cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From milam...@apache.org
Subject [1/2] git commit: updated refs/heads/4.5 to 445bc36
Date Sat, 25 Apr 2015 21:30:51 GMT
Repository: cloudstack
Updated Branches:
  refs/heads/4.5 a95d4e1d6 -> 445bc36ed


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/445bc36e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
index 3345d7f..58ee3b1 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
@@ -66,9 +66,7 @@ label.action.change.password=Wijzig Wachtwoord
 label.action.change.service.processing=Service wordt gewijzigd....
 label.action.change.service=Wijzig Service
 label.action.copy.ISO=Kopieer ISO
-label.action.copy.ISO.processing=Kopi\u00ebren ISO....
 label.action.copy.template=Kopieer Template
-label.action.copy.template.processing=Bezig met kopi\u00ebren Template....
 label.action.create.template=Cre\u00eber Template
 label.action.create.template.from.vm=Cre\u00eber Template vanaf VM
 label.action.create.template.from.volume=Cre\u00eber Template van Volume
@@ -252,6 +250,7 @@ label.add.account=Voeg Account toe
 label.add.ACL=Voeg ACL toe
 label.add.affinity.group=Nieuwe affinity groep toevoegen
 label.add.baremetal.dhcp.device=Voeg Baremetal DHCP Apparaat toe
+label.add.BigSwitchVns.device=Voeg BigSwitch Vns Controller toe
 label.add.by.cidr=Voeg toe door middel van CIDR
 label.add.by.group=Voeg toe door middel van Groep
 label.add.by=Voeg toe door middel van
@@ -260,6 +259,7 @@ label.add.compute.offering=Voeg Compute aanbieding toe
 label.add.direct.iprange=Voeg Direct IP Range toe
 label.add.disk.offering=Voeg Schijf Aanbieding toe
 label.add.domain=Voeg Domein toe
+label.added.new.bigswitch.vns.controller=Nieuwe BigSwitch VNS Controller toegevoegd
 label.added.nicira.nvp.controller=Nieuwe Nicira NVP Controller toegevoegd
 label.add.egress.rule=Voeg uitgaande regel toe
 label.addes.new.f5=Nieuwe F5 toegevoegd
@@ -382,6 +382,8 @@ label.baremetal.pxe.device=Voeg Baremetal PXE Apparaat toe
 label.baremetal.pxe.provider=Baremetal PXE Provider
 label.basic=Basis
 label.basic.mode=Basis Modus
+label.bigswitch.controller.address=BigSwitch Vns Controller Adres
+label.bigswitch.vns.details=BigSwitch VNS details
 label.blade.id=Blade ID
 label.blades=Blades
 label.bootable=Bootable
@@ -497,6 +499,7 @@ label.default.use=Standaard Gebruik
 label.default.view=Standaard Weergave
 label.delete.affinity.group=Verwijder Affinity Groep
 label.delete.alerts=Verwijder waarschuwingen
+label.delete.BigSwitchVns=Verwijder BigSwitch Vns Controller
 label.delete.ciscovnmc.resource=CiscoVNMC resource verwijderen
 label.delete.events=Verwijder gebeurtenissen
 label.delete.F5=Verwijder F5
@@ -560,8 +563,8 @@ label.disk.total=Schijf Totaal
 label.disk.volume=Schijf Volume
 label.disk.write.bytes=Schijf Schrijven (Bytes)
 label.disk.write.io=Schijf Schrijven (IO)
+label.display.name=Weergavenaam
 label.display.text=Weergavetekst
-label.distributedrouter=Gedistribueerde Router
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
 label.dns=DNS
@@ -611,8 +614,6 @@ label.endpoint=Endpoint
 label.endpoint.or.operation=Endpoint or Operation
 label.end.port=Eind Poort
 label.end.reserved.system.IP=Einde gereserveerde systeem IP
-label.end.vlan=Einde Vlan
-label.end.vxlan=Eind Vxlan
 label.enter.token=Voer token in
 label.error.code=Fout code
 label.error=Fout
@@ -727,6 +728,7 @@ label.installWizard.title=Hallo en welkom bij CloudStack&\#8482
 label.instance=Instantie
 label.instance.limits=Instantie Limieten
 label.instance.name=Instantie Naam
+label.instance.scaled.up=Instantie Omhoog Geschaald
 label.instances=Instanties
 label.instanciate.template.associate.profile.blade=Initieer Template en verbind Profiel met Blade
 label.internal.dns.1=Interne DNS 1
@@ -901,7 +903,6 @@ label.migrate.to.storage=Migreer naar opslag
 label.migrate.volume.to.primary.storage=Migreer volume naar andere primaire opslag
 label.minimum=Minimum
 label.min.instances=Min Instances
-label.minute.past.hour=Minuten na het uur
 label.mode=Modus
 label.monday=Maandag
 label.monthly=Maandelijks
@@ -1138,7 +1139,6 @@ label.reserved.system.netmask=Gereserveerd systeem netmask
