cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From victo...@apache.org
Subject [02/11] docs commit: CB-9128 cordova-docs documentation translation: cordova-docs
Date Fri, 12 Jun 2015 14:38:14 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/pl/edge/guide/support/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/support/index.md b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
index 577021a..e6ab620 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/support/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
@@ -186,7 +186,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion/blob/master/doc/index.md">Akcelerometr</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device-motion">Akcelerometr</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -219,7 +219,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-battery-status/blob/master/doc/index.md">BatteryStatus</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-battery-status">BatteryStatus</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -253,7 +253,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/doc/index.md">Aparat</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-camera">Aparat</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -286,7 +286,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/doc/index.md">Przechwytywania</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-media-capture">Przechwytywania</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -319,7 +319,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation/blob/master/doc/index.md">Kompas</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device-orientation">Kompas</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -353,7 +353,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information/blob/master/doc/index.md">Połączenie</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-network-information">Połączenie</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -386,7 +386,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-contacts/blob/master/doc/index.md">Kontakty</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-contacts">Kontakty</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -420,7 +420,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/doc/index.md">Urządzenia</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-device">Urządzenia</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -486,7 +486,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-file/blob/master/doc/index.md">Plik</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-file">Plik</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -519,7 +519,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer/blob/master/doc/index.md">Transfer plików</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-file-transfer">Transfer plików</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -555,7 +555,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation/blob/master/doc/index.md">Geolocation</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-geolocation">Geolocation</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -588,7 +588,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization/blob/master/doc/index.md">Globalizacja</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-globalization">Globalizacja</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -621,7 +621,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/doc/index.md">InAppBrowser</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-inappbrowser">InAppBrowser</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -655,7 +655,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-media/blob/master/doc/index.md">Media</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-media">Media</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -688,7 +688,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/doc/index.md">Powiadomienia</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-dialogs">Powiadomienia</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -721,7 +721,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen/blob/master/doc/index.md">Ekranu powitalnego</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-splashscreen">Ekranu powitalnego</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -754,7 +754,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/doc/index.md">Pasek stanu</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-statusbar">Pasek stanu</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="n">
@@ -823,7 +823,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-vibration/blob/master/doc/index.md">Wibracje</a>
+     <a href="https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-vibration">Wibracje</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/pl/edge/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/index.md b/docs/pl/edge/index.md
index 6d4a8eb..aaacfce 100644
--- a/docs/pl/edge/index.md
+++ b/docs/pl/edge/index.md
@@ -98,7 +98,14 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
   </li>
   <li>
    <h2>
-    Przewodnik białej listy
+    Platform i Zarządzanie wersjami pluginów
+   </h2>
+   
+   <span>Zapisać i przywrócić swoje projekty CLI w znanym stanie bez kłopotów.</span>
+  </li>
+  <li>
+   <h2>
+    Biała lista Przewodnik
    </h2>
    
    <span>Udzielić dostępu do zasobów zewnętrznych aplikacji.</span>
@@ -112,6 +119,13 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
   </li>
   <li>
    <h2>
+    Haki Przewodnik
+   </h2>
+   
+   <span>Rozszerzenia domyślne Cordova funkcji przez dodanie niestandardowych skryptów.</span>
+  </li>
+  <li>
+   <h2>
     Kolejne kroki
    </h2>
    
@@ -122,7 +136,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
     <a href="_index.html">Indeks słów kluczowych</a>
    </h2>
    
-   <span>Pełny spis dokumentacji.</span>
+   <span>Pełny indeks dokumentacji.</span>
   </li>
  </ul>
  

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/pl/edge/platform_plugin_versioning_ref/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/platform_plugin_versioning_ref/index.md b/docs/pl/edge/platform_plugin_versioning_ref/index.md
new file mode 100644
index 0000000..c57e5ff
--- /dev/null
+++ b/docs/pl/edge/platform_plugin_versioning_ref/index.md
@@ -0,0 +1,119 @@
+* * *
+
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# Platform i Zarządzanie wersjami pluginów
+
+Od wersji starszej niż 4.3.0 Cordova zapewnia możliwość zapisać i przywrócić platform i wtyczek.
+
+Funkcja ta umożliwia deweloperom zapisać i przywrócić ich aplikacji w znanym stanie bez konieczności sprawdzania w wszystkie platformy i plugin kodu źródłowego.
+
+Polecenie 'Zapisz' zapisuje szczegółowe informacje na temat platformy aplikacji i wersje wtyczki w pliku config.xml. Krok "przywracanie" dzieje się automatycznie, gdy **"cordova prepare"** jest wydawane, Dokonywanie wykorzystania informacji uprzednio zapisane w pliku config.xml.
+
+Jeden scenariusz gdzie możliwości zapisu/przywracania przydatna jest w dużych zespołów, które działają na app, z każdego członka zespołu, koncentrując się na platformie lub wtyczki. Ta funkcja ułatwia udostępnianie projektu i zmniejszyć ilość nadmiarowego kodu, który jest sprawdzany w repozytorium.
+
+## Wersji platformy
+
+### Zapisywanie platformy
+
+Aby zapisać platformy, wydawać ten kolejne rozkazywać:
+
+  $ cordova platform add <platform[@<version>] | directory | git_url> --save
+  
+
+Po uruchomieniu polecenia powyżej, wynikowy plik config.xml wygląda tak:
+
+  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+    ...
+    <engine name="android" spec="^4.0.0" />
+    ...
+  </ xml>
+  
+
+Przykłady: * **'cordova platform add android --save'** => pobiera przypiętych wersję platformy android, dodaje go do projektu i następnie aktualizuje pliku config.xml. **'cordova platform add android@3.7.0 --save'** => pobiera ten android platforma, wersja 3.7.0 od npm, dodaje go do projektu i następnie aktualizuje pliku config.xml. **'cordova platform add android@https://github.com/apache/cordova-android.git​ --save'** => klonów repozytorium określonego cordova-android, dodaje ten android platforma do projektu, a następnie aktualizuje plik config.xml i wskaż jego wersji git określonego adresu url. **"cordova platform add C:/path/to/android/platform --save"** => pobiera platformy android z określonego katalogu, dodaje go do projektu, a następnie aktualizuje plik config.xml i wskaż katalog.
+
+### Masą oszczędność platformy istniejącego projektu
+
+'--save ' flaga opisanych powyżej jest użyteczna tylko podczas ty zapamiêtaæ wobec używać ono podczas dodawania platformy. Jeśli masz istniejącego projektu i zapisać wszystkie aktualnie dodane platformy w projekcie, można użyć:
+
+  $ cordova platform save
+  
+
+### Uaktualnianie / usuwanie platformy
+
+Istnieje również możliwość aktualizacji/usunąć z pliku config.xml podczas polecenia 'cordova platformę aktualizacji"i"Usuń cordova platformy":
+
+  $ cordova platform update <platform[@<version>] | directory | git_url> --save
+  $ cordova platform remove <platform> --save
+  
+
+Przykłady: * **'cordova platform update android --save'** => oprócz aktualizacji platformy android do wersji przypięty, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova platform update android@3.8.0 --save'** => oprócz aktualizacji platformy android do wersji 3.8.0, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova platform update /path/to/android/platform --save'** => oprócz aktualizacji platformy android do wersji w folderze, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova platform remove android --save'** => usuwa platformy android z projektu i usuwa jego wpisu z pliku config.xml.
+
+### Przywracanie platformy
+
+ * Platformy są automatycznie przywracane z pliku config.xml po uruchomieniu polecenia **"cordova prepare"** .
+ * Jeśli dodasz platforma bez określania wersji/folder/git_url, wersja wobec rata pochodzi z pliku config.xml, **Jeśli Znalezione**. 
+   * Przykład: Załóżmy, że plik config.xml zawiera następujący wpis: <?xml version="1.0" encoding='utf-8'? >... <engine name="android" spec="3.7.0" /> ... < / xml > po uruchomieniu polecenia 
+    
+    **"cordova platform add android"** (nie version/folder/git_url określony), zostanie zainstalowana platforma "android@3.7.0" (jako źródło pliku config.xml).
+
+* * *
+
+## Wersji wtyczki
+
+*(Polecenia wtyczki są zwierciadłem polecenia plugin)*
+
+### Zapisywanie wtyczek
+
+Aby zapisać plugin, wydawać ten kolejne rozkazywać:
+
+  $ cordova plugin add <plugin[@<version>] | directory | git_url> --save
+  
+
+Po uruchomieniu polecenia powyżej, wynikowy plik config.xml wygląda tak:
+
+  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
+    ...
+    <plugin name="cordova-plugin-console" spec="^1.0.0" />
+    ...
+  </ xml>
+  
+
+Przykłady: * **'cordova plugin add cordova-plugin-console --save'** => pobiera przypiętych wersje konsoli plugin, dodaje go do projektu i następnie aktualizuje pliku config.xml. **'cordova plugin add cordova-plugin-console@0.2.13 --save'** => pobiera android plugin, wersja 0.2.13 z npm, dodaje go do projektu i następnie aktualizuje pliku config.xml. **'cordova plugin add https://github.com/apache/cordova-plugin-console.git --save'** => klonów repozytorium wtyczki konsoli określonego, dodaje konsoli plugin do projektu, a następnie aktualizuje plik config.xml i wskaż jego wersji git określonego adresu url. **'cordova plugin add C:/path/to/console/plugin --save'** => pobiera wtyczki konsoli z określonego katalogu, dodaje go do projektu, a następnie aktualizuje plik config.xml i wskaż katalog.
+
+### Masą oszczędność wtyczki istniejącego projektu
+
+'--save ' flaga opisanych powyżej jest użyteczna tylko podczas ty zapamiêtaæ wobec używać ono podczas dodawania plugin. Jeśli masz istniejącego projektu i zapisać wszystkie aktualnie dodane wtyczki w projekcie, można użyć:
+
+  $ cordova plugin save
+  
+
+### Uaktualnianie / usuwanie pluginów
+
+Istnieje również możliwość aktualizacji/usunąć z pliku config.xml podczas polecenia 'cordova plugin aktualizacji"i"Usuń cordova plugin":
+
+  $ cordova plugin update <plugin[@<version>] | directory | git_url> --save
+  $ cordova plugin remove <plugin> --save
+  
+
+Przykłady: * **'cordova plugin update cordova-plugin-console --save'** => oprócz aktualizacji konsoli plugin do wersja przypiętych, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova plugin update cordova-plugin-console@0.2.13 --save'** => oprócz aktualizacji Androida wtyczki do wersji 3.8.0, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova plugin update /path/to/console/plugin --save'** => poza aktualizacja wtyczki do wersji w folderze, Aktualizacja pliku config.xml wpis * **'cordova plugin remove cordova-plugin-console --save'** => usuwa wtyczki konsoli z projektu i usuwa jego wpisu z pliku config.xml.
+
+### Przywracanie wtyczek
+
+ * Wtyczki są automatycznie przywracane z pliku config.xml po uruchomieniu polecenia **"cordova prepare"** .
+ * Jeśli możesz dodać plugin bez określania wersji/folder/git_url, wersja mają być zainstalowane pochodzi z pliku config.xml, **Jeśli Znalezione**. 
+   * Przykład: Załóżmy, że plik config.xml zawiera następujący wpis: <?xml version="1.0" encoding='utf-8'? >... <0>...</0> < / xml > po uruchomieniu polecenia 
+    
+    **"cordova wtyczki Dodaj cordova-plugin konsoli"** (nie ma wersji/folder/git_url określony), zostanie zainstalowany plugin 'cordova-plugin-console@0.2.11' (jako źródło pliku config.xml).
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
index 420fc2b..22239c4 100644
--- a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
+++ b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
@@ -409,33 +409,55 @@ Przykłady:
 
