cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bhais...@apache.org
Subject [07/18] git commit: updated refs/heads/master to 21209a0
Date Sun, 27 Nov 2016 16:17:48 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/32a70cb8/ui/l10n/nb_NO.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/ui/l10n/nb_NO.js b/ui/l10n/nb_NO.js
index 3afca2d..7e6af1c 100644
--- a/ui/l10n/nb_NO.js
+++ b/ui/l10n/nb_NO.js
@@ -15,6 +15,8 @@
 // specific language governing permissions and limitations
 // under the License.
 var dictionary = {
+  "ICMP.code": "ICMP-kode",
+  "ICMP.type": "ICMP-type",
   "changed.item.properties": "Endrede egenskaper",
   "confirm.enable.s3": "Vennligst fyll inn følgende informasjon for å aktivere støtte for S3-støttet sekundærlagring",
   "confirm.enable.swift": "Vennligst fyll inn følgende informasjon for å aktivere støtte for Swift",
@@ -31,8 +33,8 @@ var dictionary = {
   "error.something.went.wrong.please.correct.the.following": "Noe gikk galt. Vennligst korrigér følgende",
   "error.unable.to.reach.management.server": "Kan ikke oppnå kontakt med administrasjonsserveren",
   "error.unresolved.internet.name": "Ditt internettnavn kan ikke løses.",
-  "force.delete.domain.warning": "Advarsel: dette alternativet vil medføre at alle underdomener og alle assosierte kontoer og dere resurser blir slettet.",
   "force.delete": "Tving sletting",
+  "force.delete.domain.warning": "Advarsel: dette alternativet vil medføre at alle underdomener og alle assosierte kontoer og dere resurser blir slettet.",
   "force.remove": "Tving fjerning",
   "force.remove.host.warning": "Advarsel: ved valg av dette alternativet vil CloudStack stoppe alle kjørende virtuelle maskiner, før verten blir fjernet fra klyngen.",
   "force.stop": "Tving stopp",
@@ -41,11 +43,48 @@ var dictionary = {
   "hint.no.storage.tags": "Ingen lagringstagger funnet",
   "hint.type.part.host.tag": "Skriv inn deler av hosttagg",
   "hint.type.part.storage.tag": "Skriv inn deler av lagringstagg",
-  "ICMP.code": "ICMP-kode",
-  "ICMP.type": "ICMP-type",
   "image.directory": "Bilde-katalog",
   "inline": "I Rekke",
   "instances.actions.reboot.label": "Omstart av instans",
+  "label.CIDR.list": "CIDR liste",
+  "label.CIDR.of.destination.network": "CIDR for destinasjonsnettverk",
+  "label.CPU.cap": "CPU begrensning",
+  "label.DHCP.server.type": "DHCP servertype",
+  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "DNS domene for gjestenettverk",
+  "label.ESP.encryption": "ESP kryptering",
+  "label.ESP.hash": "ESP hash",
+  "label.ESP.lifetime": "ESP levetid (sekund)",
+  "label.ESP.policy": "ESP policy",
+  "label.IKE.DH": "IKE DH",
+  "label.IKE.encryption": "IKE kryptering",
+  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
+  "label.IKE.lifetime": "IKE livstid (sekunder)",
+  "label.IKE.policy": "IKE policy",
+  "label.IPsec.preshared.key": "IPSec Delt Nøkkel",
+  "label.LB.isolation": "LB-isolering",
+  "label.LUN.number": "LUN #",
+  "label.PA": "Palo Alto",
+  "label.PA.log.profile": "Palo Alto logg profil",
+  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto trussel profil",
+  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS passord",
+  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS brukernavn",
+  "label.PING.dir": "PING-mappe",
+  "label.PING.storage.IP": "PING lagrings-IP",
+  "label.PreSetup": "Forberedt Konfigurasjon",
+  "label.Pxe.server.type": "PXE Servertype",
+  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
+  "label.SNMP.port": "SNM Port",
+  "label.SR.name": "SR navnelapp",
+  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
+  "label.TFTP.dir": "TFTP-mappe",
+  "label.VMFS.datastore": "VMFS lagringsområde",
+  "label.VMs.in.tier": "VMer i VPC-gren",
+  "label.VPC.limits": "VPC begrensninger",
+  "label.VPC.router.details": "VPC ruterdetaljer",
+  "label.VPN.connection": "VPN-tilkobling",
+  "label.VPN.customer.gateway": "VPN Kundegateway",
+  "label.VPN.gateway": "VPN Gateway",
+  "label.Xenserver.Tools.Version61plus": "Original XS versjon er 6.1+",
   "label.about": "Om",
   "label.about.app": "Om CloudStack",
   "label.accept.project.invitation": "Aksepter prosjektinvitasjon",
@@ -55,9 +94,9 @@ var dictionary = {
   "label.account.id": "Konto ID",
   "label.account.lower": "konto",
   "label.account.name": "Kontonavn",
-  "label.accounts": "Kontoer",
   "label.account.specific": "Kontospesifikk",
   "label.account.type": "Kontotype",
+  "label.accounts": "Kontoer",
   "label.acl": "ACL",
   "label.acl.id": "ACL ID",
   "label.acl.list.rules": "ACL Liste Regler",
@@ -88,6 +127,10 @@ var dictionary = {
   "label.action.create.vm.processing": "Oppretter VM....",
   "label.action.create.volume": "Opprett volum",
   "label.action.create.volume.processing": "Oppretter volum....",
+  "label.action.delete.IP.range": "Slett IP-rekke",
+  "label.action.delete.IP.range.processing": "Sletter IP-rekke....",
+  "label.action.delete.ISO": "Slett ISO",
+  "label.action.delete.ISO.processing": "Sletter ISO....",
   "label.action.delete.account": "Slett konto",
   "label.action.delete.account.processing": "Sletter konto....",
   "label.action.delete.cluster": "Slett klynge",
@@ -100,10 +143,6 @@ var dictionary = {
   "label.action.delete.firewall.processing": "Sletter brannmur....",
   "label.action.delete.ingress.rule": "Slett inngående regel",
   "label.action.delete.ingress.rule.processing": "Sletter inngående regel....",
-  "label.action.delete.IP.range": "Slett IP-rekke",
-  "label.action.delete.IP.range.processing": "Sletter IP-rekke....",
-  "label.action.delete.ISO": "Slett ISO",
-  "label.action.delete.ISO.processing": "Sletter ISO....",
   "label.action.delete.load.balancer": "Slett lastbalanseringsregel",
   "label.action.delete.load.balancer.processing": "Sletter Lastbalanserer",
   "label.action.delete.network": "Slett nettverk",
@@ -158,13 +197,13 @@ var dictionary = {
   "label.action.download.template": "Laster ned mal",
   "label.action.download.volume": "Last ned volum",
   "label.action.download.volume.processing": "Laster ned volum....",
+  "label.action.edit.ISO": "Rediger ISO",
   "label.action.edit.account": "Rediger konto",
   "label.action.edit.disk.offering": "Editer disktilbud",
   "label.action.edit.domain": "Editer domene",
   "label.action.edit.global.setting": "Editer global innstilling",
   "label.action.edit.host": "Editer vert",
   "label.action.edit.instance": "Rediger instans",
-  "label.action.edit.ISO": "Rediger ISO",
   "label.action.edit.network": "Editer Nettverk",
   "label.action.edit.network.offering": "Editer nettverkstilbud",
   "label.action.edit.network.processing": "Editerer Nettverk....",
@@ -208,66 +247,75 @@ var dictionary = {
   "label.action.migrate.router.processing": "Migrerer Ruter....",
   "label.action.migrate.systemvm": "Migrer System VM",
   "label.action.migrate.systemvm.processing": "Migrerer System VM....",
-  "label.action.reboot.instance.processing": "Starter om Instans....",
   "label.action.reboot.instance": "Omstart Instans",
-  "label.action.reboot.router.processing": "Omstaer Instans....",
+  "label.action.reboot.instance.processing": "Starter om Instans....",
   "label.action.reboot.router": "Omstart Ruter",
-  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Omstarter System VM",
+  "label.action.reboot.router.processing": "Omstaer Instans....",
   "label.action.reboot.systemvm": "Omstart System VM",
+  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Omstarter System VM",
   "label.action.recurring.snapshot": "Gjentagende øyeblikksbilder",
   "label.action.register.iso": "Registrer ISO",
   "label.action.register.template": "Registrer mal fra en URL",
-  "label.action.release.ip.processing": "Frigjør IP-adresse....",
   "label.action.release.ip": "Frigjør IP",
-  "label.action.remove.host.processing": "Fjerner Vert....",
+  "label.action.release.ip.processing": "Frigjør IP-adresse....",
   "label.action.remove.host": "Fjern Vert",
-  "label.action.reset.password.processing": "Tilbakestiller passord....",
+  "label.action.remove.host.processing": "Fjerner Vert....",
   "label.action.reset.password": "Tilbakestill passord",
-  "label.action.resize.volume.processing": "Endrer størrelse på volum....",
+  "label.action.reset.password.processing": "Tilbakestiller passord....",
   "label.action.resize.volume": "Endre størrelse på volum",
+  "label.action.resize.volume.processing": "Endrer størrelse på volum....",
   "label.action.resource.limits": "Ressursbegrensninger",
-  "label.action.restore.instance.processing": "Gjenoppretter Instans....",
   "label.action.restore.instance": "Gjenopprett Instans",
-  "label.action.revert.snapshot.processing": "Tilbakestiller til øyeblikksbilde....",
+  "label.action.restore.instance.processing": "Gjenoppretter Instans....",
   "label.action.revert.snapshot": "Tilbakestill til øyeblikksbilde",
-  "label.actions": "Handlinger",
-  "label.action.start.instance.processing": "Starter instans....",
+  "label.action.revert.snapshot.processing": "Tilbakestiller til øyeblikksbilde....",
   "label.action.start.instance": "Start instans",
-  "label.action.start.router.processing": "Stopper ruter",
+  "label.action.start.instance.processing": "Starter instans....",
   "label.action.start.router": "Start ruter",
-  "label.action.start.systemvm.processing": "Starter System VM....",
+  "label.action.start.router.processing": "Stopper ruter",
   "label.action.start.systemvm": "Start System VM",
-  "label.action.stop.instance.processing": "Stopper instans....",
+  "label.action.start.systemvm.processing": "Starter System VM....",
   "label.action.stop.instance": "Stopp instans",
-  "label.action.stop.router.processing": "Stopper ruter....",
+  "label.action.stop.instance.processing": "Stopper instans....",
   "label.action.stop.router": "Stopp ruter",
-  "label.action.stop.systemvm.processing": "Stopper System VM....",
+  "label.action.stop.router.processing": "Stopper ruter....",
   "label.action.stop.systemvm": "Stopp System VM",
-  "label.action.take.snapshot.processing": "Tar øyeblikksbilde....",
+  "label.action.stop.systemvm.processing": "Stopper System VM....",
   "label.action.take.snapshot": "Ta øyeblikksbilde",
-  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Fjerner administrasjon av klynge...",
+  "label.action.take.snapshot.processing": "Tar øyeblikksbilde....",
   "label.action.unmanage.cluster": "Fjern administrasjon av klynge",
-  "label.action.update.OS.preference.processing": "Oppdaterer OS-preferanser.....",
+  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Fjerner administrasjon av klynge...",
   "label.action.update.OS.preference": "Oppdater OS-preferanser",
-  "label.action.update.resource.count.processing": "Oppdaterer resurs oversikt",
+  "label.action.update.OS.preference.processing": "Oppdaterer OS-preferanser.....",
