cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Geert Josten <Geert.Jos...@daidalos.nl>
Subject Re: cinclude using pipeline
Date Wed, 21 Dec 2005 10:29:21 GMT
Ofcourse :)

You can even use the cocoon: protocol to prevent creating a new HTTP request, making processing

slightly quicker..

Cheers

Dan Nicolici wrote:

> Can I use cinclude to include content generated by a pipeline?
> 
>  
> 
> Ex.
> 
> <cinclude:includexml>
> 
> <cinclude:src>http://localhost/some-cocoon-pipeline</cinclude:src>
> 
> </cinclude:includexml>
> 
>  
> 
> Dan
> 

-- 
Drs. G.P.H. Josten
ConsultantDaidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken 
wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org


Mime
View raw message