cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Geert Josten <Geert.Jos...@daidalos.nl>
Subject Re: Problem writing generator
Date Tue, 03 Jan 2006 09:08:05 GMT
Are you using startPrefixMapping and endPrefixMapping to register the i18n namespace?

Kind regards,
Geert

Marcel Rouwenhorst wrote:

> Hi,
> 
>  
> 
> I have a problem writing a generator. I want to write a generator for 
> exception handling. It should work something like the exception generator.
> 
> The generator should create an output that looks like this (simplified):
> 
>  
> 
> <exception xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1">
> 
> <i18n:text i18n:key="some_key">test</i18n:text>
> 
> </exception>
> 
>  
> 
> I get everything right except I can’t create 
> xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1” in the exception tag or 
> any other tag.
> 
>  
> 
> I use the org.xml.sax.ContentHandler to create the xml. In the same way 
> as the exception generator does.
> 
>  
> 
> Help is appreciated
> 
>  
> 
> Marcel
> 
>  
> 

-- 
Drs. G.P.H. Josten
ConsultantDaidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken 
wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message