cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject [5/9] CB-7471 cordova-docs documentation translation: cordova-docs
Date Wed, 17 Sep 2014 13:56:29 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
index 33aa28f..c803fab 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -13,7 +13,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 ## under the License.
 
-# Aktualizacja Windows Phone
+# Aktualizacja Windows Phone 8
 
 Ten poradnik pokazuje jak zmienić Windows Phone 8 projektów, do uaktualnienia ze starszych wersji Cordova. Niektóre z tych instrukcji dotyczą projektów utworzonych w starszych zestaw narzędzi wiersza polecenia, które poprzedzają `cordova` Narzędzia CLI. Zobacz interfejs wiersza poleceń do informacji jak zaktualizować do wersji CLI. Poniższa sekcja pokazuje jak uaktualnić z projektów-CLI.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
index 3e1dec3..e8a04b3 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/vmware.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. Zobacz plik ogłoszenia rozpowszechniane z tej pracy, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące własności praw autorskich. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. Możesz otrzymać kopię licencji na
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. Zobacz plik ogłoszenia rozpowszechniane z tej pracy, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące własności praw autorskich. ASF licencje tego pliku do ci Apache License, w wersji 2.0 ("Licencja"); nie można używać tego pliku z wyjątkiem zgodnie z licencją. Możesz otrzymać kopię licencji na
 
      http://www.Apache.org/licenses/License-2.0 chyba że wymagane przez prawo lub uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane na licencji jest rozpowszechniany na "AS IS" podstawę, bez gwarancji lub warunków gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych. Zobacz licencji dla określonego języka, regulujących uprawnienia i ograniczenia
   
@@ -35,4 +35,4 @@ Ta sekcja pokazuje jak skonfigurować VMWare Fusion na Mac, więc, że Cordova m
 [2]: img/guide/platforms/wp8/vmware_memory_opts.png
 [3]: img/guide/platforms/wp8/vmware_advanced_opts.png
 
-Po wykonaniu tych kroków, to jesteś gotowy do zainstalowania zestawu SDK Windows Phone. Zobacz przewodnik platformy Windows Phone, szczegóły.
\ No newline at end of file
+Po wykonaniu tych kroków, to jesteś gotowy do zainstalowania zestawu SDK Windows Phone. Zobacz przewodnik platformy Windows Phone 8 szczegóły.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
new file mode 100644
index 0000000..034a926
--- /dev/null
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+* * *
+
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# Windows Phone 8.0 WebViews
+
+Ten poradnik pokazuje jak wobec sprzeniewierzyć Cordova włączony Widok sieci Web składnika w większych aplikacji Windows Phone 8.0.
+
+Aby wykonać te instrukcje, upewnij się, że masz najnowsze dystrybucji Cordova. Pobierz go z [cordova.apache.org](http://cordova.apache.org) i rozpakuj jego pakiet Windows Phone 8.0 (cordova-wp8-*.zip).
+
+ 1. Przejdź do pakietu `wp8/framework` katalog i budować `WPCordovaClassLib.sln` . Tworzy`Bin\Debug[Release]\WPCordovaClassLib.dll`.
+
+ 2. Kopia `WPCordovaClassLib.dll` pliku do projektu Windows Phone 8 `/libs` katalogu i `WPCordovaClassLib.dll` do projektu za pośrednictwem `Project->References->Add Reference` . Alternatywnie, można bezpośrednio odwoływać `wp8/framework/WPCordovaClassLib.csproj` pliku.
+
+ 3. Dodać `CordovaView` komponent do Twojej strony (np.`MainPage.xaml`).
+  
+    xmlns:my="clr-namespace:WPCordovaClassLib;assembly=WPCordovaClassLib">
+    ...
+    <my:CordovaView HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,0,0,0" 
+    StartPageUri="html/index.html" x:Name="CordovaView" VerticalAlignment="Stretch" />
+    
+
+ 4. Kopia `common/www/cordova.js` wraz z HTML i JavaScript pliki aplikacji w Windows Phone 8 projekt `html` katalog i zawierać nowe pliki do projektu.
+
+ 5. Kopiowanie `wp8/template/config.xml` do katalogu projektu i
+
+Instrukcji powyżej zostanie link Cordova zręby tylko, zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki aby połączyć wtyczki Cordova.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/guide/support/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/support/index.md b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
index b1c5392..4815265 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/support/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/support/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -50,11 +50,11 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    </th>
    
    <th>
-    <tt>wp8</tt> (W systemie Windows<br />Telefon 8)
+    <tt>wp8</tt><br />(Windows Phone 8)
    </th>
    
    <th>
-    <tt>Win8</tt><br />(Windows 8)
+    <tt>Windows</tt><br />(8.0, 8.1,<br />Telefon 8.1)
    </th>
    
    <th>
@@ -219,7 +219,40 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
-     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/doc/index.md">Aparat</a>
+     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-battery-status/blob/master/doc/index.md">BatteryStatus</a>
+    </th>
+    
+    <td data-col="amazon-fireos" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="android"  class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="blackberry10" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="firefoxos" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ios"    class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ubuntu"    class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="winphone8" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="win8"    class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="tizen"    class="y">
+    </td>
+   </tr>
+   
+   <tr>
+    <th>
+     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/doc/index.md">Aparat fotograficzny</a>
     </th>
     
     <td data-col="amazon-fireos" class="y">
@@ -276,7 +309,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     <td data-col="winphone8" class="y">
     </td>
     
-    <td data-col="win8"    class="n">
+    <td data-col="win8"    class="y">
     </td>
     
     <td data-col="tizen"    class="n">
@@ -376,7 +409,8 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     <td data-col="winphone8" class="y">
     </td>
     
-    <td data-col="win8"    class="n">
+    <td data-col="win8"    class="p">
+     częściowo
     </td>
     
     <td data-col="tizen"    class="n">
@@ -484,6 +518,42 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
    
    <tr>
     <th>
+     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer/blob/master/doc/index.md">Transfer plików</a>
+    </th>
+    
+    <td data-col="amazon-fireos" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="android"  class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="blackberry10" class="y">
+     * Nie obsługuje onprogress ani przerwać
+    </td>
+    
+    <td data-col="firefoxos" class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ios"    class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ubuntu"    class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="winphone8" class="y">
+     * Nie obsługuje onprogress ani przerwać
+    </td>
+    
+    <td data-col="win8"    class="y">
+     * Nie obsługuje onprogress ani przerwać
+    </td>
+    
+    <td data-col="tizen"    class="n">
+    </td>
+   </tr>
+   
+   <tr>
+    <th>
      <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation/blob/master/doc/index.md">Geolocation</a>
     </th>
     
