cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bhais...@apache.org
Subject [11/35] git commit: updated refs/heads/master to de09b5a
Date Tue, 04 Oct 2016 10:49:41 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/60edc8af/ui/l10n/hu.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/ui/l10n/hu.js b/ui/l10n/hu.js
new file mode 100644
index 0000000..a630355
--- /dev/null
+++ b/ui/l10n/hu.js
@@ -0,0 +1,2285 @@
+// Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+// or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+// distributed with this work for additional information
+// regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+// to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+// "License"); you may not use this file except in compliance
+// with the License. You may obtain a copy of the License at
+//
+//  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+//
+// Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+// software distributed under the License is distributed on an
+// "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+// KIND, either express or implied. See the License for the
+// specific language governing permissions and limitations
+// under the License.
+var dictionary = {
+  "changed.item.properties": "Az elem tulajdonságai megváltoztak",
+  "confirm.enable.s3": "Töltsd ki a következő információkat az S3 másodlagos tár bekapcsolásához!",
+  "confirm.enable.swift": "Töltsd ki a következő információkat a Swift támogatás bekapcsolásához!",
+  "error.could.not.change.your.password.because.ldap.is.enabled": "Nem sikerült megváltoztatni a jelszavadat, mert az LDAP be van kapcsolva.",
+  "error.could.not.enable.zone": "A zóna engedélyezése sikertelen",
+  "error.installWizard.message": "Valami nem sikerült, visszamehetsz kijavítani a hibákat.",
+  "error.invalid.username.password": "Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó",
+  "error.login": "A felhasználónév/jelszó pár nem érvényes.",
+  "error.menu.select": "A művelet nem hajtható végre, mert nincsenek kiválasztott elemek.",
+  "error.mgmt.server.inaccessible": "A vezérlő szerver nem érhető el. Próbáld újra később!",
+  "error.password.not.match": "A jelszavak nem egyeznek.",
+  "error.please.specify.physical.network.tags": "A hálózati ajánlatok nem érhetőek el addig, amíg meg nem adsz címkéket a fizikai hálótathoz.",
+  "error.session.expired": "A munkamenet lejárt.",
+  "error.something.went.wrong.please.correct.the.following": "Valami nem jó! Javítsd a következőket:",
+  "error.unable.to.reach.management.server": "A vezérlő szerver nem elérhető",
+  "error.unresolved.internet.name": "Az internet neved nem oldható fel.",
+  "force.delete.domain.warning": "Figyelmeztetés: Ha ezt választod, törlődni fog minden alárendelt domén és minden kapcsolódó számla és a hozzájuk tartozó erőforrások.",
+  "force.delete": "Törlés kikényszerítése",
+  "force.remove": "Eltávolítás kikényszerítése",
+  "force.remove.host.warning": "Figyelmeztetés: Ha ezt az opciót választod, a CloudStack minden virtuális gépet leállít mielőtt eltávolítja a kiszolgálót a fürtből.",
+  "force.stop": "Leállás kikényszerítése",
+  "force.stop.instance.warning": "Figyelmeztetés: A példány erőszakos leállítása az utolsó lehetőség. Ez adatvesztéshez és a virtuális gép inkonzisztens viselkedéséhez vezethet.",
+  "hint.no.host.tags": "Nincsenek kiszolgáló címkék",
+  "hint.no.storage.tags": "Nincsenek tár címkék",
+  "hint.type.part.host.tag": "Írd be egy kiszolgáló címke részét",
+  "hint.type.part.storage.tag": "Írd be egy tár címke részét",
+  "ICMP.code": "ICMP kód",
+  "ICMP.type": "ICMP típus",
+  "image.directory": "Image Könyvtár",
+  "inline": "Inline",
+  "instances.actions.reboot.label": "Példány újraindítása",
+  "label.about": "Névjegy",
+  "label.about.app": "A CloudStack-ről",
+  "label.accept.project.invitation": "Project-meghívó elfogadása",
+  "label.account": "Számla",
+  "label.account.and.security.group": "Számla, biztonsági csoport",
+  "label.account.details": "Számla részletei",
+  "label.account.id": "Számla azonosító",
+  "label.account.lower": "számla",
+  "label.account.name": "Számla név",
+  "label.accounts": "Számlák",
+  "label.account.specific": "Számla-specifikus",
+  "label.account.type": "Számla típus",
+  "label.acl": "ACL",
+  "label.acl.id": "ACL ID",
+  "label.acl.list.rules": "ACL List Rules",
+  "label.acl.name": "ACL név",
+  "label.acl.replaced": "ACL lehelyettesítve",
+  "label.acquire.new.ip": "Új IP cím beszerzése",
+  "label.acquire.new.secondary.ip": "Új másodlagos IP cím beszerzése",
+  "label.action": "Művelet",
+  "label.action.attach.disk": "Merevlemez csatlakoztatása",
+  "label.action.attach.disk.processing": "Merevlemez csatlakoztatása...",
+  "label.action.attach.iso": "ISO csatlakoztatása",
+  "label.action.attach.iso.processing": "ISO csatlakoztatása...",
+  "label.action.cancel.maintenance.mode": "Karbantartási mód megszakítása",
+  "label.action.cancel.maintenance.mode.processing": "Karbantartási mód megszakítása...",
+  "label.action.change.password": "Jelszó csere",
+  "label.action.change.service": "Szolgáltatás változtatása",
+  "label.action.change.service.processing": "Szolgáltatás változtatása...",
+  "label.action.configure.samlauthorization": "Configure SAML SSO Authorization",
+  "label.action.copy.ISO": "ISO másolása",
+  "label.action.copy.ISO.processing": "ISO másolása...",
+  "label.action.copy.template": "Sablon másolása",
+  "label.action.copy.template.processing": "Sablon másolása...",
+  "label.action.create.template": "Sablon létrehozása",
+  "label.action.create.template.from.vm": "Sablon létrehozása VM-ből",
+  "label.action.create.template.from.volume": "Sablon létrehozása kötetből",
+  "label.action.create.template.processing": "Sablon létrehozása...",
+  "label.action.create.vm": "VM létrehozása",
+  "label.action.create.vm.processing": "VM létrehozása...",
+  "label.action.create.volume": "Kötet létrehozása",
+  "label.action.create.volume.processing": "Kötet létrehozása....",
+  "label.action.delete.account": "Számla törlése",
+  "label.action.delete.account.processing": "Számla törlése...",
+  "label.action.delete.cluster": "Fürt törlése",
+  "label.action.delete.cluster.processing": "Fürt törlése...",
+  "label.action.delete.disk.offering": "Tár ajánlat törlése",
+  "label.action.delete.disk.offering.processing": "Tár ajánlat törlése...",
+  "label.action.delete.domain": "Domén törlése",
+  "label.action.delete.domain.processing": "Domén törlése...",
+  "label.action.delete.firewall": "Tűzfal szabály törlése",
+  "label.action.delete.firewall.processing": "Tűzfal törlése...",
+  "label.action.delete.ingress.rule": "Ingress szabály törlése",
+  "label.action.delete.ingress.rule.processing": "Ingress szabály törlése...",
+  "label.action.delete.IP.range": "IP címtartomány törlése",
+  "label.action.delete.IP.range.processing": "IP címtartomány törlése...",
+  "label.action.delete.ISO": "ISO törlése",
+  "label.action.delete.ISO.processing": "ISO törlése...",
+  "label.action.delete.load.balancer": "Terheléselosztó szabály törlése",
+  "label.action.delete.load.balancer.processing": "Terheléselosztó törlése...",
+  "label.action.delete.network": "Hálózat törlése",
+  "label.action.delete.network.processing": "Hálózat törlése...",
+  "label.action.delete.nexusVswitch": "Nexus 1000v törlése",
+  "label.action.delete.nic": "NIC eltávolítása",
+  "label.action.delete.physical.network": "Fizikai hálózat törlése",
+  "label.action.delete.pod": "Pod törlése",
+  "label.action.delete.pod.processing": "Pod törlése...",
+  "label.action.delete.primary.storage": "Elsődleges tár törlése",
+  "label.action.delete.primary.storage.processing": "Elsődleges tár törlése...",
+  "label.action.delete.secondary.storage": "Másodlagos tár törlése",
+  "label.action.delete.secondary.storage.processing": "Másodlagos tár törlése...",
+  "label.action.delete.security.group": "Biztonsági csoport törlése",
+  "label.action.delete.security.group.processing": "Biztonsági csoport törlése...",
+  "label.action.delete.service.offering": "Szolgáltatás ajánlat törlése",
+  "label.action.delete.service.offering.processing": "Szolgáltatás ajánlat törlése...",
+  "label.action.delete.snapshot": "Pillanatfelvétel törlése",
+  "label.action.delete.snapshot.processing": "Pillanatfelvétel törlése...",
+  "label.action.delete.system.service.offering": "Rendszer szolgáltatás ajánlat törlése",
+  "label.action.delete.template": "Sablon törlése",
+  "label.action.delete.template.processing": "Sablon törlése...",
+  "label.action.delete.user": "Felhasználó törlése",
+  "label.action.delete.user.processing": "Felhasználó törlése...",
+  "label.action.delete.volume": "Kötet törlése",
+  "label.action.delete.volume.processing": "Kötet törlése...",
+  "label.action.delete.zone": "Zóna törlése",
+  "label.action.delete.zone.processing": "Zóna törlése...",
+  "label.action.destroy.instance": "Példány elpusztítása",
+  "label.action.destroy.instance.processing": "Példány elpusztítása...",
+  "label.action.destroy.systemvm": "Rendszer VM elpusztítása",
+  "label.action.destroy.systemvm.processing": "Rendszer VM elpusztítása...",
+  "label.action.detach.disk": "Merevlemez leválasztása",
+  "label.action.detach.disk.processing": "Merevlemez leválasztása...",
+  "label.action.detach.iso": "ISO leválasztása",
+  "label.action.detach.iso.processing": "ISO leválasztása...",
+  "label.action.disable.account": "Számla kikapcsolása",
+  "label.action.disable.account.processing": "Számla kikapcsolása...",
+  "label.action.disable.cluster": "Fürt kikapcsolása",
+  "label.action.disable.cluster.processing": "Fürt kikapcsolása...",
+  "label.action.disable.nexusVswitch": "Nexus 1000v kikapcsolása",
+  "label.action.disable.physical.network": "Fizikikai hálózat kikapcsolása",
+  "label.action.disable.pod": "Pod kikapcsolása",
+  "label.action.disable.pod.processing": "Pod kikapcsolása...",
+  "label.action.disable.static.NAT": "Statikus NAT kikapcsolása",
+  "label.action.disable.static.NAT.processing": "Statikus NAT kikapcsolása...",
+  "label.action.disable.user": "Felhasználó kikapcsolása",
+  "label.action.disable.user.processing": "Felhasználó kikapcsolása...",
+  "label.action.disable.zone": "Zóna kikapcsolása",
+  "label.action.disable.zone.processing": "Zóna kikapcsolása...",
+  "label.action.download.ISO": "ISO letöltése",
+  "label.action.download.template": "Sablon letöltése",
+  "label.action.download.volume": "Kötet letöltése",
+  "label.action.download.volume.processing": "Kötet letöltése...",
+  "label.action.edit.account": "Számla engedélyezése",
+  "label.action.edit.disk.offering": "Merevlemez ajánlat szerkesztése",
+  "label.action.edit.domain": "Domén szerkesztése",
