cocoon-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Cocoon Wiki] Update of "TomaszKwiecien" by VadimGritsenko
Date Thu, 07 Jun 2007 12:04:44 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Cocoon Wiki" for change notification.

The following page has been changed by VadimGritsenko:
http://wiki.apache.org/cocoon/TomaszKwiecien

The comment on the change is:
spam

------------------------------------------------------------------------------
- Email: profesjonalna@gmail.com 
+ deleted
  
- Hi my name is Tomasz and im from Poland. 
- 
- My bio: ... - I will fill it later in english now polish version:) 
- 
- Polish: Czesc wiec postanowilem pomoc wam tutaj na wiki w moderacji mam nadzieje ze zauwazycie
moja przydatnosc w przyszlosci. Obecnie pomagam w moderacji rowniez na innych wiki moinmoin
gdzie ceniona jest moja pomoc. Pozdrawiam osoby z polski. 
- 
- My website/moja strona: [http://www.profesjonalna-reklama.pl website]
- 
- Thats for now i will try to update news/find bugs and fix them.
- 

Mime
View raw message