cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bhais...@apache.org
Subject [06/18] git commit: updated refs/heads/master to 21209a0
Date Sun, 27 Nov 2016 16:17:47 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/32a70cb8/ui/l10n/nl_NL.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/ui/l10n/nl_NL.js b/ui/l10n/nl_NL.js
index adf3565..7f91b9b 100644
--- a/ui/l10n/nl_NL.js
+++ b/ui/l10n/nl_NL.js
@@ -15,6 +15,8 @@
 // specific language governing permissions and limitations
 // under the License.
 var dictionary = {
+  "ICMP.code": "ICMP Code",
+  "ICMP.type": "ICMP Type",
   "changed.item.properties": "Item eigenschappen gewijzigd",
   "confirm.enable.s3": "Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor S3-aangestuurde Secundaire Opslag te activeren",
   "confirm.enable.swift": "Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor Swift te activeren",
@@ -31,8 +33,8 @@ var dictionary = {
   "error.something.went.wrong.please.correct.the.following": "Er is iets mis gegaan; Corrigeer het volgende",
   "error.unable.to.reach.management.server": "Niet in staat om de Management Server te bereiken",
   "error.unresolved.internet.name": "Uw internet naam kan niet worden omgezet.",
-  "force.delete.domain.warning": "Waarschuwing: Wanneer u deze optie selecteert zullen alle onderliggende domeinen, hun gekoppelde accounts en hun verbruik worden verwijderd.",
   "force.delete": "Geforceerd verwijderen",
+  "force.delete.domain.warning": "Waarschuwing: Wanneer u deze optie selecteert zullen alle onderliggende domeinen, hun gekoppelde accounts en hun verbruik worden verwijderd.",
   "force.remove": "Geforceerd loskoppelen",
   "force.remove.host.warning": "Waarschuwing: Wanneer u deze optie selecteert zal CloudStack alle draaiende virtuele machines geforceerd stoppen voordat de host van het cluster wordt verwijderd.",
   "force.stop": "Geforceerd stoppen",
@@ -41,11 +43,48 @@ var dictionary = {
   "hint.no.storage.tags": "geen opslag kentekens gevonden",
   "hint.type.part.host.tag": "type een deel van een machine kenteken",
   "hint.type.part.storage.tag": "type een deel van een opslag kenteken",
-  "ICMP.code": "ICMP Code",
-  "ICMP.type": "ICMP Type",
   "image.directory": "Afbeelding Directory",
   "inline": "Inline",
   "instances.actions.reboot.label": "Herstart instantie",
+  "label.CIDR.list": "CIDR lijst",
+  "label.CIDR.of.destination.network": "CIDR van bestemmingsnetwerk",
+  "label.CPU.cap": "CPU Cap",
+  "label.DHCP.server.type": "DHCP Server Type",
+  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "DNS domein voor Gast Netwerken",
+  "label.ESP.encryption": "ESP Encryptie",
+  "label.ESP.hash": "ESP Hash",
+  "label.ESP.lifetime": "ESP Lifetime (secondes)",
+  "label.ESP.policy": "ESP policy",
+  "label.IKE.DH": "IKE DH",
+  "label.IKE.encryption": "IKE Encryptie",
+  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
+  "label.IKE.lifetime": "IKE lifetime (secondes)",
+  "label.IKE.policy": "IKE policy",
+  "label.IPsec.preshared.key": "IPsec Preshared-Key",
+  "label.LB.isolation": "LB isolatie",
+  "label.LUN.number": "LUN #",
+  "label.PA": "Palo Alto",
+  "label.PA.log.profile": "Palo Alto Log Profiel",
+  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto Threat Profiel",
+  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS wachtwoord",
+  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS gebruikersnaam",
+  "label.PING.dir": "PING Directory",
+  "label.PING.storage.IP": "PING opslag IP",
+  "label.PreSetup": "PreSetup",
+  "label.Pxe.server.type": "PXE Server Type",
+  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
+  "label.SNMP.port": "SNMP Poort",
+  "label.SR.name": "SR Name-Label",
+  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
+  "label.TFTP.dir": "TFTP Directory",
+  "label.VMFS.datastore": "VMFS datastore",
+  "label.VMs.in.tier": "VMs in tier",
+  "label.VPC.limits": "VPC limieten",
+  "label.VPC.router.details": "VPC router details",
+  "label.VPN.connection": "VPN Connectie",
+  "label.VPN.customer.gateway": "VPN Customer Gateway",
+  "label.VPN.gateway": "VPN Gateway",
+  "label.Xenserver.Tools.Version61plus": "XenServer Tools Versie 6.1+",
   "label.about": "Over",
   "label.about.app": "Over CloudStack",
   "label.accept.project.invitation": "Accepteer project uitnodiging",
@@ -55,9 +94,9 @@ var dictionary = {
   "label.account.id": "Account ID",
   "label.account.lower": "account",
   "label.account.name": "Account Naam",
-  "label.accounts": "Accounts",
   "label.account.specific": "Account-specifiek",
   "label.account.type": "Account type",
+  "label.accounts": "Accounts",
   "label.acl": "ACL",
   "label.acl.id": "ACL ID",
   "label.acl.list.rules": "ACL lijst regels",
@@ -88,6 +127,10 @@ var dictionary = {
   "label.action.create.vm.processing": "Bezig met aanmaken VM....",
   "label.action.create.volume": "Creëer Volume",
   "label.action.create.volume.processing": "Bezig met creëren volume....",
+  "label.action.delete.IP.range": "Verwijder IP Range",
+  "label.action.delete.IP.range.processing": "Bezig met verwijderen van IP Range....",
+  "label.action.delete.ISO": "Verwijder ISO",
+  "label.action.delete.ISO.processing": "Bezig met verwijderen van ISO....",
   "label.action.delete.account": "Verwijder account",
   "label.action.delete.account.processing": "Bezig met verwijderen account....",
   "label.action.delete.cluster": "Verwijder Cluster",
@@ -100,10 +143,6 @@ var dictionary = {
   "label.action.delete.firewall.processing": "Bezig met verwijderen van Firewall....",
   "label.action.delete.ingress.rule": "Verwijder Inkomende Regel",
   "label.action.delete.ingress.rule.processing": "Bezig met verwijderen van Inkomende Regel....",
-  "label.action.delete.IP.range": "Verwijder IP Range",
-  "label.action.delete.IP.range.processing": "Bezig met verwijderen van IP Range....",
-  "label.action.delete.ISO": "Verwijder ISO",
-  "label.action.delete.ISO.processing": "Bezig met verwijderen van ISO....",
   "label.action.delete.load.balancer": "Verwijder load balancer regel",
   "label.action.delete.load.balancer.processing": "Bezig met verwijderen van Load Balancer....",
   "label.action.delete.network": "Verwijder Netwerk",
@@ -158,13 +197,13 @@ var dictionary = {
   "label.action.download.template": "Download Template",
   "label.action.download.volume": "Download Volume",
   "label.action.download.volume.processing": "Bezig met downloaden van Volume....",
+  "label.action.edit.ISO": "Wijzig ISO",
   "label.action.edit.account": "Wijzig account",
   "label.action.edit.disk.offering": "Wijzig schijf aanbieding",
   "label.action.edit.domain": "Wijzig Domein",
   "label.action.edit.global.setting": "Wijzig Algemene Instellingen",
   "label.action.edit.host": "Wijzig Host",
   "label.action.edit.instance": "Wijzig Instantie",
-  "label.action.edit.ISO": "Wijzig ISO",
   "label.action.edit.network": "Wijzig Netwerk",
   "label.action.edit.network.offering": "Wijzig Netwerk Aanbieding",
   "label.action.edit.network.processing": "Bezig met wijzigen van Netwerk...",
@@ -208,66 +247,75 @@ var dictionary = {
   "label.action.migrate.router.processing": "Bezig met migreren van Router....",
   "label.action.migrate.systemvm": "Migreer Systeem VM",
   "label.action.migrate.systemvm.processing": "Bezig met migreren van Systeem VM....",
-  "label.action.reboot.instance.processing": "Bezig met herstarten van Instantie....",
   "label.action.reboot.instance": "Herstart Instantie",
-  "label.action.reboot.router.processing": "Bezig met herstarten van Router....",
+  "label.action.reboot.instance.processing": "Bezig met herstarten van Instantie....",
   "label.action.reboot.router": "Herstart Router",
-  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Bezig met herstarten van Systeem VM....",
+  "label.action.reboot.router.processing": "Bezig met herstarten van Router....",
   "label.action.reboot.systemvm": "Herstart Systeem VM",
+  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Bezig met herstarten van Systeem VM....",
   "label.action.recurring.snapshot": "Terugkerende Snapshots",
   "label.action.register.iso": "Registreer ISO",
   "label.action.register.template": "Registreer een template van een URL",
-  "label.action.release.ip.processing": "Bezig met ontkoppelen van IP....",
   "label.action.release.ip": "Ontkoppel IP",
-  "label.action.remove.host.processing": "Bezig met verwijderen van Host....",
+  "label.action.release.ip.processing": "Bezig met ontkoppelen van IP....",
   "label.action.remove.host": "Verwijder Host",
-  "label.action.reset.password.processing": "Bezig met resetten van wachtwoord....",
+  "label.action.remove.host.processing": "Bezig met verwijderen van Host....",
   "label.action.reset.password": "Reset Wachtwoord",
-  "label.action.resize.volume.processing": "Bezig met aanpassen van de grootte van het Volume",
+  "label.action.reset.password.processing": "Bezig met resetten van wachtwoord....",
   "label.action.resize.volume": "Wijzig de grootte van het volume",
+  "label.action.resize.volume.processing": "Bezig met aanpassen van de grootte van het Volume",
   "label.action.resource.limits": "Verbruikslimieten",
-  "label.action.restore.instance.processing": "Bezig met herstellen van Instantie....",
   "label.action.restore.instance": "Herstel Instantie",
-  "label.action.revert.snapshot.processing": "Terugdraaien naar snapshot...",
+  "label.action.restore.instance.processing": "Bezig met herstellen van Instantie....",
   "label.action.revert.snapshot": "Draai terug naar snapshot",
-  "label.actions": "Acties",
-  "label.action.start.instance.processing": "Bezig met starten van Instantie....",
+  "label.action.revert.snapshot.processing": "Terugdraaien naar snapshot...",
   "label.action.start.instance": "Start Instantie",
-  "label.action.start.router.processing": "Start Router....",
+  "label.action.start.instance.processing": "Bezig met starten van Instantie....",
   "label.action.start.router": "Start Router",
-  "label.action.start.systemvm.processing": "Bezig met starten van Systeem VM....",
+  "label.action.start.router.processing": "Start Router....",
   "label.action.start.systemvm": "Start Systeem VM",
-  "label.action.stop.instance.processing": "Bezig met stoppen van Instantie....",
+  "label.action.start.systemvm.processing": "Bezig met starten van Systeem VM....",
   "label.action.stop.instance": "Stop Instantie",
-  "label.action.stop.router.processing": "Bezig met stoppen van Router....",
+  "label.action.stop.instance.processing": "Bezig met stoppen van Instantie....",
   "label.action.stop.router": "Stop Router",
-  "label.action.stop.systemvm.processing": "Bezig met stoppen van Systeem VM....",
+  "label.action.stop.router.processing": "Bezig met stoppen van Router....",
   "label.action.stop.systemvm": "Stop Systeem VM",