+  "label.action.edit.global.setting": "Globális beállítás szerkesztése",
+  "label.action.edit.host": "Kiszolgáló szerkesztése",
+  "label.action.edit.instance": "Példány szerkesztése",
+  "label.action.edit.ISO": "ISO szerkesztése",
+  "label.action.edit.network": "Hálózat szerkesztése",
+  "label.action.edit.network.offering": "Hálózat ajánlat szerkesztése",
+  "label.action.edit.network.processing": "Hálózat szerkesztése...",
+  "label.action.edit.pod": "Pod szerkesztése",
+  "label.action.edit.primary.storage": "Elsődleges tár szerkesztése",
+  "label.action.edit.resource.limits": "Erőforrás korlátok szerkesztése",
+  "label.action.edit.service.offering": "Szolgáltatás ajánlat szerkesztése",
+  "label.action.edit.template": "Sablon szerkesztése",
+  "label.action.edit.user": "Felhasználó szerkesztése",
+  "label.action.edit.zone": "Zóna szerkesztése",
+  "label.action.enable.account": "Számla engedélyezése",
+  "label.action.enable.account.processing": "Számla szerkesztése...",
+  "label.action.enable.cluster": "Fürt engedélyezése",
+  "label.action.enable.cluster.processing": "Fürt engedélyezése...",
+  "label.action.enable.maintenance.mode": "Karbantartási üzemmód engedélyezése",
+  "label.action.enable.maintenance.mode.processing": "Karbantartási üzemmód engedélyezése...",
+  "label.action.enable.nexusVswitch": "Nexus 1000v bekapcsolása",
+  "label.action.enable.physical.network": "Fizikai hálózat bekapcsolása",
+  "label.action.enable.pod": "Pod bekapcsolása",
+  "label.action.enable.pod.processing": "Pod bekapcsolása...",
+  "label.action.enable.static.NAT": "Statikus NAT bekapcsolása",
+  "label.action.enable.static.NAT.processing": "Statikus NAT bekapcsolása...",
+  "label.action.enable.user": "Felhasználó bekapcsolása",
+  "label.action.enable.user.processing": "Felhasználó bekapcsolása...",
+  "label.action.enable.zone": "Zóna bekapcsolása",
+  "label.action.enable.zone.processing": "Zóna bekapcsolása....",
+  "label.action.expunge.instance": "Példány törlése",
+  "label.action.expunge.instance.processing": "Példány törlése...",
+  "label.action.force.reconnect": "Újracsatlakozás kikényszerítése",
+  "label.action.force.reconnect.processing": "Újrakapcsolódás...",
+  "label.action.generate.keys": "Kulcsgenerálás",
+  "label.action.generate.keys.processing": "Kulcsgenerálás....",
+  "label.action.list.nexusVswitch": "Nexus 1000v lista",
+  "label.action.lock.account": "Számla zárása",
+  "label.action.lock.account.processing": "Számla zárása...",
+  "label.action.manage.cluster": "Fürt vezérlése",
+  "label.action.manage.cluster.processing": "Fürt vezérlése...",
+  "label.action.migrate.instance": "Példány költöztetése",
+  "label.action.migrate.instance.processing": "Példány mozgatása...",
+  "label.action.migrate.router": "Router költöztetése",
+  "label.action.migrate.router.processing": "Router mozgatása...",
+  "label.action.migrate.systemvm": "Rendszer VM költöztetése",
+  "label.action.migrate.systemvm.processing": "Rendszer VM mozgatása...",
+  "label.action.reboot.instance.processing": "Példány újraindítása",
+  "label.action.reboot.instance": "Példány újraindítása",
+  "label.action.reboot.router.processing": "Router újraindítása...",
+  "label.action.reboot.router": "Router újraindítása",
+  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Rendszer VM újraindítása",
+  "label.action.reboot.systemvm": "Rendszer VM újraindítása",
+  "label.action.recurring.snapshot": "Ismétlődő pillanatfelvételek",
+  "label.action.register.iso": "ISO regisztrációja",
+  "label.action.register.template": "Sablon regisztrációja URL-ről",
+  "label.action.release.ip.processing": "IP cím elengedése",
+  "label.action.release.ip": "IP cím elengedése",
+  "label.action.remove.host.processing": "Kiszolgáló eltávolítása...",
+  "label.action.remove.host": "Kiszolgáló eltávolítása",
+  "label.action.reset.password.processing": "Jelszó újrabeállítása...",
+  "label.action.reset.password": "Jelszó újrabeállítása",
+  "label.action.resize.volume.processing": "Kötet átméretezése",
+  "label.action.resize.volume": "Kötet átméretezése",
+  "label.action.resource.limits": "Erőforrás korlátok",
+  "label.action.restore.instance.processing": "Példány helyreállítása...",
+  "label.action.restore.instance": "Példány helyreállítása",
+  "label.action.revert.snapshot.processing": "Visszaállás pillanatfelvételre...",
+  "label.action.revert.snapshot": "Visszaállás pillanatfelvételre",
+  "label.actions": "Műveletek",
+  "label.action.start.instance.processing": "Példány indítása...",
+  "label.action.start.instance": "Példány indítása",
+  "label.action.start.router.processing": "Router leállítása...",
+  "label.action.start.router": "Router indítása",
+  "label.action.start.systemvm.processing": "Rendszer VM indítása",
+  "label.action.start.systemvm": "Rendszer VM indítása",
+  "label.action.stop.instance.processing": "Példány leállítása...",
+  "label.action.stop.instance": "Példány leállítása",
+  "label.action.stop.router.processing": "Router leállítása...",
+  "label.action.stop.router": "Router leállítása",
+  "label.action.stop.systemvm.processing": "Rendszer VM leállítása...",
+  "label.action.stop.systemvm": "Rendszer VM leállítása",
+  "label.action.take.snapshot.processing": "Pillanatfelvétel készítése...",
+  "label.action.take.snapshot": "Pillanatfelvétel készítése",
+  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Fürt vezérlés leállítása...",
+  "label.action.unmanage.cluster": "Fürt vezérlés leállítása",
+  "label.action.update.OS.preference.processing": "OS preferencia módosítása...",
+  "label.action.update.OS.preference": "OS preferencia módosítása",
+  "label.action.update.resource.count.processing": "Erőforrás szám módosítása...",
+  "label.action.update.resource.count": "Erőforrás szám módosítása",
+  "label.action.vmsnapshot.create": "VM pillanatfelvétel készítése",
+  "label.action.vmsnapshot.delete": "VM pillanatfelvétel készítése",
+  "label.action.vmsnapshot.revert": "Visszaállás VM pillanatfelvételre",
+  "label.activate.project": "Projekt aktiválása",
+  "label.active.sessions": "Aktív munkamenetek",
+  "label.add.account": "Számla felvétele",
+  "label.add.accounts": "Számlák felvétele",
+  "label.add.accounts.to": "Számla felvétele:",
+  "label.add.account.to.project": "Számla felvétele a projekthez",
+  "label.add.ACL": "ACL felvétele",
+  "label.add.acl.list": "ACL lista felvétele",
+  "label.add": "Felvétel",
+  "label.add.affinity.group": "Új affinítási csoport felvétele",
+  "label.add.baremetal.dhcp.device": "Baremetal DHCP eszköz felvétele",
+  "label.add.baremetal.rack.configuration": "Baremetal rack konfiguráció felvétele",
+  "label.add.BigSwitchBcf.device": "BigSwitch BCF vezérlő felvétele",
+  "label.add.BrocadeVcs.device": "Brocade Vcs Switch felvétele",
+  "label.add.by": "Add by",
+  "label.add.by.cidr": "Add By CIDR",
+  "label.add.by.group": "Add By Group",
+  "label.add.ciscoASA1000v": "CiscoASA1000v erőforrás felvétele",
+  "label.add.cluster": "Fürt felvétele",
+  "label.add.compute.offering": "CPU ajánlat felvétele",
+  "label.add.direct.iprange": "IP tartomány felvétele",
+  "label.add.disk.offering": "Merevlemez ajánlat felvétele",
+  "label.add.domain": "Domén felvétele",
+  "label.added.brocade.vcs.switch": "Added new Brocade Vcs Switch",
+  "label.added.network.offering": "Hálózat ajánlat felvéve",
+  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "BigSwitch BCF vezérlő felvéve",
+  "label.added.nicira.nvp.controller": "Added new Nicira NVP Controller",
+  "label.add.egress.rule": "Kimenő szabály felvétele",
+  "label.addes.new.f5": "Új F5 felvétele",
+  "label.add.F5.device": "F5 eszköz felvétele",
+  "label.add.firewall": "Tűzfal szabály felvétele",
+  "label.add.globo.dns": "GloboDNS felvétele",
+  "label.add.gslb": "GSLB felvétele",
+  "label.add.guest.network": "Vendég hálózat felvétele",
+  "label.add.host": "Kiszolgáló felvétele",
+  "label.adding": "Felvétel",
+  "label.adding.cluster": "Fürt felvétele",
+  "label.adding.failed": "Hiba a felvétel során",
+  "label.adding.pod": "Pod felvétele",
+  "label.adding.processing": "Felvétel...",
+  "label.add.ingress.rule": "Ingress szabály felvétele",
+  "label.adding.succeeded": "Sikeres felvétel",
+  "label.adding.user": "Felhasználó felvétele",
+  "label.adding.zone": "Zóna felvétele",
+  "label.add.intermediate.certificate": "Közbülső tanúsítvány felvétele",
+  "label.add.internal.lb": "Belső LB felvétele",
+  "label.add.ip.range": "IP címtartomány felvétele",
+  "label.add.isolated.guest.network": "Izolált vendég hálózat felvétele",
+  "label.add.isolated.guest.network.with.sourcenat": "Add Isolated Guest Network with SourceNat",
+  "label.add.isolated.network": "Izolált hálózat felvétele",
+  "label.additional.networks": "További hálózatok",
+  "label.add.ldap.account": "LDAP hozzáférés felvétele",
+  "label.add.LDAP.account": "LDAP számla felvétele",
+  "label.add.list.name": "ACL lista név",
+  "label.add.load.balancer": "Terheléselosztó felvétele",
+  "label.add.more": "További felvétele",
+  "label.add.netScaler.device": "Netscaler eszköz felvétele",
+  "label.add.network.ACL": "Hálózati ACL felvétele",
+  "label.add.network.acl.list": "Hálózati ACL lista felvétele",
+  "label.add.network": "Hálózat felvétele",
+  "label.add.network.device": "Add Network Device",
+  "label.add.network.offering": "Hálózati ajánlat felvétele",
+  "label.add.new.F5": "Új F5 felvétele",
+  "label.add.new.gateway": "Új átjáró felvétele",
+  "label.add.new.NetScaler": "Új NetScaler felvétele",
+  "label.add.new.PA": "Új Palo Alto felvétele",
+  "label.add.new.SRX": "Új SRX felvétele",
+  "label.add.new.tier": "Új réteg felvétele",
+  "label.add.nfs.secondary.staging.store": "Add NFS Secondary Staging Store",
+  "label.add.NiciraNvp.device": "Nvp Controller felvétele",
+  "label.add.NuageVsp.device": "Nuage Virtualized Services Directory (VSD) felvétele",
+  "label.add.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller hozzáadása",
+  "label.add.PA.device": "Palo Alto eszköz felvétele",
+  "label.add.physical.network": "Fizikai hálózat felvétele",
+  "label.add.pod": "Pod felvétele",
+  "label.add.portable.ip.range": "Portolható IP tartomány felvétele",
+  "label.add.port.forwarding.rule": "Port továbbító szabály felvétele",
+  "label.add.primary.storage": "Elsődleges tár felvétele",
+  "label.add.private.gateway": "Privát átjáró felvétele",
+  "label.add.region": "Régió felvétele",
+  "label.add.resources": "Erőforrások felvétele",
+  "label.add.role": "Add Role",
+  "label.add.route": "Útvonal felvétele",
+  "label.add.rule": "Szabály felvétele",
+  "label.add.secondary.storage": "Másodlagos tár felvétele",
+  "label.add.security.group": "Biztonsági csoport felvétele",
+  "label.add.service.offering": "Szolgáltatás ajánlat felvétele",
