cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From i..@apache.org
Subject [05/11] CB-7700 cordova-docs documentation translation: cordova-docs
Date Mon, 06 Oct 2014 19:20:24 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
index 1b214e5..61cd4b9 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -21,7 +21,7 @@ Do tworzenia aplikacji Cordova, należy zainstalować SDK dla każdej platformy
 
 Każdy *Przewodnik platformy* wymienione poniżej informuje, co musisz wiedzieć, aby skonfigurować środowisko programistyczne każdej platformy: gdzie otrzymać zestaw SDK, jak ustawić urządzenie emulatory, jak połączyć urządzenia do bezpośredniego badania i jak zarządzać wymagania klucza podpisywania. Dodatkowe przewodniki dostarczają informacji na temat każdej z platform unikatowy zestaw opcji konfiguracyjnych, instrukcje, aby dodać wtyczki, jak uaktualnić każdej platformy i narzędzi wiersza polecenia specyficznych dla platformy, które służą jako alternatywa do niższego poziomu `cordova` narzędzie wiersza polecenia.
 
-## Amazon ogień OS
+## Amazon Fire OS
 
 *  Amazon ogień platformy OS Przewodnik
 *  Amazon ogień OS konfiguracja
@@ -32,10 +32,10 @@ Każdy *Przewodnik platformy* wymienione poniżej informuje, co musisz wiedzieć
 
 *  Przewodnik platformy Android
 *  Android Shell narzędzia Przewodnik
-*  Android konfiguracji
-*  Wtyczek Android
-*  Android WebViews
-*  Aktualizacja Android
+*  Konfiguracja Androida
+*  Wtyczki dla Androida
+*  WebView
+*  Aktualizacja
 
 ## BlackBerry 10
 
@@ -54,7 +54,7 @@ Każdy *Przewodnik platformy* wymienione poniżej informuje, co musisz wiedzieć
 
 *  Przewodnik platformy iOS
 *  iOS Shell narzędzia Przewodnik
-*  iOS konfiguracji
+*  Konfiguracja iOS
 *  iOS wtyczek
 *  iOS WebViews
 *  Aktualizacja iOS

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
index f0b5d75..fbe2eb5 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -13,7 +13,7 @@ Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów
 
 ## under the License.
 
-# iOS konfiguracji
+# Konfiguracja iOS
 
 `config.xml`Plik steruje aplikacji podstawowe ustawienia, które mają zastosowanie w każdej aplikacji i wystąpienie CordovaWebView. Ta sekcja zawiera szczegóły preferencje, które stosuje się tylko do iOS buduje. See [The config.xml File][1] for information on global configuration options.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
index 63e0449..99796d9 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -17,7 +17,7 @@ Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów
 
 Ten poradnik pokazuje jak skonfigurować SDK środowiska wdrażania Cordova aplikacji dla systemu iOS iPhone i iPad. Zobacz następujące szczegółowe informacje specyficzne dla platformy:
 
-*  iOS konfiguracji
+*  Konfiguracja iOS
 *  Aktualizacja iOS
 *  iOS WebViews
 *  iOS wtyczek
@@ -33,7 +33,7 @@ Możesz przetestować wiele cech Cordova, przy użyciu emulatora iOS instalowane
 
 [1]: https://developer.apple.com/programs/ios/
 
-## Instalowania zestawu SDK
+## Instalowanie SDK
 
 Istnieją dwa sposoby pobrania Xcode:
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
index fe9eba8..6b58165 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -146,7 +146,7 @@ Sprawdza parametru, aby upewnić się, że to nie jest `nil` lub ciąg pusty, po
 [1]: https://github.com/apache/cordova-ios/blob/master/CordovaLib/Classes/CDVPlugin.h
 [2]: https://github.com/apache/cordova-ios/blob/master/CordovaLib/Classes/CDVPlugin.m
 
-## Wątków
+## Wątki
 
 Plugin metody zwykle wykonać w tym samym wątku jako głównego interfejsu. Jeśli twój plugin wymaga dużo przetwarzania lub wymaga blokowanie połączenia, należy użyć wątek tła. Na przykład:
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
index e486e6c..bda15ce 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
index 0b4cdfa..8834c19 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
index d195592..9560764 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
index fc95891..2f2d924 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -23,7 +23,7 @@ Tizen SDK wymaga 10.04/10.10/11.04/11.10 Linux Ubuntu (32-bitowa) lub Windows XP
 
 Programiści powinni używać `cordova` narzędzie w połączeniu z Tizen SDK. Zobacz interfejs wiersza poleceń do informacji jak go zainstalować, dodać projektów, a następnie tworzenia i wdrażania projektu.
 