-  "label.action.take.snapshot.processing": "Bezig met nemen van Snapshot....",
+  "label.action.stop.systemvm.processing": "Bezig met stoppen van Systeem VM....",
   "label.action.take.snapshot": "Neem Snapshot",
-  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Bezig met uitschakelen van Clusterbeheer....",
+  "label.action.take.snapshot.processing": "Bezig met nemen van Snapshot....",
   "label.action.unmanage.cluster": "Schakel Clusterbeheer uit",
-  "label.action.update.OS.preference.processing": "Bezig met wijzigen van OS voorkeuren....",
+  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Bezig met uitschakelen van Clusterbeheer....",
   "label.action.update.OS.preference": "Wijzig OS voorkeuren",
-  "label.action.update.resource.count.processing": "Bezig met updaten van verbruikslimieten....",
+  "label.action.update.OS.preference.processing": "Bezig met wijzigen van OS voorkeuren....",
   "label.action.update.resource.count": "Update Verbruikslimieten",
+  "label.action.update.resource.count.processing": "Bezig met updaten van verbruikslimieten....",
   "label.action.vmsnapshot.create": "Neem Snapshot van de VM",
   "label.action.vmsnapshot.delete": "Verwijder Snapshot van de VM",
   "label.action.vmsnapshot.revert": "Draai Snapshot van de VM terug",
+  "label.actions": "Acties",
   "label.activate.project": "Activeer Project",
   "label.active.sessions": "Actieve Sessies",
+  "label.add": "Voeg toe",
+  "label.add.ACL": "Voeg ACL toe",
+  "label.add.BigSwitchBcf.device": "Voeg eenBigSwitch BCF controller toe",
+  "label.add.BrocadeVcs.device": "Voeg een Brocade Vcs switch toe",
+  "label.add.F5.device": "Voeg F5 apparaat toe",
+  "label.add.LDAP.account": "voeg LDAP rekening toe",
+  "label.add.NiciraNvp.device": "Voeg NVP Controller toe",
+  "label.add.NuageVsp.device": "Voeg Nuage Virtualized Services Directory (VSD) toe",
+  "label.add.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller toevoegen",
+  "label.add.PA.device": "Nieuw Palo Alto apparaat toevoegen",
+  "label.add.SRX.device": "SRX apparaat toevoegen",
+  "label.add.VM.to.tier": "Voeg VM toe aan tier",
+  "label.add.VPN.gateway": "VPN Gateway toevoegen",
   "label.add.account": "Voeg Account toe",
+  "label.add.account.to.project": "Voeg account aan project toe",
   "label.add.accounts": "Voeg accounts toe",
   "label.add.accounts.to": "Voeg accounts toe aan",
-  "label.add.account.to.project": "Voeg account aan project toe",
-  "label.add.ACL": "Voeg ACL toe",
   "label.add.acl.list": "voeg een ACL lijst toe",
-  "label.add": "Voeg toe",
   "label.add.affinity.group": "Nieuwe affinity groep toevoegen",
   "label.add.baremetal.dhcp.device": "Voeg Baremetal DHCP Apparaat toe",
   "label.add.baremetal.rack.configuration": "voeg baremetal rek configuratie toe",
-  "label.add.BigSwitchBcf.device": "Voeg eenBigSwitch BCF controller toe",
-  "label.add.BrocadeVcs.device": "Voeg een Brocade Vcs switch toe",
   "label.add.by": "Voeg toe door middel van",
   "label.add.by.cidr": "Voeg toe door middel van CIDR",
   "label.add.by.group": "Voeg toe door middel van Groep",
@@ -277,60 +325,40 @@ var dictionary = {
   "label.add.direct.iprange": "Voeg Direct IP Range toe",
   "label.add.disk.offering": "Voeg Schijf Aanbieding toe",
   "label.add.domain": "Voeg Domein toe",
-  "label.added.brocade.vcs.switch": "een nieuwe Brocade Vcs switch is toegevoegd",
-  "label.added.network.offering": "netwerk aanbieding toegevoegd",
-  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "een nieuwe BigSwitch BCF controller is toegevoegd",
-  "label.added.nicira.nvp.controller": "Nieuwe Nicira NVP Controller toegevoegd",
   "label.add.egress.rule": "Voeg uitgaande regel toe",
-  "label.addes.new.f5": "Nieuwe F5 toegevoegd",
-  "label.add.F5.device": "Voeg F5 apparaat toe",
   "label.add.firewall": "Voeg firewall regel toe",
   "label.add.globo.dns": "voeg GloboDNS toe",
   "label.add.gslb": "GSLB Toevoegen",
   "label.add.guest.network": "Gast netwerk toevoegen",
   "label.add.host": "Host toevoegen",
-  "label.adding": "Toevoegen",
-  "label.adding.cluster": "Bezig met toevoegen van Cluster",
-  "label.adding.failed": "Toevoegen mislukt",
-  "label.adding.pod": "Bezig met toevoegen van Pod",
-  "label.adding.processing": "Toevoegen....",
   "label.add.ingress.rule": "Voeg inkomende regel toe",
-  "label.adding.succeeded": "Toevoegen geslaagd",
-  "label.adding.user": "Bezig met toevoegen van Gebruiker",
-  "label.adding.zone": "Bezig met toevoegen van Zone",
   "label.add.intermediate.certificate": "Voeg een intermediair certificaat toe",
   "label.add.internal.lb": "voeg interne LB toe",
   "label.add.ip.range": "Voeg IP range toe",
   "label.add.isolated.guest.network": "Voeg een geïsoleerd netwerk toe",
   "label.add.isolated.guest.network.with.sourcenat": "voeg en geïsoleerd gast netwerk met bron-NAT toe",
   "label.add.isolated.network": "Geisoleerd Netwerk Toevoegen",
-  "label.additional.networks": "Additioneele Netwerken",
   "label.add.ldap.account": "Voeg LDAP account toe",
-  "label.add.LDAP.account": "voeg LDAP rekening toe",
   "label.add.list.name": "ACL lijst naam",
   "label.add.load.balancer": "Voeg Load Balancer toe",
   "label.add.more": "Voeg meer toe",
   "label.add.netScaler.device": "Voeg Netscaler apparaat toe",
+  "label.add.network": "Voeg Netwerk toe",
   "label.add.network.ACL": "Voeg netwerk ACL toe",
   "label.add.network.acl.list": "voeg netwerk ACL lijst toe",
-  "label.add.network": "Voeg Netwerk toe",
   "label.add.network.device": "Voeg Netwerk Apparaat toe",
   "label.add.network.offering": "Voeg netwerk aanbieding toe",
   "label.add.new.F5": "Voeg nieuwe F5 toe",
-  "label.add.new.gateway": "Voeg nieuwe gateway toe",
   "label.add.new.NetScaler": "Voeg nieuwe Netscaler toe",
   "label.add.new.PA": "Nieuwe Palo Alto toevoegen",
   "label.add.new.SRX": "Voeg nieuwe SRX toe",
+  "label.add.new.gateway": "Voeg nieuwe gateway toe",
   "label.add.new.tier": "Voeg nieuwe Tier toe",
   "label.add.nfs.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag toevoegen",
-  "label.add.NiciraNvp.device": "Voeg NVP Controller toe",
-  "label.add.NuageVsp.device": "Voeg Nuage Virtualized Services Directory (VSD) toe",
-  "label.add.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller toevoegen",
-  "label.add.PA.device": "Nieuw Palo Alto apparaat toevoegen",
   "label.add.physical.network": "Voeg fysiek netwerk toe",
   "label.add.pod": "Voeg Pod toe",
-  "label.add.portable.ip.range": "Porteerbare IP Range toevoegen",
   "label.add.port.forwarding.rule": "Voeg port forwarding regel toe",
+  "label.add.portable.ip.range": "Porteerbare IP Range toevoegen",
   "label.add.primary.storage": "Voeg Primaire Opslag toe",
   "label.add.private.gateway": "voeg private doorgang toe",
   "label.add.region": "Voeg Regio toe",
@@ -341,7 +369,6 @@ var dictionary = {
   "label.add.secondary.storage": "Secundaire Opslag toevoegen",
   "label.add.security.group": "Security Group toevoegen",
   "label.add.service.offering": "Service Aanbieding toevoegen",
-  "label.add.SRX.device": "SRX apparaat toevoegen",
   "label.add.static.nat.rule": "Statische NAT regel toevoegen",
   "label.add.static.route": "Statische route toevoegen",
   "label.add.system.service.offering": "Systeem Service Aanbieding toevoegen",
@@ -354,7 +381,6 @@ var dictionary = {
   "label.add.vm": "VM toevoegen",
   "label.add.vms": "VMs toevoegen",
   "label.add.vms.to.lb": "Voeg VM(s) toe aan load balancer regel",
-  "label.add.VM.to.tier": "Voeg VM toe aan tier",
   "label.add.vmware.datacenter": "VMware datacenter toevoegen",
   "label.add.vnmc.device": "VNMC apparaat toevoegen",
   "label.add.vnmc.provider": "VNMC provider toevoegen",
@@ -362,12 +388,25 @@ var dictionary = {
   "label.add.vpc": "VPC toevoegen",
   "label.add.vpc.offering": "VPC Aanbieding toevoegen",
   "label.add.vpn.customer.gateway": "VPN Customer Gateway toevoegen",
-  "label.add.VPN.gateway": "VPN Gateway toevoegen",
   "label.add.vpn.user": "VPN gebruiker toevoegen",
   "label.add.vxlan": "VXLAN toevoegen",
   "label.add.zone": "Zone toevoegen",
-  "label.admin.accounts": "Beheer Accounts",
+  "label.added.brocade.vcs.switch": "een nieuwe Brocade Vcs switch is toegevoegd",
+  "label.added.network.offering": "netwerk aanbieding toegevoegd",
+  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "een nieuwe BigSwitch BCF controller is toegevoegd",
+  "label.added.nicira.nvp.controller": "Nieuwe Nicira NVP Controller toegevoegd",
+  "label.addes.new.f5": "Nieuwe F5 toegevoegd",
+  "label.adding": "Toevoegen",
+  "label.adding.cluster": "Bezig met toevoegen van Cluster",
+  "label.adding.failed": "Toevoegen mislukt",
+  "label.adding.pod": "Bezig met toevoegen van Pod",
+  "label.adding.processing": "Toevoegen....",
+  "label.adding.succeeded": "Toevoegen geslaagd",
+  "label.adding.user": "Bezig met toevoegen van Gebruiker",
+  "label.adding.zone": "Bezig met toevoegen van Zone",
+  "label.additional.networks": "Additioneele Netwerken",
   "label.admin": "Beheerder",
+  "label.admin.accounts": "Beheer Accounts",
   "label.advanced": "Geavanceerd",
   "label.advanced.mode": "Geavanceerde Modus",
   "label.advanced.search": "Geavanceerd zoeken",
@@ -392,20 +431,20 @@ var dictionary = {
   "label.anti.affinity.groups": "Anti-affinity Groepen",
   "label.api.key": "API Sleutel",
   "label.api.version": "API versie",
-  "label.apply": "Uitvoeren",
   "label.app.name": "CloudStack",
-  "label.archive.alerts": "Archiveer waarschuwingen",
+  "label.apply": "Uitvoeren",
   "label.archive": "archief",
+  "label.archive.alerts": "Archiveer waarschuwingen",
   "label.archive.events": "Archiveer evenementen",
   "label.assign": "Toevoegen",
-  "label.assigned.vms": "toegewezen VMs",
   "label.assign.instance.another": "Wijs instantie toe aan een andere Account",
   "label.assign.to.load.balancer": "Voeg instantie toe aan load balancer",
   "label.assign.vms": "wijs VMs toe",
+  "label.assigned.vms": "toegewezen VMs",
+  "label.associate.public.ip": "Associeers Publiek IP",
   "label.associated.network": "Bijbehorend Netwerk",
   "label.associated.network.id": "Bijbehorend Netwerk ID",
   "label.associated.profile": "Bijbehorend Profiel",
-  "label.associate.public.ip": "Associeers Publiek IP",
   "label.attached.iso": "Gekoppelde ISO",
   "label.author.email": "Auteur e-mail",
   "label.author.name": "Auteur naam",
@@ -434,8 +473,8 @@ var dictionary = {
   "label.bootable": "Bootable",
   "label.broadcast.domain.range": "Broadcast domain range",
   "label.broadcast.domain.type": "Broadcast Domain Type",
-  "label.broadcasturi": "broadcasturi",
   "label.broadcast.uri": "Broadcast URI",
+  "label.broadcasturi": "broadcasturi",
   "label.broadcat.uri": "broadcast URI",
   "label.brocade.vcs.address": "Vcs switch adres",