+  "label.add.SRX.device": "SRX szköz felvétele",
+  "label.add.static.nat.rule": "Statikus NAT szabály felvétele",
+  "label.add.static.route": "Statikus útvonal felvétele",
+  "label.add.system.service.offering": "Add System Service Offering",
+  "label.add.template": "Sablon felvétele",
+  "label.add.to.group": "Felvétel a csoportba",
+  "label.add.ucs.manager": "UCS Manager felvétele",
+  "label.add.user": "Felhasználó felvétele",
+  "label.add.userdata": "Felhasználó adat",
+  "label.add.vlan": "VLAN felvétele",
+  "label.add.vm": "VM felvétele",
+  "label.add.vms": "VM-ek felvétele",
+  "label.add.vms.to.lb": "VM(ek) felvétele a terheléselosztó szabályba",
+  "label.add.VM.to.tier": "VM felvétele rétegbe",
+  "label.add.vmware.datacenter": "VMware adatközpont felvétele",
+  "label.add.vnmc.device": "VNMC eszköz felvétele",
+  "label.add.vnmc.provider": "VNMC szolgáltató felvétele",
+  "label.add.volume": "Kötet felvétele",
+  "label.add.vpc": "VPC felvétele",
+  "label.add.vpc.offering": "VPC ajánlat felvétele",
+  "label.add.vpn.customer.gateway": "VPN ügyfélkapu felvétele",
+  "label.add.VPN.gateway": "VPN átjáró felvétele",
+  "label.add.vpn.user": "VPN felhasználó felvétele",
+  "label.add.vxlan": "VXLAN felvétele",
+  "label.add.zone": "Zóna felvétele",
+  "label.admin.accounts": "Adminisztrátor hozzáférések",
+  "label.admin": "Adminisztrátor",
+  "label.advanced": "Haladó",
+  "label.advanced.mode": "Haladó mód",
+  "label.advanced.search": "Haladó keresés",
+  "label.affinity": "Affinítás",
+  "label.affinity.group": "Affinítási csoport",
+  "label.affinity.groups": "Affinítási csoportok",
+  "label.agent.password": "Ügynök jelszó",
+  "label.agent.port": "Ügynök port",
+  "label.agent.state": "Ügynök állapot",
+  "label.agent.username": "Ügynök felhasználónév",
+  "label.agree": "Elfogadom",
+  "label.alert": "Riasztás",
+  "label.alert.archived": "Riasztás archiválva",
+  "label.alert.deleted": "Riasztás törölve",
+  "label.alert.details": "Riasztás részletei",
+  "label.algorithm": "Algoritmus",
+  "label.allocated": "Lekötöve",
+  "label.allocation.state": "Lefoglalás állapota",
+  "label.allow": "Engedélyez",
+  "label.anti.affinity": "Anti-affinítás",
+  "label.anti.affinity.group": "Anti-affinítás csoport",
+  "label.anti.affinity.groups": "Anti-affinítás csoportok",
+  "label.api.key": "API kulcs",
+  "label.api.version": "API verzió",
+  "label.apply": "Alkalmaz",
+  "label.app.name": "CloudStack",
+  "label.archive.alerts": "Riasztások archiválása",
+  "label.archive": "Archive",
+  "label.archive.events": "Események archiválása",
+  "label.assign": "Hozzárendelés",
+  "label.assigned.vms": "Hozzárendelt VM-ek",
+  "label.assign.instance.another": "Példány hozzárendelése másik számlához",
+  "label.assign.to.load.balancer": "Példány hozzárendelése terheléselosztóhoz",
+  "label.assign.vms": "VM-ek hozzárendelése",
+  "label.associated.network": "Kapcsolt hálózat",
+  "label.associated.network.id": "Kapcsolt hálózat ID",
+  "label.associated.profile": "Kapacsolt profil",
+  "label.associate.public.ip": "Publikus IP cím hozzárendelése",
+  "label.attached.iso": "Kapcsolt ISO",
+  "label.author.email": "Szerző e-mail",
+  "label.author.name": "Szerző név",
+  "label.autoscale": "AutoScale",
+  "label.autoscale.configuration.wizard": "AutoScale konfiguráció varázsló",
+  "label.availability": "Elérhetőség",
+  "label.availability.zone": "Elérhetőségi zóna",
+  "label.availabilityZone": "Elérhetőségi zóna",
+  "label.available": "Elérhető",
+  "label.available.public.ips": "Elérhető publikus PI címek",
+  "label.back": "Vissza",
+  "label.bandwidth": "Sávszélesség",
+  "label.baremetal.dhcp.devices": "Baremetal DHCP eszközök",
+  "label.baremetal.dhcp.provider": "Baremetal DHCP szolgáltató",
+  "label.baremetal.pxe.device": "Baremetal PXE eszköz felvétele",
+  "label.baremetal.pxe.devices": "Baremetal PXE eszközök",
+  "label.baremetal.pxe.provider": "Baremetal PXE szolgáltató",
+  "label.baremetal.rack.configuration": "Baremetal rack konfiguráció",
+  "label.basic": "Alap",
+  "label.basic.mode": "Alap mód",
+  "label.bigswitch.bcf.details": "BigSwitch BCF részletek",
+  "label.bigswitch.bcf.nat": "BigSwitch BCF NAT bekapcsolva",
+  "label.bigswitch.controller.address": "BigSwitch BCF vezérlő cím",
+  "label.blade.id": "Blade ID",
+  "label.blades": "Blade-k",
+  "label.bootable": "Indítható",
+  "label.broadcast.domain.range": "Broadcast domain range",
+  "label.broadcast.domain.type": "Broadcast Domain Type",
+  "label.broadcasturi": "broadcasturi",
+  "label.broadcast.uri": "Broadcast URI",
+  "label.broadcat.uri": "Broadcast URI",
+  "label.brocade.vcs.address": "Vcs Switch cím",
+  "label.brocade.vcs.details": "Brocade Vcs Switch részletek",
+  "label.by.account": "By Account",
+  "label.by.alert.type": "Riasztás típus szerint",
+  "label.by.availability": "By Availability",
+  "label.by.date.end": "Dátum szerint (vég)",
+  "label.by.date.start": "Dátum szerint (kezdő)",
+  "label.by.domain": "By Domain",
+  "label.by.end.date": "By End Date",
+  "label.by.event.type": "Esemény típus szerint",
+  "label.by.level": "By Level",
+  "label.by.pod": "By Pod",
+  "label.by.role": "By Role",
+  "label.by.start.date": "By Start Date",
+  "label.by.state": "By State",
+  "label.bytes.received": "Fogadott byte-ok",
+  "label.bytes.sent": "Küldött byte-ok",
+  "label.by.traffic.type": "By Traffic Type",
+  "label.by.type": "By Type",
+  "label.by.type.id": "By Type ID",
+  "label.by.zone": "By Zone",
+  "label.cache.mode": "Write-cache Type",
+  "label.cancel": "Megszakítás",
+  "label.capacity.bytes": "Byte kapacítás",
+  "label.capacity": "Kapacítás",
+  "label.capacity.iops": "IOPS kapacítás",
+  "label.certificate": "Server certificate",
+  "label.change.affinity": "Affinítás változtatása",
+  "label.change.ipaddress": "Change IP address for NIC",
+  "label.change.service.offering": "Change service offering",
+  "label.change.value": "Érték változtatása",
+  "label.character": "Karakter",
+  "label.chassis": "Ház",
+  "label.checksum": "ellenörző összeg",
+  "label.cidr.account": "CIDR vagy számla/biztonsági csoport",
+  "label.cidr": "CIDR",
+  "label.CIDR.list": "CIDR lista",
+  "label.cidr.list": "Forrás CIDR",
+  "label.CIDR.of.destination.network": "A cél hálózat CIDR",
+  "label.cisco.nexus1000v.ip.address": "Nexus 1000v IP cím",
+  "label.cisco.nexus1000v.password": "Nexus 1000v jelszó",
+  "label.cisco.nexus1000v.username": "Nexus 1000v felhasználónév",
+  "label.ciscovnmc.resource.details": "CiscoVNMC erőforrás részletek",
+  "label.clean.up": "Takarítás",
+  "label.clear.list": "Lista törlése",
+  "label.close": "Bezárás",
+  "label.cloud.console": "Cloud Management Console",
+  "label.cloud.managed": "Cloud.com Managed",
+  "label.cluster": "Fürt",
+  "label.cluster.name": "Fürt név",
+  "label.clusters": "Fürt",
+  "label.cluster.type": "Fürt típus",
+  "label.clvm": "CLVM",
+  "label.code": "Kód",
+  "label.community": "Közösség",
+  "label.compute.and.storage": "Számítás és tár",
+  "label.compute": "Számítás",
+  "label.compute.offering": "CPU ajánlat",
+  "label.compute.offerings": "Számítási ajánlatok",
+  "label.configuration": "Konfiguráció",
+  "label.configure": "Konfiguráció",
+  "label.configure.ldap": "LDAP konfigurációja",
+  "label.configure.network.ACLs": "Hálózati ACL-ek konfigurációja",
+  "label.configure.sticky.policy": "Configure Sticky Policy",
+  "label.configure.vpc": "VPC konfigurációja",
+  "label.confirmation": "Megerősítés",
+  "label.confirm.password": "Jelszó megerősítés",
+  "label.congratulations": "Gratuláció!",
+  "label.conserve.mode": "Conserve mode",
+  "label.console.proxy": "Konzol proxy",
+  "label.console.proxy.vm": "Konzol Proxy VM",
+  "label.continue.basic.install": "Folytatás alaptelepítéssel",
+  "label.continue": "Tovább",
+  "label.copying.iso": "ISO másolása",
+  "label.corrections.saved": "Javítások mentve",
+  "label.counter": "Számláló",
+  "label.cpu.allocated": "CPU allokálva",
+  "label.cpu.allocated.for.VMs": "CPU lefoglalva a VM-ek részére",
+  "label.CPU.cap": "CPU Cap",
+  "label.cpu": "CPU",
+  "label.cpu.limits": "CPU korlátok",
+  "label.cpu.mhz": "CPU (MHz)",
+  "label.cpu.utilized": "CPU használat",
+  "label.created.by.system": "Created by system",
+  "label.created": "Létrehozás dátuma",
+  "label.create.nfs.secondary.staging.storage": "Create NFS Secondary Staging Store",
+  "label.create.nfs.secondary.staging.store": "NFS másodlagos tár létrehozása",
+  "label.create.project": "Projekt létrehozása",
+  "label.create.ssh.key.pair": "SSH kulcspár létrehozása",
+  "label.create.template": "Sablon létrehozása",
+  "label.create.VPN.connection": "VPN kapcsolat létrehozása",
+  "label.cross.zones": "Cross Zones",
+  "label.custom": "Egyedi",
+  "label.custom.disk.iops": "Egyedi IOPS",
+  "label.custom.disk.offering": "Egyedi tár ajánlat",
+  "label.custom.disk.size": "Egyedi merevlemez méret",
+  "label.daily": "Napi",
+  "label.data.disk.offering": "Adat merevlemez ajánlat",
+  "label.date": "Dátum",
+  "label.day": "Nap",
+  "label.day.of.month": "Hónap napja",
+  "label.day.of.week": "Hét napja",
+  "label.dc.name": "DC név",
+  "label.dead.peer.detection": "Dead Peer Detection",
+  "label.decline.invitation": "Meghívó elutasítása",
+  "label.dedicate.cluster": "Fürt dedikálása",
+  "label.dedicated": "Dedikált",
+  "label.dedicate": "Dedikálás",
+  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Dedikált VLAN/VNI tartományok",
+  "label.dedicate.host": "Kiszolgáló dedikálása",
+  "label.dedicate.pod": "Pod dedikálása",
+  "label.dedicate.vlan.vni.range": "Dedikált VLAN/VNI tartomány",
+  "label.dedicate.zone": "Dedikált zóna",
+  "label.default": "Alapértelmezett",
+  "label.default.egress.policy": "Default egress policy",
+  "label.default.use": "Alapértelmezett használat",
+  "label.default.view": "Alapértelmezett nézet",
+  "label.delete.acl.list": "ACL lista törlése",
+  "label.delete.affinity.group": "Affinítási csoport törlése",
+  "label.delete.alerts": "Törlés riasztások",
+  "label.delete.baremetal.rack.configuration": "Baremetal rack konfiguráció törlése",
+  "label.delete.BigSwitchBcf": "BigSwitch BCF vezérlő eltávolítása",
+  "label.delete.BrocadeVcs": "Brocade Vcs Switch törlése",
+  "label.delete.ciscoASA1000v": "CiscoASA1000v törlése",
+  "label.delete.ciscovnmc.resource": "CiscoVNMC erőforrás törlése",
+  "label.delete": "Törlés",
+  "label.delete.events": "Törlés események",
+  "label.delete.F5": "F5 törlése",
+  "label.delete.gateway": "Átjáró törlése",
+  "label.delete.internal.lb": "Belső LB törlése",
+  "label.delete.NetScaler": "NetScaler törlése",
+  "label.delete.NiciraNvp": "Nvp vezérlő törlése",
+  "label.delete.NuageVsp": "Nuage VSD törlése",
