cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bhais...@apache.org
Subject [06/35] git commit: updated refs/heads/master to de09b5a
Date Tue, 04 Oct 2016 10:49:36 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/60edc8af/ui/l10n/nl_NL.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/ui/l10n/nl_NL.js b/ui/l10n/nl_NL.js
new file mode 100644
index 0000000..adf3565
--- /dev/null
+++ b/ui/l10n/nl_NL.js
@@ -0,0 +1,2285 @@
+// Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+// or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+// distributed with this work for additional information
+// regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+// to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+// "License"); you may not use this file except in compliance
+// with the License. You may obtain a copy of the License at
+//
+//  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+//
+// Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+// software distributed under the License is distributed on an
+// "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+// KIND, either express or implied. See the License for the
+// specific language governing permissions and limitations
+// under the License.
+var dictionary = {
+  "changed.item.properties": "Item eigenschappen gewijzigd",
+  "confirm.enable.s3": "Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor S3-aangestuurde Secundaire Opslag te activeren",
+  "confirm.enable.swift": "Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor Swift te activeren",
+  "error.could.not.change.your.password.because.ldap.is.enabled": "Fout. Kan wachtwoord niet wijzigen omdat LDAP is uitgeschakeld.",
+  "error.could.not.enable.zone": "Kon zone niet activeren",
+  "error.installWizard.message": "Er ging iets mis; je kunt teruggaan om de eventuele fouten te herstellen",
+  "error.invalid.username.password": "Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord",
+  "error.login": "Uw gebruikersnaam/wachtwoord komt niet overeen met onze gegevens",
+  "error.menu.select": "Kan actie niet uitvoeren omdat geen items zijn geselecteerd",
+  "error.mgmt.server.inaccessible": "The Management Server is niet toegankelijk. Probeer het later opnieuw.",
+  "error.password.not.match": "De wachtwoord velden komen niet overeen",
+  "error.please.specify.physical.network.tags": "Netwerk aanbiedingen zijn niet beschikbaar totdat u labels voor het fysieke netwerk specificeert.",
+  "error.session.expired": "Uw sessie is verlopen",
+  "error.something.went.wrong.please.correct.the.following": "Er is iets mis gegaan; Corrigeer het volgende",
+  "error.unable.to.reach.management.server": "Niet in staat om de Management Server te bereiken",
+  "error.unresolved.internet.name": "Uw internet naam kan niet worden omgezet.",
+  "force.delete.domain.warning": "Waarschuwing: Wanneer u deze optie selecteert zullen alle onderliggende domeinen, hun gekoppelde accounts en hun verbruik worden verwijderd.",
+  "force.delete": "Geforceerd verwijderen",
+  "force.remove": "Geforceerd loskoppelen",
+  "force.remove.host.warning": "Waarschuwing: Wanneer u deze optie selecteert zal CloudStack alle draaiende virtuele machines geforceerd stoppen voordat de host van het cluster wordt verwijderd.",
+  "force.stop": "Geforceerd stoppen",
+  "force.stop.instance.warning": "Waarschuwing: Een instantie geforceerd stoppen zou uw laatste optie moeten zijn. Het kan leiden tot dataverlies en inconsistent gedrag van de staat van de virtuele machine.",
+  "hint.no.host.tags": "geen machine kentekens gevonden",
+  "hint.no.storage.tags": "geen opslag kentekens gevonden",
+  "hint.type.part.host.tag": "type een deel van een machine kenteken",
+  "hint.type.part.storage.tag": "type een deel van een opslag kenteken",
+  "ICMP.code": "ICMP Code",
+  "ICMP.type": "ICMP Type",
+  "image.directory": "Afbeelding Directory",
+  "inline": "Inline",
+  "instances.actions.reboot.label": "Herstart instantie",
+  "label.about": "Over",
+  "label.about.app": "Over CloudStack",
+  "label.accept.project.invitation": "Accepteer project uitnodiging",
+  "label.account": "Account",
+  "label.account.and.security.group": "Account, Security group",
+  "label.account.details": "rekening gegevens",
+  "label.account.id": "Account ID",
+  "label.account.lower": "account",
+  "label.account.name": "Account Naam",
+  "label.accounts": "Accounts",
+  "label.account.specific": "Account-specifiek",
+  "label.account.type": "Account type",
+  "label.acl": "ACL",
+  "label.acl.id": "ACL ID",
+  "label.acl.list.rules": "ACL lijst regels",
+  "label.acl.name": "ACL naam",
+  "label.acl.replaced": "ACL vervangen",
+  "label.acquire.new.ip": "Bemachtig nieuw IP",
+  "label.acquire.new.secondary.ip": "Verkrijg nieuw secundair IP",
+  "label.action": "Actie",
+  "label.action.attach.disk": "Schijf toevoegen",
+  "label.action.attach.disk.processing": "Schijf wordt toegevoegd....",
+  "label.action.attach.iso": "ISO toevoegen",
+  "label.action.attach.iso.processing": "ISO wordt toegevoegd....",
+  "label.action.cancel.maintenance.mode": "Annuleer Onderhoudsmodus",
+  "label.action.cancel.maintenance.mode.processing": "Onderhoudsmodus wordt geannuleerd....",
+  "label.action.change.password": "Wijzig Wachtwoord",
+  "label.action.change.service": "Wijzig Service",
+  "label.action.change.service.processing": "Service wordt gewijzigd....",
+  "label.action.configure.samlauthorization": "configureer SAML SSO authorisatie",
+  "label.action.copy.ISO": "Kopieer ISO",
+  "label.action.copy.ISO.processing": "Bezig een ISO te kopiëren...",
+  "label.action.copy.template": "Kopieer Template",
+  "label.action.copy.template.processing": "Bezig een template te kopiëren...",
+  "label.action.create.template": "Creëer Template",
+  "label.action.create.template.from.vm": "Creëer Template vanaf VM",
+  "label.action.create.template.from.volume": "Creëer Template van Volume",
+  "label.action.create.template.processing": "Bezig met aanmaken Template....",
+  "label.action.create.vm": "Creëer VM",
+  "label.action.create.vm.processing": "Bezig met aanmaken VM....",
+  "label.action.create.volume": "Creëer Volume",
+  "label.action.create.volume.processing": "Bezig met creëren volume....",
+  "label.action.delete.account": "Verwijder account",
+  "label.action.delete.account.processing": "Bezig met verwijderen account....",
+  "label.action.delete.cluster": "Verwijder Cluster",
+  "label.action.delete.cluster.processing": "Bezig met verwijderen van Cluster....",
+  "label.action.delete.disk.offering": "Verwijder Schijf Aanbieding",
+  "label.action.delete.disk.offering.processing": "Bezig met verwijderen van Schijf Aanbieding....",
+  "label.action.delete.domain": "Verwijder Domein",
+  "label.action.delete.domain.processing": "Bezig met verwijderen van Domein....",
+  "label.action.delete.firewall": "Verwijder firewall regel",
+  "label.action.delete.firewall.processing": "Bezig met verwijderen van Firewall....",
+  "label.action.delete.ingress.rule": "Verwijder Inkomende Regel",
+  "label.action.delete.ingress.rule.processing": "Bezig met verwijderen van Inkomende Regel....",
+  "label.action.delete.IP.range": "Verwijder IP Range",
+  "label.action.delete.IP.range.processing": "Bezig met verwijderen van IP Range....",
+  "label.action.delete.ISO": "Verwijder ISO",
+  "label.action.delete.ISO.processing": "Bezig met verwijderen van ISO....",
+  "label.action.delete.load.balancer": "Verwijder load balancer regel",
+  "label.action.delete.load.balancer.processing": "Bezig met verwijderen van Load Balancer....",
+  "label.action.delete.network": "Verwijder Netwerk",
+  "label.action.delete.network.processing": "Bezig met verwijderen van Netwerk....",
+  "label.action.delete.nexusVswitch": "Verwijder Nexus 1000v",
+  "label.action.delete.nic": "Verwijder netwerkkaart",
+  "label.action.delete.physical.network": "Verwijder fysiek netwerk",
+  "label.action.delete.pod": "Verwijder Pod",
+  "label.action.delete.pod.processing": "Bezig met verwijderen van Pod....",
+  "label.action.delete.primary.storage": "Verwijder Primaire Opslag",
+  "label.action.delete.primary.storage.processing": "Bezig met verwijderen van Primaire Opslag....",
+  "label.action.delete.secondary.storage": "Verwijder Secundaire Opslag",
+  "label.action.delete.secondary.storage.processing": "Bezig met verwijderen van Secundaire Opslag....",
+  "label.action.delete.security.group": "Verwijder Security Group",
+  "label.action.delete.security.group.processing": "Bezig met verwijderen van Security Group....",
+  "label.action.delete.service.offering": "Verwijder Service Aanbieding",
+  "label.action.delete.service.offering.processing": "Bezig met verwijderen van Service Aanbieding....",
+  "label.action.delete.snapshot": "Verwijder Snapshot",
+  "label.action.delete.snapshot.processing": "Bezig met verwijderen van Snapshot....",
+  "label.action.delete.system.service.offering": "Verwijder Systeem Service Aanbieding",
+  "label.action.delete.template": "Verwijder Template",
+  "label.action.delete.template.processing": "Bezig met verwijderen van Template....",
+  "label.action.delete.user": "Verwijder Gebruiker",
+  "label.action.delete.user.processing": "Bezig met verwijderen Gebruiker....",
+  "label.action.delete.volume": "Verwijder Volume",
+  "label.action.delete.volume.processing": "Bezig met verwijderen van Volume....",
+  "label.action.delete.zone": "Verwijder Zone",
+  "label.action.delete.zone.processing": "Bezig met verwijderen van Zone....",
+  "label.action.destroy.instance": "Verwijder Instantie",
+  "label.action.destroy.instance.processing": "Bezig met vernietigen van Instantie....",
+  "label.action.destroy.systemvm": "Vernietig Systeem VM",
+  "label.action.destroy.systemvm.processing": "Bezig met vernietigen van Systeem VM....",
+  "label.action.detach.disk": "Ontkoppel Schijf",
+  "label.action.detach.disk.processing": "Bezig met ontkoppelen van Schijf....",
+  "label.action.detach.iso": "Ontkoppel ISO",
+  "label.action.detach.iso.processing": "Bezig met ontkoppelen van ISO....",
+  "label.action.disable.account": "Deactiveer account",
+  "label.action.disable.account.processing": "Bezig met deactiveren van account....",
+  "label.action.disable.cluster": "Deactiveer Cluster",
+  "label.action.disable.cluster.processing": "Bezig met deactiveren van Cluster....",
+  "label.action.disable.nexusVswitch": "Deactiveer Nexus 1000v",
+  "label.action.disable.physical.network": "Deactiveer fysiek netwerk",
+  "label.action.disable.pod": "Deactiveer Pod",
+  "label.action.disable.pod.processing": "Bezig met deactiveren van Pod....",
+  "label.action.disable.static.NAT": "Deactiveer Static NAT",
+  "label.action.disable.static.NAT.processing": "Bezig met deactiveren van Static NAT....",