 Określa ramy (zwykle jest częścią platformy OS), na którym zależy od wtyczka.
 
-Przykłady:
+Atrybut opcjonalny `custom` jest wartością logiczną wskazującą, czy RAM jest jeden, który jest dołączone jako część plików plugin (tak, to nie jest ramy systemu).
+
+### *ramy* dla iOS
 
   <framework src="libsqlite3.dylib" />
   <framework src="social.framework" weak="true" />
   <framework src="relative/path/to/my.framework" custom="true" />
-  <framework src="path/to/project/LibProj.csproj" custom="true" type="projectReference"/>
   
 
-`Src` atrybut określa ramy, w które plugman próbuje dodać do projektu Cordova, w sposób prawidłowy dla danej platformy.
-
 Atrybut opcjonalny `weak` jest wartością logiczną wskazującą, czy ramy powinny być słabo powiązane. Wartością domyślną jest `false`.
 
-Atrybut opcjonalny `custom` jest wartością logiczną wskazującą, czy RAM jest jeden, który jest częścią plików plugin (tak, to nie jest ramy systemu). Wartością domyślną jest `false`. ***Na Android*** to określa, jak leczyć **src**. Jeśli `prawda` **src** jest ścieżką względną z katalogu projektu aplikacji, inaczej--z katalogu Android SDK.
+### *ramy* dla Androida
+
+Na Androida (od cordova-android@4.0.0) *RAM* Tagi są używane do obejmują Maven zależności lub zawierać dołączoną bibliotekę projektów.
 
-Atrybut opcjonalny `type` jest ciągiem wskazującym typ struktury, aby dodać. Obsługiwane jest obecnie tylko `projectReference` i tylko dla Windows. Za pomocą `custom="true"` i `type='projectReference'` będzie dodać odwołanie do projektu, który zostanie dodany do kompilacji + link etapy projektu cordova. Zasadniczo jest to tylko sposób obecnie że ramy 'niestandardowe' można kierować wielu architektur, jak są one wyraźnie zbudowane jako zależność przez aplikację cordova odwołujący się.
+Przykłady:
+
+  <!-- Depend on latest version of GCM from play services -->
+  <framework src="com.google.android.gms:play-services-gcm:+" />
+  <!-- Depend on v21 of appcompat-v7 support library -->
+  <framework src="com.android.support:appcompat-v7:21+" />
+  <!-- Depend on library project included in plugin -->
+  <framework src="relative/path/FeedbackLib" custom="true" />
+  
+
+*framework* można również mieć pliki niestandardowe .gradle sub-zawarte w projekcie głównym .gradle pliku:
+
+  <framework src="relative/path/rules.gradle" custom="true" type="gradleReference" />
+  
 
-Atrybut opcjonalny `parent` jest obecnie obsługiwany tylko na Android. Ustawia ścieżkę względną katalogu zawierające sub-projekt, do którego należy dodać odwołanie. Wartością domyślną jest `.`, czyli projektu aplikacji. Pozwala na dodawanie odwołania między projektami jak w tym przykładzie:
+Dla pre-android@4.0.0 (ANT-oparty projektów):
+
+Atrybut opcjonalny `type` jest ciągiem wskazującym Typ ramy dodac. Obsługiwane obecnie tylko `projectReference` i tylko dla Windows. Za pomocą `custom='true'` i `type='projectReference'` będzie dodać odwołanie do projektu, który zostanie dodany do kompilowania + link kroki projektu cordova. Zasadniczo jest to tylko sposób obecnie 'niestandardowe' ramy można kierować wielu architektur jawnie montowana jako zależność przez odwołujących się do aplikacji cordova.
+
+Opcjonalne `parent` ustawia ścieżkę względną do katalogu zawierające sub-projekt, do którego należy dodać odwołanie. Wartością domyślną jest `.`, czyli projektu aplikacji. Pozwala na dodawanie odwołania między projektami jak w tym przykładzie:
 
-  <framework src="FeedbackLib" custom="true" />
   <framework src="extras/android/support/v7/appcompat" custom="false" parent="FeedbackLib" />
   
 
-Na platformie Windows obsługuje trzy dodatkowe atrybuty (wszystkie opcjonalne) aby zawęzić przy ramach należy uwzględnić:
+### *RAM* dla Windows
+
+Na platformie Windows obsługuje trzy dodatkowe atrybuty (wszystkie opcjonalne) aby zawęzić gdy ramy powinny być zawarte:
+
+  <framework src="path/to/project/LibProj.csproj" custom="true" type="projectReference"/>
+  
 
-`arch` atrybut wskazuje, że ramach tylko należy włączyć, gdy budynek dla określonej architektury. Obsługiwane wartości są `x86`, `x64` i `ARM`.
+`arch` atrybut wskazuje, ramach tylko należy włączyć, gdy budynek dla określonej architektury. Obsługiwane wartości są `x86`, `x64` i `ARM`.
 
-`device-target` atrybut wskazuje, że powinny być włączone, podczas tworzenia dla określonego miejsce docelowe typu urządzenia. Obsługiwane wartości są `win` (lub `windows`), `phone` lub `all`.
+Atrybut `device-target` wskazuje, że framwork tylko należy włączyć, gdy budynek dla określonego miejsce docelowe typu urządzenia. Obsługiwane wartości są `win` (lub `windows`), `phone` lub `all`.
 
 `versions` atrybut wskazuje, że ramach tylko należy włączyć, gdy budynek dla wersji, które odpowiadają określonej wersji ciąg. Wartość może być dowolny ciąg zakres semantyczny wersja ważny węzeł.
 
@@ -447,7 +469,7 @@ Przykłady użycia tych Windows określonych atrybutów:
   <framework src="src/windows/example.vcxproj" type="projectReference" target="all" versions="8.1" arch="x86" />
   
 
-## *informacji* Elementu
+## *info* Elementu
 
 Dodatkowe informacje dla użytkowników. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz dodatkowych kroków, które nie mogą być łatwo zautomatyzowane lub wykraczają poza zakres plugman w. Przykłady:
 
@@ -460,28 +482,33 @@ Dodatkowe informacje dla użytkowników. Jest to przydatne, gdy potrzebujesz dod
   </info>
   
 
+## *hook* Elementu
+
+Reprezentuje skrypt niestandardowy, który zostanie wywołany przez Cordova wystąpieniu pewnych działań (na przykład po plugin jest dodawany lub platformy przygotować logika jest wywoływana). Jest to przydatne, gdy trzeba rozszerzyć domyślne funkcje Cordova. Uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik haki.
+
+  <hook type="after_plugin_install" src="scripts/afterPluginInstall.js" />
+  
+
 ## Zmienne
 
-W niektórych przypadkach plugin może być konieczne do zmiany konfiguracji zależy od aplikacji miejsce docelowe. Na przykład aby zarejestrować się do C2DM na Android, aplikacji o identyfikatorze pakietu jest `com.alunny.message` wymaga uprawnienia takie jak:
+W niektórych przypadkach plugin może być konieczne do zmiany konfiguracji zależy od aplikacji miejsce docelowe. Na przykład aby zarejestrować się do C2DM na Android, aplikacji o identyfikatorze pakietu jest `com.alunny.message` wymaga uprawnienia takich jak:
 
-  <uses-permission
-  android:name="com.alunny.message.permission.C2D_MESSAGE"/>
+  <uses-permission android:name="com.alunny.message.permission.C2D_MESSAGE"/>
   
 
-W takich przypadkach, w których zawartość z pliku `plugin.xml` nie jest znana przed czasem zmiennych może być wskazany przez dolara, a następnie przez szereg liter, cyfr lub podkreśleń. Dla powyższego przykładu plik `plugin.xml` obejmowałyby tego tagu:
+W takich przypadkach, gdzie zawartość z pliku `plugin.xml` nie jest znana przed czasem zmiennych może być wskazany przez znak dolara po serii z literami, cyframi lub podkreśleniami. Dla powyższego przykładu plik `plugin.xml` obejmowałyby tego tagu:
 
-  <uses-permission
-  android:name="$PACKAGE_NAME.permission.C2D_MESSAGE"/>
+  <uses-permission android:name="$PACKAGE_NAME.permission.C2D_MESSAGE"/>
   
 
 plugman zastępuje zmienną odniesienia określonej wartości lub ciąg pusty, jeśli nie znaleziono. Wartość zmiennej odniesienia mogą być wykryte (w tym przypadku z pliku `AndroidManifest.xml` ) lub określony przez użytkownika narzędzia; dokładny proces jest zależne od konkretnego narzędzia.
 
