commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Henri Yandell <flame...@gmail.com>
Subject Re: [#HIU-270-80127]: [jira] [Updated] (COLLECTIONS-370) Add method MapUtils.putIfNotNull
Date Mon, 18 Apr 2011 08:43:16 GMT
Something to contact Infra about. I don't see anything obvious -
unless we have multiple users who are all redirecting their email to
the .nl address and something just broke.

Very odd.

Hen

2011/4/18 Christian Grobmeier <grobmeier@gmail.com>:
> BTW, why do I get this stuff? Am I missing something? Can we block
> this? Its going to issues@commons.apache.org
>
>
> 2011/4/18 XXL Webhosting BV <sales@xxlwebhosting.nl>:
>> Tomofumi Kitano (JIRA),
>>
>> Wij hebben uw bericht ontvangen. Een van onze medewerkers zal uw bericht zo spoedig
mogelijk behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen. Onderstaand treft u de details
van dit helpdesk ticket aan. Zorgt u er a.u.b. voor dat het ticket nummer altijd in het onderwerp
van uw correspondentie met ons blijft staan.
>>
>>        Ticket Nr: HIU-270-80127
>>        Onderwerp: [jira] [Updated] (COLLECTIONS-370) Add method MapUtils.putIfNotNull
>>        Afdeling:Sales
>>        Type: Issue
>>        Status: Open
>>        Prioriteit: Normaal
>>
>> U kunt de status en details van deze ticket bekijken via onze online helpdesk op:https://secure.xxlwebhosting.nl/helpdesk/index.php?/Tickets/Ticket/View/HIU-270-80127
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> XXL Webhosting BV
>
>
>
> --
> http://www.grobmeier.de
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@commons.apache.org
> For additional commands, e-mail: dev-help@commons.apache.org
>
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@commons.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@commons.apache.org


Mime
View raw message