@@ -526,7 +596,7 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     <td data-col="android"  class="y">
     </td>
     
-    <td data-col="blackberry10" class="n">
+    <td data-col="blackberry10" class="y">
     </td>
     
     <td data-col="firefoxos" class="n">
@@ -714,6 +784,39 @@ Poniżej przedstawiono zestaw narzędzi i urządzeń interfejsów API dostępne
     
     <td data-col="tizen"    class="y">
     </td>
+   </tr>
+   
+   <tr>
+    <th>
+     <a href="https://github.com/apache/cordova-plugin-vibration/blob/master/doc/index.md">Wibracje</a>
+    </th>
+    
+    <td data-col="amazon-fireos" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="android"  class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="blackberry10" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="firefoxos" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ios"    class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="ubuntu"    class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="winphone8" class="y">
+    </td>
+    
+    <td data-col="win8"    class="n">
+    </td>
+    
+    <td data-col="tizen"    class="n">
+    </td>
    </tr></table> 
    
    <!-- END HTML -->
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/index.md b/docs/pl/edge/index.md
index 6d4a8eb..9ab739a 100644
--- a/docs/pl/edge/index.md
+++ b/docs/pl/edge/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md b/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
index eb9af22..3557c4f 100644
--- a/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
+++ b/docs/pl/edge/plugin_ref/plugman.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
index 915dae0..a94b581 100644
--- a/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
+++ b/docs/pl/edge/plugin_ref/spec.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md b/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
index 360cade..e5b75f7 100644
--- a/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
+++ b/docs/ru/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
@@ -110,7 +110,7 @@ Cordova поставляется с минимальным набором APIs,
 [10]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file
 [11]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file-transfer
 [12]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.geolocation
- [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.globalization
+ [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.globalization
 [14]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.inappbrowser
 [15]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media
 [16]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media-capture

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/appdev/whitelist/index.md b/docs/ru/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
index cbed9ce..48ad55d 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
@@ -69,7 +69,7 @@ Cordova следует спецификации [W3C Доступ виджета
 
 **Примечание**: для того, чтобы предотвратить внешние URL-адреса, такие как `mailto:` от открытия в Cordova webview по состоянию на Cordova 3.6.0, указав `origin="*"` будет запрещена добавить правила для протоколов http и https. Если вам требуется доступ к дополнительные пользовательские протоколы, то вам следует также добавить их явным образом в белый список. Также смотрите «Внешние приложение Whitelist» ниже для получения дополнительной информации на запуск внешних приложений по URL-адресу.
 
-**ПРИМЕЧАНИЕ**: Некоторые сетевые запросы не проходят через Cordova Whitelist. Это включает в себя <video> и <audio> Resouces, подключения WebSocket (на Android 4.4 +) и, возможно, других не http-запросов. На андроид 4.4 +, вы можете включить [CSP][8] заголовка в HTML-документы для ограничения доступа к этим ресурсам. На более старых версиях Android ограничить их не возможно.
+**Примечание**: некоторые сетевые запросы не проходят через Cordova Whitelist. Это включает в себя < видео > и < аудио > resouces, соединений WebSocket (на Android 4.4 +) и возможно, других не http-запросов. На андроид 4.4 + вы можете включить заголовок [CSP][8] в HTML-документы для ограничения доступа к этим ресурсам. На более старых версиях Android ограничить их не возможно.
 
 [8]: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/CSP/Introducing_Content_Security_Policy
 
@@ -111,7 +111,7 @@ Cordova следует спецификации [W3C Доступ виджета
 
 Подстановочные знаки на платформе iOS являются более гибкими, чем в спецификации [W3C виджета доступ][1] . Например, следующее обращается к все дочерние домены и домены верхнего уровня таких как `.com` и `.net` :
 
-    < доступ происхождения =» *.google. * "/ >
+    <access origin="*.google.*" />
   
 
 В отличие от платформы Android, отмечалось выше, переход к не whitelisted доменов через `href` Гиперссылка на iOS запрещает странице открывать на всех.
@@ -124,17 +124,17 @@ BlackBerry 10 Использование подстановочных знако
 
 *  Любой контент, доступ к `XMLHttpRequest` должны быть объявлены явным образом. Установка `origin="*"` в этом случае не работает. Кроме того, все веб-безопасности можно отключить с помощью `WebSecurity` предпочтение, описанных в конфигурации ежевики:
   
-    < предпочтение имя = значение «websecurity» = «отключить» / >
+    <preference name="websecurity" value="disable" />
     
 
 *  Как альтернатива параметру `*.domain` , установить дополнительный `subdomains` приписывают `true` . Он должен быть задан `false` по умолчанию. Например, следующее позволяет получить доступ к `google.com` , `maps.google.com` , и `docs.google.com` :
   
-    < доступ происхождения = «http://google.com» поддомены = «true» / >
+    <access origin="http://google.com" subdomains="true" />
     
   
   Следующие сужается доступ к `google.com` :
   
-    < доступ происхождения = «http://google.com» поддомены = «false» / >
+    <access origin="http://google.com" subdomains="false" />
     
   
   Укажите доступ ко всем доменам, в том числе местных `file://` протокол:

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/hybrid/plugins/index.md b/docs/ru/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
index 94956ab..565cf33 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
@@ -134,8 +134,8 @@ JavaScript предоставляет интерфейс передней, чт
 *  Android плагины
 *  iOS плагины
 *  BlackBerry 10 плагинов
-*  Windows Phone плагины
-*  Плагины для Windows 8
+*  Windows Phone 8 плагины
+*  Windows плагины
 
 Платформа Tizen не поддерживает плагины.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/hybrid/webviews/index.md b/docs/ru/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
index f977197..c90ce9f 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
@@ -21,4 +21,5 @@
 
 *  Amazon Fire OS WebViews
 *  Android WebViews
-*  iOS WebViews
\ No newline at end of file
+*  iOS WebViews
+*  Windows Phone 8.0 WebViews
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/platforms/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/platforms/index.md b/docs/ru/edge/guide/platforms/index.md
index 6c78682..55388ac 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/platforms/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/platforms/index.md
@@ -72,6 +72,7 @@
 ## Windows
 
 *  Руководство по платформе Windows
+*  Windows плагины
 *  Обновление для Windows 8
 
 ## Tizen

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/platforms/win8/plugin.md b/docs/ru/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
index 8b56005..64e6a69 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
@@ -13,17 +13,17 @@
 
 ## under the License.
 
-# Плагины для Windows 8
+# Windows плагины
 
 Этот раздел содержит сведения о том, как реализовать плагин для использования в приложении Магазин Windows. Прежде чем читать это, увидеть приложения плагины обзор структуры плагина и его общий интерфейс JavaScript. Этот раздел продолжает демонстрировать образец *эхо* плагин, который общается с webview Кордова на родной платформе и обратно.
 