+  "label.action.disable.user": "Deactiveer Gebruiker",
+  "label.action.disable.user.processing": "Bezig met deactiveren van Gebruiker....",
+  "label.action.disable.zone": "Deactiveer Zone",
+  "label.action.disable.zone.processing": "Bezig met deactiveren van Zone....",
+  "label.action.download.ISO": "Download ISO",
+  "label.action.download.template": "Download Template",
+  "label.action.download.volume": "Download Volume",
+  "label.action.download.volume.processing": "Bezig met downloaden van Volume....",
+  "label.action.edit.account": "Wijzig account",
+  "label.action.edit.disk.offering": "Wijzig schijf aanbieding",
+  "label.action.edit.domain": "Wijzig Domein",
+  "label.action.edit.global.setting": "Wijzig Algemene Instellingen",
+  "label.action.edit.host": "Wijzig Host",
+  "label.action.edit.instance": "Wijzig Instantie",
+  "label.action.edit.ISO": "Wijzig ISO",
+  "label.action.edit.network": "Wijzig Netwerk",
+  "label.action.edit.network.offering": "Wijzig Netwerk Aanbieding",
+  "label.action.edit.network.processing": "Bezig met wijzigen van Netwerk...",
+  "label.action.edit.pod": "Wijzig Pod",
+  "label.action.edit.primary.storage": "Wijzig Primaire Opslag",
+  "label.action.edit.resource.limits": "Wijzig verbruikslimieten",
+  "label.action.edit.service.offering": "Wijzig Service Aanbieding",
+  "label.action.edit.template": "Wijzig Template",
+  "label.action.edit.user": "Wijzig Gebruiker",
+  "label.action.edit.zone": "Wijzig Zone",
+  "label.action.enable.account": "Activeer account",
+  "label.action.enable.account.processing": "Bezig met activeren van account....",
+  "label.action.enable.cluster": "Activeer Cluster",
+  "label.action.enable.cluster.processing": "Bezig met activeren van Cluster....",
+  "label.action.enable.maintenance.mode": "Activeer onderhoudsmodus",
+  "label.action.enable.maintenance.mode.processing": "Bezig met activeren van Onderhoudsmodus",
+  "label.action.enable.nexusVswitch": "Activeer Nexus 1000v",
+  "label.action.enable.physical.network": "Activeer fysiek netwerk",
+  "label.action.enable.pod": "Activeer Pod",
+  "label.action.enable.pod.processing": "Bezig met activeren van Pod....",
+  "label.action.enable.static.NAT": "Activeer Static NAT",
+  "label.action.enable.static.NAT.processing": "Bezig met activeren van Static NAT....",
+  "label.action.enable.user": "Activeer Gebruiker",
+  "label.action.enable.user.processing": "Bezig met activeren van Gebruiker....",
+  "label.action.enable.zone": "Activeer Zone",
+  "label.action.enable.zone.processing": "Bezig met activeren van Zone....",
+  "label.action.expunge.instance": "Ruim instantie op",
+  "label.action.expunge.instance.processing": "Opruimen Instantie....",
+  "label.action.force.reconnect": "Forceer opnieuw verbinden",
+  "label.action.force.reconnect.processing": "Bezig met opnieuw verbinden....",
+  "label.action.generate.keys": "Genereer Sleutels",
+  "label.action.generate.keys.processing": "Bezig met generen van Sleutels....",
+  "label.action.list.nexusVswitch": "Toon Nexus 1000v",
+  "label.action.lock.account": "Account op slot zetten",
+  "label.action.lock.account.processing": "Bezig met account op slot zetten....",
+  "label.action.manage.cluster": "Beheer Cluster",
+  "label.action.manage.cluster.processing": "Bezig met beheren van Cluster....",
+  "label.action.migrate.instance": "Migreer Instantie",
+  "label.action.migrate.instance.processing": "Bezig met migreren van Instantie....",
+  "label.action.migrate.router": "MIgreer Router",
+  "label.action.migrate.router.processing": "Bezig met migreren van Router....",
+  "label.action.migrate.systemvm": "Migreer Systeem VM",
+  "label.action.migrate.systemvm.processing": "Bezig met migreren van Systeem VM....",
+  "label.action.reboot.instance.processing": "Bezig met herstarten van Instantie....",
+  "label.action.reboot.instance": "Herstart Instantie",
+  "label.action.reboot.router.processing": "Bezig met herstarten van Router....",
+  "label.action.reboot.router": "Herstart Router",
+  "label.action.reboot.systemvm.processing": "Bezig met herstarten van Systeem VM....",
+  "label.action.reboot.systemvm": "Herstart Systeem VM",
+  "label.action.recurring.snapshot": "Terugkerende Snapshots",
+  "label.action.register.iso": "Registreer ISO",
+  "label.action.register.template": "Registreer een template van een URL",
+  "label.action.release.ip.processing": "Bezig met ontkoppelen van IP....",
+  "label.action.release.ip": "Ontkoppel IP",
+  "label.action.remove.host.processing": "Bezig met verwijderen van Host....",
+  "label.action.remove.host": "Verwijder Host",
+  "label.action.reset.password.processing": "Bezig met resetten van wachtwoord....",
+  "label.action.reset.password": "Reset Wachtwoord",
+  "label.action.resize.volume.processing": "Bezig met aanpassen van de grootte van het Volume",
+  "label.action.resize.volume": "Wijzig de grootte van het volume",
+  "label.action.resource.limits": "Verbruikslimieten",
+  "label.action.restore.instance.processing": "Bezig met herstellen van Instantie....",
+  "label.action.restore.instance": "Herstel Instantie",
+  "label.action.revert.snapshot.processing": "Terugdraaien naar snapshot...",
+  "label.action.revert.snapshot": "Draai terug naar snapshot",
+  "label.actions": "Acties",
+  "label.action.start.instance.processing": "Bezig met starten van Instantie....",
+  "label.action.start.instance": "Start Instantie",
+  "label.action.start.router.processing": "Start Router....",
+  "label.action.start.router": "Start Router",
+  "label.action.start.systemvm.processing": "Bezig met starten van Systeem VM....",
+  "label.action.start.systemvm": "Start Systeem VM",
+  "label.action.stop.instance.processing": "Bezig met stoppen van Instantie....",
+  "label.action.stop.instance": "Stop Instantie",
+  "label.action.stop.router.processing": "Bezig met stoppen van Router....",
+  "label.action.stop.router": "Stop Router",
+  "label.action.stop.systemvm.processing": "Bezig met stoppen van Systeem VM....",
+  "label.action.stop.systemvm": "Stop Systeem VM",
+  "label.action.take.snapshot.processing": "Bezig met nemen van Snapshot....",
+  "label.action.take.snapshot": "Neem Snapshot",
+  "label.action.unmanage.cluster.processing": "Bezig met uitschakelen van Clusterbeheer....",
+  "label.action.unmanage.cluster": "Schakel Clusterbeheer uit",
+  "label.action.update.OS.preference.processing": "Bezig met wijzigen van OS voorkeuren....",
+  "label.action.update.OS.preference": "Wijzig OS voorkeuren",
+  "label.action.update.resource.count.processing": "Bezig met updaten van verbruikslimieten....",
+  "label.action.update.resource.count": "Update Verbruikslimieten",
+  "label.action.vmsnapshot.create": "Neem Snapshot van de VM",
+  "label.action.vmsnapshot.delete": "Verwijder Snapshot van de VM",
+  "label.action.vmsnapshot.revert": "Draai Snapshot van de VM terug",
+  "label.activate.project": "Activeer Project",
+  "label.active.sessions": "Actieve Sessies",
+  "label.add.account": "Voeg Account toe",
+  "label.add.accounts": "Voeg accounts toe",
+  "label.add.accounts.to": "Voeg accounts toe aan",
+  "label.add.account.to.project": "Voeg account aan project toe",
+  "label.add.ACL": "Voeg ACL toe",
+  "label.add.acl.list": "voeg een ACL lijst toe",
+  "label.add": "Voeg toe",
+  "label.add.affinity.group": "Nieuwe affinity groep toevoegen",
+  "label.add.baremetal.dhcp.device": "Voeg Baremetal DHCP Apparaat toe",
+  "label.add.baremetal.rack.configuration": "voeg baremetal rek configuratie toe",
+  "label.add.BigSwitchBcf.device": "Voeg eenBigSwitch BCF controller toe",
+  "label.add.BrocadeVcs.device": "Voeg een Brocade Vcs switch toe",
+  "label.add.by": "Voeg toe door middel van",
+  "label.add.by.cidr": "Voeg toe door middel van CIDR",
+  "label.add.by.group": "Voeg toe door middel van Groep",
+  "label.add.ciscoASA1000v": "voeg CiscoASA1000v toe",
+  "label.add.cluster": "Voeg Cluster toe",
+  "label.add.compute.offering": "Voeg Compute aanbieding toe",
+  "label.add.direct.iprange": "Voeg Direct IP Range toe",
+  "label.add.disk.offering": "Voeg Schijf Aanbieding toe",
+  "label.add.domain": "Voeg Domein toe",
+  "label.added.brocade.vcs.switch": "een nieuwe Brocade Vcs switch is toegevoegd",
+  "label.added.network.offering": "netwerk aanbieding toegevoegd",
+  "label.added.new.bigswitch.bcf.controller": "een nieuwe BigSwitch BCF controller is toegevoegd",
+  "label.added.nicira.nvp.controller": "Nieuwe Nicira NVP Controller toegevoegd",
+  "label.add.egress.rule": "Voeg uitgaande regel toe",
+  "label.addes.new.f5": "Nieuwe F5 toegevoegd",
+  "label.add.F5.device": "Voeg F5 apparaat toe",
+  "label.add.firewall": "Voeg firewall regel toe",
+  "label.add.globo.dns": "voeg GloboDNS toe",
+  "label.add.gslb": "GSLB Toevoegen",
+  "label.add.guest.network": "Gast netwerk toevoegen",
+  "label.add.host": "Host toevoegen",
+  "label.adding": "Toevoegen",
+  "label.adding.cluster": "Bezig met toevoegen van Cluster",
+  "label.adding.failed": "Toevoegen mislukt",
+  "label.adding.pod": "Bezig met toevoegen van Pod",
+  "label.adding.processing": "Toevoegen....",
+  "label.add.ingress.rule": "Voeg inkomende regel toe",
+  "label.adding.succeeded": "Toevoegen geslaagd",
+  "label.adding.user": "Bezig met toevoegen van Gebruiker",
+  "label.adding.zone": "Bezig met toevoegen van Zone",
+  "label.add.intermediate.certificate": "Voeg een intermediair certificaat toe",
+  "label.add.internal.lb": "voeg interne LB toe",
+  "label.add.ip.range": "Voeg IP range toe",
+  "label.add.isolated.guest.network": "Voeg een geïsoleerd netwerk toe",
+  "label.add.isolated.guest.network.with.sourcenat": "voeg en geïsoleerd gast netwerk met bron-NAT toe",
+  "label.add.isolated.network": "Geisoleerd Netwerk Toevoegen",
+  "label.additional.networks": "Additioneele Netwerken",
+  "label.add.ldap.account": "Voeg LDAP account toe",
+  "label.add.LDAP.account": "voeg LDAP rekening toe",
+  "label.add.list.name": "ACL lijst naam",
+  "label.add.load.balancer": "Voeg Load Balancer toe",
+  "label.add.more": "Voeg meer toe",
+  "label.add.netScaler.device": "Voeg Netscaler apparaat toe",
+  "label.add.network.ACL": "Voeg netwerk ACL toe",
+  "label.add.network.acl.list": "voeg netwerk ACL lijst toe",
+  "label.add.network": "Voeg Netwerk toe",
+  "label.add.network.device": "Voeg Netwerk Apparaat toe",
+  "label.add.network.offering": "Voeg netwerk aanbieding toe",
+  "label.add.new.F5": "Voeg nieuwe F5 toe",
+  "label.add.new.gateway": "Voeg nieuwe gateway toe",
+  "label.add.new.NetScaler": "Voeg nieuwe Netscaler toe",
+  "label.add.new.PA": "Nieuwe Palo Alto toevoegen",
+  "label.add.new.SRX": "Voeg nieuwe SRX toe",
+  "label.add.new.tier": "Voeg nieuwe Tier toe",