-plugman na życzenie użytkowników, aby określić wtyczki wymagane zmienne. Na przykład klucze C2M i Google Maps API może być określony jako argument wiersza polecenia:
+plugman na życzenie użytkowników, aby określić wtyczki wymagane zmienne. Na przykład klucze API dla C2M i Google Maps może być określony jako argument wiersza polecenia:
 
   plugman --platform android --project /path/to/project --plugin name|git-url|path --variable API_KEY=!@CFATGWE%^WGSFDGSDFW$%^#$%YTHGsdfhsfhyer56734
   
 
-Aby zmienna obowiązkowe, tagu `<platform>` musi zawierać tagu `<preference>`. Na przykład:
+Aby zmienna obowiązkowe, tagu `< platform >` musi zawierać tagu `< preference >` . Na przykład:
 
   <preference name="API_KEY" />
   
@@ -492,4 +519,4 @@ Niektóre nazwy zmiennych powinny być zastrzeżone, wymienionych poniżej.
 
 ## $PACKAGE_NAME
 
-Identyfikator unikatowy styl domeny odwrotnej pakietu, odpowiadające `CFBundleIdentifier` na iOS lub `pakiet` atrybut element najwyższego poziomu `manifestu` pliku `AndroidManifest.xml` .
\ No newline at end of file
+Identyfikator unikatowy styl domeny odwrotnej pakietu, odpowiadające `CFBundleIdentifier` na iOS lub `package` atrybut element najwyższego poziomu `manifestować` w pliku `AndroidManifest.xml` .
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/config_ref/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/config_ref/index.md b/docs/zh/edge/config_ref/index.md
index 7274200..a1b3a94 100644
--- a/docs/zh/edge/config_ref/index.md
+++ b/docs/zh/edge/config_ref/index.md
@@ -143,42 +143,59 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
   適用于 Android、 iOS,WP8,亞馬遜火 OS 和火狐瀏覽器的作業系統。
   
   **注意**: `default` 值意味著科爾多瓦將帶定位首選項條目從平臺的清單/設定檔允許回退到其預設行為的平臺。
-
-預設允許人像及風景模式-僅後執行回檔。我可以或許重新字這,如下所示:
-
-IOS,通過定義在視窗上的 javascript 回檔可以以程式設計方式控制方向:
-
-  /** 
-  * @param {Number} degree - UIInterfaceOrientationPortrait: 0, UIInterfaceOrientationLandscapeRight: 90, UIInterfaceOrientationLandscapeLeft: -90, UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown: 180
-  * @returns {Boolean} Indicating if rotation should be allowed.
-  */
+  
+  對於 iOS,指定縱向和橫向模式您將使用平臺特定的值`所有`:
+  
+    <platform name="ios">
+      <preference name="Orientation" value="all" />
+    </platform>
+    
+  
+  IOS,通過`視窗`上定義 javascript 回檔可以以程式設計方式控制方向:
+
+<pre>/** 
+   * @param {Number} degree 
+   *   UIInterfaceOrientationPortrait: 0, 
+   *   UIInterfaceOrientationLandscapeRight: 90, 
+   *   UIInterfaceOrientationLandscapeLeft: -90, 
+   *   UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown: 180 
+   *
+   * @returns {Boolean} Indicating if rotation should be allowed.
+   */
   function shouldRotateToOrientation(degrees) {
-     return true;
+   return true;
   }
-  
+  </pre>
 
 ## *功能*元素
 
-如果你使用的 CLI 來構建應用程式,您可以使用`外掛程式`命令以便啟用設備的 Api。 這不修改頂級`config.xml`檔中,所以`<feature>`元素並不適用于您的工作流。 如果您直接在 SDK 和使用特定于平臺的`config.xml`檔作為源工作,您使用`<feature>`標記,使設備級 API 和外部外掛程式。 他們經常出現以特定于平臺的`config.xml`檔中的自訂值。 例如,下面是如何指定設備 API 為 Android 的專案:
+如果你使用的 CLI 來構建應用程式,您將使用`外掛程式`命令來啟用設備的 Api。 這不修改頂級`config.xml`檔中,所以`< 功能 >`元素並不適用于您的工作流。 如果您直接在 SDK 和使用特定于平臺的`config.xml`檔作為源工作,你使用`< 功能 >`標記啟用設備級 Api 和外部外掛程式。 他們經常出現以特定于平臺的`config.xml`檔中的自訂值。 例如,下面是如何指定設備 API 為 Android 專案:
 
     <feature name="Device">
       <param name="android-package" value="org.apache.cordova.device.Device" />
     </feature>
   
 
-這裡是 iOS 專案元素的顯示方式:
+這裡是 iOS 專案元素的顯示方式:
 
     <feature name="Device">
       <param name="ios-package" value="CDVDevice" />
     </feature>
   
 
-有關如何指定每個功能,請參閱 API 參考的詳細資訊。看到外掛程式的外掛程式開發指南 》 瞭解更多資訊。
+有關如何指定每個功能,請參閱 API 參考的詳細資訊。看到外掛程式的外掛程式開發指南的詳細資訊。
 
 ## *平臺*的元素
 
-使用 CLI 來構建應用程式時,有時必要指定首選項或其他特定于特定平臺的元素。 `<platform>`元素用於指定應該只出現在一個單一的特定于平臺的`config.xml`檔中的配置。 例如,下面是如何指定那唯一的 android 系統應該使用全屏顯示首選項:
+使用 CLI 來構建應用程式,時,有時需要指定首選項或其他特定于特定平臺的元素。 `<platform>`元素用於指定應該只出現在一個特定于平臺的`config.xml`檔中的配置。 例如,下面是如何指定那唯一的 android 應該使用全屏顯示首選項:
 