-## Instalowania zestawu SDK
+## Instalowanie SDK
 
 Pobrać Tizen SDK z [tizen.org][1].
 
@@ -53,7 +53,7 @@ Pobrać Tizen SDK z [tizen.org][1].
 
 -->
 
-## Otwórz projekt w SDK
+## Otwieranie projektu w SDK
 
 1. Uruchomienie Tizen Eclipse IDE.
 
@@ -87,7 +87,7 @@ Aby odbudować projekt, kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku **Eksplorator
 
 Plik pakietu widżet jak *hello.wgt* powinien generować w katalogu projektu.
 
-## Wdrażanie do emulatora
+## Uruchamianie na emulatorze
 
 Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku **Eksplorator projektu** projektu i wybierz **Uruchom jako → Tizen www symulator aplikacji**:
 
@@ -95,7 +95,7 @@ Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku **Eksplorator projektu** projektu i wy
 
 [6]: img/guide/platforms/tizen/runas_web_sim_app.png
 
-## Wdrażanie do urządzenia
+## Uruchamianie na urządzeniu
 
 *  Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo rozpoczęła, połączone i skonfigurowany. Ustawienia **daty i czasu** muszą być ustawione prawidłowo.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
index 609896a..f52034a 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -80,7 +80,7 @@ Tworzy aplikację w `hello` katalogu, którego nazwa wyświetlana jest `HelloWor
   $ cordova build ubuntu
   
 
-### Uruchom aplikację
+### Uruchamianie aplikacji
 
   $ cordova run ubuntu
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
index 7c40c0d..11f198e 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -75,7 +75,7 @@ Jeśli chcesz użyć Cordova w środku Windows powłoka narzędzia w połączeni
 
 Te powłoka narzędzia pozwalają na tworzenie, budowania i uruchamiania aplikacji systemu Windows. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki.
 
-## Instalowania zestawu SDK
+## Instalowanie SDK
 
 Zainstalować *Ultimate*, *Premium*lub *Professional* 2013 wersje programu [Visual Studio][2].
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
index 399a654..2fdcd93 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
index 1aae3d1..476ac88 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -34,7 +34,7 @@ Dla projektów nie stworzony z cordova CLI Uruchom:
 
 Cordova CLI wsparcie dla Windows 8 został wprowadzony w Cordova 3.1.0. Do aktualizacji, zalecamy tworzenie nowych CLI Cordova, projektu i przenoszenie przez wszystkie niezbędne zasoby.
 
-## Uaktualnienie do 2.9.0 z 2.8.0
+## Aktualizacja z wersji 2.8.0 do wersji 2.9.0
 
 Następujące polecenia powinny być wykonywane z w Visual Studio Aby upewnić się że wszelkie odwołania są aktualizowane usunięte.
 
@@ -44,7 +44,7 @@ Następujące polecenia powinny być wykonywane z w Visual Studio Aby upewnić s
 
 3. Tworzenie i testowanie!
 
-## Uaktualnić do 2.8.0 2.7.0
+## Aktualizacja z wersji 2.7.0 do wersji 2.8.0
 
 Następujące polecenia powinny być wykonywane z w Visual Studio Aby upewnić się że wszelkie odwołania są aktualizowane usunięte.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
index 00ba29c..2cdf87f 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -77,7 +77,7 @@ Jeśli chcesz użyć Cordova w środku Windows Phone powłoka narzędzia w poł
 
 Te powłoka narzędzia pozwalają na tworzenie, budowania i uruchamiania aplikacji Windows Phone. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki. Zobacz wtyczki aplikacji wskazówki w jaki sposób rozwijać wtyczki i Windows Phone 8 wtyczki szczegóły specyficzne dla platformy Windows Phone.
 
