cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "rachid harradi" <rachid.harr...@gmx.net>
Subject Re: RE: HTMLGenerator generate Tree Files
Date Mon, 25 Sep 2006 13:45:42 GMT
Hello Josten,


my Generator "generator":

 public void generate()
  throws IOException, SAXException, ProcessingException {
  	
    SAXParser parser = null;
    
    try {
    	boolean debug = false;
  		boolean info = false;
  		boolean ascii = false;
  		boolean toc = false;

  		ascii = true;
  		String target ="E:/workspace3/cocoon/build/webapp/wh2fo/objectionhtml.html"; 
  		File source = new File(target);
  		if (source.exists()) 
  		{
  			translator.doXslAttsFileName(target);
  			translator.doXmlFileName(target);
  			translator.doXslFileName(target);
  			String xslFileName= translator.getXslFileName();
  			String xslAttsFileName = translator.getXslAttsFileName();
  			String xmlFileName = translator.getXmlFileName();
  			String producer = Version.producer;
  			
  			documentParser = new DocumentParser( target,xslAttsFileName,xmlFileName,debug,ascii,toc);
  			ElementTreeWriter XSLTempWriter = new ElementTreeWriter(xslFileName, producer);
  	// 1er file bestored. 
//in "E:/workspace3/cocoon/build/webapp/wh2fo/"
//to another pipeline
  			XSLTempWriter.write(documentParser.getXSLTemplatesRoot());
//  			// 1er file be stored in "E:/workspace3/cocoon/build/webapp/wh2fo/"
  			ElementTreeWriter XSLAttsWriter = new ElementTreeWriter(xslAttsFileName, producer);
  			XSLAttsWriter.write(documentParser.getXSLAttributesRoot());
  			ElementTreeWriter XMLwriter = new ElementTreeWriter(xmlFileName, producer);
  			XMLwriter.write(documentParser.getXMLPreProc());documentParser=translator.getParser();
  			
  			
  			
  			StringReader xmlReader = new StringReader(XMLwriter.getBuffer().toString());
  			inputSource = new InputSource(xmlReader);
  		
  			parser = (SAXParser)this.manager.lookup(SAXParser.ROLE);
  			parser.parse(this.inputSource, super.xmlConsumer);
  			
  		}
  		else System.err.println("SEVERE ERROR: file "+target+" not found.");
    } catch (IOException e) {
      getLogger().error("StreamGenerator.generate()", e);
      throw new ResourceNotFoundException("StreamGenerator could not find resource",
e);
      }
    catch (Exception e) {
      getLogger().error("Could not get parser", e);
      throw new ProcessingException("Exception in StreamGenerator.generate()", e);
    } finally {
      this.manager.release( parser);
    }
  }
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Mon, 25 Sep 2006 14:11:00 +0200
Von: "Geert Josten" <geert.josten@daidalos.nl>
An: users@cocoon.apache.org
Betreff: RE: HTMLGenerator generate Tree Files

> Can you give more details on how the generator produces the three files
> exactly?
> 
> Kind regards,
> Geert 
> 
> > 
>  
> 
> Drs. G.P.H. Josten
> Consultant
> 
> 
> 
> Daidalos BV
> Source of Innovation
> Hoekeindsehof 1-4
> 2665 JZ Bleiswijk
> Tel.: +31 (0) 10 850 1200
> Fax: +31 (0) 10 850 1199
> www.daidalos.nl
> KvK 27164984
> 
> 
> De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van
> Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
> bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit
> bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
> 
> 
> > Van: rachid harradi [mailto:rachid.harradi@gmx.net] 
> > Verzonden: maandag 25 september 2006 13:45
> > Aan: users@cocoon.apache.org
> > Onderwerp: HTMLGenerator generate Tree Files
> > 
> > Hello Together,
> > 
> > 
> > I have generator, which procudes three files(.xml, .xsl, 
> > .xsl). I would like to send this tree files on differently 
> > pipeline. how i can do it?
> > --
> > Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen! 
> > Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> > 
> > ---------------------------------------------------------------------
> > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
> > For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org
> > 
> >
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org

-- 
NEU: GMX DSL Sofort-Start-Set - blitzschnell ins Internet!
Echte DSL-Flatrate ab 0,- Euro* http://www.gmx.net/de/go/dsl

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message