   "label.brocade.vcs.details": "Brocade Vcs switch gegevens",
@@ -452,16 +491,16 @@ var dictionary = {
   "label.by.role": "Op Rol",
   "label.by.start.date": "Op Start Datum",
   "label.by.state": "Op Staat",
-  "label.bytes.received": "Bytes Ontvangen",
-  "label.bytes.sent": "Bytes Verzonden",
   "label.by.traffic.type": "Op Verkeerstype",
   "label.by.type": "Op Type",
   "label.by.type.id": "Op Type ID",
   "label.by.zone": "Op Zone",
+  "label.bytes.received": "Bytes Ontvangen",
+  "label.bytes.sent": "Bytes Verzonden",
   "label.cache.mode": "Schrijf cache Type",
   "label.cancel": "Annuleer",
-  "label.capacity.bytes": "Capaciteit in bytes",
   "label.capacity": "Capaciteit",
+  "label.capacity.bytes": "Capaciteit in bytes",
   "label.capacity.iops": "Capaciteit in IOPS",
   "label.certificate": "Certificaat",
   "label.change.affinity": "Wijzig Affinity",
@@ -471,11 +510,9 @@ var dictionary = {
   "label.character": "Karakter",
   "label.chassis": "Chassis",
   "label.checksum": "controlesom",
-  "label.cidr.account": "CIDRN of Account/Security Group",
   "label.cidr": "CIDR",
-  "label.CIDR.list": "CIDR lijst",
+  "label.cidr.account": "CIDRN of Account/Security Group",
   "label.cidr.list": "Bron CIDR",
-  "label.CIDR.of.destination.network": "CIDR van bestemmingsnetwerk",
   "label.cisco.nexus1000v.ip.address": "Nexus 1000v IP Adres",
   "label.cisco.nexus1000v.password": "Nexus 1000v Wachtwoord",
   "label.cisco.nexus1000v.username": "Nexus 1000v Gebruikersnaam",
@@ -487,13 +524,13 @@ var dictionary = {
   "label.cloud.managed": "Cloud.com Managed",
   "label.cluster": "Cluster",
   "label.cluster.name": "Cluster Naam",
-  "label.clusters": "Clusters",
   "label.cluster.type": "Cluster Type",
+  "label.clusters": "Clusters",
   "label.clvm": "CLVM",
   "label.code": "Code",
   "label.community": "Community",
-  "label.compute.and.storage": "Compute en Opslag",
   "label.compute": "Compute",
+  "label.compute.and.storage": "Compute en Opslag",
   "label.compute.offering": "Compute aanbieding",
   "label.compute.offerings": "Compute aanbiedingen",
   "label.configuration": "Configuratie",
@@ -502,32 +539,31 @@ var dictionary = {
   "label.configure.network.ACLs": "Configureer Netwerk ACLs",
   "label.configure.sticky.policy": "configureer klevende regel",
   "label.configure.vpc": "Configureer VPC",
-  "label.confirmation": "Bevestiging",
   "label.confirm.password": "Bevestig wachtwoord",
+  "label.confirmation": "Bevestiging",
   "label.congratulations": "Gefeliciteerd!",
   "label.conserve.mode": "Conserveer modus",
   "label.console.proxy": "Console proxy",
   "label.console.proxy.vm": "Console Proxy VM",
-  "label.continue.basic.install": "Ga door met basis installatie",
   "label.continue": "Ga door",
+  "label.continue.basic.install": "Ga door met basis installatie",
   "label.copying.iso": "bezig ISO te kopiëren",
   "label.corrections.saved": "Correcties opgeslagen",
   "label.counter": "teller",
+  "label.cpu": "CPU",
   "label.cpu.allocated": "CPU gebruik",
   "label.cpu.allocated.for.VMs": "CPU gebruikt voor VMs",
-  "label.CPU.cap": "CPU Cap",
-  "label.cpu": "CPU",
   "label.cpu.limits": "CPU limieten",
   "label.cpu.mhz": "CPU (in MHz)",
   "label.cpu.utilized": "CPU Verbruik",
-  "label.created.by.system": "Aangemaakt door systeem",
-  "label.created": "Aangemaakt",
+  "label.create.VPN.connection": "Nieuwe VPN connectie",
   "label.create.nfs.secondary.staging.storage": "Creeer NFS staging secudaire opslag",
   "label.create.nfs.secondary.staging.store": "Creeer NFS staging secudaire opslag",
   "label.create.project": "Nieuw project",
   "label.create.ssh.key.pair": "creëer een SSH sleutelpaar",
   "label.create.template": "Nieuwe template",
-  "label.create.VPN.connection": "Nieuwe VPN connectie",
+  "label.created": "Aangemaakt",
+  "label.created.by.system": "Aangemaakt door systeem",
   "label.cross.zones": "Over Zones",
   "label.custom": "Aangepast",
   "label.custom.disk.iops": "Aangepaste IOPS",
@@ -542,46 +578,46 @@ var dictionary = {
   "label.dc.name": "DC Naam",
   "label.dead.peer.detection": "Dead Peer detectie",
   "label.decline.invitation": "Sla uitnodiging af",
-  "label.dedicate.cluster": "Cluster toewijden",
-  "label.dedicated": "Toegewijd",
   "label.dedicate": "Toewijden",
-  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Toegewijde VLAN/VNI Ranges",
+  "label.dedicate.cluster": "Cluster toewijden",
   "label.dedicate.host": "Host Toewijden",
   "label.dedicate.pod": "Pod toewijden",
   "label.dedicate.vlan.vni.range": "Toegewijde VLAN/VNI Range",
   "label.dedicate.zone": "Zone toewijden",
+  "label.dedicated": "Toegewijd",
+  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Toegewijde VLAN/VNI Ranges",
   "label.default": "Standaard",
   "label.default.egress.policy": "Standaard Uitgaande policy",
   "label.default.use": "Standaard Gebruik",
   "label.default.view": "Standaard Weergave",
+  "label.delete": "Verwijder",
+  "label.delete.BigSwitchBcf": "Verwijder BigSwitch BCF Controller",
+  "label.delete.BrocadeVcs": "Verwijder Brocade Vcs Switch",
+  "label.delete.F5": "Verwijder F5",
+  "label.delete.NetScaler": "Verwijder NetScaler",
+  "label.delete.NiciraNvp": "Verwijder Nvp Controller",
+  "label.delete.NuageVsp": "Verwijder Nuage VSD",
+  "label.delete.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller verwijderen",
+  "label.delete.PA": "Verwijder Palo Alto",
+  "label.delete.SRX": "Verwijder SRX",
+  "label.delete.VPN.connection": "Verwijder VPN connectie",
+  "label.delete.VPN.customer.gateway": "Verwijder VPN Customer Gateway",
+  "label.delete.VPN.gateway": "Verwijder VPN Gateway",
   "label.delete.acl.list": "verwijder ACL lijst",
   "label.delete.affinity.group": "Verwijder Affinity Groep",
   "label.delete.alerts": "Verwijder waarschuwingen",
   "label.delete.baremetal.rack.configuration": "verwijder baremetal rek configuratie",
-  "label.delete.BigSwitchBcf": "Verwijder BigSwitch BCF Controller",
-  "label.delete.BrocadeVcs": "Verwijder Brocade Vcs Switch",
   "label.delete.ciscoASA1000v": "verwijder CiscoASA1000v",
   "label.delete.ciscovnmc.resource": "CiscoVNMC resource verwijderen",
-  "label.delete": "Verwijder",
   "label.delete.events": "Verwijder gebeurtenissen",
-  "label.delete.F5": "Verwijder F5",
   "label.delete.gateway": "Verwijder gateway",
   "label.delete.internal.lb": "verwijder interne LB",
-  "label.delete.NetScaler": "Verwijder NetScaler",
-  "label.delete.NiciraNvp": "Verwijder Nvp Controller",
-  "label.delete.NuageVsp": "Verwijder Nuage VSD",
-  "label.delete.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller verwijderen",
-  "label.delete.PA": "Verwijder Palo Alto",
   "label.delete.portable.ip.range": "Porteerbare IP Range verwijderen",
   "label.delete.profile": "Profiel Verwijderen",
   "label.delete.project": "Verwijder project",
   "label.delete.role": "Delete Role",
   "label.delete.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag verwijderen",
-  "label.delete.SRX": "Verwijder SRX",
   "label.delete.ucs.manager": "Verwijder UCS Manager",
-  "label.delete.VPN.connection": "Verwijder VPN connectie",
-  "label.delete.VPN.customer.gateway": "Verwijder VPN Customer Gateway",
-  "label.delete.VPN.gateway": "Verwijder VPN Gateway",
   "label.delete.vpn.user": "Verwijder VPN gebruiker",
   "label.deleting.failed": "Verwijderen Mislukt",
   "label.deleting.processing": "Verwijderen....",
@@ -598,17 +634,16 @@ var dictionary = {
   "label.device.id": "Apparaat ID",
   "label.devices": "Apparaten",
   "label.dhcp": "DHCP",
-  "label.DHCP.server.type": "DHCP Server Type",
   "label.direct.attached.public.ip": "direct verbonden publieke IP",
   "label.direct.ips": "Shared Netwerk IPs",
   "label.disable.autoscale": "Autoscale uitschakelen",
-  "label.disabled": "Uitgeschakeld",
   "label.disable.host": "schakel host uit",
   "label.disable.network.offering": "Netwerk Aanbieding Uitschakelen",
   "label.disable.provider": "Provider uitschakelen",
   "label.disable.vnmc.provider": "VNMC provider uitschakelen",
   "label.disable.vpc.offering": "VPC aanbieding uitschakelen",
   "label.disable.vpn": "VPN uitschakelen",
+  "label.disabled": "Uitgeschakeld",
   "label.disabling.vpn.access": "Uitschakelen van VPN Toegang",
   "label.disassociate.profile.blade": "Ontkoppel Profiel van Blade",
   "label.disbale.vnmc.device": "VNMC apparaat uitschakelen",
@@ -620,9 +655,8 @@ var dictionary = {
   "label.disk.iops.read.rate": "Lees Snelheid Schijf (IOPS)",
   "label.disk.iops.total": "IOPS Totaal",
   "label.disk.iops.write.rate": "Schrijf snelheid Schijf (IOPS)",
-  "label.disk.offering.details": "schijfe offerte gegevens",
-  "label.diskoffering": "opslagaanbieding",
   "label.disk.offering": "Schijf Aanbieding",
+  "label.disk.offering.details": "schijfe offerte gegevens",
   "label.disk.provisioningtype": "Provisioning type",
   "label.disk.read.bytes": "Schijf lezen (Bytes)",
   "label.disk.read.io": "Schijf Lezen (IO)",
@@ -632,16 +666,16 @@ var dictionary = {
   "label.disk.volume": "Schijf Volume",
   "label.disk.write.bytes": "Schijf Schrijven (Bytes)",
   "label.disk.write.io": "Schijf Schrijven (IO)",
+  "label.diskoffering": "opslagaanbieding",
   "label.display.name": "publieke naam",
   "label.display.text": "Weergavetekst",
   "label.distributedrouter": "gedistribueerde router",
+  "label.dns": "DNS",
   "label.dns.1": "DNS 1",
   "label.dns.2": "DNS 2",
-  "label.dns": "DNS",
-  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "DNS domein voor Gast Netwerken",
+  "label.domain": "Domein",
   "label.domain.admin": "Domein Beheerder",
   "label.domain.details": "domein gegevens",
-  "label.domain": "Domein",
   "label.domain.id": "Domein ID",
   "label.domain.lower": "domein",
   "label.domain.name": "Domeinnaam",
@@ -653,9 +687,9 @@ var dictionary = {
   "label.drag.new.position": "Sleep naar nieuwe positie",
   "label.duration.in.sec": "duur (in sec)",
   "label.dynamically.scalable": "Dynamisch Schaalbaar",
+  "label.edit": "Wijzig",
   "label.edit.acl.rule": "wijzig ACL regel",
   "label.edit.affinity.group": "Wijzig Affinity Groep",
-  "label.edit": "Wijzig",
   "label.edit.lb.rule": "Wijzig LB regel",
   "label.edit.network.details": "Wijzig netwerk details",
   "label.edit.project.details": "Wijzig project details",
@@ -684,35 +718,31 @@ var dictionary = {
   "label.enable.vnmc.provider": "VNMC provider inschakelen",
   "label.enable.vpc.offering": "VPC aanbieding inschakelen",
   "label.enable.vpn": "VPN inschakelen",
-  "label.enabling.vpn.access": "VPN toegang inschakelen",
   "label.enabling.vpn": "VPN inschakelen",
+  "label.enabling.vpn.access": "VPN toegang inschakelen",
   "label.end.IP": "Eind IP",
-  "label.endpoint": "Endpoint",
-  "label.endpoint.or.operation": "Endpoint or Operation",
   "label.end.port": "Eind Poort",
