cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject RE: ZipFileSerializer After XInclude Throws NullPointerException
Date Thu, 31 May 2007 05:57:28 GMT
> > Now I have two other files:
> > 
> > simple.xml: <simple>Hello</simple>
> > 
> > simple_xi.xml: 
> > 
> > <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <zip:archive 
> > xmlns:zip="http://apache.org/cocoon/zip-archive/1.0"
> > xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" >  <zip:entry 
> > name="content.xml" serializer="xml">
> >   <xi:include href="cocoon:/simple.xml"/>  </zip:entry> 
> </zip:archive>
> 
> Hello Adrien,
> 
> can you try 1. to use a reader for simple.xml pipeline 
> instead of generator + serializer, 2. to include simple.xml 
> directly instead of via cocoon pipeline?
> 
> Joerg

Also tried cinclude transformer?

Kind regards,
Geert
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl
KvK 27164984


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Mime
View raw message