commons-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rsi...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-commons/xdocs contributors.xml
Date Thu, 27 Jun 2002 18:26:36 GMT
rsitze   2002/06/27 11:26:36

 Modified:  docs   contributors.html
        xdocs  contributors.xml
 Log:
 Add myself as a contributor
 
 Revision Changes  Path
 1.39   +1 -0   jakarta-commons/docs/contributors.html
 
 Index: contributors.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/docs/contributors.html,v
 retrieving revision 1.38
 retrieving revision 1.39
 diff -u -r1.38 -r1.39
 --- contributors.html	10 Jun 2002 18:28:20 -0000	1.38
 +++ contributors.html	27 Jun 2002 18:26:36 -0000	1.39
 @@ -152,6 +152,7 @@
      <li>Juergen Pill</li>
      <li>Doug Sale</li>
      <li>Scott Sanders</li>
 +    <li>Richard A. Sitze</li>
      <li>James Strachan</li>
      <li>Dirk Verbeeck</li>
      <li>Rodney Waldhoff</li>
 
 
 
 1.9    +1 -0   jakarta-commons/xdocs/contributors.xml
 
 Index: contributors.xml
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-commons/xdocs/contributors.xml,v
 retrieving revision 1.8
 retrieving revision 1.9
 diff -u -r1.8 -r1.9
 --- contributors.xml	1 Apr 2002 17:26:45 -0000	1.8
 +++ contributors.xml	27 Jun 2002 18:26:36 -0000	1.9
 @@ -23,6 +23,7 @@
      <li>Juergen Pill</li>
      <li>Doug Sale</li>
      <li>Scott Sanders</li>
 +    <li>Richard A. Sitze</li>
      <li>James Strachan</li>
      <li>Dirk Verbeeck</li>
      <li>Rodney Waldhoff</li>
 
 
 

--
To unsubscribe, e-mail:  <mailto:commons-dev-unsubscribe@jakarta.apache.org>
For additional commands, e-mail: <mailto:commons-dev-help@jakarta.apache.org>


Mime
View raw message