commons-issues mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Jon Steege (JIRA)" <j...@apache.org>
Subject [jira] [Created] (VALIDATOR-365) An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
Date Wed, 15 Apr 2015 20:22:01 GMT
Jon Steege created VALIDATOR-365:
------------------------------------

       Summary: An arbitrarily large email string causes stackoverflowerror in EmailValidator.isValid()
         Key: VALIDATOR-365
         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/VALIDATOR-365
       Project: Commons Validator
     Issue Type: Bug
      Reporter: Jon Steege


RFC-3696 defines a limit to the length of an email address. The local part is limited to 64
characters. 

Providing an arbitrarily long local segment to a string that is passed to EmailValidator.isValid()
can cause the function to overflow the stack. 

{code}
groovy:000> test = new EmailValidator(false)
===> org.apache.commons.validator.routines.EmailValidator@2256a2bd
groovy:000> test.isValid("Loremipsumdolorsitametconsecteturadipiscingelit.Nullavitaeligulamattisrhoncusnuncegestasmattisleo.Donecnonsapieninmagnatristiquedictumaacturpis.Fusceorciduifacilisisutsapieneuconsequatpharetralectus.Quisqueenimestpulvinarutquamvitaeportamattisex.Nullamquismaurisplaceratconvallisjustoquisportamauris.Innullalacusconvalliseufringillautvenenatissitametdiam.Maecenasluctusligulascelerisquepulvinarfeugiat.Sedmolestienullaaliquetorciluctusidpharetranislfinibus.Suspendissemalesuadatinciduntduisitametportaarcusollicitudinnec.Donecetmassamagna.Curabitururnadiampretiumveldignissimporttitorfringillaeuneque.Duisantetelluspharetraidtinciduntinterdummolestiesitametfelis.Utquisquamsitametantesagittisdapibusacnonodio.Namrutrummolestiediamidmattis.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Morbiposueresedmetusacconsectetur.Etiamquisipsumvitaejustotempusmaximus.Sedultriciesplaceratvolutpat.Integerlacuslectusmaximusacornarequissagittissitametjusto.Cumsociisnatoquepenatibusetmagnisdisparturientmontesnasceturridiculusmus.Maecenasindictumpurussedrutrumex.Nullafacilisi.Integerfinibusfinibusmietpharetranislfaucibusvel.Maecenasegetdolorlacinialobortisjustovelullamcorpersem.Vivamusaliquetpurusidvariusornaresapienrisusrutrumnisitinciduntmollissemnequeidmetus.Etiamquiseleifendpurus.Nuncfelisnuncscelerisqueiddignissimnecfinibusalibero.Nuncsemperenimnequesitamethendreritpurusfacilisisac.Maurisdapibussemperfelisdignissimgravida.Aeneanultricesblanditnequealiquamfinibusodioscelerisqueac.Aliquamnecmassaeumaurisfaucibusfringilla.Etiamconsequatligulanisisitametaliquamnibhtemporquis.Nuncinterdumdignissimnullaatsodalesarcusagittiseu.Proinpharetrametusneclacuspulvinarsedvolutpatliberoornare.Sedligulanislpulvinarnonlectuseublanditfacilisisante.Sedmollisnislalacusauctorsuscipit.Inhachabitasseplateadictumst.Phasellussitametvelittemporvenenatisfeliseuegestasrisus.Aliquameteratsitametnibhcommodofinibus.Morbiefficiturodiovelpulvinariaculis.Aeneantemporipsummassaaconsecteturturpisfaucibusultrices.Praesentsodalesmaurisquisportafermentum.Etiamnisinislvenenatisvelauctorutullamcorperinjusto.Proinvelligulaerat.Phasellusvestibulumgravidamassanonfeugiat.Maecenaspharetraeuismodmetusegetefficitur.Suspendisseamet@gmail.com");
ERROR java.lang.StackOverflowError:
null
{code}

This is using commons-validator 1.4.1. --
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.3.4#6332)

Mime
View raw message