     <platform name="android">
       <preference name="Fullscreen" value="true" />
-    </platform>
\ No newline at end of file
+    </platform>
+  
+
+## *hook*元
+
+表示您自訂的腳本,將調用由科爾多瓦發生某些操作時 (例如,添加外掛程式或平臺編寫邏輯之後調用)。 當您需要擴展預設科爾多瓦功能時,這很有用。 更多的資訊,請參閱掛鉤的指南。
+
+  <hook type="after_plugin_install" src="scripts/afterPluginInstall.js" />
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/appdev/hooks/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/appdev/hooks/index.md b/docs/zh/edge/guide/appdev/hooks/index.md
new file mode 100644
index 0000000..828d6e9
--- /dev/null
+++ b/docs/zh/edge/guide/appdev/hooks/index.md
@@ -0,0 +1,250 @@
+* * *
+
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# 鉤子指南
+
+科爾多瓦鉤表示特別的腳本可以由應用程式和外掛程式開發人員添加或甚至由您自己構建體系,以自訂科爾多瓦命令。 鉤腳本可以通過將其添加到特殊的預定義資料夾 (`/hooks`) 或通過設定檔 (`config.xml`和`plugin.xml`) 定義和連續運行順序如下: * 應用程式掛鉤從`/hooks`; * 應用程式掛鉤從`config.xml`; * 外掛程式鉤子從`plugins/.../plugin.xml`.
+
+**注**: `/hooks`目錄被認為是支援在 config.xml 和 plugin.xml 鉤元素,否決。
+
+## 支援的鉤類型
+
+支援以下的鉤子類型:
+
+  after_build
+  after_compile
+  after_clean
+  after_docs
+  after_emulate
+  after_platform_add
+  after_platform_rm
+  after_platform_ls
+  after_plugin_add
+  after_plugin_ls
+  after_plugin_rm
+  after_plugin_search
+  after_plugin_install // Plugin hooks in plugin.xml are executed for a plugin being installed only
+  after_prepare
+  after_run
+  after_serve
+  before_build
+  before_clean
+  before_compile
+  before_docs
+  before_emulate
+  before_platform_add
+  before_platform_rm/
+  before_platform_ls
+  before_plugin_add
+  before_plugin_ls
+  before_plugin_rm
+  before_plugin_search/
+  before_plugin_install // Plugin hooks in plugin.xml are executed for a plugin being installed only
+  before_plugin_uninstall // Plugin hooks in plugin.xml are executed for a plugin being uninstalled only
+  before_prepare
+  before_run
+  before_serve
+  pre_package // Windows and Windows Phone only
+  
+
+## 如何定義鉤子
+
+### 通過`/hooks`目錄
+
+**注意**: 此方法被認為是支援在 config.xml 和 plugin.xml 鉤元素,否決。
+
+在相應的鉤子類型觸發時執行自訂操作、 使用鉤型作為 '鉤' 目錄內的子資料夾的名稱和地方您編寫的指令檔在這裡,例如:
+
+  # script file will be automatically executed after each build
+  hooks/after_build/after_build_custom_action.js
+  
+
+當使用這些鉤子,他們總是將作為不作為可載入 JavaScript 模組的可執行檔運行。 **記住**: 在這種情況下使您的腳本可執行。
+
+### Config.xml
+
+鉤子可以定義在專案的`config.xml`使用`< 鉤 >`元素,例如:
+
+  <hook type="before_build" src="scripts/appBeforeBuild.bat" />
+  <hook type="before_build" src="scripts/appBeforeBuild.js" />
+  <hook type="before_plugin_install" src="scripts/appBeforePluginInstall.js" />
+  
+  <platform name="wp8">
+    <hook type="before_build" src="scripts/wp8/appWP8BeforeBuild.bat" />
+    <hook type="before_build" src="scripts/wp8/appWP8BeforeBuild.js" />
+    <hook type="before_plugin_install" src="scripts/wp8/appWP8BeforePluginInstall.js" />
+    ...
+  </platform>
+  
+  <platform name="windows8">
+    <hook type="before_build" src="scripts/windows8/appWin8BeforeBuild.bat" />
+    <hook type="before_build" src="scripts/windows8/appWin8BeforeBuild.js" />
+    <hook type="before_plugin_install" src="scripts/windows8/appWin8BeforePluginInstall.js" />
+    ...
+  </platform>
+  
+
+### 外掛程式鉤子 (plugin.xml)
+
+作為外掛程式的開發人員,您可以定義掛接在`plugin.xml`中那樣使用`< 鉤 >`元素的腳本:
+
+  <hook type="before_plugin_install" src="scripts/beforeInstall.js" />
+  <hook type="after_build" src="scripts/afterBuild.js" />
+  
+  <platform name="wp8">
+    <hook type="before_plugin_install" src="scripts/wp8BeforeInstall.js" />
+    <hook type="before_build" src="scripts/wp8BeforeBuild.js" />
+    ...
+  </platform>
+  
+
+`before_plugin_install`, `after_plugin_install`, `before_plugin_uninstall`外掛程式鉤子將發射專門為正在安裝卸載該外掛程式。
+
+## 指令碼介面
+
+### JAVAscript
+
+如果您正在編寫鉤使用 Node.js,應使用下列模組定義:
+
+```javascript
+module.exports = function(context) {
+  ...
+}
+```
+
+您可以使用問: 你 scipts 非同步
+
+```javascript
+module.exports = function(context) {
+  var Q = context.requireCordovaModule('q');
+  var deferral = new Q.defer();
+
+  setTimeout(function(){
+   console.log('hook.js>> end');
+  deferral.resolve();
+  }, 1000);
+
+  return deferral.promise;
+}
+```
+
+`上下文`物件包含的鉤子類型,執行的腳本的完整路徑,鉤選項,命令列參數傳遞給科爾多瓦和頂級的"科爾多瓦"物件:
+
+```json
+{
+ "hook": "before_plugin_install",
+ "scriptLocation": "c:\\script\\full\\path\\appBeforePluginInstall.js",
+ "cmdLine": "The\\exact\\command\\cordova\\run\\with arguments",
+ "opts": {
+  "projectRoot":"C:\\path\\to\\the\\project",
+  "cordova": {
+   "platforms": ["wp8"],
+   "plugins": ["com.plugin.withhooks"],
+   "version": "0.21.7-dev"
+  },
+  "plugin": {
+   "id": "com.plugin.withhooks",
+   "pluginInfo": {
+    ...
+   },
+   "platform": "wp8",
+   "dir": "C:\\path\\to\\the\\project\\plugins\\com.plugin.withhooks"
+  }
+ },
+ "cordova": {...}
+}
+
+```
+
+`coNtext.opts.plugin`物件僅將傳遞到外掛程式鉤子腳本。
+
+您還可以通過以下方式使用`coNtext.requireCordovaModule`腳本中要求科爾多瓦的附加模組:
+
+```javascript
+var Q = context.requireCordovaModule('q');
+```
+
+**注意**: 新模組載入程式指令碼介面用於定義通過`config.xml`或`plugin.xml`只的`.js`檔。 出於相容性原因鉤檔指定通過`/hooks`資料夾運行通過節點 child_process 菌種,見 ' 非 javascript 一節。
+
+### 非 javascript
+
+**注意**: 我們強烈推薦寫你鉤使用 Node.js,所以,他們都是跨平臺的見上面的 'JAVAscript 一節。
+
+非 javascript 腳本從專案的根目錄中通過節點 child_process 菌種運行,並且都經過目錄根作為第一個參數。 所有其他選項都傳遞到腳本使用環境變數:
+
+ * CORDOVA_VERSION-科爾多瓦 CLI 的版本。
+ * CORDOVA_PLATFORMS-的逗號分隔清單命令適用于的平臺 (例如: android、 ios)。
+ * CORDOVA_PLUGINS-以逗號分隔的清單中的外掛程式 Id 命令適用于 (如: org.apache.cordova.file、 org.apache.cordova.file 轉讓)
+ * CORDOVA_HOOK-的掛鉤上正在執行的路徑。
+ * CORDOVA_CMDLINE-傳遞到科爾多瓦的確切的命令列參數 (例如: 科爾多瓦運行 ios — — 模仿)
+
+如果一個腳本返回一個非零結束代碼,然後將中止父科爾多瓦命令。
+
+此外請注意,即使您正在在 Windows 上,以防你鉤腳本並不是蝙蝠檔 (這建議,如果你想要你上班非 Windows 作業系統中的腳本) 科爾多瓦 CLI 將期望一切線作為第一行才知道翻譯它需要使用啟動腳本。 一切行應匹配下面的示例:
+
+  #!/usr/bin/env [name_of_interpreter_executable]
+  
+
+## 示例用法
+
+此示例演示科爾多瓦鉤用法跟蹤到主控台輸出為 Android 平臺生成的.apk 檔的大小。
+
+創建空白科爾多瓦 app 並向`config.xml`來告訴科爾多瓦在每個平臺生成後運行`afterBuild.js`腳本添加下面的定義。
+
+  <hook type="after_build" src="scripts/afterBuild.js" />
+  
+
+創建`scripts/afterBuild.js`檔並添加下面的實現。 我們使用`fs.stat`方法的非同步版本來演示如何非同步功能可以通過掛鉤。
+
+  module.exports = function(ctx) {
+    // make sure android platform is part of build 
+    if (ctx.opts.platforms.indexOf('android') < 0) {
+      return;
+    }
+    var fs = ctx.requireCordovaModule('fs'),
+      path = ctx.requireCordovaModule('path'),
+      deferral = ctx.requireCordovaModule('q').defer();
+  
+    var platformRoot = path.join(ctx.opts.projectRoot, 'platforms/android');
+    var apkFileLocation = path.join(platformRoot, 'build/outputs/apk/android-debug.apk');
+  
+    fs.stat(apkFileLocation, function(err,stats) {
+      if (err) {
+         deferral.reject('Operation failed');
+      } else {
+        console.log('Size of ' + apkFileLocation + ' is ' + stats.size +' bytes');
+        deferral.resolve();
+      }
+    });
+  
+    return deferral.promise;
+  };
+  
+
+參數`環磷醯胺`在上面例子中通過科爾多瓦和表示腳本的完整路徑、 目標平臺、 命令列參數等的執行上下文,也暴露出額外的協助工具。 有關更多詳細資訊請參見`指令碼介面`節以上。
+
+現在可以添加 android 平臺,並執行生成。
+
+  cordova platform add android
+  ..
+  cordova build
+  ..
+  Size of path\to\app\platforms\android\build\outputs\apk\android-debug.apk is 1821193 bytes
+  
+
+可以在這裡找到更多好的用法示例:
+
+<http://devgirl.org/2013/11/12/three-hooks-your-cordovaphonegap-project-needs/>
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/android/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/android/config.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/android/config.md
index 4470066..04723b6 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/android/config.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/android/config.md
@@ -76,4 +76,13 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
     <preference name="AndroidLaunchMode" value="singleTop"/>
     
 
-*  `DefaultVolumeStream`(字串,預設值為 `default` ,加在科爾多瓦 android 3.7.0): 設置的音量按鈕連結到的硬體音量。 預設情況下這是"叫"手機和平板電腦的"媒體"。 將此設置為"媒體"有您的應用程式卷按鈕總是改變媒體卷。 請注意,當使用科爾多瓦的媒體外掛程式時,音量按鈕將動態地更改為任何媒體物件處於活動狀態時,控制的媒體卷。
\ No newline at end of file
+*  `DefaultVolumeStream`(字串,預設值為 `default` ,加在科爾多瓦 android 3.7.0): 設置的音量按鈕連結到的硬體音量。 預設情況下這是"叫"手機和平板電腦的"媒體"。 將此設置為"媒體"有您的應用程式卷按鈕總是改變媒體卷。 請注意,當使用科爾多瓦的媒體外掛程式時,音量按鈕將動態地更改為任何媒體物件處於活動狀態時,控制的媒體卷。
+
+*  `OverrideUserAgent`(字串,預設情況下未設置): 如果設置,值將替換舊使用者代理的 web 視圖。 它有利於從應用程式或瀏覽器請求時請求遠端頁面,識別。 使用持謹慎態度,這可能導致與 web 伺服器的 compitiable 問題。 對於大多數情況下,改用 AppendUserAgent。
+  
+    <preference name="OverrideUserAgent" value="Mozilla/5.0 My Browser" />
+    
+
+*  `AppendUserAgent`(字串,預設情況下未設置): 如果設置,值將附加到年底老使用者代理的 web 視圖。 當使用 OverrideUserAgent,此值將被忽略。
+  
+    <preference name="OverrideUserAgent" value="My Browser" />
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/android/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/android/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/android/index.md
index 46eff01..6076236 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/android/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/android/index.md
@@ -198,7 +198,7 @@ AVD 然後出現在**虛擬的 Android 設備**清單中:
 
 `科爾多瓦`CLI 實用程式可用於應用程式部署到模擬器或設備從命令列:
 
-    $ cordova emulate android    #to deploy the app on a default iOS emulator
+    $ cordova emulate android    #to deploy the app on a default android emulator
     $ cordova run android --device #to deploy the app on a connected device
   
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
index 9928675..305904d 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
@@ -72,6 +72,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 *  Windows 平臺指南
 *  Windows 外掛程式
+*  Windows 包裝
 *  升級 Windows 8
 
 ## Tizen

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/config.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/config.md
index 777e070..0d0affb 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/config.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/config.md
@@ -86,4 +86,14 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 *  `ErrorUrl`(字串,預設情況下未設置): 如果設置,將顯示在應用程式中出現錯誤時所引用的本地網頁。
   
-    <preference name="ErrorUrl" value="myErrorPage.html"/>
\ No newline at end of file
+    <preference name="ErrorUrl" value="myErrorPage.html"/>
+    
+
+*  `OverrideUserAgent`(字串,預設情況下未設置): 如果設置,值將替換舊使用者代理的 web 視圖。 它有利於從應用程式或瀏覽器請求時請求遠端頁面,識別。 使用持謹慎態度,這可能導致與 web 伺服器的 compitiable 問題。 對於大多數情況下,改用 AppendUserAgent。
+  
+    <preference name="OverrideUserAgent" value="Mozilla/5.0 My Browser" />
+    
+
+*  `AppendUserAgent`(字串,預設情況下未設置): 如果設置,值將附加到年底老使用者代理的 web 視圖。 當使用 OverrideUserAgent,此值將被忽略。
+  
+    <preference name="OverrideUserAgent" value="My Browser" />
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/tools.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/tools.md
index 084510a..0b2eb6a 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/tools.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/ios/tools.md
@@ -45,12 +45,44 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
     $ /path/to/my_new_project/cordova/run --device
   
