commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bülent Turhan \(B.T.K.B.S.G.\) <Bulent.Tur...@akbank.com>
Subject need help to change charset when fileUpload using MultipartPostMethod
Date Wed, 15 Sep 2004 08:40:17 GMT
hi, i need some help. How can i change default charset "ISO-8859-1" to "ISO-8859-9" ?
i need this because my file name ( cmEvrakDTO.getFileName() below ) has turkish chars like
I, Ü ,S Ç etc ..
and when uploading these chars becomes "?" when reading in servlet side.

my simple code is :


		String dokURL = "http://localhost:9080/AkpostaWeb/UploadByteArrayedFileDuyuru";

		HttpClient httpClient = new HttpClient();

		MultipartPostMethod mPost = new MultipartPostMethod(dokURL);
		ByteArrayPartSource byteArrayPartSource =
			new ByteArrayPartSource(
				cmEvrakDTO.getFileName(),
				cmEvrakDTO.getFileContent());

		FilePart fp = new FilePart(cmEvrakDTO.getFileName(), byteArrayPartSource);
//  i wanna change charset here.
		mPost.addPart(fp);
		try {
			//POST
			int statusCode = httpClient.executeMethod(mPost);
		} catch (HttpException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

		mPost.releaseConnection();


thx a lot..

Bülent


*************************************************************************************
01.09.2004 tarihinden itibaren @akbank.com.tr seklindeki e-posta mesajlari sistemimize ulasmayacaktir.
Iletisimin aksamamasi için kullandiginiz e mail adreslerini isim.soyad@akbank.com  seklinde
degistirmenizi rica ederiz.

Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kisiye özel ve gizli olup, yalnizca mesajda
belirlenen alici ile ilgilidir.Size yanlislikla ulasmissa lütfen göndericiye bilgi veriniz,
mesaji siliniz ve içerigini baska bir kisiye açiklamayiniz, herhangi bir ortama kopyalamayiniz.
Bu mesaj aksi sözlesme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal islem teklifi, alimi, satimi
veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacilik islemi yapilmasi amacini tasimamaktadir.Verilen
tüm bilgilerin dogrulugu ve bütünlügünün garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin
degistirilebilecektir.Bu mesajin içerigi Bankamizin resmi görüslerini yansitmayabileceginden
Akbank T.A.S. hiçbir hukuki sorumlulugu kabul etmez.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message