plugin musisz użyć `plugman` narzędzie i przejść przez następujące kroki:
+**Uwaga**: [Cordova plugin rejestru][6] jest przeprowadzka stanie tylko do odczytu. `publish`/ `unpublish` polecenia zostały usunięte z `plugman` , więc będziesz musiał użyć odpowiedniego `npm` polecenia.
+
+ [6]: https://plugins.cordova.io
+
+Inni deweloperzy można zainstalować wtyczki automatycznie przy użyciu `plugman` lub Cordova CLI. (Szczegóły na każdej ścieżki rozwoju, zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki i interfejs wiersza poleceń).
+
+Do publikowania pluginu do rejestru NPM musisz wykonać poniższe czynności:
+
+*  Tworzenie `package.json` pliku do wtyczki:
+  
+    $ plugman createpackagejson /path/to/your/plugin
+    
 
-  $ plugman adduser # that is if you don't have an account yet
-  $ plugman publish /path/to/your/plugin
+*  publikuje je:
   
+    $ npm adduser # that is if you don't have an account yet
+    $ npm publish /path/to/your/plugin
+    
 
 To jest to!
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md b/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
index 9ca775a..c6c0011 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Osadzanie WebViews
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/next/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/next/index.md b/docs/pl/edge/guide/next/index.md
index 2b3b4fc..c41eb7a 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/next/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/next/index.md
@@ -17,14 +17,14 @@ Ten przewodnik zawiera następujące tematy:
 
 *  Najlepsze praktyki
 *  Obsługa uaktualnień
-*  Badania
-*  Debugowanie
+*  Testowanie aplikacji Cordova
+*  Debugowanie aplikacji Cordova
 *  Interfejs użytkownika
 *  Uwagi specjalne
 *  Na bieżąco
 *  Uzyskiwanie pomocy 
 
-# Najlepsze praktyki
+# Najlepsze praktyki Cordova app rozwoju
 
 ## 1) SPA jest twoim przyjacielem
 
@@ -72,18 +72,19 @@ Jest jednym z największych błędów, nowy developer Cordova można zrobić za
 
 *  ["Ci pół dupą to"][11]
 *  ["Top 10 wskazówki wydajność PhoneGap i hybrydowych aplikacji"][12]
-*  "Szybkie aplikacji i witryn z JavaScript": http://channel9.msdn.com/Events/Build/2013/4-313
+*  ["Szybki aplikacji i witryn z JavaScript"][13]
 
 [11]: http://sintaxi.com/you-half-assed-it
 [12]: http://coenraets.org/blog/2013/10/top-10-performance-techniques-for-phonegap-and-hybrid-apps-slides-available/
+ [13]: https://channel9.msdn.com/Events/Build/2013/4-313
 
 ## 3) rozpoznać i obsłużyć Offline Status
 
 Zobacz poprzednie wskazówka na temat sieci. Nie tylko można w powolnej sieci, jest to całkowicie możliwe do aplikacji jest całkowicie niedostępny. Aplikacja powinna obsługiwać to w sposób inteligentny. Jeśli aplikacja nie jest, ludzie będą myśleć, że aplikacja jest uszkodzony. Biorąc pod uwagę, jak łatwo jest radzić (Cordova obsługuje offline i online zdarzenie) nie ma absolutnie żadnego powodu, aby aplikacja nie odpowiada również po uruchomieniu trybu offline. Upewnij się, że badania (patrz poniżej sekcja badanie) aplikacji i pamiętaj sprawdzić, jak aplikacja obsługuje po uruchomieniu w jednym państwie i następnie przełączyć się do innego.
 
-Należy zauważyć, że zdarzenia online i offline, a także sieci połączenia API nie jest doskonały. Może trzeba polegać na użyciu żądanie XHR, aby sprawdzić, czy urządzenie jest naprawdę offline lub online. Na koniec dnia można oczywiście dodać jakąś formą wsparcia dla sieci problemy - w rzeczywistości, Apple store (i prawdopodobnie innych sklepach) spowoduje odrzucenie aplikacji, które nie poprawnie obsłużyć Państwa trybu offline i online. Więcej dyskusji na ten temat zobacz ["Jest to coś na?"][13]
+Należy zauważyć, że zdarzenia online i offline, a także sieci połączenia API nie jest doskonały. Może trzeba polegać na użyciu żądanie XHR, aby sprawdzić, czy urządzenie jest naprawdę offline lub online. Na koniec dnia można oczywiście dodać jakąś formą wsparcia dla sieci problemy - w rzeczywistości, Apple store (i prawdopodobnie innych sklepach) spowoduje odrzucenie aplikacji, które nie poprawnie obsłużyć Państwa trybu offline i online. Więcej dyskusji na ten temat zobacz ["Jest to coś na?"][14]
 
- [13]: http://blogs.telerik.com/appbuilder/posts/13-04-23/is-this-thing-on-%28part-1%29
+ [14]: http://blogs.telerik.com/appbuilder/posts/13-04-23/is-this-thing-on-%28part-1%29
 
 # Obsługa uaktualnień
 
@@ -120,7 +121,7 @@ Zawsze przetestować aplikacje do zapewnienia, że rata nowy plugin nie zepsuł
 
 Jeśli twój projekt ma wiele wtyczek, które trzeba zaktualizować, to zaoszczędzić czas, aby utworzyć skrypt powłoki lub partii, który usuwa i dodaje wtyczek za pomocą jednego polecenia.
 
