commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jsde...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/httpclient/xdocs status.xml
Date Mon, 15 Jul 2002 05:24:23 GMT
jsdever   2002/07/14 22:24:23

 Modified:  httpclient/xdocs status.xml
 Log:
 Add Jeff Dever to the commiters list.
 
 Revision Changes  Path
 1.8    +4 -2   jakarta-commons/httpclient/xdocs/status.xml
 
 Index: status.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/httpclient/xdocs/status.xml,v
 retrieving revision 1.7
 retrieving revision 1.8
 diff -u -r1.7 -r1.8
 --- status.xml	4 Feb 2002 15:32:21 -0000	1.7
 +++ status.xml	15 Jul 2002 05:24:23 -0000	1.8
 @@ -5,6 +5,7 @@
     <author email="commons-dev@jakarta.apache.org">Commons Documentation Team</author>
     <author email="remy@apache.org">Remy Maucherat</author>
     <author email="rwaldhoff@apache.org">Rodney Waldhoff</author>
 +   <author email="jsdever@apache.org">Jeff Dever</author>
     <revision>$Id$</revision>
   </properties>
  
 @@ -70,6 +71,8 @@
      </p>
      <ul>
        <li>Morgan Delagrange</li>
 +      <li>Jeff Dever</li>
 +      <li>dIon Gillard</li>
        <li>B.C. Holmes</li>
        <li>Costin Manolache</li>
        <li>Remy Maucherat</li>
 @@ -77,7 +80,6 @@
        <li>Juergen Pill</li>
        <li>Doug Sale</li>
        <li>Rodney Waldhoff</li>
 -      <li>dIon Gillard</li>
      </ul>
     </section>
  
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:commons-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message