commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rwaldh...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/docs contributors.html
Date Mon, 24 Nov 2003 17:02:02 GMT
rwaldhoff  2003/11/24 09:02:02

 Modified:  xdocs  contributors.xml
        docs   contributors.html
 Log:
 move noel and serge to active
 
 Revision Changes  Path
 1.18   +2 -2   jakarta-commons/xdocs/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/xdocs/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -r1.17 -r1.18
 --- contributors.xml	24 Nov 2003 16:57:57 -0000	1.17
 +++ contributors.xml	24 Nov 2003 17:02:02 -0000	1.18
 @@ -47,6 +47,7 @@
  <li>Martin Poeschl (mpoeschl)</li>
  <li>Mladen Turk (mturk)</li>
  <li>Martin van den Bemt (mvdb)</li>
 +<li>Noel J. Bergman (noel)</li>
  <li>Ortwin Gluck (oglueck)</li>
  <li>Oleg Kalnichevski (olegk)</li>
  <li>Patrick Luby (patrickl)</li>
 @@ -58,6 +59,7 @@
  <li>Richard Sitze (rsitze)</li>
  <li>Rodney Waldhoff (rwaldhoff)</li>
  <li>Scott Sanders (sanders)</li>
 +<li>Serge Knystautas (serge)</li>
  <li>Steve Cohen (scohen)</li>
  <li>Stephen Colebourne (scolebourne)</li>
  <li>Shawn Bayern (shawn)</li>
 @@ -88,9 +90,7 @@
      <li>Marc Saegesser (marcsaeg)</li>
      <li>Michael Smith (mas)</li>
      <li>Ignacio J. Ortega (nacho)</li>
 -    <li>Noel J. Bergman (noel)</li>
      <li>Paulo Gaspar (paulo)</li>
 -    <li>Serge Knystautas (serge)</li>
      <li>Vincent Massol (vmassol)</li>
     </ul>
    </section>
 
 
 
 1.94   +2 -2   jakarta-commons/docs/contributors.html
 
 Index: contributors.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/docs/contributors.html,v
 retrieving revision 1.93
 retrieving revision 1.94
 diff -u -r1.93 -r1.94
 --- contributors.html	24 Nov 2003 16:57:57 -0000	1.93
 +++ contributors.html	24 Nov 2003 17:02:02 -0000	1.94
 @@ -255,6 +255,7 @@
  <li>Martin Poeschl (mpoeschl)</li>
  <li>Mladen Turk (mturk)</li>
  <li>Martin van den Bemt (mvdb)</li>
 +<li>Noel J. Bergman (noel)</li>
  <li>Ortwin Gluck (oglueck)</li>
  <li>Oleg Kalnichevski (olegk)</li>
  <li>Patrick Luby (patrickl)</li>
 @@ -266,6 +267,7 @@
  <li>Richard Sitze (rsitze)</li>
  <li>Rodney Waldhoff (rwaldhoff)</li>
  <li>Scott Sanders (sanders)</li>
 +<li>Serge Knystautas (serge)</li>
  <li>Steve Cohen (scohen)</li>
  <li>Stephen Colebourne (scolebourne)</li>
  <li>Shawn Bayern (shawn)</li>
 @@ -307,9 +309,7 @@
      <li>Marc Saegesser (marcsaeg)</li>
      <li>Michael Smith (mas)</li>
      <li>Ignacio J. Ortega (nacho)</li>
 -    <li>Noel J. Bergman (noel)</li>
      <li>Paulo Gaspar (paulo)</li>
 -    <li>Serge Knystautas (serge)</li>
      <li>Vincent Massol (vmassol)</li>
     </ul>
                </blockquote>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message