-# Badania
+# Testowanie aplikacji Cordova
 
 Bardzo ważne jest testowanie aplikacji. Zespół Cordova używa Jasmine, ale wszelkie rozwiązania internetowe sojusznicza jednostka badania zrobi.
 
@@ -138,7 +139,7 @@ Jest to, oczywiście, niemożliwe do testów na każdego dostępnego urządzenia
 
 Wskazówka: To jest możliwe na Android Nexus urządzenia łatwo Flash różnych wersji systemu Android na urządzenia. Ten prosty proces pozwoli Ci łatwo testowania aplikacji na różnych poziomach Android z pojedynczym urządzeniem, bez anulowania gwarancji lub wymagające "jailbreak" i "głównego" urządzenia. Google Android fabryka obrazów i instrukcje znajdują się na: https://developers.google.com/android/nexus/images#instructions
 
-# Debugowanie
+# Debugowanie aplikacji Cordova
 
 Debugowanie Cordova wymaga konfiguracji. W przeciwieństwie do aplikacji pulpitu nie można po prostu otworzyć dev narzędzi na telefonie komórkowym i rozpocząć debugowanie, na szczęście istnieje kilka alternatyw.
 
@@ -146,15 +147,15 @@ Debugowanie Cordova wymaga konfiguracji. W przeciwieństwie do aplikacji pulpitu
 
 ### Xcode
 
-Z Xcode można debugować strony rodzimych iOS aplikacji Cordova. Upewnij się, że obszar Debug jest wyświetlana (widok-> Debug obszaru). Gdy aplikacja jest uruchomiona na urządzenie (lub symulator), można przeglądać logów w obszarze debugowania. To jest, gdy występują błędy lub ostrzeżenia zostaną wydrukowane. Można również ustawić punkty przerwania w plikach źródłowych. To pozwoli Ci krok za pośrednictwem jednej linii kodu w czasie i wyświetlić stan zmiennych w tym czasie. Stanu zmiennych jest wyświetlany w obszarze debugowania, gdy przerwania. Gdy aplikacja jest uruchomiony na urządzeniu, możesz przywołać Safari web inspektor (opisanych poniżej) do debugowania po stronie widoku sieci Web i js aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji i pomocy, zobacz przewodnik Xcode: [Xcode debugowania Przewodnik][14]
+Z Xcode można debugować strony rodzimych iOS aplikacji Cordova. Upewnij się, że obszar Debug jest wyświetlana (widok-> Debug obszaru). Gdy aplikacja jest uruchomiona na urządzenie (lub symulator), można przeglądać logów w obszarze debugowania. To jest, gdy występują błędy lub ostrzeżenia zostaną wydrukowane. Można również ustawić punkty przerwania w plikach źródłowych. To pozwoli Ci krok za pośrednictwem jednej linii kodu w czasie i wyświetlić stan zmiennych w tym czasie. Stanu zmiennych jest wyświetlany w obszarze debugowania, gdy przerwania. Gdy aplikacja jest uruchomiony na urządzeniu, możesz przywołać Safari web inspektor (opisanych poniżej) do debugowania po stronie widoku sieci Web i js aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji i pomocy, zobacz przewodnik Xcode: [Xcode debugowania Przewodnik][15]
 
- [14]: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/ToolsLanguages/Conceptual/Xcode_Overview/DebugYourApp/DebugYourApp.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010215-CH18-SW1
+ [15]: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/ToolsLanguages/Conceptual/Xcode_Overview/DebugYourApp/DebugYourApp.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010215-CH18-SW1
 
 ### Safari zdalnego debugowania sieci Web inspektor
 
-Z Safari web inspektor można debugować webview i js kod w aplikacji Cordova. To działa tylko na OSX i tylko z iOS 6 (i wyższe). Używa Safari połączyć się z urządzeniem (lub symulator) i połączy przeglądarki dev narzędzi aplikacji Cordova. Ci, co można oczekiwać od dev narzędzi - DOM kontroli/manipulacji, debuger JavaScript, Sieć kontroli, konsoli i więcej. Jak Xcode z Safari web inspektor może ustawić punkty przerwania w kodzie JavaScript i wyświetlić stan zmiennych w tym czasie. Można przeglądać wszelkie błędy, ostrzeżenia lub komunikaty, które są drukowane na konsoli. Można również uruchomić poleceń JavaScript bezpośrednio z konsoli jak Twoja aplikacja jest uruchomiona. Można uzyskać więcej informacji na temat jak skonfigurować go i co można zrobić, to doskonałe blogu: <http://moduscreate.com/enable-remote-web-inspector-in-ios-6/> i ten poradnik: [Safari Web inspektor Przewodnik][15]
+Z Safari web inspektor można debugować webview i js kod w aplikacji Cordova. To działa tylko na OSX i tylko z iOS 6 (i wyższe). Używa Safari połączyć się z urządzeniem (lub symulator) i połączy przeglądarki dev narzędzi aplikacji Cordova. Ci, co można oczekiwać od dev narzędzi - DOM kontroli/manipulacji, debuger JavaScript, Sieć kontroli, konsoli i więcej. Jak Xcode z Safari web inspektor może ustawić punkty przerwania w kodzie JavaScript i wyświetlić stan zmiennych w tym czasie. Można przeglądać wszelkie błędy, ostrzeżenia lub komunikaty, które są drukowane na konsoli. Można również uruchomić poleceń JavaScript bezpośrednio z konsoli jak Twoja aplikacja jest uruchomiona. Można uzyskać więcej informacji na temat jak skonfigurować go i co można zrobić, to doskonałe blogu: <http://moduscreate.com/enable-remote-web-inspector-in-ios-6/> i ten poradnik: [Safari Web inspektor Przewodnik][16]
 