-Важно отметить, что Windows 8 поддерживает разработку непосредственно в Javascript, что означает «родной» части в только в особых случаях.
+Важно отметить, что Windows поддерживает разработку непосредственно в Javascript, что означает «родной» части в только в особых случаях.
 
-## Создание плагина Windows 8 в JavaScript
+## Создание плагина Windows в JavaScript
 
 Эти инструкции предназначены для создания чистой плагин JavaScript. Понимая это имеет решающее значение для понимания того, как для добавления управляемого/машинного биты.
 
-Windows 8 Cordova плагины являются по существу тонкой оболочкой вокруг существующих WinJS предоставляет функции, но предполагая, что вы хотите определить ваш JS общий интерфейс для нескольких устройств, вы обычно будет иметь 1 JS файл, предоставляющий API.
+Кордова Windows плагины являются по существу тонкой оболочкой вокруг существующих WinJS предоставляет функции, но предполагая, что вы хотите определить ваш JS общий интерфейс для нескольких устройств, вы обычно будет иметь 1 JS файл, предоставляющий API.
 
   // inside file echoplugin.js
   var EchoPlugin = {
@@ -35,9 +35,9 @@ Windows 8 Cordova плагины являются по существу тонк
   }
   
 
-## Внутри Кордова исп в Windows 8
+## Внутри Кордова исп на Windows
 
-Функция cordova.exec определена по-разному на каждой платформе, это потому, что каждая платформа имеет его собственный способ общения между js код приложения и код родной оболочки. Но в случае Windows 8, существует не собственную оболочку, поэтому вызов exec существует для обеспечения согласованности. Вашу работу только плагин js непосредственно в EchoPlugin.echo, можно сделать что-то вроде:
+Функция cordova.exec определена по-разному на каждой платформе, это потому, что каждая платформа имеет его собственный способ общения между js код приложения и код родной оболочки. Но в случае Windows, нет никаких собственную оболочку, поэтому вызов exec существует для обеспечения согласованности. Вашу работу только плагин js непосредственно в EchoPlugin.echo, можно сделать что-то вроде:
 
   // inside file echoplugin.js ( this is what NOT to do if you want to reuse the JS API cross platform )
   var EchoPlugin = {
@@ -52,17 +52,17 @@ Windows 8 Cordova плагины являются по существу тонк
   }
   
 
-Это будет может работать нормально, однако это означает, что вам понадобится echoPlugin.js разные версии для разных платформ, и возможно вы могли бы проблемы несоответствия в вашей реализации. Как правило мы решили имитировать native API внутри cordova.exec на Windows 8, поэтому мы могли бы запустить тот же код JS и не требуется переписывать его на платформе и также воспользоваться какой-либо параметр проверки, или другие общий код, предоставляемый разработчиков, которые работали на других платформах.
+Это будет может работать нормально, однако это означает, что вам понадобится echoPlugin.js разные версии для разных платформ, и возможно вы могли бы проблемы несоответствия в вашей реализации. Как правило мы решили имитировать native API внутри cordova.exec на Windows, так что мы могли бы запустить тот же код JS и не требуется переписывать его на платформе и также воспользоваться любой проверки параметров, или другой общий код, предоставляемых разработчиками, которые работали на других платформах.
 
 ## Кордова исп прокси
 
-В Windows 8 cordova предоставляет прокси-сервер, который можно использовать для регистрации объекта, который будет обрабатывать все cordova.exec вызовы API.
+В Windows cordova предоставляет прокси-сервер, который можно использовать для регистрации объекта, который будет обрабатывать все cordova.exec вызовы API.
 
 Например если вы хотели предоставить реализацию для акселерометра API, вы могли бы сделать это:
 
 cordova.commandProxy.add («Акселерометр», {начало: function() {/ / ваш код здесь...} / /... и на остальной части API здесь});
 
-Так что в нашем случае, мы будем считать что код в echoplugin.js обработки кросс-платформенный соответствующих JavaScript и мы можем просто написать прокси для Windows 8
+Так что в нашем случае, мы будем считать что код в echoplugin.js обработки кросс-платформенный соответствующих JavaScript и мы можем просто написать прокси для Windows
 
   // in file echopluginProxy.js
   cordova.commandProxy.add("EchoPlugin",{
@@ -92,9 +92,9 @@ cordova.commandProxy.add («Акселерометр», {начало: function(
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
     </platform>
@@ -104,11 +104,11 @@ cordova.commandProxy.add («Акселерометр», {начало: function(
   </plugin>
   
 
-Это дает нам рабочую Windows 8 JavaScript плагин, который использует общий файл (echoplugin.js) и использует прокси-сервер для обеспечения Windows 8 только часть осуществления (echopluginProxy.js). Так как мы добавим управляемого/машинного кода к этому? Ну, мы собираемся начать то же самое, только разница будет, что мы делаем внутри в echopluginProxy методы.
+Это дает нам рабочую Windows JavaScript плагин, который использует общий файл (echoplugin.js) и использует прокси-сервер для обеспечения Windows только часть осуществления (echopluginProxy.js). Так как мы добавим управляемого/машинного кода к этому? Ну, мы собираемся начать то же самое, только разница будет, что мы делаем внутри в echopluginProxy методы.
 