   "label.action.update.resource.count": "Oppdater resurs oversikt",
+  "label.action.update.resource.count.processing": "Oppdaterer resurs oversikt",
   "label.action.vmsnapshot.create": "Ta VM øyeblikksbilde",
   "label.action.vmsnapshot.delete": "Slett VM øyeblikksbilde",
   "label.action.vmsnapshot.revert": "Tilbakestill til maskinøyeblikksbilde",
+  "label.actions": "Handlinger",
   "label.activate.project": "Aktiver prosjekt",
   "label.active.sessions": "Aktive sesjoner",
+  "label.add": "Legg til",
+  "label.add.ACL": "Legg til ACL",
+  "label.add.BigSwitchBcf.device": "Legg til BigSwitch BCF kontroller",
+  "label.add.BrocadeVcs.device": "Legg til Brocade VCS Svitsj",
+  "label.add.F5.device": "Legg til F5 enhet",
+  "label.add.LDAP.account": "Legg til LDAP-konto",
+  "label.add.NiciraNvp.device": "Legg til Nvp kontroller",
+  "label.add.NuageVsp.device": "Legg til Nuage Virtualized Services Directory (VSD)",
+  "label.add.OpenDaylight.device": "Legg til OpenDayLight kontroller",
+  "label.add.PA.device": "Legg til Palo Alto enhet",
+  "label.add.SRX.device": "Legg til SRX enhet",
+  "label.add.VM.to.tier": "Legg VM til VPC-gren",
+  "label.add.VPN.gateway": "Legg til VPN Gateway",
   "label.add.account": "Legg til konto",
+  "label.add.account.to.project": "Legg kontoen til prosjektet",
   "label.add.accounts": "Legg til kontoer",
   "label.add.accounts.to": "Legg kontoer til",
-  "label.add.account.to.project": "Legg kontoen til prosjektet",
-  "label.add.ACL": "Legg til ACL",
   "label.add.acl.list": "Legg til ACL liste",
-  "label.add": "Legg til",
   "label.add.affinity.group": "Legg til affinitetsgruppe",
   "label.add.baremetal.dhcp.device": "Legg Til Barmetall DHCP Enhet",
   "label.add.baremetal.rack.configuration": "Legg Til Barmetall Rack Konfigurering",
-  "label.add.BigSwitchBcf.device": "Legg til BigSwitch BCF kontroller",
-  "label.add.BrocadeVcs.device": "Legg til Brocade VCS Svitsj",
   "label.add.by": "Legg til ved",
   "label.add.by.cidr": "Legg til med CIDR",
   "label.add.by.group": "Legg til med gruppe",
@@ -277,60 +325,40 @@ var dictionary = {
   "label.add.direct.iprange": "Legg til direkte IP-rekke",
   "label.add.disk.offering": "Legg til disktilbud",
   "label.add.domain": "Legg til domene",
-  "label.added.brocade.vcs.switch": "Ny Brocade Vcs svitsj lagt til",
-  "label.added.network.offering": "La til nettverkstilbud",
-  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "La til ny BigSwitch BCF kontroller",
-  "label.added.nicira.nvp.controller": "La til ny Nicira NVP-kontroller",
   "label.add.egress.rule": "Legg til egress regel",
-  "label.addes.new.f5": "La til ny F5",
-  "label.add.F5.device": "Legg til F5 enhet",
   "label.add.firewall": "Legg til brannmurregel",
   "label.add.globo.dns": "legg til GloboDNS",
   "label.add.gslb": "Legg til GSLB",
   "label.add.guest.network": "Legg til gjestenettverk",
   "label.add.host": "Legg til vert",
-  "label.adding": "Tillegger",
-  "label.adding.cluster": "Legger til klynge",
-  "label.adding.failed": "Tillegging feilet",
-  "label.adding.pod": "Legger til pod",
-  "label.adding.processing": "Legger til",
   "label.add.ingress.rule": "Legg til ingressregel",
-  "label.adding.succeeded": "Tillegging vellykket",
-  "label.adding.user": "Legger til bruker",
-  "label.adding.zone": "Legger til sone",
   "label.add.intermediate.certificate": "Legg til intermediate sertifikat",
   "label.add.internal.lb": "Legg til intern LB",
   "label.add.ip.range": "Legg til IP-rekke",
   "label.add.isolated.guest.network": "Legg til Isolert gjestenettverk",
   "label.add.isolated.guest.network.with.sourcenat": "Legg til isolert gjestenettverk med kilde-NAT",
   "label.add.isolated.network": "Legg Til Isolert Nettverk",
-  "label.additional.networks": "Ekstra nettverk",
   "label.add.ldap.account": "Legg til LDAP-konto",
-  "label.add.LDAP.account": "Legg til LDAP-konto",
   "label.add.list.name": "ACL listenavn",
   "label.add.load.balancer": "Legg til lastbalanserer",
   "label.add.more": "Legg til mer",
   "label.add.netScaler.device": "Legg til Netscaler enhet",
+  "label.add.network": "Legg til nettverk",
   "label.add.network.ACL": "Legg til nettverk ACL",
   "label.add.network.acl.list": "Legg til nettverk ACL liste",
-  "label.add.network": "Legg til nettverk",
   "label.add.network.device": "Legg til nettverksenhet",
   "label.add.network.offering": "Legg til nettverkstilbud",
   "label.add.new.F5": "Legg til ny F5",
-  "label.add.new.gateway": "Legg til ny gateway",
   "label.add.new.NetScaler": "Legg til ny NetScaler",
   "label.add.new.PA": "Legg til ny Palo Alto",
   "label.add.new.SRX": "Legg til ny SRX",
+  "label.add.new.gateway": "Legg til ny gateway",
   "label.add.new.tier": "Legg til ny gren",
   "label.add.nfs.secondary.staging.store": "Legg Til NFS sekundærmellomlagringsområde",
-  "label.add.NiciraNvp.device": "Legg til Nvp kontroller",
-  "label.add.NuageVsp.device": "Legg til Nuage Virtualized Services Directory (VSD)",
-  "label.add.OpenDaylight.device": "Legg til OpenDayLight kontroller",
-  "label.add.PA.device": "Legg til Palo Alto enhet",
   "label.add.physical.network": "Legg til fysisk nettverk",
   "label.add.pod": "Legg til pod",
-  "label.add.portable.ip.range": "Legg til portabel IP-rekke",
   "label.add.port.forwarding.rule": "Legg til portvideresendingsregel",
+  "label.add.portable.ip.range": "Legg til portabel IP-rekke",
   "label.add.primary.storage": "Legg til primærlagring",
   "label.add.private.gateway": "Legg til privat gateway",
   "label.add.region": "Legg til region",
@@ -341,7 +369,6 @@ var dictionary = {
   "label.add.secondary.storage": "Legg til sekundærlagring",
   "label.add.security.group": "Legg til sikkerhetsgruppe",
   "label.add.service.offering": "Legg til tjenestetilbud",
-  "label.add.SRX.device": "Legg til SRX enhet",
   "label.add.static.nat.rule": "Legg til statisk NAT-regel",
   "label.add.static.route": "Legg til statisk rute",
   "label.add.system.service.offering": "Legg til et systemtilbud",
@@ -354,7 +381,6 @@ var dictionary = {
   "label.add.vm": "Legg til VM",
   "label.add.vms": "Legg til VMer",
   "label.add.vms.to.lb": "Legg til VM(er) til lastbalanseringsregel",
-  "label.add.VM.to.tier": "Legg VM til VPC-gren",
   "label.add.vmware.datacenter": "Legg til VMware datasenter",
   "label.add.vnmc.device": "Legg til VNMC enhet",
   "label.add.vnmc.provider": "Legg til VNMC tilbyder",
@@ -362,12 +388,25 @@ var dictionary = {
   "label.add.vpc": "Legg til VPC",
   "label.add.vpc.offering": "Legg til VPC tilbud",
   "label.add.vpn.customer.gateway": "Legg til VPN Kundegateway",
-  "label.add.VPN.gateway": "Legg til VPN Gateway",
   "label.add.vpn.user": "Legg til VPN-bruker",
   "label.add.vxlan": "Legg til VXLAN",
   "label.add.zone": "Legg til sone",
-  "label.admin.accounts": "Adminkontoer",
+  "label.added.brocade.vcs.switch": "Ny Brocade Vcs svitsj lagt til",
+  "label.added.network.offering": "La til nettverkstilbud",
+  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "La til ny BigSwitch BCF kontroller",
+  "label.added.nicira.nvp.controller": "La til ny Nicira NVP-kontroller",
+  "label.addes.new.f5": "La til ny F5",
+  "label.adding": "Tillegger",
+  "label.adding.cluster": "Legger til klynge",
+  "label.adding.failed": "Tillegging feilet",
+  "label.adding.pod": "Legger til pod",
+  "label.adding.processing": "Legger til",
+  "label.adding.succeeded": "Tillegging vellykket",
+  "label.adding.user": "Legger til bruker",
+  "label.adding.zone": "Legger til sone",
+  "label.additional.networks": "Ekstra nettverk",
   "label.admin": "Admin",
+  "label.admin.accounts": "Adminkontoer",
   "label.advanced": "Avansert",
   "label.advanced.mode": "Avansermodus",
   "label.advanced.search": "Avansert søk",
@@ -392,20 +431,20 @@ var dictionary = {
   "label.anti.affinity.groups": "Anti-affinitetsgrupper",
   "label.api.key": "API-nøkkel",
   "label.api.version": "API Versjon",
-  "label.apply": "Bruk",
   "label.app.name": "CloudStack",
-  "label.archive.alerts": "Arkiver varsler",
+  "label.apply": "Bruk",
   "label.archive": "Arkiv",
+  "label.archive.alerts": "Arkiver varsler",
   "label.archive.events": "Arkiver hendelser",
   "label.assign": "Tildel",
-  "label.assigned.vms": "Tildelte VMer",
   "label.assign.instance.another": "Tildel instans til en annen konto",
   "label.assign.to.load.balancer": "Legg til instans til lastbalanserer",
   "label.assign.vms": "Tildel VMer",
+  "label.assigned.vms": "Tildelte VMer",
+  "label.associate.public.ip": "Assosiert Offentlig IP-adresse",
   "label.associated.network": "Assosiert nettverk",
   "label.associated.network.id": "Assosiert nettverksid",
   "label.associated.profile": "Assosiert Profil",
-  "label.associate.public.ip": "Assosiert Offentlig IP-adresse",
   "label.attached.iso": "Tilknyttet ISO",
   "label.author.email": "Forfatter e-post",
   "label.author.name": "Forfatternavn",
@@ -434,8 +473,8 @@ var dictionary = {
   "label.bootable": "Botbar",
   "label.broadcast.domain.range": "Kringkastings domene rekke",
   "label.broadcast.domain.type": "Kringkastings Domene Type",
-  "label.broadcasturi": "kringkastinguri",
   "label.broadcast.uri": "Kringkastings URI",
+  "label.broadcasturi": "kringkastinguri",
   "label.broadcat.uri": "Kringkastings URI",
   "label.brocade.vcs.address": "Vcs Switch Addresse",
   "label.brocade.vcs.details": "Brocade Vcs svitsj detaljer",
@@ -452,16 +491,16 @@ var dictionary = {
   "label.by.role": "Etter Rolle",
   "label.by.start.date": "Etter Startdato",
   "label.by.state": "Etter tilstand",
-  "label.bytes.received": "Bytes Mottatt",
-  "label.bytes.sent": "Bytes sendt",
   "label.by.traffic.type": "Etter Trafikktype",
   "label.by.type": "Etter Type",
   "label.by.type.id": "Etter Type ID",
   "label.by.zone": "Etter Sone",
+  "label.bytes.received": "Bytes Mottatt",
+  "label.bytes.sent": "Bytes sendt",
   "label.cache.mode": "Write-cache Type",
   "label.cancel": "Avbryt",
-  "label.capacity.bytes": "Kapasitet Bytes",
   "label.capacity": "Kapasitet",
+  "label.capacity.bytes": "Kapasitet Bytes",
   "label.capacity.iops": "Kapasitet IOPS",
   "label.certificate": "Sertifikat",
   "label.change.affinity": "Endre affinitet",
@@ -471,11 +510,9 @@ var dictionary = {
   "label.character": "Karakter",
   "label.chassis": "Kasse",
   "label.checksum": "sjekksum",
-  "label.cidr.account": "CIDR eller konto/sikkerhetsgruppe",
   "label.cidr": "CIDR",
-  "label.CIDR.list": "CIDR liste",
+  "label.cidr.account": "CIDR eller konto/sikkerhetsgruppe",
   "label.cidr.list": "Kilde-CIDR",
-  "label.CIDR.of.destination.network": "CIDR for destinasjonsnettverk",
   "label.cisco.nexus1000v.ip.address": "Nexus 1000v IP Addresse",
   "label.cisco.nexus1000v.password": "Nexus 1000v Passord",
   "label.cisco.nexus1000v.username": "Nexus 1000v Brukernavn",
