cocoon-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Familie Gijbels uit Moelingen \(B\)" <famgijb...@skynet.be>
Subject [HELP]Unable to get transformer handler for factium/.xsl
Date Mon, 02 Feb 2004 09:36:00 GMT
Goedendag,

Wij proberen een nota te openen maar krijgen onderstaande foutmelding:

Unable to get transformer handler for factium/.xsl

Dit krijgen we nu te zien als we de laatste 4 rekeningen willen openen.

Oudere rekeningen zijn wel te openen.groet,JAM Habets 

(familiehabets@freeler.nl)

klantnr. 0556323

Description:org.apache.cocoon.ProcessingException: Unable to get transformer handler for factium/.xsl:
org.apache.excalibur.xml.xslt.XSLTProcessorException: Exception in creating Transform Handler
Mime
View raw message