+  "label.delete.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller törlése",
+  "label.delete.PA": "Palo Alto törlése",
+  "label.delete.portable.ip.range": "Hordozható IP tartomány törlése",
+  "label.delete.profile": "Profil törlése",
+  "label.delete.project": "Projekt törlése",
+  "label.delete.role": "Delete Role",
+  "label.delete.secondary.staging.store": "Delete Secondary Staging Store",
+  "label.delete.SRX": "SRX törlése",
+  "label.delete.ucs.manager": "UCS Manager törlése",
+  "label.delete.VPN.connection": "VPN kapcsolat törlése",
+  "label.delete.VPN.customer.gateway": "VPN ügyfél kapu törlése",
+  "label.delete.VPN.gateway": "VPN kapu törlése",
+  "label.delete.vpn.user": "VPN felhasználó törlése",
+  "label.deleting.failed": "Törlés sikertelen",
+  "label.deleting.processing": "Törlés...",
+  "label.deny": "Megtilt",
+  "label.deployment.planner": "Felhasználás tervező",
+  "label.description": "Leírás",
+  "label.destination.physical.network.id": "Cél fizikai hálózat ID",
+  "label.destination.zone": "Cél zóna",
+  "label.destroy": "Elpusztít",
+  "label.destroy.router": "Router elpusztítása",
+  "label.destroy.vm.graceperiod": "VM elpusztítás türelmi idő",
+  "label.detaching.disk": "Merevlemez leválasztása",
+  "label.details": "Részletek",
+  "label.device.id": "Eszköz ID",
+  "label.devices": "Eszközök",
+  "label.dhcp": "DHCP",
+  "label.DHCP.server.type": "DHCP kiszolgáló típus",
+  "label.direct.attached.public.ip": "Direct Attached Public IP",
+  "label.direct.ips": "Osztott hálózati IP címek",
+  "label.disable.autoscale": "Automatikus skálázás kikapcsolása",
+  "label.disabled": "Kikapcsolt",
+  "label.disable.host": "Kiszolgáló kikapcsolása",
+  "label.disable.network.offering": "Hálózati ajánlat kikapcsolása",
+  "label.disable.provider": "Szolgáltató kikapcsolása",
+  "label.disable.vnmc.provider": "VNMC szolgáltató kikapcsolása",
+  "label.disable.vpc.offering": "VPC ajánlat kikapcsolása",
+  "label.disable.vpn": "Távoli VPN hozzáférés kikapcsolása",
+  "label.disabling.vpn.access": "VPN hozzáférés kikapcsolása",
+  "label.disassociate.profile.blade": "Profil elválasztása a blade-től",
+  "label.disbale.vnmc.device": "VNMC eszkösz kikapcsolása",
+  "label.disk.allocated": "Merevlemez lefoglalva",
+  "label.disk.bytes.read.rate": "Olvasási ráta (BPS)",
+  "label.disk.bytes.write.rate": "Írási ráta (BPS)",
+  "label.disk.iops.max": "IOPS maximum",
+  "label.disk.iops.min": "IOPS minimum",
+  "label.disk.iops.read.rate": "Olvasási ráta (IOPS)",
+  "label.disk.iops.total": "IOPS összesen",
+  "label.disk.iops.write.rate": "Írási ráta (IOPS)",
+  "label.disk.offering.details": "Merevlemez ajánlat részletei",
+  "label.diskoffering": "diskoffering",
+  "label.disk.offering": "Merevlemez ajánlat",
+  "label.disk.provisioningtype": "Létrehozás típusa",
+  "label.disk.read.bytes": "Merevlemez olvasás (Byte)",
+  "label.disk.read.io": "Merevlemez írás (IO)",
+  "label.disk.size": "Merevlemez méret",
+  "label.disk.size.gb": "Merevlemez méret (GB)",
+  "label.disk.total": "Merevlemez összes",
+  "label.disk.volume": "Merevlemez kötet",
+  "label.disk.write.bytes": "Merevlemez írás (byte)",
+  "label.disk.write.io": "Merevlemez írás (IO)",
+  "label.display.name": "Megjelenítendő név",
+  "label.display.text": "Megjelenítendő szöveg",
+  "label.distributedrouter": "Elosztott router",
+  "label.dns.1": "1. DNS",
+  "label.dns.2": "2. DNS",
+  "label.dns": "DNS",
+  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "Vendég hálózatok DNS tartománya",
+  "label.domain.admin": "Tartomány adminisztrátor",
+  "label.domain.details": "Domain details",
+  "label.domain": "Domén",
+  "label.domain.id": "Tartomány ID",
+  "label.domain.lower": "domain",
+  "label.domain.name": "Tartomány név",
+  "label.domain.router": "Domain router",
+  "label.domain.suffix": "DNS domén végződés (pl. xyz.com)",
+  "label.done": "Kész",
+  "label.double.quotes.are.not.allowed": "A kettős idézőjel nem engedélyezett",
+  "label.download.progress": "Letöltés folyamat",
+  "label.drag.new.position": "Új helyre húzás",
+  "label.duration.in.sec": "Időtartam (mp)",
+  "label.dynamically.scalable": "Dinakikusan skálázható",
+  "label.edit.acl.rule": "ACL szabály szerkesztése",
+  "label.edit.affinity.group": "Affinítási csoport szerkesztése",
+  "label.edit": "Szerkesztés",
+  "label.edit.lb.rule": "LB szabály módosítása",
+  "label.edit.network.details": "Hálózat részleteinek szerkesztése",
+  "label.edit.project.details": "Projekt részletek szerkesztése",
+  "label.edit.region": "Régió szerkesztése",
+  "label.edit.role": "Edit Role",
+  "label.edit.rule": "Szabály módosítása",
+  "label.edit.secondary.ips": "Másodlagos IP címek módosítása",
+  "label.edit.tags": "Cimkék szerkesztése",
+  "label.edit.traffic.type": "Forgalom típus szerkesztése",
+  "label.edit.vpc": "VPC szerkesztése",
+  "label.egress.default.policy": "Alapértelmezett egress szabályzat",
+  "label.egress.rule": "Egress szabály",
+  "label.egress.rules": "Egress szabályok",
+  "label.elastic": "Elasztikus",
+  "label.elastic.IP": "Elasztikus IP",
+  "label.elastic.LB": "Elasztikus LB",
+  "label.email": "Email",
+  "label.email.lower": "email",
+  "label.enable.autoscale": "Automatikus skálázás bekapcsolása",
+  "label.enable.host": "Kiszolgáló bekapcsolása",
+  "label.enable.network.offering": "Hálózati ajánlat bekapcsolása",
+  "label.enable.provider": "Szolgáltató bekapcsolása",
+  "label.enable.s3": "S3-alapú másodlagos tár bekapcsolása",
+  "label.enable.swift": "Swift engedélyezése",
+  "label.enable.vnmc.device": "VNMC eszköz bekapcsolása",
+  "label.enable.vnmc.provider": "VNMC szolgáltató bekapcsolása",
+  "label.enable.vpc.offering": "VPC ajánlat bekapcsolása",
+  "label.enable.vpn": "Enable Remote Access VPN",
+  "label.enabling.vpn.access": "VPN hozzáférés engedélyezése",
+  "label.enabling.vpn": "VPN engedélyezése",
+  "label.end.IP": "Utolsó IP",
+  "label.endpoint": "Végpont",
+  "label.endpoint.or.operation": "Végpont vagy művelet",
+  "label.end.port": "Utolsó Port",
+  "label.end.reserved.system.IP": "Utolsó elkülönített rendszer IP",
+  "label.end.vlan": "Utolsó VLAN",
+  "label.end.vxlan": "Utolsó VXLAN",
+  "label.enter.token": "Add meg a token-t!",
+  "label.error.code": "Hibakód",
+  "label.error": "Hiba",
+  "label.error.upper": "ERROR",
+  "label.ESP.encryption": "ESP titkosítás",
+  "label.ESP.hash": "ESP Hash",
+  "label.ESP.lifetime": "ESP élettartam (mp)",
+  "label.ESP.policy": "ESP szabályzat",
+  "label.esx.host": "ESX/ESXi kiszolgáló",
+  "label.event.archived": "Esemény archiválva",
+  "label.event.deleted": "Esemény törölve",
+  "label.event": "Esemény",
+  "label.every": "Minden",
+  "label.example": "Példa",
+  "label.expunge": "Törlés",
+  "label.external.link": "Külső hivatkozás",
+  "label.extractable": "Kicsomagolható",
+  "label.extractable.lower": "kicsomagolható",
+  "label.f5.details": "F5 részletek",
+  "label.f5": "F5",
+  "label.failed": "Hiba",
+  "label.featured": "Kiemelt",
+  "label.fetch.latest": "Legfrissebb letöltése",
+  "label.filterBy": "Szűrés",
+  "label.fingerprint": "Újlenyomat",
+  "label.firewall": "Tűzfal",
+  "label.first.name": "Keresztnév",
+  "label.firstname.lower": "keresztnév",
+  "label.format": "Formátum",
+  "label.format.lower": "formátum",
+  "label.friday": "Péntek",
+  "label.full": "Teljes",
+  "label.full.path": "Teljes elérési útvonal",
+  "label.gateway": "Átjáró",
+  "label.general.alerts": "Általános riasztások",
+  "label.generating.url": "URL generálása",
+  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS konfiguráció",
+  "label.globo.dns": "GloboDNS",
+  "label.gluster.volume": "Kötet",
+  "label.go.step.2": "2. lépésre",
+  "label.go.step.3": "3. lépésre",
+  "label.go.step.4": "4. lépésre",
+  "label.go.step.5": "5. lépsre",
+  "label.gpu": "CPU",
+  "label.group.by.account": "Számlánként csoportosítva",
+  "label.group.by.cluster": "Fürtönként csoportosítva",
+  "label.group.by.pod": "Pod-onként csoportosítva",
+  "label.group.by.zone": "Zónánként csoportosítva",
+  "label.group": "Csoport",
+  "label.group.optional": "Csoport (opcionális)",
+  "label.gslb.assigned.lb": "Hozzárendelt terheléselosztás",
+  "label.gslb.assigned.lb.more": "Több terheléselosztás hozzárendelése",
+  "label.gslb.delete": "GSLB törlése",
+  "label.gslb.details": "GSLB részletek",
+  "label.gslb.domain.name": "GSLB domén név",
+  "label.gslb": "GSLB",
+  "label.gslb.lb.details": "Terheléselosztó részletek",
+  "label.gslb.lb.remove": "Terheléselosztás törlése ebből a GSLB-ből",
+  "label.gslb.lb.rule": "Terheléselosztó szabály",
+  "label.gslb.service": "GSLB szolgáltatás",
+  "label.gslb.service.private.ip": "GSLB szolgáltatás privát IP",
+  "label.gslb.service.public.ip": "GSLB szolgáltatás publikus IP",
+  "label.gslb.servicetype": "Szolgáltatás típus",
+  "label.guest.cidr": "Vendég CIDR",
+  "label.guest.end.ip": "Utolsó vengég IP",
+  "label.guest.gateway": "Vendég átjáró",
+  "label.guest": "Vendég",
+  "label.guest.ip": "Vendég IP cím",
+  "label.guest.ip.range": "Vendég IP tartomány",
+  "label.guest.netmask": "Vendég hálózati maszk",
+  "label.guest.network.details": "Vendég hálózat részletek",
+  "label.guest.networks": "Vendég hálózatok",
+  "label.guest.start.ip": "Kezdő vendég IP",
+  "label.guest.traffic": "Vendég forgalom",
+  "label.guest.traffic.vswitch.name": "Vendég forgalom vSwitch név",
+  "label.guest.traffic.vswitch.type": "Vendég forgalom vSwitch típus",
+  "label.guest.type": "Vendég típus",
+  "label.ha.enabled": "HA bekapcsolva",
+  "label.health.check.advanced.options": "Haladó beállítások:",
+  "label.health.check.configurations.options": "Beallítások:",
+  "label.health.check": "Ellenőrzés",
+  "label.health.check.interval.in.sec": "Ellenőrzés időköz (mp)",
+  "label.health.check.message.desc": "A terheléselosztód autómatikusan fog elenőrzéseket végrehajtani a cloudstack példányokon és a forgalmat a működő példányokhoz írányítja",
+  "label.health.check.wizard": "Health Check Wizard",
+  "label.healthy.threshold": "Egészséges küszöb",
+  "label.help": "Segítség",
+  "label.hide.ingress.rule": "Ingress szabály rejtése",
+  "label.hints": "Tippek",
+  "label.home": "Kezdőlap",
+  "label.host.alerts": "Kiszolgáló riasztások",
+  "label.host": "Kiszolgáló",
+  "label.host.MAC": "Kiszolgáló MAC",
+  "label.host.name": "Kiszolgáló név",
+  "label.hosts": "Kiszolgálók",
+  "label.host.tag": "Kiszolgáló címke",
+  "label.host.tags": "Kiszolgáló címkék",
+  "label.hourly": "Óránként",
+  "label.hvm": "HVM",
+  "label.hypervisor.capabilities": "Hipervizor képességek",
+  "label.hypervisor": "Hipervizor",
+  "label.hypervisors": "Hipervizorok",
+  "label.hypervisor.snapshot.reserve": "Hipervizor Snapshot Reserve",
+  "label.hypervisor.type": "Hipervizor típus",