@@ -487,13 +524,13 @@ var dictionary = {
   "label.cloud.managed": "Forvaltet Av Cloud.com",
   "label.cluster": "Klynge",
   "label.cluster.name": "Klyngenavn",
-  "label.clusters": "Klynger",
   "label.cluster.type": "Klyngetype",
+  "label.clusters": "Klynger",
   "label.clvm": "CLVM",
   "label.code": "Kode",
   "label.community": "Fellesskap",
-  "label.compute.and.storage": "Regnekraft og lagring",
   "label.compute": "Beregne",
+  "label.compute.and.storage": "Regnekraft og lagring",
   "label.compute.offering": "Regnekraftstilbud",
   "label.compute.offerings": "Regnekraftstilbud",
   "label.configuration": "Konfigurering",
@@ -502,32 +539,31 @@ var dictionary = {
   "label.configure.network.ACLs": "Konfigurer Nettverksaksesslister",
   "label.configure.sticky.policy": "Konfigurer Sticky Policy",
   "label.configure.vpc": "Konfigurer VPC",
-  "label.confirmation": "Bekreftelse",
   "label.confirm.password": "Bekreft passord",
+  "label.confirmation": "Bekreftelse",
   "label.congratulations": "Gratulerer!",
   "label.conserve.mode": "Konserveringsmodus",
   "label.console.proxy": "Konsollproxy",
   "label.console.proxy.vm": "Konsollproxy VM",
-  "label.continue.basic.install": "Fortsett med enkelt oppsett",
   "label.continue": "Fortsett",
+  "label.continue.basic.install": "Fortsett med enkelt oppsett",
   "label.copying.iso": "Kopierer ISO",
   "label.corrections.saved": "Endringer lagret",
   "label.counter": "Teller",
+  "label.cpu": "CPU",
   "label.cpu.allocated": "CPU allokert",
   "label.cpu.allocated.for.VMs": "CPU Allokert for VMer",
-  "label.CPU.cap": "CPU begrensning",
-  "label.cpu": "CPU",
   "label.cpu.limits": "CPU-begrensninger",
   "label.cpu.mhz": "CPU (i MHz)",
   "label.cpu.utilized": "CPU-utnyttelse",
-  "label.created.by.system": "Opprettet av systemet",
-  "label.created": "Opprettet",
+  "label.create.VPN.connection": "Opprett VPN-tilkobling",
   "label.create.nfs.secondary.staging.storage": "Legg Til NFS sekundærmellomlagringsområde",
   "label.create.nfs.secondary.staging.store": "Opprett NFS sekundærmellomlagringsområde",
   "label.create.project": "Opprett prosjekt",
   "label.create.ssh.key.pair": "Lag SSH-nøkkelpar",
   "label.create.template": "Opprett mal",
-  "label.create.VPN.connection": "Opprett VPN-tilkobling",
+  "label.created": "Opprettet",
+  "label.created.by.system": "Opprettet av systemet",
   "label.cross.zones": "Kryssoner",
   "label.custom": "Tilpasset",
   "label.custom.disk.iops": "Tilpasset IOPS",
@@ -542,46 +578,46 @@ var dictionary = {
   "label.dc.name": "Datasenter Navn",
   "label.dead.peer.detection": "Død endepunkt-deteksjon",
   "label.decline.invitation": "Avvis invitasjon",
-  "label.dedicate.cluster": "Dediker kluster",
-  "label.dedicated": "Dedikert",
   "label.dedicate": "Dediker",
-  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Dedikerte VLAN/VNI Rekker",
+  "label.dedicate.cluster": "Dediker kluster",
   "label.dedicate.host": "Dediker host",
   "label.dedicate.pod": "Dedikert pod",
   "label.dedicate.vlan.vni.range": "Dedikert VLAN/VNI Rekke",
   "label.dedicate.zone": "Dediker sone",
+  "label.dedicated": "Dedikert",
+  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Dedikerte VLAN/VNI Rekker",
   "label.default": "Standardverdi",
   "label.default.egress.policy": "Egress standard policy",
   "label.default.use": "Standard bruk",
   "label.default.view": "Standardvisning",
+  "label.delete": "Slett",
+  "label.delete.BigSwitchBcf": "Fjern BigSwitch BCF-kontroller",
+  "label.delete.BrocadeVcs": "Fjern Brocade VCS-svitsj",
+  "label.delete.F5": "Slett F5",
+  "label.delete.NetScaler": "Slett Netscaler",
+  "label.delete.NiciraNvp": "Fjern Nvp-kontroller",
+  "label.delete.NuageVsp": "Fjern Nuage VSD",
+  "label.delete.OpenDaylight.device": "Fjern OpenDaylight kontroller",
+  "label.delete.PA": "Slett Palo Alto",
+  "label.delete.SRX": "Slett SRX",
+  "label.delete.VPN.connection": "Slett VPN-tilkobling",
+  "label.delete.VPN.customer.gateway": "Slett VPN-kundegateway",
+  "label.delete.VPN.gateway": "Slett VPN-gateway",
   "label.delete.acl.list": "Slett ACL liste",
   "label.delete.affinity.group": "Slett affinitetsgruppe",
   "label.delete.alerts": "Slette varsler",
   "label.delete.baremetal.rack.configuration": "Slett Barmetall Rack Konfigurering",
-  "label.delete.BigSwitchBcf": "Fjern BigSwitch BCF-kontroller",
-  "label.delete.BrocadeVcs": "Fjern Brocade VCS-svitsj",
   "label.delete.ciscoASA1000v": "Slett CiscoASA1000v",
   "label.delete.ciscovnmc.resource": "Slett CiscoVNMC ressurs",
-  "label.delete": "Slett",
   "label.delete.events": "Slett hendelser",
-  "label.delete.F5": "Slett F5",
   "label.delete.gateway": "slett gateway",
   "label.delete.internal.lb": "Slett intern LB",
-  "label.delete.NetScaler": "Slett Netscaler",
-  "label.delete.NiciraNvp": "Fjern Nvp-kontroller",
-  "label.delete.NuageVsp": "Fjern Nuage VSD",
-  "label.delete.OpenDaylight.device": "Fjern OpenDaylight kontroller",
-  "label.delete.PA": "Slett Palo Alto",
   "label.delete.portable.ip.range": "Slett portabel IP-rekke",
   "label.delete.profile": "Slett Profil",
   "label.delete.project": "Slett prosjekt",
   "label.delete.role": "Delete Role",
   "label.delete.secondary.staging.store": "Slett NFS sekundærmellomlagringsområde",
-  "label.delete.SRX": "Slett SRX",
   "label.delete.ucs.manager": "Slett UCS Manager",
-  "label.delete.VPN.connection": "Slett VPN-tilkobling",
-  "label.delete.VPN.customer.gateway": "Slett VPN-kundegateway",
-  "label.delete.VPN.gateway": "Slett VPN-gateway",
   "label.delete.vpn.user": "Slett VPN-bruker",
   "label.deleting.failed": "Sletting feilet",
   "label.deleting.processing": "Sletter....",
@@ -598,17 +634,16 @@ var dictionary = {
   "label.device.id": "Enhets ID",
   "label.devices": "Enheter",
   "label.dhcp": "DHCP",
-  "label.DHCP.server.type": "DHCP servertype",
   "label.direct.attached.public.ip": "Direkte Tilknyttet Offentlig IP-adresse",
   "label.direct.ips": "Deltnettverk-IPadresser",
   "label.disable.autoscale": "Deaktiver autoskalering",
-  "label.disabled": "Inaktiv",
   "label.disable.host": "Deaktiver host",
   "label.disable.network.offering": "Deaktiver nettverkstilbud",
   "label.disable.provider": "Deaktiver tilbyder",
   "label.disable.vnmc.provider": "Deatkivert VNMC tilbyder",
   "label.disable.vpc.offering": "Deaktivert VPC tilbud",
   "label.disable.vpn": "Dekativer VPN",
+  "label.disabled": "Inaktiv",
   "label.disabling.vpn.access": "Deaktiverer VPN Tilgang",
   "label.disassociate.profile.blade": "Deassosier profil fra Blade",
   "label.disbale.vnmc.device": "Deaktivert VNMC enhet",
@@ -620,9 +655,8 @@ var dictionary = {
   "label.disk.iops.read.rate": "Disklesehastighet (IOPS)",
   "label.disk.iops.total": "IOPS Totalt",
   "label.disk.iops.write.rate": "Diskskrivehastighet (IOPS)",
-  "label.disk.offering.details": "Disktilbud detaljer",
-  "label.diskoffering": "diskoffering",
   "label.disk.offering": "Disktilbud",
+  "label.disk.offering.details": "Disktilbud detaljer",
   "label.disk.provisioningtype": "Provisjoneringstype",
   "label.disk.read.bytes": "Disk lese (Bytes)",
   "label.disk.read.io": "Disk lese (IO)",
@@ -632,16 +666,16 @@ var dictionary = {
   "label.disk.volume": "Disk Volum",
   "label.disk.write.bytes": "Disk skrive (Bytes)",
   "label.disk.write.io": "Disk skrive (IO)",
+  "label.diskoffering": "diskoffering",
   "label.display.name": "Visningsnavn",
   "label.display.text": "Visningstekst",
   "label.distributedrouter": "DIstribuert router",
+  "label.dns": "DNS",
   "label.dns.1": "DNS 1",
   "label.dns.2": "DNS 2",
-  "label.dns": "DNS",
-  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "DNS domene for gjestenettverk",
+  "label.domain": "Domene",
   "label.domain.admin": "Domeneadministrator",
   "label.domain.details": "Domenedetaljer",
-  "label.domain": "Domene",
   "label.domain.id": "Domene ID",
   "label.domain.lower": "domene",
   "label.domain.name": "Domenenavn",
@@ -653,9 +687,9 @@ var dictionary = {
   "label.drag.new.position": "Dra til ny posisjon",
   "label.duration.in.sec": "Varighet (i sek.)",
   "label.dynamically.scalable": "Dynamisk skalerbar",
+  "label.edit": "Editer",
   "label.edit.acl.rule": "Endre ACL regel",
   "label.edit.affinity.group": "Rediger affinitetsgruppe",
-  "label.edit": "Editer",
   "label.edit.lb.rule": "Endre LB-regel",
   "label.edit.network.details": "Editér nettverksdetaljer",
   "label.edit.project.details": "Editer prosjektdetaljer",
@@ -684,35 +718,31 @@ var dictionary = {
   "label.enable.vnmc.provider": "Aktivert VNMC tilbyder",
   "label.enable.vpc.offering": "Aktiver VPC tilbud",
   "label.enable.vpn": "Aktiver VPN",
-  "label.enabling.vpn.access": "Aktiverer VPN-tilgang",
   "label.enabling.vpn": "Aktiverer VPN",
+  "label.enabling.vpn.access": "Aktiverer VPN-tilgang",
   "label.end.IP": "Slutt-IP",
-  "label.endpoint": "Endepunkt",
-  "label.endpoint.or.operation": "Endepunkt eller operasjon",
   "label.end.port": "Sluttport",
   "label.end.reserved.system.IP": "Siste reserverte system IP",
   "label.end.vlan": "Slutt VLAN",
   "label.end.vxlan": "Slutt VXLAN",
+  "label.endpoint": "Endepunkt",
+  "label.endpoint.or.operation": "Endepunkt eller operasjon",
   "label.enter.token": "Skriv inn koden",
-  "label.error.code": "Feilkode",
   "label.error": "Feil",
+  "label.error.code": "Feilkode",
   "label.error.upper": "ERROR",
-  "label.ESP.encryption": "ESP kryptering",
-  "label.ESP.hash": "ESP hash",
-  "label.ESP.lifetime": "ESP levetid (sekund)",
-  "label.ESP.policy": "ESP policy",
   "label.esx.host": "ESX/ESXi vert",
+  "label.event": "Hendelse",
   "label.event.archived": "Hendelser Arkivert",
   "label.event.deleted": "Hendelse slettet",
-  "label.event": "Hendelse",
   "label.every": "Hver",
   "label.example": "Eksempel",
   "label.expunge": "Permanent Slett",
   "label.external.link": "Ekstern kobling",
   "label.extractable": "Nedlastbar",
   "label.extractable.lower": "Nedlastbar",
-  "label.f5.details": "F5 detaljer",
   "label.f5": "F5",
+  "label.f5.details": "F5 detaljer",
   "label.failed": "Feilet",
   "label.featured": "Fremhevet",
   "label.fetch.latest": "Hent siste",
@@ -729,26 +759,26 @@ var dictionary = {
   "label.gateway": "Gateway",
   "label.general.alerts": "Generelle varsler",
   "label.generating.url": "Genererer URL",
-  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS-konfigurasjon",
   "label.globo.dns": "GloboDNS",
+  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS-konfigurasjon",
   "label.gluster.volume": "Volum",
   "label.go.step.2": "Gå til steg 2",
   "label.go.step.3": "Gå til steg 3",
   "label.go.step.4": "Gå til steg 4",
   "label.go.step.5": "Gå til steg 5",
   "label.gpu": "CPU",
+  "label.group": "Gruppe",
   "label.group.by.account": "Grupper på konto",
