cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: Does cocoon support Word .doc as output format
Date Fri, 25 Nov 2005 20:32:43 GMT
There are XSLT stylesheets that convert XSL-FO documents to WordML document, but that will
require MS Word 2003 to be able to open the documents..
 
Regards,
Geert


   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
 


Van: dcausevi [mailto:dcausevi@mailbox.syr.edu]
Verzonden: vr 25-11-2005 19:27
Aan: users@cocoon.apache.org
Onderwerp: Does cocoon support Word .doc as output formatI need to convert XML files to Word .doc format, can I do it with cocoon?
Thanx

Dzenan Causevic
Software Developer
NaviSite, Inc
Syracuse, NY


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@cocoon.apache.org
For additional commands, e-mail: users-help@cocoon.apache.org

Mime
View raw message