+  "label.hypervisor.version": "Hipervizor verzió",
+  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV Traffic Label",
+  "label.id": "ID",
+  "label.IKE.DH": "IKE DH",
+  "label.IKE.encryption": "IKE titkosítás",
+  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
+  "label.IKE.lifetime": "IKE élettartam (mp)",
+  "label.IKE.policy": "IKE szabályzat",
+  "label.info": "Infó",
+  "label.info.upper": "INFO",
+  "label.ingress.rule": "Ingress szabály",
+  "label.initiated.by": "Kezdeményező",
+  "label.inside.port.profile": "Inside Port Profile",
+  "label.installWizard.addClusterIntro.subtitle": "Mi a fürt?",
+  "label.installWizard.addClusterIntro.title": "Csináljunk egy fürtöt!",
+  "label.installWizard.addHostIntro.subtitle": "Mi a kiszolgáló?",
+  "label.installWizard.addHostIntro.title": "Regisztráljunk egy kiszolgálót!",
+  "label.installWizard.addPodIntro.subtitle": "Mi a pod?",
+  "label.installWizard.addPodIntro.title": "Csináljunk egy pod-ot!",
+  "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.subtitle": "Mi az elsődleges tár?",
+  "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title": "Hozzuk létre az elsődleges tárolót!",
+  "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle": "Mi a másodlagos tár?",
+  "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title": "Hozzuk létre a másodlagos tárolót!",
+  "label.installWizard.addZoneIntro.subtitle": "Mi a zóna?",
+  "label.installWizard.addZoneIntro.title": "Hozzunk létre egy zónát!",
+  "label.installWizard.addZone.title": "Zóna létrozása",
+  "label.installWizard.click.launch": "Kattints az indítás gombra!",
+  "label.installWizard.subtitle": "Ez a párbeszédablak segít konfigurálni a CloudStack&#8482 rendszered",
+  "label.installWizard.title": "Üdvözöl a CloudStack&#8482",
+  "label.instance": "Példány",
+  "label.instance.limits": "Példány korlátok",
+  "label.instance.name": "Példány név",
+  "label.instance.port": "Példány port",
+  "label.instance.scaled.up": "Példány átméretezve a kért ajánlathoz",
+  "label.instances": "Példányok",
+  "label.instanciate.template.associate.profile.blade": "Instanciate Template and Associate Profile to Blade",
+  "label.intermediate.certificate": "Közbülső tanúsítvány {0}",
+  "label.internal.dns.1": "1. belső DNS",
+  "label.internal.dns.2": "2. belső DNS",
+  "label.internal.lb.details": "Belső LB részletek",
+  "label.internal.lb": "Belső LB",
+  "label.internallbvm": "InternalLbVm",
+  "label.internal.name": "Belső név",
+  "label.interval.type": "Időköz típus",
+  "label.introduction.to.cloudstack": "Bemutatkozik a CloudStack&#8482",
+  "label.invalid.integer": "Érvénytelen egész szám",
+  "label.invalid.number": "Érvénytelen szám",
+  "label.invitations": "Meghívók",
+  "label.invited.accounts": "Meghívottak",
+  "label.invite": "Meghivás",
+  "label.invite.to": "Meghívás:",
+  "label.ip.address": "IP cím",
+  "label.ipaddress": "IP cím",
+  "label.ip.allocations": "IP címfoglalások",
+  "label.ip": "IP",
+  "label.ip.limits": "Publikus IP korlátok",
+  "label.ip.or.fqdn": "IP vagy FQDN",
+  "label.ip.range": "IP tartomány",
+  "label.ip.ranges": "IP tartományok",
+  "label.IPsec.preshared.key": "IPsec Preshared-Key",
+  "label.ips": "IP címek",
+  "label.ipv4.cidr": "IPv4 CIDR",
+  "label.ipv4.dns1": "IPv4 1. DNS",
+  "label.ipv4.dns2": "IPv4 2. DNS",
+  "label.ipv4.end.ip": "IPv4 utolsó IP",
+  "label.ipv4.gateway": "IPv4 átjáró",
+  "label.ipv4.netmask": "IPv4 hálózati maszk",
+  "label.ipv4.start.ip": "IPv4 kezdő IP",
+  "label.ipv6.address": "IPv6 IP cím",
+  "label.ipv6.CIDR": "IPv6 CIDR",
+  "label.ipv6.dns1": "IPv6 1. DNS",
+  "label.ipv6.dns2": "IPv6 2. DNS",
+  "label.ipv6.end.ip": "IPv6 utolsó IP",
+  "label.ipv6.gateway": "IPv6 átjáró",
+  "label.ipv6.start.ip": "IPv6 kezdő IP",
+  "label.iscsi": "iSCSI",
+  "label.is.default": "Alapértelmezett",
+  "label.iso.boot": "ISO Boot",
+  "label.iso": "ISO",
+  "label.isolated.networks": "Izolált hálózatok",
+  "label.isolation.method": "Izoláció módszer",
+  "label.isolation.mode": "Izoláció mód",
+  "label.isolation.uri": "Izoláció URI",
+  "label.is.redundant.router": "Redundáns",
+  "label.is.shared": "Osztott",
+  "label.is.system": "Rendszer",
+  "label.item.listing": "Lista",
+  "label.japanese.keyboard": "Japán billentyűzet",
+  "label.keep.colon": "Megtart:",
+  "label.keep": "Megtartás",
+  "label.keyboard.language": "Billentyűzet kiosztás",
+  "label.keyboard.type": "Billentyűzet típus",
+  "label.key": "Kulcs",
+  "label.kvm.traffic.label": "KVM traffic label",
+  "label.label": "Címke",
+  "label.lang.arabic": "Arab",
+  "label.lang.brportugese": "Brazil-portugál",
+  "label.lang.catalan": "Katalán",
+  "label.lang.chinese": "Kínai (egyszerűsített)",
+  "label.lang.dutch": "Holland (Hollandia)",
+  "label.lang.english": "Angol",
+  "label.lang.french": "Francia",
+  "label.lang.german": "Német",
+  "label.lang.hungarian": "Magyar",
+  "label.lang.italian": "Olasz",
+  "label.lang.japanese": "Japán",
+  "label.lang.korean": "Kóreai",
+  "label.lang.norwegian": "Norvég",
+  "label.lang.polish": "Lengyel",
+  "label.lang.russian": "Orosz",
+  "label.lang.spanish": "Spanyol",
+  "label.last.disconnected": "Utoljára lecsatlakozott",
+  "label.last.name": "Családnév",
+  "label.lastname.lower": "családnév",
+  "label.latest.events": "Utolsó események",
+  "label.launch": "Indítás",
+  "label.launch.vm": "VM indítása",
+  "label.launch.zone": "Zóna indítása",
+  "label.lb.algorithm.leastconn": "Legkevesebb kapcsolat",
+  "label.lb.algorithm.roundrobin": "Körbe forgó",
+  "label.lb.algorithm.source": "Forrás",
+  "label.LB.isolation": "Terheléselosztó izoláció",
+  "label.ldap.configuration": "LDAP konfiguráció",
+  "label.ldap.group.name": "LDAP csoport",
+  "label.ldap.link.type": "Típus",
+  "label.ldap.port": "LDAP port",
+  "label.level": "Szint",
+  "label.link.domain.to.ldap": "Link Domain to LDAP",
+  "label.linklocal.ip": "Link Local IP Address",
+  "label.load.balancer": "Terheléselosztó",
+  "label.load.balancer.type": "Terheléselosztó típus",
+  "label.load.balancing": "Terheléselosztás",
+  "label.load.balancing.policies": "Terheléselosztó szabályok",
+  "label.loading": "Betöltés",
+  "label.local.file": "Helyi file",
+  "label.local": "Helyi",
+  "label.local.storage.enabled": "Helyi tár bekapcsolása felhasználói VM-ek részére",
+  "label.local.storage.enabled.system.vms": "Helyi tár bekapcsolása a rendszer VM számára",
+  "label.local.storage": "Helyi tár",
+  "label.login": "Bejelentkezés",
+  "label.logout": "Kijelentkezés",
+  "label.lun": "LUN",
+  "label.LUN.number": "LUN #",
+  "label.lxc.traffic.label": "LXC Traffic Label",
+  "label.make.project.owner": "Számla projekt-tulajdonossá tétele",
+  "label.make.redundant": "Redundánssá tétel",
+  "label.managed": "Vezérelt",
+  "label.manage": "Vezérlés",
+  "label.management.ips": "Vezérlő IP cím",
+  "label.management": "Vezérlés",
+  "label.management.server": "Vezérlő szerver",
+  "label.manage.resources": "Erőforrások vezérlése",
+  "label.max.cpus": "CPU magok max.",
+  "label.max.guest.limit": "Max guest limit",
+  "label.maximum": "Maximum",
+  "label.max.instances": "Példányok maximális száma",
+  "label.max.memory": "Max. memória (MB)",
+  "label.max.networks": "Max. hálózatok",
+  "label.max.primary.storage": "Max. elsődleges (GiB)",
+  "label.max.public.ips": "Publikus IP címek max.",
+  "label.max.secondary.storage": "Max. másodlagos (GiB)",
+  "label.max.snapshots": "Pillanatfelvételek max.",
+  "label.max.templates": "Sablonok max.",
+  "label.max.vms": "Felhasználói VMek max.",
+  "label.max.volumes": "Kötetek max.",
+  "label.max.vpcs": "VPC-k max.",
+  "label.may.continue": "Most folytathatod",
+  "label.md5.checksum": "MD5 ellenörzőösszeg",
+  "label.memory.allocated": "Allokált memória",
+  "label.memory.limits": "Memória korlátok (MiB)",
+  "label.memory.mb": "Memória (MB)",
+  "label.memory": "Memória",
+  "label.memory.total": "Tejes memória",
+  "label.memory.used": "Használt memória",
+  "label.menu.accounts": "Számlák",
+  "label.menu.alerts": "Riasztások",
+  "label.menu.all.accounts": "Minden számla",
+  "label.menu.all.instances": "Minden példány",
+  "label.menu.community.isos": "Közösségi ISO-k",
+  "label.menu.community.templates": "Közösségi sablonok",
+  "label.menu.configuration": "Konfiguráció",
+  "label.menu.dashboard": "Műszertábla",
+  "label.menu.destroyed.instances": "Elpusztított példányok",
+  "label.menu.disk.offerings": "Merevlemez ajánlatok",
+  "label.menu.domains": "Domének",
+  "label.menu.events": "Események",
+  "label.menu.featured.isos": "Kiemelt ISO-k",
+  "label.menu.featured.templates": "Kiemelt sablonok",
+  "label.menu.global.settings": "Globális beállítások",
+  "label.menu.infrastructure": "Infrastruktúra",
+  "label.menu.instances": "Példányok",
+  "label.menu.ipaddresses": "IP cím",
+  "label.menu.isos": "ISO-k",
+  "label.menu.my.accounts": "Saját számlák",
+  "label.menu.my.instances": "Saját példányok",
+  "label.menu.my.isos": "Saját ISO-k",
+  "label.menu.my.templates": "Saját sablonok",
+  "label.menu.network": "Hálózatok",
+  "label.menu.network.offerings": "Hálózati ajánlatok",
+  "label.menu.physical.resources": "Fizikai erőforrások",
+  "label.menu.regions": "Régiók",
+  "label.menu.running.instances": "Futó példányok",
+  "label.menu.security.groups": "Biztonsági csoportok",
+  "label.menu.service.offerings": "Szolgáltatás ajánlatok",
+  "label.menu.snapshots": "Pillanatfelvételek",
+  "label.menu.sshkeypair": "SSH kulcspár",
+  "label.menu.stopped.instances": "Leállított példányok",
+  "label.menu.storage": "Tár",
+  "label.menu.system.service.offerings": "Rendszer ajánlatok",
+  "label.menu.system": "Rendszer",
+  "label.menu.system.vms": "Rendszer VM-ek",
+  "label.menu.templates": "Sablonok",
+  "label.menu.virtual.appliances": "Virtuális készülékek",
+  "label.menu.virtual.resources": "Virtuális erőforrások",
+  "label.menu.volumes": "Kötetek",
+  "label.menu.vpc.offerings": "VPC ajánlatok",
+  "label.metrics.allocated": "Lekötöve",
+  "label.metrics.clusters": "Fürt",
+  "label.metrics.cpu.allocated": "CPU foglalás",
+  "label.metrics.cpu.max.dev": "Deviation",
+  "label.metrics.cpu.total": "Összes",
+  "label.metrics.cpu.usage": "CPU használat",
+  "label.metrics.cpu.used.avg": "Használt",
+  "label.metrics.disk.allocated": "Lekötöve",
+  "label.metrics.disk": "Merevlemez",
+  "label.metrics.disk.iops.total": "IOPS",
+  "label.metrics.disk.read": "Olvasás",
+  "label.metrics.disk.size": "Méret",
+  "label.metrics.disk.storagetype": "Típus",
+  "label.metrics.disk.total": "Összes",
+  "label.metrics.disk.unallocated": "Lefoglalatlan",
+  "label.metrics.disk.usage": "Disk Usage",
+  "label.metrics.disk.used": "Használt",
+  "label.metrics.disk.write": "Írás",