- [15]: https://developer.apple.com/library/safari/documentation/AppleApplications/Conceptual/Safari_Developer_Guide/Introduction/Introduction.html
+ [16]: https://developer.apple.com/library/safari/documentation/AppleApplications/Conceptual/Safari_Developer_Guide/Introduction/Introduction.html
 
 ## Chrom zdalnego debugowania
 
@@ -172,34 +173,38 @@ Weinre tworzy lokalny serwer, który może obsługiwać klienta zdalnego debugow
 
 ## Inne opcje
 
-*  Jeżyna 10 obsługuje debugowania, jak również: [Dokumentacja][16]
-*  Można debugowania, jak również przy użyciu menedżer aplikacji Firefox, zobacz [ten post na blogu][17] i tym [artykule MDN][18].
+*  Jeżyna 10 obsługuje debugowania, jak również: [Dokumentacja][17]
+*  Można debugowania, jak również przy użyciu menedżer aplikacji Firefox, zobacz [ten post na blogu][18] i tym [artykule MDN][19].
 *  Aby uzyskać więcej przykładów i wyjaśnienie powyższych wskazówek debugowania, zobacz: <http://developer.telerik.com/featured/a-concise-guide-to-remote-debugging-on-ios-android-and-windows-phone/>
 
- [16]: https://developer.blackberry.com/html5/documentation/v2_0/debugging_using_web_inspector.html
- [17]: https://hacks.mozilla.org/2014/02/building-cordova-apps-for-firefox-os/
- [18]: https://developer.mozilla.org/en-US/Apps/Tools_and_frameworks/Cordova_support_for_Firefox_OS#Testing_and_debugging
+ [17]: https://developer.blackberry.com/html5/documentation/v2_0/debugging_using_web_inspector.html
+ [18]: https://hacks.mozilla.org/2014/02/building-cordova-apps-for-firefox-os/
+ [19]: https://developer.mozilla.org/en-US/Apps/Tools_and_frameworks/Cordova_support_for_Firefox_OS#Testing_and_debugging
 
 # Interfejs użytkownika
 
 Tworzenie aplikacji Cordova, że wygląda ładnie na mobilnych może być wyzwaniem, zwłaszcza dla programistów. Wielu ludzi zdecydował się użyć ramy UI to ułatwić. Oto krótka lista opcji, które warto wziąć pod uwagę.
 
 *  [jQuery Mobile][9] - jQuery Mobile automatycznie poprawia układ dla mobilnych optymalizacji. Również obsługuje tworzenie SPA dla Ciebie automatycznie.
-*  [joński][19] -ten potężny ram UI rzeczywiście ma własną CLI do obsługi tworzenia projektu. 
-*  [Z grzechotką][20] - wysyłany przez ludzi, którzy stworzyli Bootstrap. 
+*  [joński][20] -ten potężny ram UI rzeczywiście ma własną CLI do obsługi tworzenia projektu. 
+*  [Z grzechotką][21] - wysyłany przez ludzi, którzy stworzyli Bootstrap. 
 *  [Kendo UI][5] - otwartego interfejsu użytkownika i aplikacji ramy z Telerik.
-*  [Nawierzchnia][21]
+*  [Nawierzchnia][22]
 *  [ReactJS][7]
 
- [19]: http://ionicframework.com/
- [20]: http://goratchet.com/
- [21]: http://topcoat.io
+ [20]: http://ionicframework.com/
+ [21]: http://goratchet.com/
+ [22]: http://topcoat.io
 
-Podczas tworzenia interfejsu użytkownika, warto pomyśleć o wszystkich platform, które są kierowane i różnice między oczekiwaniami użytkownika. Na przykład aplikacja Android, że ma iOS styl interfejsu użytkownika będzie prawdopodobnie nie przejść z użytkowników. To czasem jest nawet egzekwowane przez różnych sklepach. W związku z tym, to jest ważne, że przestrzeganie Konwencji każdej platformy i dlatego są zaznajomieni z różnych ludzi wytycznych interfejs: * [iOS][22] * [Android][23] * [Windows Phone][24]
+Podczas tworzenia interfejsu użytkownika, warto pomyśleć o wszystkich platform, które są kierowane i różnice między oczekiwaniami użytkownika. Na przykład aplikacja Android, że ma iOS styl interfejsu użytkownika będzie prawdopodobnie nie przejść z użytkowników. To czasem jest nawet egzekwowane przez różnych sklepach. W związku z tym ważne jest, że przestrzegania Konwencji Każda platforma i dlatego są zaznajomieni z różnych ludzi wytycznych interfejs:
 
- [22]: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html
- [23]: https://developer.android.com/designWP8
- [24]: http://dev.windowsphone.com/en-us/design/library
+*  [iOS][23]
+*  [Androida][24]
+*  [Windows Phone][25]
+
+ [23]: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/userexperience/conceptual/MobileHIG/index.html
+ [24]: https://developer.android.com/designWP8
+ [25]: http://dev.windowsphone.com/en-us/design/library
 
 ## UI dodatkowe artykuły i zasobów
 
@@ -223,18 +228,18 @@ Wyświetlanie zdalnie załadować zawartość HTML w widoku sieci Web powinno od
 
 Oto kilka sposobów, aby być na bieżąco z Cordova.
 