   "label.group.by.cluster": "Grupper på kluster",
   "label.group.by.pod": "Grupper på pod",
   "label.group.by.zone": "Grupper på sone",
-  "label.group": "Gruppe",
   "label.group.optional": "Gruppe (Valgfritt)",
+  "label.gslb": "GSLB",
   "label.gslb.assigned.lb": "Tildelt lastbalansering",
   "label.gslb.assigned.lb.more": "Tildel mer lastbalansering",
   "label.gslb.delete": "Slett GSLB",
   "label.gslb.details": "GSLB detaljer",
   "label.gslb.domain.name": "GSLB domenenavn",
-  "label.gslb": "GSLB",
   "label.gslb.lb.details": "Lastbalanseringsdetaljer",
   "label.gslb.lb.remove": "Fjern lastbalansering fra denne GSLB",
   "label.gslb.lb.rule": "Lastbalanseringsregel",
@@ -756,10 +786,10 @@ var dictionary = {
   "label.gslb.service.private.ip": "GSLB tjeneste privat IP-adresse",
   "label.gslb.service.public.ip": "GSLB tjeneste offentlig IP-adresse",
   "label.gslb.servicetype": "Tjeneste Type",
+  "label.guest": "Gjest",
   "label.guest.cidr": "Gjest CIDR",
   "label.guest.end.ip": "Gjest slutt-IP",
   "label.guest.gateway": "Gjestegateway",
-  "label.guest": "Gjest",
   "label.guest.ip": "Gjest IP-adresse",
   "label.guest.ip.range": "Gjest IP-rekke",
   "label.guest.netmask": "Gjest nettmaske",
@@ -771,9 +801,9 @@ var dictionary = {
   "label.guest.traffic.vswitch.type": "Gjestetrafikk vSwitch Type",
   "label.guest.type": "Gjestetype",
   "label.ha.enabled": "HA Aktivert",
+  "label.health.check": "Helsesjekk",
   "label.health.check.advanced.options": "Avanserte valg:",
   "label.health.check.configurations.options": "Konfigureringsvalg:",
-  "label.health.check": "Helsesjekk",
   "label.health.check.interval.in.sec": "Helsesjekk Intervall (i sekunder)",
   "label.health.check.message.desc": "Din lastbalanserer vil automatisk utføre helsesjekker mot dine cloudstackinstanser og kun rute trafikk til de instansene som passerer helsesjekk.",
   "label.health.check.wizard": "Helsesjekkveiviser",
@@ -782,28 +812,23 @@ var dictionary = {
   "label.hide.ingress.rule": "Skjul ingressregel",
   "label.hints": "Hint",
   "label.home": "Hjem",
-  "label.host.alerts": "Vertsvarsler",
   "label.host": "Vert",
   "label.host.MAC": "Verts MAC",
+  "label.host.alerts": "Vertsvarsler",
   "label.host.name": "Vertsnavn",
-  "label.hosts": "Verter",
   "label.host.tag": "Merkelapper for vert",
   "label.host.tags": "Vertsknagger",
+  "label.hosts": "Verter",
   "label.hourly": "Hver time",
   "label.hvm": "HVM",
-  "label.hypervisor.capabilities": "Hypervisor evner",
+  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV Trafikk Etikett",
   "label.hypervisor": "Hypervisor",
-  "label.hypervisors": "Hypervisors",
+  "label.hypervisor.capabilities": "Hypervisor evner",
   "label.hypervisor.snapshot.reserve": "Hypervisor Øyeblikks Kapasitet",
   "label.hypervisor.type": "Hypervisor type",
   "label.hypervisor.version": "Hypervisor versjon",
-  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV Trafikk Etikett",
+  "label.hypervisors": "Hypervisors",
   "label.id": "ID",
-  "label.IKE.DH": "IKE DH",
-  "label.IKE.encryption": "IKE kryptering",
-  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
-  "label.IKE.lifetime": "IKE livstid (sekunder)",
-  "label.IKE.policy": "IKE policy",
   "label.info": "Info",
   "label.info.upper": "INFO",
   "label.ingress.rule": "Ingressregel",
@@ -819,9 +844,9 @@ var dictionary = {
   "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title": "Legg til primærlagring",
   "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle": "Hva er sekundærlagring?",
   "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title": "Legg til sekundærlagring",
+  "label.installWizard.addZone.title": "Legg til sone",
   "label.installWizard.addZoneIntro.subtitle": "Hva er en sone?",
   "label.installWizard.addZoneIntro.title": "La oss legge til en sone",
-  "label.installWizard.addZone.title": "Legg til sone",
   "label.installWizard.click.launch": "Klikk startknappen.",
   "label.installWizard.subtitle": "Denne veiviseren vil hjelpe deg i din installasjon av CloudStack&#8482",
   "label.installWizard.title": "Hei og velkommen til CloudStack&#8482",
@@ -835,27 +860,26 @@ var dictionary = {
   "label.intermediate.certificate": "Intermediate sertifikat {0}",
   "label.internal.dns.1": "Intern DNS 1",
   "label.internal.dns.2": "Intern DNS 2",
-  "label.internal.lb.details": "Intern LB detaljer",
   "label.internal.lb": "Intern LB",
-  "label.internallbvm": "InternalLbVm",
+  "label.internal.lb.details": "Intern LB detaljer",
   "label.internal.name": "Internt navn",
+  "label.internallbvm": "InternalLbVm",
   "label.interval.type": "Intervalltype",
   "label.introduction.to.cloudstack": "Introduksjon til CloudStack&#8482",
   "label.invalid.integer": "Ugyldig heltall",
   "label.invalid.number": "Ugyldig tall",
   "label.invitations": "Invitasjoner",
-  "label.invited.accounts": "Inviterte kontoer",
   "label.invite": "Inviter",
   "label.invite.to": "Inviter til",
+  "label.invited.accounts": "Inviterte kontoer",
+  "label.ip": "IP",
   "label.ip.address": "IP-adresse",
-  "label.ipaddress": "IP-adresse",
   "label.ip.allocations": "IP Allokeringer",
-  "label.ip": "IP",
   "label.ip.limits": "Offentlig IP-addresse Grenser",
   "label.ip.or.fqdn": "IP eller FQDN",
   "label.ip.range": "IP-rekke",
   "label.ip.ranges": "IP-rekker",
-  "label.IPsec.preshared.key": "IPSec Delt Nøkkel",
+  "label.ipaddress": "IP-adresse",
   "label.ips": "IPer",
   "label.ipv4.cidr": "IPv4 CIDR",
   "label.ipv4.dns1": "IPv4 DNS1",
@@ -864,31 +888,31 @@ var dictionary = {
   "label.ipv4.gateway": "IPv4 Gateway",
   "label.ipv4.netmask": "IPv4 nettmaske",
   "label.ipv4.start.ip": "IPv4 Start IP",
-  "label.ipv6.address": "IPv6 IP Adresse",
   "label.ipv6.CIDR": "IPv6 CIDR",
+  "label.ipv6.address": "IPv6 IP Adresse",
   "label.ipv6.dns1": "IPv6 DNS1",
   "label.ipv6.dns2": "IPv6 DNS2",
   "label.ipv6.end.ip": "IPv6 Slutt IP",
   "label.ipv6.gateway": "IPv6 Gateway",
   "label.ipv6.start.ip": "IPv6 Start IP",
-  "label.iscsi": "iSCSI",
   "label.is.default": "Er standard",
-  "label.iso.boot": "ISO Boot",
+  "label.is.redundant.router": "Redundant",
+  "label.is.shared": "Er delt",
+  "label.is.system": "Er system",
+  "label.iscsi": "iSCSI",
   "label.iso": "ISO",
+  "label.iso.boot": "ISO Boot",
   "label.isolated.networks": "Isolerte nettverk",
   "label.isolation.method": "Isolasjonsmetode",
   "label.isolation.mode": "Isolasjonsmetode",
   "label.isolation.uri": "Isolasjons URI",
-  "label.is.redundant.router": "Redundant",
-  "label.is.shared": "Er delt",
-  "label.is.system": "Er system",
   "label.item.listing": "Elementlisting",
   "label.japanese.keyboard": "Japansk-tastatur",
-  "label.keep.colon": "Behold:",
   "label.keep": "Behold",
+  "label.keep.colon": "Behold:",
+  "label.key": "Nøkkel",
   "label.keyboard.language": "Tastaturspråk",
   "label.keyboard.type": "Tastaturtype",
-  "label.key": "Nøkkel",
   "label.kvm.traffic.label": "KVM trafikketikett",
   "label.label": "Etikett",
   "label.lang.arabic": "Arabisk",
@@ -917,7 +941,6 @@ var dictionary = {
   "label.lb.algorithm.leastconn": "Færrest tilkoblinger",
   "label.lb.algorithm.roundrobin": "Ringdistribusjon",
   "label.lb.algorithm.source": "Kilde",
-  "label.LB.isolation": "LB-isolering",
   "label.ldap.configuration": "LDAP-konfigurasjon",
   "label.ldap.group.name": "LDAP Gruppe",
   "label.ldap.link.type": "Type",
@@ -930,27 +953,25 @@ var dictionary = {
   "label.load.balancing": "Lastbalansering",
   "label.load.balancing.policies": "Regler for lastbalansering",
   "label.loading": "Laster",
-  "label.local.file": "Lokal fil",
   "label.local": "Lokal",
+  "label.local.file": "Lokal fil",
+  "label.local.storage": "Lokal lagring",
   "label.local.storage.enabled": "Aktiver lokal lagring for bruker VMer",
   "label.local.storage.enabled.system.vms": "Aktiver lokal lagring for SystemVMer",
-  "label.local.storage": "Lokal lagring",
   "label.login": "Logg inn",
   "label.logout": "Logg ut",
   "label.lun": "LUN",
-  "label.LUN.number": "LUN #",
   "label.lxc.traffic.label": "LXC trafikk etikett",
   "label.make.project.owner": "Gjør konto prosjekteier",
   "label.make.redundant": "Gjør redundant",
-  "label.managed": "Administrert",
   "label.manage": "Administrer",
-  "label.management.ips": "Administrasjons IP-adresser",
+  "label.manage.resources": "Behandle ressurser",
+  "label.managed": "Administrert",
   "label.management": "Administrasjon",
+  "label.management.ips": "Administrasjons IP-adresser",
   "label.management.server": "Administrasjonsserver",
-  "label.manage.resources": "Behandle ressurser",
   "label.max.cpus": "Maks CPU kjerner",
   "label.max.guest.limit": "Maks antall gjester",
-  "label.maximum": "Maksimum",
   "label.max.instances": "Maks Instanser",
   "label.max.memory": "Maks minne (MiB)",
   "label.max.networks": "Maks nettverk",
@@ -962,12 +983,13 @@ var dictionary = {
   "label.max.vms": "Maks bruker-VMer",
   "label.max.volumes": "Maks volumer",
   "label.max.vpcs": "Maks VPCs",
+  "label.maximum": "Maksimum",
   "label.may.continue": "Du kan nå fortsette.",
   "label.md5.checksum": "MD5 sjekksum",
+  "label.memory": "Minne",
   "label.memory.allocated": "Minne allokert",
   "label.memory.limits": "Minnebegrensning (MiB)",
   "label.memory.mb": "Minne (i MB)",
-  "label.memory": "Minne",
   "label.memory.total": "Minne totalt",
   "label.memory.used": "Minne brukt",
   "label.menu.accounts": "Kontoer",
@@ -1004,14 +1026,15 @@ var dictionary = {
   "label.menu.sshkeypair": "SSH nøkkelpar",
   "label.menu.stopped.instances": "Stoppede instanser",
   "label.menu.storage": "Lagring",
-  "label.menu.system.service.offerings": "Systemtilbud",
   "label.menu.system": "System",
+  "label.menu.system.service.offerings": "Systemtilbud",
   "label.menu.system.vms": "System VMer",
   "label.menu.templates": "Maler",
   "label.menu.virtual.appliances": "Virtuelle Apparater",
   "label.menu.virtual.resources": "Virtuelle ressurser",
   "label.menu.volumes": "Volumer",
   "label.menu.vpc.offerings": "VPC tilbud",
+  "label.metrics": "Beregninger",
   "label.metrics.allocated": "Allokert",
   "label.metrics.clusters": "Klynger",
   "label.metrics.cpu.allocated": "CPU-Allokasjon",
@@ -1019,8 +1042,8 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.cpu.total": "Totalt",
   "label.metrics.cpu.usage": "CPU-bruk",
   "label.metrics.cpu.used.avg": "Brukt",
-  "label.metrics.disk.allocated": "Allokert",
   "label.metrics.disk": "Disk",
+  "label.metrics.disk.allocated": "Allokert",
   "label.metrics.disk.iops.total": "IOPS",
   "label.metrics.disk.read": "Lese",
   "label.metrics.disk.size": "Størrelse",
@@ -1036,7 +1059,6 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.memory.total": "Totalt",
   "label.metrics.memory.usage": "Minneforbruk",
   "label.metrics.memory.used.avg": "Brukt",