   "label.end.reserved.system.IP": "Einde gereserveerde systeem IP",
   "label.end.vlan": "Laatste VLAN",
   "label.end.vxlan": "Laatste VXLAN",
+  "label.endpoint": "Endpoint",
+  "label.endpoint.or.operation": "Endpoint or Operation",
   "label.enter.token": "Voer token in",
-  "label.error.code": "Fout code",
   "label.error": "Fout",
+  "label.error.code": "Fout code",
   "label.error.upper": "FOUT",
-  "label.ESP.encryption": "ESP Encryptie",
-  "label.ESP.hash": "ESP Hash",
-  "label.ESP.lifetime": "ESP Lifetime (secondes)",
-  "label.ESP.policy": "ESP policy",
   "label.esx.host": "ESX/ESXi Host",
+  "label.event": "gebeurtenis",
   "label.event.archived": "gebeurtenis gearchiveerd",
   "label.event.deleted": "gebeurtenis verwijderd",
-  "label.event": "gebeurtenis",
   "label.every": "elke",
   "label.example": "Voorbeeld",
   "label.expunge": "Ruim op",
   "label.external.link": "Externe link",
   "label.extractable": "Uitpakbaar",
   "label.extractable.lower": "ophaalbaar",
-  "label.f5.details": "F5 details",
   "label.f5": "F5",
+  "label.f5.details": "F5 details",
   "label.failed": "Mislukt",
   "label.featured": "Voorgesteld",
   "label.fetch.latest": "Haal laatste op",
@@ -729,26 +759,26 @@ var dictionary = {
   "label.gateway": "Gateway",
   "label.general.alerts": "Algemene Waarschuwingen",
   "label.generating.url": "Generen van URL",
-  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS configuratie",
   "label.globo.dns": "GloboDNS",
+  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS configuratie",
   "label.gluster.volume": "Volume",
   "label.go.step.2": "Ga naar Stap 2",
   "label.go.step.3": "Ga naar Stap 3",
   "label.go.step.4": "Ga naar Stap 4",
   "label.go.step.5": "Ga naar Stap 5",
   "label.gpu": "CPU",
+  "label.group": "Groep",
   "label.group.by.account": "groepeer per account",
   "label.group.by.cluster": "groepeer per cluster",
   "label.group.by.pod": "groepeer per pod",
   "label.group.by.zone": "groepeer per zone",
-  "label.group": "Groep",
   "label.group.optional": "Groep (Optioneel)",
+  "label.gslb": "GSLB",
   "label.gslb.assigned.lb": "toegewezen load balancing",
   "label.gslb.assigned.lb.more": "Wijs meer load balancing toe",
   "label.gslb.delete": "GSLB verwijderen",
   "label.gslb.details": "GSLB details",
   "label.gslb.domain.name": "GSLB Domein Naam",
-  "label.gslb": "GSLB",
   "label.gslb.lb.details": "load balancing details",
   "label.gslb.lb.remove": "verwijder load balancing van deze GSLB",
   "label.gslb.lb.rule": "load balancing regel",
@@ -756,10 +786,10 @@ var dictionary = {
   "label.gslb.service.private.ip": "GSLB service Private IP",
   "label.gslb.service.public.ip": "GSLB service Publiek IP",
   "label.gslb.servicetype": "Service Type",
+  "label.guest": "Gast",
   "label.guest.cidr": "Gast CIDR",
   "label.guest.end.ip": "Gast eind IP",
   "label.guest.gateway": "Gast Gateway",
-  "label.guest": "Gast",
   "label.guest.ip": "Gast IP Adres",
   "label.guest.ip.range": "Gast IP range",
   "label.guest.netmask": "Gast Netmask",
@@ -771,9 +801,9 @@ var dictionary = {
   "label.guest.traffic.vswitch.type": "vSwitch Gast Verkeer Type",
   "label.guest.type": "Gast Type",
   "label.ha.enabled": "HA ingeschakeld",
+  "label.health.check": "Health Check",
   "label.health.check.advanced.options": "geavanceerde opties:",
   "label.health.check.configurations.options": "configuratie opties:",
-  "label.health.check": "Health Check",
   "label.health.check.interval.in.sec": "gezondheid check interval (in sec)",
   "label.health.check.message.desc": "Uw load balancer zal automatisch gezondheidskeuringen op uw cloudstack instanties uitvoeren en allen verkeer routeren naar instanties die gezondheidskeuring doorstaan.",
   "label.health.check.wizard": "gezondheids controle tovenaar",
@@ -782,28 +812,23 @@ var dictionary = {
   "label.hide.ingress.rule": "Verberg Inkomende Regel",
   "label.hints": "Tips",
   "label.home": "Home",
-  "label.host.alerts": "Host Waarschuwingen",
   "label.host": "Host",
   "label.host.MAC": "Host MAC",
+  "label.host.alerts": "Host Waarschuwingen",
   "label.host.name": "Hostnaam",
-  "label.hosts": "Hosts",
   "label.host.tag": "machine kenteken",
   "label.host.tags": "Host Tags",
+  "label.hosts": "Hosts",
   "label.hourly": "Uurlijks",
   "label.hvm": "HVM",
-  "label.hypervisor.capabilities": "Hypervisor mogelijkheden",
+  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV verkeerslabel",
   "label.hypervisor": "Hypervisor",
-  "label.hypervisors": "Hypervisors",
+  "label.hypervisor.capabilities": "Hypervisor mogelijkheden",
   "label.hypervisor.snapshot.reserve": "Hypervisor Snapshot Reserve",
   "label.hypervisor.type": "Hypervisor Type",
   "label.hypervisor.version": "Hypervisor versie",
-  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV verkeerslabel",
+  "label.hypervisors": "Hypervisors",
   "label.id": "ID",
-  "label.IKE.DH": "IKE DH",
-  "label.IKE.encryption": "IKE Encryptie",
-  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
-  "label.IKE.lifetime": "IKE lifetime (secondes)",
-  "label.IKE.policy": "IKE policy",
   "label.info": "Info",
   "label.info.upper": "INFORMATIE",
   "label.ingress.rule": "Inkomende Regel",
@@ -819,9 +844,9 @@ var dictionary = {
   "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title": "Nu: Primaire opslag toevoegen",
   "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle": "Wat is secundaire opslag?",
   "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title": "Nu: Secundaire opslag toevoegen",
+  "label.installWizard.addZone.title": "Zone toevoegen",
   "label.installWizard.addZoneIntro.subtitle": "Wat is een zone?",
   "label.installWizard.addZoneIntro.title": "Nu: Zone toevoegen",
-  "label.installWizard.addZone.title": "Zone toevoegen",
   "label.installWizard.click.launch": "Klik op de lanceer knop.",
   "label.installWizard.subtitle": "Deze rondleiding gaat je helpen met het uitvoeren van de CloudStack&#8482 installatie",
   "label.installWizard.title": "Hallo en welkom bij CloudStack&#8482",
@@ -835,27 +860,26 @@ var dictionary = {
   "label.intermediate.certificate": "Intermediair certificaat {0}",
   "label.internal.dns.1": "Interne DNS 1",
   "label.internal.dns.2": "Interne DNS 2",
-  "label.internal.lb.details": "interne LB gegevens",
   "label.internal.lb": "interne LB",
-  "label.internallbvm": "interne LBVM",
+  "label.internal.lb.details": "interne LB gegevens",
   "label.internal.name": "Interne naam",
+  "label.internallbvm": "interne LBVM",
   "label.interval.type": "Interval Type",
   "label.introduction.to.cloudstack": "CloudStack&#8482 Introductie",
   "label.invalid.integer": "Onjuiste Waarde",
   "label.invalid.number": "Onjuist nummer",
   "label.invitations": "Uitnodigingen",
-  "label.invited.accounts": "Uitgenodigde accounts",
   "label.invite": "Uitnodigen",
   "label.invite.to": "Nodig uit voor",
+  "label.invited.accounts": "Uitgenodigde accounts",
+  "label.ip": "IP",
   "label.ip.address": "IP Adres",
-  "label.ipaddress": "IP Adres",
   "label.ip.allocations": "IP Allocaties",
-  "label.ip": "IP",
   "label.ip.limits": "Publieke IP Limieten",
   "label.ip.or.fqdn": "IP of FQDN",
   "label.ip.range": "IP Range",
   "label.ip.ranges": "IP Ranges",
-  "label.IPsec.preshared.key": "IPsec Preshared-Key",
+  "label.ipaddress": "IP Adres",
   "label.ips": "IPs",
   "label.ipv4.cidr": "IPv4 CIDR",
   "label.ipv4.dns1": "IPv4 DNS1",
@@ -864,31 +888,31 @@ var dictionary = {
   "label.ipv4.gateway": "IPv4 Gateway",
   "label.ipv4.netmask": "IPv4 Netmask",
   "label.ipv4.start.ip": "IPv4 Begin IP",
-  "label.ipv6.address": "IPv6 IP Address",
   "label.ipv6.CIDR": "IPv6 CIDR",
+  "label.ipv6.address": "IPv6 IP Address",
   "label.ipv6.dns1": "IPv6 DNS1",
   "label.ipv6.dns2": "IPv6 DNS2",
   "label.ipv6.end.ip": "IPv6 Eind IP",
   "label.ipv6.gateway": "IPv6 Gateway",
   "label.ipv6.start.ip": "IPv6 Begin IP",
-  "label.iscsi": "iSCSI",
   "label.is.default": "Is Standaard",
-  "label.iso.boot": "ISO Boot",
+  "label.is.redundant.router": "Redundant",
+  "label.is.shared": "Is Gedeeld",
+  "label.is.system": "Is Systeem",
+  "label.iscsi": "iSCSI",
   "label.iso": "ISO",
+  "label.iso.boot": "ISO Boot",
   "label.isolated.networks": "Geisoleerde netwerken",
   "label.isolation.method": "Isolatie methode",
   "label.isolation.mode": "Isolatie Modus",
   "label.isolation.uri": "Isolatie URI",
-  "label.is.redundant.router": "Redundant",
-  "label.is.shared": "Is Gedeeld",
-  "label.is.system": "Is Systeem",
   "label.item.listing": "Items lijst",
   "label.japanese.keyboard": "Japans toetsenbord",
-  "label.keep.colon": "bewaar:",
   "label.keep": "Bewaar",
+  "label.keep.colon": "bewaar:",
+  "label.key": "Sleutel",
   "label.keyboard.language": "toetsenbord taal",
   "label.keyboard.type": "Toetsenbord type",
-  "label.key": "Sleutel",
   "label.kvm.traffic.label": "KVM verkeer label",
   "label.label": "Label",
   "label.lang.arabic": "Arabisch",
@@ -917,7 +941,6 @@ var dictionary = {
   "label.lb.algorithm.leastconn": "Minste connecties",
   "label.lb.algorithm.roundrobin": "Round-robin",
   "label.lb.algorithm.source": "Bron",
-  "label.LB.isolation": "LB isolatie",
   "label.ldap.configuration": "LDAP Configuratie",
   "label.ldap.group.name": "LDAP Groep",
   "label.ldap.link.type": "Type",
@@ -930,27 +953,25 @@ var dictionary = {
   "label.load.balancing": "Load Balancing",
   "label.load.balancing.policies": "Load balancing policies",
   "label.loading": "Laden",
-  "label.local.file": "lokaal bestand",
   "label.local": "Lokaal",
+  "label.local.file": "lokaal bestand",
+  "label.local.storage": "Lokale Opslag",
   "label.local.storage.enabled": "Schakel locale opslag voor gebruiker VMs in",
   "label.local.storage.enabled.system.vms": "zet lokale opslag voor systeem VMs aan",
-  "label.local.storage": "Lokale Opslag",
   "label.login": "Login",
   "label.logout": "Log uit",
   "label.lun": "LUN",
-  "label.LUN.number": "LUN #",
   "label.lxc.traffic.label": "LXC verkeerslabel",
   "label.make.project.owner": "Maak account project eigenaar",
   "label.make.redundant": "Maak redundant",
-  "label.managed": "beheerd(e)",
   "label.manage": "Beheer",
-  "label.management.ips": "Beheers IP Adressen",
+  "label.manage.resources": "Beheer Resources",
+  "label.managed": "beheerd(e)",
   "label.management": "Beheer",
+  "label.management.ips": "Beheers IP Adressen",
   "label.management.server": "Beheers Machine",
-  "label.manage.resources": "Beheer Resources",
   "label.max.cpus": "Max. CPU cores",
   "label.max.guest.limit": "Max. Instanties",
-  "label.maximum": "Maximaal",
   "label.max.instances": "Max Instances",
   "label.max.memory": "Max. geheugen (MiB)",
   "label.max.networks": "Max. netwerken",
@@ -962,12 +983,13 @@ var dictionary = {
