cloudstack-users-cn mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From 網勁科技 黃奕璽 / Carl Huang <carl_hu...@edyna.com>
Subject Re: 怪相!
Date Tue, 11 Mar 2014 09:31:29 GMT
hȌWһVLANP֪Rex:tag,untag,trunk mode,acess mode


2014-03-11 17:30 GMT+08:00 WſƼ Sȭt / Carl Huang <carl_huang@edyna.com>:

> VLAN]ЃɷNOÁevlanĕrҪtrunk
>
>
> 2014-03-11 17:25 GMT+08:00 Du Jun <dj199008@gmail.com>:
>
> ֪VLANָ֡publicģָprivate
>>
>>
>> 2014311 5:14WſƼ Sȭt / Carl Huang <carl_huang@edyna.com>д
>>
>> > һfC̓MCԓͬһvlan
>> > ڶҪ
>> >
>> >
>> > 2014-03-11 17:05 GMT+08:00 Du Jun <dj199008@gmail.com>:
>> >
>> > > Wei ZHOU,
>> > >
>> > > ãҶadvanced zoneòǺϤûĻظһֱеɻ󲻽⣬ܱǸ
>> > >
>> > > ˵ҵӲûʹ㽻ʵϲʹ㽻Ҳʵadvanced
>> > > zoneֻҪеͬһvlanɡadvanced
>> > > zoneĻڽϲûκãֻڴadvanced
>> > > zoneʱVLANķΧ[1-10]Ȼ½vipʱCSԶѡȡһVLAN
ID =2
>> > > vip
>> > > IDa0dc140e-7381-4c38-9f24-16907301b66dadvanced-zone˵VIPIsolated״̬
>> > > ImplementedPersistent NoҪNoVLAN ID2緽Offering for Isolated
>> > networks
>> > > with Source Nat service enabled
>> > > CIDR10.1.1.0/24
>> > >
>> > > Ӳܲʵadvanced zone?dzл
>> > >
>> > > --
>> > > JUN
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > 2014311 4:46Wei ZHOU <ustcweizhou@gmail.com>д
>> > >
>> > > > 첻˵
>> > > > õadvanced zoneҪ޸Ľϵ˿ãӦvlanͨ
>> > > > ȻĻֻиVRһϵܵõipϵǵòipġ
>> > > >
>> > > >
>> > > > 2014311 9:43Du Jun <dj199008@gmail.com>д
>> > > >
>> > > > > Hi all,
>> > > > > ˭ܰҽһࣿ
>> > > > > 1̨ͬһֱmanagement serverAagent
serverB
>> > > > >
>> > > > > 2AҰǨƵBϣǫ̂޷Ҳܱʡ
>> > > > >
>> > > > >
>> 3BܷҲܴʡʹifconfig鿴eth0ûбipҴweb
>> > > > > UInicsǩ¿ԿCloudStackȷһprivate
>> > > > > ipҰ̨ǨƵAϣǫ̂ҲԴʡ
>> > > > >
>> > > > > PSʹCS 4.2advanced zoneKVM
>> > > > hypervisorUbuntu12.04ҲUbuntu12.04
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > > лл
>> > > > > JUN
>> > > > >
>> > > >
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > ============================================
>> > eDynamics WſƼ
>> >
>> > ̎
>> > 
>> > Sȭt  Carl Huang
>> > Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
>> > 棺+886-2-8797-6272
>> > E-Mailcarl_huang@edyna.com
>> > ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
>> >
>> > 팚u           www.laibaodao.com
>> > oBuyȫIW       www.obuy.tw
>> > ɰW           www.joinbao.com
>> > CityTalkͨ     www.citytalk.tw
>> > ============================================
>> >
>>
>
>
>
> --
> ============================================
> eDynamics WſƼ
>
> ̎
> 
> Sȭt  Carl Huang
> Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
> 棺+886-2-8797-6272
> E-Mailcarl_huang@edyna.com
> ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
>
> 팚u           www.laibaodao.com
> oBuyȫIW       www.obuy.tw
> ɰW           www.joinbao.com
> CityTalkͨ     www.citytalk.tw
> ============================================
>-- 
============================================
eDynamics WſƼ

̎

Sȭt  Carl Huang
Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
棺+886-2-8797-6272
E-Mailcarl_huang@edyna.com
̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 

팚u           www.laibaodao.com
oBuyȫIW       www.obuy.tw
ɰW           www.joinbao.com
CityTalkͨ     www.citytalk.tw
============================================
Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message