-  "label.metrics": "Beregninger",
   "label.metrics.name": "Navn",
   "label.metrics.network.read": "Lese",
   "label.metrics.network.usage": "Nettverksforbruk",
@@ -1048,8 +1070,8 @@ var dictionary = {
   "label.metrics.state": "Status",
   "label.metrics.storagepool": "Lagringspool",
   "label.metrics.vm.name": "VM-navn",
-  "label.migrate.instance.to.host": "Migrer instansen til en annen vert",
   "label.migrate.instance.to": "Migrer instans til",
+  "label.migrate.instance.to.host": "Migrer instansen til en annen vert",
   "label.migrate.instance.to.ps": "Migrer instansen til en annen primærlagring.",
   "label.migrate.lb.vm": "Migrer LB VM",
   "label.migrate.router.to": "Migrer Ruter til",
@@ -1058,9 +1080,9 @@ var dictionary = {
   "label.migrate.to.storage": "Migrer til lagring",
   "label.migrate.volume": "Migrer volum",
   "label.migrate.volume.to.primary.storage": "Migrer volumet til en annen primærlagring.",
-  "label.minimum": "Minimum",
   "label.min.instances": "Min Instanser",
   "label.min.past.the.hr": "minutter etter time",
+  "label.minimum": "Minimum",
   "label.minute.past.hour": "minutt(er) etter hel time",
   "label.minutes.past.hour": "minutt(er) etter time",
   "label.mode": "Modus",
@@ -1074,17 +1096,18 @@ var dictionary = {
   "label.my.account": "Min konto",
   "label.my.network": "Mitt nettverk",
   "label.my.templates": "Mine maler",
-  "label.name.lower": "Navn",
+  "label.na": "N/A",
   "label.name": "Navn",
+  "label.name.lower": "Navn",
   "label.name.optional": "Navn (Valgfritt)",
-  "label.na": "N/A",
   "label.nat.port.range": "NAT portrekke",
+  "label.netScaler": "NetScaler",
   "label.netmask": "Nettmaske",
   "label.netscaler.details": "NetScaler detaljer",
-  "label.netScaler": "NetScaler",
+  "label.network": "Nettverk",
   "label.network.ACL": "Nettverk ACL",
-  "label.network.ACLs": "Nettverk ACLer",
   "label.network.ACL.total": "Nettverk ACL Total",
+  "label.network.ACLs": "Nettverk ACLer",
   "label.network.addVM": "Legg nettverk til VM",
   "label.network.cidr": "Nettverk CIDR",
   "label.network.desc": "Nettverksbeskrivelse",
@@ -1094,23 +1117,22 @@ var dictionary = {
   "label.network.domain": "Nettverksdomene",
   "label.network.domain.text": "Nettverksdomene",
   "label.network.id": "Nettverks ID",
-  "label.networking.and.security": "Nettverk og sikkerhet",
   "label.network.label.display.for.blank.value": "Bruk standard gateway",
   "label.network.limits": "Nettverksbegrensninger",
   "label.network.name": "Nettverksnavn",
-  "label.network": "Nettverk",
+  "label.network.offering": "Nettverkstilbud",
   "label.network.offering.details": "Nettverkstilbud detaljer",
   "label.network.offering.display.text": "Nettverkstilbud Forklaring",
   "label.network.offering.id": "Nettverkstilbud ID",
   "label.network.offering.name": "Nettverkstilbud Navn",
-  "label.network.offering": "Nettverkstilbud",
-  "label.network.rate.megabytes": "Nettverks fart (MB/s)",
   "label.network.rate": "Nettverks fart (MB/s)",
+  "label.network.rate.megabytes": "Nettverks fart (MB/s)",
   "label.network.read": "Nettverk les",
   "label.network.service.providers": "Nettverktjenestetilbydere",
-  "label.networks": "Nettverk",
   "label.network.type": "Nettverkstype",
   "label.network.write": "Nettverk skriveoperasjoner",
+  "label.networking.and.security": "Nettverk og sikkerhet",
+  "label.networks": "Nettverk",
   "label.new": "Ny",
   "label.new.password": "Nytt passord",
   "label.new.project": "Nytt prosjekt",
@@ -1128,6 +1150,7 @@ var dictionary = {
   "label.nicira.nvp.details": "Nicira NVP detaljer",
   "label.nicira.transportzoneuuid": "Transport sone Uuid",
   "label.nics": "NICer",
+  "label.no": "Nei",
   "label.no.actions": "Ingen tilgjengelige handlinger",
   "label.no.alerts": "Ingen nylige alarmer",
   "label.no.data": "Ingen data å vise",
@@ -1135,12 +1158,12 @@ var dictionary = {
   "label.no.grouping": "(ingen gruppering)",
   "label.no.isos": "Ingen tilgjengelige ISOer",
   "label.no.items": "Ingen tilgjengelige elementer",
-  "label.none": "Ingen",
-  "label.no": "Nei",
   "label.no.security.groups": "Ingen tilgjengelige sikkerhetsgrupper",
-  "label.not.found": "Ikke funnet",
   "label.no.thanks": "Nei, takk",
+  "label.none": "Ingen",
+  "label.not.found": "Ikke funnet",
   "label.notifications": "Notifikasjoner",
+  "label.num.cpu.cores": "# av CPU-kjerner",
   "label.number.of.clusters": "Antall klynger",
   "label.number.of.cpu.sockets": "Totalt antall CPU-sockets",
   "label.number.of.hosts": "Antall verter",
@@ -1148,22 +1171,22 @@ var dictionary = {
   "label.number.of.system.vms": "Antall System VMer",
   "label.number.of.virtual.routers": "Antall virtuelle rutere",
   "label.number.of.zones": "Antall soner",
-  "label.num.cpu.cores": "# av CPU-kjerner",
   "label.numretries": "Antall forsøk",
   "label.ocfs2": "OCFS2",
-  "label.offer.ha": "Tilby HA",
   "label.of.month": "av måned",
+  "label.offer.ha": "Tilby HA",
   "label.ok": "OK",
-  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight kontrollerdetaljer",
+  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
   "label.opendaylight.controller": "OpenDaylight kontroller",
+  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight kontrollerdetaljer",
   "label.opendaylight.controllers": "OpenDaylight kontrollere",
-  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
   "label.operator": "Operatør",
   "label.optional": "Valgfritt",
   "label.order": "Rekkefølge",
   "label.os.preference": "OS-preferanse",
   "label.os.type": "OS-type",
   "label.other": "Andre",
+  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.action": "Handling",
   "label.outofbandmanagement.action.issue": "Issue Out-of-band Management Power Action",
   "label.outofbandmanagement.address": "Address",
@@ -1172,95 +1195,87 @@ var dictionary = {
   "label.outofbandmanagement.disable": "Disable Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.driver": "Driver",
   "label.outofbandmanagement.enable": "Enable Out-of-band Management",
-  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
   "label.outofbandmanagement.password": "Passord",
   "label.outofbandmanagement.port": "Port",
   "label.outofbandmanagement.reenterpassword": "Re-enter Password",
   "label.outofbandmanagement.username": "Brukernavn",
   "label.override.guest.traffic": "Overstyr Gjeste Trafikk",
   "label.override.public.traffic": "Overstyr Offentlig Trafikk",
+  "label.ovm.traffic.label": "OVM trafikk etikett",
   "label.ovm3.cluster": "Innebygd Klynge Funksjon",
   "label.ovm3.pool": "Innebygd Pooling",
   "label.ovm3.traffic.label": "OVM3 trafikketikett",
   "label.ovm3.vip": "Hoved VIP IP",
-  "label.ovm.traffic.label": "OVM trafikk etikett",
   "label.ovs": "OVS",
   "label.owned.public.ips": "Offentlige IP-addresser i bruk",
   "label.owner.account": "Eierkonto",
   "label.owner.domain": "Eierdomene",
   "label.palo.alto.details": "Palo Alto detaljer",
-  "label.PA.log.profile": "Palo Alto logg profil",
-  "label.PA": "Palo Alto",
   "label.parent.domain": "Foreldre domene",
   "label.passive": "Passiv",
+  "label.password": "Passord",
   "label.password.enabled": "Passord Aktivert",
   "label.password.lower": "passord",
-  "label.password": "Passord",
   "label.password.reset.confirm": "Passordet har blitt resatt til",
   "label.path": "Sti",
-  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto trussel profil",
   "label.perfect.forward.secrecy": "Perfect Forward Secrecy",
   "label.permission": "Permission",
   "label.persistent": "Vedvarende",
+  "label.physical.network": "Fysisk nettverk",
   "label.physical.network.ID": "Fysisk nettverksid",
   "label.physical.network.name": "Fysisk nettverksnavn",
-  "label.physical.network": "Fysisk nettverk",
-  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS passord",
-  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS brukernavn",
-  "label.PING.dir": "PING-mappe",
   "label.ping.path": "Ping Sti",
-  "label.PING.storage.IP": "PING lagrings-IP",
   "label.planner.mode": "Planleggingsmodus",
   "label.please.complete.the.following.fields": "Vennligst fullført følgende felter",
   "label.please.specify.netscaler.info": "Vennligst spesifiser NetScaler-info",
   "label.please.wait": "Vennligst vent",
   "label.plugin.details": "Plugin detaljer",
   "label.plugins": "Plugins",
+  "label.pod": "Pod",
   "label.pod.dedicated": "Pod Dedikert",
   "label.pod.name": "Pod navn",
-  "label.pod": "Pod",
   "label.pods": "Pods",
   "label.polling.interval.sec": "Sjekkintervall (i sekunder)",
+  "label.port": "Port",
+  "label.port.forwarding": "Portvideresending",
+  "label.port.forwarding.policies": "Regler for portvideresending",
+  "label.port.range": "Portrekke",
   "label.portable.ip": "Flyttbar IP",
   "label.portable.ip.range.details": "Portabel IP-rekke detaljer",
   "label.portable.ip.ranges": "Transportable IP-rekker",
   "label.portable.ips": "Portabel IP-rekke",
-  "label.port.forwarding.policies": "Regler for portvideresending",
-  "label.port.forwarding": "Portvideresending",
-  "label.port": "Port",
-  "label.port.range": "Portrekke",
   "label.powerstate": "Power State",
-  "label.PreSetup": "Forberedt Konfigurasjon",
-  "label.previous": "Forrige",
   "label.prev": "Forrige",
+  "label.previous": "Forrige",
   "label.primary.allocated": "Primærlagring allokert",
   "label.primary.network": "Primærnettverk",
+  "label.primary.storage": "Primærlagring",
   "label.primary.storage.count": "Primærlagrings Pool",
   "label.primary.storage.limits": "Primærlagring Maxgrense (GiB)",
-  "label.primary.storage": "Primærlagring",
   "label.primary.used": "Primærlagring brukt",
   "label.private.Gateway": "Privat Gateway",
   "label.private.interface": "Privat Grensesnitt",
   "label.private.ip": "Privat IP-adresse",
   "label.private.ip.range": "Privat IP-rekke",
   "label.private.ips": "Private IP-adresser",
-  "label.privatekey": "PKCS#8 Privat Nøkkel",
   "label.private.key": "Privat nøkkel",
   "label.private.network": "Privat nettverk",
   "label.private.port": "Privat port",
   "label.private.zone": "Privat sone",
+  "label.privatekey": "PKCS#8 Privat Nøkkel",
   "label.profile": "Profil",
+  "label.project": "Prosjekt",
   "label.project.dashboard": "Prosjektoversikt",
   "label.project.id": "Prosjektid",
   "label.project.invite": "Inviter til prosjekt",
   "label.project.name": "Prosjektnavn",
-  "label.project": "Prosjekt",
-  "label.projects": "Prosjekter",
   "label.project.view": "Prosjektvisning",
-  "label.protocol.number": "Protokollnummer",
+  "label.projects": "Prosjekter",
   "label.protocol": "Protokoll",
+  "label.protocol.number": "Protokollnummer",
   "label.provider": "Tilbyder",
   "label.providers": "Tilbydere",
+  "label.public": "Offentlig",
   "label.public.interface": "Offentlig Grensesnitt",