-*  Zapisać się na [blogu Cordova][25].
-*  Zapisz się na [listę deweloperów][26]. Uwaga - to nie jest Grupa wsparcia! Raczej jest to miejsce, gdzie omówiono rozwój Cordova.
+*  Zapisać się na [blogu Cordova][26].
+*  Zapisz się na [listę deweloperów][27]. Uwaga - to nie jest Grupa wsparcia! Raczej jest to miejsce, gdzie omówiono rozwój Cordova.
 
- [25]: http://cordova.apache.org/#news
- [26]: http://cordova.apache.org/#mailing-list
+ [26]: http://cordova.apache.org/#news
+ [27]: http://cordova.apache.org/#mailing-list
 
 # Uzyskiwanie pomocy
 
 Poniższe linki są najlepsze miejsca, aby uzyskać pomoc dotyczącą Cordova:
 
-*  StackOverflow: <http://stackoverflow.com/questions/tagged/cordova> przy użyciu tagu Cordova, można wyświetlać i przeglądać wszystkie pytania Cordova. Należy zauważyć, że StackOverflow automatycznie konwertuje "Telefon" tag "Cordova", więc w ten sposób będzie można historycznych pytań, jak również dostęp do
-*  Grupa Google telefon: [https://groups.google.com/forum/#! forum/telefon][27] to grupa Google było stare forum wsparcia dla Kiedy Cordova nadal był nazywany architekturą PhoneGap. Chociaż istnieje wiele użytkowników Cordova, które często Grupa ta, wspólnotowym Cordova wyraził zainteresowanie koncentruje się mniej na tej grupie i zamiast przy pomocy StackOverflow
+*  StackOverflow: <http://stackoverflow.com/questions/tagged/cordova> przy użyciu tagu Cordova, można wyświetlać i przeglądać wszystkie pytania Cordova. Należy zauważyć, że StackOverflow automatycznie konwertuje "Telefon" tag "Cordova", więc w ten sposób będziesz mógł uzyskać dostęp do historycznych pytań, jak również
+*  Grupa Google telefon: [https://groups.google.com/forum/#! forum/telefon][28] to grupa Google był starym forum wsparcia, gdy Cordova nadal był nazywany architekturą PhoneGap. Chociaż nadal istnieją wiele użytkowników Cordova, że częste tej grupy, Wspólnoty Cordova wyraził zainteresowanie koncentruje się mniej na tej grupie i zamiast korzystania z StackOverflow wsparcia
 *  Zlotu: <http://phonegap.meetup.com> - rozważyć znalezienie lokalnej grupy meetup Cordova/PhoneGap
 
- [27]: https://groups.google.com/forum/#!forum/phonegap
\ No newline at end of file
+ [28]: https://groups.google.com/forum/#!forum/phonegap
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/overview/index.md b/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
index 51247f2..4e706bc 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
@@ -1,21 +1,18 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
     under the License.
----
+  
+
+* * *
 
 # Przegląd
 
@@ -59,7 +56,7 @@ Począwszy od wersji 3.0 można użyć dwa podstawowe procesy tworzenia aplikacj
 
 *  **Zorientowane na platformę pracy**: Użyj tego przepływu pracy, jeśli chcesz, aby skupić się na tworzeniu aplikacji na jednej platformie i trzeba być w stanie zmienić to na niższym poziomie. Musisz użyć tej metody, na przykład, jeśli chcesz aplikacji mieszać niestandardowych składników macierzystego z opartych na sieci web składniki Cordova, omówionego w WebViews osadzanie. Jako zasada kciuka używać ten przepływ pracy, jeżeli zajdzie potrzeba modyfikacji projektu w zestawie SDK. Ten przepływ pracy opiera się na zestaw skryptów powłoki niższego poziom, które są dostosowane dla każdego z obsługiwanych platform i oddzielne narzędzie Plugman, które pozwala na zastosowanie pluginów. Podczas tej pracy można używać do tworzenia wieloplatformowych aplikacji, to zazwyczaj trudniejsze, ponieważ brak narzędzie wyższego poziomu oznacza budować oddzielnych cyklach i modyfikacje plugin dla każdej platformy. Jednak ten przepływ pracy umożliwia dostę
 p do opcji rozwoju przez każdego zestawu SDK i ma zasadnicze znaczenie dla mieszańców złożonych aplikacji. Zobacz różne Poradniki platformy szczegóły na każdej platformie narzędzia dostępne powłoki.
 
