cordova-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ldel...@apache.org
Subject [2/9] CB-7471 cordova-docs documentation translation: cordova-docs
Date Wed, 17 Sep 2014 13:56:26 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md b/docs/pl/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
index 6875b24..89681f5 100644
--- a/docs/pl/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
+++ b/docs/pl/edge/cordova/events/events.volumeupbutton.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/cordova/plugins/pluginapis.md b/docs/pl/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
index e98f3d6..0f182ee 100644
--- a/docs/pl/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
+++ b/docs/pl/edge/cordova/plugins/pluginapis.md
@@ -95,6 +95,10 @@ Tradycyjny zestaw podstawowych Cordova wtyczki są następująco:
   
   > Interfejs API do wibrować urządzenia.
 
+*  [Pasek stanu][20]
+  
+  > API dla Wyświetlono, ukrywanie i konfigurowania tła paska stanu.
+
 [2]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.battery-status
 [3]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.camera
 [4]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.console
@@ -106,12 +110,13 @@ Tradycyjny zestaw podstawowych Cordova wtyczki są następująco:
 [10]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file
 [11]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.file-transfer
 [12]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.geolocation
- [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.globalization
+ [13]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.globalization
 [14]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.inappbrowser
 [15]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media
 [16]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.media-capture
 [17]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.network-information
 [18]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.splashscreen
 [19]: http://plugins.cordova.io/#/package/org.apache.cordova.vibration
+ [20]: https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/doc/index.md
 
 Non-angielski tłumaczenie tych dokumentów plugin można znaleźć przez patrząc na starsze wersje dokumentacji Cordova. Użyj menu rozwijanego w bardzo prawym górnym rogu tej strony, aby przełączyć wersje.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/cordova/storage/storage.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/cordova/storage/storage.md b/docs/pl/edge/cordova/storage/storage.md
index be3b0ed..b82c9dc 100644
--- a/docs/pl/edge/cordova/storage/storage.md
+++ b/docs/pl/edge/cordova/storage/storage.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/appdev/privacy/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/appdev/privacy/index.md b/docs/pl/edge/guide/appdev/privacy/index.md
index efda172..497c07d 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/appdev/privacy/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/appdev/privacy/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/appdev/security/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/appdev/security/index.md b/docs/pl/edge/guide/appdev/security/index.md
index fe8e862..c146c72 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/appdev/security/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/appdev/security/index.md
@@ -33,6 +33,8 @@ Niniejszy Przewodnik obejmuje kilka zabezpieczeń najlepszych praktyk, które na
 
 *  Białą domeny nie działa na Android API 10 i poniżej i WP8 dla ramek i XMLHttpRequest. Oznacza to, osoba atakująca może załadować dowolnej domeny w iframe i dowolny skrypt na tej stronie w iframe bezpośrednio dostęp do obiektów Cordova JavaScript i odpowiadających im obiektów Java native. Należy wziąć to pod uwagę podczas tworzenia aplikacji dla tych platform. W praktyce oznacza to, upewniając się, że cel Android API wyższe niż 10, i że jeśli to możliwe nie używasz iframe załadować zawartość zewnętrzna - inAppBrowser plugin lub inne pluginy trzeciej.
 
+*  Na Android, jak Cordova 3.6.0 to teraz niezbędne do białej listy adresów od aplikacji, jeśli aplikacja generuje linki do tych adresów URL. Jeśli użytkownik aplikacji generuje `tel:` , `geo:` , `sms:` , `intent:` lub podobne adresy URL, lub łącza do zawartości zewnętrznej, których można oczekiwać, aby otworzyć w przeglądarce użytkownika, a następnie trzeba będzie zaktualizować swoje Biała. Zobacz przewodnik Biała lista szczegóły.
+
 ## Ramek i mechanizmu zwrotnego Id
 
 Jeśli zawartość jest dostarczana w ramce z domeny Białej liście, że domeny będą mieli dostęp do mostu rodzimych Cordova. Oznacza to, że jeśli whitelist sieci reklamy firm i te reklamy poprzez iframe, to jest możliwe, że złośliwe reklamy będą mogli zerwać z iframe i wykonania szkodliwego działania. W związku z tym ogólnie nie należy używać ramek chyba kontrola serwera obsługującego zawartości iframe. Należy również pamiętać, że istnieją pluginy trzeciej dostępne do obsługi sieci reklamowych. Należy pamiętać, że to stwierdzenie nie jest prawdziwe dla iOS, który przechwytuje wszystko łącznie z połączeniami iframe.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/appdev/whitelist/index.md b/docs/pl/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
index 2b37994..82d9874 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/appdev/whitelist/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -67,7 +67,41 @@ Regulamin platformy białą znajdują się w`res/xml/config.xml`.
 
 **Uwaga**: na Android 2.3, a przed białą domeny działa tylko dla `href` hiperłącza, nie odwołuje się do zasobów, takich jak obrazy i skrypty. Podejmują kroki w celu uniknięcia skrypty z trwający wstrzyknięty w aplikacji.
 