+  "label.add.nfs.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag toevoegen",
+  "label.add.NiciraNvp.device": "Voeg NVP Controller toe",
+  "label.add.NuageVsp.device": "Voeg Nuage Virtualized Services Directory (VSD) toe",
+  "label.add.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller toevoegen",
+  "label.add.PA.device": "Nieuw Palo Alto apparaat toevoegen",
+  "label.add.physical.network": "Voeg fysiek netwerk toe",
+  "label.add.pod": "Voeg Pod toe",
+  "label.add.portable.ip.range": "Porteerbare IP Range toevoegen",
+  "label.add.port.forwarding.rule": "Voeg port forwarding regel toe",
+  "label.add.primary.storage": "Voeg Primaire Opslag toe",
+  "label.add.private.gateway": "voeg private doorgang toe",
+  "label.add.region": "Voeg Regio toe",
+  "label.add.resources": "Resources toevoegen",
+  "label.add.role": "Add Role",
+  "label.add.route": "Route toevoegen",
+  "label.add.rule": "Regel toevoegen",
+  "label.add.secondary.storage": "Secundaire Opslag toevoegen",
+  "label.add.security.group": "Security Group toevoegen",
+  "label.add.service.offering": "Service Aanbieding toevoegen",
+  "label.add.SRX.device": "SRX apparaat toevoegen",
+  "label.add.static.nat.rule": "Statische NAT regel toevoegen",
+  "label.add.static.route": "Statische route toevoegen",
+  "label.add.system.service.offering": "Systeem Service Aanbieding toevoegen",
+  "label.add.template": "Template toevoegen",
+  "label.add.to.group": "Toevoegen aan groep",
+  "label.add.ucs.manager": "UCS Manager toevoegen",
+  "label.add.user": "Gebruiker toevoegen",
+  "label.add.userdata": "Gebruikers gegevens",
+  "label.add.vlan": "VLAN toevoegen",
+  "label.add.vm": "VM toevoegen",
+  "label.add.vms": "VMs toevoegen",
+  "label.add.vms.to.lb": "Voeg VM(s) toe aan load balancer regel",
+  "label.add.VM.to.tier": "Voeg VM toe aan tier",
+  "label.add.vmware.datacenter": "VMware datacenter toevoegen",
+  "label.add.vnmc.device": "VNMC apparaat toevoegen",
+  "label.add.vnmc.provider": "VNMC provider toevoegen",
+  "label.add.volume": "Volume toevoegen",
+  "label.add.vpc": "VPC toevoegen",
+  "label.add.vpc.offering": "VPC Aanbieding toevoegen",
+  "label.add.vpn.customer.gateway": "VPN Customer Gateway toevoegen",
+  "label.add.VPN.gateway": "VPN Gateway toevoegen",
+  "label.add.vpn.user": "VPN gebruiker toevoegen",
+  "label.add.vxlan": "VXLAN toevoegen",
+  "label.add.zone": "Zone toevoegen",
+  "label.admin.accounts": "Beheer Accounts",
+  "label.admin": "Beheerder",
+  "label.advanced": "Geavanceerd",
+  "label.advanced.mode": "Geavanceerde Modus",
+  "label.advanced.search": "Geavanceerd zoeken",
+  "label.affinity": "Affinity",
+  "label.affinity.group": "Affinity Groep",
+  "label.affinity.groups": "Affinity Groepen",
+  "label.agent.password": "Agent wachtwoord",
+  "label.agent.port": "Agent poort",
+  "label.agent.state": "agent status",
+  "label.agent.username": "Agent Gebruikersnaam",
+  "label.agree": "Accepteren",
+  "label.alert": "Alarm",
+  "label.alert.archived": "waarschuwing gearchiveerd",
+  "label.alert.deleted": "waarschuwing verwijderd",
+  "label.alert.details": "waarschuwing gegevens",
+  "label.algorithm": "Algoritme",
+  "label.allocated": "Gebruikt",
+  "label.allocation.state": "Verbruik Staat",
+  "label.allow": "Toestaan",
+  "label.anti.affinity": "Anti-affinity",
+  "label.anti.affinity.group": "Anti-affinity Groep",
+  "label.anti.affinity.groups": "Anti-affinity Groepen",
+  "label.api.key": "API Sleutel",
+  "label.api.version": "API versie",
+  "label.apply": "Uitvoeren",
+  "label.app.name": "CloudStack",
+  "label.archive.alerts": "Archiveer waarschuwingen",
+  "label.archive": "archief",
+  "label.archive.events": "Archiveer evenementen",
+  "label.assign": "Toevoegen",
+  "label.assigned.vms": "toegewezen VMs",
+  "label.assign.instance.another": "Wijs instantie toe aan een andere Account",
+  "label.assign.to.load.balancer": "Voeg instantie toe aan load balancer",
+  "label.assign.vms": "wijs VMs toe",
+  "label.associated.network": "Bijbehorend Netwerk",
+  "label.associated.network.id": "Bijbehorend Netwerk ID",
+  "label.associated.profile": "Bijbehorend Profiel",
+  "label.associate.public.ip": "Associeers Publiek IP",
+  "label.attached.iso": "Gekoppelde ISO",
+  "label.author.email": "Auteur e-mail",
+  "label.author.name": "Auteur naam",
+  "label.autoscale": "Automatisch Schalen",
+  "label.autoscale.configuration.wizard": "autoschaal configuratie toverdoos",
+  "label.availability": "Beschikbaarheid",
+  "label.availability.zone": "Beschikbaarheids-zone",
+  "label.availabilityZone": "beschikbaarheidszone",
+  "label.available": "Beschikbaar",
+  "label.available.public.ips": "Beschikbare Publieke IP adressen",
+  "label.back": "Terug",
+  "label.bandwidth": "Bandbreedte",
+  "label.baremetal.dhcp.devices": "Baremetal DHCP Apparten",
+  "label.baremetal.dhcp.provider": "Baremetal DHCP Provider",
+  "label.baremetal.pxe.device": "Voeg Baremetal PXE Apparaat toe",
+  "label.baremetal.pxe.devices": "Baremetal DHCP Apparaten",
+  "label.baremetal.pxe.provider": "Baremetal PXE Provider",
+  "label.baremetal.rack.configuration": "baremetal rek configuratie",
+  "label.basic": "Basis",
+  "label.basic.mode": "Basis Modus",
+  "label.bigswitch.bcf.details": "BigSwitch BCF gegevens",
+  "label.bigswitch.bcf.nat": "BigSwitch BCF NAT staat aan",
+  "label.bigswitch.controller.address": "BigSwitch BCF Controller adres",
+  "label.blade.id": "Blade ID",
+  "label.blades": "Blades",
+  "label.bootable": "Bootable",
+  "label.broadcast.domain.range": "Broadcast domain range",
+  "label.broadcast.domain.type": "Broadcast Domain Type",
+  "label.broadcasturi": "broadcasturi",
+  "label.broadcast.uri": "Broadcast URI",
+  "label.broadcat.uri": "broadcast URI",
+  "label.brocade.vcs.address": "Vcs switch adres",
+  "label.brocade.vcs.details": "Brocade Vcs switch gegevens",
+  "label.by.account": "Op Account",
+  "label.by.alert.type": "Op alarm type",
+  "label.by.availability": "Op Beschikbaarheid",
+  "label.by.date.end": "Op datum (eind)",
+  "label.by.date.start": "Op datum (start)",
+  "label.by.domain": "Op Domein",
+  "label.by.end.date": "Op Eind Datum",
+  "label.by.event.type": "Op gebeurtenis type",
+  "label.by.level": "Op Level",
+  "label.by.pod": "Op Pod",
+  "label.by.role": "Op Rol",
+  "label.by.start.date": "Op Start Datum",
+  "label.by.state": "Op Staat",
+  "label.bytes.received": "Bytes Ontvangen",
+  "label.bytes.sent": "Bytes Verzonden",
+  "label.by.traffic.type": "Op Verkeerstype",
+  "label.by.type": "Op Type",
+  "label.by.type.id": "Op Type ID",
+  "label.by.zone": "Op Zone",
+  "label.cache.mode": "Schrijf cache Type",
+  "label.cancel": "Annuleer",
+  "label.capacity.bytes": "Capaciteit in bytes",
+  "label.capacity": "Capaciteit",
+  "label.capacity.iops": "Capaciteit in IOPS",
+  "label.certificate": "Certificaat",
+  "label.change.affinity": "Wijzig Affinity",
+  "label.change.ipaddress": "Verander het IP adres voor NIC",
+  "label.change.service.offering": "Wijzig service aanbieding",
+  "label.change.value": "Wijzig waarde",
+  "label.character": "Karakter",
+  "label.chassis": "Chassis",
+  "label.checksum": "controlesom",
+  "label.cidr.account": "CIDRN of Account/Security Group",
+  "label.cidr": "CIDR",
+  "label.CIDR.list": "CIDR lijst",
+  "label.cidr.list": "Bron CIDR",
+  "label.CIDR.of.destination.network": "CIDR van bestemmingsnetwerk",
+  "label.cisco.nexus1000v.ip.address": "Nexus 1000v IP Adres",
+  "label.cisco.nexus1000v.password": "Nexus 1000v Wachtwoord",
+  "label.cisco.nexus1000v.username": "Nexus 1000v Gebruikersnaam",
+  "label.ciscovnmc.resource.details": "CiscoVNMC resource details",
+  "label.clean.up": "Opschonen",
+  "label.clear.list": "Schoon lijst op",
+  "label.close": "Sluiten",
+  "label.cloud.console": "Cloud Beheers Console",
+  "label.cloud.managed": "Cloud.com Managed",
+  "label.cluster": "Cluster",
+  "label.cluster.name": "Cluster Naam",
+  "label.clusters": "Clusters",
+  "label.cluster.type": "Cluster Type",
+  "label.clvm": "CLVM",
+  "label.code": "Code",
+  "label.community": "Community",
+  "label.compute.and.storage": "Compute en Opslag",
+  "label.compute": "Compute",
+  "label.compute.offering": "Compute aanbieding",
+  "label.compute.offerings": "Compute aanbiedingen",
+  "label.configuration": "Configuratie",
+  "label.configure": "Configureer",
+  "label.configure.ldap": "Configureer LDAP",
+  "label.configure.network.ACLs": "Configureer Netwerk ACLs",
+  "label.configure.sticky.policy": "configureer klevende regel",
+  "label.configure.vpc": "Configureer VPC",
+  "label.confirmation": "Bevestiging",
+  "label.confirm.password": "Bevestig wachtwoord",
+  "label.congratulations": "Gefeliciteerd!",
+  "label.conserve.mode": "Conserveer modus",
+  "label.console.proxy": "Console proxy",
+  "label.console.proxy.vm": "Console Proxy VM",
+  "label.continue.basic.install": "Ga door met basis installatie",
+  "label.continue": "Ga door",
+  "label.copying.iso": "bezig ISO te kopiëren",
+  "label.corrections.saved": "Correcties opgeslagen",
+  "label.counter": "teller",
+  "label.cpu.allocated": "CPU gebruik",
+  "label.cpu.allocated.for.VMs": "CPU gebruikt voor VMs",
+  "label.CPU.cap": "CPU Cap",
+  "label.cpu": "CPU",
+  "label.cpu.limits": "CPU limieten",
+  "label.cpu.mhz": "CPU (in MHz)",
+  "label.cpu.utilized": "CPU Verbruik",
+  "label.created.by.system": "Aangemaakt door systeem",
+  "label.created": "Aangemaakt",
+  "label.create.nfs.secondary.staging.storage": "Creeer NFS staging secudaire opslag",
+  "label.create.nfs.secondary.staging.store": "Creeer NFS staging secudaire opslag",
+  "label.create.project": "Nieuw project",
+  "label.create.ssh.key.pair": "creëer een SSH sleutelpaar",
+  "label.create.template": "Nieuwe template",
+  "label.create.VPN.connection": "Nieuwe VPN connectie",
+  "label.cross.zones": "Over Zones",
+  "label.custom": "Aangepast",
+  "label.custom.disk.iops": "Aangepaste IOPS",
+  "label.custom.disk.offering": "schijf aanbieding op maat",
+  "label.custom.disk.size": "Vrije schijf grootte",
+  "label.daily": "Dagelijkse",
+  "label.data.disk.offering": "Data Schijf Aanbieding",
+  "label.date": "Datum",
+  "label.day": "dag",
+  "label.day.of.month": "Dag van de Maand",
+  "label.day.of.week": "Dag van de Week",
+  "label.dc.name": "DC Naam",
+  "label.dead.peer.detection": "Dead Peer detectie",
+  "label.decline.invitation": "Sla uitnodiging af",
+  "label.dedicate.cluster": "Cluster toewijden",
+  "label.dedicated": "Toegewijd",
+  "label.dedicate": "Toewijden",
+  "label.dedicated.vlan.vni.ranges": "Toegewijde VLAN/VNI Ranges",
+  "label.dedicate.host": "Host Toewijden",
+  "label.dedicate.pod": "Pod toewijden",
+  "label.dedicate.vlan.vni.range": "Toegewijde VLAN/VNI Range",