-Kiedy po raz pierwszy rozpoczynających działalność, może być najłatwiejszy w obsłudze przepływ przekreślać platforma do tworzenia aplikacji, jak opisano w interfejs wiersza poleceń. Masz wtedy możliwość przełączyć na środku platformy pracy jeśli potrzebujesz większej kontroli, którą SDK zawiera. Narzędzia niższego poziomu powłoki są dostępne w [cordova.apache.org][1] w osobnym dystrybucji niż CLI. Dla projektów początkowo generowane przez CLI, narzędzia powłoki te są również dostępne w projekcie w różnych `platforms/*/cordova` katalogów.
+Kiedy po raz pierwszy rozpoczynających działalność, może być najłatwiejszy w obsłudze przepływ pracy wieloplatformowy do tworzenia aplikacji, jak opisano w interfejs wiersza poleceń. Masz wtedy możliwość przełączyć na środku platformy pracy jeśli potrzebujesz większej kontroli, którą SDK zawiera. Narzędzia niższego poziomu powłoki są dostępne w [cordova.apache.org][1] w osobnym dystrybucji niż CLI. Dla projektów początkowo generowane przez CLI, narzędzia powłoki te są również dostępne w projekcie w różnych `platforms/*/cordova` katalogów.
 
 **Uwaga**: po przełączeniu się z pracy opartego na CLI do jednego wokół powłoka narzędzia i SDK platformy, nie można wrócić. CLI utrzymuje wspólny zestaw kodu źródłowego przekreślać platforma, która na każdym budować to używa do napisania kodu źródłowego platformy. Aby zachować wszelkie modyfikacje wprowadzone do zasobów platformy, trzeba przejść do narzędzi platformy centered powłoki, które zignorować kod źródłowy przekreślać platforma i zamiast opiera się na kod specyficzny dla platformy.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
index 9d650de..cced041 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Amazon ogień OS konfiguracja
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
index 9ed53ee..bfb8daa 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Amazon ogień platformy OS Przewodnik
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
index cba4c33..26fdef0 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Amazon ogień OS Plugins
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
index 73a9cb8..fe10a1b 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Amazon ogień OS WebViews
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
index 07a194d..2d4a7c4 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Konfiguracja dla platformy Android
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
index b28ae4a..329c032 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Przewodnik platformy Android
 
@@ -58,7 +54,7 @@ Zainstalować [Android SDK autonomicznych narzędzi][5] lub [Android Studio][6].
 
 Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji są dostępne jako część instalacji łącza powyżej.
 
-Cordova wiersza polecenia narzędzia do pracy, lub CLI, który opiera się na nich konieczne jest uwzględnienie zestawu SDK `platformy narzędzia` i `Narzędzia` katalogi w `ścieżce`. Na komputerze Mac można użyć edytora tekstu do tworzenia lub modyfikowania pliku `~/.bash_profile` dodanie linii następujących, w zależności od tego, gdzie instaluje zestawu SDK:
+Cordova wiersza polecenia narzędzia do pracy, lub CLI, który opiera się na nich konieczne jest uwzględnienie zestawu SDK `platformy narzędzia` i `Narzędzia` katalogi w `ścieżce`. Na Mac lub Linux, można użyć edytora tekstu do tworzenia lub modyfikowania `~/.bash_profile` pliku, dodanie linii następujących, zależności od tego, gdzie instaluje zestawu SDK:
 
     export PATH=${PATH}:/Development/android-sdk/platform-tools:/Development/android-sdk/tools
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
index d7a5cfb..da0568a 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Wtyczek Android
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
index 5a5b0f9..16c6e38 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Android Shell narzędzia Przewodnik
 
@@ -73,9 +69,21 @@ Upewnij się, że można utworzyć co najmniej jeden Android urządzenia wirtual
 
 Można przejrzeć Android app podpisania wymagania tutaj: http://developer.android.com/tools/publishing/app-signing.html
 
-Aby zarejestrować aplikację, należy następujące parametry: * kluczy (`--keystore`): ścieżka do pliku binarnego, który może zawierać zestaw kluczy. * Keystore hasła (`-storePassword`): hasło do kluczy * Alias (`--alias`): identyfikator określający klucza prywatnego do śpiewania. * Hasło (`--password`): hasło do klucza prywatnego określonego. * Rodzaj kluczy (`-keystoreType`): pkcs12, jks (domyślnie: automatyczne wykrywanie oparty na rozszerzenie pliku) te parametry mogą być określone za pomocą argumentów wiersza polecenia powyżej do `budowy` lub `uruchomić` skrypty.
+Do podpisania aplikacji, musisz następujące parametry:
+
+*  Keystore ( `--keystore` ): ścieżka do pliku binarnego, który może zawierać zestaw kluczy.
+
+*  Keystore hasła ( `--storePassword` ): do keystore hasła
+
+*  Aliasu ( `--alias` ): identyfikator określenie klucza prywatnego do śpiewania.
+
+*  Hasło ( `--password` ): hasło do klucza prywatnego określonego.
+
+*  Rodzaju kluczy ( `--keystoreType` ): pkcs12, jks (domyślnie: automatyczne wykrywanie oparty na rozszerzenie pliku)
+
+Parametry te mogą być określone za pomocą argumentów wiersza polecenia powyżej do `build` lub `run` skrypty.
 
