commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rwaldh...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/docs contributors.html
Date Mon, 24 Nov 2003 16:57:57 GMT
rwaldhoff  2003/11/24 08:57:57

 Modified:  xdocs  contributors.xml
        docs   contributors.html
 Log:
 add emeritus section, update committer list
 
 Revision Changes  Path
 1.17   +83 -29  jakarta-commons/xdocs/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/xdocs/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -r1.16 -r1.17
 --- contributors.xml	2 Nov 2003 19:27:55 -0000	1.16
 +++ contributors.xml	24 Nov 2003 16:57:57 -0000	1.17
 @@ -8,37 +8,91 @@
    <section name="Contributors">
     <p>We are the participants in Commons:</p>
     <ul>
 -    <li>Stephen Colebourne</li>
 -    <li>Martin Cooper</li>
 -    <li>Morgan Delagrange</li>
 -    <li>dIon Gillard</li>
 -    <li>David Graham</li>
 -    <li>Matthew Hawthorne</li>
 -    <li>B.C. Holmes</li>
 -    <li>Ted Husted</li>
 -    <li>Conor MacNeill</li>
 -    <li>Geir Magnusson Jr.</li>
 -    <li>Costin Manolache</li>
 -    <li>Vincent Massol</li>
 -    <li>Remy Maucherat</li>
 -    <li>Craig R. McClanahan</li>
 -    <li>Tim O'Brien</li>
 -    <li>Ignacio J. Ortega</li>
 -    <li>Sung-Gu Park</li>
 -    <li>Juergen Pill</li>
 -    <li>Doug Sale</li>
 -    <li>Scott Sanders</li>
 -    <li>Yoav Shapira</li>
 -    <li>Richard A. Sitze</li>
 -    <li>Phil Steitz</li>
 -    <li>James Strachan</li>
 -    <li>Dirk Verbeeck</li>
 -    <li>Rodney Waldhoff</li>
 -    <li>David Weinrich</li>
 -    <li>Jari Worsley</li>
 -    <li>Henri Yandell</li>
 +<!-- alpha by userid, feel free to sort otherwise -->
 +<li>Adrian Sutton (adrian)</li>
 +<li>Alex Chaffee (alex)</li>
 +<li>Arun Mammen Thomas (amamment)</li>
 +<li>Juozas Baliuka (baliuka)</li>
 +<li>Henri Yandell (bayard)</li>
 +<li>Jeff Brekke (brekke)</li>
 +<li>Bruno D'Avanzo (brudav)</li>
 +<li>Costin Manolache (costin)</li>
 +<li>Craig R. McClanahan (craigmcc)</li>
 +<li>Daniel F. Savarese (dfs)</li>
 +<li>David Graham (dgraham)</li>
 +<li>Davanum Srinivas (dims)</li>
 +<li>Dion Gillard (dion)</li>
 +<li>Dirk Verbeeck (dirkv)</li>
 +<li>Daniel Rall (dlr)</li>
 +<li>Dmitri Plotnikov (dmitri)</li>
 +<li>Fredrik Westermarck (fredrik)</li>
 +<li>Geir Magnusson Jr. (geirm)</li>
 +<li>Gary Gregory (ggregory)</li>
 +<li>Glenn Nielsen (glenn)</li>
 +<li>Ted Husted (husted)</li>
 +<li>Sung-Gu Park (jericho)</li>
 +<li>Jean-Frederic Clere (jfclere)</li>
 +<li>John Keyes (jkeyes)</li>
 +<li>John McNally (jmcnally)</li>
 +<li>Jon Stevens (jon)</li>
 +<li>Jeff Dever (jsdever)</li>
 +<li>James Strachan (jstrachan)</li>
 +<li>Jason van Zyl (jvanzyl)</li>
 +<li>Jan Luehe (luehe)</li>
 +<li>Martin Cooper (martinc)</li>
 +<li>Matthew Hawthorne (matth)</li>
 +<li>Michael Becke (mbecke)</li>
 +<li>Mark R. Diggory (mdiggory)</li>
 +<li>Morgan Delagrange (morgand)</li>
 +<li>Martin Poeschl (mpoeschl)</li>
 +<li>Mladen Turk (mturk)</li>
 +<li>Martin van den Bemt (mvdb)</li>
 +<li>Ortwin Gluck (oglueck)</li>
 +<li>Oleg Kalnichevski (olegk)</li>
 +<li>Patrick Luby (patrickl)</li>
 +<li>Peter Royal (proyal)</li>
 +<li>Phil Steitz (psteitz)</li>
 +<li>Robert Burrell Donkin (rdonkin)</li>
 +<li>Remy Maucherat (remm)</li>
 +<li>Robert Leland (rleland)</li>
 +<li>Richard Sitze (rsitze)</li>
 +<li>Rodney Waldhoff (rwaldhoff)</li>
 +<li>Scott Sanders (sanders)</li>
 +<li>Steve Cohen (scohen)</li>
 +<li>Stephen Colebourne (scolebourne)</li>
 +<li>Shawn Bayern (shawn)</li>
 +<li>Steven Caswell (stevencaswell)</li>
 +<li>Sean Sullivan (sullis)</li>
 +<li>Tim O'Brien (tobrien)</li>
 +<li>James Turner (turner)</li>
 +<li>Bob McWhirter (werken)</li>
 +<li>Yoav Shapira (yoavs)</li>
     </ul>
     <p>Join us!</p>
 +  </section>
 +  <section name="Emeritus Committers">
 +   <p>
 +   The following committers have made a number of contributions to Jakarta Commons,
but have
 +   been inactive for some time. Following the Jakarta project's <a href="http://jakarta.apache.org/site/roles.html">guidelines</a>,
 +   they have been named emeritus committers. These individuals may be restored to "active"
committer status
 +   simply by requesting it on the commons-dev mailing list.
 +   </p>
 +   <ul>
 +    <li>Arron Bates (arron)</li>
 +    <li>Conor MacNeill (conor)</li>
 +    <li>Doug Sale (dsale)</li>
 +    <li>David Winterfeldt (dwinterfeldt)</li>
 +    <li>Paul Hammant (hammant)</li>
 +    <li>(jariw)</li>
 +    <li>Jeff Turner (jefft)</li>
 +    <li>Marc Saegesser (marcsaeg)</li>
 +    <li>Michael Smith (mas)</li>
 +    <li>Ignacio J. Ortega (nacho)</li>
 +    <li>Noel J. Bergman (noel)</li>
 +    <li>Paulo Gaspar (paulo)</li>
 +    <li>Serge Knystautas (serge)</li>
 +    <li>Vincent Massol (vmassol)</li>
 +   </ul>
    </section>
   </body>
  </document>
 
