cloudstack-users-cn mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From 網勁科技 黃奕璽 / Carl Huang <carl_hu...@edyna.com>
Subject Re: 回复: 出口规则能否限制目的IP
Date Tue, 11 Mar 2014 07:25:14 GMT
ֻᘌcs_l


2014-03-11 13:53 GMT+08:00 Mr. <289254728@qq.com>:

> VRֶiptablesԺUI޸˸VRĹֶõiptablesᱻʲô취Խ
>
>
>
>
> ------------------ ԭʼʼ ------------------
> : "WſƼ Sȭt / Carl Huang";<carl_huang@edyna.com>;
> ʱ: 2014311(ڶ) 10:50
> ռ: "users-cn"<users-cn@cloudstack.apache.org>;
>
> : Re: ڹܷĿIP
>
>
>
> iptablesпOÁԴcĿģcsFڕr]@
>
>
> 2014-03-11 9:43 GMT+08:00 linuxbqj@gmail.com <linuxbqj@gmail.com>:
>
> > óڹ򣬳ڹԷЩⲿ硣ڹЩԷʱ
> >
> >
> >
> > 2014310 6:26Mr. <289254728@qq.com> д
> > >
> >
> ´ңcloudstack߼ģʽУûVMڷPublicʱĿIPͶ˿ڣָVMָֻܷPublicIP+˿ڣcloudstackܷʵܣ
> >
> >
> >
> > --
> > (Born Bai)
> >
> > ԴԸϢ޹˾
> >
> > Mail: linuxbqj@gmail.com
> >
>
>
>
> --
> ============================================
> eDynamics WſƼ
>
> ̎
> 
> Sȭt  Carl Huang
> Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
> 棺+886-2-8797-6272
> E-Mailcarl_huang@edyna.com
> ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
>
> 팚u           www.laibaodao.com
> oBuyȫIW       www.obuy.tw
> ɰW           www.joinbao.com
> CityTalkͨ     www.citytalk.tw
> ============================================
>-- 
============================================
eDynamics WſƼ

̎

Sȭt  Carl Huang
Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
棺+886-2-8797-6272
E-Mailcarl_huang@edyna.com
̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 

팚u           www.laibaodao.com
oBuyȫIW       www.obuy.tw
ɰW           www.joinbao.com
CityTalkͨ     www.citytalk.tw
============================================
Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message