-Alternatywnie można je określić w pliku konfiguracyjnym budować (build.json) za pomocą argumentu (`-buildConfig`). Oto przykład pliku konfiguracyjnego budować:
+Alternatywnie, można je określić w budować konfiguracji pliku (build.json) za pomocą ( `--buildConfig` ) argumentu. Oto przykład pliku konfiguracyjnego budować:
 
   {
     "android": {
@@ -97,9 +105,9 @@ Alternatywnie można je określić w pliku konfiguracyjnym budować (build.json)
   }
   
 
-Dla wersji podpisanie, hasła mogą być wyłączone i budować system wyda się monit z prośbą o hasło.
+Do wydania podpisu, hasła mogą być wyłączone i budować system wyda się monit z prośbą o hasło.
 
-Dostępna jest również obsługa mieszać i łączyć argumentów wiersza polecenia i parametry w pliku build.json. Wartości argumentów wiersza polecenia otrzyma pierwszeństwo. Może to być przydatne do określania haseł w wierszu polecenia.
+Dostępna jest również obsługa mieszać i łączyć argumentów wiersza polecenia i parametry w pliku build.json. Wartości od argumentów wiersza polecenia otrzyma pierwszeństwo. Może to być przydatne do określania haseł w wierszu polecenia.
 
 ## Rejestrowanie
 
@@ -129,15 +137,15 @@ Te [Właściwości][3] można ustawić aby dostosować ten budować:
 
 *  **cdvBuildMultipleApks** (domyślnie: false)
   
-  Jeśli ta opcja jest ustawiona, a następnie wiele plików APK zostanie wygenerowany: jeden na rodzimych platformy obsługiwane przez biblioteka projektów (x 86, ramię, itp). Może to być ważne, jeśli twój projekt używa dużych bibliotek rodzimych, które mogą znacznie zwiększyć rozmiar wygenerowanego APK.
+  Jeśli ta opcja jest ustawiona, a następnie wiele plików APK zostanie wygenerowany: jeden na rodzimych platformy obsługiwane przez biblioteka projektów (x 86, ramię, itp). Może to być ważne, jeśli twój projekt używa dużych bibliotek rodzimych, które drastycznie zwiększyć rozmiar wygenerowanego APK.
   
   Jeśli nie zestaw, a następnie jeden APK zostanie wygenerowany które mogą być używane na wszystkich urządzeniach.
 
 *  **cdvVersionCode**
   
-  Zastępuje versionCode w `AndroidManifest.xml`
+  Zastępuje versionCode, w`AndroidManifest.xml`
 
-*  **cdvReleaseSigningPropertiesFile** (domyślnie: release-signing.properties)
+*  **cdvReleaseSigningPropertiesFile** (domyślnie: wydanie signing.properties)
   
   Ścieżka do pliku *.Properties, zawierający podpisywanie informacji do wydania buduje. Plik powinien wyglądać tak:
   
@@ -148,27 +156,27 @@ Te [Właściwości][3] można ustawić aby dostosować ten budować:
     keyPassword=SECRET2
     
   
-  `storePassword` i `keyPassword` są opcjonalne, a zostaniesz poproszony o pominięcie.
+  `storePassword`i `keyPassword` są opcjonalne, a zostaniesz poproszony o pominięcie.
 
-*  **cdvDebugSigningPropertiesFile** (domyślnie: debug-signing.properties)
+*  **cdvDebugSigningPropertiesFile** (domyślnie: debugowania signing.properties)
   
-  Tak samo jak cdvReleaseSigningPropertiesFile, ale do debugowania buduje. Przydatne, gdy zachodzi potrzeba udostępnienia klucza podpisywania z innymi deweloperami.
+  Tak samo jak cdvReleaseSigningPropertiesFile, ale dla debugowania buduje. Przydatne, gdy zachodzi potrzeba udostępnienia klucza podpisywania z innymi deweloperami.
 
 *  **cdvMinSdkVersion**
   
-  Zastępuje wartość `minSdkVersion` w `AndroidManifest.xml`. Przydatne podczas tworzenia wielu APKs oparte na wersja SDK.
+  Zastępuje wartość `minSdkVersion` w `AndroidManifest.xml` . Przydatne podczas tworzenia wielu APKs oparte na wersja SDK.
 
 *  **cdvBuildToolsVersion**
   
-  Zastąp wartość automatycznie wykryte `android.buildToolsVersion`.
+  Zastąpić automatycznie wykryć `android.buildToolsVersion` wartość.
 
 *  **cdvCompileSdkVersion**
   
-  Zastąp wartość automatycznie wykryte `android.compileSdkVersion`.
+  Zastąpić automatycznie wykryć `android.compileSdkVersion` wartość.
 
