cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Geert Josten" <geert.jos...@daidalos.nl>
Subject Free for use: SaveFilesTransformer
Date Tue, 19 Sep 2006 06:13:51 GMT
Hi all,

Available on wiki:

http://wiki.apache.org/cocoon/SaveFilesTransformer

It might be that someone else already wrote a Transformer like this one.
It is derived from the SourceWritingTransformer (yet simplified) and has
one important benefit over it: it can take a src attribute that can be
used to capture also binary streams and save them to disk.

Comments are welcome..

Kind regards,
Geert
   
 
Drs. G.P.H. Josten
Consultant
 
 

Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl
KvK 27164984


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen,
verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Mime
View raw message