 # Как WinJS получает доступ управляемого/машинного кода
 
-В Windows 8, WinJS, авторские приложения способны взаимодействовать с машинным кодом, это между ОП доступен для компонентов Среда выполнения Windows. Детали, многочисленны, и это руководство будет охватывать только основы. Корпорация Майкрософт предоставляет гораздо больше информации [здесь][2].
+В Windows, WinJS, авторские приложения способны взаимодействовать с машинным кодом, это между ОП доступен для компонентов Среда выполнения Windows. Детали, многочисленны, и это руководство будет охватывать только основы. Корпорация Майкрософт предоставляет гораздо больше информации [здесь][2].
 
 [2]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh441569.aspx
 
@@ -159,13 +159,13 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom"); Переезд это
   });
   
 
-И вот это, у нас есть конец в конец при поддержке C++ js вызываемой плагин для использования в Apache Cordova Windows 8!
+И вот это, у нас есть конец в конец при поддержке C++ js вызываемой плагин для использования в Apache Cordova Windows!
 
 # Некоторые технические примечания:
 
 *  обратный вызов обычно является асинхронной, так вызовом обратного вызова сразу ожидается, вероятно, не вызывающим. На практике если вызов не async, следует по крайней мере использовать javascript таймаут заставить называться асинхронного обратного вызова.
 *  Активируемых классов можно сделать все виды awesome, как событие, диспетчеризации, асинхронных обратных вызовов, передавая собственные типы объектов, массивы, коллекции, перегруженные методы и многое другое. Я рекомендую, что вы делаете вашу домашнюю работу.
-*  Если вы будете придерживаться общих Windows Phone 8 и вызовы API пакета SDK Windows 8, вы будете способны использовать один и тот же компонент среды выполнения (машинный или управляемый бит) в Windows Phone 8 Apache Cordova плагин. ~ Следите за этот пост.
+*  Если вы будете придерживаться общих Windows Phone 8.0 и вызовы Windows SDK API, вы будете способны использовать один и тот же компонент среды выполнения (машинный или управляемый бит) в Windows Phone 8.0 Apache Cordova плагин. ~ Следите за этот пост.
 
 # Определение ваш плагин
 
@@ -180,12 +180,12 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom"); Переезд это
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
-      <framework src="src/windows8/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
+      <framework src="src/windows/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
     </platform>
   
     <!-- other platforms -->
@@ -193,8 +193,8 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom"); Переезд это
   </plugin>
   
 
-Вот это, теперь у вас есть распространяемый плагин, что вы можете поделиться со всем миром! Одна вещь к примечанию, лишь недавно была добавлена поддержка для добавления рамок в Windows 8 Cordova проект, так что вам будет нужно убедиться, что ваше cordova инструментов текущем. Кордова cli и Кордова plugman поддерживает добавление, удаление собственных резервных плагины.
+Вот это, теперь у вас есть распространяемый плагин, что вы можете поделиться со всем миром! Одна вещь к примечанию, лишь недавно была добавлена поддержка для добавления рамок в проект Windows Cordova, так что вам будет нужно убедиться, что ваше cordova инструментов текущем. Кордова cli и Кордова plugman поддерживает добавление, удаление собственных резервных плагины.
 
-> cordova плагин добавить com.risingj.echoplugin или > plugman установка--платформа windows8--плагин com.risingj.echoplugin--проекта.
+> cordova plugin add com.risingj.echoplugin or > plugman install --platform windows --plugin com.risingj.echoplugin --project .
 
 HTTPS://GitHub.com/purplecabbage/Cordova-runtimecomp-echoplug
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/index.md b/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/index.md
index a3c829a..1bcf731 100644
--- a/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/index.md
+++ b/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/index.md
@@ -75,7 +75,7 @@
 
 [9]: http://cordova.apache.org
 
-Эти оболочки инструменты позволяют создавать, строить и запускать приложения Windows Phone. Для получения информации о дополнительных интерфейс командной строки, который позволяет использовать возможности плагина на всех платформах смотрите с помощью Plugman для управления плагинами. Смотрите приложение плагины для руководства по разработке плагинов и Windows Phone плагинов для сведения, специфичные для платформы Windows Phone.
+Эти оболочки инструменты позволяют создавать, строить и запускать приложения Windows Phone. Для получения информации о дополнительных интерфейс командной строки, который позволяет использовать возможности плагина на всех платформах смотрите с помощью Plugman для управления плагинами. Смотрите приложение плагины для руководства по разработке плагинов и Windows Phone 8 плагинов для сведения, специфичные для платформы Windows Phone.
 
 ## Установите SDK
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/webview.md b/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
new file mode 100644
index 0000000..f4784da
--- /dev/null
+++ b/docs/ru/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+* * *
+
+Лицензия: лицензируются для Apache Software Foundation (ASF) одного или нескольких корреспондентов лицензионных соглашений. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# Windows Phone 8.0 WebViews
+
+В этом руководстве показано, как внедрить компонент Cordova с поддержкой WebView в большее приложение Windows Phone 8.0.
+
+Следовать этим инструкциям, убедитесь, что у вас есть дистрибутив последней Кордова. Скачать его с [cordova.apache.org](http://cordova.apache.org) и разархивируйте его пакет Windows Phone 8.0 (cordova-wp8-*.zip).
+
+ 1. Перейдите к пакету `wp8/framework` каталог и построить `WPCordovaClassLib.sln` . Это создает`Bin\Debug[Release]\WPCordovaClassLib.dll`.
+
+ 2. Копия `WPCordovaClassLib.dll` файл в Windows Phone 8 проект `/libs` каталог и включают в себя `WPCordovaClassLib.dll` к вашему проекту через `Project->References->Add Reference` . Кроме того, можно напрямую ссылаться `wp8/framework/WPCordovaClassLib.csproj` файл.
+
+ 3. Добавить `CordovaView` компонент на страницу (например,`MainPage.xaml`).
+  
+    xmlns:my="clr-namespace:WPCordovaClassLib;assembly=WPCordovaClassLib">
+    ...
+    <my:CordovaView HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,0,0,0" 
+    StartPageUri="html/index.html" x:Name="CordovaView" VerticalAlignment="Stretch" />
+    
+
+ 4. Копия `common/www/cordova.js` вместе с HTML и JavaScript файлы приложения в Windows Phone 8 проект `html` каталог и включают в себя новые файлы в проект.
+
+ 5. Копия `wp8/template/config.xml` в корневой каталог проекта и
+
+Инструкции выше ссылка только компоненты ядра Cordova, см с помощью Plugman управление плагины для того, чтобы связать Cordova плагины.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/cordova/plugins/pluginapis.md b/docs/zh/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
index d7cf656..7631b38 100644
--- a/docs/zh/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
+++ b/docs/zh/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
@@ -104,7 +104,7 @@
 [10]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file
 [11]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file-transfer
 [12]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.geolocation
- [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.globalization
+ [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.globalization
 [14]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.inappbrowser
 [15]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media
 [16]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media-capture