+  "label.metrics.hosts": "Kiszolgálók",
+  "label.metrics.memory.allocated": "Memória foglalás",
+  "label.metrics.memory.max.dev": "Deviation",
+  "label.metrics.memory.total": "Összes",
+  "label.metrics.memory.usage": "Memória használat",
+  "label.metrics.memory.used.avg": "Használt",
+  "label.metrics": "Metrics",
+  "label.metrics.name": "Név",
+  "label.metrics.network.read": "Olvasás",
+  "label.metrics.network.usage": "Hálózat használat",
+  "label.metrics.network.write": "Írás",
+  "label.metrics.num.cpu.cores": "Cores",
+  "label.metrics.outofbandmanagementpowerstate": "Power State",
+  "label.metrics.property": "Property",
+  "label.metrics.scope": "Hatály",
+  "label.metrics.state": "Állapot",
+  "label.metrics.storagepool": "Storage Pool",
+  "label.metrics.vm.name": "VM név",
+  "label.migrate.instance.to.host": "Példány mozgatása másik kiszolgálóra",
+  "label.migrate.instance.to": "Példány mozgatása:",
+  "label.migrate.instance.to.ps": "Példány mozgatása másik elsődleges tárra",
+  "label.migrate.lb.vm": "Terheléselosztó VM mozgatása",
+  "label.migrate.router.to": "Router mozgatása:",
+  "label.migrate.systemvm.to": "Rendszer Vm mozgatása:",
+  "label.migrate.to.host": "Mozgatás kiszolgálóra",
+  "label.migrate.to.storage": "Mozgatás tárra",
+  "label.migrate.volume": "Kötet mozgatása",
+  "label.migrate.volume.to.primary.storage": "Kötet mozgatása másik elsődleges tárra",
+  "label.minimum": "Minimum",
+  "label.min.instances": "Példányok minimális száma",
+  "label.min.past.the.hr": "percben",
+  "label.minute.past.hour": "Perc",
+  "label.minutes.past.hour": "percben az egész óra után",
+  "label.mode": "Mód",
+  "label.monday": "Hétfő",
+  "label.monthly": "Havi",
+  "label.more.templates": "További sablonok",
+  "label.move.down.row": "Egy sorral lejjebb",
+  "label.move.to.bottom": "Aljára",
+  "label.move.to.top": "Tetejére",
+  "label.move.up.row": "Egy sorral feljebb",
+  "label.my.account": "Saját számlám",
+  "label.my.network": "Saját hálózat",
+  "label.my.templates": "Saját sablonok",
+  "label.name.lower": "Név",
+  "label.name": "Név",
+  "label.name.optional": "Név (opcionális)",
+  "label.na": "Nem értelmezett",
+  "label.nat.port.range": "NAT port tartomány",
+  "label.netmask": "Hálózati maszk",
+  "label.netscaler.details": "NetScaler részletek",
+  "label.netScaler": "NetScaler",
+  "label.network.ACL": "Hálózati ACL",
+  "label.network.ACLs": "Hálózati ACL-ek",
+  "label.network.ACL.total": "Hálózati ACL összesen",
+  "label.network.addVM": "Hálózat felvétele a VM-hez",
+  "label.network.cidr": "Hálózat CIDR",
+  "label.network.desc": "Hálózat leírás",
+  "label.network.details": "Hálózat részletei",
+  "label.network.device": "Hálózati eszköz",
+  "label.network.device.type": "Hálózati eszköz típus",
+  "label.network.domain": "Network Domain",
+  "label.network.domain.text": "Network domain",
+  "label.network.id": "Hálózat ID",
+  "label.networking.and.security": "Hálózat és biztonság",
+  "label.network.label.display.for.blank.value": "Alapértelmezett átjáró használata",
+  "label.network.limits": "Hálózat korlátok",
+  "label.network.name": "Hálózat név",
+  "label.network": "Hálózatok",
+  "label.network.offering.details": "Hálózat ajánlat részletei",
+  "label.network.offering.display.text": "Hálózat ajánlat megjelenítendő szöveg",
+  "label.network.offering.id": "Hálózat ajánlat ID",
+  "label.network.offering.name": "Hálózat ajánlat neve",
+  "label.network.offering": "Hálózat ajánlat",
+  "label.network.rate.megabytes": "Hálózati ráta (MB/mp)",
+  "label.network.rate": "Hálózati ráta (Mb/mp)",
+  "label.network.read": "Hálózat olvasás",
+  "label.network.service.providers": "Hálózat szolgáltatók",
+  "label.networks": "Hálózatok",
+  "label.network.type": "Hálózat típus",
+  "label.network.write": "Hálózat írás",
+  "label.new": "Új",
+  "label.new.password": "Új jelszó",
+  "label.new.project": "Új projekt",
+  "label.new.ssh.key.pair": "Új SSH kulcspár",
+  "label.new.vm": "Új VM",
+  "label.next": "Következő",
+  "label.nexusVswitch": "Nexus 1000v",
+  "label.nfs": "NFS",
+  "label.nfs.server": "NFS kiszolgáló",
+  "label.nfs.storage": "NFS tár",
+  "label.nic.adapter.type": "NIC adapter típus",
+  "label.nicira.controller.address": "Vezérlő cím",
+  "label.nicira.l2gatewayserviceuuid": "L2 Gateway Service Uuid",
+  "label.nicira.l3gatewayserviceuuid": "L3 Gateway Service Uuid",
+  "label.nicira.nvp.details": "Nicira NVP részletek",
+  "label.nicira.transportzoneuuid": "Transport Zone Uuid",
+  "label.nics": "NIC-ek",
+  "label.no.actions": "Nincs elérhető művelet",
+  "label.no.alerts": "Nem voltak riasztások a közelmúltban",
+  "label.no.data": "Nincs megjelenítendő adat",
+  "label.no.errors": "Nem voltak hibák a közelmúltban",
+  "label.no.grouping": "(nincs csoportosítás)",
+  "label.no.isos": "Nincsenek elérhető ISO-k",
+  "label.no.items": "Nincsenek elérhető elemek",
+  "label.none": "Nincs",
+  "label.no": "Nem",
+  "label.no.security.groups": "Nincs elérhető biztonsági csoport",
+  "label.not.found": "Nem található",
+  "label.no.thanks": "Nem, köszi!",
+  "label.notifications": "Értesítések",
+  "label.number.of.clusters": "Fürtök száma",
+  "label.number.of.cpu.sockets": "CPU-aljzatok száma",
+  "label.number.of.hosts": "Kiszolgálók száma",
+  "label.number.of.pods": "Pod-ok száma:",
+  "label.number.of.system.vms": "Rendszer VM-ek száma",
+  "label.number.of.virtual.routers": "Virtuális routerek száma",
+  "label.number.of.zones": "Zónák száma",
+  "label.num.cpu.cores": "CPU magok száma",
+  "label.numretries": "Újrapróbálkozások száma",
+  "label.ocfs2": "OCFS2",
+  "label.offer.ha": "Offer HA",
+  "label.of.month": "hónap",
+  "label.ok": "Rendben",
+  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight vezérlő részletek",
+  "label.opendaylight.controller": "OpenDaylight vezérlő",
+  "label.opendaylight.controllers": "OpenDaylight vezérlők",
+  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
+  "label.operator": "Operátor",
+  "label.optional": "Opcionális",
+  "label.order": "Sorrend",
+  "label.os.preference": "OS preferencia",
+  "label.os.type": "OS típus",
+  "label.other": "Más",
+  "label.outofbandmanagement.action": "Művelet",
+  "label.outofbandmanagement.action.issue": "Issue Out-of-band Management Power Action",
+  "label.outofbandmanagement.address": "Address",
+  "label.outofbandmanagement.changepassword": "Change Out-of-band Management Password",
+  "label.outofbandmanagement.configure": "Configure Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.disable": "Disable Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.driver": "Driver",
+  "label.outofbandmanagement.enable": "Enable Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.password": "Jelszó",
+  "label.outofbandmanagement.port": "Port",
+  "label.outofbandmanagement.reenterpassword": "Re-enter Password",
+  "label.outofbandmanagement.username": "Felhasználónév",
+  "label.override.guest.traffic": "Vendég forgalom felülbírálása",
+  "label.override.public.traffic": "Publikus forgalom felülbírálása",
+  "label.ovm3.cluster": "Natív fürtözés",
+  "label.ovm3.pool": "Native Pooling",
+  "label.ovm3.traffic.label": "OVM3 traffic label",
+  "label.ovm3.vip": "Master Vip IP",
+  "label.ovm.traffic.label": "OVM traffic label",
+  "label.ovs": "OVS",
+  "label.owned.public.ips": "Birtokolt publikus IP címek",
+  "label.owner.account": "Tulajdonos számla",
+  "label.owner.domain": "Owner Domain",
+  "label.palo.alto.details": "Palo Alto részletek",
+  "label.PA.log.profile": "Palo Alto log profil",
+  "label.PA": "Palo Alto",
+  "label.parent.domain": "Szülő domén",
+  "label.passive": "Passzív",
+  "label.password.enabled": "Jelszó bekapcsolva",
+  "label.password.lower": "jelszó",
+  "label.password": "Jelszó",
+  "label.password.reset.confirm": "A jelszó újrabeállítva:",
+  "label.path": "Útvonal",
+  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto fenyegetés profil",
+  "label.perfect.forward.secrecy": "Perfect Forward Secrecy",
+  "label.permission": "Permission",
+  "label.persistent": "Perzisztens",
+  "label.physical.network.ID": "Fizikai hálózat ID",
+  "label.physical.network.name": "A fizikai hálózat neve",
+  "label.physical.network": "Fizikai hálózat",
+  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS jelszó",
+  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS felhasználó",
+  "label.PING.dir": "PING Directory",
+  "label.ping.path": "Ping útvonal",
+  "label.PING.storage.IP": "PING tár IP",
+  "label.planner.mode": "Tervező mód",
+  "label.please.complete.the.following.fields": "Kérlek töltsd ki ki a következő mezőket",
+  "label.please.specify.netscaler.info": "Please specify Netscaler info",
+  "label.please.wait": "Kérlek várj!",
+  "label.plugin.details": "Plugin részletek",
+  "label.plugins": "Plugin-ek",
+  "label.pod.dedicated": "Pod dedikálva",
+  "label.pod.name": "Pod név",
+  "label.pod": "Pod",
+  "label.pods": "Pod-ok",
+  "label.polling.interval.sec": "Lekérdezés időköze (mp)",
+  "label.portable.ip": "Mozgatható IP",
+  "label.portable.ip.range.details": "Hordozható IP tartomány részletek",
+  "label.portable.ip.ranges": "Hordozható IP tartományok",
+  "label.portable.ips": "Hordozható IP címek",
+  "label.port.forwarding.policies": "Port forwarding policies",
+  "label.port.forwarding": "Port továbbítás",
+  "label.port": "Port",
+  "label.port.range": "Port tartomány",
+  "label.powerstate": "Power State",
+  "label.PreSetup": "PreSetup",
+  "label.previous": "Előző",
+  "label.prev": "Előző",
+  "label.primary.allocated": "Elsődleges tár elkülönítve",
+  "label.primary.network": "Elsődleges hálózat",
+  "label.primary.storage.count": "Primary Storage Pools",
+  "label.primary.storage.limits": "Elsődleges tár korlátok (GiB)",
+  "label.primary.storage": "Elsődleges tár",
+  "label.primary.used": "Használt elsődleges tár",
+  "label.private.Gateway": "Privát átjáró",
+  "label.private.interface": "Private Interface",
+  "label.private.ip": "Privát IP cím",
+  "label.private.ip.range": "Privát IP tartomány",
+  "label.private.ips": "Privát IP címek",
+  "label.privatekey": "PKCS#8 privát kulcs",
+  "label.private.key": "Privát kulcs",
+  "label.private.network": "Privát hálózat",
+  "label.private.port": "Privát port",
+  "label.private.zone": "Privát zóna",
+  "label.profile": "Profil",
+  "label.project.dashboard": "Projekt műszerfal",
+  "label.project.id": "Projekt ID",
+  "label.project.invite": "Meghívás a projektbe",
+  "label.project.name": "Projekt név",
+  "label.project": "Projekt",
+  "label.projects": "Projektek",
+  "label.project.view": "Projekt nézet",
+  "label.protocol.number": "Protokoll szám",
+  "label.protocol": "Protokol",
+  "label.provider": "Szolgáltató",