-Nawigacja do nie-białej liście domen za pośrednictwem `href` hiperłącza powoduje stronę, aby otworzyć w domyślnej przeglądarki, a nie w ramach aplikacji. (Porównaj to do iOS jest zachowanie wskazanych poniżej).
+**Uwaga**: aby zapobiec zewnętrznych adresów URL, takich jak `mailto:` z jest otwarty w widoku sieci Web Cordova, od Cordova 3.6.0, określając `origin="*"` implicity doda zasady protokoły http i https. Jeśli potrzebujesz dostępu do dodatkowych protokołów niestandardowych, a następnie należy również dodać je jawnie do białej listy. Również zobaczyć "Zewnętrznych aplikacji Biała" poniżej więcej informacji na temat uruchamiania aplikacji zewnętrznych przez adres URL.
+
+**Uwaga**: niektóre żądania sieciowe nie przejść przez Cordova białej listy. Obejmuje to < wideo > i < audio > zasoby, WebSocket połączeń (na Android 4.4 +) i ewentualnie innych niż http żądania. Na Android 4.4 + może zawierać nagłówek [CSP][8] w dokumencie HTML, aby ograniczyć dostęp do tych zasobów. W starszych wersjach systemu Android nie może być możliwe, aby ograniczyć ich.
+
+ [8]: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/CSP/Introducing_Content_Security_Policy
+
+### Biała zewnętrznej aplikacji
+
+Cordova 3.6.0 wprowadza biała druga, dla ograniczenia które adresy URL są dozwolone do uruchamiania aplikacji zewnętrznych. W poprzednich wersjach Cordova, wszystkie adresy innych niż http, takich jak `mailto:` , `geo:` , `sms:` i `intent` , niejawnie mogły być celem <a>tagu.</a> Ze względu na możliwość aplikacji do wycieku informacji, jeśli luki XSS pozwala atakującemu na budowę dowolnego łącza, te adresy URL muszą być whitelisted, począwszy od Cordova 3.6.0.
+
+Aby umożliwić wzór adresu URL linków na uruchomienie aplikacji zewnętrznej, <access> uchwyt w swojej `config.xml` pliku, z `launch-external` atrybut zestaw.
+
+Przykłady:
+
+*  Aby umożliwić linki do wysyłania wiadomości SMS:
+  
+  <access origin="sms:*" launch-external="yes" />
+
+*  Aby umożliwić linki, aby otworzyć mapy:
+  
+  <access origin="geo:*" launch-external="yes" />
+
+*  Aby umożliwić linki do example.com wobec otworzyć w zewnętrznej przeglądarce:
+  
+  <access origin="http://example.com/*" launch-external="yes" />
+
+*  Aby umożliwić wszystkich stron nie whitelisted w zewnętrznej przeglądarce: (to jest taka sama jak poprzednie zachowanie dla nie-białej liście adresów URL)
+  
+  <access origin="http://*" launch-external="yes" /> <access origin="https://*" launch-external="yes" />
+
+*  Aby umożliwić dostęp do wszystkich adresów URL, powrotu do polityki Cordova 3.5.0 (nie zalecane):
+  
+  <access origin="*" launch-external="yes" />
+
+Podczas nawigowania do adresu URL z aplikacji, biała interal jest najpierw testowane, i jeśli adres URL nie jest whitelisted tam, następnie zewnętrznych Biała jest testowany. To oznacza, że wszelkie `http:` lub `https:` adresów URL, które odpowiadają zarówno białymi listami zostanie otwarty wewnątrz aplikacji Cordova, raczej niż uruchomienie zewnętrznej przeglądarki.
 
 ## iOS Whitelisting
 
@@ -107,9 +141,9 @@ Jeżyna 10 korzystanie z symboli wieloznacznych różni się od innych platform
   
   <access origin="*" subdomains="true" />
 
-(Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia, dokumentacji BlackBerry [dostęp do elementu][8].)
+(Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia, dokumentacji BlackBerry [dostęp do elementu][9].)
 
- [8]: https://developer.blackberry.com/html5/documentation/ww_developing/Access_element_834677_11.html
+ [9]: https://developer.blackberry.com/html5/documentation/ww_developing/Access_element_834677_11.html
 
 ## iOS zmiany w 3.1.0
 
@@ -129,6 +163,6 @@ Zasady białą Windows Phone 8 znajdują się w aplikacji `config.xml` pliku.
 
 ## Tizen Whitelisting
 
-Białą zasad znajdują się w aplikacji `config.xml` pliku. Platformie opiera się na tym samym `subdomains` atrybut jako platformy BlackBerry. (Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia, dokumentacji Tizen na na [dostęp do elementu][9].)
+Białą zasad znajdują się w aplikacji `config.xml` pliku. Platformie opiera się na tym samym `subdomains` atrybut jako platformy BlackBerry. (Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia, dokumentacji Tizen na na [dostęp do elementu][10].)
 
- [9]: https://developer.tizen.org/help/index.jsp?topic=%2Forg.tizen.web.appprogramming%2Fhtml%2Fide_sdk_tools%2Fconfig_editor_w3celements.htm
\ No newline at end of file
+ [10]: https://developer.tizen.org/help/index.jsp?topic=%2Forg.tizen.web.appprogramming%2Fhtml%2Fide_sdk_tools%2Fconfig_editor_w3celements.htm
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/cli/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/cli/index.md b/docs/pl/edge/guide/cli/index.md
index 79ced49..96a3048 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/cli/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/cli/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -29,12 +29,12 @@ Aby dodać obsługę lub przebudować projekt dla którejkolwiek z platform, trz
 *  Android (Mac, Linux, Windows)
 *  Jeżyna 10 (Mac, Linux, Windows)
 *  Windows Phone 8 (Windows)
-*  Windows 8 (Windows)
+*  Systemu Windows (Windows)
 *  Firefox OS (Mac, Linux, Windows)
 
 Na komputerze Mac wiersza polecenia jest dostępne za pośrednictwem aplikacji *terminala* . Na komputerze jest on dostępny jako *polecenia* w *akcesoria*.
 