   "label.max.vms": "Max. VMs per gebruiker",
   "label.max.volumes": "Max. volumes",
   "label.max.vpcs": "Max. VPCs",
+  "label.maximum": "Maximaal",
   "label.may.continue": "U kunt nu verder gaan.",
   "label.md5.checksum": "MD5 checksum",
+  "label.memory": "Geheugen",
   "label.memory.allocated": "Geheugen Gealloceerd",
   "label.memory.limits": "Geheugen limieten (MiB)",
   "label.memory.mb": "Geheugen (in MB)",
-  "label.memory": "Geheugen",
   "label.memory.total": "Totaal Geheugen",
   "label.memory.used": "Geheugen gebruikt",
   "label.menu.accounts": "Accounts",
@@ -1004,14 +1026,15 @@ var dictionary = {
   "label.menu.sshkeypair": "SSH sleutelpaar",
   "label.menu.stopped.instances": "Uitgeschakelde Instanties",
   "label.menu.storage": "Opslag",
-  "label.menu.system.service.offerings": "Systeem Aanbiedingen",
   "label.menu.system": "Systeem",
+  "label.menu.system.service.offerings": "Systeem Aanbiedingen",
   "label.menu.system.vms": "Systeem VMs",
   "label.menu.templates": "Templates",
   "label.menu.virtual.appliances": "Virtueele Appliances",
   "label.menu.virtual.resources": "Virtuele Resources",
   "label.menu.volumes": "Volumes",
   "label.menu.vpc.offerings": "VPC Aanbiedingen",
+  "label.metrics": "meet-gegevens",
   "label.metrics.allocated": "Gebruikt",
   "label.metrics.clusters": "Clusters",
   "label.metrics.cpu.allocated": "CPU allocatie",
@@ -1019,8 +1042,8 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.cpu.total": "totaal",
   "label.metrics.cpu.usage": "CPU gebruik",
   "label.metrics.cpu.used.avg": "Gebruikt",
-  "label.metrics.disk.allocated": "Gebruikt",
   "label.metrics.disk": "schijf",
+  "label.metrics.disk.allocated": "Gebruikt",
   "label.metrics.disk.iops.total": "IOPS",
   "label.metrics.disk.read": "lees",
   "label.metrics.disk.size": "Grootte",
@@ -1036,7 +1059,6 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.memory.total": "totaal",
   "label.metrics.memory.usage": "geheugen gebruik",
   "label.metrics.memory.used.avg": "Gebruikt",
-  "label.metrics": "meet-gegevens",
   "label.metrics.name": "Naam",
   "label.metrics.network.read": "lees",
   "label.metrics.network.usage": "netwerk gebruik",
@@ -1048,8 +1070,8 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.state": "Staat",
   "label.metrics.storagepool": "opslag poel",
   "label.metrics.vm.name": "VM naam",
-  "label.migrate.instance.to.host": "Migreer instantie naar andere host",
   "label.migrate.instance.to": "Migreer instantie naar",
+  "label.migrate.instance.to.host": "Migreer instantie naar andere host",
   "label.migrate.instance.to.ps": "Migreer instantie naar andere primaire opslag",
   "label.migrate.lb.vm": "Migreer LB VM",
   "label.migrate.router.to": "Migreer Router naar",
@@ -1058,9 +1080,9 @@ var dictionary = {
   "label.migrate.to.storage": "Migreer naar opslag",
   "label.migrate.volume": "Migreer volume",
   "label.migrate.volume.to.primary.storage": "Migreer volume naar andere primaire opslag",
-  "label.minimum": "Minimum",
   "label.min.instances": "Min Instances",
   "label.min.past.the.hr": "min na het uur",
+  "label.minimum": "Minimum",
   "label.minute.past.hour": "Minuten na het uur",
   "label.minutes.past.hour": "minu(u)t(en) in het laatste uur",
   "label.mode": "Modus",
@@ -1074,17 +1096,18 @@ var dictionary = {
   "label.my.account": "Mijn Account",
   "label.my.network": "Mijn netwerk",
   "label.my.templates": "Mijn templates",
-  "label.name.lower": "naam",
+  "label.na": "N/A",
   "label.name": "Naam",
+  "label.name.lower": "naam",
   "label.name.optional": "Naam (Optioneel)",
-  "label.na": "N/A",
   "label.nat.port.range": "NAT Poort Range",
+  "label.netScaler": "NetScaler",
   "label.netmask": "Netmask",
   "label.netscaler.details": "NetScaler details",
-  "label.netScaler": "NetScaler",
+  "label.network": "Netwerk",
   "label.network.ACL": "Netwerk ACL",
-  "label.network.ACLs": "Netwerk ACLs",
   "label.network.ACL.total": "Netwerk ACL Totaal",
+  "label.network.ACLs": "Netwerk ACLs",
   "label.network.addVM": "Voeg netwerk toe aan VM",
   "label.network.cidr": "Network CIDR",
   "label.network.desc": "Netwerk Beschr.",
@@ -1094,23 +1117,22 @@ var dictionary = {
   "label.network.domain": "Netwerk Domein",
   "label.network.domain.text": "Netwerk Domein",
   "label.network.id": "Netwerk ID",
-  "label.networking.and.security": "Netwerken en beveiliging",
   "label.network.label.display.for.blank.value": "Gebruik standaard gateway",
   "label.network.limits": "Netwerk limieten",
   "label.network.name": "Netwerk Naam",
-  "label.network": "Netwerk",
+  "label.network.offering": "Netwerk Aanbieding",
   "label.network.offering.details": "netwerk offerte gegevens",
   "label.network.offering.display.text": "Netwerk Aanbieding Weergave Tekst",
   "label.network.offering.id": "Netwerk Aanbieding ID",
   "label.network.offering.name": "Netwerk Aanbieding Naam",
-  "label.network.offering": "Netwerk Aanbieding",
-  "label.network.rate.megabytes": "Netwerk Snelheid (MB/s)",
   "label.network.rate": "Netwerk Snelheid (Mb/s)",
+  "label.network.rate.megabytes": "Netwerk Snelheid (MB/s)",
   "label.network.read": "Netwerk gelezen",
   "label.network.service.providers": "Netwerk Service Aanbieders",
-  "label.networks": "Netwerken",
   "label.network.type": "Netwerk Type",
   "label.network.write": "Netwerk geschreven",
+  "label.networking.and.security": "Netwerken en beveiliging",
+  "label.networks": "Netwerken",
   "label.new": "Nieuw",
   "label.new.password": "Nieuw wachtwoord",
   "label.new.project": "Nieuw Project",
@@ -1128,6 +1150,7 @@ var dictionary = {
   "label.nicira.nvp.details": "Nicira NVP details",
   "label.nicira.transportzoneuuid": "Transport Zone Uuid",
   "label.nics": "NICs",
+  "label.no": "Nee",
   "label.no.actions": "Geen Beschikbare Acties",
   "label.no.alerts": "Geen Recente Waarschuwingen",
   "label.no.data": "Geen data om weer te geven",
@@ -1135,12 +1158,12 @@ var dictionary = {
   "label.no.grouping": "(Geen groepering)",
   "label.no.isos": "Geen beschikbare ISOs",
   "label.no.items": "Geen Beschikbare Items",
-  "label.none": "Geen",
-  "label.no": "Nee",
   "label.no.security.groups": "Geen Beschikbare Security Groups",
-  "label.not.found": "Niet gevonden",
   "label.no.thanks": "Nee bedankt",
+  "label.none": "Geen",
+  "label.not.found": "Niet gevonden",
   "label.notifications": "Notificaties",
+  "label.num.cpu.cores": "Aantal CPU Cores",
   "label.number.of.clusters": "Aantal Clusters",
   "label.number.of.cpu.sockets": "Het aantal CPU sockets",
   "label.number.of.hosts": "Aantal Hosts",
@@ -1148,22 +1171,22 @@ var dictionary = {
   "label.number.of.system.vms": "Aantal Systeem VMs",
   "label.number.of.virtual.routers": "Aantal Virtual Routers",
   "label.number.of.zones": "Aantal Zones",
-  "label.num.cpu.cores": "Aantal CPU Cores",
   "label.numretries": "Keren opnieuw geprorbeerd",
   "label.ocfs2": "OCFS2",
-  "label.offer.ha": "HA aanbieden",
   "label.of.month": "van de maand",
+  "label.offer.ha": "HA aanbieden",
   "label.ok": "OK",
-  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight Controller Details",
+  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
   "label.opendaylight.controller": "OpenDaylight Controller",
+  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight Controller Details",
   "label.opendaylight.controllers": "OpenDaylight Controllers",
-  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
   "label.operator": "operator",
   "label.optional": "Optioneel",
   "label.order": "Volgorde",
   "label.os.preference": "OS Voorkeur",
   "label.os.type": "OS Type",
   "label.other": "anders",
+  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.action": "Actie",
   "label.outofbandmanagement.action.issue": "Issue Out-of-band Management Power Action",
   "label.outofbandmanagement.address": "Address",
@@ -1172,95 +1195,87 @@ var dictionary = {
   "label.outofbandmanagement.disable": "Disable Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.driver": "Driver",
   "label.outofbandmanagement.enable": "Enable Out-of-band Management",
-  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.password": "Wachtwoord",
   "label.outofbandmanagement.port": "Poort",
   "label.outofbandmanagement.reenterpassword": "Re-enter Password",
   "label.outofbandmanagement.username": "Gebruikersnaam",
   "label.override.guest.traffic": "Overschrijf Gast Verkeer",
   "label.override.public.traffic": "Overschrijf Publiek Verkeer",
+  "label.ovm.traffic.label": "OVM verkeerslabel",
   "label.ovm3.cluster": "inheems clustering",
   "label.ovm3.pool": "inheemse pooling",
   "label.ovm3.traffic.label": "OVM3 verkeer etiket",
   "label.ovm3.vip": "Master VIP IP ip",
-  "label.ovm.traffic.label": "OVM verkeerslabel",
   "label.ovs": "OVS",
   "label.owned.public.ips": "Publieke IP Adressen in beheer",
   "label.owner.account": "Account Eigenaar",
   "label.owner.domain": "Domein Eigenaar",
   "label.palo.alto.details": "Palo Alto details",
-  "label.PA.log.profile": "Palo Alto Log Profiel",
-  "label.PA": "Palo Alto",
   "label.parent.domain": "Bovenliggend Domein",
   "label.passive": "passief",
+  "label.password": "Wachtwoord",
   "label.password.enabled": "Wachtwoord Ingeschakeld",
   "label.password.lower": "wachtwoord",
-  "label.password": "Wachtwoord",
   "label.password.reset.confirm": "Het wachtwoord is gereset naar",
   "label.path": "Pad",
-  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto Threat Profiel",
   "label.perfect.forward.secrecy": "Perfect Forward Secrecy",
   "label.permission": "Permission",
   "label.persistent": "Persistent",
+  "label.physical.network": "Fysiek Netwerk",
   "label.physical.network.ID": "Fysiek netwerk ID",
   "label.physical.network.name": "fysieke netwerk naam",
-  "label.physical.network": "Fysiek Netwerk",
-  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS wachtwoord",
-  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS gebruikersnaam",
-  "label.PING.dir": "PING Directory",
   "label.ping.path": "ping pad",
-  "label.PING.storage.IP": "PING opslag IP",
   "label.planner.mode": "Planner modus",
   "label.please.complete.the.following.fields": "vul alstublieft de volgende velden volledig af",
   "label.please.specify.netscaler.info": "Geef hier informatie van de Netscaler op",
   "label.please.wait": "Een ogenblik geduld a.u.b.",
   "label.plugin.details": "Plugin details",
   "label.plugins": "Plugins",
+  "label.pod": "Pod",
   "label.pod.dedicated": "Pod toegewijd",
   "label.pod.name": "Pod Naam",
-  "label.pod": "Pod",
   "label.pods": "Pods",
   "label.polling.interval.sec": "Polling Interval (in sec)",
+  "label.port": "Poort",
+  "label.port.forwarding": "Port Forwarding",
+  "label.port.forwarding.policies": "Port forwarding policies",
+  "label.port.range": "Port Range",