+  "label.dedicate.zone": "Zone toewijden",
+  "label.default": "Standaard",
+  "label.default.egress.policy": "Standaard Uitgaande policy",
+  "label.default.use": "Standaard Gebruik",
+  "label.default.view": "Standaard Weergave",
+  "label.delete.acl.list": "verwijder ACL lijst",
+  "label.delete.affinity.group": "Verwijder Affinity Groep",
+  "label.delete.alerts": "Verwijder waarschuwingen",
+  "label.delete.baremetal.rack.configuration": "verwijder baremetal rek configuratie",
+  "label.delete.BigSwitchBcf": "Verwijder BigSwitch BCF Controller",
+  "label.delete.BrocadeVcs": "Verwijder Brocade Vcs Switch",
+  "label.delete.ciscoASA1000v": "verwijder CiscoASA1000v",
+  "label.delete.ciscovnmc.resource": "CiscoVNMC resource verwijderen",
+  "label.delete": "Verwijder",
+  "label.delete.events": "Verwijder gebeurtenissen",
+  "label.delete.F5": "Verwijder F5",
+  "label.delete.gateway": "Verwijder gateway",
+  "label.delete.internal.lb": "verwijder interne LB",
+  "label.delete.NetScaler": "Verwijder NetScaler",
+  "label.delete.NiciraNvp": "Verwijder Nvp Controller",
+  "label.delete.NuageVsp": "Verwijder Nuage VSD",
+  "label.delete.OpenDaylight.device": "OpenDaylight Controller verwijderen",
+  "label.delete.PA": "Verwijder Palo Alto",
+  "label.delete.portable.ip.range": "Porteerbare IP Range verwijderen",
+  "label.delete.profile": "Profiel Verwijderen",
+  "label.delete.project": "Verwijder project",
+  "label.delete.role": "Delete Role",
+  "label.delete.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag verwijderen",
+  "label.delete.SRX": "Verwijder SRX",
+  "label.delete.ucs.manager": "Verwijder UCS Manager",
+  "label.delete.VPN.connection": "Verwijder VPN connectie",
+  "label.delete.VPN.customer.gateway": "Verwijder VPN Customer Gateway",
+  "label.delete.VPN.gateway": "Verwijder VPN Gateway",
+  "label.delete.vpn.user": "Verwijder VPN gebruiker",
+  "label.deleting.failed": "Verwijderen Mislukt",
+  "label.deleting.processing": "Verwijderen....",
+  "label.deny": "Weigeren",
+  "label.deployment.planner": "Deployment planner",
+  "label.description": "Beschrijving",
+  "label.destination.physical.network.id": "Bestemming fysiek netwerk ID",
+  "label.destination.zone": "Bestemmingszone",
+  "label.destroy": "Verwijder",
+  "label.destroy.router": "Verwijder router",
+  "label.destroy.vm.graceperiod": "Respijt periode verwijderde VM",
+  "label.detaching.disk": "Ontkoppelen Schijf",
+  "label.details": "Details",
+  "label.device.id": "Apparaat ID",
+  "label.devices": "Apparaten",
+  "label.dhcp": "DHCP",
+  "label.DHCP.server.type": "DHCP Server Type",
+  "label.direct.attached.public.ip": "direct verbonden publieke IP",
+  "label.direct.ips": "Shared Netwerk IPs",
+  "label.disable.autoscale": "Autoscale uitschakelen",
+  "label.disabled": "Uitgeschakeld",
+  "label.disable.host": "schakel host uit",
+  "label.disable.network.offering": "Netwerk Aanbieding Uitschakelen",
+  "label.disable.provider": "Provider uitschakelen",
+  "label.disable.vnmc.provider": "VNMC provider uitschakelen",
+  "label.disable.vpc.offering": "VPC aanbieding uitschakelen",
+  "label.disable.vpn": "VPN uitschakelen",
+  "label.disabling.vpn.access": "Uitschakelen van VPN Toegang",
+  "label.disassociate.profile.blade": "Ontkoppel Profiel van Blade",
+  "label.disbale.vnmc.device": "VNMC apparaat uitschakelen",
+  "label.disk.allocated": "Schijfruimte gealloceerd",
+  "label.disk.bytes.read.rate": "Lees Snelheid Schijf (BPS)",
+  "label.disk.bytes.write.rate": "Schrijf Snelheid Schijf (BPS)",
+  "label.disk.iops.max": "Max IOPS",
+  "label.disk.iops.min": "Min IOPS",
+  "label.disk.iops.read.rate": "Lees Snelheid Schijf (IOPS)",
+  "label.disk.iops.total": "IOPS Totaal",
+  "label.disk.iops.write.rate": "Schrijf snelheid Schijf (IOPS)",
+  "label.disk.offering.details": "schijfe offerte gegevens",
+  "label.diskoffering": "opslagaanbieding",
+  "label.disk.offering": "Schijf Aanbieding",
+  "label.disk.provisioningtype": "Provisioning type",
+  "label.disk.read.bytes": "Schijf lezen (Bytes)",
+  "label.disk.read.io": "Schijf Lezen (IO)",
+  "label.disk.size": "Schijf Grootte",
+  "label.disk.size.gb": "Schijf Grootte (in GB)",
+  "label.disk.total": "Schijf Totaal",
+  "label.disk.volume": "Schijf Volume",
+  "label.disk.write.bytes": "Schijf Schrijven (Bytes)",
+  "label.disk.write.io": "Schijf Schrijven (IO)",
+  "label.display.name": "publieke naam",
+  "label.display.text": "Weergavetekst",
+  "label.distributedrouter": "gedistribueerde router",
+  "label.dns.1": "DNS 1",
+  "label.dns.2": "DNS 2",
+  "label.dns": "DNS",
+  "label.DNS.domain.for.guest.networks": "DNS domein voor Gast Netwerken",
+  "label.domain.admin": "Domein Beheerder",
+  "label.domain.details": "domein gegevens",
+  "label.domain": "Domein",
+  "label.domain.id": "Domein ID",
+  "label.domain.lower": "domein",
+  "label.domain.name": "Domeinnaam",
+  "label.domain.router": "Domein router",
+  "label.domain.suffix": "DNS domein achtervoegsel (v.b., xyz.com)",
+  "label.done": "Klaar",
+  "label.double.quotes.are.not.allowed": "Aanhalingstekens zijn hier niet toegestaan",
+  "label.download.progress": "Download Voortgang",
+  "label.drag.new.position": "Sleep naar nieuwe positie",
+  "label.duration.in.sec": "duur (in sec)",
+  "label.dynamically.scalable": "Dynamisch Schaalbaar",
+  "label.edit.acl.rule": "wijzig ACL regel",
+  "label.edit.affinity.group": "Wijzig Affinity Groep",
+  "label.edit": "Wijzig",
+  "label.edit.lb.rule": "Wijzig LB regel",
+  "label.edit.network.details": "Wijzig netwerk details",
+  "label.edit.project.details": "Wijzig project details",
+  "label.edit.region": "Wijzig Regio",
+  "label.edit.role": "Edit Role",
+  "label.edit.rule": "wijzig regel",
+  "label.edit.secondary.ips": "Weizig secundaire IPs",
+  "label.edit.tags": "Wijzig tags",
+  "label.edit.traffic.type": "Wijzig traffic type",
+  "label.edit.vpc": "Wijzig VPC",
+  "label.egress.default.policy": "Standaard uitgaande policy",
+  "label.egress.rule": "Uitgaande regel",
+  "label.egress.rules": "Uitgaande regels",
+  "label.elastic": "Elastisch",
+  "label.elastic.IP": "Elastisch IP",
+  "label.elastic.LB": "Elastisch LB",
+  "label.email": "Email",
+  "label.email.lower": "email",
+  "label.enable.autoscale": "Autoscale inschakelen",
+  "label.enable.host": "schakel host in",
+  "label.enable.network.offering": "Netwerk Aanbieding Inschakelen",
+  "label.enable.provider": "Provider inschakelen",
+  "label.enable.s3": "S3-gebaseerde Secondary Storage inschakelen",
+  "label.enable.swift": "Swift inschakelen",
+  "label.enable.vnmc.device": "VNMC appraat inschakelen",
+  "label.enable.vnmc.provider": "VNMC provider inschakelen",
+  "label.enable.vpc.offering": "VPC aanbieding inschakelen",
+  "label.enable.vpn": "VPN inschakelen",
+  "label.enabling.vpn.access": "VPN toegang inschakelen",
+  "label.enabling.vpn": "VPN inschakelen",
+  "label.end.IP": "Eind IP",
+  "label.endpoint": "Endpoint",
+  "label.endpoint.or.operation": "Endpoint or Operation",
+  "label.end.port": "Eind Poort",
+  "label.end.reserved.system.IP": "Einde gereserveerde systeem IP",
+  "label.end.vlan": "Laatste VLAN",
+  "label.end.vxlan": "Laatste VXLAN",
+  "label.enter.token": "Voer token in",
+  "label.error.code": "Fout code",
+  "label.error": "Fout",
+  "label.error.upper": "FOUT",
+  "label.ESP.encryption": "ESP Encryptie",
+  "label.ESP.hash": "ESP Hash",
+  "label.ESP.lifetime": "ESP Lifetime (secondes)",
+  "label.ESP.policy": "ESP policy",
+  "label.esx.host": "ESX/ESXi Host",
+  "label.event.archived": "gebeurtenis gearchiveerd",
+  "label.event.deleted": "gebeurtenis verwijderd",
+  "label.event": "gebeurtenis",
+  "label.every": "elke",
+  "label.example": "Voorbeeld",
+  "label.expunge": "Ruim op",
+  "label.external.link": "Externe link",
+  "label.extractable": "Uitpakbaar",
+  "label.extractable.lower": "ophaalbaar",
+  "label.f5.details": "F5 details",
+  "label.f5": "F5",
+  "label.failed": "Mislukt",
+  "label.featured": "Voorgesteld",
+  "label.fetch.latest": "Haal laatste op",
+  "label.filterBy": "Filter per",
+  "label.fingerprint": "vinger afdruk",
+  "label.firewall": "Firewall",
+  "label.first.name": "Voornaam",
+  "label.firstname.lower": "voornaam",
+  "label.format": "Formaat",
+  "label.format.lower": "formaat",
+  "label.friday": "Vrijdag",
+  "label.full": "Volledig",
+  "label.full.path": "Volledig pad",
+  "label.gateway": "Gateway",
+  "label.general.alerts": "Algemene Waarschuwingen",
+  "label.generating.url": "Generen van URL",
+  "label.globo.dns.configuration": "GloboDNS configuratie",
+  "label.globo.dns": "GloboDNS",
+  "label.gluster.volume": "Volume",
+  "label.go.step.2": "Ga naar Stap 2",
+  "label.go.step.3": "Ga naar Stap 3",
+  "label.go.step.4": "Ga naar Stap 4",
+  "label.go.step.5": "Ga naar Stap 5",
+  "label.gpu": "CPU",
+  "label.group.by.account": "groepeer per account",
+  "label.group.by.cluster": "groepeer per cluster",
+  "label.group.by.pod": "groepeer per pod",
+  "label.group.by.zone": "groepeer per zone",
+  "label.group": "Groep",
+  "label.group.optional": "Groep (Optioneel)",
+  "label.gslb.assigned.lb": "toegewezen load balancing",
+  "label.gslb.assigned.lb.more": "Wijs meer load balancing toe",
+  "label.gslb.delete": "GSLB verwijderen",
+  "label.gslb.details": "GSLB details",
+  "label.gslb.domain.name": "GSLB Domein Naam",
+  "label.gslb": "GSLB",
+  "label.gslb.lb.details": "load balancing details",
+  "label.gslb.lb.remove": "verwijder load balancing van deze GSLB",
+  "label.gslb.lb.rule": "load balancing regel",
+  "label.gslb.service": "GSLB service",
+  "label.gslb.service.private.ip": "GSLB service Private IP",
+  "label.gslb.service.public.ip": "GSLB service Publiek IP",
+  "label.gslb.servicetype": "Service Type",
+  "label.guest.cidr": "Gast CIDR",
+  "label.guest.end.ip": "Gast eind IP",
+  "label.guest.gateway": "Gast Gateway",
+  "label.guest": "Gast",
+  "label.guest.ip": "Gast IP Adres",
+  "label.guest.ip.range": "Gast IP range",
+  "label.guest.netmask": "Gast Netmask",
+  "label.guest.network.details": "Gast netwerk details",
+  "label.guest.networks": "Gast netwerken",
+  "label.guest.start.ip": "Gast start IP",
+  "label.guest.traffic": "Gast verkeer",
+  "label.guest.traffic.vswitch.name": "vSwitch Gast Verkeer Naam",
+  "label.guest.traffic.vswitch.type": "vSwitch Gast Verkeer Type",
+  "label.guest.type": "Gast Type",
+  "label.ha.enabled": "HA ingeschakeld",
+  "label.health.check.advanced.options": "geavanceerde opties:",
+  "label.health.check.configurations.options": "configuratie opties:",
+  "label.health.check": "Health Check",
+  "label.health.check.interval.in.sec": "gezondheid check interval (in sec)",