   "label.public.ip": "Offentlig IP-adresse",
   "label.public.ips": "Offentlig IP-adresser",
@@ -1269,13 +1284,11 @@ var dictionary = {
   "label.public.load.balancer.provider": "Offentlig Lastbalanserer Tilbyder",
   "label.public.network": "Offentlig nettverk",
   "label.public.port": "Offentlig port",
-  "label.public": "Offentlig",
   "label.public.traffic": "Offentlig trafikk",
   "label.public.traffic.vswitch.name": "Offentlig Trafikk vSwitch Navn",
   "label.public.traffic.vswitch.type": "Offentlig Trafikk vSwitch Type",
   "label.public.zone": "Offentlig sone",
   "label.purpose": "Formål",
-  "label.Pxe.server.type": "PXE Servertype",
   "label.qos.type": "QoS Type",
   "label.quickview": "Hurtigvisning",
   "label.quiesce.vm": "Quiesce VM",
@@ -1301,16 +1314,16 @@ var dictionary = {
   "label.quota.remove": "Fjern Kvote",
   "label.quota.startdate": "Startdato",
   "label.quota.startquota": "Startkvote",
+  "label.quota.state": "Status",
+  "label.quota.statement": "Kontoutskrift",
   "label.quota.statement.balance": "Kvotebalanse",
   "label.quota.statement.bydates": "Kontoutskrift",
   "label.quota.statement.quota": "Kvoteforbrukk",
-  "label.quota.statement": "Kontoutskrift",
   "label.quota.statement.tariff": "Kvotetariff",
-  "label.quota.state": "Status",
   "label.quota.summary": "Sammendrag",
+  "label.quota.tariff": "Tariff",
   "label.quota.tariff.edit": "Rediger tariff",
   "label.quota.tariff.effectivedate": "Effektiv dato",
-  "label.quota.tariff": "Tariff",
   "label.quota.tariff.value": "Tariffverdi",
   "label.quota.total": "Totalt",
   "label.quota.totalusage": "Totalbruk",
@@ -1318,27 +1331,27 @@ var dictionary = {
   "label.quota.type.unit": "Bruksenhet",
   "label.quota.usage": "Kvoteforbruk",
   "label.quota.value": "Kvoteverdi",
+  "label.rbd": "RBD",
   "label.rbd.id": "Cephx user",
   "label.rbd.monitor": "Ceph monitor",
   "label.rbd.pool": "Ceph pool",
-  "label.rbd": "RBD",
   "label.rbd.secret": "Cephx hemmelighet",
   "label.reboot": "Restart",
   "label.recent.errors": "Nylige feil",
   "label.recover.vm": "Gjenopprett VM",
-  "label.redundant.router.capability": "Redundant ruter",
   "label.redundant.router": "Redundant ruter",
+  "label.redundant.router.capability": "Redundant ruter",
   "label.redundant.state": "Redundant tilstand",
   "label.redundant.vpc": "Redundant VPC",
-  "label.refresh.blades": "Oppdater blad(er)",
   "label.refresh": "Oppfrisk",
+  "label.refresh.blades": "Oppdater blad(er)",
+  "label.region": "Region",
   "label.region.details": "Regiondetaljer",
   "label.regionlevelvpc": "Region Nivå VPC",
-  "label.region": "Region",
   "label.reinstall.vm": "Reinstaller VM",
   "label.related": "Relaterte",
-  "label.release.account.lowercase": "Frigi fra konto",
   "label.release.account": "Frigi fra Konto",
+  "label.release.account.lowercase": "Frigi fra konto",
   "label.release.dedicated.cluster": "Frigjør dedikert kluster",
   "label.release.dedicated.host": "Frigjør dedikert host",
   "label.release.dedicated.pod": "Frigjør Dedikert Pod",
@@ -1364,32 +1377,32 @@ var dictionary = {
   "label.remove.vm.from.lb": "Fjern VM fra lastbalanseringsregel",
   "label.remove.vm.load.balancer": "Fjern VM fra lastbalanserer",
   "label.remove.vmware.datacenter": "Fjern VMware datasenter",
-  "label.remove.vpc.offering": "Fjern VPC tilbud",
   "label.remove.vpc": "fjern VPC",
+  "label.remove.vpc.offering": "Fjern VPC tilbud",
   "label.removing": "Fjerner",
   "label.removing.user": "Fjerner Bruker",
   "label.reource.id": "Ressurs ID",
-  "label.replace.acl.list": "Erstatt ACL Liste",
   "label.replace.acl": "Erstatt ACL",
+  "label.replace.acl.list": "Erstatt ACL Liste",
   "label.required": "Påkrevd",
   "label.requires.upgrade": "Krever oppgradering",
   "label.reserved.ip.range": "Reservert IP-rekke",
   "label.reserved.system.gateway": "Reservert System Gateway",
   "label.reserved.system.ip": "Reservert System IP",
   "label.reserved.system.netmask": "Reservert system nettmaske",
-  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "Reset SSH-nøkkelpar på VM",
+  "label.reset.VPN.connection": "Resett VPN-tilkobling",
   "label.reset.ssh.key.pair": "Resett SSH-nøkkelpar",
+  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "Reset SSH-nøkkelpar på VM",
   "label.resetVM": "Resett VM",
-  "label.reset.VPN.connection": "Resett VPN-tilkobling",
   "label.resize.new.offering.id": "Nytt tilbud",
   "label.resize.new.size": "Ny størrelse (GB)",
   "label.resize.shrink.ok": "Krympe OK",
+  "label.resource": "Ressurs",
   "label.resource.limit.exceeded": "Ressursbegrensning Overskridet",
   "label.resource.limits": "Ressursbegrensninger",
   "label.resource.name": "Ressursnavn",
-  "label.resource": "Ressurs",
-  "label.resources": "Ressurser",
   "label.resource.state": "Ressurs Status",
+  "label.resources": "Ressurser",
   "label.response.timeout.in.sec": "Respons Tidsavbrudd (sekunder)",
   "label.restart.network": "Nettverksomstart",
   "label.restart.required": "Omstart påkrevd",
@@ -1406,10 +1419,10 @@ var dictionary = {
   "label.root.disk.offering": "Root disktilbud",
   "label.root.disk.size": "Rotdiskstørrelse (GB)",
   "label.router.vm.scaled.up": "RuterVM skalert opp",
-  "label.routing.host": "Ruter Vert",
   "label.routing": "Ruting",
-  "label.rule.number": "Regelnummer",
+  "label.routing.host": "Ruter Vert",
   "label.rule": "Rule",
+  "label.rule.number": "Regelnummer",
   "label.rules": "Regler",
   "label.running.vms": "Kjørende VMer",
   "label.s3.access_key": "Aksessnøkkel",
@@ -1425,30 +1438,32 @@ var dictionary = {
   "label.saml.enable": "Autoriser SAML SSO",
   "label.saml.entity": "Identitets Tilbydere",
   "label.saturday": "Lørdag",
+  "label.save": "Lagre",
   "label.save.and.continue": "Lagre og fortsett",
   "label.save.changes": "Lagre endringer",
-  "label.save": "Lagre",
   "label.saving.processing": "Lagrer....",
+  "label.scale.up.policy": "Oppskalerings policy",
   "label.scaledown.policy": "Nedtrappings policy",
   "label.scaleup.policy": "Oppskalerings policy",
-  "label.scale.up.policy": "Oppskalerings policy",
   "label.scope": "Omfang",
   "label.search": "Søk",
   "label.secondary.ips": "Sekundære IPer",
   "label.secondary.isolated.vlan.id": "Sekundær Isolert VLAN ID",
-  "label.secondary.staging.store.details": "Sekundærmellomlagringsområde detaljer",
   "label.secondary.staging.store": "Sekundærmellomlagringsområde",
+  "label.secondary.staging.store.details": "Sekundærmellomlagringsområde detaljer",
+  "label.secondary.storage": "Sekundærlagring",
   "label.secondary.storage.count": "Sekundærlagrings Pool",
   "label.secondary.storage.details": "Sekundærlagringsdetaljer",
   "label.secondary.storage.limits": "Sekundærlagringsbregrensninger (GiB)",
-  "label.secondary.storage": "Sekundærlagring",
   "label.secondary.storage.vm": "Sekundærlagring VM",
   "label.secondary.used": "Sekundærlagringsplass brukt",
   "label.secret.key": "Hemmelig nøkkel",
-  "label.security.group.name": "Sikkerhetsgruppenavn",
   "label.security.group": "Sikkerhetsgruppe",
-  "label.security.groups.enabled": "Sikkerhetsgrupper Aktivert",
+  "label.security.group.name": "Sikkerhetsgruppenavn",
   "label.security.groups": "Sikkerhetsgrupper",
+  "label.security.groups.enabled": "Sikkerhetsgrupper Aktivert",
+  "label.select": "Velg",
+  "label.select-view": "Velg visning",
   "label.select.a.template": "Velg en mal",
   "label.select.a.zone": "Velg en sone",
   "label.select.instance": "Velg instans",
@@ -1457,26 +1472,23 @@ var dictionary = {
   "label.select.offering": "Velg tilbud",
   "label.select.project": "Velg prosjekt",
   "label.select.region": "Velg region",
-  "label.select": "Velg",
   "label.select.template": "Velg Mal",
   "label.select.tier": "Velg gren",
-  "label.select-view": "Velg visning",
   "label.select.vm.for.static.nat": "Velg instans for statisk NAT",
   "label.sent": "Sendt",
   "label.server": "Tjener",
   "label.service.capabilities": "Tjeneste Evner",
-  "label.service.offering.details": "Tjenstetilbudsdetaljer",
   "label.service.offering": "Tjenestetilbud",
-  "label.services": "Tjenester",
+  "label.service.offering.details": "Tjenstetilbudsdetaljer",
   "label.service.state": "Tjenestestatus",
+  "label.services": "Tjenester",
   "label.session.expired": "Sesjon utløpt",
   "label.set.default.NIC": "Sett som standard NIC",
+  "label.set.up.zone.type": "Oppsett av sonetype",
   "label.settings": "Innstillinger",
-  "label.setup.network": "Sett opp nettverk",
   "label.setup": "Oppsett",
+  "label.setup.network": "Sett opp nettverk",
   "label.setup.zone": "Sett opp sone",
-  "label.set.up.zone.type": "Oppsett av sonetype",
-  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
   "label.shared": "Delt",
   "label.show.advanced.settings": "VIs avanserte instillinger",
   "label.show.ingress.rule": "Vis ingressregel",
@@ -1488,14 +1500,12 @@ var dictionary = {
   "label.smb.domain": "SMB Domene",
   "label.smb.password": "SMB Passord",
   "label.smb.username": "SMB Brukernavn",
+  "label.snapshot": "Øyeblikksbilde",
   "label.snapshot.limits": "Øyeblikksbildebegrensning",
   "label.snapshot.name": "Øyeblikksbildenavn",
-  "label.snapshot.schedule": "Sett Opp Gjentagende øyeblikksbilder",
-  "label.snapshot": "Øyeblikksbilde",
   "label.snapshot.s": "Øyeblikksbilder",
+  "label.snapshot.schedule": "Sett Opp Gjentagende øyeblikksbilder",
   "label.snapshots": "Øyeblikksbilder",
-  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
-  "label.SNMP.port": "SNM Port",
   "label.sockets": "CPU Sokkel",
   "label.source.ip.address": "Kilde IP-adresse",
   "label.source.nat": "Kilde NAT",
@@ -1504,11 +1514,10 @@ var dictionary = {
   "label.specify.IP.ranges": "Spesifiser IP-rekker",
   "label.specify.vlan": "Spesifiser VLAN",
   "label.specify.vxlan": "Spesifiser VXLAN",
-  "label.SR.name": "SR navnelapp",
-  "label.srx.details": "SRX detaljer",
   "label.srx": "SRX",
-  "label.ssh.key.pair.details": "SSH-nøkkelpardetaljer",
+  "label.srx.details": "SRX detaljer",
   "label.ssh.key.pair": "SSH-nøkkelpar",
+  "label.ssh.key.pair.details": "SSH-nøkkelpardetaljer",
   "label.ssh.key.pairs": "SSH nøkkelpar",
   "label.standard.us.keyboard": "Standard (Amerikansk) tastatur",
   "label.start.IP": "Start-IP",
@@ -1518,8 +1527,8 @@ var dictionary = {
   "label.start.vlan": "Start VLAN",
   "label.start.vxlan": "Start VXLAN",
   "label.state": "Status",
-  "label.static.nat.enabled": "Statisk NAT aktivert",
   "label.static.nat": "Statistk NAT",
+  "label.static.nat.enabled": "Statisk NAT aktivert",
   "label.static.nat.to": "Statisk NAT til",
   "label.static.nat.vm.details": "Statisk NAT VM Detaljer",
   "label.static.routes": "Statiske ruter",
@@ -1535,8 +1544,8 @@ var dictionary = {
   "label.step.4.title": "Steg 4: <strong>Nettverk</strong>",
   "label.step.5": "Steg 5",