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/appdev/whitelist/index.md b/docs/zh/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
index 4180b49..6fa52ed 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
@@ -69,52 +69,52 @@
 
 **注**: 為了防止外部 Url 如 `mailto:` 從在科爾多瓦科爾多瓦 3.6.0,如 web 視圖中打開指定 `origin="*"` 含蓄將添加 HTTP 和 HTTPs 協定的規則。 如果你需要額外的自訂協定訪問,然後你應該也添加它們明確地到白名單。 也請參見"外部應用程式白名單"下面啟動外部應用程式的 URL 的詳細資訊。
 
-**請注意**: 有些網路請求不經過科爾多瓦白名單。這包括 <video> 和 <audio> 資源,WebSocket 連接 (在 Android 4.4 +),以及可能的其他非 HTTP 請求。關於 Android 4.4 +,您可以包括 [CSP][8] 標頭在你的 HTML 文檔,以限制對這些資源的訪問。較早版本的 android 系統,它不可能對他們進行限制。
+**注意**: 有些網路請求不經過科爾多瓦白名單。 這包括 < 視頻 > 和 < 音訊 > 資源、 WebSocket 連接 (關於 Android 4.4 +) 和其他可能的非 HTTP 請求。 Android 4.4 +,您可以在 HTML 文檔,以限制對這些資源的訪問包括[CSP][8]的標頭。 較早版本的 android 系統,它不可能對他們進行限制。
 
 [8]: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/CSP/Introducing_Content_Security_Policy
 
 ### 外部應用程式白名單
 
-科爾多瓦 3.6.0 介紹了第二次的白名單,限制允許使用 Url 來啟動外部應用程式。 在以前版本的科爾多瓦,所有非 HTTP Url,如 `mailto:` , `geo:` , `sms:` 和 `intent` ,被隱式地允許的目標<a>標記。</a> 因為潛在的洩漏資訊到應用程式,如果一個 XSS 漏洞,允許攻擊者構建任意的連結,這些 Url 必須列入白名單,以及開始在科爾多瓦 3.6.0。
+科爾多瓦 3.6.0 版介紹了第二個白名單中,限制允許使用 Url 來啟動外部應用程式。 在以前版本的科爾多瓦,所有的非 HTTP Url,如 `mailto:` , `geo:` , `sms:` 和 `intent` ,被隱式允許的目標<a>標記。</a> 由於洩漏資訊中的應用潛力,如果一個 XSS 漏洞,使得攻擊者能夠構建任意的連結,這些 Url 必須列入白名單,以及科爾多瓦 3.6.0 版開始。
 
-若要允許啟動外部應用程式的 URL 模式,請使用 <access> 標記在你 `config.xml` 檔中,用 `launch-external` 屬性設置。
+若要允許啟動外部應用程式的 URL 模式,請使用 <access> 標記在你 `config.xml` 檔中,與 `launch-external` 屬性設置。
 
-例子:
+示例:
 
 *  若要允許發送 SMS 消息的連結:
   
   <access origin="sms:*" launch-external="yes" />
 
-*  若要允許打開地圖的連結:
+*  若要允許連結打開映射:
   
   <access origin="geo:*" launch-external="yes" />
 
-*  若要允許 example.com 在外部瀏覽器中打開的連結:
+*  若要允許在外部瀏覽器中打開的連結的連結:
   
   <access origin="http://example.com/*" launch-external="yes" />
 
-*  允許在外部瀏覽器中打開的所有非白名單網站: (這是的先前行為的非白名單的 Url 相同)
+*  允許在外部瀏覽器中打開的所有非白名單網站: (這是先前的行為,非白名單的 url 相同)
   
   <access origin="http://*" launch-external="yes" /> <access origin="https://*" launch-external="yes" />
 
-*  要允許訪問所有的 url,恢復到科爾多瓦 3.5.0 政策 (不推薦):
+*  若要允許訪問所有的 url,恢復到科爾多瓦 3.5.0 政策 (不推薦):
   
   <access origin="*" launch-external="yes" />
 
-當導航到一個 URL 從應用程式內,內部白名單第一,測試,如果 URL 不是有白名單,然後測試外部的白名單。 這意味著,任何 `http:` 或 `https:` 匹配這兩個白名單的 Url 將在科爾多瓦的應用程式,打開,而不是啟動外部瀏覽器。
+當導航到一個 URL 從應用程式內,內部白名單第一,測試,如果 URL 未有列入白名單,然後測試外部的白名單。 這意味著,任何 `http:` 或 `https:` 匹配這兩個白名單的 Url 在科爾多瓦的應用程式,將會打開,而不是啟動外部瀏覽器。
 
 ## iOS 白名單
 
-該平臺的白名單規則命名的應用程式目錄中找到 `config.xml` 檔。
+在指定的應用程式目錄中找到了該平臺的白名單規則 `config.xml` 檔。
 
-沒有一個協定,如指定的起源 `www.apache.org` 而不是 `http://www.apache.org` ,預設為所有的 `http` , `https` , `ftp` ,和 `ftps` 計畫。
+沒有一種協定,如指定的起源 `www.apache.org` 而不是 `http://www.apache.org` ,預設為所有的 `http` , `https` , `ftp` ,和 `ftps` 方案。
 
-萬用字元在 iOS 平臺上的是比在[W3C 小部件訪問][1]規範更靈活。 例如,以下訪問所有子域和頂層網域如 `.com` 和 `.net` :
+萬用字元在 iOS 平臺上的是比在[W3C 部件訪問][1]規範更加靈活。 例如,以下訪問所有子域和頂層網域名如 `.com` 和 `.net` :
 
-    < 訪問來源 ="*.google.*"/ >
+    <access origin="*.google.*" />
   
 
-與不同的 Android 平臺上文指出的導航到非白名單域通過 `href` iOS 上的超連結可以防止頁面在所有開放。
+與 Android 平臺上文指出的導航到非白名單域通過不同 `href` iOS 上的超連結可防止頁面打開根本。
 
