cocoon-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Rogier Peters" <Rog...@hippo.nl>
Subject RE: XPathDirGenerator and namespaces
Date Fri, 24 May 2002 11:31:28 GMT
Hi Carsten,

Thanks for your quick reply, but this doesn't seem to work. Still getting empty results.
These are some sitemap fragments and corresponding results:

test 1:
<!-- simple xpathdir util using namespace -->
<map:match pattern="xnav/**">
	<map:generate type="xpathdir" src="../../webdav/tui/files/content/{1}#/resource[namespace-uri()='http://www.hippo.nl/xml/resource']"/>
	<map:serialize/>
</map:match>

test 2:
<!-- simple xpathdir util -->
<map:match pattern="xpathdir/**">
	<map:generate type="xpathdir" src="../../webdav/tui/files/content/{1}#/child::node()"/>
	<map:serialize/>
</map:match>

result 1:
<dir:directory name="persberichten" lastModified="1022149945866" date="5/23/02 12:32 PM"
requested="true" xmlns:dir="http://apache.org/cocoon/directory/2.0">
	<dir:file name="Alessandro_Safina_vertelt_exclusief_voor_Holland_International_over_Toscane.xml"
lastModified="1022239378941" date="5/24/02 1:22 PM">
		<dir:xpath docid="Alessandro_Safina_vertelt_exclusief_voor_Holland_International_over_Toscane.xml"
query="/resource[namespace-uri()='http://www.hippo.nl/xml/resource']"/>
	</dir:file>
(...)

result 2:
<dir:directory name="persberichten" lastModified="1022149945866" date="5/23/02 12:32 PM"
requested="true" xmlns:dir="http://apache.org/cocoon/directory/2.0">
	<dir:file name="Alessandro_Safina_vertelt_exclusief_voor_Holland_International_over_Toscane.xml"
lastModified="1022239378941" date="5/24/02 1:22 PM">
		<dir:xpath docid="Alessandro_Safina_vertelt_exclusief_voor_Holland_International_over_Toscane.xml"
query="/child::node()">
			<resource xmlns="http://www.hippo.nl/xml/resource">
				<caption>Alessandro Safina vertelt exclusief voor Holland International over Toscane</caption>
				<index>58</index>
				<layout>layout/Overzicht_pagina/Persberichten/Bericht.xml</layout>
				<content>
					<hc:content xmlns:hc="http://www.hippo.nl/xml/hippocontent" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
						<hc:field id="datum">25-4-2001<hc:Day>25</hc:Day>
							<hc:Month>4</hc:Month>
							<hc:Year>2001</hc:Year>
						</hc:field>
						<hc:field id="titel">
                Alessandro Safina vertelt exclusief
                voor Holland International over
                Toscane  
               </hc:field>
						<hc:field id="inhoud">
							<xhtml:p>Holland International heeft
                vanaf 28 april elke zaterdag een
                charter naar Grosseto, Toscane.
                Tijdens deze vlucht worden de
                passagiers op een wel heel
                bijzondere manier geïnformeerd over
                Toscane. De populaire Italiaanse
                zanger Alessandro Safina, bekend
                van de hit Luna, vertelt exclusief
                voor Holland International over
                deze prachtige streek in een tien
                minuten durende video.</xhtml:p>
							<xhtml:p>Deze film is opgenomen tijdens
                een rondvaart in de grachten van
                Amsterdam. Alessandro, geboren en
                getogen in Toscane, vertelt wat
                Toscane voor hem zo bijzonder maakt
                en wat de vakantieganger zeker moet
                gaan bekijken. De bekende steden
                als Siena en Florence komen aan
                bod, maar Alessandro laat ook veel
                zien van de schitterende natuur en
                de, voor Toscane, karakteristieke
                kleine oude dorpjes. Voor de
                passagier zeer zeker een
                verrassende en aangename start van
                hun reis naar Toscane.</xhtml:p>
							<xhtml:p>Einde bericht</xhtml:p>
							<xhtml:p>25 april 2001/05</xhtml:p>
							<xhtml:p>
								<xhtml:em>Noot voor de redactie: Voor
                meer informatie kunt u contact
                opnemen met Patricia Egelie,
                manager pers &amp; public
                relations, tel. (070)  326 63
                72.</xhtml:em>
							</xhtml:p>
						</hc:field>
					</hc:content>
				</content>
			</resource>
		</dir:xpath>
	</dir:file>
(...)

Regards,

Rogier Peters


---------------------------------------------------------
Content Management Department
Hippo Webworks
Grasweg 35
1031 HW Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 (0)20 6345173 
Fax +31 (0)20 6345179
Rogier(at)hippo(dot)nl / www.hippo.nl 

> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Carsten Ziegeler [mailto:cziegeler@s-und-n.de]
> Verzonden: Friday, May 24, 2002 1:06 PM
> Aan: cocoon-dev@xml.apache.org
> Onderwerp: RE: XPathDirGenerator and namespaces
> 
> 
> If you use XPath, you can do something like
> resource[namespace-uri()='http://www.hippo.nl/xml/resource']/c
> aption[namespa
> ce-uri()='http://www.hippo.nl/xml/resource']
> 
> Does not look very pretty, but works.
> 
> HTH
> Carsten
> 
> > -----Original Message-----
> > From: Rogier Peters [mailto:Rogier@hippo.nl]
> > Sent: Friday, May 24, 2002 12:55 PM
> > To: cocoon-dev@xml.apache.org
> > Subject: XPathDirGenerator and namespaces
> >
> >
> > Hello,
> >
> > While testing the xpath directory generator i ran into the
> > following problem:
> > The xpath queries don't work on elements that are in a namespace
> > but don't have a prefix.
> > For instance if I run
> > somedir#/resource/caption|resource/index on the following xml
> >
> > <resource xmlns="http://www.hippo.nl/xml/resource">
> > 	<caption>Pers</caption>
> > 	<index>4</index>
> > 	<layout>layout/Overzicht_pagina.xml</layout>
> > 	<content>
> > 	  <some:element xmlns:some="http://www.some.org/some">
> > 		<xhtml:p
> > xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">some content</xhtml:p>
> > 	  </some:element>
> > 	</content>
> > </resource>
> >
> > the result is empty.
> > The same thing happens with xsl processing, but there the
> > solution is easy: i define the namespace in xsl as prefixed:
> > <xsl:stylesheet version="1.0"
> > xmlns:res="http://www.hippo.nl/xml/resource" (...)
> > this lets me call the element res:resource
> >
> > So I guess the solution would be something like letting the
> > XpathProcessor know which namespace binds to which prefix, but
> > I'm not sure how to do this. Other than changing the xml format
> > used, are there any ideas?
> >
> > Regards,
> >
> > Rogier Peters
> >
> >
> > ---------------------------------------------------------
> > Content Management Department
> > Hippo Webworks
> > Grasweg 35
> > 1031 HW Amsterdam
> > The Netherlands
> > Tel +31 (0)20 6345173
> > Fax +31 (0)20 6345179
> > Rogier(at)hippo(dot)nl / www.hippo.nl
> >
> > 
> ---------------------------------------------------------------------
> > To unsubscribe, e-mail: cocoon-dev-unsubscribe@xml.apache.org
> > For additional commands, email: cocoon-dev-help@xml.apache.org
> >
> 
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: cocoon-dev-unsubscribe@xml.apache.org
> For additional commands, email: cocoon-dev-help@xml.apache.org
> 
> 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: cocoon-dev-unsubscribe@xml.apache.org
For additional commands, email: cocoon-dev-help@xml.apache.org


Mime
View raw message