 ### Rozszerzenie build.gradle
 
-Jeśli trzeba dostosować `build.gradle`, zamiast edytować bezpośrednio, należy utworzyć plik rodzeństwo o nazwie `build-extras.gradle`. Ten plik będzie zawarte przez główne `build.gradle` obecny. Oto przykład:
+Jeśli chcesz dostosować `build.gradle` , raczej niż edytować bezpośrednio, należy utworzyć element członkowski równorzędny plik o nazwie `build-extras.gradle` . Ten plik zostaną uwzględnione przez głównego `build.gradle` kiedy obecny. Oto przykład:
 
   # Example build-extras.gradle
   # This file is included at the beginning of `build.gradle`
@@ -179,7 +187,7 @@ Jeśli trzeba dostosować `build.gradle`, zamiast edytować bezpośrednio, nale
   }
   
 
-Należy zauważyć, że wtyczki można także `build-extras.gradle` plików za pośrednictwem:
+Należy zauważyć, że wtyczki można również `build-extras.gradle` plików za pomocą:
 
   <framework src="some.gradle" custom="true" type="gradleReference" />
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
index 5d582dd..203da2d 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Aktualizacja
 
@@ -82,7 +78,7 @@ Dla projektów CLI:
 
 1. Aktualizacja `cordova` wersji CLI. Zobacz interfejs wiersza poleceń.
 
-2. Uruchom `cordova platform update android` w istniejących projektach.
+2. Uruchomić `cordova platform update android` w istniejących projektach.
 
 ## Uaktualnienie do 3.3.0 od 3.2.0
 
@@ -90,7 +86,7 @@ Wykonaj te same instrukcje co `3.2.0`.
 
 Począwszy od 3.3.0, Cordova runtime jest teraz skompilowany jako bibliotekę Android w miejsce przepisów Jar. Będzie to miało żadnego wpływu na sposób użycia wiersza polecenia, ale IDE użytkownicy będą musieli importować nowo dodane projektu `MyProject-CordovaLib` do ich obszaru roboczego.
 
-## Uaktualnienie do 3.2.0 od 3.1.0
+## Ulepszanie wobec 3.2.0 od 3.1.0
 
 Dla projektów, które zostały utworzone z cordova CLI:
 
@@ -118,7 +114,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
     bin/update <project_path>
   
 
-## Uaktualnienie do consoli (3.0.0) z 2.9.0
+## Uaktualnienia do consoli (3.0.0) z 2.9.0
 
 1. Tworzenie nowego projektu Apache Cordova 3.0.0 za pomocą CLI, cordova, zgodnie z opisem w interfejs wiersza poleceń.
 
@@ -128,7 +124,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
 
 4. Skopiuj rodzimych aktywów od starego projektu do odpowiednich katalogów na `platformach lub android`: jest to katalog, gdzie istnieje projektu cordova-android rodzimych.
 
-5. Narzędzia CLI cordova instalowac pluginy, czego potrzebujesz. Należy zauważyć, że CLI obsługuje wszystkie podstawowe API jako wtyczki, więc mogą one potrzebować do dodania. Tylko 3.0.0 wtyczki są kompatybilne z CLI.
+5. Użyj narzędzia CLI cordova instalowac pluginy, czego potrzebujesz. Należy zauważyć, że CLI obsługuje wszystkie podstawowe API jako wtyczek, dzięki czemu mogą one potrzebować do dodania. Tylko 3.0.0 wtyczki są kompatybilne z CLI.
 
 ## Uaktualnienie do 3.0.0 z 2.9.0
 
@@ -146,11 +142,11 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
   
   **Uwaga**: wszystkie podstawowe API zostały usunięte i musi być zainstalowany jako wtyczki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z za pomocą Plugman do zarządzania Plugins przewodnik.
 
-## Aktualizacja z wersji 2.8.0 do wersji 2.9.0
+## Upgrade do 2.9.0 od 2.8.0
 
 1. Run `bin/update <project_path>`.
 
-## Aktualizacja z wersji 2.7.0 do wersji 2.8.0
+## Uaktualnienie do 2.8.0 od 2.7.0
 
 1. Usunąć `cordova-2.7.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -188,7 +184,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
 
 8. Skopiuj pliki z `bin/templates/cordova` do projektu `cordova` katalogu.
 
-## Aktualizacja z wersji 2.5.0 do wersji 2.6.0
+## Uaktualnienie do 2.6.0 z 2.5.0
 
 1. Usunąć `cordova-2.5.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -198,7 +194,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.6.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.6.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.6.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
@@ -208,7 +204,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
 
 Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródłowym Cordova.
 
-## Uaktualnić do 2.5.0 2.4.0
+## Uaktualnienie do 2.5.0 od 2.4.0
 
 1. Usunąć `cordova-2.4.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -218,7 +214,7 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.5.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.5.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.5.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
@@ -226,7 +222,7 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 8. Skopiuj pliki z `bin/templates/cordova` do projektu `cordova` katalogu.
 
-## Uaktualnić do 2.4.0 2.3.0
+## Uaktualnienie do 2.4.0 od 2.3.0
 
 1. Usunąć `cordova-2.3.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -236,13 +232,13 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.4.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.4.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.4.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
 7. Skopiuj pliki z `bin/templates/cordova` do projektu `cordova` katalogu.
 
-## Uaktualnić do 2.3.0 2.2.0
+## Uaktualnienie do 2.3.0 od 2.2.0
 
 1. Usunąć `cordova-2.2.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -252,7 +248,7 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.3.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.3.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.3.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
@@ -268,7 +264,7 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.2.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.2.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.2.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
@@ -284,13 +280,13 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.1.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.1.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.1.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
 7. Skopiuj pliki z `bin/templates/cordova` do projektu `cordova` katalogu.
 