-**Uwaga**: dla platformy tylko w systemie Windows, można jeszcze zrobić swój rozwój na sprzęcie Mac przez w środowisku wirtualnej lub w trybie podwójnego rozruchu z systemem Windows. Dla dostępnych opcji zobacz przewodnik platformy Windows Phone lub podręczniku platformy Windows 8.
+**Uwaga**: dla platformy tylko w systemie Windows, można jeszcze zrobić swój rozwój na sprzęcie Mac przez w środowisku wirtualnej lub w trybie podwójnego rozruchu z systemem Windows. Dla dostępnych opcji zobacz przewodnik platformy Windows Phone 8 lub przewodnik platformy Windows.
 
 Bardziej prawdopodobne jest to, aby uruchomić CLI z różnych maszyn, bardziej sensowne jest do utrzymania źródła zdalnego repozytorium kodu, którego aktywa można ciągnąć w dół do lokalnych katalogów roboczych.
 
@@ -108,12 +108,7 @@ Przed dokonaniem kompilacji projektu, należy określić zestaw platform docelow
 
 Uruchomić wszelki od tych z pewien Windows maszyna, gdzie *wp* odnosi się do różnych wersji systemu operacyjnego Windows Phone:
 
-    $ cordova platform add wp8
-    $ cordova platform add windows8
-    $ cordova platform add amazon-fireos
-    $ cordova platform add android
-    $ cordova platform add blackberry10
-    $ cordova platform add firefoxos
+    dodać platformy cordova $ wp8 $ cordova platformy windows $ cordova platformy dodać dodać dodać Amazonka fireos $ cordova platformy android $ cordova platformy dodać blackberry10 $ cordova platformy dodać firefoxos
   
 
 Biegać ten wobec sprawdzanie twój bieżący zestaw platform:

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md b/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
index 3dd0209..5710ae1 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/hybrid/plugins/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -134,8 +134,8 @@ Po zdefiniowaniu JavaScript dla wtyczki, trzeba uzupełnić z co najmniej jeden
 *  Wtyczek Android
 *  iOS wtyczek
 *  Jeżyna 10 wtyczek
-*  Wtyczki Windows Phone
-*  Wtyczki Windows 8
+*  Windows Phone 8 wtyczki
+*  Wtyczki Windows
 
 Platforma Tizen nie obsługuje wtyczek.
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md b/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
index 89b7d96..97a181e 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/hybrid/webviews/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -21,4 +21,5 @@ Aby wdrożyć widoku sieci Web, musisz zapoznać się z każdym macierzystego ś
 
 *  Amazon ogień OS WebViews
 *  Android WebViews
-*  iOS WebViews
\ No newline at end of file
+*  iOS WebViews
+*  Windows Phone 8.0 WebViews
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/overview/index.md b/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
index 6eabe58..9e02545 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/overview/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
index da7ff12..afbf399 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/config.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
index d65a986..25469c2 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
index 26fdef0..bd02b6c 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
index 64d2d6d..ce9def2 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/amazonfireos/webview.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
index cbb351e..4d7ba7c 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/config.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
index 5306526..3ebd76f 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
index 1af7047..56187c0 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
index 09b7121..6c16856 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/tools.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
index 2c11be3..ad2fd9b 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
index 331122c..8633c53 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/android/webview.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
index a006e03..06f1fef 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
index 865dbe2..9f83640 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/config.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
index c85bee2..3197672 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
index cf607a7..ce5cd9e 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
index 1b0dfd4..2305707 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/tools.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/upgrade.md
index 39feda6..3643e96 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/blackberry10/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/firefoxos/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/firefoxos/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/firefoxos/index.md
index b8a5ae8..d1dfdda 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/firefoxos/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/firefoxos/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
index f012e5d..1b214e5 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -63,15 +63,16 @@ Każdy *Przewodnik platformy* wymienione poniżej informuje, co musisz wiedzieć
 
 *  Platforma Ubuntu Guide
 
-## Windows Phone
+## Windows Phone 8
 
-*  Przewodnik platformy Windows Phone
-*  Wtyczki Windows Phone
-*  Aktualizacja Windows Phone
+*  Przewodnik platformy Windows Phone 8
+*  Windows Phone 8 wtyczki
+*  Aktualizacja Windows Phone 8
 
-## Windows 8
+## Windows
 
-*  Windows 8 platformy Przewodnik
+*  Przewodnik platforma Windows
+*  Wtyczki Windows
 *  Aktualizacja systemu Windows 8
 
 ## Tizen

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
index be0155c..faedf3b 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/config.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
index 8a94f0b..63e0449 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
index 2bcfd8c..fe9eba8 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/plugin.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
index bda15ce..e486e6c 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/tools.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
index 8834c19..0b4cdfa 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
index 9560764..d195592 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ios/webview.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
index c4af5ca..fc95891 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/tizen/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
index 9f69c99..609896a 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/ubuntu/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
index 0132304..7c40c0d 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -13,25 +13,32 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 ## under the License.
 