 label.resetVM=Reset VM
 label.reset.VPN.connection=Reset VPN verbinding
 label.resize.new.offering.id=Nieuwe Aanbieding
-label.resize.new.size=Nieuwe Grootte(GB)
 label.resize.shrink.ok=Verklein OK
 label.resource.limits=Verbruikslimieten
 label.resource.name=Verbruik Naam
@@ -1230,7 +1230,6 @@ label.snapshot.limits=Snapshot Limieten
 label.snapshot.name=Snapshot Naam
 label.snapshot.schedule=Stel herhalende Snapshot in
 label.snapshot=Snapshot
-label.snapshot.s=Snapshot (s)
 label.snapshots=Snapshots
 label.SNMP.community=SNMP Community
 label.SNMP.port=SNMP Poort
@@ -1246,8 +1245,6 @@ label.start.IP=Start IP
 label.start.lb.vm=Start LB VM
 label.start.port=Start Poort
 label.start.reserved.system.IP=Start gereseveerd systeem IP
-label.start.vlan=Start VLAN
-label.start.vxlan=Start Vxlan
 label.state=Staat
 label.static.nat.enabled=Static NAT Ingeschakeld
 label.static.nat=Static NAT
@@ -1322,7 +1319,6 @@ label.theme.lightblue=Aangepast - Licht Blauw
 label.thursday=Donderdag
 label.tier.details=Tier details
 label.tier=Tier
-label.timeout.in.second = Timeout(seconden)
 label.timeout=Timeout
 label.time=Tijd
 label.time.zone=Tijdzone
@@ -1332,8 +1328,7 @@ label.total.cpu=Totaal CPU
 label.total.CPU=Totaal CPU
 label.total.hosts=Totaal Hosts
 label.total.memory=Totaal Geheugen
-label.total.of.ip=Totaal aantal IP Adressen
-label.total.of.vm=Totaal aantal VM
+label.total.of.vm=Totaal VMs
 label.total.storage=Totaal Opslag
 label.total.virtual.routers=Totaal Virtual Routers
 label.total.virtual.routers.upgrade=Totaal Virtueele Routers die een ugrade nodig hebben
@@ -1392,6 +1387,7 @@ label.view=Toon
 label.virtual.appliance.details=Virtual applicance details
 label.virtual.appliances=Virtueele Appliances
 label.virtual.appliance=Virtuele Appliance
+label.virtual.machines=Virtuele machines
 label.virtual.networking=Virtual Networking
 label.virtual.network=Virtueel Netwerk
 label.virtual.routers.group.account=Groepeer Virtuele Routers op account
@@ -1475,6 +1471,7 @@ label.zone.dedicated=Zone toegewijd
 label.zone.details=Zone details
 label.zone.id=Zone ID
 label.zone.lower=zone
+label.zone.name=Zone naam
 label.zone.step.1.title=Stap 1\: <strong>Selecteer een Netwerk</strong>
 label.zone.step.2.title=Stap 2\: <strong>Zone toevoegen</strong>
 label.zone.step.3.title=Stap 3\: <strong>Pod toevoegen</strong>
@@ -1580,6 +1577,7 @@ message.add.load.balancer.under.ip=De loadbalancer regel is toegeovegd onder IP
 message.add.load.balancer=Voeg load balancer toe aan zone
 message.add.network=Voeg nieuw netwerk toe aan zone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
 message.add.new.gateway.to.vpc=Specificeer de volgende informatie om een nieuwe  gateway toe te voegen aan deze VPC.
+message.add.pod.during.zone.creation=Elke zone moet \u00e9\u00e9n of meerdere pods hebben, de eerste pod gaan we nu toevoegen. Een pod bevat de hosts en primaire opslag servers welke we in een van de volgende stappen toevoegen. Allereerst dient u een reeks gereserveerde IP adressen te defini\u00ebren voor CloudStack&\#39s management verkeer. Deze gereserveerde IP reeks moet uniek zijn voor elke zone in de cloud. 
 message.add.pod=Voeg een nieuwe pod toe aan zone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
 message.add.primary=Specificeer de volgende parameters om nieuwe primaire opslag toe te voegen
 message.add.primary.storage=Voeg nieuwe primaire opslag toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
@@ -1699,7 +1697,6 @@ message.disabling.vpc.offering=VPC offering uitschakelen
 message.disallowed.characters=Niet toegestane karakters\: \\<\\,\\>
 message.download.ISO=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de ISO te downloaden
 message.download.template=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de template te downloaden
-message.download.volume.confirm=Bevestig dat u dit volume wilt downloaden
 message.download.volume=Klik op <a href\="\#">00000</a> om het volume te downloaden
 message.edit.account=Wijzig ("-1" geeft aan dat er geen limiet is ingesteld)
 message.edit.confirm=Controleer uw wijzigen voordat u op "Opslaan" klikt.