 ## 黑莓 10 白名單
 
@@ -124,17 +124,17 @@
 
 *  通過訪問任何內容 `XMLHttpRequest` 必須顯式聲明。 設置 `origin="*"` 不能在這種情況下。 另外,所有 web 安全性可能會都禁用使用 `WebSecurity` 偏好黑莓手機配置中所述:
   
-    < 首選項名稱 = 值"websecurity"="禁用"/ >
+    <preference name="websecurity" value="disable" />
     
 
-*  作為替代設置 `*.domain` ,設置附加 `subdomains` 屬性到 `true` 。 它應設置為 `false` ,預設情況。 例如,以下允許訪問 `google.com` , `maps.google.com` ,和 `docs.google.com` :
+*  作為替代設置 `*.domain` ,設置附加 `subdomains` 歸因於 `true` 。 應將其設置為 `false` ,預設情況。 例如,以下允許訪問 `google.com` , `maps.google.com` ,和 `docs.google.com` :
   
-    < 訪問來源 ="HTTP://google.com"的子域 ="true"/ >
+    <access origin="http://google.com" subdomains="true" />
     
   
-  以下變窄訪問到 `google.com` :
+  以下縮小訪問到 `google.com` :
   
-    < 訪問來源 ="HTTP://google.com"的子域 ="false"/ >
+    <access origin="http://google.com" subdomains="false" />
     
   
   指定訪問到所有的域,包括當地 `file://` 協定:
@@ -145,24 +145,24 @@
 
 [9]: https://developer.blackberry.com/html5/documentation/ww_developing/Access_element_834677_11.html
 
-## 3.1.0 的 iOS 變化
+## 3.1.0 iOS 變化
 
-在版本之前 3.1.0,科爾多瓦 iOS 包括一些非標準的擴展到其他科爾多瓦平臺都支援的域 whilelisting 方案。 自 3.1.0,iOS 白名單現在符合資源白名單語法描述了本文檔的頂部。 如果您從 pre-3.1.0,升級,您在使用這些擴展,您可能需要更改 `config.xml` 才能像以前一樣繼續白名單組相同的資源檔。
+在 3.1.0 版之前, 科爾多瓦 iOS 包括一些非標準的擴展到其他科爾多瓦平臺都支援的域 whilelisting 方案。 截至 3.1.0、 iOS 白名單現在符合本文檔前面所述的資源白名單語法。 如果您從預 3.1.0、 升級和使用這些擴展,您可能需要更改 `config.xml` 檔,以便像以前一樣繼續白名單相同的資源集。
 
-具體來說,這些模式需要更新:
+具體而言,這些模式需要更新:
 
-*  " `apache.org` "(無協定): 這將先前匹配 `http` , `https` , `ftp` ,和 `ftps` 的協定。 將更改為" `*://apache.org/*` ",包括所有協定,或都包括一條線為每個您需要支援的協定。
+*  " `apache.org` "(沒有協定): 這將以前匹配 `http` , `https` , `ftp` ,和 `ftps` 協定。 將更改為" `*://apache.org/*` ",包括所有協定,或都包括一條線為每個您需要支援的協定。
 
-*  " `http://apache.*` "(萬用字元域的末尾): 這以前將匹配所有頂級-級別-域,包括所有可能的兩個字母 Tld (但不是有用的域喜歡.co.uk)。 為每個 TLD,您實際上控制,並且需要到白名單中包括一條線。
+*  " `http://apache.*` "(萬用字元域的末尾): 這以前將匹配所有頂級-級別-域,包括所有可能的兩個字母 Tld (但不是有用的域喜歡。 co.uk)。 為每個 TLD,您實際上控制,並且需要到白名單中包括一條線。
 
-*  " `h*t*://ap*he.o*g` "(隨機丟失信件的萬用字元): 這些都不再支援 ; 變化,包括一條線的每個域,協定,你實際上需要到白名單中。
+*  " `h*t*://ap*he.o*g` "(隨機丟失信件的萬用字元): 這些都不再支援 ; 變化,包括一條線為每個域,協定,你實際上需要到白名單中。
 
 ## Windows Phone 白名單
 
 Windows Phone 8 的白名單規則發現在應用程式中的 `config.xml` 檔。
 
-## Tizen 白名單
+## 泰白名單
 
-白名單規則發現在應用程式中的 `config.xml` 檔。 該平臺依賴于相同 `subdomains` 屬性作為黑莓平臺。 (有關支援的詳細資訊,請參閱 Tizen 的文檔[訪問元素][10]上.)
+白名單規則發現在應用程式中的 `config.xml` 檔。 平臺依靠相同 `subdomains` 作為黑莓平臺屬性。 (有關支援的詳細資訊,請參閱 Tizen 的文檔[訪問元素][10]上.)
 
 [10]: https://developer.tizen.org/help/index.jsp?topic=%2Forg.tizen.web.appprogramming%2Fhtml%2Fide_sdk_tools%2Fconfig_editor_w3celements.htm
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/hybrid/plugins/index.md b/docs/zh/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
index 195054b..80951cf 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
@@ -134,8 +134,8 @@ JavaScript 提供了面向前面的介面,使外掛程式的也許最重要的
 *  Android 外掛程式
 *  iOS 外掛程式
 *  黑莓 10 外掛程式
-*  Windows Phone 外掛程式
-*  Windows 8 的外掛程式
+*  Windows Phone 8 外掛程式
+*  Windows 外掛程式
 
 Tizen 平臺不支援外掛程式。
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/hybrid/webviews/index.md b/docs/zh/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
index f6b500a..0165181 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
@@ -21,4 +21,5 @@
 
 *  亞馬遜火 OS WebViews
 *  Android WebViews
-*  WebViews iOS
\ No newline at end of file
+*  WebViews iOS
+*  Windows Phone 8.0 WebViews
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
index 53baebe..40426f0 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/index.md
@@ -72,6 +72,7 @@
 ## Windows
 
 *  Windows 平臺指南
+*  Windows 外掛程式
 *  升級 Windows 8
 
 ## Tizen

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/plugin.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
index 5520cc4..9e05b26 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
@@ -13,17 +13,17 @@
 