+  "label.health.check.message.desc": "Uw load balancer zal automatisch gezondheidskeuringen op uw cloudstack instanties uitvoeren en allen verkeer routeren naar instanties die gezondheidskeuring doorstaan.",
+  "label.health.check.wizard": "gezondheids controle tovenaar",
+  "label.healthy.threshold": "gezonde marge",
+  "label.help": "Help",
+  "label.hide.ingress.rule": "Verberg Inkomende Regel",
+  "label.hints": "Tips",
+  "label.home": "Home",
+  "label.host.alerts": "Host Waarschuwingen",
+  "label.host": "Host",
+  "label.host.MAC": "Host MAC",
+  "label.host.name": "Hostnaam",
+  "label.hosts": "Hosts",
+  "label.host.tag": "machine kenteken",
+  "label.host.tags": "Host Tags",
+  "label.hourly": "Uurlijks",
+  "label.hvm": "HVM",
+  "label.hypervisor.capabilities": "Hypervisor mogelijkheden",
+  "label.hypervisor": "Hypervisor",
+  "label.hypervisors": "Hypervisors",
+  "label.hypervisor.snapshot.reserve": "Hypervisor Snapshot Reserve",
+  "label.hypervisor.type": "Hypervisor Type",
+  "label.hypervisor.version": "Hypervisor versie",
+  "label.hyperv.traffic.label": "HyperV verkeerslabel",
+  "label.id": "ID",
+  "label.IKE.DH": "IKE DH",
+  "label.IKE.encryption": "IKE Encryptie",
+  "label.IKE.hash": "IKE Hash",
+  "label.IKE.lifetime": "IKE lifetime (secondes)",
+  "label.IKE.policy": "IKE policy",
+  "label.info": "Info",
+  "label.info.upper": "INFORMATIE",
+  "label.ingress.rule": "Inkomende Regel",
+  "label.initiated.by": "Geïnitieerd door",
+  "label.inside.port.profile": "binnen poort profiel",
+  "label.installWizard.addClusterIntro.subtitle": "Wat is een cluster?",
+  "label.installWizard.addClusterIntro.title": "Nu: Cluster toevoegen",
+  "label.installWizard.addHostIntro.subtitle": "Wat is een host?",
+  "label.installWizard.addHostIntro.title": "Nu: Host toevoegen",
+  "label.installWizard.addPodIntro.subtitle": "Wat is een pod?",
+  "label.installWizard.addPodIntro.title": "Nu: Pod toevoegen",
+  "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.subtitle": "Wat is primary storage?",
+  "label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title": "Nu: Primaire opslag toevoegen",
+  "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle": "Wat is secundaire opslag?",
+  "label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title": "Nu: Secundaire opslag toevoegen",
+  "label.installWizard.addZoneIntro.subtitle": "Wat is een zone?",
+  "label.installWizard.addZoneIntro.title": "Nu: Zone toevoegen",
+  "label.installWizard.addZone.title": "Zone toevoegen",
+  "label.installWizard.click.launch": "Klik op de lanceer knop.",
+  "label.installWizard.subtitle": "Deze rondleiding gaat je helpen met het uitvoeren van de CloudStack&#8482 installatie",
+  "label.installWizard.title": "Hallo en welkom bij CloudStack&#8482",
+  "label.instance": "Instantie",
+  "label.instance.limits": "Instantie Limieten",
+  "label.instance.name": "Instantie Naam",
+  "label.instance.port": "instantie poort",
+  "label.instance.scaled.up": "Instantie is geschaald naar de gevraagde aanbieding",
+  "label.instances": "Instanties",
+  "label.instanciate.template.associate.profile.blade": "Initieer Template en verbind Profiel met Blade",
+  "label.intermediate.certificate": "Intermediair certificaat {0}",
+  "label.internal.dns.1": "Interne DNS 1",
+  "label.internal.dns.2": "Interne DNS 2",
+  "label.internal.lb.details": "interne LB gegevens",
+  "label.internal.lb": "interne LB",
+  "label.internallbvm": "interne LBVM",
+  "label.internal.name": "Interne naam",
+  "label.interval.type": "Interval Type",
+  "label.introduction.to.cloudstack": "CloudStack&#8482 Introductie",
+  "label.invalid.integer": "Onjuiste Waarde",
+  "label.invalid.number": "Onjuist nummer",
+  "label.invitations": "Uitnodigingen",
+  "label.invited.accounts": "Uitgenodigde accounts",
+  "label.invite": "Uitnodigen",
+  "label.invite.to": "Nodig uit voor",
+  "label.ip.address": "IP Adres",
+  "label.ipaddress": "IP Adres",
+  "label.ip.allocations": "IP Allocaties",
+  "label.ip": "IP",
+  "label.ip.limits": "Publieke IP Limieten",
+  "label.ip.or.fqdn": "IP of FQDN",
+  "label.ip.range": "IP Range",
+  "label.ip.ranges": "IP Ranges",
+  "label.IPsec.preshared.key": "IPsec Preshared-Key",
+  "label.ips": "IPs",
+  "label.ipv4.cidr": "IPv4 CIDR",
+  "label.ipv4.dns1": "IPv4 DNS1",
+  "label.ipv4.dns2": "IPv4 DNS2",
+  "label.ipv4.end.ip": "IPv4 Eind IP",
+  "label.ipv4.gateway": "IPv4 Gateway",
+  "label.ipv4.netmask": "IPv4 Netmask",
+  "label.ipv4.start.ip": "IPv4 Begin IP",
+  "label.ipv6.address": "IPv6 IP Address",
+  "label.ipv6.CIDR": "IPv6 CIDR",
+  "label.ipv6.dns1": "IPv6 DNS1",
+  "label.ipv6.dns2": "IPv6 DNS2",
+  "label.ipv6.end.ip": "IPv6 Eind IP",
+  "label.ipv6.gateway": "IPv6 Gateway",
+  "label.ipv6.start.ip": "IPv6 Begin IP",
+  "label.iscsi": "iSCSI",
+  "label.is.default": "Is Standaard",
+  "label.iso.boot": "ISO Boot",
+  "label.iso": "ISO",
+  "label.isolated.networks": "Geisoleerde netwerken",
+  "label.isolation.method": "Isolatie methode",
+  "label.isolation.mode": "Isolatie Modus",
+  "label.isolation.uri": "Isolatie URI",
+  "label.is.redundant.router": "Redundant",
+  "label.is.shared": "Is Gedeeld",
+  "label.is.system": "Is Systeem",
+  "label.item.listing": "Items lijst",
+  "label.japanese.keyboard": "Japans toetsenbord",
+  "label.keep.colon": "bewaar:",
+  "label.keep": "Bewaar",
+  "label.keyboard.language": "toetsenbord taal",
+  "label.keyboard.type": "Toetsenbord type",
+  "label.key": "Sleutel",
+  "label.kvm.traffic.label": "KVM verkeer label",
+  "label.label": "Label",
+  "label.lang.arabic": "Arabisch",
+  "label.lang.brportugese": "Braziliaans Portgees",
+  "label.lang.catalan": "Catalaans",
+  "label.lang.chinese": "Chinees (Simplified)",
+  "label.lang.dutch": "Nederlands (Nederlands)",
+  "label.lang.english": "Engels",
+  "label.lang.french": "Frans",
+  "label.lang.german": "Duits",
+  "label.lang.hungarian": "Hongaars",
+  "label.lang.italian": "Italiaans",
+  "label.lang.japanese": "Japans",
+  "label.lang.korean": "Koreans",
+  "label.lang.norwegian": "Noors",
+  "label.lang.polish": "Pools",
+  "label.lang.russian": "Russisch",
+  "label.lang.spanish": "Spaans",
+  "label.last.disconnected": "Laatse keer niet verbonden",
+  "label.last.name": "Achternaam",
+  "label.lastname.lower": "achternaam",
+  "label.latest.events": "Laatste gebeurtenissen",
+  "label.launch": "Lanceer",
+  "label.launch.vm": "Lanceer VM",
+  "label.launch.zone": "Lanceer zone",
+  "label.lb.algorithm.leastconn": "Minste connecties",
+  "label.lb.algorithm.roundrobin": "Round-robin",
+  "label.lb.algorithm.source": "Bron",
+  "label.LB.isolation": "LB isolatie",
+  "label.ldap.configuration": "LDAP Configuratie",
+  "label.ldap.group.name": "LDAP Groep",
+  "label.ldap.link.type": "Type",
+  "label.ldap.port": "LDAP poort",
+  "label.level": "Level",
+  "label.link.domain.to.ldap": "link domein aan LDAP",
+  "label.linklocal.ip": "Link Local IP Adres",
+  "label.load.balancer": "Load Balancer",
+  "label.load.balancer.type": "loadbalancer type",
+  "label.load.balancing": "Load Balancing",
+  "label.load.balancing.policies": "Load balancing policies",
+  "label.loading": "Laden",
+  "label.local.file": "lokaal bestand",
+  "label.local": "Lokaal",
+  "label.local.storage.enabled": "Schakel locale opslag voor gebruiker VMs in",
+  "label.local.storage.enabled.system.vms": "zet lokale opslag voor systeem VMs aan",
+  "label.local.storage": "Lokale Opslag",
+  "label.login": "Login",
+  "label.logout": "Log uit",
+  "label.lun": "LUN",
+  "label.LUN.number": "LUN #",
+  "label.lxc.traffic.label": "LXC verkeerslabel",
+  "label.make.project.owner": "Maak account project eigenaar",
+  "label.make.redundant": "Maak redundant",
+  "label.managed": "beheerd(e)",
+  "label.manage": "Beheer",
+  "label.management.ips": "Beheers IP Adressen",
+  "label.management": "Beheer",
+  "label.management.server": "Beheers Machine",
+  "label.manage.resources": "Beheer Resources",
+  "label.max.cpus": "Max. CPU cores",
+  "label.max.guest.limit": "Max. Instanties",
+  "label.maximum": "Maximaal",
+  "label.max.instances": "Max Instances",
+  "label.max.memory": "Max. geheugen (MiB)",
+  "label.max.networks": "Max. netwerken",
+  "label.max.primary.storage": "Max. primare opslag (GiB)",
+  "label.max.public.ips": "Max. publieke IPs",
+  "label.max.secondary.storage": "Max. secundaire opslag (GiB)",
+  "label.max.snapshots": "Max. snapshots",
+  "label.max.templates": "Max. templates",
+  "label.max.vms": "Max. VMs per gebruiker",
+  "label.max.volumes": "Max. volumes",
+  "label.max.vpcs": "Max. VPCs",
+  "label.may.continue": "U kunt nu verder gaan.",
+  "label.md5.checksum": "MD5 checksum",
+  "label.memory.allocated": "Geheugen Gealloceerd",
+  "label.memory.limits": "Geheugen limieten (MiB)",
+  "label.memory.mb": "Geheugen (in MB)",
+  "label.memory": "Geheugen",
+  "label.memory.total": "Totaal Geheugen",
+  "label.memory.used": "Geheugen gebruikt",
+  "label.menu.accounts": "Accounts",
+  "label.menu.alerts": "Waarschuwingen",
+  "label.menu.all.accounts": "Alle Accounts",
+  "label.menu.all.instances": "Alle Instanties",
+  "label.menu.community.isos": "Community ISOs",
+  "label.menu.community.templates": "Community Templates",
+  "label.menu.configuration": "Configuratie",
+  "label.menu.dashboard": "Dashboard",
+  "label.menu.destroyed.instances": "Vernietigde Instanties",
+  "label.menu.disk.offerings": "Schijf Aanbiedingen",
+  "label.menu.domains": "Domeinen",
+  "label.menu.events": "Gebeurtenissen",
+  "label.menu.featured.isos": "Voorgestelde ISOs",
+  "label.menu.featured.templates": "Voorgestelde Templates",
+  "label.menu.global.settings": "Algemene Instellingen",
+  "label.menu.infrastructure": "Infrastructuur",
+  "label.menu.instances": "Instanties",
+  "label.menu.ipaddresses": "IP Adressen",
+  "label.menu.isos": "ISOs",
+  "label.menu.my.accounts": "Mijn Accounts",
+  "label.menu.my.instances": "Mijn Instanties",
+  "label.menu.my.isos": "Mijn ISOs",
+  "label.menu.my.templates": "Mijn Templates",
+  "label.menu.network": "Netwerk",
+  "label.menu.network.offerings": "Netwerk Aanbiedingen",
+  "label.menu.physical.resources": "Fysieke Resources",
+  "label.menu.regions": "Regio's",
+  "label.menu.running.instances": "Draaiende Instanties",
+  "label.menu.security.groups": "Security Groups",
+  "label.menu.service.offerings": "Service Aanbiedingen",
+  "label.menu.snapshots": "Snapshots",
+  "label.menu.sshkeypair": "SSH sleutelpaar",
+  "label.menu.stopped.instances": "Uitgeschakelde Instanties",
+  "label.menu.storage": "Opslag",
+  "label.menu.system.service.offerings": "Systeem Aanbiedingen",
+  "label.menu.system": "Systeem",
+  "label.menu.system.vms": "Systeem VMs",