+  "label.providers": "Szolgáltatók",
+  "label.public.interface": "Public Interface",
+  "label.public.ip": "Publikus IP cím",
+  "label.public.ips": "Publikus IP címek",
+  "label.public.key": "Publikus kulcs",
+  "label.public.lb": "Publikus LB",
+  "label.public.load.balancer.provider": "Publikus terheléselosztó szolgáltató",
+  "label.public.network": "Publikus hálózat",
+  "label.public.port": "Publikus port",
+  "label.public": "Publikus",
+  "label.public.traffic": "Publikus forgalom",
+  "label.public.traffic.vswitch.name": "Publikus forgalom vSwitch név",
+  "label.public.traffic.vswitch.type": "Publikus forgalom vSwitch típus",
+  "label.public.zone": "Publikus zóna",
+  "label.purpose": "Rendeltetés",
+  "label.Pxe.server.type": "Pxe szerver típus",
+  "label.qos.type": "QoS típus",
+  "label.quickview": "Gyorsnézet",
+  "label.quiesce.vm": "VM felfüggesztése",
+  "label.quiet.time.sec": "Várakozás (mp)",
+  "label.quota.add.credits": "Add Credits",
+  "label.quota.balance": "Balance",
+  "label.quota.configuration": "Quota Configuration",
+  "label.quota.configure": "Configure Quota",
+  "label.quota.credit": "Credit",
+  "label.quota.credits": "Credits",
+  "label.quota.date": "Dátum",
+  "label.quota.dates": "Update Dates",
+  "label.quota.description": "Quota Description",
+  "label.quota.email.body": "Body",
+  "label.quota.email.lastupdated": "Last Update",
+  "label.quota.email.subject": "Subject",
+  "label.quota.email.template": "Email Template",
+  "label.quota.enddate": "Vég dátum",
+  "label.quota.endquota": "End Quota",
+  "label.quota.enforcequota": "Enforce Quota",
+  "label.quota.fullsummary": "Minden számla",
+  "label.quota.minbalance": "Min Balance",
+  "label.quota.remove": "Remove Quota",
+  "label.quota.startdate": "Kezdő dátum",
+  "label.quota.startquota": "Start Quota",
+  "label.quota.statement.balance": "Quota Balance",
+  "label.quota.statement.bydates": "Statement",
+  "label.quota.statement.quota": "Quota Usage",
+  "label.quota.statement": "Statement",
+  "label.quota.statement.tariff": "Quota Tariff",
+  "label.quota.state": "Állapot",
+  "label.quota.summary": "Summary",
+  "label.quota.tariff.edit": "Edit Tariff",
+  "label.quota.tariff.effectivedate": "Effective Date",
+  "label.quota.tariff": "Tariff",
+  "label.quota.tariff.value": "Tariff Value",
+  "label.quota.total": "Összes",
+  "label.quota.totalusage": "Total Usage",
+  "label.quota.type.name": "Usage Type",
+  "label.quota.type.unit": "Usage Unit",
+  "label.quota.usage": "Quota Consumption",
+  "label.quota.value": "Quota Value",
+  "label.rbd.id": "Cephx felhasználó",
+  "label.rbd.monitor": "Ceph monitor",
+  "label.rbd.pool": "Ceph pool",
+  "label.rbd": "RBD",
+  "label.rbd.secret": "Cephx secret",
+  "label.reboot": "Újraindítás",
+  "label.recent.errors": "Legutóbbi hibák",
+  "label.recover.vm": "VM helyreállítása",
+  "label.redundant.router.capability": "Redundáns router képesség",
+  "label.redundant.router": "Redundáns router",
+  "label.redundant.state": "Redundáns állapot",
+  "label.redundant.vpc": "Redundáns VPC",
+  "label.refresh.blades": "Blade-k frissítése",
+  "label.refresh": "Frissités",
+  "label.region.details": "Régió részletek",
+  "label.regionlevelvpc": "Régió szintű VPC",
+  "label.region": "Régió",
+  "label.reinstall.vm": "VM újratelepítése",
+  "label.related": "Kapcsolódó",
+  "label.release.account.lowercase": "Release from account",
+  "label.release.account": "Release from Account",
+  "label.release.dedicated.cluster": "Dedikált fürt elengedése",
+  "label.release.dedicated.host": "Dedikált kiszolgáló elengedése",
+  "label.release.dedicated.pod": "Dedikált pod elengedése",
+  "label.release.dedicated.vlan.range": "Dedikált VLAN tartomány elengedése",
+  "label.release.dedicated.zone": "Dedikált zóna elengedése",
+  "label.remind.later": "Emlékeztess később!",
+  "label.remove.ACL": "ACL eltávolítása",
+  "label.remove.egress.rule": "Egress szabály törlése",
+  "label.remove.from.load.balancer": "Példány eltávolítása terheléselosztóból",
+  "label.remove.ingress.rule": "Ingress szabály törlése",
+  "label.remove.ip.range": "IP tartomány eltávolítása",
+  "label.remove.ldap": "LDAP eltávolítása",
+  "label.remove.network.offering": "Hálózati ajánlat eltávolítása",
+  "label.remove.pf": "Port továbbító szabály eltávolítása",
+  "label.remove.project.account": "Számla eltávolítása a projektből",
+  "label.remove.region": "Régió eltávolítása",
+  "label.remove.rule": "Szabály eltávolítása",
+  "label.remove.ssh.key.pair": "SSH kulcspár eltávolítása",
+  "label.remove.static.nat.rule": "Statikus NAT szabály eltávolítása",
+  "label.remove.static.route": "Remove static route",
+  "label.remove.this.physical.network": "A fizikai hálózat eltávolítása",
+  "label.remove.tier": "Réteg eltávolítása",
+  "label.remove.vm.from.lb": "VM eltávolítása terheléselosztó szabályból",
+  "label.remove.vm.load.balancer": "VM eltávolítása a terheléselosztóból",
+  "label.remove.vmware.datacenter": "VMware adatközpont eltávolítása",
+  "label.remove.vpc.offering": "VPC ajánlat törlése",
+  "label.remove.vpc": "VPC eltávolítása",
+  "label.removing": "Törlés",
+  "label.removing.user": "Felhasználó eltávolítása",
+  "label.reource.id": "Erőforrás ID",
+  "label.replace.acl.list": "ACL lista cseréje",
+  "label.replace.acl": "ACL csere",
+  "label.required": "Szükséges",
+  "label.requires.upgrade": "Frissítést igényel",
+  "label.reserved.ip.range": "Elkülönített IP címtartomány",
+  "label.reserved.system.gateway": "Reserved system gateway",
+  "label.reserved.system.ip": "Elkülönített rendszer IP",
+  "label.reserved.system.netmask": "Elkülönített rendszer hálózati maszk",
+  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "SSH kulcspár újrabeállítása a VM-en",
+  "label.reset.ssh.key.pair": "SSH kulcspár újrabeállítása",
+  "label.resetVM": "VM újraindítása",
+  "label.reset.VPN.connection": "VPN kapcsolat újraindítása",
+  "label.resize.new.offering.id": "Új ajánlat",
+  "label.resize.new.size": "Új méret (GB)",
+  "label.resize.shrink.ok": "Csökkentés OK",
+  "label.resource.limit.exceeded": "Erőforrás-korlát túllépés",
+  "label.resource.limits": "Erőforrás korlátok",
+  "label.resource.name": "Erőforrás név",
+  "label.resource": "Erőforrás",
+  "label.resources": "Erőforrások",
+  "label.resource.state": "Erőforrás állapot",
+  "label.response.timeout.in.sec": "Válasz időtúllépés (mp)",
+  "label.restart.network": "Hálózat újraindítása",
+  "label.restart.required": "Újraindítás szükséges",
+  "label.restart.vpc": "VPC újraindítása",
+  "label.restore": "Helyreállítás",
+  "label.retry.interval": "Újraprobálkozás időköz",
+  "label.review": "Ellenőrzés",
+  "label.revoke.project.invite": "Meghívó visszavonása",
+  "label.role": "Szerep",
+  "label.roles": "Roles",
+  "label.roletype": "Role Type",
+  "label.root.certificate": "Főtanúsítvány",
+  "label.root.disk.controller": "Root disk controller",
+  "label.root.disk.offering": "Root Disk Offering",
+  "label.root.disk.size": "Root disk size (GB)",
+  "label.router.vm.scaled.up": "Router VM Scaled Up",
+  "label.routing.host": "Routing kiszolgáló",
+  "label.routing": "Útvonalválasztás",
+  "label.rule.number": "Szabály szám",
+  "label.rule": "Rule",
+  "label.rules": "Szabályok",
+  "label.running.vms": "Futó VM-ek",
+  "label.s3.access_key": "Hozzáférési kulcs",
+  "label.s3.bucket": "Kosár",
+  "label.s3.connection_timeout": "Kapcsolódási időtúllépés",
+  "label.s3.endpoint": "Végpont",
+  "label.s3.max_error_retry": "Újrapróbálkozás max.",
+  "label.s3.nfs.path": "S3 NFS útvonal",
+  "label.s3.nfs.server": "S3 NFS kiszolgáló",
+  "label.s3.secret_key": "Titkos kulcs",
+  "label.s3.socket_timeout": "Kapcsolat időtúllépés",
+  "label.s3.use_https": "HTTPS használata",
+  "label.saml.enable": "Authorize SAML SSO",
+  "label.saml.entity": "Identity Provider",
+  "label.saturday": "Szombat",
+  "label.save.and.continue": "Mentés és folytatás",
+  "label.save.changes": "Változások mentése",
+  "label.save": "Mentés",
+  "label.saving.processing": "Mentés...",
+  "label.scaledown.policy": "ScaleDown szabályzat",
+  "label.scaleup.policy": "ScaleUp szabályzat",
+  "label.scale.up.policy": "SCALE UP POLICY",
+  "label.scope": "Hatály",
+  "label.search": "Keresés",
+  "label.secondary.ips": "Másodlagos IP címek",
+  "label.secondary.isolated.vlan.id": "Másodlagos izolált VLAN ID",
+  "label.secondary.staging.store.details": "Secondary Staging Store details",
+  "label.secondary.staging.store": "Secondary Staging Store",
+  "label.secondary.storage.count": "Secondary Storage Pools",
+  "label.secondary.storage.details": "Másodlagos tár részletek",
+  "label.secondary.storage.limits": "Secondary Storage limits (GiB)",
+  "label.secondary.storage": "Másodlagos tár",
+  "label.secondary.storage.vm": "Secondary storage VM",
+  "label.secondary.used": "Használt másodlagos tár",
+  "label.secret.key": "Titkos kulcs",
+  "label.security.group.name": "Biztonsági csoport név",
+  "label.security.group": "Biztonsági csoport",
+  "label.security.groups.enabled": "Biztonsági csoportok bekapcsolva",
+  "label.security.groups": "Biztonsági csoportok",
+  "label.select.a.template": "Válassz egy sablont!",
+  "label.select.a.zone": "Válassz egy zónát!",
+  "label.select.instance": "Válaszd ki a pédányt!",
+  "label.select.instance.to.attach.volume.to": "Válaszd ki a példányt, amelyikhez a kötetet csatlakoztatni szeretnéd!",
+  "label.select.iso.or.template": "Válassz ISO-t vagy sablont!",
+  "label.select.offering": "Válassz ajánlatot!",
+  "label.select.project": "Válassz projektet!",
+  "label.select.region": "Régió kiválasztása",
+  "label.select": "Kiválasztás",
+  "label.select.template": "Sablon kiválasztása",
+  "label.select.tier": "Válassz réteget!",
+  "label.select-view": "Nézet",
+  "label.select.vm.for.static.nat": "Válassz VM-et a statikus NAT-hoz",
+  "label.sent": "Elküldött",
+  "label.server": "Szerver",
+  "label.service.capabilities": "Szolgáltatás képességek",
+  "label.service.offering.details": "Szolgáltatás ajánlat részletei",
+  "label.service.offering": "Szolgáltatás ajánlat",
+  "label.services": "Szolgáltatások",
+  "label.service.state": "Szolgáltatás állapot",
+  "label.session.expired": "A munkamenet lejárt",
+  "label.set.default.NIC": "Alapértelmezett NIC beállítása",
+  "label.settings": "Beállítások",
+  "label.setup.network": "Hálózat beállítása",
+  "label.setup": "Beállítások",
+  "label.setup.zone": "Zóna beállítása",
+  "label.set.up.zone.type": "Zóna-típus beállítása",
+  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
+  "label.shared": "Osztott",
+  "label.show.advanced.settings": "Haladó szintű beállítások",
+  "label.show.ingress.rule": "Ingress szabály megjelenítése",
+  "label.shutdown.provider": "Szolgáltató leállítása",