-## Instalowania zestawu SDK
+## Instalowanie SDK
 
 Zainstaluj najnowszą wersję zestawu SDK Windows Phone z obszaru **do pobrania** [dev.windowsphone.com][3]. Można również zainstalować najnowsze emulatora aktualizacji pakietów.
 
@@ -120,7 +120,7 @@ Jeśli używasz narzędzia powłoki Windows Phone określonych w rozwoju, ma inn
     C:\path\to\project\cordova\clean.bat
   
 
-## Wdrażanie do emulatora
+## Uruchamianie na emulatorze
 
 W tym momencie można użyć `cordova` CLI narzędzia do wdrażania aplikacji do emulatora z linii poleceń:
 
@@ -157,7 +157,7 @@ Te Zaawansowane sterowanie pozwala również do modyfikowania położenia urząd
 
 [13]: img/guide/platforms/wp8/wp8_emulator_loc.png
 
-## Wdrażanie do urządzenia
+## Uruchamianie na urządzeniu
 
 Przed testowaniem aplikacji na urządzeniu, urządzenie musi być zarejestrowany. Dokumentacji [firmy Microsoft][14] informacje na temat wdrażania i testowania na Windows Phone 8. Również upewnij się, że telefon jest podłączony do komputera, a na ekranie jest odblokowany.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
index 95c02b1..027a9ff 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
index 4a94572..eafae44 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -173,7 +173,7 @@ Debugowanie pluginu w C# składnika za pomocą programu Visual Studio debugger.
 
 JavaScript jest trudniejsze do debugowania na Windows Phone. Musisz użyć `console.log` do wyprowadzenia Państwa wtyczki, lub aby zapoznać się z błędów.
 
-## Typowych pułapek
+## Typowe pułapki
 
 *  Należy uważać, aby nie przekazywać argumenty z JavaScript na stronie rodzimych, które są trudne do deserializacji jako JSON. Większość platform urządzenie oczekuje argument przekazany do `cordova.exec()` do tablicy, takie jak następujące:
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
index c803fab..0b841ea 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
index e8a04b3..de5bf26 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
@@ -1,11 +1,17 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. Zobacz plik ogłoszenia rozpowszechniane z tej pracy, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące własności praw autorskich. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. Możesz otrzymać kopię licencji na
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
-      http://www.Apache.org/licenses/License-2.0 chyba że wymagane przez prawo lub uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane na licencji jest rozpowszechniany na "AS IS" podstawę, bez gwarancji lub warunków gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych. Zobacz licencji dla określonego języka, regulujących uprawnienia i ograniczenia
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
   
 
-## na licencji.
+## under the License.
 
 # Konfigurowanie VMWare Fusion
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
index 034a926..18680a3 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/guide/support/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/support/index.md b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
index 4815265..55478d7 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/support/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -14,7 +14,7 @@ Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów
 
 * * *
 
-# Obsługa platformy
+# Wspierane platformy
 
 Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne dla każdej z platform mobilnych. Urządzenie, które API tutaj wymienione są dostarczane przez podstawowe pluginy, dodatkowe funkcje API są dostępne za pośrednictwem [innej wtyczki][1]. CLI skrót nazwy wyświetlane nagłówki kolumn.
 
@@ -180,7 +180,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     </th>
     
     <th colspan="20">
-     Platforma API
+     API
     </th>
    </tr>
    
@@ -252,7 +252,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/doc/index.md">Aparat fotograficzny</a>
+     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/doc/index.md">Aparat</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -334,7 +334,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     </td>
     
     <td data-col="ios"    class="y">
-     (3GS +)
+     (3GS+)
     </td>
     
     <td data-col="ubuntu"    class="y">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/index.md b/docs/pl/edge/index.md
index 9ab739a..6d4a8eb 100644
--- a/docs/pl/edge/index.md
+++ b/docs/pl/edge/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md b/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
index 3557c4f..eb9af22 100644
--- a/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
+++ b/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
index a94b581..915dae0 100644
--- a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
+++ b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/config_ref/images.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/config_ref/images.md b/docs/ru/edge/config_ref/images.md
index 64d3171..ca7ed0a 100644
--- a/docs/ru/edge/config_ref/images.md
+++ b/docs/ru/edge/config_ref/images.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -41,7 +41,7 @@ src: (обязательно) указывает расположение фай
 
 Для каждой платформы можно также определить идеальное значков, заданных для различных разрешений экрана.
 
