On 3/1/06, Pere Cortada Bonjoch <pere.cortada@simpple.com> wrote:
Hello,

The deprecated method is :
         boolean isMultipart = FileUpload.isMultipartContent(request);
I've substitute it for:
boolean isMultipart  = ServletFileUpload.isMultipartContent(new ServletRequestContext(request));

The Javadocs for that method explain why it is deprecated and cannot yet be replaced:

http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/apidocs/org/apache/commons/fileupload/FileUploadBase.html#isMultipartContent(org.apache.commons.fileupload.RequestContext)

--
Martin Cooper
 

Found in the web page:
        http://jakarta.apache.org/commons/fileupload/using.html

Thanks

--

 
Pere Cortada
Enginyeria de Sistemes
pere.cortada@simpple.com
Tel/Fax: +34 977110526 / 977110529
Av. Països Catalans 15 C 1er 2a - 43007 Tarragona (Spain)

www.simpple.com

AVÍS LEGAL

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vosté no és el destinatari original d'aquest missatge si us plau elimini'l. La distribució o còpia d'aquest missatge queda estrictament prohibida. Aquesta comunicació és sols per a propòsits d'informació i no pot ser considerada com una declaració oficial del SIMPPLE. La transmissió d'e-mails no garanteix que el correu electrònic sigui segur o lliure d'error. Per tant, no manifestem que aquesta informació sigui completa o precisa.

Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información por favor elimine el mensaje. La distribución o copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Esta comunicación es solo para propósitos de información y no deberian ser considerados como una declaración oficial de SIMPPLE. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electronico sea seguro o libre de error. Por consiguiente, no manifestamos que esta informacion sea completa o precisa.

This information is private and confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. This communication is for information purposes only and should not be regarded as an official statement from SIMPPLE. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore, we do not represent that this information is complete or accurate and it should not be relied upon as such.