cocoon-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sylv...@apache.org
Subject svn commit: rev 47298 - cocoon/site/src/documentation/content/xdocs
Date Mon, 27 Sep 2004 15:55:23 GMT
Author: sylvain
Date: Mon Sep 27 08:55:22 2004
New Revision: 47298

Modified:
  cocoon/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml
Log:
Long overdue update

Modified: cocoon/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml
==============================================================================
--- cocoon/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml	(original)
+++ cocoon/site/src/documentation/content/xdocs/whoweare.xml	Mon Sep 27 08:55:22 2004
@@ -18,6 +18,10 @@
   <ul>
    <li>Nicola Ken Barozzi</li>
 
+   <li>Ugo Cei</li>
+
+   <li>Tony Collen</li>
+
    <li>Marcus Crafter</li>
 
    <li>David Crossley</li>
@@ -36,31 +40,27 @@
 
    <li>Joerg Heinicke</li>
 
+   <li>Unico Hommes</li>
+
    <li>Geoff Howard</li>
 
    <li>Bernhard Huber</li>
 
-   <li>Ivelin Ivanov</li>
-
    <li>Matthew Langham</li>
 
-   <li>Berin Loritsch</li>
+   <li>Timothy Larson</li>
 
    <li>Stefano Mazzocchi</li>
 
    <li>Michael Melhem</li>
 
-   <li>John Morrison</li>
-
    <li>Steven Noels</li>
 
-   <li>Andrew C. Oliver</li>
-
    <li>Giacomo Pati</li>
 
-   <li>Konstantin Piroumian</li>
+   <li>Reinhard Poetz</li>
 
-   <li>Ovidiu Predescu</li>
+   <li>Marc Portier</li>
 
    <li>Jeremy Quinn</li>
 
@@ -69,10 +69,8 @@
    <li>Peter Royal</li>
 
    <li>Andrew Savory</li>
-
-   <li>Diana Shannon</li>
-
-   <li>Jeff Turner</li>
+   
+   <li>Upayavira</li>
 
    <li>Sylvain Wallez</li>
 
@@ -82,6 +80,6 @@
   </ul>
 
   <p>The Cocoon PMC can be contacted at <code>pmc&#60;at&#62;cocoon.apache.org</code>
-  and is currently chaired by Steven Noels.</p>
+  and is currently chaired by Sylvain Wallez.</p>
  </body>
 </document>

Mime
View raw message