 
-## 釋放
+## 簽署應用程式
 
-    $ /path/to/my_new_project/cordova/build --release
+你可以瞭解更多關於簽署、 分發 iOS 應用程式、 創建證書和資源調配上[iOS 開發人員庫][2]的設定檔.
+
+ [2]: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/ConfiguringYourApp/ConfiguringYourApp.html
+
+要簽名的應用程式在科爾多瓦,您需要以下: * 代碼簽名標識 (`-codeSignIdentity`):[使用 XCode][3]可以創建新的 iOS 簽名標識並將其添加到您的鑰匙串。 類型的代碼簽名身份 — — 通常分佈或發展,需要在這裡指定。
+
+ [3]: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingCertificates/MaintainingCertificates.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH31-SW6
+
+*  資源調配 (`-provisioningProfile`) 的設定檔:[使用蘋果會員中心][4]你可以創建一個資源調配的設定檔。 下載到您的機器上設置的設定檔並啟動它在 XCode 來註冊它。 它在你的 Mac 上複製到此處: ~/Library/MobileDevice/Provisioning\ 設定檔 /。 在文字編輯器中打開它,你可以找到,需要在此處指定的 UUID。
+
+*  代碼簽名資源規則 (`-codeSignResourceRules`) (可選): 允許您指定自訂簽名資源規則。
+
+ [4]: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/IDEs/Conceptual/AppDistributionGuide/MaintainingProfiles/MaintainingProfiles.html#//apple_ref/doc/uid/TP40012582-CH30-SW61
+
+可以使用`生成`或`運行`腳本上面的命令列參數指定這些參數:
+
+    $ /path/to/my_new_project/cordova/build --codeSignIdentitiy="iPhone Distribtion" --provisioningProfile="926c2bd6-8de9-4c2f-8407-1016d2d12954" 
+  
+
+或者,您可以指定它們在組建組態檔 (build.json) 中使用 (`--buildConfig`) 的論點。下面是組建組態檔的一個示例:
+
+  {
+     "ios": {
+       "debug": {
+         "codeSignIdentitiy": "iPhone Development",
+         "provisioningProfile": "926c2bd6-8de9-4c2f-8407-1016d2d12954",
+       },
+       "release": {
+         "codeSignIdentitiy": "iPhone Distribution"
+         "provisioningProfile": "70f699ad-faf1-4adE-8fea-9d84738fb306",
+       }
+     }
+   }
   
 
-(修改您的代碼簽名標識 `cordova/build-release.xcconfig` 檔)
+此外,它還支援以混合和匹配的命令列參數和 build.json 檔中的參數。從命令列參數的值將會得到優先。
 
 ## 日誌記錄
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/index.md
index 7d21b44..dff155d 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/index.md
@@ -15,7 +15,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 # Windows 平臺指南
 
-本指南介紹如何設置您的 SDK 開發環境來構建和部署 Windows 8、 Windows 8.1 和 Windows Phone 8.1 科爾多瓦的應用程式。它顯示如何使用 shell 工具來生成和生成的應用程式,或者跨平臺科爾多瓦 CLI 討論了在命令列介面。 (見比較這些發展選項的概述。此部分還顯示如何修改科爾多瓦在 Visual Studio 中的應用程式。 無論你採取哪種方法,您需要安裝 Visual Studio SDK,如下所述。
+本指南介紹如何設置您的 SDK 開發環境來構建和部署應用程式科爾多瓦為 Windows 8、 Windows 8.1、 Windows Phone 8.1 和 Windows 10 通用應用程式平臺。 它演示如何使用 shell 工具來生成和生成應用程式,或跨平臺科爾多瓦 CLI 討論了在命令列介面。 (見比較這些發展選項的概述)。本節還演示了如何修改科爾多瓦在 Visual Studio 中的應用程式。 無論你採取哪種方法,您需要安裝 Visual Studio SDK,如下所述。
 
 有關如何升級現有的 Windows 8 科爾多瓦專案的資訊,請參閱升級 Windows 8。
 
@@ -31,55 +31,71 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 *  最低 4 gb 的 RAM 的 Windows 8.1,32 或 64 位機器 (*家裡*、*臨*,或*企業*版)。
 
-*  為 Windows Phone 模擬器,Windows 8.1 (64) 專業版或更高,和一個處理器,支援[用戶端 HYPER-V 和第二水準位址翻譯 (板)][2]。 Windows 8.1 企業評估版是可從[Microsoft 開發人員網路][3].
+*  Windows 8.0、 8.1 或 10、 32 或 64 位*回家*,*臨*,或*企業*版,以及[Visual Studio 2012 速成版][2]或視覺工作室 2013 年。 視覺工作室 2015年是不能夠構建 Windows 8.0 的應用程式。
 
-*  [Windows 視覺工作室 2013 年][4](明示或更高)。
+ [2]: http://www.visualstudio.com/downloads
 
- [2]: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/ff626524(v=vs.105).aspx#hyperv
- [3]: http://msdn.microsoft.com/en-US/evalcenter/jj554510
- [4]: http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-8
+為 Windows 8.0 和 8.1 (包括 Windows Phone 8.1) 開發的應用程式:
 
-根據 Windows 8.1 編譯的應用程式*不*在 Windows 8.0 下運行。根據 Windows 8.0 編譯的應用程式是向前相容與 8.1。
+*  Windows 8.1 或 Windows 10、 32 或 64 位*回家*,*臨*,或*企業*版,以及[Visual Studio 2013 速成版][2]或更高。 Windows 8.1 企業評估版是可從[Microsoft 開發人員網路][3].
 
-按照說明在[windowsstore.com][5]提交到 Windows 應用商店應用程式。
+*  為 Windows Phone 模擬器,Windows 8.1 (64) 專業版或更高,和一個處理器,支援[用戶端 HYPER-V 和第二級別位址翻譯 (板)][4]。 Windows 8.1 企業評估版是可從[Microsoft 開發人員網路][3].
 
- [5]: http://www.windowsstore.com/
+*  [Windows 視覺工作室 2013 年][5](明示或更高)。
 
-為了開發 Windows 科爾多瓦的應用程式,您可以使用運行 Windows 的個人電腦,但你也可能發展在 Mac 上運行的虛擬機器環境或使用雙啟動 Windows 8.1 分區的新兵訓練營。 請查閱這些資源以設置在 Mac 上所需的 Windows 開發環境:
+ [3]: http://msdn.microsoft.com/en-US/evalcenter/jj554510
+ [4]: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/ff626524(v=vs.105).aspx#hyperv
+ [5]: http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs#d-express-windows-8
 
-*  [VMWare Fusion][6]
+為 Windows 10 開發的應用程式:
 
-*  [Parallels Desktop][7],
+*  Windows 8.1 或 Windows 10 技術預覽 2,32 位或 64 位,以及[視覺工作室 2015 RC][6]或更高。
 
-*  [Boot Camp][8].
+ [6]: http://www.visualstudio.com/preview
 
- [6]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945426
- [7]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945424
- [8]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945423
+應用程式相容性是由應用程式針對作業系統決定的。 應用程式是主動相容但不是厚此薄彼-相容,所以針對 Windows 8.1 應用程式不能運行在 8.0,但為 8.0 建造一個應用程式可以運行在 8.1。
 
-## 安裝 SDK
+按照說明在[windowsstore.com][7]提交到 Windows 應用商店應用程式。
+
+ [7]: http://www.windowsstore.com/
+
+為 Windows 開發科爾多瓦的應用程式,您可以使用 pc 機運行 Windows,但你也可能發展在 Mac 上運行的虛擬機器環境或到雙啟動 Windows 8.1 分區使用新兵訓練營。 請查閱這些資源以設置在 Mac 上所需的 Windows 開發環境:
 
-*最終*,*保費*或*專業*2013年版的[Visual Studio][4]安裝.
+*  [VMWare Fusion][8]
 
-![][9]
+*  [Parallels Desktop][9]
 
- [9]: img/guide/platforms/win8/win8_installSDK.png
+*  [Boot Camp][10]
+
+ [8]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945426
+ [9]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945424
+ [10]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945423
 
 ## 使用科爾多瓦外殼工具
 
 如果你想要將與 SDK 一起使用科爾多瓦的 Windows 居中外殼工具,你有兩個基本選擇:
 
-*  他們從本地訪問生成的 CLI 的專案代碼。他們是在`平臺/windows/`目錄後,您將添加`windows`平臺上,如下所述。
+*  他們從本地訪問生成的 CLI 的專案代碼。他們是在`平臺/windows/`目錄後添加`windows`平臺如下所述。
 
-*  從單獨的分發,在[cordova.apache.org][10]下載它們。 科爾多瓦分佈包含為每個平臺的單獨檔案。 一定要展開相應的存檔,`科爾多瓦 windows`在這種情況下,在一個空的目錄內。 有關批次處理實用程式可用`package/bin`目錄中。 (參閱**自述**檔,如果需要更詳細的說明)。
+*  從單獨的分發在[cordova.apache.org][11]下載它們。 科爾多瓦分佈包含單獨的檔案,為每個平臺。 一定要擴大相應的存檔,`科爾多瓦 windows`在這種情況下,在一個空的目錄內。 有關批次處理實用程式可用`包/bin`目錄中。 (參閱**自述**檔,如果需要更詳細的說明)。
 
- [10]: https://www.apache.org/dist/cordova/platforms/
+ [11]: https://www.apache.org/dist/cordova/platforms/
 
 這些外殼工具允許您創建、 構建和運行 Windows 應用程式。 附加的命令列介面,可以跨所有平臺的外掛程式功能的資訊,請參閱使用 Plugman 管理外掛程式。
 
+## 安裝 SDK
+
+安裝任何版本的[Visual Studio][2]匹配要求上面列出的版本。
+
+![][12]
+
+ [12]: img/guide/platforms/win8/win8_installSDK.png
+
+為 Windows 10,Visual Studio 安裝程式沒有安裝工具來構建通用的 Windows 應用程式的選項。 你必須確保,此選項是在安裝時選擇安裝所需的 SDK。
+
 ## 創建一個新專案
 
-在這一點上,要創建一個新的專案你可以選擇之間跨平臺 CLI 工具的命令列介面或一組特定于 Windows shell 工具中所述。 下面的 CLI 方法生成新的`hello`專案目錄中命名*HelloWorld*應用程式:
+在這一點上,要創建一個新的專案你可以選擇之間跨平臺 CLI 工具的命令列介面或一組特定的 Windows 外殼工具所述。 下面的 CLI 方法生成新的`你好`專案目錄中命名*HelloWorld*應用程式:
 