   "label.portable.ip": "verplaatsbaar IP",
   "label.portable.ip.range.details": "Porteerbare IP Range details",
   "label.portable.ip.ranges": "Porteerbare IP Ranges",
   "label.portable.ips": "Porteerbare IPs",
-  "label.port.forwarding.policies": "Port forwarding policies",
-  "label.port.forwarding": "Port Forwarding",
-  "label.port": "Poort",
-  "label.port.range": "Port Range",
   "label.powerstate": "Power State",
-  "label.PreSetup": "PreSetup",
-  "label.previous": "Vorige",
   "label.prev": "Terug",
+  "label.previous": "Vorige",
   "label.primary.allocated": "Primaire Opslag Gealloceerd",
   "label.primary.network": "Primair Netwerk",
+  "label.primary.storage": "Primaire Opslag",
   "label.primary.storage.count": "Primaire Opslag Pools",
   "label.primary.storage.limits": "Primaire Opslag limieten (GiB)",
-  "label.primary.storage": "Primaire Opslag",
   "label.primary.used": "Primaire Opslag Gebruikt",
   "label.private.Gateway": "Privé Gateway",
   "label.private.interface": "Privé Interface",
   "label.private.ip": "Privé IP Adres",
   "label.private.ip.range": "Privé IP Range",
   "label.private.ips": "Privé IP adressen",
-  "label.privatekey": "PKCS#8 Private Key",
   "label.private.key": "privé sleutel",
   "label.private.network": "Privé Netwerk",
   "label.private.port": "Privé Port",
   "label.private.zone": "Privé Zone",
+  "label.privatekey": "PKCS#8 Private Key",
   "label.profile": "Profiel",
+  "label.project": "Project",
   "label.project.dashboard": "Project Dashboard",
   "label.project.id": "Project ID",
   "label.project.invite": "Nodig uit voor project",
   "label.project.name": "Project naam",
-  "label.project": "Project",
-  "label.projects": "Projecten",
   "label.project.view": "Project Weergave",
-  "label.protocol.number": "protocol nummer",
+  "label.projects": "Projecten",
   "label.protocol": "Protocol",
+  "label.protocol.number": "protocol nummer",
   "label.provider": "Provider",
   "label.providers": "Providers",
+  "label.public": "Publiek",
   "label.public.interface": "Publieke Interface",
   "label.public.ip": "Publiek IP Adres",
   "label.public.ips": "Publieke IP Adressen",
@@ -1269,13 +1284,11 @@ var dictionary = {
   "label.public.load.balancer.provider": "Publieke Load Balancer Provider",
   "label.public.network": "Publiek netwerk",
   "label.public.port": "Publieke Poort",
-  "label.public": "Publiek",
   "label.public.traffic": "Publiek verkeer",
   "label.public.traffic.vswitch.name": "vSwitch Publiek Verkeer Naam",
   "label.public.traffic.vswitch.type": "vSwitch Publiek Verkeer Type",
   "label.public.zone": "Publieke Zone",
   "label.purpose": "Doel",
-  "label.Pxe.server.type": "PXE Server Type",
   "label.qos.type": "QoS Type",
   "label.quickview": "Sneloverzicht",
   "label.quiesce.vm": "Quiesce VM",
@@ -1301,16 +1314,16 @@ var dictionary = {
   "label.quota.remove": "verwijder quota",
   "label.quota.startdate": "start datum",
   "label.quota.startquota": "start quota",
+  "label.quota.state": "Staat",
+  "label.quota.statement": "verklaring",
   "label.quota.statement.balance": "quota balans",
   "label.quota.statement.bydates": "verklaring",
   "label.quota.statement.quota": "quota gebruik",
-  "label.quota.statement": "verklaring",
   "label.quota.statement.tariff": "quota tarief",
-  "label.quota.state": "Staat",
   "label.quota.summary": "samenvatting",
+  "label.quota.tariff": "tarief",
   "label.quota.tariff.edit": "wijzig tarief",
   "label.quota.tariff.effectivedate": "effectieve datum",
-  "label.quota.tariff": "tarief",
   "label.quota.tariff.value": "tarief waarde",
   "label.quota.total": "totaal",
   "label.quota.totalusage": "totaal gebruik",
@@ -1318,27 +1331,27 @@ var dictionary = {
   "label.quota.type.unit": "gebruik eenheid",
   "label.quota.usage": "quota verbruik",
   "label.quota.value": "quota waarde",
+  "label.rbd": "RBD",
   "label.rbd.id": "Cephx gebruiker",
   "label.rbd.monitor": "Ceph monitor",
   "label.rbd.pool": "Ceph pool",
-  "label.rbd": "RBD",
   "label.rbd.secret": "Cephx secret",
   "label.reboot": "Reboot",
   "label.recent.errors": "Recente Fouten",
   "label.recover.vm": "Herstel VM",
-  "label.redundant.router.capability": "Redundante router mogelijkheden",
   "label.redundant.router": "Redundante Router",
+  "label.redundant.router.capability": "Redundante router mogelijkheden",
   "label.redundant.state": "Redundante staat",
   "label.redundant.vpc": "Redundante VPC",
-  "label.refresh.blades": "Ververs Blades",
   "label.refresh": "Ververs",
+  "label.refresh.blades": "Ververs Blades",
+  "label.region": "Regio",
   "label.region.details": "regio gegevens",
   "label.regionlevelvpc": "Region Level VPC",
-  "label.region": "Regio",
   "label.reinstall.vm": "Herinstalleer VM",
   "label.related": "Samenhangend",
-  "label.release.account.lowercase": "ontkoppel van account",
   "label.release.account": "Ontkoppel van Account",
+  "label.release.account.lowercase": "ontkoppel van account",
   "label.release.dedicated.cluster": "Toegewijd Cluster loskoppelen",
   "label.release.dedicated.host": "Toegewijde Host ontkoppelen",
   "label.release.dedicated.pod": "Toegewijde Pod loskoppelen",
@@ -1364,32 +1377,32 @@ var dictionary = {
   "label.remove.vm.from.lb": "Verwijder VM van load balancer regel",
   "label.remove.vm.load.balancer": "verwijder VM uit de load balancer",
   "label.remove.vmware.datacenter": "VMware datacenter verwijderen",
-  "label.remove.vpc.offering": "VPC aanbieding verwijderen",
   "label.remove.vpc": "verwijder VPC",
+  "label.remove.vpc.offering": "VPC aanbieding verwijderen",
   "label.removing": "Verwijderen",
   "label.removing.user": "Verwijderen Gebruiker",
   "label.reource.id": "Verbruik ID",
-  "label.replace.acl.list": "vervang ACL lijst",
   "label.replace.acl": "vervang ACL",
+  "label.replace.acl.list": "vervang ACL lijst",
   "label.required": "Vereist",
   "label.requires.upgrade": "Upgrade Benodigd",
   "label.reserved.ip.range": "Gereserveerde IP Range",
   "label.reserved.system.gateway": "Gereseveerde systeem gateway",
   "label.reserved.system.ip": "Gereserveerd Systeem IP",
   "label.reserved.system.netmask": "Gereserveerd systeem netmask",
-  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "zet SSH sleutelpaar terug op VM",
+  "label.reset.VPN.connection": "Reset VPN verbinding",
   "label.reset.ssh.key.pair": "zet SSH sleutelpaar terug",
+  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "zet SSH sleutelpaar terug op VM",
   "label.resetVM": "Reset VM",
-  "label.reset.VPN.connection": "Reset VPN verbinding",
   "label.resize.new.offering.id": "Nieuwe Aanbieding",
   "label.resize.new.size": "Nieuwe grootte (GB)",
   "label.resize.shrink.ok": "Verklein OK",
+  "label.resource": "Verbruik",
   "label.resource.limit.exceeded": "resource limiet overschreden",
   "label.resource.limits": "Verbruikslimieten",
   "label.resource.name": "Verbruik Naam",
-  "label.resource": "Verbruik",
-  "label.resources": "Verbruiken",
   "label.resource.state": "Verbruik staat",
+  "label.resources": "Verbruiken",
   "label.response.timeout.in.sec": "antwoord wachttijd (in sec)",
   "label.restart.network": "Herstart netwerk",
   "label.restart.required": "Herstart benodigd",
@@ -1406,10 +1419,10 @@ var dictionary = {
   "label.root.disk.offering": "Root Schijf Aanbieding",
   "label.root.disk.size": "Root disk size (GB)",
   "label.router.vm.scaled.up": "Router VM Omhoog Geschaald",
-  "label.routing.host": "routeer machine",
   "label.routing": "Routing",
-  "label.rule.number": "Regel Nummer",
+  "label.routing.host": "routeer machine",
   "label.rule": "Rule",
+  "label.rule.number": "Regel Nummer",
   "label.rules": "Regels",
   "label.running.vms": "Draaiende VMs",
   "label.s3.access_key": "Toegangssleutel",
@@ -1425,30 +1438,32 @@ var dictionary = {
   "label.saml.enable": "authoriseer SAML SSO",
   "label.saml.entity": "identificeer leverancier",
   "label.saturday": "Zaterdag",
+  "label.save": "Opslaan",
   "label.save.and.continue": "Opslaan en verder gaan",
   "label.save.changes": "Bewaar wijzigingen",
-  "label.save": "Opslaan",
   "label.saving.processing": "Opslaan....",
+  "label.scale.up.policy": "schaal op beleid",
   "label.scaledown.policy": "verklein beleid",
   "label.scaleup.policy": "vergoot beleid",
-  "label.scale.up.policy": "schaal op beleid",
   "label.scope": "Scope",
   "label.search": "Zoeken",
   "label.secondary.ips": "Secundaire IPs",
   "label.secondary.isolated.vlan.id": "Secundair Geisoleerd VLAN ID",
-  "label.secondary.staging.store.details": "Secundaire Staging Opslag details",
   "label.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag",
+  "label.secondary.staging.store.details": "Secundaire Staging Opslag details",
+  "label.secondary.storage": "Secundaire Opslag",
   "label.secondary.storage.count": "Secundaire Opslag Pools",
   "label.secondary.storage.details": "Secundaire Opslag details",
   "label.secondary.storage.limits": "Secundaire Opslag limieten (GiB)",
-  "label.secondary.storage": "Secundaire Opslag",
   "label.secondary.storage.vm": "Secundaire Opslag VM",
   "label.secondary.used": "Secundaire Opslag Gebruikt",
   "label.secret.key": "Geheime sleutel",
-  "label.security.group.name": "Security Group Naam",
   "label.security.group": "Security Group",
-  "label.security.groups.enabled": "Security Groups Ingeschakeld",
+  "label.security.group.name": "Security Group Naam",
   "label.security.groups": "Security Groups",
+  "label.security.groups.enabled": "Security Groups Ingeschakeld",
+  "label.select": "Selecteer",
+  "label.select-view": "Selecteer Weergave",
   "label.select.a.template": "Selecteer een template",
   "label.select.a.zone": "Selecteer een zone",
   "label.select.instance": "Selecteer een instance",
@@ -1457,26 +1472,23 @@ var dictionary = {
   "label.select.offering": "Selecteer Aanbieding",
   "label.select.project": "Selecteer Project",
   "label.select.region": "Select regio",
-  "label.select": "Selecteer",
   "label.select.template": "Selecteer Template",
   "label.select.tier": "Selecteer Tier",
-  "label.select-view": "Selecteer Weergave",
   "label.select.vm.for.static.nat": "Selecteer VM voor static NAT",
   "label.sent": "Verstuurd",
   "label.server": "Server",
   "label.service.capabilities": "Service Mogelijkheden",
-  "label.service.offering.details": "dienst offerte gegevens",
   "label.service.offering": "Service Aanbieding",
-  "label.services": "Diensten",
+  "label.service.offering.details": "dienst offerte gegevens",
   "label.service.state": "Service Status",
+  "label.services": "Diensten",
   "label.session.expired": "Sessie Verlopen",
   "label.set.default.NIC": "Stel standaard NIC in",
+  "label.set.up.zone.type": "Stel zone type in",
   "label.settings": "Instellingen",
-  "label.setup.network": "creëer netwerk",