-# Windows 8 platformy Przewodnik
+# Przewodnik platforma Windows
 
-Ten poradnik pokazuje jak skonfigurować SDK środowiska wdrażania Cordova aplikacje w Windows 8. Pokazuje, jak użyć albo narzędzi powłoki systemu Windows 8 do generowania i tworzenia aplikacji, lub CLI Cordova przekreślać platforma dyskusji w interfejs wiersza poleceń. (Patrz Przegląd Porównanie tych możliwości rozwoju). Ta sekcja pokazuje również jak zmodyfikować Cordova aplikacji w Visual Studio. Niezależnie od tego, które możesz wziąć podejście musisz zainstalować Visual Studio SDK, jak opisano poniżej.
+Ten poradnik pokazuje jak skonfigurować SDK środowiska do tworzenia i wdrażania aplikacji Cordova dla Windows 8, Windows 8.1 i Windows Phone 8.1. Pokazuje, jak użyć albo powłoka narzędzia do generowania i budować aplikacje lub CLI Cordova przekreślać platforma omówione w interfejs wiersza poleceń. (Patrz Przegląd Porównanie tych możliwości rozwoju). Ta sekcja pokazuje również jak zmodyfikować Cordova aplikacji w Visual Studio. Niezależnie od tego, które możesz wziąć podejście musisz zainstalować Visual Studio SDK, jak opisano poniżej.
 
 Zobacz Uaktualnianie systemu Windows 8 informacje dotyczące uaktualniania istniejące projekty Windows 8 Cordova.
 
-Cordova WebViews działa na Windows 8 polegać na Internet Explorer 10 jako ich silnik renderujący, więc w praktyce można używać IE10 jest rozbudowanym debuggerem do badania wszelkich treści internetowych, które nie wywołać Cordova API. Windows Phone autora blogu zawiera [pomocne wskazówki][1] na temat wsparcia IE10 wraz z porównywalnych WebKit przeglądarki.
+Okno pozostaje telefon 8 (wp8) jako platformę do oddzielnych, zobacz Windows Phone 8 platformy Przewodnik dotyczący szczegółów.
+
+Cordova WebViews w systemie Windows opierają się na Internet Explorer 10 (Windows 8) i Internet Explorer 11 (Windows 8.1 i Windows Phone 8.1) jako ich silnik renderujący, więc w praktyce można użyć IE jest rozbudowanym debuggerem do badania wszelkich treści internetowych, które nie wywołać Cordova API. Windows Phone autora blogu zawiera [pomocne wskazówki][1] jak obsługa IE porównywalne WebKit przeglądarki.
 
 [1]: http://blogs.windows.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/11/15/adapting-your-webkit-optimized-site-for-internet-explorer-10.aspx
 
 ## Wymagania i wsparcie
 
-Trzeba jedną z następujących kombinacji OS/SDK, albo z dysku instalacyjnego lub pliku obrazu *ISO* dysku:
+Trzeba jedną z następujących kombinacji OS/SDK, albo z dysku instalacyjnego lub pliku obrazu *ISO* dysku.
 
-*  Windows 8.0 lub 8.1, 32 lub 64-bitowy *Strona główna*, *Pro*lub w wersji *Enterprise* , razem z [Visual Studio 2012 Express][2].
+Tylko rozwijać aplikacje dla Windows 8.0:
 
-*  Windows 8.1, 32 lub 64-bitowy *Strona główna*, *Pro*lub wersji *Enterprise* , razem z [Visual Studio 2013 Pro][2] lub wyższej. Wersja testowa systemu Windows Enterprise 8.1 jest dostępne w [Witrynie Microsoft Developer Network][3].
+*  Windows 8.0 lub 8.1, 32 lub 64-bitowy *Strona główna*, *Pro*lub w wersji *Enterprise* , razem z [Visual Studio 2012 Express][2].
 
 [2]: http://www.visualstudio.com/downloads
+
+Opracowanie aplikacji na wszystkich platformach (Windows 8.0, Windows 8.1 i Windows Phone 8.1):
+
+*  Windows 8.1, 32 lub 64-bitowy *Strona główna*, *Pro*lub wersji *Enterprise* , razem z [Visual Studio 2013 Express][2] lub wyższej. Wersja testowa systemu Windows Enterprise 8.1 jest dostępne w [Witrynie Microsoft Developer Network][3].
+
 [3]: http://msdn.microsoft.com/en-US/evalcenter/jj554510
 
 Czy aplikacje opracowane pod Windows 8.1 *nie* uruchomić pod Windows 8.0. Aplikacje opracowane pod Windows 8.0 są kompatybilne do przodu z 8.1.
@@ -44,7 +51,7 @@ Postępuj zgodnie z instrukcjami w [windowsstore.com][4] do składania aplikacji
 
 <!-- true? -->
 
-Rozwijać Cordova aplikacje dla Windows 8, może korzystać z komputera z systemem Windows, ale również mogą wystąpić na komputerze Mac, uruchamiając środowisku wirtualnej lub za pomocą Boot Camp podwójny zyski Windows 8 partycji. Konsultacje te zasoby, aby skonfigurować wymagane środowisko systemu Windows na komputerze Mac:
+Rozwijać Cordova aplikacje dla systemu Windows, może korzystać z komputera z systemem Windows, ale również mogą wystąpić na komputerze Mac, uruchamiając środowisku wirtualnej lub za pomocą Boot Camp podwójny zyski Windows 8.1 partycji. Konsultacje te zasoby, aby skonfigurować wymagane środowisko systemu Windows na komputerze Mac:
 
 *  [VMWare Fusion][5]
 
@@ -58,15 +65,15 @@ Rozwijać Cordova aplikacje dla Windows 8, może korzystać z komputera z system
 
 ## Za pomocą narzędzia powłoki Cordova
 
-Jeśli chcesz użyć Cordova w środku Windows 8 powłoka narzędzia w połączeniu z SDK, masz dwie podstawowe opcje:
+Jeśli chcesz użyć Cordova w środku Windows powłoka narzędzia w połączeniu z SDK, masz dwie podstawowe opcje:
 
-*  Dostęp do nich lokalnie z projektu kod generowany przez CLI. Są one dostępne w `platforms/windows8/cordova` katalogu po dodaniu `windows8` platforma, jak opisano poniżej.
+*  Dostęp do nich lokalnie z projektu kod generowany przez CLI. Są one dostępne w `platforms/windows/cordova` katalogu po dodaniu `windows` platforma, jak opisano poniżej.
 