+  "label.menu.templates": "Templates",
+  "label.menu.virtual.appliances": "Virtueele Appliances",
+  "label.menu.virtual.resources": "Virtuele Resources",
+  "label.menu.volumes": "Volumes",
+  "label.menu.vpc.offerings": "VPC Aanbiedingen",
+  "label.metrics.allocated": "Gebruikt",
+  "label.metrics.clusters": "Clusters",
+  "label.metrics.cpu.allocated": "CPU allocatie",
+  "label.metrics.cpu.max.dev": "afwijking",
+  "label.metrics.cpu.total": "totaal",
+  "label.metrics.cpu.usage": "CPU gebruik",
+  "label.metrics.cpu.used.avg": "Gebruikt",
+  "label.metrics.disk.allocated": "Gebruikt",
+  "label.metrics.disk": "schijf",
+  "label.metrics.disk.iops.total": "IOPS",
+  "label.metrics.disk.read": "lees",
+  "label.metrics.disk.size": "Grootte",
+  "label.metrics.disk.storagetype": "Type",
+  "label.metrics.disk.total": "totaal",
+  "label.metrics.disk.unallocated": "niet-toegekend",
+  "label.metrics.disk.usage": "schijf gebruik",
+  "label.metrics.disk.used": "Gebruikt",
+  "label.metrics.disk.write": "schrijf",
+  "label.metrics.hosts": "Hosts",
+  "label.metrics.memory.allocated": "geheugen allocatie",
+  "label.metrics.memory.max.dev": "afwijking",
+  "label.metrics.memory.total": "totaal",
+  "label.metrics.memory.usage": "geheugen gebruik",
+  "label.metrics.memory.used.avg": "Gebruikt",
+  "label.metrics": "meet-gegevens",
+  "label.metrics.name": "Naam",
+  "label.metrics.network.read": "lees",
+  "label.metrics.network.usage": "netwerk gebruik",
+  "label.metrics.network.write": "schrijf",
+  "label.metrics.num.cpu.cores": "kernen",
+  "label.metrics.outofbandmanagementpowerstate": "Power State",
+  "label.metrics.property": "eigenschap",
+  "label.metrics.scope": "Scope",
+  "label.metrics.state": "Staat",
+  "label.metrics.storagepool": "opslag poel",
+  "label.metrics.vm.name": "VM naam",
+  "label.migrate.instance.to.host": "Migreer instantie naar andere host",
+  "label.migrate.instance.to": "Migreer instantie naar",
+  "label.migrate.instance.to.ps": "Migreer instantie naar andere primaire opslag",
+  "label.migrate.lb.vm": "Migreer LB VM",
+  "label.migrate.router.to": "Migreer Router naar",
+  "label.migrate.systemvm.to": "Migreer Systeem VM naar",
+  "label.migrate.to.host": "Migreer naar host",
+  "label.migrate.to.storage": "Migreer naar opslag",
+  "label.migrate.volume": "Migreer volume",
+  "label.migrate.volume.to.primary.storage": "Migreer volume naar andere primaire opslag",
+  "label.minimum": "Minimum",
+  "label.min.instances": "Min Instances",
+  "label.min.past.the.hr": "min na het uur",
+  "label.minute.past.hour": "Minuten na het uur",
+  "label.minutes.past.hour": "minu(u)t(en) in het laatste uur",
+  "label.mode": "Modus",
+  "label.monday": "Maandag",
+  "label.monthly": "Maandelijks",
+  "label.more.templates": "Meer Templates",
+  "label.move.down.row": "Verplaats één regel naar beneden",
+  "label.move.to.bottom": "Verplaats naar beneden",
+  "label.move.to.top": "Verplaats naar boven",
+  "label.move.up.row": "Verplaats één regel naar boven",
+  "label.my.account": "Mijn Account",
+  "label.my.network": "Mijn netwerk",
+  "label.my.templates": "Mijn templates",
+  "label.name.lower": "naam",
+  "label.name": "Naam",
+  "label.name.optional": "Naam (Optioneel)",
+  "label.na": "N/A",
+  "label.nat.port.range": "NAT Poort Range",
+  "label.netmask": "Netmask",
+  "label.netscaler.details": "NetScaler details",
+  "label.netScaler": "NetScaler",
+  "label.network.ACL": "Netwerk ACL",
+  "label.network.ACLs": "Netwerk ACLs",
+  "label.network.ACL.total": "Netwerk ACL Totaal",
+  "label.network.addVM": "Voeg netwerk toe aan VM",
+  "label.network.cidr": "Network CIDR",
+  "label.network.desc": "Netwerk Beschr.",
+  "label.network.details": "netwerk details",
+  "label.network.device": "Netwerk Apparaat",
+  "label.network.device.type": "Netwerk Apparaat Type",
+  "label.network.domain": "Netwerk Domein",
+  "label.network.domain.text": "Netwerk Domein",
+  "label.network.id": "Netwerk ID",
+  "label.networking.and.security": "Netwerken en beveiliging",
+  "label.network.label.display.for.blank.value": "Gebruik standaard gateway",
+  "label.network.limits": "Netwerk limieten",
+  "label.network.name": "Netwerk Naam",
+  "label.network": "Netwerk",
+  "label.network.offering.details": "netwerk offerte gegevens",
+  "label.network.offering.display.text": "Netwerk Aanbieding Weergave Tekst",
+  "label.network.offering.id": "Netwerk Aanbieding ID",
+  "label.network.offering.name": "Netwerk Aanbieding Naam",
+  "label.network.offering": "Netwerk Aanbieding",
+  "label.network.rate.megabytes": "Netwerk Snelheid (MB/s)",
+  "label.network.rate": "Netwerk Snelheid (Mb/s)",
+  "label.network.read": "Netwerk gelezen",
+  "label.network.service.providers": "Netwerk Service Aanbieders",
+  "label.networks": "Netwerken",
+  "label.network.type": "Netwerk Type",
+  "label.network.write": "Netwerk geschreven",
+  "label.new": "Nieuw",
+  "label.new.password": "Nieuw wachtwoord",
+  "label.new.project": "Nieuw Project",
+  "label.new.ssh.key.pair": "nieuw SSH sleutelpaar",
+  "label.new.vm": "Nieuwe VM",
+  "label.next": "Volgende",
+  "label.nexusVswitch": "Nexus 1000v",
+  "label.nfs": "NFS",
+  "label.nfs.server": "NFS Server",
+  "label.nfs.storage": "NFS Opslag",
+  "label.nic.adapter.type": "NIC adapter type",
+  "label.nicira.controller.address": "Controller Adres",
+  "label.nicira.l2gatewayserviceuuid": "L2 gateway service UUID",
+  "label.nicira.l3gatewayserviceuuid": "L3 Gateway Service Uuid",
+  "label.nicira.nvp.details": "Nicira NVP details",
+  "label.nicira.transportzoneuuid": "Transport Zone Uuid",
+  "label.nics": "NICs",
+  "label.no.actions": "Geen Beschikbare Acties",
+  "label.no.alerts": "Geen Recente Waarschuwingen",
+  "label.no.data": "Geen data om weer te geven",
+  "label.no.errors": "Geen Recente Fouten",
+  "label.no.grouping": "(Geen groepering)",
+  "label.no.isos": "Geen beschikbare ISOs",
+  "label.no.items": "Geen Beschikbare Items",
+  "label.none": "Geen",
+  "label.no": "Nee",
+  "label.no.security.groups": "Geen Beschikbare Security Groups",
+  "label.not.found": "Niet gevonden",
+  "label.no.thanks": "Nee bedankt",
+  "label.notifications": "Notificaties",
+  "label.number.of.clusters": "Aantal Clusters",
+  "label.number.of.cpu.sockets": "Het aantal CPU sockets",
+  "label.number.of.hosts": "Aantal Hosts",
+  "label.number.of.pods": "Aantal Pods",
+  "label.number.of.system.vms": "Aantal Systeem VMs",
+  "label.number.of.virtual.routers": "Aantal Virtual Routers",
+  "label.number.of.zones": "Aantal Zones",
+  "label.num.cpu.cores": "Aantal CPU Cores",
+  "label.numretries": "Keren opnieuw geprorbeerd",
+  "label.ocfs2": "OCFS2",
+  "label.offer.ha": "HA aanbieden",
+  "label.of.month": "van de maand",
+  "label.ok": "OK",
+  "label.opendaylight.controllerdetail": "OpenDaylight Controller Details",
+  "label.opendaylight.controller": "OpenDaylight Controller",
+  "label.opendaylight.controllers": "OpenDaylight Controllers",
+  "label.openDaylight": "OpenDaylight",
+  "label.operator": "operator",
+  "label.optional": "Optioneel",
+  "label.order": "Volgorde",
+  "label.os.preference": "OS Voorkeur",
+  "label.os.type": "OS Type",
+  "label.other": "anders",
+  "label.outofbandmanagement.action": "Actie",
+  "label.outofbandmanagement.action.issue": "Issue Out-of-band Management Power Action",
+  "label.outofbandmanagement.address": "Address",
+  "label.outofbandmanagement.changepassword": "Change Out-of-band Management Password",
+  "label.outofbandmanagement.configure": "Configure Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.disable": "Disable Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.driver": "Driver",
+  "label.outofbandmanagement.enable": "Enable Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement": "Out-of-band Management",
+  "label.outofbandmanagement.password": "Wachtwoord",
+  "label.outofbandmanagement.port": "Poort",
+  "label.outofbandmanagement.reenterpassword": "Re-enter Password",
+  "label.outofbandmanagement.username": "Gebruikersnaam",
+  "label.override.guest.traffic": "Overschrijf Gast Verkeer",
+  "label.override.public.traffic": "Overschrijf Publiek Verkeer",
+  "label.ovm3.cluster": "inheems clustering",
+  "label.ovm3.pool": "inheemse pooling",
+  "label.ovm3.traffic.label": "OVM3 verkeer etiket",
+  "label.ovm3.vip": "Master VIP IP ip",
+  "label.ovm.traffic.label": "OVM verkeerslabel",
+  "label.ovs": "OVS",
+  "label.owned.public.ips": "Publieke IP Adressen in beheer",
+  "label.owner.account": "Account Eigenaar",
+  "label.owner.domain": "Domein Eigenaar",
+  "label.palo.alto.details": "Palo Alto details",
+  "label.PA.log.profile": "Palo Alto Log Profiel",
+  "label.PA": "Palo Alto",
+  "label.parent.domain": "Bovenliggend Domein",
+  "label.passive": "passief",
+  "label.password.enabled": "Wachtwoord Ingeschakeld",
+  "label.password.lower": "wachtwoord",
+  "label.password": "Wachtwoord",
+  "label.password.reset.confirm": "Het wachtwoord is gereset naar",
+  "label.path": "Pad",
+  "label.PA.threat.profile": "Palo Alto Threat Profiel",
+  "label.perfect.forward.secrecy": "Perfect Forward Secrecy",
+  "label.permission": "Permission",
+  "label.persistent": "Persistent",
+  "label.physical.network.ID": "Fysiek netwerk ID",
+  "label.physical.network.name": "fysieke netwerk naam",
+  "label.physical.network": "Fysiek Netwerk",
+  "label.PING.CIFS.password": "PING CIFS wachtwoord",
+  "label.PING.CIFS.username": "PING CIFS gebruikersnaam",
+  "label.PING.dir": "PING Directory",
+  "label.ping.path": "ping pad",
+  "label.PING.storage.IP": "PING opslag IP",
+  "label.planner.mode": "Planner modus",
+  "label.please.complete.the.following.fields": "vul alstublieft de volgende velden volledig af",
+  "label.please.specify.netscaler.info": "Geef hier informatie van de Netscaler op",
+  "label.please.wait": "Een ogenblik geduld a.u.b.",
+  "label.plugin.details": "Plugin details",
+  "label.plugins": "Plugins",
+  "label.pod.dedicated": "Pod toegewijd",
+  "label.pod.name": "Pod Naam",
+  "label.pod": "Pod",
+  "label.pods": "Pods",
+  "label.polling.interval.sec": "Polling Interval (in sec)",
+  "label.portable.ip": "verplaatsbaar IP",
+  "label.portable.ip.range.details": "Porteerbare IP Range details",
+  "label.portable.ip.ranges": "Porteerbare IP Ranges",
+  "label.portable.ips": "Porteerbare IPs",
+  "label.port.forwarding.policies": "Port forwarding policies",
+  "label.port.forwarding": "Port Forwarding",
+  "label.port": "Poort",
+  "label.port.range": "Port Range",
+  "label.powerstate": "Power State",
+  "label.PreSetup": "PreSetup",
+  "label.previous": "Vorige",
+  "label.prev": "Terug",
+  "label.primary.allocated": "Primaire Opslag Gealloceerd",
+  "label.primary.network": "Primair Netwerk",
