cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: HTMLGenerator generate Tree Files
Date Mon, 25 Sep 2006 12:11:00 GMT
Can you give more details on how the generator produces the three files exactly?

Kind regards,
Geert 

> 
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl
KvK 27164984


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
 

> Van: rachid harradi [mailto:rachid.harradi@gmx.net] 
> Verzonden: maandag 25 september 2006 13:45
> Aan: users@cocoon.apache.org
> Onderwerp: HTMLGenerator generate Tree Files
> 
> Hello Together,
> 
> 
> I have generator, which procudes three files(.xml, .xsl, 
> .xsl). I would like to send this tree files on differently 
> pipeline. how i can do it?
> --
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen! 
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org
> 
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message