-*  Pobrać je z osobnym dystrybucji w [cordova.apache.org][8]. Dystrybucja Cordova zawiera osobne Archiwum dla każdej platformy. Pamiętaj rozwinąć odpowiednie archiwum, `cordova-windows8\windows8` w tym przypadku w pusty katalog. Partia odpowiednie narzędzia są dostępne w najwyższego poziomu `bin` katalogu. (Konsultacje w pliku **README** , jeśli jest to konieczne dla bardziej szczegółowe wskazówki).
+*  Pobrać je z osobnym dystrybucji w [cordova.apache.org][8]. Dystrybucja Cordova zawiera osobne Archiwum dla każdej platformy. Pamiętaj rozwinąć odpowiednie archiwum, `cordova-windows\windows` w tym przypadku w pusty katalog. Partia odpowiednie narzędzia są dostępne w najwyższego poziomu `bin` katalogu. (Konsultacje w pliku **README** , jeśli jest to konieczne dla bardziej szczegółowe wskazówki).
 
 [8]: http://cordova.apache.org
 
-Te powłoka narzędzia pozwalają tworzyć, budować i uruchamiać aplikacje Windows 8. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki.
+Te powłoka narzędzia pozwalają na tworzenie, budowania i uruchamiania aplikacji systemu Windows. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki.
 
 ## Instalowania zestawu SDK
 
@@ -78,17 +85,17 @@ Zainstalować *Ultimate*, *Premium*lub *Professional* 2013 wersje programu [Visu
 
 ## Tworzenie nowego projektu
 
-W tym momencie aby utworzyć nowy projekt można wybrać narzędzia CLI przekreślać platforma opisanego w interfejs wiersza poleceń, lub zestaw narzędzi 8 specyficzne powłoki systemu Windows. Od w katalogu kod źródłowy, to podejście CLI generuje aplikacji o nazwie *HelloWorld* w nowym `hello` katalogu projektu:
+W tym momencie aby utworzyć nowy projekt można wybrać narzędzia CLI przekreślać platforma opisanego w interfejs wiersza poleceń, lub zestawu narzędzi powłoki systemu Windows. Od w katalogu kod źródłowy, to podejście CLI generuje aplikacji o nazwie *HelloWorld* w nowym `hello` katalogu projektu:
 
     > cordova create hello com.example.hello HelloWorld
     > cd hello
-    > cordova platform add windows8
+    > cordova platform add windows
     > cordova build
   
 
 Tutaj jest odpowiednie podejście shell narzędzie niższego poziomu:
 
-    C:\path\to\cordova-win8\bin\create.bat C:\path\to\new\hello com.example.hello HelloWorld
+    C:\path\to\cordova-win\bin\create.bat C:\path\to\new\hello com.example.hello HelloWorld
   
 
 ## Skompiluj projekt
@@ -96,10 +103,10 @@ Tutaj jest odpowiednie podejście shell narzędzie niższego poziomu:
 Jeśli używasz CLI w rozwoju, katalogu projektu na najwyższym poziomie `www` katalog zawiera pliki źródłowe. Uruchamiać dowolną z tych w katalogu projektu, aby odbudować aplikacji:
 
     > cordova build
-    > cordova build windows8  # do not rebuild other platforms
+    > cordova build windows  # do not rebuild other platforms
   
 
-Jeśli używasz narzędzia powłoki Windows Phone określonych w rozwoju, ma innego podejścia. Po wygenerowaniu projektu, domyślnie aplikacja źródła jest dostępnych w `projects\windows8\www` podkatalogu. Kolejne polecenia są dostępne w `cordova` podkatalogu na tym samym poziomie.
+Po wygenerowaniu projektu, domyślnie aplikacja źródła jest dostępnych w `projects\windows\www` podkatalogu. Kolejne polecenia są dostępne w `cordova` podkatalogu na tym samym poziomie.
 
 `build`Polecenie czyści pliki projektu i odbudowuje aplikacji. W pierwszym przykładzie generuje informacje debugowania, a drugi znaki aplikacje do wydania:
 
@@ -112,6 +119,29 @@ Jeśli używasz narzędzia powłoki Windows Phone określonych w rozwoju, ma inn
     C:\path\to\project\cordova\clean.bat
   
 
+## Konfigurowanie docelowej wersji systemu Windows
+
+Domyślnie `build` polecenia produkuje dwa pakiety: Windows 8.0 i Windows Phone 8.1. Aby uaktualnić pakiet systemu Windows do wersji 8.1 następujące ustawienia konfiguracja musi zostać dodany do konfiguracji pliku (`config.xml`).
+
+    <preference name='windows-target-version' value='8.1' />
+  
+
+Po dodaniu tego ustawienia `build` polecenia rozpocznie produkcję Windows 8.1 i Windows Phone 8.1 pakietów.
+
+## Wdrażanie aplikacji
+
+Aby wdrożyć pakiet Windows Phone:
+
+    > cordova run windows -- --phone # deploy app to Windows Phone 8.1 emulator
+    > cordova run windows --device -- --phone # deploy app to connected device
+  
+
+Aby wdrożyć pakiet systemu Windows:
+
+    > cordova run windows -- --win # explicitly specify Windows as deployment target
+    > cordova run windows # `run` uses Windows package by default
+  
+
 ## Otwórz projekt SDK i wdrażanie aplikacji
 
