cloudstack-users-cn mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "linuxbqj@gmail.com" <linux...@gmail.com>
Subject Re: 回复: 回复: 回复: cloudstack高级网络模式VLAN之间通讯
Date Fri, 07 Mar 2014 03:40:25 GMT
㽻 isolated·ɣ·ͨˣȻͨ
⽨ʱ Ҫ⾡ܵϸ

 201437 11:35WſƼ Sȭt / Carl Huang <carl_huang@edyna.com> д
> @ӵԒÿӽQC
>
>
> 2014-03-07 11:32 GMT+08:00 Mr. <289254728@qq.com>:
>
>> һ˻һнisolated磬еVM໥ͨѶ
>>
>>
>>
>>
>> ------------------ ԭʼʼ ------------------
>> : "tanthalas";<tanthalas510@hotmail.com>;
>> ʱ: 201437() 11:29
>> ռ: "users-cn"<users-cn@cloudstack.apache.org>;
>>
>> : Re: ظ ظ cloudstack߼ģʽVLAN֮ͨѶ
>>
>>
>>
>> Ҫһû²ͬvlanvmͨѶDzͬ˻֮vlan
>> ҪȸDzһġ
>>
>>
>> 2014-03-07
>>
>>
>>
>> tanthalas
>>
>>
>>
>> ˣ Mr.
>> ʱ䣺 2014-03-07 11:17:10
>> ռˣ users-cn
>> ͣ
>> ⣺ ظ ظ cloudstack߼ģʽVLAN֮ͨѶ
>>
>> ţлл~Ҳ˼ָͬIsolate NetworkڵVM໥ͨѶ
>> ------------------ ԭʼʼ ------------------
>> : "WſƼ Sȭt / Carl Huang";<carl_huang@edyna.com>;
>> ʱ: 201437() 11:05
>> ռ: "users-cn"<users-cn@cloudstack.apache.org>;
>> : Re: ظ cloudstack߼ģʽVLAN֮ͨѶ
>> e
>> vm1 10.1.1.1
>> vm2 10.2.2.1
>> ֻҪvm1һ10.2.2.0/24WεľW@Ӳͨˣ
>> 2014-03-07 9:34 GMT+08:00 linuxbqj@gmail.com <linuxbqj@gmail.com>:
>> > ԼԿ
>> > һҪϸ
>> >
>> > 201437 9:03Mr. <289254728@qq.com> д
>> > > 鷳˵ľһ
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > ------------------ ԭʼʼ ------------------
>> > > : "WſƼ Sȭt / Carl Huang";
>> > > ʱ: 201437() 9:01
>> > > ռ: "users-cn";
>> > > : Re: cloudstack߼ģʽVLAN֮ͨѶ
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > ̓MCWͿ
>> > > 2014/3/7 8:38 "Mr." <289254728@qq.com> 
>> > >
>> > >>
>> > һ´ңcloudstack߼ģʽУVLAN֮໥ͨѶԶļҪvRouterأ
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > (Born Bai)
>> >
>> > ԴԸϢ޹˾
>> >
>> > Mail: linuxbqj@gmail.com
>> >
>> --
>> ============================================
>> eDynamics WſƼ
>> ̎
>> 
>> Sȭt  Carl Huang
>> Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
>> 棺+886-2-8797-6272
>> E-Mailcarl_huang@edyna.com
>> ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
>> 팚u           www.laibaodao.com
>> oBuyȫIW       www.obuy.tw
>> ɰW           www.joinbao.com
>> CityTalkͨ     www.citytalk.tw
>> ============================================
>>
>
>
>
> --
> ============================================
> eDynamics WſƼ
>
> ̎
> 
> Sȭt  Carl Huang
> Ԓ+886-2-8797-6373 ֙C6302
> 棺+886-2-8797-6272
> E-Mailcarl_huang@edyna.com
> ̨˾̨ЃȺ^· 513 28 ̖ 7 
>
> 팚u           www.laibaodao.com
> oBuyȫIW       www.obuy.tw
> ɰW           www.joinbao.com
> CityTalkͨ     www.citytalk.tw
> ============================================-- 
 (Born Bai)

ԴԸϢ޹˾

Mail: linuxbqj@gmail.com
Mime
View raw message