-Amazon Fire ОС
+Amazon Fire OS
 
     <platform name="amazon-fireos">
          <icon src="res/android/ldpi.png" density="ldpi" />

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/config_ref/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/config_ref/index.md b/docs/ru/edge/config_ref/index.md
index ebfc16d..c4d2e68 100644
--- a/docs/ru/edge/config_ref/index.md
+++ b/docs/ru/edge/config_ref/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -35,9 +35,9 @@
 
 Этот раздел описывает параметры глобальной и кросс платформенной конфигурации. В следующих разделах для платформо-зависимых параметров:
 
-*  Конфигурация iOS
-*  Конфигурация Android
-*  Конфигурации BlackBerry 10
+*  Настройка iOS
+*  Настройка Android
+*  Настройка BlackBerry 10
 
 В дополнение к различным конфигурационным параметрам описанным ниже, можно также настроить основной набор изображений для приложения для каждой целевой платформы. Смотрите раздел Иконки и Заставки для дополнительной информации.
 
@@ -112,7 +112,7 @@
 
 ## Много-платформенный настройки
 
-Следующие параметры применяются для более чем одной платформы, но не все из них:
+Следующие параметры применяются для более чем одной платформы, но не ко всем из них:
 
 *  `DisallowOverscroll` (логическое значение, по умолчанию `false` ): Установите в `true` если вы не хотите чтобы интерфейс отображал каких-либо обратной связи, когда пользователи прокручивают за начало или конец содержимого.
   
@@ -137,25 +137,25 @@
 
 ## Элемент *feature*
 
-При использовании командной строки для построения приложений, использовать `plugin` команду, чтобы включить устройство API-интерфейсы. Это не изменяет верхнего уровня `config.xml` файл, так что `<feature>` элемент не применяется к рабочему. Если вы работаете непосредственно в SDK и с помощью платформа специфического `config.xml` файл в качестве источника, используется `<feature>` тег, чтобы включить устройство уровня API и внешних плагинов. Они часто появляются с пользовательские значения в конкретной платформы `config.xml` файлов. Например вот как для указания устройств
 а API для Android проектов:
+При использовании командной строки для построения приложений, использовать команду `plugin`, чтобы включить API устройства. Это не изменяет файл `config.xml` верхнего уровня, так что элемент `<feature>` не применяется к вашему рабочему процессу. Если вы работаете непосредственно в SDK и с помощью платформа специфического `config.xml` файл в качестве источника, используется `<feature>` тег, чтобы включить API функции устройства и внешних плагинов. Эти элементы обычно присутствуют с разными значениями в платформо-зависимых файлах `config.xml`. К примеру, таким образом можно
 указать Device API для проектов Android:
 
     <feature name="Device">
       <param name="android-package" value="org.apache.cordova.device.Device" />
     </feature>
   
 
-Вот как появляется элемент для iOS проектов:
+Вот как появляется элемент в проектах iOS:
 
     <feature name="Device">
       <param name="ios-package" value="CDVDevice" />
     </feature>
   
 
-Подробную информацию о том, как указать каждой функции в справочнике API. Увидеть плагин развития руководство для получения дополнительной информации на плагины.
+Смотрите подробную информацию о том, как определить каждую функции в разделе Справочник API. Также смотрите Руководство по разработке плагинов для получения дополнительной информации по плагинам.
 
