cloudstack-users-cn mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From 網勁科技 黃奕璽 / Carl Huang <carl_hu...@edyna.com>
Subject Re: 怪相!
Date Tue, 11 Mar 2014 09:30:01 GMT
VLAN]ЃɷNOÁevlanĕrҪtrunk


2014-03-11 17:25 GMT+08:00 Du Jun <dj199008@gmail.com>:

> ֪VLANָ֡publicģָprivate
>
>
> 2014311 5:14WſƼ Sȭt / Carl Huang <carl_huang@edyna.com>д
>
> > һfC̓MCԓͬһvlan
> > ڶҪ
> >
> >
> > 2014-03-11 17:05 GMT+08:00 Du Jun <dj199008@gmail.com>:
> >
> > > Wei ZHOU,
> > >
> > > ãҶadvanced zoneòǺϤûĻظһֱеɻ󲻽⣬ܱǸ
> > >
> > > ˵ҵӲûʹ㽻ʵϲʹ㽻Ҳʵadvanced
> > > zoneֻҪеͬһvlanɡadvanced
> > > zoneĻڽϲûκãֻڴadvanced
> > > zoneʱVLANķΧ[1-10]Ȼ½vipʱCSԶѡȡһVLAN
ID =2
> > > vip
> > > IDa0dc140e-7381-4c38-9f24-16907301b66dadvanced-zone˵VIPIsolated״̬
> > > ImplementedPersistent NoҪNoVLAN ID2緽Offering for Isolated
> > networks
> > > with Source Nat service enabled
> > > CIDR10.1.1.0/24
> > >
> > > Ӳܲʵadvanced zone?dzл
> > >
> > > --
> > > JUN
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > 2014311 4:46Wei ZHOU <ustcweizhou@gmail.com>д
> > >
> > > > 첻˵
> > > > õadvanced zoneҪ޸Ľϵ˿ãӦvlanͨ
> > > > ȻĻֻиVRһϵܵõipϵǵòipġ
> > > >
> > > >
> > > > 2014311 9:43Du Jun <dj199008@gmail.com>д
> > > >
> > > > > Hi all,
> > > > > ˭ܰҽһࣿ
> > > > > 1̨ͬһֱmanagement serverAagent
serverB
> > > > >
> > > > > 2AҰǨƵBϣǫ̂޷Ҳܱʡ
> > > > >
> > > > > 3BܷҲܴʡʹifconfig鿴eth0ûбipҴweb
> > > > > UInicsǩ¿ԿCloudStackȷһprivate
> > > > > ipҰ̨ǨƵAϣǫ̂ҲԴʡ
> > > > >
> > > > > PSʹCS 4.2advanced zoneKVM
> > > > hypervisorUbuntu12.04ҲUbuntu12.04
> > > > >
> > > > >
> > > > > лл
> > > > > JUN
> > > > >
> > > >
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > ============================================
> > eDynamics WſƼ
> >
> > ̎
> > 
> > Sȭt  Carl Huang
> > Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
> > 棺+886-2-8797-6272
> > E-Mailcarl_huang@edyna.com
> > ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
> >
> > 팚u           www.laibaodao.com
> > oBuyȫIW       www.obuy.tw
> > ɰW           www.joinbao.com
> > CityTalkͨ     www.citytalk.tw
> > ============================================
> >
>-- 
============================================
eDynamics WſƼ

̎

Sȭt  Carl Huang
Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
棺+886-2-8797-6272
E-Mailcarl_huang@edyna.com
̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 

팚u           www.laibaodao.com
oBuyȫIW       www.obuy.tw
ɰW           www.joinbao.com
CityTalkͨ     www.citytalk.tw
============================================
Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message