 Gdy budujesz Cordova aplikacji, jak opisano powyżej, można go otworzyć z programu Visual Studio. Różne `build` polecenia Generuj plik Visual Studio rozwiązanie (*.sln*). Otwórz plik w Eksploratorze plików, aby zmodyfikować projekt w ramach programu Visual Studio:

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
index dbe0a02..399a654 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/plugin.md
@@ -13,17 +13,17 @@ Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów
 
 ## under the License.
 
-# Wtyczki Windows 8
+# Wtyczki Windows
 
 Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące sposobu realizacji plugin do użytku w systemie Windows Store app. Przed przeczytaniem, zobacz zastosowanie pluginów omówienie struktury wtyczki i jego wspólny interfejs JavaScript. W tej sekcji w dalszym ciągu wykazują wtyczce *echo* próbki, który komunikuje się z widoku sieci Web Cordova do macierzystego platformy i z powrotem.
 
-To ważne, aby pamiętać, że Windows 8 wspiera rozwój bezpośrednio w Javascript, który oznacza opracowanie "macierzystego" części w tylko wymagane w szczególnych przypadkach.
+To ważne, aby pamiętać, że Windows wspiera rozwój bezpośrednio w Javascript, który oznacza opracowanie "macierzystego" części w tylko wymagane w szczególnych przypadkach.
 
-## Tworzenie wtyczki Windows 8 w JavaScript
+## Tworzenie wtyczki Windows w JavaScript
 
 Te instrukcje są do tworzenia czystego plugin JavaScript. Zrozumienie tego jest kluczowe do zrozumienia jak dodać zarządzanego macierzystego bitów.
 
-Windows 8 Cordova wtyczki są zasadniczo cienka otoka wokół istniejących WinJS określonych funkcji, ale przy założeniu, że będziemy chcieli, aby zdefiniować swoje JS wspólny interfejs dla wielu urządzeń, zazwyczaj będziesz miał 1 plik JS, który dostarcza API.
+Windows Cordova wtyczki są zasadniczo cienka otoka wokół istniejących WinJS określonych funkcji, ale przy założeniu, że będziemy chcieli, aby zdefiniować swoje JS wspólny interfejs dla wielu urządzeń, zazwyczaj będziesz miał 1 plik JS, który dostarcza API.
 
   // inside file echoplugin.js
   var EchoPlugin = {
@@ -35,9 +35,9 @@ Windows 8 Cordova wtyczki są zasadniczo cienka otoka wokół istniejących WinJ
   }
   
 
-## Wewnątrz Cordova exec Windows 8
+## Wewnątrz Cordova exec Windows
 
-Funkcja cordova.exec jest różnie definiowane na każdej platformie, to dlatego, że każda platforma ma swój własny sposób komunikowania się między kod js aplikacji i kodu macierzystego otoki. Ale w przypadku systemu Windows 8, to nie otoka macierzystym, więc wywołanie exec jest dla spójności. Js plugin tylko pracy bezpośrednio w EchoPlugin.echo, można zrobić coś takiego:
+Funkcja cordova.exec jest różnie definiowane na każdej platformie, to dlatego, że każda platforma ma swój własny sposób komunikowania się między kod js aplikacji i kodu macierzystego otoki. Ale w przypadku okien, to nie otoka macierzystym, więc wywołanie exec jest dla spójności. Js plugin tylko pracy bezpośrednio w EchoPlugin.echo, można zrobić coś takiego:
 
   // inside file echoplugin.js ( this is what NOT to do if you want to reuse the JS API cross platform )
   var EchoPlugin = {
@@ -52,17 +52,17 @@ Funkcja cordova.exec jest różnie definiowane na każdej platformie, to dlatego
   }
   
 
-To chcieliby może działać dobrze, jednak oznacza to, że trzeba będzie różne wersje echoPlugin.js dla różnych platform, i ewentualnie może mieć problemy z niespójności w implementacjach. Jak najlepszych praktyk zdecydowaliśmy się naśladować Natywnego API wewnątrz cordova.exec na Windows 8, więc możemy uruchomić ten sam kod JS i nie mam do przerobienia go na platformie i również skorzystać wszelkich parametrów kontroli, lub innych wspólnych kodu dostarczonego przez deweloperów, którzy pracowali na innych platformach.
+To chcieliby może działać dobrze, jednak oznacza to, że trzeba będzie różne wersje echoPlugin.js dla różnych platform, i ewentualnie może mieć problemy z niespójności w implementacjach. Jak najlepszych praktyk zdecydowaliśmy się naśladować Natywnego API wewnątrz cordova.exec na Windows, dzięki czemu możemy uruchomić ten sam kod JS i nie mam do przerobienia go na platformie i również skorzystać wszelkich parametrów kontroli lub innych wspólnych kodu dostarczonego przez deweloperów, którzy pracowali na innych platformach.
 
 ## Cordova exec proxy
 
-W systemie Windows 8 cordova zapewnia serwer proxy, który służy do rejestracji obiektu, który będzie obsługiwał wszystkie wywołania interfejsu API cordova.exec.
+W systemie Windows cordova zapewnia serwer proxy, który służy do rejestracji obiektu, który będzie obsługiwał wszystkie wywołania interfejsu API cordova.exec.
 