   "label.step.5.title": "Steg 5: <strong>Repetere</strong>",
-  "label.stickiness.method": "Klebrighetmetode",
   "label.stickiness": "Klebrighet",
+  "label.stickiness.method": "Klebrighetmetode",
   "label.sticky.cookie-name": "Cookie navn",
   "label.sticky.domain": "Domene",
   "label.sticky.expire": "Utløper",
@@ -1550,11 +1559,11 @@ var dictionary = {
   "label.sticky.prefix": "Prefiks",
   "label.sticky.request-learn": "Lær Forespørsel",
   "label.sticky.tablesize": "Tabellstørrelse",
+  "label.stop": "Stopp",
   "label.stop.lb.vm": "Stop LB VM",
   "label.stopped.vms": "Stoppede VMer",
-  "label.stop": "Stopp",
-  "label.storage.pool": "Lagringspool",
   "label.storage": "Lagring",
+  "label.storage.pool": "Lagringspool",
   "label.storage.tags": "Merkelapper for lagring",
   "label.storage.traffic": "Lagringstrafikk",
   "label.storage.type": "Lagringstype",
@@ -1570,43 +1579,42 @@ var dictionary = {
   "label.suspend.project": "Suspender prosjekt",
   "label.switch.type": "Svitsjtype",
   "label.system.capacity": "Systemkapasistet",
-  "label.system.offering.for.router": "Systemtilbud for Rutere",
   "label.system.offering": "Systemtilbud",
-  "label.system.service.offering.details": "Systemtjenestetilbudsdetaljer",
+  "label.system.offering.for.router": "Systemtilbud for Rutere",
   "label.system.service.offering": "Systemtjenestetilbud",
+  "label.system.service.offering.details": "Systemtjenestetilbudsdetaljer",
+  "label.system.vm": "System VM",
   "label.system.vm.details": "SystemVM-detaljer",
   "label.system.vm.scaled.up": "SystemVM skalert opp",
-  "label.system.vms": "System VMer",
-  "label.system.vm": "System VM",
   "label.system.vm.type": "SystemVM-type",
+  "label.system.vms": "System VMer",
   "label.system.wide.capacity": "Systemomfattende kapasistet",
-  "label.tagged": "Tagget",
   "label.tag.key": "Merkelapp Key",
-  "label.tags": "Tagger",
   "label.tag.value": "Tag Verdi",
+  "label.tagged": "Tagget",
+  "label.tags": "Tagger",
   "label.target.iqn": "Mål IQN",
   "label.task.completed": "Oppgave utført",
-  "label.template.limits": "Malbegrensninger",
   "label.template": "Mal",
-  "label.TFTP.dir": "TFTP-mappe",
+  "label.template.limits": "Malbegrensninger",
   "label.tftp.root.directory": "TFTP rot-mappe",
   "label.theme.default": "Standardtema",
   "label.theme.grey": "Tilpasset - Grå",
   "label.theme.lightblue": "Tilpasset - Lys Grå",
   "label.threshold": "Terskel",
   "label.thursday": "Torsdag",
-  "label.tier.details": "VPC-gren detaljer",
   "label.tier": "Gren",
-  "label.time.colon": "Time:",
-  "label.timeout.in.second ": " Tidsavbrudd (sekunder)",
-  "label.timeout": "Tidsavbrudd",
+  "label.tier.details": "VPC-gren detaljer",
   "label.time": "Tid",
-  "label.timezone.colon": "Tidssone:",
+  "label.time.colon": "Time:",
   "label.time.zone": "Tidssone",
+  "label.timeout": "Tidsavbrudd",
+  "label.timeout.in.second ": " Tidsavbrudd (sekunder)",
   "label.timezone": "Tidssone",
+  "label.timezone.colon": "Tidssone:",
   "label.token": "Kode",
-  "label.total.cpu": "Totalt CPU",
   "label.total.CPU": "Totalt CPU",
+  "label.total.cpu": "Totalt CPU",
   "label.total.hosts": "Totalt Verter",
   "label.total.memory": "Totalt minne",
   "label.total.of.ip": "Totalt IP-adresser",
@@ -1616,12 +1624,12 @@ var dictionary = {
   "label.total.virtual.routers.upgrade": "Totalt antall virtuelle routere som trenger oppgradering",
   "label.total.vms": "Totalt VMs",
   "label.traffic.label": "Trafikketikett",
-  "label.traffic.types": "Trafikktyper",
   "label.traffic.type": "Trafikktype",
+  "label.traffic.types": "Trafikktyper",
   "label.tuesday": "Tirsdag",
+  "label.type": "Type",
   "label.type.id": "Type ID",
   "label.type.lower": "type",
-  "label.type": "Type",
   "label.ucs": "UCS",
   "label.uk.keyboard": "UK-tastatur",
   "label.unavailable": "Utilgjengelig",
@@ -1629,151 +1637,144 @@ var dictionary = {
   "label.unlimited": "Ubegrenset",
   "label.untagged": "Utagget",
   "label.update.project.resources": "Oppdater prosjektressurser",
-  "label.update.ssl.cert": " SSL-sertifikat",
   "label.update.ssl": " SSL-sertifikat",
+  "label.update.ssl.cert": " SSL-sertifikat",
   "label.updating": "Oppdaterer",
   "label.upgrade.required": "Oppgradering er påkrevd",
   "label.upgrade.router.newer.template": "Oppgrader ruter til nyere mal",
+  "label.upload": "Last opp",
   "label.upload.from.local": "Last opp fra lokal",
   "label.upload.template.from.local": "Last opp mal fra lokal",
-  "label.upload": "Last opp",
+  "label.upload.volume": "Last opp volum",
   "label.upload.volume.from.local": "Last opp volum fra lokal",
   "label.upload.volume.from.url": "Last opp volum fra URL",
-  "label.upload.volume": "Last opp volum",
   "label.url": "URL",
   "label.usage.interface": "Brukergrensesnitt",
   "label.usage.sanity.result": "Forbruks Tilregnelighet Resultat",
   "label.usage.server": "Forbruksserver",
   "label.usage.type": "Brukstype",
   "label.usage.unit": "Enhet",
+  "label.use.vm.ip": "Bruk VM IP:",
+  "label.use.vm.ips": "Bruk VM IPer",
   "label.used": "Brukt",
+  "label.user": "Bruker",
   "label.user.data": "Brukerdata",
   "label.user.details": "Brukerdetaljer",
-  "label.username.lower": "brukernavn",
+  "label.user.vm": "Bruker VM",
   "label.username": "Brukernavn",
+  "label.username.lower": "brukernavn",
   "label.users": "Brukere",
-  "label.user": "Bruker",
-  "label.user.vm": "Bruker VM",
-  "label.use.vm.ips": "Bruk VM IPer",
-  "label.use.vm.ip": "Bruk VM IP:",
+  "label.vSwitch.type": "vSwitch type",
   "label.value": "Verdi",
   "label.vcdcname": "vCenter DC navn",
+  "label.vcenter": "vcenter",
   "label.vcenter.cluster": "vCenter Klynge",
   "label.vcenter.datacenter": "vCenter Datacenter",
   "label.vcenter.datastore": "vCenter Datastore",
   "label.vcenter.host": "vCenter Vert",
   "label.vcenter.password": "vCenter passord",
   "label.vcenter.username": "vCenter brukernavn",
-  "label.vcenter": "vcenter",
   "label.vcipaddress": "vCenter IP-adresse",
   "label.version": "Versjon",
+  "label.vgpu": "VGPU",
   "label.vgpu.max.resolution": "Maks oppløsning",
   "label.vgpu.max.vgpu.per.gpu": "VGPUs per GPU",
   "label.vgpu.remaining.capacity": "Gjenstående kapasitet",
   "label.vgpu.type": "vGPU type",
-  "label.vgpu": "VGPU",
   "label.vgpu.video.ram": "Video RAM",
+  "label.view": "Vis",
   "label.view.all": "Vis alle",
   "label.view.console": "Se konsoll",
-  "label.viewing": "Viser",
   "label.view.more": "Vis mer",
   "label.view.secondary.ips": "Se sekundære IPer",
-  "label.view": "Vis",
+  "label.viewing": "Viser",
+  "label.virtual.appliance": "Virtuellt Apparat",
   "label.virtual.appliance.details": "Virtuelt apparat detaljer",
   "label.virtual.appliances": "Virtuelle Apparater",
-  "label.virtual.appliance": "Virtuellt Apparat",
-  "label.virtual.machines": "Virtuelle Maskiner",
   "label.virtual.machine": "Virtuell Maskin",
-  "label.virtual.networking": "Virtuelt Nettverk",
+  "label.virtual.machines": "Virtuelle Maskiner",
   "label.virtual.network": "Virtuelt-nettverk",
+  "label.virtual.networking": "Virtuelt Nettverk",
+  "label.virtual.router": "Virtuell ruter",
+  "label.virtual.routers": "Virtuelle rutere",
   "label.virtual.routers.group.account": "Virtuelle rutere gruppert på konto",
   "label.virtual.routers.group.cluster": "Virtuelle rutere gruppert på kluster",
   "label.virtual.routers.group.pod": "Virtuelle rutere gruppert på pod",
   "label.virtual.routers.group.zone": "Virtuelle rutere gruppert på sone",
-  "label.virtual.routers": "Virtuelle rutere",
-  "label.virtual.router": "Virtuell ruter",
+  "label.vlan": "VLAN/VNI",
   "label.vlan.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vlan.only": "VLAN",
+  "label.vlan.range": "VLAN/VNI Rekke",
   "label.vlan.range.details": "VLAN-rekke detaljer",
   "label.vlan.ranges": "VLAN-rekke(r)",
-  "label.vlan.range": "VLAN/VNI Rekke",
-  "label.vlan": "VLAN/VNI",
-  "label.vlan.vni.ranges": "VLAN/VNI Rekke(r)",
   "label.vlan.vni.range": "VLAN/VNI Rekke",
+  "label.vlan.vni.ranges": "VLAN/VNI Rekke(r)",
   "label.vm.add": "Legg til Instans",
   "label.vm.destroy": "Destruer",
   "label.vm.display.name": "Visningsnavn for VM",
-  "label.VMFS.datastore": "VMFS lagringsområde",
-  "label.vmfs": "VMFS",
   "label.vm.id": "VM ID",
   "label.vm.ip": "VM IP-adresse",
   "label.vm.name": "VM-navn",
   "label.vm.password": "Passord til VM er",
   "label.vm.reboot": "Restart",
-  "label.VMs.in.tier": "VMer i VPC-gren",
-  "label.vmsnapshot.current": "isCurrent",
-  "label.vmsnapshot.memory": "Øyeblikksbilde av minne",
-  "label.vmsnapshot.parentname": "Forelder",
-  "label.vmsnapshot.type": "Type",
-  "label.vmsnapshot": "VM Øyeblikksbilder",
   "label.vm.start": "Start",
   "label.vm.state": "VM-status",
   "label.vm.stop": "Stopp",
+  "label.vmfs": "VMFS",
   "label.vms": "VMer",
+  "label.vmsnapshot": "VM Øyeblikksbilder",
+  "label.vmsnapshot.current": "isCurrent",
+  "label.vmsnapshot.memory": "Øyeblikksbilde av minne",
+  "label.vmsnapshot.parentname": "Forelder",
+  "label.vmsnapshot.type": "Type",
   "label.vmware.datacenter.id": "VMware datasenter ID",
   "label.vmware.datacenter.name": "VMware datasenternavn",
   "label.vmware.datacenter.vcenter": "VMware datasenter vcenter",
   "label.vmware.traffic.label": "VMware trafikketikett",
-  "label.vnet.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vnet": "VLAN/VNI",
-  "label.vnmc.devices": "VNMC enheter",
+  "label.vnet.id": "VLAN/VNI ID",
   "label.vnmc": "VNMC",
+  "label.vnmc.devices": "VNMC enheter",
   "label.volatile": "volatil",
   "label.volgroup": "Volumgruppe",
+  "label.volume": "Volum",
   "label.volume.details": "Volumdetaljer",
   "label.volume.limits": "Volumbegrensninger",
   "label.volume.migrated": "Volum migrert",
   "label.volume.name": "Volumnavn",
   "label.volumes": "Volumer",
-  "label.volume": "Volum",
+  "label.vpc": "VPC",
   "label.vpc.distributedvpcrouter": "Distribuert VPC router",
   "label.vpc.id": "VPC ID",
-  "label.VPC.limits": "VPC begrensninger",
-  "label.vpc.offering.details": "VPC tilbudsdetaljer",
   "label.vpc.offering": "VPC tilbud",
+  "label.vpc.offering.details": "VPC tilbudsdetaljer",
   "label.vpc.router.details": "VPC ruterdetaljer",
-  "label.VPC.router.details": "VPC ruterdetaljer",
   "label.vpc.supportsregionlevelvpc": "Støtter Region Nivå VPC",
   "label.vpc.virtual.router": "VPC virtuell ruter",
-  "label.vpc": "VPC",
-  "label.VPN.connection": "VPN-tilkobling",
+  "label.vpn": "VPN",
   "label.vpn.customer.gateway": "VPN Kundegateway",
-  "label.VPN.customer.gateway": "VPN Kundegateway",
   "label.vpn.force.encapsulation": "Tving UDP innkapsling av ESP-pakker",
-  "label.VPN.gateway": "VPN Gateway",
-  "label.vpn": "VPN",
   "label.vsmctrlvlanid": "Kontroll VLAN ID",
   "label.vsmpktvlanid": "Pakke VLAN ID",
