cloudstack-users-cn mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "linuxbqj@gmail.com" <linux...@gmail.com>
Subject Re: Re: Re: 关于cloudstack大集群稳定运行的问题
Date Mon, 10 Mar 2014 08:00:24 GMT
Ǵˣxenserver8̨
kvm16̨

ٷIJο
http://cloudstack.apache.org/docs/en-US/Apache_CloudStack/4.0.2/html/Installation_Guide/host-add.html
н

Թ16̨kvmcluster

http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/cloudstack-users/201310.mbox/%3Csig.09949c670f.3770BB392005A24593DB581CBE1B364B08060B@GEMINI1%3E

Ҹ˱ȽƫһЩ


 2014310 2:43zhangyufei <zhanggeyuqi@163.com> д
> KVM һcluster8̨ҵ
> KVMΪʲôʲôĿǣ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>  2014-03-10 12:04:25"linuxbqj@gmail.com" <linuxbqj@gmail.com> д
>>KVM һcluster8̨ҵ4clusterΪһpod
>>
>>ܼһ̨ԤܶVMԼƻι滮
>>
>>ҪۺϿ
>>
>>
>> 2014310 11:53Guo Star <ghxandsky@gmail.com> д
>>> оӦⲻûshare storageһֱڵĹܣҪvpcЩӵģӦûʲô.
>>>
>>>
>>>  2014310 10:37zhangyufei <zhanggeyuqi@163.com>д
>>>
>>>> ǵĻ256Gڴ
>>>> 24ˣ󣩡2.3gz
>>>> Ӳ600m16 R5
>>>> ǧ
>>>> һЩ֪һzone һpod һcluster ̨Ϊ
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>  2014-03-10 10:21:47"WſƼ Sȭt / Carl Huang" <carl_huang@edyna.com>
д
>>>> >韩Ԕһُ֮ķҎ񡢴惦OҎ񡢽QCҎ@Ӳku
>>>>
>>
>>
>>
>>--
>> (Born Bai)
>>
>>ԴԸϢ޹˾
>>
>>Mail: linuxbqj@gmail.com-- 
 (Born Bai)

ԴԸϢ޹˾

Mail: linuxbqj@gmail.com
Mime
View raw message