 
 
 1.93   +94 -29  jakarta-commons/docs/contributors.html
 
 Index: contributors.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/docs/contributors.html,v
 retrieving revision 1.92
 retrieving revision 1.93
 diff -u -r1.92 -r1.93
 --- contributors.html	22 Nov 2003 18:40:21 -0000	1.92
 +++ contributors.html	24 Nov 2003 16:57:57 -0000	1.93
 @@ -216,37 +216,102 @@
      <blockquote>
                    <p>We are the participants in Commons:</p>
                          <ul>
 -    <li>Stephen Colebourne</li>
 -    <li>Martin Cooper</li>
 -    <li>Morgan Delagrange</li>
 -    <li>dIon Gillard</li>
 -    <li>David Graham</li>
 -    <li>Matthew Hawthorne</li>
 -    <li>B.C. Holmes</li>
 -    <li>Ted Husted</li>
 -    <li>Conor MacNeill</li>
 -    <li>Geir Magnusson Jr.</li>
 -    <li>Costin Manolache</li>
 -    <li>Vincent Massol</li>
 -    <li>Remy Maucherat</li>
 -    <li>Craig R. McClanahan</li>
 -    <li>Tim O'Brien</li>
 -    <li>Ignacio J. Ortega</li>
 -    <li>Sung-Gu Park</li>
 -    <li>Juergen Pill</li>
 -    <li>Doug Sale</li>
 -    <li>Scott Sanders</li>
 -    <li>Yoav Shapira</li>
 -    <li>Richard A. Sitze</li>
 -    <li>Phil Steitz</li>
 -    <li>James Strachan</li>
 -    <li>Dirk Verbeeck</li>
 -    <li>Rodney Waldhoff</li>
 -    <li>David Weinrich</li>
 -    <li>Jari Worsley</li>
 -    <li>Henri Yandell</li>
 +<!-- alpha by userid, feel free to sort otherwise -->
 +<li>Adrian Sutton (adrian)</li>
 +<li>Alex Chaffee (alex)</li>
 +<li>Arun Mammen Thomas (amamment)</li>
 +<li>Juozas Baliuka (baliuka)</li>
 +<li>Henri Yandell (bayard)</li>
 +<li>Jeff Brekke (brekke)</li>
 +<li>Bruno D'Avanzo (brudav)</li>
 +<li>Costin Manolache (costin)</li>
 +<li>Craig R. McClanahan (craigmcc)</li>
 +<li>Daniel F. Savarese (dfs)</li>
 +<li>David Graham (dgraham)</li>
 +<li>Davanum Srinivas (dims)</li>
 +<li>Dion Gillard (dion)</li>
 +<li>Dirk Verbeeck (dirkv)</li>
 +<li>Daniel Rall (dlr)</li>
 +<li>Dmitri Plotnikov (dmitri)</li>
 +<li>Fredrik Westermarck (fredrik)</li>
 +<li>Geir Magnusson Jr. (geirm)</li>
 +<li>Gary Gregory (ggregory)</li>
 +<li>Glenn Nielsen (glenn)</li>
 +<li>Ted Husted (husted)</li>
 +<li>Sung-Gu Park (jericho)</li>
 +<li>Jean-Frederic Clere (jfclere)</li>
 +<li>John Keyes (jkeyes)</li>
 +<li>John McNally (jmcnally)</li>
 +<li>Jon Stevens (jon)</li>
 +<li>Jeff Dever (jsdever)</li>
 +<li>James Strachan (jstrachan)</li>
 +<li>Jason van Zyl (jvanzyl)</li>
 +<li>Jan Luehe (luehe)</li>
 +<li>Martin Cooper (martinc)</li>
 +<li>Matthew Hawthorne (matth)</li>