+  "label.primary.storage.count": "Primaire Opslag Pools",
+  "label.primary.storage.limits": "Primaire Opslag limieten (GiB)",
+  "label.primary.storage": "Primaire Opslag",
+  "label.primary.used": "Primaire Opslag Gebruikt",
+  "label.private.Gateway": "Privé Gateway",
+  "label.private.interface": "Privé Interface",
+  "label.private.ip": "Privé IP Adres",
+  "label.private.ip.range": "Privé IP Range",
+  "label.private.ips": "Privé IP adressen",
+  "label.privatekey": "PKCS#8 Private Key",
+  "label.private.key": "privé sleutel",
+  "label.private.network": "Privé Netwerk",
+  "label.private.port": "Privé Port",
+  "label.private.zone": "Privé Zone",
+  "label.profile": "Profiel",
+  "label.project.dashboard": "Project Dashboard",
+  "label.project.id": "Project ID",
+  "label.project.invite": "Nodig uit voor project",
+  "label.project.name": "Project naam",
+  "label.project": "Project",
+  "label.projects": "Projecten",
+  "label.project.view": "Project Weergave",
+  "label.protocol.number": "protocol nummer",
+  "label.protocol": "Protocol",
+  "label.provider": "Provider",
+  "label.providers": "Providers",
+  "label.public.interface": "Publieke Interface",
+  "label.public.ip": "Publiek IP Adres",
+  "label.public.ips": "Publieke IP Adressen",
+  "label.public.key": "publieke sleutel",
+  "label.public.lb": "publieke LB",
+  "label.public.load.balancer.provider": "Publieke Load Balancer Provider",
+  "label.public.network": "Publiek netwerk",
+  "label.public.port": "Publieke Poort",
+  "label.public": "Publiek",
+  "label.public.traffic": "Publiek verkeer",
+  "label.public.traffic.vswitch.name": "vSwitch Publiek Verkeer Naam",
+  "label.public.traffic.vswitch.type": "vSwitch Publiek Verkeer Type",
+  "label.public.zone": "Publieke Zone",
+  "label.purpose": "Doel",
+  "label.Pxe.server.type": "PXE Server Type",
+  "label.qos.type": "QoS Type",
+  "label.quickview": "Sneloverzicht",
+  "label.quiesce.vm": "Quiesce VM",
+  "label.quiet.time.sec": "Quiet Time (in sec)",
+  "label.quota.add.credits": "voeg krediet toe",
+  "label.quota.balance": "balans",
+  "label.quota.configuration": "quota configuratie",
+  "label.quota.configure": "configureer quota",
+  "label.quota.credit": "krediet",
+  "label.quota.credits": "tegoeden",
+  "label.quota.date": "Datum",
+  "label.quota.dates": "bijwerken data",
+  "label.quota.description": "quota beschrijving",
+  "label.quota.email.body": "inhoud",
+  "label.quota.email.lastupdated": "laatste wijziging",
+  "label.quota.email.subject": "onderwerp",
+  "label.quota.email.template": "e-mail sjabloon",
+  "label.quota.enddate": "eind datum",
+  "label.quota.endquota": "eind quota",
+  "label.quota.enforcequota": "dwing quota af",
+  "label.quota.fullsummary": "Alle Accounts",
+  "label.quota.minbalance": "min balans",
+  "label.quota.remove": "verwijder quota",
+  "label.quota.startdate": "start datum",
+  "label.quota.startquota": "start quota",
+  "label.quota.statement.balance": "quota balans",
+  "label.quota.statement.bydates": "verklaring",
+  "label.quota.statement.quota": "quota gebruik",
+  "label.quota.statement": "verklaring",
+  "label.quota.statement.tariff": "quota tarief",
+  "label.quota.state": "Staat",
+  "label.quota.summary": "samenvatting",
+  "label.quota.tariff.edit": "wijzig tarief",
+  "label.quota.tariff.effectivedate": "effectieve datum",
+  "label.quota.tariff": "tarief",
+  "label.quota.tariff.value": "tarief waarde",
+  "label.quota.total": "totaal",
+  "label.quota.totalusage": "totaal gebruik",
+  "label.quota.type.name": "gebruik type",
+  "label.quota.type.unit": "gebruik eenheid",
+  "label.quota.usage": "quota verbruik",
+  "label.quota.value": "quota waarde",
+  "label.rbd.id": "Cephx gebruiker",
+  "label.rbd.monitor": "Ceph monitor",
+  "label.rbd.pool": "Ceph pool",
+  "label.rbd": "RBD",
+  "label.rbd.secret": "Cephx secret",
+  "label.reboot": "Reboot",
+  "label.recent.errors": "Recente Fouten",
+  "label.recover.vm": "Herstel VM",
+  "label.redundant.router.capability": "Redundante router mogelijkheden",
+  "label.redundant.router": "Redundante Router",
+  "label.redundant.state": "Redundante staat",
+  "label.redundant.vpc": "Redundante VPC",
+  "label.refresh.blades": "Ververs Blades",
+  "label.refresh": "Ververs",
+  "label.region.details": "regio gegevens",
+  "label.regionlevelvpc": "Region Level VPC",
+  "label.region": "Regio",
+  "label.reinstall.vm": "Herinstalleer VM",
+  "label.related": "Samenhangend",
+  "label.release.account.lowercase": "ontkoppel van account",
+  "label.release.account": "Ontkoppel van Account",
+  "label.release.dedicated.cluster": "Toegewijd Cluster loskoppelen",
+  "label.release.dedicated.host": "Toegewijde Host ontkoppelen",
+  "label.release.dedicated.pod": "Toegewijde Pod loskoppelen",
+  "label.release.dedicated.vlan.range": "Toegewijde VLAN range ontkoppelen",
+  "label.release.dedicated.zone": "Toegewijde zone ontkoppelen",
+  "label.remind.later": "Herinner me later",
+  "label.remove.ACL": "Verwijder ACL",
+  "label.remove.egress.rule": "Verwijder uitgaande regel",
+  "label.remove.from.load.balancer": "Verwijder Instantie van load balancer",
+  "label.remove.ingress.rule": "Verwijder inkomende regel",
+  "label.remove.ip.range": "Verwijder IP range",
+  "label.remove.ldap": "Verwijder LDAP",
+  "label.remove.network.offering": "Netwerk Aanbieding Verwijderen",
+  "label.remove.pf": "Verwijder port forwarding regel",
+  "label.remove.project.account": "Verwijder account van project",
+  "label.remove.region": "Verwijder Regio",
+  "label.remove.rule": "Verwijder regel",
+  "label.remove.ssh.key.pair": "verwijder SSH sleutelpaar",
+  "label.remove.static.nat.rule": "Verwijder static NAT regel",
+  "label.remove.static.route": "Verwijder statische route",
+  "label.remove.this.physical.network": "verwijder dit fysieke netwerk",
+  "label.remove.tier": "Verwijder tier",
+  "label.remove.vm.from.lb": "Verwijder VM van load balancer regel",
+  "label.remove.vm.load.balancer": "verwijder VM uit de load balancer",
+  "label.remove.vmware.datacenter": "VMware datacenter verwijderen",
+  "label.remove.vpc.offering": "VPC aanbieding verwijderen",
+  "label.remove.vpc": "verwijder VPC",
+  "label.removing": "Verwijderen",
+  "label.removing.user": "Verwijderen Gebruiker",
+  "label.reource.id": "Verbruik ID",
+  "label.replace.acl.list": "vervang ACL lijst",
+  "label.replace.acl": "vervang ACL",
+  "label.required": "Vereist",
+  "label.requires.upgrade": "Upgrade Benodigd",
+  "label.reserved.ip.range": "Gereserveerde IP Range",
+  "label.reserved.system.gateway": "Gereseveerde systeem gateway",
+  "label.reserved.system.ip": "Gereserveerd Systeem IP",
+  "label.reserved.system.netmask": "Gereserveerd systeem netmask",
+  "label.reset.ssh.key.pair.on.vm": "zet SSH sleutelpaar terug op VM",
+  "label.reset.ssh.key.pair": "zet SSH sleutelpaar terug",
+  "label.resetVM": "Reset VM",
+  "label.reset.VPN.connection": "Reset VPN verbinding",
+  "label.resize.new.offering.id": "Nieuwe Aanbieding",
+  "label.resize.new.size": "Nieuwe grootte (GB)",
+  "label.resize.shrink.ok": "Verklein OK",
+  "label.resource.limit.exceeded": "resource limiet overschreden",
+  "label.resource.limits": "Verbruikslimieten",
+  "label.resource.name": "Verbruik Naam",
+  "label.resource": "Verbruik",
+  "label.resources": "Verbruiken",
+  "label.resource.state": "Verbruik staat",
+  "label.response.timeout.in.sec": "antwoord wachttijd (in sec)",
+  "label.restart.network": "Herstart netwerk",
+  "label.restart.required": "Herstart benodigd",
+  "label.restart.vpc": "herstart VPC",
+  "label.restore": "Herstel",
+  "label.retry.interval": "Wachttijd voor nieuwe poging",
+  "label.review": "Beoordeel",
+  "label.revoke.project.invite": "Trek uitnodiging in",
+  "label.role": "Rol",
+  "label.roles": "Roles",
+  "label.roletype": "Role Type",
+  "label.root.certificate": "root certificaat",
+  "label.root.disk.controller": "Root schijf controller",
+  "label.root.disk.offering": "Root Schijf Aanbieding",
+  "label.root.disk.size": "Root disk size (GB)",
+  "label.router.vm.scaled.up": "Router VM Omhoog Geschaald",
+  "label.routing.host": "routeer machine",
+  "label.routing": "Routing",
+  "label.rule.number": "Regel Nummer",
+  "label.rule": "Rule",
+  "label.rules": "Regels",
+  "label.running.vms": "Draaiende VMs",
+  "label.s3.access_key": "Toegangssleutel",
+  "label.s3.bucket": "Bucket",
+  "label.s3.connection_timeout": "Connectie Timeout",
+  "label.s3.endpoint": "Endpoint",
+  "label.s3.max_error_retry": "Max. opnieuw proberen na Fout",
+  "label.s3.nfs.path": "S3 NFS Pad",
+  "label.s3.nfs.server": "S3 NFS Server",
+  "label.s3.secret_key": "Geheime sleutel",
+  "label.s3.socket_timeout": "Socket Timeout",
+  "label.s3.use_https": "Gebruik HTTPS",
+  "label.saml.enable": "authoriseer SAML SSO",
+  "label.saml.entity": "identificeer leverancier",
+  "label.saturday": "Zaterdag",
+  "label.save.and.continue": "Opslaan en verder gaan",
+  "label.save.changes": "Bewaar wijzigingen",
+  "label.save": "Opslaan",
+  "label.saving.processing": "Opslaan....",
+  "label.scaledown.policy": "verklein beleid",
+  "label.scaleup.policy": "vergoot beleid",
+  "label.scale.up.policy": "schaal op beleid",
+  "label.scope": "Scope",
+  "label.search": "Zoeken",
+  "label.secondary.ips": "Secundaire IPs",
+  "label.secondary.isolated.vlan.id": "Secundair Geisoleerd VLAN ID",
+  "label.secondary.staging.store.details": "Secundaire Staging Opslag details",
+  "label.secondary.staging.store": "Secundaire Staging Opslag",
+  "label.secondary.storage.count": "Secundaire Opslag Pools",
+  "label.secondary.storage.details": "Secundaire Opslag details",
+  "label.secondary.storage.limits": "Secundaire Opslag limieten (GiB)",
+  "label.secondary.storage": "Secundaire Opslag",
+  "label.secondary.storage.vm": "Secundaire Opslag VM",
+  "label.secondary.used": "Secundaire Opslag Gebruikt",
+  "label.secret.key": "Geheime sleutel",
+  "label.security.group.name": "Security Group Naam",
+  "label.security.group": "Security Group",
+  "label.security.groups.enabled": "Security Groups Ingeschakeld",
+  "label.security.groups": "Security Groups",
+  "label.select.a.template": "Selecteer een template",
+  "label.select.a.zone": "Selecteer een zone",
+  "label.select.instance": "Selecteer een instance",
+  "label.select.instance.to.attach.volume.to": "Selecteer een instance om het volume aan te koppelen",
+  "label.select.iso.or.template": "Selecteer een ISO of template",
+  "label.select.offering": "Selecteer Aanbieding",
+  "label.select.project": "Selecteer Project",
+  "label.select.region": "Select regio",
+  "label.select": "Selecteer",
+  "label.select.template": "Selecteer Template",