 ## under the License.
 
-# Windows 8 的外掛程式
+# Windows 外掛程式
 
 此部分提供了如何在 Windows 應用商店應用程式中實現一個使用的外掛程式的詳細資訊。之前讀這篇文章,請參閱應用程式外掛程式外掛程式的結構和其共同的 JavaScript 介面的概述。 這一節繼續顯示示例*回聲*外掛程式從科爾多瓦 web 視圖的本機平臺和背部進行通信。
 
-它是重要的是請注意 Windows 8 支援直接在 JAVAscript 中,這意味著發展中國家在僅需要在特殊情況下的 '本土' 部分發展。
+很重要的是要注意 Windows 支援直接在 JAVAscript 中,這意味著發展中國家的 '本土' 的部分,只需要在特殊情況下發展。
 
-## 在 JavaScript 中創建一個 Windows 8 的外掛程式
+## 在 JavaScript 中創建一個 Windows 外掛程式
 
 這些指令是要創建一個純 JavaScript 外掛程式。理解這一點對於理解如何添加本機/託管位至關重要。
 
-Windows 8 科爾多瓦外掛程式是現有的 WinJS 提供的功能,本質上是薄薄的包裝,但假設你會想要定義多個設備你 JS 通用的介面,您通常會 1 個 JS 檔,提供了 API。
+Windows 科爾多瓦外掛程式是本質上是一個薄包裝周圍現有 WinJS 提供的功能,但假設你會想要定義為多個設備你 JS 通用介面,你通常會提供 API 的 1 JS 檔。
 
   // inside file echoplugin.js
   var EchoPlugin = {
@@ -35,9 +35,9 @@ Windows 8 科爾多瓦外掛程式是現有的 WinJS 提供的功能,本質上
   }
   
 
-## 在 Windows 8 上裡面的科爾多瓦 exec
+## 在 Windows 上的裡面科爾多瓦 exec。
 
-Cordova.exec 函數以不同的方式定義的每個平臺上,這是因為每個平臺都有它自己的應用 js 代碼和本機包裝代碼之間進行通信的方式。 但在 Windows 8 有沒有本地的包裝,所以 exec 調用是有一致性。 就像你可以直接在 EchoPlugin.echo,你 js 只有外掛程式工作:
+Cordova.exec 函數以不同的方式定義的每個平臺上,這是因為每個平臺都有它自己的應用 js 代碼和本機包裝代碼之間進行通信的方式。 但在 Windows 中,有沒有本地的包裝,所以 exec 調用有一致性。 就像你可以直接在 EchoPlugin.echo,你 js 只有外掛程式工作:
 
   // inside file echoplugin.js ( this is what NOT to do if you want to reuse the JS API cross platform )
   var EchoPlugin = {
@@ -52,17 +52,17 @@ Cordova.exec 函數以不同的方式定義的每個平臺上,這是因為每
   }
   
 
-這將可能會做工精細,但是它意味著您將需要為不同的平臺,不同版本的 echoPlugin.js,可能你可以在你的實現中有不一致的問題。 作為最佳實踐,我們決定模仿裡面關於 Windows 8,cordova.exec 本機 API,所以我們可以運行相同的 JS 代碼,並不需要重寫一遍為平臺,和也利用的任何參數檢查,或由開發人員在其他平臺上工作的人員提供其他通用代碼。
+這將可能會做工精細,但是它意味著您將需要為不同的平臺,不同版本的 echoPlugin.js,可能你可以在你的實現中有不一致的問題。 作為最佳實踐,我們決定模仿 cordova.exec 上窗戶,裡面的本機 API,所以我們可以運行相同的 JS 代碼,並不需要重寫一遍為平臺,和也利用檢查,任何參數或其他常見的代碼,由開發人員在其他平臺上工作的人員提供。
 
 ## 科爾多瓦 exec 代理
 
-關於 Windows 8,科爾多瓦提供一個代理,您可以使用來註冊一個物件,它將處理所有 cordova.exec 調用的 API。
+在 Windows 上,科爾多瓦提供一個代理,您可以使用來註冊一個物件,它將處理所有的 cordova.exec 調用的 API。
 
 例如如果你想要為加速度感應器 API 提供實現,你會這樣做:
 
 cordova.commandProxy.add ("加速度"{開始: function() {/ / 你代碼在這裡......}/ /......,其餘的在這裡的 API}) ;
 
-所以在我們的例子中,我們將假設 echoplugin.js 中的代碼處理跨平臺相關,JavaScript,和我們可以簡單地寫為 Windows 8 的代理
+所以在我們的例子中,我們將假設中 echoplugin.js 的代碼處理跨平臺相關,JavaScript,和我們可以只編寫 Windows 的代理
 
   // in file echopluginProxy.js
   cordova.commandProxy.add("EchoPlugin",{
@@ -92,9 +92,9 @@ cordova.commandProxy.add ("加速度"{開始: function() {/ / 你代碼在這
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
     </platform>
@@ -104,11 +104,11 @@ cordova.commandProxy.add ("加速度"{開始: function() {/ / 你代碼在這
   </plugin>
   
 
-這給了我們工作 Windows 8 JavaScript 外掛程式,使用一個通用的檔 (echoplugin.js) 並使用代理來提供 Windows 8 只有這部分的執行 (echopluginProxy.js)。 我們怎麼做將本機/託管代碼添加到這? 好吧我們要開始相同,唯一的區別將在 echopluginProxy 方法中我們做裡面。
+這給了我們 Windows JavaScript 外掛程式,使用一個通用的檔 (echoplugin.js) 和使用代理伺服器提供實施 (echopluginProxy.js) 的 Windows 只有部分工作。 我們怎麼做將本機/託管代碼添加到這? 好吧我們要開始相同,唯一的區別將在 echopluginProxy 方法中我們做裡面。
 
 # WinJS 如何訪問本機/託管代碼
 
-在 Windows 8 中,WinJS 編寫的應用程式都能夠與本機代碼進行交互這間的 op 是可用於 Windows 運行時元件。 細節很多,和本指南只會掩蓋基本知識。 Microsoft 提供了更多的資訊[在這裡][2].
+在 Windows 中,WinJS 編寫的應用程式都能夠與本機代碼進行交互,這間的 op 是供 Windows 運行時元件。 細節很多,和本指南只會掩蓋基本知識。 Microsoft 提供了更多的資訊[在這裡][2].
 
