cloudstack-marketing mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From John Weggeman <j...@dupaco.nl>
Subject RE: Talks on hypervisors for CloudStack on CCC EU ?
Date Tue, 17 Sep 2013 12:49:23 GMT
Would it be interesting to have someone share CloudPortal with the audience? Of course not
a sales pitch, but a glance at what it is/what it can bring? 


Met vriendelijke groet / Kind regards,
 
John Weggeman
Cloud Business Development
P.S. Citrix XenServer 6.2 inclusief Maintenance voor 1 jaar nu voor $ 199 in plaats van de
reguliere prijs van $500!

Dupaco Distribution B.V.

Zwarteweg 32, 3833 AL Leusden, The Netherlands
T: +31 (0)33 – 4948 888             
F: +31 (0)33 – 4950 520
M: +31 (0)6 – 278 41413
E: john@dupaco.nl
I: www.dupaco.nl
 
Dupaco Seminars & Trainingen
Dupaco organiseert in samenwerking met haar leveranciers 
verschillende seminars en trainingen om uw kennis van 
deze productlijnen te vergroten. Inschrijven kan op  onze  website.


 
Get it Now ! Citrix CloudPlatform - 90 day Trial
 
Dupaco Distribution B.V. is al 28 jaar een True Value Add Distributeur van software in de
Nederlandse markt. Partners (Resellers, MSP’s, SI’s, Fullfillment) worden ondersteund
in zowel het pre(sales) traject als met training en consultancy. Producten die worden geleverd
zijn een mix van open source en Linux/Unix producten, naast een aanbod van producten in de
Microsoft omgevingen. Het huidige aanbod bestaat tevens uit een uitgebreid aanbod van Saas/Cloud
toepassingen, al dan niet van bestaande of nieuwe leveranciers.  (Meer informatie op: http://www.dupaco.nl/over-ons/)
 


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sebastien Goasguen [mailto:runseb@gmail.com] 
Verzonden: Tuesday, September 17, 2013 2:46 PM
Aan: marketing@cloudstack.apache.org
Onderwerp: Re: Talks on hypervisors for CloudStack on CCC EU ?

I forwarded the information to the Xen community manager.

I think it's totally in scope.

On Sep 17, 2013, at 1:10 AM, Harm Boertien <HBoertien@schubergphilis.com> wrote:

> Is it interesting to also invite some hypervisor talks/developers ?
> If yes, who has pointers where to ask for CfP's ?
> 
> Or is this out-of-scope ?
> 
> Xen/KVM/ESX ...
> 
> HarmMime
View raw message