     > cordova create hello com.example.hello HelloWorld
     > cd hello
@@ -91,6 +107,8 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
     C:\path\to\cordova-windows\package\bin\create.bat C:\path\to\new\hello com.example.hello HelloWorld
   
 
+本專案的目標 Windows 8.1 作為預設的目標作業系統。 你可以選擇目標 8.0 或 10.0 (見下文的"配置目標 Windows 版本") 為所有的生成,或你在每次生成目標特定于特定的版本。
+
 ## 生成專案
 
 如果您在開發中使用 CLI,專案目錄的頂級 `www` 目錄中包含的原始程式碼檔。運行任一內要重新生成應用程式的專案目錄:
@@ -105,27 +123,50 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
     C:\path\to\project\cordova\build.bat --debug    
     C:\path\to\project\cordova\build.bat --release
-    C:\path\to\project\cordova\clean.bat
+  
+
+`clean`命令可以説明沖洗中準備的下一個目錄 `build` :
+
+    C:\path\to\project\cordova\clean.bat 
   
 
 ## 配置目標 Windows 版本
 
-由預設的`生成`命令將生成兩個包: Windows 8.0 和 Windows Phone 8.1。 要將 Windows 套裝程式升級到版本 8.1 以下配置設置必須添加到設定檔 (`config.xml`).
+由預設的`生成`命令將生成兩個包: Windows 8.0 和 Windows Phone 8.1。 升級到版本 8.1 以下配置設置必須添加到設定檔 (`config.xml`的 Windows 套裝程式).
+
+    <preference name="windows-target-version" value="8.1" />
+  
+
+一旦你添加此設置`生成`命令將開始生產 Windows 8.1 和 Windows Phone 8.1 包。
+
+### --appx 參數
 
-    <preference name='windows-target-version' value='8.1' />
+您可能會決定你想要建立的針對特定作業系統的應用程式的特定版本 (例如,您可能有設置您想要針對 Windows 10,但您想要構建 Windows Phone 8.1)。 要做到這一點,你可以使用`--appx`參數:
+
+    > cordova build windows -- --appx=8.1-phone
   
 
-一旦你添加此設置`生成`命令將開始生產 Windows 8.1 和 Windows Phone 8.1 的套裝軟體。
+生成系統將忽略 config.xml 目標 Windows 版本中設置的偏好,並嚴格為 Windows Phone 8.1 生成套裝軟體。
+
+`--appx`國旗有效值為`8.1-win`、 `8.1-phone`和`uap`(對於 Windows 10 通用應用程式)。 這些選項也適用于`cordova run`命令。
+
+### 目標 Windows 版本的注意事項
+
+Windows 10 科爾多瓦的應用程式 (和一般的 HTML 應用程式) 支援一種新的"遠端"模式。 這種模式使應用程式更多的自由與尊重使用 DOM 操作和常見的 web 模式,例如使用內聯腳本,但如此通過減少的功能集時提交給公共 Windows 應用商店,可使用您的應用程式。 有關 Windows 10 和遠端模式的詳細資訊,請查看[科爾多瓦為 Windows 10][13]文檔。
+
+ [13]: win10-support.md.html
+
+使用遠端模式時,開發人員被鼓勵申請內容安全政策 (CSP) 到他們的應用程式,以防止腳本注入攻擊。
 
 ## 部署應用程式
 
-要部署 Windows 套裝程式:
+要部署 Windows 套裝程式:
 
     > cordova run windows -- --win # explicitly specify Windows as deployment target
     > cordova run windows # `run` uses Windows package by default
   
 
-要將 Windows Phone 包的部署:
+要將 Windows Phone 包部署:
 
     > cordova run windows -- --phone # deploy app to Windows Phone 8.1 emulator
     > cordova run windows --device -- --phone # deploy app to connected device
@@ -137,50 +178,50 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 ## 在 SDK 中打開的專案和部署應用程式
 
-一旦你建立科爾多瓦的應用程式,如上文所述,可以在 Visual Studio 打開它。 各種`生成`命令生成一個 Visual Studio 解決方案 (*.sln*) 檔。 檔資源管理器來修改在 Visual Studio 專案中打開該檔:
+一旦你建立科爾多瓦應用程式,如上文所述,可以在 Visual Studio 打開它。 各種`生成`命令生成一個 Visual Studio 解決方案 (*.sln*) 檔。 檔資源管理器來修改在 Visual Studio 專案中打開的檔:
 
-![][11]
+![][14]
 
- [11]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_openSLN.png
+ [14]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_openSLN.png
 
-`CordovaApp`元件顯示在解決方案中,和其`www`目錄包含基於 web 的原始程式碼,包括`index.html`主頁:
+`CordovaApp`元件顯示解決方案中, 和其`www`目錄包含基於 web 的原始程式碼,包括`index.html`主頁:
 
-![][12]
+![][15]
 
- [12]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk.png
+ [15]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk.png
 
-Visual Studio 主功能表下面的控制項允許您測試或部署應用程式:
+Visual Studio 主功能表下面的控制項允許您測試或部署應用程式:
 
-![][13]
+![][16]
 
- [13]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_deploy.png
+ [16]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_deploy.png
 
-選擇**本地電腦**,請按綠色箭頭運行 Visual Studio 在同一機器上安裝的應用程式。一旦你這樣做,該應用程式將出現在 Windows 8 應用程式清單:
+選擇**本地電腦**,請按綠色箭頭運行 Visual Studio 在同一機器上安裝的應用程式。一旦你這樣做,應用程式將出現在 Windows 8 應用程式清單:
 
-![][14]
+![][17]
 
- [14]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_runApp.png
+ [17]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_runApp.png
 
-每次您重新生成應用程式,在介面中的可用版本將進行刷新。
+每次您重新生成應用程式,在介面中可用的版本被刷新。
 
-一旦可用應用程式清單中,選擇該應用程式的同時按住**CTRL**鍵允許您用別針把它到主畫面:
+一旦可用應用程式清單中,按住**CTRL**鍵,同時選擇該應用程式允許您用別針把它到主畫面:
 
-![][15]
+![][18]
 
- [15]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_runHome.png
+ [18]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_runHome.png
 
-請注意是否您打開該應用程式在虛擬機器環境中的,您可能需要按一下在角落裡或兩側的窗戶,切換應用程式或訪問額外的功能:
+請注意,是否你打開的應用程式在虛擬機器環境中,您可能需要按一下在角落裡或兩側的窗戶,切換應用程式或訪問附加功能:
 
-![][16]
+![][19]
 
- [16]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_run.png
+ [19]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_run.png
 
-或者,選擇**模擬器**部署選項以查看該應用程式,就好像它在平板設備上運行:
+或者,選擇**模擬器**部署選項以查看該應用程式,就好像它在平板設備上運行:
 
-![][17]
+![][20]
 
- [17]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_sim.png
+ [20]: img/guide/platforms/win8/win8_sdk_sim.png
 