 [2]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh441569.aspx
 
@@ -159,13 +159,13 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom") ;我們將這移動
   });
   
 
-就是這樣,我們有一個端到端 c + + 支援 js 可調用的外掛程式使用 Apache 科爾多瓦 Windows 8 中 !
+就是這樣,我們在 Apache Cordova Windows 中有使用端到端 c + + 支援 js 調用外掛程式 !
 
 # 技術的一些注意事項:
 
 *  回檔通常是非同步所以馬上調用回檔可能預計不會由調用方。 在實踐中,如果電話不是非同步,你應該至少使用 javascript 超時強制被稱為非同步回檔。
 *  可啟動的類可以做各種各樣的太棒了,像在調度,非同步回檔,通過您自己的物件類型、 陣列、 集合、 重載的方法和更多的事件。 我建議你做你的家庭作業。
-*  如果你堅持共同的 Windows Phone 8 和 Windows 8 SDK API 呼叫,你將能夠在 Windows Phone 8 Apache 科爾多瓦外掛程式中使用相同的運行時元件 (本機或託管位)。 ~ 敬請期待這一職務。
+*  如果你堅持共同的 Windows Phone 8.0 和 Windows SDK API 呼叫,你將能夠在 Windows Phone 8.0 Apache 科爾多瓦外掛程式中使用相同的運行時元件 (本機或託管的位)。 ~ 敬請期待這一職務。
 
 # 定義你的外掛程式
 
@@ -180,12 +180,12 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom") ;我們將這移動
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
-      <framework src="src/windows8/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
+      <framework src="src/windows/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
     </platform>
   
     <!-- other platforms -->
@@ -193,8 +193,8 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom") ;我們將這移動
   </plugin>
   
 
-就是這樣,你現在有一個可分發的外掛程式,你可以與世界分享 ! 要注意,將框架添加到 Windows 8 科爾多瓦專案的支援只是最近才補充說:,所以您將需要確保模具當前你科爾多瓦的一件事。 科爾多瓦 cli 和科爾多瓦 plugman 支援添加刪除本機支援的外掛程式。
+就是這樣,你現在有一個可分發的外掛程式,你可以與世界分享 ! 要注意,將框架添加到 Windows 科爾多瓦專案支援最近才加入,所以您將需要確保模具當前你科爾多瓦的一件事。 科爾多瓦 cli 和科爾多瓦 plugman 支援添加刪除本機支援的外掛程式。
 
-> 科爾多瓦外掛程式添加 com.risingj.echoplugin 或 > plugman 安裝 — — 平臺 windows8 的外掛程式 — — com.risingj.echoplugin — — 專案。
+> cordova plugin add com.risingj.echoplugin or > plugman install --platform windows --plugin com.risingj.echoplugin --project .
 
 HTTPs://github.com/purplecabbage/cordova-runtimecomp-echoplug
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
index 9b9ccac..0c42c18 100644
--- a/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/index.md
@@ -75,7 +75,7 @@
 
 [9]: http://cordova.apache.org
 
-這些外殼工具允許您創建、 構建和運行 Windows Phone 應用程式。 額外的命令列介面,可以跨所有平臺的外掛程式功能的資訊,請參閱使用 Plugman 到管理外掛程式。 指導如何開發外掛程式和 Windows Phone 外掛程式特定的 Windows Phone 平臺的詳細資訊,請參閱應用程式外掛程式。
+這些外殼工具允許您創建、 構建和運行 Windows Phone 應用程式。 額外的命令列介面,可以跨所有平臺的外掛程式功能的資訊,請參閱使用 Plugman 到管理外掛程式。 指導如何開發外掛程式和 Windows Phone 8 外掛程式特定于 Windows Phone 平臺的詳細資訊,請參閱應用程式外掛程式。
 
 ## 安裝 SDK
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/39f31afa/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/webview.md b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
new file mode 100644
index 0000000..b913c9e
--- /dev/null
+++ b/docs/zh/edge/guide/platforms/wp8/webview.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+* * *
+
+許可證: 根據一個或多個參與者授權合約許可到 Apache 軟體基金會 (ASF)。 See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+
+      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+     Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+     software distributed under the License is distributed on an
+     "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+     KIND, either express or implied. See the License for the
+     specific language governing permissions and limitations
+     under the License.
+  
+
+* * *
+
+# Windows Phone 8.0 WebViews
+
+本指南說明如何將嵌入在一個較大的 Windows Phone 8.0 應用程式內的科爾多瓦啟用 web 視圖元件。
+
+要按照這些說明進行操作,請確保您有最新的科爾多瓦分佈。 從[cordova.apache.org](http://cordova.apache.org)下載和解壓縮其 Windows Phone 8.0 套裝軟體 (科爾多瓦-wp8-*.zip)。
+
+ 1. 導航到包的 `wp8/framework` 目錄和生成 `WPCordovaClassLib.sln` 。它將創建`Bin\Debug[Release]\WPCordovaClassLib.dll`.
+
+ 2. 複製 `WPCordovaClassLib.dll` 檔到 Windows Phone 8 專案 `/libs` 目錄,包括 `WPCordovaClassLib.dll` 到您的專案,通過 `Project->References->Add Reference` 。 或者,你可以直接引用 `wp8/framework/WPCordovaClassLib.csproj` 檔。
+
+ 3. 添加 `CordovaView` 元件綁定到您的頁面 (例如,`MainPage.xaml`).
+  
+    xmlns:my="clr-namespace:WPCordovaClassLib;assembly=WPCordovaClassLib">
+    ...
+    <my:CordovaView HorizontalAlignment="Stretch" Margin="0,0,0,0" 
+    StartPageUri="html/index.html" x:Name="CordovaView" VerticalAlignment="Stretch" />
+    
+
+ 4. 複製 `common/www/cordova.js` 以及應用程式的 HTML 和 JavaScript 檔到 Windows Phone 8 專案 `html` 目錄,並包括該專案的新檔。
+
+ 5. 複製 `wp8/template/config.xml` 到專案的根目錄中和
+
+上面的說明將連結僅核心科爾多瓦元件,看到使用 Plugman 管理外掛程式連結科爾多瓦外掛程式。
\ No newline at end of file


Mime
View raw message