 ## Элемент *platform*
 
-При использовании командной строки для построения приложений, иногда бывает необходимо указать предпочтения или другие элементы, специфичные для конкретной платформы. Использование `<platform>` элемент для указания конфигурации, которые должны появляться только в одной конкретной платформы `config.xml` файла. Например вот как можно указать, что только android следует использовать полноэкранный режим предпочтений:
+При использовании командной строки для построения приложений, иногда бывает необходимо указать параметры или другие элементы, специфичные для конкретной платформы. Используйте элемент `<platform>` для указания конфигурации которая должна применяться только в файле `config.xml` определенной платформы. Например, вот как можно указать, что только на платформе Android следует использовать параметр Fullscreen:
 
     <platform name="android">
       <preference name="Fullscreen" value="true" />

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.backbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.backbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.backbutton.md
index aa66d95..cd968c1 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.backbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.backbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("backbutton", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Чтобы переопределить поведение по умолчанию кнопки back, зарегистрируйте обработчик события `backbutton`, обычно путем вызова `document.addEventListener`, после того как вы произойдет событий `deviceready`. Более не требуется вызывать никакой другой метод для переопределения поведения кнопки back.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.deviceready.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.deviceready.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.deviceready.md
index 43b9f71..090aaa6 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.deviceready.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.deviceready.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("deviceready", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Это событие имеет важное значение для любого приложения. Оно сигнализирует, что Cordova API для устройств загружены и готовы для работы.
 
@@ -32,7 +32,7 @@
 
 ## Поддерживаемые платформы
 
-*  Amazon Fire ОС
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 *  iOS

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.endcallbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.endcallbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.endcallbutton.md
index 0e38635..a377939 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.endcallbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.endcallbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -39,7 +39,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.md
index 264c93f..b580aa2 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.menubutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.menubutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.menubutton.md
index 7964b9d..335910f 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.menubutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.menubutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 ## Поддерживаемые платформы
 
-*  Amazon Fire ОС
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 
@@ -41,7 +41,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.pause.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.pause.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.pause.md
index 695473e..20220b1 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.pause.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.pause.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("pause", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Событие `pause` возникает, когда платформа переводит приложения в фоновом режиме, как правило, когда пользователь переключается на другое приложение.
 
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 ## Поддерживаемые платформы
 
-*  Amazon Fire ОС
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 *  iOS
@@ -44,7 +44,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE html>
   <html>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.resume.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.resume.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.resume.md
index 723dd0e..88fd409 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.resume.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.resume.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("resume", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Событие `resume` возникает, когда платформа переводит приложения из фонового режима.
 
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 ## Поддерживаемые платформы
 
-*  Amazon Fire ОС
+*  Amazon Fire OS
 *  Android
 *  BlackBerry 10
 *  iOS
@@ -44,7 +44,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE html>
   <html>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.searchbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.searchbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.searchbutton.md
index 92dd08e..ad95aca 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.searchbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.searchbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("searchbutton", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Если необходимо переопределить поведение по умолчанию кнопки поиск на Android вы можете зарегистрировать обработчик события для события «searchbutton».
 
@@ -39,7 +39,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.startcallbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.startcallbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.startcallbutton.md
index a3d3186..0ad2abb 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.startcallbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.startcallbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("startcallbutton", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Если необходимо переопределить поведение по умолчанию начала вызова вы можете зарегистрировать обработчик для события `startcallbutton`.
 
@@ -30,7 +30,7 @@
 
 *  BlackBerry 10
 
-## Быстрый пример
+## Краткий пример
 
   document.addEventListener("startcallbutton", onStartCallKeyDown, false);
   
@@ -39,7 +39,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumedownbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumedownbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumedownbutton.md
index 8e09e66..7a5243a 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumedownbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumedownbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("volumedownbutton", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Если необходимо переопределить поведение по умолчанию кнопки уменьшения громкости вы можете зарегистрировать обработчик для события `volumedownbutton`.
 
@@ -39,7 +39,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md b/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
index 36f9133..307323f 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -20,7 +20,7 @@
   document.addEventListener("volumeupbutton", yourCallbackFunction, false);
   
 
-## Подробная информация
+## Подробности
 
 Если необходимо переопределить поведение по умолчанию кнопки увличения громкости вы можете зарегистрировать обработчик для события `volumeupbutton`.
 
@@ -39,7 +39,7 @@
   }
   
 
-## Полный пример
+## Развернутый пример
 
   <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
              "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md b/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
index e5b75f7..97d8a1b 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -27,7 +27,7 @@ Cordova поставляется с минимальным набором APIs,
   
   > Отслеживает статус батареи устройства.
 
-*  [Камеры][3]
+*  [Камера][3]
   
   > Получает фото используя камеру устройства.
 