-與不同的桌面部署,此選項允許您類比平板電腦的定位、 位置,並更改其網路設置。
+與不同的桌面部署,此選項允許您類比平板電腦的定位,位置,和改變其網路設置。
 
-**注**: 查閱概述如何在您的工作流中使用科爾多瓦的命令列工具或 SDK 提供意見。 科爾多瓦 CLI 依賴于跨平臺原始程式碼通常覆蓋 SDK 所使用的特定于平臺的檔。 如果你想要使用 SDK 來修改專案,使用較低級別外殼工具作為 CLI 的替代方法。
\ No newline at end of file
+**注**: 有關如何在您的工作流中使用科爾多瓦的命令列工具或 SDK 建議查閱概述。 科爾多瓦 CLI 依賴于跨平臺原始程式碼通常覆蓋 SDK 所使用的特定于平臺的檔。 如果你想要使用 SDK 來修改專案,使用較低級別外殼工具作為 CLI 的替代方法。
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/packaging.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/packaging.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/packaging.md
new file mode 100644
index 0000000..1f99ee2
--- /dev/null
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/packaging.md
@@ -0,0 +1,111 @@
+* * *
+
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# Windows 包裝
+
+你可以瞭解更多關於簽署和包裝在[MSDN](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh446593(v=vs.85).aspx)上的應用 Windows 商店應用程式.
+
+為了能夠正確打包和簽名 Windows 應用程式有是所需的幾件事:
+
+ * 簽章憑證
+ * 身份細節匹配提供的簽章憑證
+
+在 Windows 專案標識的詳細資訊保存在名為 package.appxmanifest 的檔。此檔是自動填滿每次科爾多瓦應用程式的構建。身份保留 3 重要欄位。
+
+ * Name
+ * Publisher
+ * Version
+
+可以從**config.xml**設置*NAme*和*Version*。*Publisher*可以作為生成的參數提供,或可以在**build.json**檔上設置。
+
+![](img/guide/platforms/win8/packaging.png)
+
+從任一 CLI 或通過 build.json 檔,可以提供簽名的證書。證書相關 CLI 的標誌是:
+
+ * `--packageCertificateKeyFile` : 一旦創建了簽章憑證包,可以使用此參數,將該證書與應用程式相關聯。此標誌將檔路徑作為參數。 如。 `> cordova build -- --packageCertificateKeyFile="platforms\windows\CordovaApp_TemporaryKey.pfx"`
+ * `--packageThumbprint` : 包指紋用於驗證封裝證書金鑰檔的真實性。 創建證書金鑰檔時,將向最終使用者提供此值。 如。 `> cordova build -- --packageCertificateKeyFile="platforms\windows\CordovaApp_TemporaryKey.pfx" --packageThumbprint="ABCABCABCABC123123123123"`
+
+或者,這些值可以使用指定組建組態檔 (build.json) 使用 CLI (-buildConfig)。一個示例組建組態檔:
+
+  {
+    "windows": {
+      "debug": {
+        "packageCertificateKeyFile": "platforms\\windows\\CordovaApp_TemporaryKey.pfx"
+      },
+      "release": {
+        "packageCertificateKeyFile": "c:\\path-to-key\\keycert.pfx",
+        "packageThumbprint": "ABCABCABCABC123123123123",
+        "publisherId": "CN=FakeCorp.com, L=Redmond, S=Washington, C=US"
+      }
+    }
+  }
+  
+
+此外,它還支援以混合和匹配的命令列參數和 build.json 檔中的參數。從命令列參數的值將會得到優先。
+
+# 如何創建證書金鑰和標誌科爾多瓦 windows 應用程式
+
+需要分發和安裝 Windows 應用商店應用程式簽名的。 當你部署套裝程式版本,這一過程將由 Visual Studio 通常進行處理。 我們要做 tmhis 沒有 Visual Studio 創建我們自己的證書。
+
+用於創建證書,我們需要使用[makecert.exe](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff548309(v=vs.85).aspx)公用程式 此工具附帶 Windows SDK,可以發現下`%ProgramFiles(x86) %\Windows Kits\8.1\bin\x64`或`%ProgramFiles(x86) %\Windows Kits\8.1\bin\x86`.
+
+我們需要做的第一件事是創建為簽署我們的應用程式的根鍵。
+
+`makecert.exe -n "CN=FakeCorp.com" -r -eku "1.3.6.1.5.5.7.3.3,1.3.6.1.4.1.311.10.3.13" -e "01/01/2020" –h 0 -sv FakeCorp.com.pvk FakeCorp.com.cer`
+
+要理解什麼金鑰做,這裡是參數做了簡要說明:
+
+ * -n"CN=FakeCorp.com": 這是[X.509](http://en.wikipedia.org/wiki/X.509)證書主題名稱。在這個例子中它是**C**處理逐漸顯露出來**N**ame=FakeCorp.com。
+ * -r: 創建[自簽章憑證](http://en.wikipedia.org/wiki/Self-signed_certificate).
+ * -eku #EKU_VAL #: 逗號分隔的增強型金鑰用法 Oid。 
+   * 1.3.6.1.5.5.7.3.3 表示該證書是有效的代碼簽名。始終指定此值以限制證書的用途。
+   * 1.3.6.1.4.1.311.10.3.13 指示證書尊重一生簽署。 通常情況下,如果簽名是時間戳記,只要證書是在點有效時間戳記的時候,該簽名仍然有效即使在證書過期。 這 EKU 部隊要過期而不管簽名是否加蓋時間戳記的簽名。
+ * -e"2020/1/1": 設置證書的過期日期。 
+ * -h 0: 將此證書下面的樹的最大高度設置為 0,以防止證書被用於作為憑證授權單位 (CA) 可以頒發其他證書。
+ * -sv FakeCorp.com.pvk: 輸出 PVK 檔。Windows 使用 PVK 檔來存儲用於代碼簽名的私密金鑰。
+ * FakeCorp.com.cer: 輸出證書檔。CER 檔用於存儲 X.509 憑證。
+
+在第一次運行金鑰之後, 在螢幕上就會彈出輸入私人密碼:
+
+![](img/guide/platforms/win8/createprivatekeywindow.png)
+
+一旦創建了 pvk 和 cer 檔,我們需要從這些證書創建一個 pfx 檔。 Pfx (個人交換格式) 檔包含各種加密資訊,如證書、 根憑證授權單位,憑證連結和私密金鑰。 進行包裝證書,我們將使用一種工具叫[pvk2pfx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff550672(v=vs.85).aspx)。 此工具附帶 Windows SDK,可以發現下`%ProgramFiles(x86) %\Windows Kits\8.1\bin\x64`或`%ProgramFiles(x86) %\Windows Kits\8.1\bin\x86`.
+
+`pvk2pfx -pvk FakeCorp.com.pvk -pi pvkPassword -spc FakeCorp.com.cer -pfx FakeCorp.com.pfx -po pfxPassword`
+
+地點:
+
+ * pvk: 輸入 pvk 檔案名稱
+ * pi: pvk 密碼
+ * spc: 輸入證書檔案名
+ * pfx: 輸出 pfx 檔案名稱
+ * 大埔: pfx 密碼;pvk 密碼如果不提供相同
+
+如果我們提供此 pfx 檔到 build.json 檔中,我們將會有以下錯誤:"金鑰檔可能受密碼保護。 要更正此問題,請嘗試手動導入證書到當前使用者的個人憑證存儲區。"。 為了將其導入我們必須使用[certutil](https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624045(v=ws.10).aspx)從 admin 提示符:
+
+`certutil -user -p PASSWORD -importPFX FakeCorp.com.pfx`
+
+地點:
+
+ * user: 指定"當前使用者"個人存儲區
+ * p: pfx 檔密碼
+ * importPfx: pfx 檔的名稱
+
+一旦安裝完畢下, 一步是將 packageThumbprint 和 packageCertificateKeyFile 添加到 build.json。 為了找到 packageThumbprint,搜索的公開我們已經與證書關聯:
+
+`powershell -Command " & {dir -path cert:\LocalMachine\My | where { $_.Subject -like \"*FakeCorp.com*\" }}"`
+
+一旦這些最後的值提供。科爾多瓦應該成功打包和簽名應用程式。
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/win10-support.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/win10-support.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/win10-support.md
new file mode 100644
index 0000000..6e4e837
--- /dev/null
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/win10-support.md
@@ -0,0 +1,101 @@
+# Windows 10 的科爾多瓦
+
+也許你可以改稱之為"科爾多瓦 10 視窗"。 Windows 10 已經重新設計使科爾多瓦支援到 web,並得到擋你路的平臺安全限制其 HTML 和 JavaScript 應用程式平臺。
+
+## 開始使用 Windows 10
+
+添加 Windows 10 支援您的應用程式非常簡單,將您的 Windows 目標平臺版本設置為 10.0:
+
+  <preference name="windows-target-version" value="10.0" />
+  <preference name="windows-phone-target-version" value="10.0" />
+  
+
+當您建立與這兩個設置這些首選項時,將建成僅限單個.appx (和.appxupload)。 他們將至少需要 Windows 10。
+
+### 瞭解遠端與本地模式模式
+
+遠端模式是 Windows 10 HTML 應用程式的 Windows 平臺的新功能。 在 Windows 8 和 8.1,HTML 應用程式在 Windows 10 工作中什麼所謂的"本地模式"。 在本地模式下,HTML 應用程式具有完全訪問本機 Windows API 表面和能力。 為了防止腳本注入攻擊,這可能會導致洩漏由於惡意程式碼的個人可識別資訊,本地模式不允許內聯腳本,需要開發人員執行 DOM 操作,這樣做內顯式上下文 (`MSApp.execUnsafeLocalFunction`).
+
+遠端模式消除了這些要求,這使得它可以使用未修改的庫像 jQuery 或 AngularJS 直接在代碼中,沒有發生任何變化。 要這樣做,它將刪除您聲明某些功能時證明您在 Windows 應用商店的應用程式的能力。 刪除的這些功能通常不會阻止進入特定的功能,但它可能需要使用不同的 Api 或戰術組合。
+
+### 遠端方式對功能的影響
+
+部署到 Windows 應用商店應用程式遠端模式時,下列功能不可用:
+
+ * 企業認證 (`enterpriseAuthentication`)
+ * 共用的使用者證書 (`sharedUserCertificates`)
+ * 文件庫 (`documentsLibrary`)
+ * 音樂庫 (`musicLibrary`)
+ * 圖片庫 (`picturesLibrary`)
+ * 視頻庫 (`videosLibrary`)
+ * 卸除式存放裝置 (`removableStorage`)
+ * 互聯網端 (`internetClientClientServer`)-請注意, `internetClient`仍允許
+ * 私人網路絡用戶端/伺服器 (`privateNetworkClientServer`)
+
+每個庫限制可能要求使用者與檔案系統通過一個[檔選取器](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/windows.storage.pickers.fileopenpicker.aspx)交互工作周圍。 這樣可以防止惡意注入的代碼任意訪問檔案系統。
+
+通過使用不使用能力檢查 API 或經紀通過標準的互聯網溝通管道,如`XMLHttpRequest`或 Web 通訊端通信,必須解決與網路相關的限制。
+
+企業身份驗證和共用使用者證書功能是專門針對企業方案。 這些功能支援私營/企業啟用的應用程式商店,所以如果你正在打算將其部署到內部部署機制的應用程式,您仍然可以支援這些。 然而,他們不支援遠端模式在公共 Windows 應用商店的應用程式。 當你建立針對 Windows 10,如果這些功能之一檢測到您的應用程式清單中時,將顯示警告。
+
+## 引用
+
+### config.xml 首選項
+
+#### windows-target-version, windows-phone-target-version
+
+  <preference name="windows-target-version" value="10.0" />
+  <preference name="windows-phone-target-version" value="10.0" />
+  
+
+*至少一個是必需的。*
+
+這些首選項確定 Windows 或 Windows Phone 你想要的目標應用程式套裝軟體的版本。
+
+**有效的值**
+
+ * `10.0`,`UAP`: 為 Windows 10 通用的應用程式平臺構建
+ * `8.1`: 生成 Windows 8.1 或 Windows Phone 8.1
+ * `8.0`: 構建 windows 8.0。 對於 Windows Phone 無效 (改用**wp8**科爾多瓦平臺)
+
+**方案**
+
+如果你只針對 Windows 10,你只需要 config.xml 檔中有一個單一`windows 目標版本`設置。
+
+#### WindowsDefaultUriPrefix
+
+  <preference name="WindowsDefaultUriPrefix" value="ms-appx://|ms-appx-web://" />
+  
+
+此首選項標識是否想要您的應用程式作為其啟動 URI 為目標的**局部上下文**或**遠端上下文**。 當生成 Windows 10,預設值是遠端上下文 (`ms-appx-web: / /`).
+
+為了有一個本地模式應用程式,不受遠端模式能力的限制,您必須將此首選項設置為`ms-appx://`和不聲明任何`<access>`元素與遠端 Uri。
+
+**有效的值**
+
+ * `ms-appx://`(預設為 Windows 8.0,8.1): 本地上下文中運行的起始頁
+ * `ms-appx-web://`(預設為 Windows 10): 遠端上下文中運行的起始頁
+
+#### {SDK}-MinVersion,{SDK} MaxVersionTested
+
+*可選*
+
+  <preference name="Windows.Universal-MinVersion" value="10.0.0.0" />
+  <preference name="Windows.Mobile-MinVersion" value="10.0.9927.0" />
+  <preference name="Windows.Mobile-MaxVersionTested" value="10.0.10031.0" />
+  <preference name="Microsoft.Band-MinVersion" value="10.0.11.0" />
+  
+
+這些首選項確定哪些生態系統 (包括但不是限於 Windows 通用、 Windows Mobile 或 Xbox) 和它們的最小/最大版本都相容。 他們仍然需要平臺都支援通用的應用程式平臺 (所以 Windows 10 作為基礎的作業系統)。 然而,這些可能表明應用程式是意識到可能只在某些設備 (如遊戲流在 Xbox 上) 可用的特定功能。
+
+**有效的值**
+
+有三個部分的每個值: **SDK**、**版本限制**和**版本價值**。 通過與`Windows`或`微軟`開始和結束`-MinVersion`或`-MaxVersionTested`中檢測到這些首選項:
+
+ * **SDK**定義什麼專門的平臺,你想要的目標。 預設值是`Windows.Universal`。 有效值為這些 AppxManifest 架構,在`包/Depednencies/TargetPlatform`元素中定義。
+ * 的 **版本限制** 定義應用程式相容性規則。 例如,如果 `-MinVersion` 設置為 10.1.0.0,然後至少 10.1.0.0 的相應的 sdk 並不支援的作業系統版本不能載入它。 
+   * `-MinVersion`指定 SDK 所需的最低的版本
+   * `-MaxVersionTested`指定的最高測試版本的 sdk。 如果發佈了新版本的相應的 sdk,它將運行在相容模式下為指定的版本。
+ * **版本值**是 major.minor.build.qfe 的整數 4 元組形式**. 
+
+如果你 config.xml 檔中指定這些類型沒有偏好,然後將預設選擇 Windows.Universal 10.0.0.0 版本。
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/89be0380/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
index 64c9d0f..3f2b486 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
@@ -34,19 +34,22 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 *  64 位版本的 Windows 8 Pro,安裝盤或*ISO*磁片影像檔。 評估版是[Microsoft 開發人員網路][2]上可用。 Pro 版有必要運行設備模擬程式。
 
