commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From yo...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/xdocs contributors.xml
Date Wed, 13 Aug 2003 14:44:17 GMT
yoavs    2003/08/13 07:44:17

 Modified:  xdocs  contributors.xml
 Log:
 Added myself :)
 
 Revision Changes  Path
 1.12   +1 -0   jakarta-commons/xdocs/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/xdocs/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.11
 retrieving revision 1.12
 diff -u -r1.11 -r1.12
 --- contributors.xml	2 Jun 2003 16:49:18 -0000	1.11
 +++ contributors.xml	13 Aug 2003 14:44:17 -0000	1.12
 @@ -23,6 +23,7 @@
      <li>Juergen Pill</li>
      <li>Doug Sale</li>
      <li>Scott Sanders</li>
 +    <li>Yoav Shapira</li>
      <li>Richard A. Sitze</li>
      <li>James Strachan</li>
      <li>Dirk Verbeeck</li>
 
 
 

Mime
View raw message