@@ -37,63 +37,63 @@ Cordova поставляется с минимальным набором APIs,
 
 *  [Контакты][5]
   
-  > Работа с базой данных контактных устройств.
+  > Взаимодействует с книгой контактов на устройстве.
 
 *  [Устройство][6]
   
-  > Соберите устройство конкретную информацию.
+  > Получает информацию об устройстве.
 
-*  [Устройство движения (акселерометр)][7]
+*  [Движение устройства (Акселерометр)][7]
   
-  > Использовать датчик движения устройства.
+  > Используйте датчик движения устройства.
 
-*  [Ориентацию устройства (компас)][8]
+*  [Ориентация устройства (Компас)][8]
   
-  > Получите направление, которое указывает устройство.
+  > Получите направление в котором указывает устройство.
 
 *  [Диалоги][9]
   
-  > Визуальные уведомления.
+  > Визуальные уведомления на устройстве.
 
 *  [Файловая система][10]
   
-  > Крюк в родной файловой системы через JavaScript.
+  > Подключитесь к файловой системе устройства с помощью JavaScript.
 
 *  [Передача файлов][11]
   
-  > Крюк в родной файловой системы через JavaScript.
+  > Подключитесь к файловой системе устройства с помощью JavaScript.
 
-*  [Геолокация][12]
+*  [Географическое положение][12]
   
-  > Сделайте ваше приложение местоположение известно.
+  > Пусть ваше приложение знает свое местоположение.
 
 *  [Глобализация][13]
   
-  > Включите представление объектов, характерных для языка.
+  > Добавляет представление объектов в виде принятом для выбранной локали.
 
-*  [InAppBrowser][14]
+*  [Внутренний браузер][14]
   
-  > Запуск URL-адреса в другой экземпляр браузера в приложение.
+  > Открывает URL-адреса в другом окне браузера внутри приложения.
 
-*  [Средства массовой информации][15]
+*  [Аудио и видео][15]
   
-  > Запись и воспроизведение звуковых файлов.
+  > Записывайте и проигрывайте аудиофайлы.
 
-*  [Захвата мультимедиа][16]
+*  [Захват аудио и видео][16]
   
-  > Захват файлов мультимедиа с помощью захвата приложений устройств в СМИ.
+  > Создавайте медиа-файлы используя приложения по захвату медиа, на устройстве.
 
 *  [Информацию о сети (подключение)][17]
   
-  > Быстро проверьте состояние сети и сети сотовой связи информацию.
+  > Быстро проверьте состояние сети интернет, и информацию о сети сотовой связи.
 
-*  [Экран-заставка][18]
+*  [Заставка][18]
   
-  > Скрывать и отображать экран-заставку приложения.
+  > Показывайте и прячьте экран заставки приложения.
 
 *  [Вибрация][19]
   
-  > API-интерфейс для того чтобы вибрировать устройство.
+  > API для вибрации устройства.
 
 *  [StatusBar][20]
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/cordova/storage/storage.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/storage/storage.md b/docs/ru/edge/cordova/storage/storage.md
index 63f2a69..3cd3428 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/storage/storage.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/storage/storage.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 ## WebSQL
 
-Этот API-интерфейс доступен в базовом WebView. [Спецификация Web SQL базы данных][3] предлагает более полнофункциональные базы данных таблиц доступны через SQL-запросы.
+Этот API-интерфейс доступен в нижеуказанных реализациях WebView. [Спецификация базы данных Web SQL][3] предлагает более полнофункциональные таблицы базы данных с доступом к ним через SQL-запросы.
 
 [3]: http://dev.w3.org/html5/webdatabase/
 
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 ## IndexedDB
 
-Этот API-интерфейс доступен в базовом WebView. [Индексированные DB][4] предлагает больше возможностей, чем LocalStorage, но меньше, чем WebSQL.
+Этот API-интерфейс доступен в нижеуказанных WebView. [Indexed DB][4] предоставляет больше возможностей, чем LocalStorage, но меньше, чем WebSQL.
 