-## Uaktualnić do 2.0.0 1.9.0
+## Uaktualnienie do 2.0.0 od 1.9.0
 
 1. Usunąć `cordova-1.9.0.jar` z projektu w katalogu `libs` .
 
@@ -300,7 +296,7 @@ Uruchom `bin/update <project>` ścieżka projektu wymienione w katalogu źródł
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-2.0.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-2.0.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-2.0.0.js` pliku.
 
 6. Kopiowanie `res/xml/config.xml` do meczu`framework/res/xml/config.xml`.
 
@@ -346,7 +342,7 @@ Ze względu na wprowadzenie `CordovaWebView` w 1.9.0 wydania, wtyczki innych fir
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-1.8.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-1.8.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-1.8.0.js` pliku.
 
 6. Aktualizacja `res/xml/plugins.xml` do meczu`framework/res/xml/plugins.xml`.
 
@@ -360,7 +356,7 @@ Ze względu na wprowadzenie `CordovaWebView` w 1.9.0 wydania, wtyczki innych fir
 
 4. Skopiuj nowe `cordova-1.8.0.js` do projektu.
 
-5. Uaktualnić twój HTML, aby skorzystać z nowego `cordova-1.8.0.js` pliku.
+5. Uaktualnić twój HTML do używania nowych `cordova-1.8.0.js` pliku.
 
 6. Aktualizacja `res/xml/plugins.xml` do meczu`framework/res/xml/plugins.xml`.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
index 434263f..331122c 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Android WebViews
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
index 8f2ee51..ff0d129 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
@@ -1,25 +1,21 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Uaktualnianie BlackBerry
 
-Ten poradnik pokazuje jak zmodyfikować BlackBerry projektów do uaktualnienia ze starszych wersji Cordova. Te instrukcje dotyczą projektów utworzonych w starszych zestaw narzędzi wiersza polecenia, które poprzedzają `cordova` Narzędzia CLI. Zobacz interfejs wiersza poleceń do informacji jak zaktualizować do wersji CLI.
+Ten poradnik pokazuje jak zmodyfikować BlackBerry projektów do uaktualnienia ze starszych wersji Cordova. Te instrukcje dotyczą projektów utworzonych w starszych zestaw narzędzi wiersza polecenia, które poprzedzają `cordova` Narzędzia CLI. Zobacz interfejs wiersza poleceń do informacji jak zaktualizować wersja od CLI.
 
 ## Projekty modernizacji 2.8.0 do 2.9.0
 
@@ -45,7 +41,7 @@ Jeżyna 10:
 
 3. Przejdź do katalogu, gdzie można umieścić pobrać źródła powyżej, za pomocą systemu unix jak terminalu: Terminal.app, Bash, Cygwin, itp.
 
-4. Tworzenie nowego projektu, zgodnie z opisem w iOS Shell narzędzia przewodnik. Potrzebujesz aktywów od ten nowy projekt.
+4. Tworzenie nowego projektu, zgodnie z opisem w BlackBerry Shell narzędzia przewodnik. Potrzebujesz aktywów od ten nowy projekt.
 
 5. Kopia `www/cordova.js` pliku z nowego projektu w `www` katalogu i Usuń `www/cordova.js` pliku.
 
@@ -83,7 +79,7 @@ BlackBerryOS/Playbook:
 
 3. Przejdź do katalogu, gdzie można umieścić pobrać źródła powyżej, za pomocą systemu unix jak terminalu: Terminal.app, Bash, Cygwin, itp.
 
-4. Tworzenie nowego projektu, zgodnie z opisem w iOS Shell narzędzia przewodnik. Potrzebujesz aktywów od ten nowy projekt.
+4. Tworzenie nowego projektu, zgodnie z opisem w BlackBerry Shell narzędzia przewodnik. Potrzebujesz aktywów od ten nowy projekt.
 
 5. Kopia `www/cordova.js` pliku z nowego projektu w `www` katalogu i Usuń `www/cordova.js` pliku.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
index 350eb30..6edc424 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Konfiguracja blackBerry 10
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
index 7f5d296..af5ef68 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Przewodnik platformy blackBerry 10
 
@@ -128,7 +124,7 @@ Ostatnim krokiem jest do generowania certyfikatu podpisywania:
 
 ## Tworzenie projektu
 
-Użycie `cordova` narzędzie, aby skonfigurować nowy projekt, zgodnie z opisem w interfejs wiersza poleceń. Na przykład w katalogu kodu źródłowego:
+Użycie `cordova` narzędzie założyć nowego projektu, jak opisano w interfejs wiersza poleceń. Na przykład w katalogu kodu źródłowego:
 
     $ cordova create hello com.example.hello
     $ cd hello

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
index 6f43f05..cf607a7 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-     KIND, either express or implied. See the License for the
+     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Jeżyna 10 wtyczek
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/b5795d21/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
index c79b304..bd4064b 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
@@ -1,21 +1,17 @@
----
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-     or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-     distributed with this work for additional information
-     regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-     to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-     "License"); you may not use this file except in compliance
-     with the License. You may obtain a copy of the License at
+* * *
 
-      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
     software distributed under the License is distributed on an
     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
     KIND, either express or implied. See the License for the
     specific language governing permissions and limitations
-     under the License.
----
+  
+
+## under the License.
 
 # Przewodnik narzędziem blackBerry 10 powłoki
 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message