commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nia...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/docs contributors.html
Date Sun, 04 Jul 2004 23:57:37 GMT
niallp   2004/07/04 16:57:37

 Modified:  docs   contributors.html
 Log:
 Add myself
 
 Revision Changes  Path
 1.109   +1 -0   jakarta-commons/docs/contributors.html
 
 Index: contributors.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/docs/contributors.html,v
 retrieving revision 1.108
 retrieving revision 1.109
 diff -u -r1.108 -r1.109
 --- contributors.html	14 May 2004 00:07:38 -0000	1.108
 +++ contributors.html	4 Jul 2004 23:57:37 -0000	1.109
 @@ -178,6 +178,7 @@
  <li>Martin Poeschl (mpoeschl)</li>
  <li>Mladen Turk (mturk)</li>
  <li>Martin van den Bemt (mvdb)</li>
 +<li>Niall Pemberton (niallp)</li>
  <li>Noel J. Bergman (noel)</li>
  <li>Ortwin Gluck (oglueck)</li>
  <li>Oleg Kalnichevski (olegk)</li>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message