   "label.vsmstoragevlanid": "Lagrings VLAN ID",
   "label.vsphere.managed": "Administrert Av vSphere",
   "label.vswitch.name": "vSwitch navn",
-  "label.vSwitch.type": "vSwitch type",
+  "label.vxlan": "VXLAN",
   "label.vxlan.id": "VXLAN ID",
   "label.vxlan.range": "VXLAN-rekke",
-  "label.vxlan": "VXLAN",
   "label.waiting": "Venter",
-  "label.warning": "Advarsel",
-  "label.warn.upper": "WARN",
   "label.warn": "Varsle",
+  "label.warn.upper": "WARN",
+  "label.warning": "Advarsel",
   "label.wednesday": "Onsdag",
   "label.weekly": "Ukentlig",
-  "label.welcome.cloud.console": "Velkommen til administrasjonskonsollet",
   "label.welcome": "Velkommen",
+  "label.welcome.cloud.console": "Velkommen til administrasjonskonsollet",
   "label.what.is.cloudstack": "Hva er CloudStack&#8482?",
   "label.xenserver.tools.version.61.plus": "Original XS versjon er 6.1+",
-  "label.Xenserver.Tools.Version61plus": "Original XS versjon er 6.1+",
   "label.xenserver.traffic.label": "XenServer trafikketikett",
   "label.yes": "Ja",
+  "label.zone": "Sone",
   "label.zone.dedicated": "Dedikert sone",
   "label.zone.details": "Sonedetaljer",
   "label.zone.id": "Sone ID",
@@ -1783,31 +1784,32 @@ var dictionary = {
   "label.zone.step.2.title": "Steg 2: <strong>Legg til en sone</strong>",
   "label.zone.step.3.title": "Steg 3: <strong>Legg til en pod</strong>",
   "label.zone.step.4.title": "Steg 4: <strong>Legg til en IP-rekke</strong>",
-  "label.zones": "Soner",
   "label.zone.type": "Sonetype",
   "label.zone.wide": "Sone omfattende",
   "label.zoneWizard.trafficType.guest": "Gjest: Trafikk mellom brukeres virtuelle maskiner",
   "label.zoneWizard.trafficType.management": "Administrasjon: Trafikk mellom CloudStacks interne ressurser, inkludert eventuelle komponenter som kommuniserer med administrasjonsservere, som verter og CloudStack systemVMer",
   "label.zoneWizard.trafficType.public": "Offentlig: nettverkstrafikk mellom internet og VMs i CloudStack.",
   "label.zoneWizard.trafficType.storage": "Lagring: Trafikk mellom primær og sekundærlagringsservere, slik som VM-maler og øyeblikksbilder.",
-  "label.zone": "Sone",
+  "label.zones": "Soner",
   "managed.state": "Administrert Status",
+  "message.XSTools61plus.update.failed": "Feilet å oppdatere original XS versjon er 6.1+ feltet. Feil:",
+  "message.Zone.creation.complete": "Opprettelsen av sonen utført",
   "message.acquire.ip.nic": "Vennligst bekreft at du vil allokere en ny sekundær IP for dette nettverkskortet. <br />NB: Du må manuelt konfigurere den nye sekundær-IPen i den virtuelle maskinen.",
   "message.acquire.new.ip": "Vennligst bekreft at du ønsker å anskaffe en ny IP for dette nettverket",
   "message.acquire.new.ip.vpc": "Vennligst bekreft at du ønsker å hente en ny IP for denne VPC.",
   "message.acquire.public.ip": "Vennligst velg en sone som du vil hente ny IP fra.",
-  "message.action.cancel.maintenance.mode": "Vennligst bekreft at du ønsker å kansellere dette vedlikeholdet.",
   "message.action.cancel.maintenance": "Din vert har vellykket blitt kansellert for vedlikehold. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter.",
+  "message.action.cancel.maintenance.mode": "Vennligst bekreft at du ønsker å kansellere dette vedlikeholdet.",
   "message.action.change.service.warning.for.instance": "Din instans må være stopped før du forsøker å endret nåværende tjenestetilbud.",
   "message.action.change.service.warning.for.router": "Din ruter må være stoppet før du kan forsøke å endre nåværende tjenestetilbud.",
+  "message.action.delete.ISO": "Vennligst bekreft at du vil slette denne ISO.",
+  "message.action.delete.ISO.for.all.zones": "Denne ISO er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du ønsker å slette den fra alle soner.",
   "message.action.delete.cluster": "Vennligst bekreft at du vil slette denne klyngen.",
   "message.action.delete.disk.offering": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette dette disktilbudet.",
   "message.action.delete.domain": "Vennligst bekreft at du vil slette dette domenet.",
   "message.action.delete.external.firewall": "Vennligst bekreft at du vil fjerne denne eksterne brannmuren. Advarsel: hvis du planlegger å legge tilbake den samme eksterne brannmuren, må du resette bruksdataene på enheten.",
   "message.action.delete.external.load.balancer": "Vennligst bekreft at du ønsker å fjerne denne eksterne lastbalansereren. Advarsel: hvis du planlegger å legge til den samme eksterne lastbalansereren senere, må du resette bruksdataene på enheten.",
   "message.action.delete.ingress.rule": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette denne inngående regel.",
-  "message.action.delete.ISO.for.all.zones": "Denne ISO er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du ønsker å slette den fra alle soner.",
-  "message.action.delete.ISO": "Vennligst bekreft at du vil slette denne ISO.",
   "message.action.delete.network": "Vennligst bekreft at du vil slette dette nettverket.",
   "message.action.delete.nexusVswitch": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette denne nexus 1000v",
   "message.action.delete.nic": "Vennligst bekreft at du vil fjerne dette NIC, noe som også vil fjerne det assosierte nettverket fra VMen.",
@@ -1819,8 +1821,8 @@ var dictionary = {
   "message.action.delete.service.offering": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette dette tjenestetilbud.",
   "message.action.delete.snapshot": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette dette øyeblikksbildet.",
   "message.action.delete.system.service.offering": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette dette system-tjenestetilbud.",
-  "message.action.delete.template.for.all.zones": "Denne mal er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du ønsker å slette den fra alle soner.",
   "message.action.delete.template": "Vennligst bekreft at du vil slette denne mal.",
+  "message.action.delete.template.for.all.zones": "Denne mal er brukt av alle soner. Vennligst bekreft at du ønsker å slette den fra alle soner.",
   "message.action.delete.volume": "Vennligst bekreft at du vil slette dette volumet.",
   "message.action.delete.zone": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette denne sone.",
   "message.action.destroy.instance": "Vennligst bekreft at du ønsker å fjerne denne instansen.",
@@ -1831,9 +1833,9 @@ var dictionary = {
   "message.action.disable.pod": "Vennligst bekreft at du ønsker å aktivere denne poden",
   "message.action.disable.static.NAT": "Vennligst bekreft at du ønsker å deaktivere statisk NAT.",
   "message.action.disable.zone": "Vennligst bekreft at du ønsker å deaktivere denne sonen.",
-  "message.action.downloading.template": "Laster ned mal.",
   "message.action.download.iso": "Vennligst bekreft at du ønsker å laste ned denne ISO.",
   "message.action.download.template": "Vennligst bekreft at du ønsker å laste ned denne malen.",
+  "message.action.downloading.template": "Laster ned mal.",
   "message.action.enable.cluster": "Vennligst bekreft at du ønsker å aktivere denne klyngen.",
   "message.action.enable.maintenance": "Din vert har vellykket blitt forberedt for vedlikehold. Denne prosessen kan ta opptil flere minutter.",
   "message.action.enable.nexusVswitch": "Vennligst bekreft at du ønsker å aktivere denne nexus 1000v",
@@ -1866,22 +1868,17 @@ var dictionary = {
   "message.action.vmsnapshot.delete": "Vennligst bekreft at du ønsker å slette dette VM øyeblikksbildet.",
   "message.action.vmsnapshot.revert": "Tilbakestill VM øyeblikksbilde",
   "message.activate.project": "Er du sikker på du ønsker å aktivere dette prosjektet?",
+  "message.add.VPN.gateway": "Vennligst bekreft at du ønsker å legge til en VPN Gateway",
   "message.add.cluster": "Legg til en hypervisor-administrert klynge for sone <b><span id=\"zone_name\"></span></b>, pod <b><span id=\"pod_name\"></span></b>",
   "message.add.cluster.zone": "Legg til en hypervisor-administrert klynge for sone <b><span id=\"zone_name\"></span></b>",
   "message.add.disk.offering": "Vennligst spesifiser følgende parametere for å legge til et nytt disktjenestetilbud",
   "message.add.domain": "Vennligst bekreft underdomenet du ønsker å opprette under dette domenet",
-  "message.added.new.nuage.vsp.controller": "La til ny Nuage Vsp-kontroller",
-  "message.added.vpc.offering": "La til VPC tilbud",
   "message.add.firewall": "Legg en brannmur til sonen",
   "message.add.guest.network": "Vennligst bekreft at du ønsker å legge til gjestenettverk",
   "message.add.host": "Vennligst spesifiser følgende parametere for å legge til en ny vert",
-  "message.adding.host": "Legger til vert",
-  "message.adding.Netscaler.device": "Legg til NetScaler-enhet",
-  "message.adding.Netscaler.provider": "Legger til Netscaler tilbyder",
   "message.add.ip.range": "Legg til en IP-rekke til offentlige nettverk i sonen",
   "message.add.ip.range.direct.network": "Legg til en IP-rekke til et direkte-nettverk <b><span id=\"directnetwork_name\"></span></b> i sone <b><span id=\"zone_name\"></span></b>",
   "message.add.ip.range.to.pod": "<p>Legg til IP-addresser til pod: <b><span id=\"pod_name_label\"></span></b></p>",
-  "message.additional.networks.desc": "Vennligst velg tilleggsnettverk som din virtuelle instans vil være tilkoblet.",
   "message.add.load.balancer": "Legg til lastbalanserer i sone",
   "message.add.load.balancer.under.ip": "Lastbalanseringsregelen har blitt lagt til under IP:",
   "message.add.network": "Legg til nytt nettverk for sone: <b><span id=\"zone_name\"></span></b>",
@@ -1896,7 +1893,12 @@ var dictionary = {
   "message.add.system.service.offering": "Vennligst skriv inn følgende data for å legge til et nytt systemtjenestetilbud.",
   "message.add.template": "Vennligst skriv inn følgende data for å opprette din nye mal",
   "message.add.volume": "Vennligst skriv inn følgende data for å legge til et nytt volum.",
-  "message.add.VPN.gateway": "Vennligst bekreft at du ønsker å legge til en VPN Gateway",
+  "message.added.new.nuage.vsp.controller": "La til ny Nuage Vsp-kontroller",
+  "message.added.vpc.offering": "La til VPC tilbud",
+  "message.adding.Netscaler.device": "Legg til NetScaler-enhet",
+  "message.adding.Netscaler.provider": "Legger til Netscaler tilbyder",
+  "message.adding.host": "Legger til vert",
+  "message.additional.networks.desc": "Vennligst velg tilleggsnettverk som din virtuelle instans vil være tilkoblet.",
   "message.admin.guide.read": "For VMware-baserte VMer, vennligst les avsnittet om dynamisk skalering i administrasjonsdokumentasjonen før skalering. Ønsker du å fortsette?,",
   "message.advanced.mode.desc": "Velg denne nettverksmodellen hvis du ønsker å aktivere VLAN-støtte. Denne nettverksmodellen gir den største fleksibiliteten ved å tillate administatorer å lage egne nettve

<TRUNCATED>

Mime
View raw message