   "label.setup": "Instellen",
+  "label.setup.network": "creëer netwerk",
   "label.setup.zone": "creëer zone",
-  "label.set.up.zone.type": "Stel zone type in",
-  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
   "label.shared": "Gedeeld",
   "label.show.advanced.settings": "Geavaceerde instellingen weergeven",
   "label.show.ingress.rule": "Toon Inkomende Regel",
@@ -1488,14 +1500,12 @@ var dictionary = {
   "label.smb.domain": "SMB Domein",
   "label.smb.password": "SMB Wachtwoord",
   "label.smb.username": "SMB Gebruikersnaam",
+  "label.snapshot": "Snapshot",
   "label.snapshot.limits": "Snapshot Limieten",
   "label.snapshot.name": "Snapshot Naam",
-  "label.snapshot.schedule": "creëer herhaalde momentopname",
-  "label.snapshot": "Snapshot",
   "label.snapshot.s": "Snapshots",
+  "label.snapshot.schedule": "creëer herhaalde momentopname",
   "label.snapshots": "Snapshots",
-  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
-  "label.SNMP.port": "SNMP Poort",
   "label.sockets": "CPU Sockets",
   "label.source.ip.address": "bron IP adres",
   "label.source.nat": "Source NAT",
@@ -1504,11 +1514,10 @@ var dictionary = {
   "label.specify.IP.ranges": "Specificeer IP ranges",
   "label.specify.vlan": "Specificeer VLAN",
   "label.specify.vxlan": "Specificeer VXLAN",
-  "label.SR.name": "SR Name-Label",
-  "label.srx.details": "SRX details",
   "label.srx": "SRX",
-  "label.ssh.key.pair.details": "SSH sleutelpaar gegevens",
+  "label.srx.details": "SRX details",
   "label.ssh.key.pair": "SSH sleutelpaar",
+  "label.ssh.key.pair.details": "SSH sleutelpaar gegevens",
   "label.ssh.key.pairs": "SSH sleutel paren",
   "label.standard.us.keyboard": "standaard (Amerikaans-US) toetsenbord",
   "label.start.IP": "Start IP",
@@ -1518,8 +1527,8 @@ var dictionary = {
   "label.start.vlan": "start VLAN",
   "label.start.vxlan": "start VXLAN",
   "label.state": "Staat",
-  "label.static.nat.enabled": "Static NAT Ingeschakeld",
   "label.static.nat": "Static NAT",
+  "label.static.nat.enabled": "Static NAT Ingeschakeld",
   "label.static.nat.to": "Static NAT naar",
   "label.static.nat.vm.details": "Static NAT VM Details",
   "label.static.routes": "statische routes",
@@ -1535,8 +1544,8 @@ var dictionary = {
   "label.step.4.title": "Stap 4: <strong>Netwerk</strong>",
   "label.step.5": "Stap 5",
   "label.step.5.title": "Stap 5: <strong>Beoordeel</strong>",
-  "label.stickiness.method": "kleef methode",
   "label.stickiness": "Stickiness",
+  "label.stickiness.method": "kleef methode",
   "label.sticky.cookie-name": "Cookie naam",
   "label.sticky.domain": "Domein",
   "label.sticky.expire": "Verloopt",
@@ -1550,11 +1559,11 @@ var dictionary = {
   "label.sticky.prefix": "Prefix",
   "label.sticky.request-learn": "Request learn",
   "label.sticky.tablesize": "Tabel grootte",
+  "label.stop": "Stop",
   "label.stop.lb.vm": "Stop LB VM",
   "label.stopped.vms": "Uitgeschakelde VMs",
-  "label.stop": "Stop",
-  "label.storage.pool": "opslag poel",
   "label.storage": "Opslag",
+  "label.storage.pool": "opslag poel",
   "label.storage.tags": "Opslag Tags",
   "label.storage.traffic": "Opslag Verkeer",
   "label.storage.type": "Opslag Type",
@@ -1570,43 +1579,42 @@ var dictionary = {
   "label.suspend.project": "Pauzeer Project",
   "label.switch.type": "Switch Type",
   "label.system.capacity": "Systeem Capaciteit",
-  "label.system.offering.for.router": "Systeem Aanbieding voor Router",
   "label.system.offering": "Systeem Aanbieding",
-  "label.system.service.offering.details": "systeem dienst offerte gegevens:",
+  "label.system.offering.for.router": "Systeem Aanbieding voor Router",
   "label.system.service.offering": "Systeem Service Aanbieding",
+  "label.system.service.offering.details": "systeem dienst offerte gegevens:",
+  "label.system.vm": "Systeem VM",
   "label.system.vm.details": "Systeem VM details",
   "label.system.vm.scaled.up": "Systeem VM omhoog geschaald",
-  "label.system.vms": "Systeem VMs",
-  "label.system.vm": "Systeem VM",
   "label.system.vm.type": "Systeem VM type",
+  "label.system.vms": "Systeem VMs",
   "label.system.wide.capacity": "Systeembreede capaciteit",
-  "label.tagged": "Tagged",
   "label.tag.key": "Tag Sleutel",
-  "label.tags": "Tags",
   "label.tag.value": "Tag Waarde",
+  "label.tagged": "Tagged",
+  "label.tags": "Tags",
   "label.target.iqn": "Doel IQN",
   "label.task.completed": "Taak uitgevoerd",
-  "label.template.limits": "Template Limieten",
   "label.template": "Template",
-  "label.TFTP.dir": "TFTP Directory",
+  "label.template.limits": "Template Limieten",
   "label.tftp.root.directory": "TFTP root directory",
   "label.theme.default": "Standaard Thema",
   "label.theme.grey": "Aangepast - Grijs",
   "label.theme.lightblue": "Aangepast - Licht Blauw",
   "label.threshold": "marge",
   "label.thursday": "Donderdag",
-  "label.tier.details": "Tier details",
   "label.tier": "Tier",
-  "label.time.colon": "tijd:",
-  "label.timeout.in.second ": " timeout (seconden)",
-  "label.timeout": "Timeout",
+  "label.tier.details": "Tier details",
   "label.time": "Tijd",
-  "label.timezone.colon": "tijdszone:",
+  "label.time.colon": "tijd:",
   "label.time.zone": "Tijdzone",
+  "label.timeout": "Timeout",
+  "label.timeout.in.second ": " timeout (seconden)",
   "label.timezone": "Tijdzone",
+  "label.timezone.colon": "tijdszone:",
   "label.token": "Token",
-  "label.total.cpu": "Totaal CPU",
   "label.total.CPU": "Totaal CPU",
+  "label.total.cpu": "Totaal CPU",
   "label.total.hosts": "Totaal Hosts",
   "label.total.memory": "Totaal Geheugen",
   "label.total.of.ip": "totaal aantal IP adressen",
@@ -1616,12 +1624,12 @@ var dictionary = {
   "label.total.virtual.routers.upgrade": "Totaal Virtueele Routers die een ugrade nodig hebben",
   "label.total.vms": "Totaal VMs",
   "label.traffic.label": "Verkeerslabel",
-  "label.traffic.types": "Verkeer Types",
   "label.traffic.type": "Verkeer Type",
+  "label.traffic.types": "Verkeer Types",
   "label.tuesday": "Dinsdag",
+  "label.type": "Type",
   "label.type.id": "Type ID",
   "label.type.lower": "type",
-  "label.type": "Type",
   "label.ucs": "UCS",
   "label.uk.keyboard": "Brits toetsenbord",
   "label.unavailable": "Niet beschikbaar",
@@ -1629,151 +1637,144 @@ var dictionary = {
   "label.unlimited": "Ongelimiteerd",
   "label.untagged": "Untagged",
   "label.update.project.resources": "Update project verbruik",
-  "label.update.ssl.cert": " SSL Certificaat",
   "label.update.ssl": " SSL Certificaat",
+  "label.update.ssl.cert": " SSL Certificaat",
   "label.updating": "Bezig met updaten",
   "label.upgrade.required": "Upgrade is benodigd",
   "label.upgrade.router.newer.template": "Upgrade Router om nieuwe Template te gebruiken",
+  "label.upload": "Upload",
   "label.upload.from.local": "laad vanuit lokaal",
   "label.upload.template.from.local": "laad sjabloon vanuit lokaal",
-  "label.upload": "Upload",
+  "label.upload.volume": "Upload Volume",
   "label.upload.volume.from.local": "laad volume vanuit lokaal",
   "label.upload.volume.from.url": "laad volume vanuit een webadres",
-  "label.upload.volume": "Upload Volume",
   "label.url": "URL",
   "label.usage.interface": "Verbruik Interface",
   "label.usage.sanity.result": "gebruiks zingevings resultaat",
   "label.usage.server": "gebruik server",
   "label.usage.type": "gebruik type",
   "label.usage.unit": "eenheid",
+  "label.use.vm.ip": "Gebruik VM IP:",
+  "label.use.vm.ips": "Gebruik VM IPs",
   "label.used": "Gebruikt",
+  "label.user": "Gebruiker",
   "label.user.data": "Gebruiker Data",
   "label.user.details": "gebruikers gegevens",
-  "label.username.lower": "gebruikersnaam",
+  "label.user.vm": "gebruiker VM",
   "label.username": "Gebruikersnaam",
+  "label.username.lower": "gebruikersnaam",
   "label.users": "Gebruikers",
-  "label.user": "Gebruiker",
-  "label.user.vm": "gebruiker VM",
-  "label.use.vm.ips": "Gebruik VM IPs",
-  "label.use.vm.ip": "Gebruik VM IP:",
+  "label.vSwitch.type": "vSwitch type",
   "label.value": "Waarde",
   "label.vcdcname": "vCenter DC naam",
+  "label.vcenter": "vcenter",
   "label.vcenter.cluster": "vCenter Cluster",
   "label.vcenter.datacenter": "vCenter Datacenter",
   "label.vcenter.datastore": "VCenter Datastore",
   "label.vcenter.host": "vCenter Host",
   "label.vcenter.password": "vCenter Wachtwoord",
   "label.vcenter.username": "vCenter Gebruikersnaam",
-  "label.vcenter": "vcenter",
   "label.vcipaddress": "vCenter IP Adres",
   "label.version": "Versie",
+  "label.vgpu": "VGPU",
   "label.vgpu.max.resolution": "Maximale resolutie",
   "label.vgpu.max.vgpu.per.gpu": "vGPUs per GPU",
   "label.vgpu.remaining.capacity": "Overgebleven capaciteit",
   "label.vgpu.type": "vCPU type",
-  "label.vgpu": "VGPU",
   "label.vgpu.video.ram": "Video RAM",
+  "label.view": "Toon",
   "label.view.all": "Toon alle",
   "label.view.console": "Toon console",
-  "label.viewing": "Weergeven",
   "label.view.more": "Toon meer",
   "label.view.secondary.ips": "Toon secundaire IPs",
-  "label.view": "Toon",
+  "label.viewing": "Weergeven",
+  "label.virtual.appliance": "Virtuele Appliance",
   "label.virtual.appliance.details": "Virtual applicance details",
   "label.virtual.appliances": "Virtueele Appliances",
-  "label.virtual.appliance": "Virtuele Appliance",
-  "label.virtual.machines": "virtuele machines",
   "label.virtual.machine": "virtuele machine",
-  "label.virtual.networking": "Virtual Networking",
+  "label.virtual.machines": "virtuele machines",
   "label.virtual.network": "Virtueel Netwerk",
+  "label.virtual.networking": "Virtual Networking",
+  "label.virtual.router": "Virtuele Router",
+  "label.virtual.routers": "Virtuele Routers",
   "label.virtual.routers.group.account": "Groepeer Virtuele Routers op account",
   "label.virtual.routers.group.cluster": "Groepeer Virtuele Routers op cluster",
   "label.virtual.routers.group.pod": "Groepeer Virtuele Routers op pod",
   "label.virtual.routers.group.zone": "Groepeer Virtuele Routers op zone",
-  "label.virtual.routers": "Virtuele Routers",
-  "label.virtual.router": "Virtuele Router",
+  "label.vlan": "VLAN/VNI",
   "label.vlan.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vlan.only": "VLAN",
+  "label.vlan.range": "VLAN/VNI Reeks",
   "label.vlan.range.details": "VLAN Range details",
   "label.vlan.ranges": "VLAN Range(s)",
-  "label.vlan.range": "VLAN/VNI Reeks",
-  "label.vlan": "VLAN/VNI",
-  "label.vlan.vni.ranges": "VLAN/VNI Range(s)",
   "label.vlan.vni.range": "VLAN/VNI Reeks",
+  "label.vlan.vni.ranges": "VLAN/VNI Range(s)",
   "label.vm.add": "Instantie Toevoegen",
   "label.vm.destroy": "Verwijder",
   "label.vm.display.name": "VM weergave naam",
-  "label.VMFS.datastore": "VMFS datastore",
-  "label.vmfs": "VMFS",
   "label.vm.id": "VM ID",
   "label.vm.ip": "VM IP adres",