 [4]: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 ## Варианты на основе плагинов
 
-Помимо хранения API-интерфейсы, перечисленные выше, [Файл API][5] позволяет кэшировать данные на локальной файловой системе. Другие [плагины Cordova][6] предоставляют аналогичные возможности хранения.
+В дополнение к API хранилищ перечисленных выше, [File API][5] позволяет вам кешировать данные в локальной файловой системе. Другие [плагины Cordova][6] предоставляют схожие варианты хранения данных.
 
 [5]: https://github.com/apache/cordova-plugin-file/blob/master/doc/index.md
 [6]: http://plugins.cordova.io/
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/guide/appdev/privacy/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/appdev/privacy/index.md b/docs/ru/edge/guide/appdev/privacy/index.md
index ebc3e82..2391a9c 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/appdev/privacy/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/appdev/privacy/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/0d3abce7/docs/ru/edge/guide/appdev/security/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/appdev/security/index.md b/docs/ru/edge/guide/appdev/security/index.md
index a12099a..e188cf9 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/appdev/security/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/appdev/security/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -41,17 +41,17 @@
 
 *  На Android, по состоянию на Cordova 3.6.0 необходимо теперь белый список URL-адресов вне вашего приложения, если приложение создает ссылки для этих URL-адресов. Если вы приложение генерирует `tel:` , `geo:` , `sms:` , `intent:` или аналогичные URL, или ссылки на внешнее содержимое, которое вы планируете открыть в браузере пользователя, то вам необходимо обновить ваш белый список. Подробности в руководстве Whitelist.
 
-## Плавающие фреймы и Id механизм обратного вызова
+## IFRAME и механизм идентификатора обратного вызова
 
 Если содержимое подается в iframe из whitelisted домена, этот домен будет иметь доступ к родной мост Кордова. Это означает, что если вы белый сторонние рекламные сети и обслуживать эти объявления через iframe, вполне возможно, что вредоносные объявление будет возможность вырваться из iframe и выполнять вредоносные действия. Из-за этого как правило не следует использовать фреймы если вы контролируете сервера, на котором содержание iframe. Также, обратите внимание, что существуют сторонние плагины доступны для поддержки рекламных сетей. Обратите внимание, 
 то это утверждение верно не для iOS, который перехватывает все, включая iframe соединения.
 
-## Закрепление сертификат
+## Закрепление сертификата
 
 Кордова не поддерживает закрепление истинное свидетельство. Главным препятствием для этого является отсутствие родного API в Android для перехвата соединений SSL для выполнения проверки сертификата сервера. (Хотя это возможно для сертификата, закрепление на Android в Java с помощью JSSE, webview на андроид написан на C++, и соединения сервера обрабатываются webview для вас, поэтому невозможно использовать Java и JSSE там.) Поскольку Apache Cordova предназначен предлагать последовательного интерфейсов API на нескольких платформах, не имея возможности в основных платформ
 ломает эту последовательность.
 
 Есть способы для закрепления сертификат, как проверка, Открытый ключ сервера (отпечатков пальцев) это ожидаемое значение при запуске приложения или другие неоднократно в течение жизни вашего приложения. Сторонние плагины доступны для Кордова, который может сделать это. Однако это не то же самое, как истинный сертификат, закрепления, который автоматически проверяет ожидаемое значение каждого соединения с сервером.
 
-## Самозаверяющие сертификаты
+## Самозаверенные сертификаты
 
 Использование самоподписывающихся сертификатов на вашем сервере не рекомендуется. Если вы желаете SSL, то настоятельно рекомендуется что ваш сервер имеет сертификат, который должным образом подписан известным центром сертификации (центр сертификации). Неспособность true сертификат закрепление делает это важно.
 
@@ -61,7 +61,7 @@
 
 При запуске Кордова на Android, с помощью `android:debuggable="true"` в приложения манифест позволит ошибки SSL, например сертификат цепи ошибок проверки на самозаверяющие сертификаты. Так что вы можете использовать самозаверяющие сертификаты в этой конфигурации, но это не конфигурация, которая должна использоваться, когда ваше приложение находится в производстве. Он предназначен для использования только во время разработки приложения.
 
-## Зашифрованное хранилище
+## Шифрованное хранилище
 
 (TBD)
 


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe@cordova.apache.org
For additional commands, e-mail: commits-help@cordova.apache.org


Mime
View raw message