commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/commons-build/xdocs/sandbox index.xml
Date Mon, 31 May 2004 13:11:57 GMT
dirkv    2004/05/31 06:11:57

 Modified:  commons-build/xdocs/sandbox index.xml
 Log:
 point to wiki page for more sandbox info
 
 Revision Changes  Path
 1.8    +9 -263  jakarta-commons/commons-build/xdocs/sandbox/index.xml
 
 Index: index.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/commons-build/xdocs/sandbox/index.xml,v
 retrieving revision 1.7
 retrieving revision 1.8
 diff -u -r1.7 -r1.8
 --- index.xml	29 May 2004 21:08:44 -0000	1.7
 +++ index.xml	31 May 2004 13:11:57 -0000	1.8
 @@ -40,241 +40,22 @@
  
  &sandbox-table;
  
 -
    </section>
 -  <section name="Active Sandbox Components">
 +
 +  <section name="Status of the Sandbox Components">
 +   <p>
 +    Check the status of a sandbox component on 
 +    <a href="http://wiki.apache.org/jakarta-commons/TheSandbox">the sandbox wiki
page</a>
 +    or just ask on one of
 +    <a href="http://jakarta.apache.org/site/mail2.html#commons">the commons mailing
lists</a>.
 +   </p>
 +
     <p>
      A Sandbox component is considered active if there is a definite plan
      for promotion to the Commons Proper and there is an active group of
      existing Jakarta committers working on a component.
     </p>
  
 -   <table>
 -    <tr>
 -     <th width="100">
 -      Component Name
 -     </th>
 -     <th width="80">
 -     </th>
 -     <th width="80">
 -     </th>
 -     <th>
 -      Description
 -     </th>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      attributes
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/attributes/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/attributes/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      chain
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/chain/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/chain/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      compress
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/compress/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/compress/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      convert
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/convert/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/convert/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      email
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/email/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/email/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      functor
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/functor/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/functor/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      jex
 -     </td>
 -     <td>
 -      (site)
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/jex/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      launcher
 -     </td>
 -     <td>
 -      (site)
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/launcher/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      mapper
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/mapper/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/mapper/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      messenger
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/messenger/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/messenger/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      periodicity
 -     </td>
 -     <td>
 -      (site)
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/periodicity/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      reflect
 -     </td>
 -     <td>
 -      (site)
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/reflect/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      resources
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/resources/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/resources/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      sql
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/sql/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/sql/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      threadpool
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/threadpool/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/threadpool/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -    <tr>
 -     <td>
 -      vfs
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://jakarta.apache.org/commons/sandbox/vfs/">(site)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -      <a href="http://cvs.apache.org/viewcvs/jakarta-commons-sandbox/vfs/">(cvs)</a>
 -     </td>
 -     <td>
 -     </td>
 -    </tr>
 -   </table>
 -
 -  </section>
 -
 -  <section name="Dormant Sandbox Components">
     <p>
      A Commons Sandbox component is considered dormant if there is little
      recent development activity and no individual or group of individual
 @@ -282,46 +63,11 @@
      Commons Proper.
     </p>
  
 -   <ul>
 -    <li>filters</li>
 -    <li>grant</li>
 -    <li>graph2</li>
 -    <li>http</li>
 -    <li>joran</li>
 -    <li>jux</li>
 -    <li>rupert</li>
 -    <li>scaffold</li>
 -    <li>servlet</li>
 -    <li>threading</li>
 -    <li>workflow</li>
 -    <li>xmlunit</li>
 -    <li>xo</li>
 -   </ul>
 -  </section>
 -
 -  <section name="Inactive Sandbox Components">
     <p>
      A Commons Sandbox component is considered inactive if there is 
      no active development for a sustained period of time.
     </p>
  
 -   <ul>
 -    <li>altrmi</li>
 -    <li>amend</li>
 -    <li>armi</li>
 -    <li>cache</li>
 -    <li>cadastre</li>
 -    <li>cjan</li>
 -    <li>clazz</li>
 -    <li>graph</li>
 -    <li>jdbc2pool</li>
 -    <li>jjar</li>
 -    <li>morphos</li>
 -    <li>pattern</li>
 -    <li>services</li>
 -    <li>simplestore</li>
 -    <li>util</li>
 -   </ul>
    </section>
  
   </body>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message