commons-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sebb (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Commented] (VALIDATOR-365) An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
Date Thu, 04 Jun 2015 13:06:38 GMT

  [ https://issues.apache.org/jira/browse/VALIDATOR-365?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel&focusedCommentId=14572719#comment-14572719
] 

Sebb commented on VALIDATOR-365:
--------------------------------

Does not appear to cause a problem with 1.5-SNAPSHOT.
Here is the test:

URL: http://svn.apache.org/r1683541
Log:
VALIDATOR-365 Test very long mail string

Modified:
  commons/proper/validator/trunk/src/test/java/org/apache/commons/validator/routines/EmailValidatorTest.java


> An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
> ---------------------------------------------------------------------------------------
>
>         Key: VALIDATOR-365
>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/VALIDATOR-365
>       Project: Commons Validator
>     Issue Type: Bug
>      Reporter: Jon Steege
>
> RFC-3696 defines a limit to the length of an email address. The local part is limited
to 64 characters. 
> Providing an arbitrarily long local segment to a string that is passed to EmailValidator.isValid()
can cause the function to overflow the stack. 
> {code}
> groovy:000> test = new EmailValidator(false)
> ===> org.apache.commons.validator.routines.EmailValidator@2256a2bd
> groovy:000> test.isValid("Loremipsumdolorsitametconsecteturadipiscingelit.Nullavitaeligulamattisrhoncusnuncegestasmattisleo.Donecnonsapieninmagnatristiquedictumaacturpis.Fusceorciduifacilisisutsapieneuconsequatpharetralectus.Quisqueenimestpulvinarutquamvitaeportamattisex.Nullamquismaurisplaceratconvallisjustoquisportamauris.Innullalacusconvalliseufringillautvenenatissitametdiam.Maecenasluctusligulascelerisquepulvinarfeugiat.Sedmolestienullaaliquetorciluctusidpharetranislfinibus.Suspendissemalesuadatinciduntduisitametportaarcusollicitudinnec.Donecetmassamagna.Curabitururnadiampretiumveldignissimporttitorfringillaeuneque.Duisantetelluspharetraidtinciduntinterdummolestiesitametfelis.Utquisquamsitametantesagittisdapibusacnonodio.Namrutrummolestiediamidmattis.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Morbiposueresedmetusacconsectetur.Etiamquisipsumvitaejustotempusmaximus.Sedultriciesplaceratvolutpat.Integerlacuslectusmaximusacornarequissagittissitametjusto.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Maecenasindictumpurussedrutrumex.Nullafacilisi.Integerfinibusfinibusmietpharetranislfaucibusvel.Maecenasegetdolorlacinialobortisjustovelullamcorpersem.Vivamusaliquetpurusidvariusornaresapienrisusrutrumnisitinciduntmollissemnequeidmetus.Etiamquiseleifendpurus.Nuncfelisnuncscelerisqueiddignissimnecfinibusalibero.Nuncsemperenimnequesitamethendreritpurusfacilisisac.Maurisdapibussemperfelisdignissimgravida.Aeneanultricesblanditnequealiquamfinibusodioscelerisqueac.Aliquamnecmassaeumaurisfaucibusfringilla.Etiamconsequatligulanisisitametaliquamnibhtemporquis.Nuncinterdumdignissimnullaatsodalesarcusagittiseu.Proinpharetrametusneclacuspulvinarsedvolutpatliberoornare.Sedligulanislpulvinarnonlectuseublanditfacilisisante.Sedmollisnislalacusauctorsuscipit.Inhachabitasseplateadictumst.Phasellussitametvelittemporvenenatisfeliseuegestasrisus.Aliquameteratsitametnibhcommodofinibus.Morbiefficiturodiovelpulvinariaculis.Aeneantemporipsummassaaconsecteturturpisfaucibusultrices.Praesentsodalesmaurisquisportafermentum.Etiamnisinislvenenatisvelauctorutullamcorperinjusto.Proinvelligulaerat.Phasellusvestibulumgravidamassanonfeugiat.Maecenaspharetraeuismodmetusegetefficitur.Suspendisseamet@gmail.com");
> ERROR java.lang.StackOverflowError:
> null
> {code}
> This is using commons-validator 1.4.1. --
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.3.4#6332)

Mime
View raw message