commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pste...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/xdocs contributors.xml
Date Sun, 05 Oct 2003 08:25:13 GMT
psteitz   2003/10/05 01:25:13

 Modified:  xdocs  contributors.xml
 Log:
 Added self, restored alpha sort.
 
 Revision Changes  Path
 1.13   +3 -2   jakarta-commons/xdocs/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/xdocs/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.12
 retrieving revision 1.13
 diff -u -r1.12 -r1.13
 --- contributors.xml	13 Aug 2003 14:44:17 -0000	1.12
 +++ contributors.xml	5 Oct 2003 08:25:13 -0000	1.13
 @@ -8,6 +8,7 @@
    <section name="Contributors">
     <p>We are the participants in Commons:</p>
     <ul>
 +    <li>Stephen Colebourne</li>
      <li>Morgan Delagrange</li>
      <li>dIon Gillard</li>
      <li>B.C. Holmes</li>
 @@ -18,6 +19,7 @@
      <li>Vincent Massol</li>
      <li>Remy Maucherat</li>
      <li>Craig R. McClanahan</li>
 +    <li>Tim O'Brien</li>
      <li>Ignacio J. Ortega</li>
      <li>Sung-Gu Park</li>
      <li>Juergen Pill</li>
 @@ -25,14 +27,13 @@
      <li>Scott Sanders</li>
      <li>Yoav Shapira</li>
      <li>Richard A. Sitze</li>
 +    <li>Phil Steitz</li>
      <li>James Strachan</li>
      <li>Dirk Verbeeck</li>
      <li>Rodney Waldhoff</li>
      <li>David Weinrich</li>
      <li>Jari Worsley</li>
      <li>Henri Yandell</li>
 -    <li>Stephen Colebourne</li>
 -	<li>Tim O'Brien</li>
     </ul>
     <p>Join us!</p>
    </section>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org
For additional commands, e-mail: commons-dev-help@jakarta.apache.org


Mime
View raw message