+  "label.simplified.chinese.keyboard": "Egyszerűsített kínai billentyűzet",
+  "label.site.to.site.VPN": "Site-to-site VPN",
+  "label.size": "Méret",
+  "label.skip.guide": "Használtam már a CloudStack-et, kihagyom ezt az útmutatót",
+  "label.smb.domain": "SMB domén",
+  "label.smb.password": "SMB jelszó",
+  "label.smb.username": "SMB felhasználónév",
+  "label.snapshot.limits": "Pillanatfelvétel korlátok",
+  "label.snapshot.name": "Pillanatfelvétel név",
+  "label.snapshot.schedule": "Ismétlődő pillanatfelvétel beállítása",
+  "label.snapshot": "Pillanatfelvétel",
+  "label.snapshot.s": "Pillanatfelvételek",
+  "label.snapshots": "Pillanatfelvételek",
+  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
+  "label.SNMP.port": "SNMP Port",
+  "label.sockets": "CPU aljzatok",
+  "label.source.ip.address": "Forrás IP cím",
+  "label.source.nat": "Forrás NAT",
+  "label.source.nat.supported": "SourceNAT Supported",
+  "label.source.port": "Forrás port",
+  "label.specify.IP.ranges": "Add meg az IP tartományokat!",
+  "label.specify.vlan": "VLAN megadása",
+  "label.specify.vxlan": "VXLAN megadása",
+  "label.SR.name": "SR Name-Label",
+  "label.srx.details": "SRX részletek",
+  "label.srx": "SRX",
+  "label.ssh.key.pair.details": "SSH kucspár részletei",
+  "label.ssh.key.pair": "SSH kulcspár",
+  "label.ssh.key.pairs": "SSH kulcspárok",
+  "label.standard.us.keyboard": "Amerikai (USA) szabványos billentyűzet",
+  "label.start.IP": "Kezdő IP",
+  "label.start.lb.vm": "Terheléselosztó VM indítása",
+  "label.start.port": "Kezdő port",
+  "label.start.reserved.system.IP": "Kezdő elkülönített rendszer IP",
+  "label.start.vlan": "Első VLAN",
+  "label.start.vxlan": "Első VXLAN",
+  "label.state": "Állapot",
+  "label.static.nat.enabled": "Statikus NAT bekapcsolva",
+  "label.static.nat": "Statikus NAT",
+  "label.static.nat.to": "Statikus NAT célpont",
+  "label.static.nat.vm.details": "Static NAT VM Details",
+  "label.static.routes": "Statikus útvonalak",
+  "label.statistics": "Statisztika",
+  "label.status": "Állapot",
+  "label.step.1": "1. lépés",
+  "label.step.1.title": "1. lépés: <strong>Sablon kiválasztása</strong>",
+  "label.step.2": "2. lépés",
+  "label.step.2.title": "2. lépés: <strong>Szolgáltatás ajánlat</strong>",
+  "label.step.3": "3. lépés",
+  "label.step.3.title": "3. lépés: <strong id=\"step3_label\">Merevlemez ajánlat választása</strong>",
+  "label.step.4": "4. lépés",
+  "label.step.4.title": "4. lépés: <strong>Hálózat</strong>",
+  "label.step.5": "5. lépés",
+  "label.step.5.title": "5. lépés: <strong>Ellenőrzés</strong>",
+  "label.stickiness.method": "Stickiness method",
+  "label.stickiness": "Stickiness",
+  "label.sticky.cookie-name": "Cookie név",
+  "label.sticky.domain": "Domén",
+  "label.sticky.expire": "Lejárat",
+  "label.sticky.holdtime": "Hold time",
+  "label.sticky.indirect": "Indirekt",
+  "label.sticky.length": "Hossz",
+  "label.sticky.mode": "Mód",
+  "label.sticky.name": "Sticky Name",
+  "label.sticky.nocache": "Nincs gyorsítótár",
+  "label.sticky.postonly": "Post only",
+  "label.sticky.prefix": "Előtag",
+  "label.sticky.request-learn": "Request learn",
+  "label.sticky.tablesize": "Tábla méret",
+  "label.stop.lb.vm": "Terheléselosztó VM leállítása",
+  "label.stopped.vms": "Leállított VM-ek",
+  "label.stop": "Álj",
+  "label.storage.pool": "Storage Pool",
+  "label.storage": "Tár",
+  "label.storage.tags": "Tár címkék",
+  "label.storage.traffic": "Tár forgalom",
+  "label.storage.type": "Tár típus",
+  "label.subdomain.access": "Subdomain Access",
+  "label.submit": "Elküldés",
+  "label.submitted.by": "[Beküldő: <span id=\"submitted_by\"></span>]",
+  "label.succeeded": "Sikerült",
+  "label.sunday": "Vasárnap",
+  "label.super.cidr.for.guest.networks": "Super CIDR for Guest Networks",
+  "label.supported.services": "Támogatott szolgáltatások",
+  "label.supported.source.NAT.type": "Támogatott forrás NAT típus",
+  "label.supportsstrechedl2subnet": "Supports Streched L2 Subnet",
+  "label.suspend.project": "Projekt felfüggesztése",
+  "label.switch.type": "Switch típus",
+  "label.system.capacity": "Rendszer kapacítás",
+  "label.system.offering.for.router": "Rendszer ajánlat router-re",
+  "label.system.offering": "Rendszer ajánlat",
+  "label.system.service.offering.details": "Rendszer szolgáltatás ajánlat részletei",
+  "label.system.service.offering": "Rendszer szolgáltatás ajánlat",
+  "label.system.vm.details": "Rendszer VM részletek",
+  "label.system.vm.scaled.up": "Rendszer VM felméretezve",
+  "label.system.vms": "Rendszer VM-ek",
+  "label.system.vm": "Rendszer VM",
+  "label.system.vm.type": "Rendszer VM típus",
+  "label.system.wide.capacity": "Rendszer-szintű kapacítás",
+  "label.tagged": "Cimkézve",
+  "label.tag.key": "Címke kulcs",
+  "label.tags": "Cimkék",
+  "label.tag.value": "Címke érték",
+  "label.target.iqn": "Cél IQN",
+  "label.task.completed": "Feladat végrehajtva",
+  "label.template.limits": "Sablon korlátok",
+  "label.template": "Sablon",
+  "label.TFTP.dir": "TFTP könyvtár",
+  "label.tftp.root.directory": "Tftp root directory",
+  "label.theme.default": "Alapértelmezett téma",
+  "label.theme.grey": "Egyedi - szürke",
+  "label.theme.lightblue": "Egyedi - világoskék",
+  "label.threshold": "Küszöbérték",
+  "label.thursday": "Csütörtök",
+  "label.tier.details": "Réteg részletei",
+  "label.tier": "Réteg",
+  "label.time.colon": "Idő:",
+  "label.timeout.in.second ": " Időtúllépés (mp)",
+  "label.timeout": "Időtúllépés",
+  "label.time": "Idő",
+  "label.timezone.colon": "Időzóna",
+  "label.time.zone": "Időzóna",
+  "label.timezone": "Időzóna",
+  "label.token": "Token",
+  "label.total.cpu": "Összes CPU",
+  "label.total.CPU": "Összes CPU",
+  "label.total.hosts": "Összes kiszolgáló",
+  "label.total.memory": "Memória összesen",
+  "label.total.of.ip": "IP címek összesen",
+  "label.total.of.vm": "Összes VM",
+  "label.total.storage": "Összes tár",
+  "label.total.virtual.routers": "Total of Virtual Routers",
+  "label.total.virtual.routers.upgrade": "Total of Virtual Routers that require upgrade",
+  "label.total.vms": "Összes VM",
+  "label.traffic.label": "Forgalom címke",
+  "label.traffic.types": "Forgalom típusok",
+  "label.traffic.type": "Forgalom típus",
+  "label.tuesday": "Kedd",
+  "label.type.id": "Típus ID",
+  "label.type.lower": "típus",
+  "label.type": "Típus",
+  "label.ucs": "UCS",
+  "label.uk.keyboard": "UK billentyűzet",
+  "label.unavailable": "Nem elérhető",
+  "label.unhealthy.threshold": "Nem egészséges küszöb",
+  "label.unlimited": "Korlátlan",
+  "label.untagged": "Cimkézetlen",
+  "label.update.project.resources": "Update project resources",
+  "label.update.ssl.cert": " SSL tanústvány",
+  "label.update.ssl": " SSL tanústvány",
+  "label.updating": "Updating",
+  "label.upgrade.required": "Frissitésre van szükség",
+  "label.upgrade.router.newer.template": "Upgrade Router to Use Newer Template",
+  "label.upload.from.local": "Feltöltés",
+  "label.upload.template.from.local": "Sablon feltöltése",
+  "label.upload": "Feltöltés",
+  "label.upload.volume.from.local": "Kötet feltöltése",
+  "label.upload.volume.from.url": "Kötet feltöltése URL-ről",
+  "label.upload.volume": "Kötet feltöltése",
+  "label.url": "URL",
+  "label.usage.interface": "Usage Interface",
+  "label.usage.sanity.result": "Usage Sanity Result",
+  "label.usage.server": "Usage Server",
+  "label.usage.type": "Usage Type",
+  "label.usage.unit": "Unit",
+  "label.used": "Használt",
+  "label.user.data": "Felhasználói adat",
+  "label.user.details": "Felhasználó adatai",
+  "label.username.lower": "felhasználónév",
+  "label.username": "Felhasználónév",
+  "label.users": "Felhasználók",
+  "label.user": "Felhasználó",
+  "label.user.vm": "Felhasználói VM",
+  "label.use.vm.ips": "VM IP címek használata",
+  "label.use.vm.ip": "VM IP cím használata:",
+  "label.value": "Érték",
+  "label.vcdcname": "vCenter DC név",
+  "label.vcenter.cluster": "vCenter fürt",
+  "label.vcenter.datacenter": "vCenter adatközpont",
+  "label.vcenter.datastore": "vCenter tár",
+  "label.vcenter.host": "vCenter kiszolgálók",
+  "label.vcenter.password": "vCenter jelszó",
+  "label.vcenter.username": "vCenter felhasználónév",
+  "label.vcenter": "vcenter",
+  "label.vcipaddress": "vCenter IP cím",
+  "label.version": "Verzió",
+  "label.vgpu.max.resolution": "Max képméret",
+  "label.vgpu.max.vgpu.per.gpu": "vGPU-k GPU-nként",
+  "label.vgpu.remaining.capacity": "Megmaradó kapacítás",
+  "label.vgpu.type": "vGPU típus",
+  "label.vgpu": "VGPU",
+  "label.vgpu.video.ram": "Video RAM",
+  "label.view.all": "Összes megtekintése",
+  "label.view.console": "Konzol megtekintése",
+  "label.viewing": "Megtekintés",
+  "label.view.more": "Továbbiak megtekintése",
+  "label.view.secondary.ips": "Másodlagos IP címek megtekintése",
+  "label.view": "Nézet",
+  "label.virtual.appliance.details": "Virtuális készülék részletei",
+  "label.virtual.appliances": "Virtuális készülékek",
+  "label.virtual.appliance": "Virtuális készülék",
+  "label.virtual.machines": "Virtuális gépek",
+  "label.virtual.machine": "Virtuális gép",
+  "label.virtual.networking": "Virtuális hálózat",
+  "label.virtual.network": "Virtuális hálózat",
+  "label.virtual.routers.group.account": "Virtuális routerek számlánként",
+  "label.virtual.routers.group.cluster": "Virtual Routers group by cluster",
+  "label.virtual.routers.group.pod": "Virtual Routers group by pod",
+  "label.virtual.routers.group.zone": "Virtuális routerek zónánként csoportosítva",
+  "label.virtual.routers": "Virtuális routerek",
+  "label.virtual.router": "Virtuális router",
+  "label.vlan.id": "VLAN/VNI ID",
+  "label.vlan.only": "VLAN",
+  "label.vlan.range.details": "VLAN tartomány részletei",
+  "label.vlan.ranges": "VLAN tartomány(ok)",
+  "label.vlan.range": "VLAN/VNI tartomány",
+  "label.vlan": "VLAN/VNI",
+  "label.vlan.vni.ranges": "VLAN/VNI tartomány(ok)",
+  "label.vlan.vni.range": "VLAN/VNI tartomány",
+  "label.vm.add": "Példány felvétele",
+  "label.vm.destroy": "Elpusztít",
+  "label.vm.display.name": "VM megjelenítendő név",
+  "label.VMFS.datastore": "VMFS adattár",
+  "label.vmfs": "VMFS",
+  "label.vm.id": "VM ID",
+  "label.vm.ip": "VM IP cím",
+  "label.vm.name": "VM név",
+  "label.vm.password": "A VM jelszava",
+  "label.vm.reboot": "Újraindítás",
+  "label.VMs.in.tier": "Réteg VM-ei",
+  "label.vmsnapshot.current": "Jelnlegi",
+  "label.vmsnapshot.memory": "Pillanatfelvétel memória",
+  "label.vmsnapshot.parentname": "Szülő",
+  "label.vmsnapshot.type": "Típus",
+  "label.vmsnapshot": "VM pillanatfelvételek",
+  "label.vm.start": "Indítás",
+  "label.vm.state": "VM állapot",
+  "label.vm.stop": "Álj",
+  "label.vm

<TRUNCATED>

Mime
View raw message