 +<li>Michael Becke (mbecke)</li>
 +<li>Mark R. Diggory (mdiggory)</li>
 +<li>Morgan Delagrange (morgand)</li>
 +<li>Martin Poeschl (mpoeschl)</li>
 +<li>Mladen Turk (mturk)</li>
 +<li>Martin van den Bemt (mvdb)</li>
 +<li>Ortwin Gluck (oglueck)</li>
 +<li>Oleg Kalnichevski (olegk)</li>
 +<li>Patrick Luby (patrickl)</li>
 +<li>Peter Royal (proyal)</li>
 +<li>Phil Steitz (psteitz)</li>
 +<li>Robert Burrell Donkin (rdonkin)</li>
 +<li>Remy Maucherat (remm)</li>
 +<li>Robert Leland (rleland)</li>
 +<li>Richard Sitze (rsitze)</li>
 +<li>Rodney Waldhoff (rwaldhoff)</li>
 +<li>Scott Sanders (sanders)</li>
 +<li>Steve Cohen (scohen)</li>
 +<li>Stephen Colebourne (scolebourne)</li>
 +<li>Shawn Bayern (shawn)</li>
 +<li>Steven Caswell (stevencaswell)</li>
 +<li>Sean Sullivan (sullis)</li>
 +<li>Tim O'Brien (tobrien)</li>
 +<li>James Turner (turner)</li>
 +<li>Bob McWhirter (werken)</li>
 +<li>Yoav Shapira (yoavs)</li>
     </ul>
                          <p>Join us!</p>
 +              </blockquote>
 +    </p>
 +   </td></tr>
 +   <tr><td><br/></td></tr>
 +  </table>
 +                        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
width="100%">
 +   <tr><td bgcolor="#525D76">
 +    <font color="#ffffff" face="arial,helvetica,sanserif">
 +     <a name="Emeritus Committers"><strong>Emeritus Committers</strong></a>
 +    </font>
 +   </td></tr>
 +   <tr><td>
 +    <blockquote>
 +                  <p>
 +   The following committers have made a number of contributions to Jakarta Commons,
but have
 +   been inactive for some time. Following the Jakarta project's <a href="http://jakarta.apache.org/site/roles.html">guidelines</a>,
 +   they have been named emeritus committers. These individuals may be restored to "active"
committer status
 +   simply by requesting it on the commons-dev mailing list.
 +   </p>
 +                        <ul>
 +    <li>Arron Bates (arron)</li>
 +    <li>Conor MacNeill (conor)</li>
 +    <li>Doug Sale (dsale)</li>
 +    <li>David Winterfeldt (dwinterfeldt)</li>
 +    <li>Paul Hammant (hammant)</li>
 +    <li>(jariw)</li>
 +    <li>Jeff Turner (jefft)</li>
 +    <li>Marc Saegesser (marcsaeg)</li>
 +    <li>Michael Smith (mas)</li>
 +    <li>Ignacio J. Ortega (nacho)</li>
 +    <li>Noel J. Bergman (noel)</li>
 +    <li>Paulo Gaspar (paulo)</li>
 +    <li>Serge Knystautas (serge)</li>
 +    <li>Vincent Massol (vmassol)</li>
 +   </ul>
                </blockquote>
      </p>
     </td></tr>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message