+  "label.select.tier": "Selecteer Tier",
+  "label.select-view": "Selecteer Weergave",
+  "label.select.vm.for.static.nat": "Selecteer VM voor static NAT",
+  "label.sent": "Verstuurd",
+  "label.server": "Server",
+  "label.service.capabilities": "Service Mogelijkheden",
+  "label.service.offering.details": "dienst offerte gegevens",
+  "label.service.offering": "Service Aanbieding",
+  "label.services": "Diensten",
+  "label.service.state": "Service Status",
+  "label.session.expired": "Sessie Verlopen",
+  "label.set.default.NIC": "Stel standaard NIC in",
+  "label.settings": "Instellingen",
+  "label.setup.network": "creëer netwerk",
+  "label.setup": "Instellen",
+  "label.setup.zone": "creëer zone",
+  "label.set.up.zone.type": "Stel zone type in",
+  "label.SharedMountPoint": "SharedMountPoint",
+  "label.shared": "Gedeeld",
+  "label.show.advanced.settings": "Geavaceerde instellingen weergeven",
+  "label.show.ingress.rule": "Toon Inkomende Regel",
+  "label.shutdown.provider": "Schakel provider uit",
+  "label.simplified.chinese.keyboard": "versimpeld Chinees toetsenbord",
+  "label.site.to.site.VPN": "Site-to-site VPN",
+  "label.size": "Grootte",
+  "label.skip.guide": "Ik heb CloudStack al eerder gebruikt, sla deze stap over",
+  "label.smb.domain": "SMB Domein",
+  "label.smb.password": "SMB Wachtwoord",
+  "label.smb.username": "SMB Gebruikersnaam",
+  "label.snapshot.limits": "Snapshot Limieten",
+  "label.snapshot.name": "Snapshot Naam",
+  "label.snapshot.schedule": "creëer herhaalde momentopname",
+  "label.snapshot": "Snapshot",
+  "label.snapshot.s": "Snapshots",
+  "label.snapshots": "Snapshots",
+  "label.SNMP.community": "SNMP Community",
+  "label.SNMP.port": "SNMP Poort",
+  "label.sockets": "CPU Sockets",
+  "label.source.ip.address": "bron IP adres",
+  "label.source.nat": "Source NAT",
+  "label.source.nat.supported": "SourceNAT ondersteund",
+  "label.source.port": "bron poort",
+  "label.specify.IP.ranges": "Specificeer IP ranges",
+  "label.specify.vlan": "Specificeer VLAN",
+  "label.specify.vxlan": "Specificeer VXLAN",
+  "label.SR.name": "SR Name-Label",
+  "label.srx.details": "SRX details",
+  "label.srx": "SRX",
+  "label.ssh.key.pair.details": "SSH sleutelpaar gegevens",
+  "label.ssh.key.pair": "SSH sleutelpaar",
+  "label.ssh.key.pairs": "SSH sleutel paren",
+  "label.standard.us.keyboard": "standaard (Amerikaans-US) toetsenbord",
+  "label.start.IP": "Start IP",
+  "label.start.lb.vm": "Start LB VM",
+  "label.start.port": "Start Poort",
+  "label.start.reserved.system.IP": "Start gereseveerd systeem IP",
+  "label.start.vlan": "start VLAN",
+  "label.start.vxlan": "start VXLAN",
+  "label.state": "Staat",
+  "label.static.nat.enabled": "Static NAT Ingeschakeld",
+  "label.static.nat": "Static NAT",
+  "label.static.nat.to": "Static NAT naar",
+  "label.static.nat.vm.details": "Static NAT VM Details",
+  "label.static.routes": "statische routes",
+  "label.statistics": "Statistieken",
+  "label.status": "Status",
+  "label.step.1": "Stap 1",
+  "label.step.1.title": "Stap 1: <strong>Selecteer een Template</strong>",
+  "label.step.2": "Stap 2",
+  "label.step.2.title": "Stap 2: <strong>Service Aanbieding</strong>",
+  "label.step.3": "Stap 3",
+  "label.step.3.title": "Stap 4: <strong id=\"step3_label\">Selecteer een Schijf Aanbieding</strong>",
+  "label.step.4": "Stap 4",
+  "label.step.4.title": "Stap 4: <strong>Netwerk</strong>",
+  "label.step.5": "Stap 5",
+  "label.step.5.title": "Stap 5: <strong>Beoordeel</strong>",
+  "label.stickiness.method": "kleef methode",
+  "label.stickiness": "Stickiness",
+  "label.sticky.cookie-name": "Cookie naam",
+  "label.sticky.domain": "Domein",
+  "label.sticky.expire": "Verloopt",
+  "label.sticky.holdtime": "Wacht tijd",
+  "label.sticky.indirect": "Indirect",
+  "label.sticky.length": "Lengte",
+  "label.sticky.mode": "Modus",
+  "label.sticky.name": "klevende naam",
+  "label.sticky.nocache": "Geen cache",
+  "label.sticky.postonly": "Alleen Post",
+  "label.sticky.prefix": "Prefix",
+  "label.sticky.request-learn": "Request learn",
+  "label.sticky.tablesize": "Tabel grootte",
+  "label.stop.lb.vm": "Stop LB VM",
+  "label.stopped.vms": "Uitgeschakelde VMs",
+  "label.stop": "Stop",
+  "label.storage.pool": "opslag poel",
+  "label.storage": "Opslag",
+  "label.storage.tags": "Opslag Tags",
+  "label.storage.traffic": "Opslag Verkeer",
+  "label.storage.type": "Opslag Type",
+  "label.subdomain.access": "Subdomein Toegang",
+  "label.submit": "Verstuur",
+  "label.submitted.by": "[Verstuurd door: <span id=\"submitted_by\"></span>]",
+  "label.succeeded": "Geslaagd",
+  "label.sunday": "Zondag",
+  "label.super.cidr.for.guest.networks": "Super CIDR voor Gast Netwerken",
+  "label.supported.services": "Geondersteunde Diensten",
+  "label.supported.source.NAT.type": "Ondersteunde Source NAT type",
+  "label.supportsstrechedl2subnet": "Ondersteund Streched L2 Subnet",
+  "label.suspend.project": "Pauzeer Project",
+  "label.switch.type": "Switch Type",
+  "label.system.capacity": "Systeem Capaciteit",
+  "label.system.offering.for.router": "Systeem Aanbieding voor Router",
+  "label.system.offering": "Systeem Aanbieding",
+  "label.system.service.offering.details": "systeem dienst offerte gegevens:",
+  "label.system.service.offering": "Systeem Service Aanbieding",
+  "label.system.vm.details": "Systeem VM details",
+  "label.system.vm.scaled.up": "Systeem VM omhoog geschaald",
+  "label.system.vms": "Systeem VMs",
+  "label.system.vm": "Systeem VM",
+  "label.system.vm.type": "Systeem VM type",
+  "label.system.wide.capacity": "Systeembreede capaciteit",
+  "label.tagged": "Tagged",
+  "label.tag.key": "Tag Sleutel",
+  "label.tags": "Tags",
+  "label.tag.value": "Tag Waarde",
+  "label.target.iqn": "Doel IQN",
+  "label.task.completed": "Taak uitgevoerd",
+  "label.template.limits": "Template Limieten",
+  "label.template": "Template",
+  "label.TFTP.dir": "TFTP Directory",
+  "label.tftp.root.directory": "TFTP root directory",
+  "label.theme.default": "Standaard Thema",
+  "label.theme.grey": "Aangepast - Grijs",
+  "label.theme.lightblue": "Aangepast - Licht Blauw",
+  "label.threshold": "marge",
+  "label.thursday": "Donderdag",
+  "label.tier.details": "Tier details",
+  "label.tier": "Tier",
+  "label.time.colon": "tijd:",
+  "label.timeout.in.second ": " timeout (seconden)",
+  "label.timeout": "Timeout",
+  "label.time": "Tijd",
+  "label.timezone.colon": "tijdszone:",
+  "label.time.zone": "Tijdzone",
+  "label.timezone": "Tijdzone",
+  "label.token": "Token",
+  "label.total.cpu": "Totaal CPU",
+  "label.total.CPU": "Totaal CPU",
+  "label.total.hosts": "Totaal Hosts",
+  "label.total.memory": "Totaal Geheugen",
+  "label.total.of.ip": "totaal aantal IP adressen",
+  "label.total.of.vm": "Totaal VMs",
+  "label.total.storage": "Totaal Opslag",
+  "label.total.virtual.routers": "Totaal Virtual Routers",
+  "label.total.virtual.routers.upgrade": "Totaal Virtueele Routers die een ugrade nodig hebben",
+  "label.total.vms": "Totaal VMs",
+  "label.traffic.label": "Verkeerslabel",
+  "label.traffic.types": "Verkeer Types",
+  "label.traffic.type": "Verkeer Type",
+  "label.tuesday": "Dinsdag",
+  "label.type.id": "Type ID",
+  "label.type.lower": "type",
+  "label.type": "Type",
+  "label.ucs": "UCS",
+  "label.uk.keyboard": "Brits toetsenbord",
+  "label.unavailable": "Niet beschikbaar",
+  "label.unhealthy.threshold": "ongezonde marge",
+  "label.unlimited": "Ongelimiteerd",
+  "label.untagged": "Untagged",
+  "label.update.project.resources": "Update project verbruik",
+  "label.update.ssl.cert": " SSL Certificaat",
+  "label.update.ssl": " SSL Certificaat",
+  "label.updating": "Bezig met updaten",
+  "label.upgrade.required": "Upgrade is benodigd",
+  "label.upgrade.router.newer.template": "Upgrade Router om nieuwe Template te gebruiken",
+  "label.upload.from.local": "laad vanuit lokaal",
+  "label.upload.template.from.local": "laad sjabloon vanuit lokaal",
+  "label.upload": "Upload",
+  "label.upload.volume.from.local": "laad volume vanuit lokaal",
+  "label.upload.volume.from.url": "laad volume vanuit een webadres",
+  "label.upload.volume": "Upload Volume",
+  "label.url": "URL",
+  "label.usage.interface": "Verbruik Interface",
+  "label.usage.sanity.result": "gebruiks zingevings resultaat",
+  "label.usage.server": "gebruik server",
+  "label.usage.type": "gebruik type",
+  "label.usage.unit": "eenheid",
+  "label.used": "Gebruikt",
+  "label.user.data": "Gebruiker Data",
+  "label.user.details": "gebruikers gegevens",
+  "label.username.lower": "gebruikersnaam",
+  "label.username": "Gebruikersnaam",
+  "label.users": "Gebruikers",
+  "label.user": "Gebruiker",
+  "label.user.vm": "gebruiker VM",
+  "label.use.vm.ips": "Gebruik VM IPs",
+  "label.use.vm.ip": "Gebruik VM IP:",
+  "label.value": "Waarde",
+  "label.vcdcname": "vCenter DC naam",
+  "label.vcenter.cluster": "vCenter Cluster",
+  "label.vcenter.datacenter": "vCenter Datacenter",
+  "label.vcenter.datastore": "VCenter Datastore",
+  "label.vcenter.host": "vCenter Host",
+  "label.vcenter.password": "vCenter Wachtwoord",
+  "label.vcenter.username": "vCenter Gebruikersnaam",
+  "label.vcenter": "vcenter",
+  "label.vcipaddress": "vCenter IP Adres",
+  "label.version": "Versie",
+  "label.vgpu.max.resolution": "Maximale resolutie",
+  "label.vgpu.max.vgpu.per.gpu": "vGPUs per GPU",
+  "label.vgpu.remaining.capacity": "Overgebleven capaciteit",
+  "label.vgpu.type": "vCPU type",
+  "label.vgpu": "VGPU",
+  "label.vgpu.video.ram": "Video RAM",
+  "label.view.all": "Toon alle",
+  "label.view.console": "Toon console",
+  "label.viewing": "Weergeven",
+  "label.view.more": "Toon meer",
+  "label.view.secondary.ips": "Toon secundaire IPs",
+  "label.view": "Toon",
+  "label.virtual.appliance.details": "Virtual applicance details",
+  "label.virtual.appliances": "Virtueele Appliances",
+  "label.virtual.appliance": "Virtuele Appliance",
+  "label.virtual.machines": "virtuele machines",
+  "label.virtual.machine": "virtuele machine",
+  "label.virtual.networking": "Virtual Networking",
+  "label.virtual.network": "Virtueel Netwerk",
+  "label.virtual.routers.group.account": "Groepeer Virtuele Routers op account",
+  "label.virtual.routers.group.cluster": "Groepeer Virtuele Routers op cluster",
+  "label.virtual.routers.group.pod": "Groepeer Virtuele Routers op pod",
+  "label.virtual.routers.group.zone": "Groepeer Virtuele Routers op zone",
+  "label.virtual.routers": "Virtuele Routers",
+  "label.virtual.router": "Virtuele Router",
+  "label.vlan.id": "VLAN/VNI ID",
+  "label.vlan.only": "VLAN",
+  "label.vlan.range.details": "VLAN Range details",
+  "label.vlan.ranges": "VLAN Range(s)",
+  "label.vlan.range": 

<TRUNCATED>

Mime
View raw message