 Na przykład jeśli chcesz zapewnić realizacji API akcelerometr, możesz to zrobić:
 
 cordova.commandProxy.add ("Akcelerometr", {start: function() {/ / twój kod tutaj...} / /... i reszta API tutaj});
 
-Więc w naszym przypadku, przyjmiemy założenie, że kod w echoplugin.js jest obsługa krzyż platformy odpowiednich JavaScript, a my po prostu napisać serwer proxy dla Windows 8
+Więc w naszym przypadku, przyjmiemy założenie, że kod w echoplugin.js jest obsługa krzyż platformy odpowiednich JavaScript, a my po prostu napisać serwer proxy dla Windows
 
   // in file echopluginProxy.js
   cordova.commandProxy.add("EchoPlugin",{
@@ -92,9 +92,9 @@ Jeśli chcemy, aby użytkownicy naszej wtyczki aby móc łatwo zainstalować nas
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
     </platform>
@@ -104,11 +104,11 @@ Jeśli chcemy, aby użytkownicy naszej wtyczki aby móc łatwo zainstalować nas
   </plugin>
   
 
-To daje nam pewien działanie Windows 8 JavaScript plugin, który używa wspólnego pliku (echoplugin.js) i używa serwera proxy do Windows 8 tylko część realizacji (echopluginProxy.js). Tak jak możemy dodać macierzystego zarządzanego kodu do tego? Również mamy zamiar zacząć tym samym, jedyną różnicą będzie to, co robimy wewnątrz metody echopluginProxy.
+To daje nam pewien działanie Windows JavaScript plugin, który używa wspólnego pliku (echoplugin.js) i używa serwera proxy do Windows tylko część realizacji (echopluginProxy.js). Tak jak możemy dodać macierzystego zarządzanego kodu do tego? Również mamy zamiar zacząć tym samym, jedyną różnicą będzie to, co robimy wewnątrz metody echopluginProxy.
 
 # Jak WinJS uzyskuje dostęp do kodu zarządzanego macierzystego
 
-W Windows 8, WinJS, autorem aplikacji jest możliwość interakcji z kodem macierzystym, to między op jest dostępna dla Windows uruchomieniowego. Szczegóły są liczne, a ten przewodnik obejmuje jedynie podstawy. Firma Microsoft udostępnia znacznie więcej informacji [tutaj][2].
+W systemie Windows, WinJS, autorem aplikacji jest możliwość interakcji z kodu macierzystego, to między op jest dostępny dla systemu Windows uruchomieniowego. Szczegóły są liczne, a ten przewodnik obejmuje jedynie podstawy. Firma Microsoft udostępnia znacznie więcej informacji [tutaj][2].
 
 [2]: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh441569.aspx
 
@@ -159,13 +159,13 @@ var res = EchoRuntimeComponent.EchoPluginRT.echo("boom"); Przeprowadzka to do na
   });
   
 
-I to wszystko, mamy do końca C++ kopii js wpłacone wtyczki do użytku w Apache Cordova Windows 8!
+I to wszystko, mamy do końca C++ kopii js wpłacone wtyczki do użytku w Apache Cordova Windows!
 
 # Kilka uwag technicznych:
 
 *  zwrotne jest zwykle asynchroniczne, więc wywołanie zwrotne od razu chyba nie oczekuje przez obiekt wywołujący. W praktyce jeśli połączenie nie jest asynchroniczne, powinny co najmniej umożliwia javascript timeout życie callback nazywać asynchroniczne.
 *  Activatable klas można zrobić wszelkiego rodzaju niesamowite, jak zdarzenia wysyłki, asynchronicznych wywołań, przekazywanie własnych typów obiektów, tablice, kolekcje, metody przeciążane i wiele więcej. Polecam, że można zrobić swoją pracę domową.
-*  Jeśli trzymać się wspólne Windows Phone 8 i wywołań Windows 8 SDK API, będziesz używać składnika sam runtime (native lub zarządzanych bitów) w plugin Windows Phone 8 Apache Cordova. ~ stay tuned dla tego postu.
+*  Jeśli trzymać się wspólne Windows Phone 8.0 i wywołania interfejsu API SDK Windows, będziesz używać składnika sam runtime (native lub zarządzanych bitów) w plugin Windows Phone 8.0 Apache Cordova. ~ stay tuned dla tego postu.
 
 # Definiowanie wtyczki
 
@@ -180,12 +180,12 @@ Teraz, że mamy plugin działający, musimy ponownie definicji plugin z wcześni
       <clobbers target="window.echoplugin" />
     </js-module>
   
-    <!-- windows8 -->
-    <platform name="windows8">
-      <js-module src="src/windows8/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
+    <!-- windows -->
+    <platform name="windows">
+      <js-module src="src/windows/echopluginProxy.js" name="EchoProxy">
         <merges target="" />
       </js-module>
-      <framework src="src/windows8/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
+      <framework src="src/windows/EchoRuntimeComponent.winmd" custom="true"/>
     </platform>
   
     <!-- other platforms -->
@@ -193,8 +193,8 @@ Teraz, że mamy plugin działający, musimy ponownie definicji plugin z wcześni
   </plugin>
   
 
-To wszystko, teraz masz podziałowi plugin, który można podzielić ze światem! Jeden rzecz wobec skrypt dłużny, dopiero niedawno została dodana obsługa dodawania ram do projektu Windows 8 Cordova, więc będziesz musiał upewnić się, że twój cordova oprzyrządowania prądu. Cordova-cli i cordova-plugman obsługuje dodawanie, usuwanie macierzystego kopii pluginów.
+To wszystko, teraz masz podziałowi plugin, który można podzielić ze światem! Jeden rzecz wobec skrypt dłużny, dopiero niedawno została dodana obsługa dodawania ram do projektu Windows Cordova, więc będziesz musiał upewnić się, że twój cordova oprzyrządowania prądu. Cordova-cli i cordova-plugman obsługuje dodawanie, usuwanie macierzystego kopii pluginów.
 