-*  的[Windows Phone SDK][3].
+*  [Windows Phone SDK][3].
+
+*  要通過命令列與 Windows Phone 8.0 SDK 部署,必須安裝[Visual Studio 2012 更新 2][4] 。
 
 [2]: http://msdn.microsoft.com/en-US/evalcenter/jj554510
- [3]: https://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk
+ [3]: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35471
+ [4]: https://support.microsoft.com/en-us/kb/2797912
 
 為了開發科爾多瓦的 Windows Phone 設備的應用程式,您可以使用運行 Windows 的電腦,但你也可能發展的 mac,通過運行一個虛擬機器環境或者通過使用新兵訓練營雙啟動 Windows 的分區。 請查閱這些資源以設置在 Mac 上所需的 Windows 開發環境:
 
-*  **VMWare 融合**: 要設置了 Windows 8 的虛擬機器,按照[Microsoft 開發人員網路][4],所提供的說明,然後請參閱配置 VMWare 融合的虛擬環境運行 SDK 捆綁的模擬器的準備工作資訊。
+*  **VMWare 融合**: 要設置了 Windows 8 的虛擬機器,按照[Microsoft 開發人員網路][5],所提供的說明,然後請參閱配置 VMWare 融合的虛擬環境運行 SDK 捆綁的模擬器的準備工作資訊。
 
-*  **桌面的相似之處**: 若要設置 Windows 8 虛擬機器,按照[Microsoft 開發人員網路][5],所提供的說明,然後請參閱配置平行桌面虛擬環境運行 SDK 捆綁的模擬器的準備工作資訊。
+*  **桌面的相似之處**: 若要設置 Windows 8 虛擬機器,按照[Microsoft 開發人員網路][6],所提供的說明,然後請參閱配置平行桌面虛擬環境運行 SDK 捆綁的模擬器的準備工作資訊。
 
- [4]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945426
- [5]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945424
+ [5]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945426
+ [6]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945424
 
 <!--
 - __VirtualBox__: To set up the Windows 8 virtual machine, follow the
@@ -56,14 +59,14 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
  2DO: virtualBox doesn't work yet; any extra config info?
 -->
 
-*  **新兵訓練營**: 要設置了 Windows 8 的分區,請按照操作[Microsoft 開發人員網路][6]所提供的安裝說明.
+*  **新兵訓練營**: 要設置了 Windows 8 的分區,請按照操作[Microsoft 開發人員網路][7]所提供的安裝說明.
 
- [6]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945423
+ [7]: http://msdn.microsoft.com/en-US/library/windows/apps/jj945423
 
-如果您在 PC 上開發,其處理器必須支援虛擬化 (英特爾*VT-x* ) 和[第二級別位址翻譯 (板式)][7]。 請查閱[英特爾的支援的處理器的清單][8]。 虛擬化是通常預設禁用的所以您需要在您的 BIOS 設置中啟用它。 PC 應該有至少 6.5 GB 的可用硬碟空間和 4 GB 的 RAM。
+如果您在 PC 上開發,其處理器必須支援虛擬化 (英特爾*VT-x* ) 和[第二級別位址翻譯 (板式)][8]。 請查閱[英特爾的支援的處理器的清單][9]。 虛擬化是通常預設禁用的所以您需要在您的 BIOS 設置中啟用它。 PC 應該有至少 6.5 GB 的可用硬碟空間和 4 GB 的 RAM。
 
- [7]: http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Level_Address_Translation
- [8]: http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology
+ [8]: http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Level_Address_Translation
+ [9]: http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology
 
 ## 使用科爾多瓦外殼工具
 
@@ -71,19 +74,21 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 *  本地訪問它們生成的 CLI 的專案代碼中。他們是可用在 `platforms/wp8/cordova` 目錄在您添加後 `wp8` 平臺如下所述。
 
-*  從單獨的分發在[cordova.apache.org][9]下載它們。 科爾多瓦分佈包含單獨的檔案,為每個平臺。 一定要展開相應的存檔, `cordova-wp8\wp8` 在這種情況下,在一個空的目錄內。 有關批次處理實用程式可用在頂級 `bin` 目錄。 (參閱**自述**檔,如果有必要作更詳細的指示)。
+*  從單獨的分發在[cordova.apache.org][10]下載它們。 科爾多瓦分佈包含單獨的檔案,為每個平臺。 一定要展開相應的存檔, `cordova-wp8\wp8` 在這種情況下,在一個空的目錄內。 有關批次處理實用程式可用在頂級 `bin` 目錄。 (參閱**自述**檔,如果有必要作更詳細的指示)。
 
- [9]: http://cordova.apache.org
+ [10]: http://cordova.apache.org
 
 這些外殼工具允許您創建、 構建和運行 Windows Phone 應用程式。 額外的命令列介面,可以跨所有平臺的外掛程式功能的資訊,請參閱使用 Plugman 到管理外掛程式。 指導如何開發外掛程式和 Windows Phone 8 外掛程式特定于 Windows Phone 平臺的詳細資訊,請參閱應用程式外掛程式。
 
 ## 安裝 SDK
 
-從[dev.windowsphone.com][3]的**下載**區域安裝最新版本的 Windows Phone SDK。 你也可以安裝更多最近的模擬程式更新程式封裝。
+從[dev.windowsphone.com][11]的**下載**區域安裝最新版本的 Windows Phone SDK。 你也可以安裝更多最近的模擬程式更新程式封裝。
+
+ [11]: https://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk
 
-![][10]
+![][12]
 
- [10]: img/guide/platforms/wp8/wp8_downloadSDK.png
+ [12]: img/guide/platforms/wp8/wp8_downloadSDK.png
 
 ## 創建一個新專案
 
@@ -141,27 +146,27 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 在啟動模擬器設備圖像與安裝的應用程式。 從主畫面,導航到要啟動**HelloWorld**應用程式的應用程式面板。這顯示了應用程式啟動與它閃屏,其次是它的主介面:
 
-![][11]
+![][13]
 
- [11]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator.png
+ [13]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator.png
 
 設備的螢幕頂部右邊模擬程式的基本控制項允許您以縱向和橫向方向之間切換。 **>**按鈕將打開更多的控制項,使您可以測試更複雜的取向和手勢:
 
-![][12]
+![][14]
 
- [12]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator_orient.png
+ [14]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator_orient.png
 
 這些先進的控制項還允許您修改該設備的位置或類比的運動序列:
 
-![][13]
+![][15]
 
- [13]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator_loc.png
+ [15]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator_loc.png
 
 ## 將部署到設備
 
-在測試之前您設備上的應用程式,必須註冊該設備。 有關如何部署和測試 Windows Phone 8 上的詳細資訊,請參考[微軟的文檔][14]。 此外,還要確保手機連接到電腦,和螢幕處於解鎖狀態。
+在測試之前您設備上的應用程式,必須註冊該設備。 有關如何部署和測試 Windows Phone 8 上的詳細資訊,請參考[微軟的文檔][16]。 此外,還要確保手機連接到電腦,和螢幕處於解鎖狀態。
 
- [14]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff402565.aspx
+ [16]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff402565.aspx
 
 然後運行下面的 CLI 命令,要在設備上運行的應用程式:
 
@@ -179,8 +184,8 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 一旦你建立科爾多瓦的應用程式,如上文所述,您可以使用 SDK 打開它。 各種 `build` 命令會生成一個 Visual Studio 解決方案 (*.sln*) 檔。 打開要修改在 Visual Studio 專案的檔。 基於 web 的原始程式碼,該代碼是在專案內可用 `www` 目錄。 以及其他工具 SDK 提供,下面的功能表控制項使您可以啟動該應用程式在 Windows Phone 模擬器中:
 
-![][15]
+![][17]
 
- [15]: img/guide/platforms/wp8/wp8_vs.png
+ [17]: img/guide/platforms/wp8/wp8_vs.png
 
 如何在您的工作流中使用科爾多瓦的命令列工具或 SDK 的建議諮詢的概述。 科爾多瓦 CLI 依賴于跨平臺原始程式碼通常會覆蓋使用 SDK 的特定于平臺的檔。 如果你想要在 SDK 內工作,使用較低級別外殼工具作為 CLI 的替代方法。
\ No newline at end of file


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message