cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: too many open files
Date Tue, 04 Jul 2006 06:39:12 GMT
I heard something about a Java bug that seemed to cause these kinds of
errors. What version of Java are you using and what happens if you
update to the latest version (if you are not yet using it?)

Kind regards,
Geert 

> 
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
 

> Van: Bokluci Bokluci [mailto:bokluci@googlemail.com] 
> Verzonden: maandag 3 juli 2006 19:01
> Aan: users@cocoon.apache.org
> Onderwerp: too many open files
> 
> hi,
> 
> from time to time my cocoon get this error message:
> 
> Too Many Open Files
> 
> Sometimes after refresh it continues work, but sometimes it 
> needs to be restarted.
> Is there any way to fix this issue?
> 
>

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message