   "label.vm.name": "VM naam",
   "label.vm.password": "Het wachtwoord van de VM is",
   "label.vm.reboot": "Reboot",
-  "label.VMs.in.tier": "VMs in tier",
-  "label.vmsnapshot.current": "isHuidige",
-  "label.vmsnapshot.memory": "Snapshot geheugen",
-  "label.vmsnapshot.parentname": "Bovenliggend",
-  "label.vmsnapshot.type": "Type",
-  "label.vmsnapshot": "VM Snapshots",
   "label.vm.start": "Start",
   "label.vm.state": "VM staat",
   "label.vm.stop": "Stop",
+  "label.vmfs": "VMFS",
   "label.vms": "VMs",
+  "label.vmsnapshot": "VM Snapshots",
+  "label.vmsnapshot.current": "isHuidige",
+  "label.vmsnapshot.memory": "Snapshot geheugen",
+  "label.vmsnapshot.parentname": "Bovenliggend",
+  "label.vmsnapshot.type": "Type",
   "label.vmware.datacenter.id": "VMware datacenter ID",
   "label.vmware.datacenter.name": "VMware datacenter Naam",
   "label.vmware.datacenter.vcenter": "VMware datacenter vcenter",
   "label.vmware.traffic.label": "VMware verkeerslabel",
-  "label.vnet.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vnet": "VLAN/VNI",
-  "label.vnmc.devices": "VNMC apparaten",
+  "label.vnet.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vnmc": "VNMC",
+  "label.vnmc.devices": "VNMC apparaten",
   "label.volatile": "Volatile",
   "label.volgroup": "Volume Groep",
+  "label.volume": "Volume",
   "label.volume.details": "volume gegevens",
   "label.volume.limits": "Volume Limieten",
   "label.volume.migrated": "volume gemigreerd",
   "label.volume.name": "Volume Naam",
   "label.volumes": "Volumes",
-  "label.volume": "Volume",
+  "label.vpc": "VPC",
   "label.vpc.distributedvpcrouter": "Gedistribueerde VPC Router",
   "label.vpc.id": "VPC ID",
-  "label.VPC.limits": "VPC limieten",
-  "label.vpc.offering.details": "VPC Aanbieding details",
   "label.vpc.offering": "VPC Aanbieding",
+  "label.vpc.offering.details": "VPC Aanbieding details",
   "label.vpc.router.details": "VPC router details",
-  "label.VPC.router.details": "VPC router details",
   "label.vpc.supportsregionlevelvpc": "Ondersteund Region Level VPC",
   "label.vpc.virtual.router": "VPC Virtueele Router",
-  "label.vpc": "VPC",
-  "label.VPN.connection": "VPN Connectie",
+  "label.vpn": "VPN",
   "label.vpn.customer.gateway": "VPN Customer Gateway",
-  "label.VPN.customer.gateway": "VPN Customer Gateway",
   "label.vpn.force.encapsulation": "Forceer UDP Encapsulatie van ESP Packets",
-  "label.VPN.gateway": "VPN Gateway",
-  "label.vpn": "VPN",
   "label.vsmctrlvlanid": "Controle VLAN ID",
   "label.vsmpktvlanid": "Pakket VLAN ID",
   "label.vsmstoragevlanid": "Opslag VLAN ID",
   "label.vsphere.managed": "vSphere beheerd",
   "label.vswitch.name": "vSwitch naam",
-  "label.vSwitch.type": "vSwitch type",
+  "label.vxlan": "VXLAN",
   "label.vxlan.id": "VXLAN ID",
   "label.vxlan.range": "VXLAN Reeks",
-  "label.vxlan": "VXLAN",
   "label.waiting": "Wachten",
-  "label.warning": "waarschuwing",
-  "label.warn.upper": "WAARSCHUWING",
   "label.warn": "Waarschuwing",
+  "label.warn.upper": "WAARSCHUWING",
+  "label.warning": "waarschuwing",
   "label.wednesday": "Woensdag",
   "label.weekly": "Wekelijks",
-  "label.welcome.cloud.console": "Welkom op de Management Console",
   "label.welcome": "Welkom",
+  "label.welcome.cloud.console": "Welkom op de Management Console",
   "label.what.is.cloudstack": "Wat is CloudStack&#8482?",
   "label.xenserver.tools.version.61.plus": "XenServer Tools Versie 6.1+",
-  "label.Xenserver.Tools.Version61plus": "XenServer Tools Versie 6.1+",
   "label.xenserver.traffic.label": "XenServer verkeerslabel",
   "label.yes": "Ja",
+  "label.zone": "Zone",
   "label.zone.dedicated": "Zone toegewijd",
   "label.zone.details": "Zone details",
   "label.zone.id": "Zone ID",
@@ -1783,31 +1784,32 @@ var dictionary = {
   "label.zone.step.2.title": "Stap 2: <strong>Zone toevoegen</strong>",
   "label.zone.step.3.title": "Stap 3: <strong>Pod toevoegen</strong>",
   "label.zone.step.4.title": "Step 4: <strong>IP range toevoegen</strong>",
-  "label.zones": "Zones",
   "label.zone.type": "Type Zone",
   "label.zone.wide": "Zone breed",
   "label.zoneWizard.trafficType.guest": "Gast: Verkeer tussen virtuele machines van de eindgebruiker",
   "label.zoneWizard.trafficType.management": "Management: Verkeer tussen CloudStack's interne resources zoals componenten die communiceren met de Management Server zoals hosts en CloudStack systeem VMs",
   "label.zoneWizard.trafficType.public": "Publiek: Verkeer tussen het internet en virtueele machines in de cloud.",
   "label.zoneWizard.trafficType.storage": "Opslag: Verkeer tussen de primaire en secundaire opslag servers zoals VM templates en snapshots",
-  "label.zone": "Zone",
+  "label.zones": "Zones",
   "managed.state": "Beheersstaat",
+  "message.XSTools61plus.update.failed": "Kon XenServer Tools Version 6.1+ field niet updaten. Fout:",
+  "message.Zone.creation.complete": "De installatie van de zone is compleet",
   "message.acquire.ip.nic": "Bevestig dat u een nieuw secundair IP voor deze netwerkkaart wilt verkrijgen. LET OP: U dient het secundaire IP adres handmatig te configureren binnen de virtueele machine.",
   "message.acquire.new.ip": "Bevestigen dat je een nieuw IP voor dit netwerk wilt verkrijgen.",
   "message.acquire.new.ip.vpc": "Bevestig dat u een nieuw IP wilt verkrijgen voor deze VPC.",
   "message.acquire.public.ip": "Selecteer de zone waarvan u een nieuw IP wenst te verkrijgen.",
-  "message.action.cancel.maintenance.mode": "Bevestig dat u het onderhoud wilt annuleren.",
   "message.action.cancel.maintenance": "Het onderhoud voor de host is succesvol geannuleerd. Het daadwerkelijke proces kan echter enkele minuten duren.",
+  "message.action.cancel.maintenance.mode": "Bevestig dat u het onderhoud wilt annuleren.",
   "message.action.change.service.warning.for.instance": "Uw instantie moet uitgeschakeld zijn voordat u de service aanbieding kunt wijzigen.",
   "message.action.change.service.warning.for.router": "Uw router moet uitgeschakeld zijn voordat u de service aanbieding kunt wijzigen.",
+  "message.action.delete.ISO": "Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen.",
+  "message.action.delete.ISO.for.all.zones": "Deze ISO wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.",
   "message.action.delete.cluster": "Bevestig dat u dit cluster wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.disk.offering": "Bevestig dat u deze schijf aanbieding wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.domain": "Bevestig dat u dit domein wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.external.firewall": "Bevestig dat u deze externe firewall wilt verwijderen. Waarschuwing: Als u van plan bent dezelfde firewall opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten.",
   "message.action.delete.external.load.balancer": "Bevestig dat u deze externe loadbalancer wilt verwijderen. Waarschuwing: Als u van plan bent dezelfde loadbalancer opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten.",
   "message.action.delete.ingress.rule": "Bevestig dat u deze inkomende regel wilt verwijderen.",
-  "message.action.delete.ISO.for.all.zones": "Deze ISO wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.",
-  "message.action.delete.ISO": "Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.network": "Bevestig dat u dit netwerk wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.nexusVswitch": "Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt verwijderen",
   "message.action.delete.nic": "Bevestig dat u deze netwerkkaart wilt verwijderen, de VM zal ontkoppeld worden van het netwerk wat aan de netwerkkaart aangesloten zit.",
@@ -1819,8 +1821,8 @@ var dictionary = {
   "message.action.delete.service.offering": "Bevestig dat u deze service aanbieding wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.snapshot": "Bevestig dat u deze snapshot wilt verwijderen.",
   "message.action.delete.system.service.offering": "Bevestig dat u deze systeem service aanbieding wilt verwijderen.",
-  "message.action.delete.template.for.all.zones": "Deze template wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.",
   "message.action.delete.template": "Bevestig dat u deze template wilt verwijderen",
+  "message.action.delete.template.for.all.zones": "Deze template wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.",
   "message.action.delete.volume": "Bevestig dat u dit volume wilt verwijderen",
   "message.action.delete.zone": "Bevestig dat u deze zone wilt verwijderen",
   "message.action.destroy.instance": "Bevestig dat u deze instantie wilt vernietigen",
@@ -1831,9 +1833,9 @@ var dictionary = {
   "message.action.disable.pod": "Bevestig dat u deze pod wilt uitschakelen.",
   "message.action.disable.static.NAT": "Bevestig dat u static NAT wilt uitschakelen.",
   "message.action.disable.zone": "Bevestig dat u deze zone wilt uitschakelen.",
-  "message.action.downloading.template": "Downloaden template.",
   "message.action.download.iso": "Bevestig dat u deze ISO wilt downloaden.",
   "message.action.download.template": "Bevestig dat u deze template wilt downloaden.",
+  "message.action.downloading.template": "Downloaden template.",
   "message.action.enable.cluster": "Bevestig dat u dit cluster wilt inschakelen.",
   "message.action.enable.maintenance": "Uw host is succesvol voorbereid op onderhoud. Het proces kan echter een paar minuten duren afhankelijk van de hoeveelheid VMs op de host.",
   "message.action.enable.nexusVswitch": "Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt inschakelen",
@@ -1866,22 +1868,17 @@ var dictionary = {
   "message.action.vmsnapshot.delete": "Bevestig dat u deze VM snapshot wilt verwijderen.",
   "message.action.vmsnapshot.revert": "Draai VM snapshot terug",
   "message.activate.project": "Weet u zeker dat u dit project wilt activeren?",
+  "message.add.VPN.gateway": "Bevestig dat u een VPN Gateway wilt toevoegen",
   "message.add.cluster": "Voeg een hypervisor beheerd cluster toe voor zone <b><span id=\"zone_name\"></span></b>, pod <b><span id=\"pod_name\"></span></b",
   "message.add.cluster.zone": "Voeg een hypervisor beheerd cluster toe voor zone <b><span id=\"zone_name\"></span></b>",
   "message.add.disk.offering": "Specificeer de volgende waardes om een nieuwe schijf aanbieding toe te voegen",
   "message.add.domain": "Specificeer het subdomein welke u onder dit domein wilt aanmaken",
-  "message.added.new.nuage.vsp.controller": "nieuwe Nuage Vsp Controller toegevoegd",
-  "message.added.vpc.offering": "VPC aanbieding toegevoegd",
   "message.add.firewall": "Voeg firewall toe aan zone",
   "message.add.guest.network": "Bevestig dat u een gast netwerk wilt toevoegen",
   "message.add.host": "Specificeer de volgende parameters om een nieuwe host toe te voegen",
-  "message.adding.host": "Host toevoe

<TRUNCATED>

Mime
View raw message