-> cordova plugin dodać com.risingj.echoplugin lub > plugman zainstalować--platforma windows8--plugin com.risingj.echoplugin--projektu.
+> cordova plugin add com.risingj.echoplugin or > plugman install --platform windows --plugin com.risingj.echoplugin --project .
 
 https://github.com/purplecabbage/Cordova-runtimecomp-echoplug
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
index 99de03b..1aae3d1 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/win8/upgrade.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -17,7 +17,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 Ten poradnik pokazuje jak zmienić Windows 8 projektów do uaktualnienia ze starszych wersji Cordova. Większość tych instrukcji ma zastosowanie do projektów utworzonych w starszych zestaw narzędzi wiersza polecenia, które poprzedzają `cordova` Narzędzia CLI. Zobacz interfejs wiersza poleceń do informacji jak zaktualizować do wersji CLI.
 
-## Uaktualnienie do 3.2.0 od 3.1.0
+## Uaktualnienie do 3.6.0 od 3.1.0 lub później
 
 Dla projektów, które zostały utworzone z cordova CLI:
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
index afd373a..00ba29c 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 * * *
 
-license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
+Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów licencyjnych współautorów. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 
      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   
@@ -13,7 +13,7 @@ license: Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more cont
 
 ## under the License.
 
-# Przewodnik platformy Windows Phone
+# Przewodnik platformy Windows Phone 8
 
 Ten poradnik pokazuje jak skonfigurować SDK środowiska wdrażania Cordova aplikacje na urządzenia Windows Phone. Skupia się na Windows Phone 8, ale zapewnia dodatkowe szczegóły na temat wsparcia Windows Phone 7.
 
@@ -21,8 +21,8 @@ To pokazuje, jak używać albo powłoki Windows Phone specjalne narzędzia do tw
 
 Zobacz następujące szczegółowe informacje specyficzne dla platformy Windows Phone:
 
-*  Wtyczki Windows Phone
-*  Aktualizacja Windows Phone
+*  Windows Phone 8 wtyczki
+*  Aktualizacja Windows Phone 8
 
 Na platformie Windows Phone 8 Cordova widoku sieci Web polega na Internet Explorer 10 jako jego silnik renderujący, więc jako praktyczny można użyć IE10 jest rozbudowanym debuggerem do badania wszelkich treści internetowych, które nie wywołać Cordova API. Windows Phone autora blogu zawiera [pomocne wskazówki][1] na temat wsparcia IE10 wraz z porównywalnych WebKit przeglądarki.
 
@@ -75,7 +75,7 @@ Jeśli chcesz użyć Cordova w środku Windows Phone powłoka narzędzia w poł
 
 [9]: http://cordova.apache.org
 
-Te powłoka narzędzia pozwalają na tworzenie, budowania i uruchamiania aplikacji Windows Phone. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki. Zobacz wtyczki aplikacji wskazówki w jaki sposób rozwijać wtyczki i wtyczki Windows Phone na dane specyficzne dla platformy Windows Phone.
+Te powłoka narzędzia pozwalają na tworzenie, budowania i uruchamiania aplikacji Windows Phone. O dodatkowy interfejs wiersza poleceń, który umożliwia funkcji plugin na wszystkich platformach Zobacz za pomocą Plugman do zarządzania wtyczki. Zobacz wtyczki aplikacji wskazówki w jaki sposób rozwijać wtyczki i Windows Phone 8 wtyczki szczegóły specyficzne dla platformy Windows Phone.
 
 ## Instalowania zestawu SDK
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
index 94a62fe..95c02b1 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/parallels.md
@@ -34,4 +34,4 @@ Ta sekcja pokazuje jak skonfigurować Parallels Desktop na komputerze Mac, tak,
 [2]: img/guide/platforms/wp8/parallel_cpu_opts.png
 [3]: img/guide/platforms/wp8/parallel_optimize_opts.png
 
-Po wykonaniu tych kroków, jesteś gotowy do zainstalowania zestawu SDK Windows Phone. Zobacz przewodnik platformy Windows Phone, szczegóły.
\ No newline at end of file
+Po wykonaniu tych kroków, jesteś gotowy do zainstalowania zestawu SDK Windows Phone. Zobacz przewodnik platformy Windows Phone 8 szczegóły.
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cordova-docs/blob/c4d7cc30/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
index cb704d5..4a94572 100644
--- a/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
+++ b/docs/pl/edge/guide/platforms/wp8/plugin.md
@@ -13,7 +13,7 @@ Licencja: na licencji Apache Software Foundation (ASF) jedną lub więcej umów
 
 ## under the License.
 
-# Wtyczki Windows Phone
+# Windows Phone 8 wtyczki
 
 Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące sposobu realizacji kodu macierzystego plugin na platformie Windows Phone. Przed przeczytaniem, zobacz zastosowanie pluginów omówienie struktury wtyczki i jego wspólny interfejs JavaScript. W tej sekcji w dalszym ciągu wykazują wtyczce *echo* próbki, który komunikuje się z widoku sieci Web Cordova do macierzystego platformy i z powrotem.
 


Mime
View raw message