@@ -1913,11 +1910,13 @@ state.Creating=Aanmaken
 state.Declined=Geweigerd
 state.Destroyed=Verwijderd
 state.Disabled=Uitgeschakeld
+state.enabled=Geactiveerd
 state.Enabled=Geactiveerd
 state.Error=Fout
 state.Expunging=Opruimen
 state.Migrating=MIgreren
 state.Pending=In afwachting
+state.ready=Klaar
 state.Ready=Klaar
 state.Running=Draaiend
 state.Starting=Starten

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/445bc36e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
index ce9f3a9..ecfaad4 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
@@ -26,9 +26,7 @@ label.action.attach.iso=Dodaj obraz ISO
 label.action.attach.iso.processing=Dodawanie obrazu ISO
 label.action.change.password=Zmie\u0144 has\u0142o
 label.action.copy.ISO=Kopiuj ISO
-label.action.copy.ISO.processing=Kopiuj ISO....
 label.action.copy.template=Kopij szablon
-label.action.copy.template.processing=Kopije szablon....
 label.action.create.template.from.vm=Utw\u00f3rz szablon z VM
 label.action.create.template.from.volume=Utw\u00f3rz Szablon z wolumenu
 label.action.create.template.processing=Tworz\u0119 szablon
@@ -227,6 +225,7 @@ label.disabled=Wy\u0142\u0105czony
 label.disable.vpn=Wy\u0142\u0105cz VPN
 label.disk.size.gb=Wielko\u015b\u0107 dysku (w GB)
 label.disk.size=Wielko\u015b\u0107 dysku
+label.display.name=Wy\u015bwietlana nazwa
 label.domain.admin=Administrator domeny
 label.domain=Domena
 label.domain.id=ID domeny
@@ -324,6 +323,7 @@ label.move.to.top=Przenie\u015b na sam\u0105 g\u00f3r\u0119
 label.move.up.row=Jeden rz\u0105d do g\u00f3ry
 label.my.account=Moje konto
 label.my.network=Moja sie\u0107
+label.name.lower=Nazwa
 label.name=Nazwa
 label.name.optional=Nazwa (opcjonalnie)
 label.network.id=ID sieci
@@ -390,6 +390,7 @@ label.setup=Konfiguracja
 label.size=Wielko\u015bc
 label.specify.IP.ranges=Wyszczeg\u00f3lnij zasi\u0119g adres\u00f3w IP
 label.srx=SRX
+label.state=Status
 label.statistics=Statystyki
 label.status=Status
 label.step.1=Krok 1
@@ -466,8 +467,10 @@ state.Creating=Tworzenie
 state.Declined=Odrzucono
 state.Destroyed=Zniszczono
 state.Disabled=Wy\u0142\u0105czony
+state.enabled=W\u0142\u0105czone
 state.Enabled=W\u0142\u0105czone
 state.Error=B\u0142\u0105d
+state.ready=Gotowe
 state.Ready=Gotowe
 state.Starting=Rozpoczynanie
 state.Stopped=Zatrzymano

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/445bc36e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
index 3d6fe4b..5da7e39 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
@@ -63,9 +63,7 @@ label.action.change.password=Troca de Senha
 label.action.change.service.processing=Trocando de Plano....
 label.action.change.service=Trocar Plano
 label.action.copy.ISO=Copiar ISO
-label.action.copy.ISO.processing=Copiando ISO....
 label.action.copy.template=Copiar Template
-label.action.copy.template.processing=Copiando Template....
 label.action.create.template=Criar Template
 label.action.create.template.from.vm=Criar Template a partir da VM
 label.action.create.template.from.volume=Criar Template a partir do Disco
@@ -249,6 +247,7 @@ label.add.account.to.project=Adicionar conta ao projeto
 label.add.ACL=Adicionar ACL
 label.add=Adicionar
 label.add.affinity.group=Adicionar um grupo de afinidade
+label.add.BigSwitchVns.device=Adicionar BigSwitch Vns Controller
 label.add.by=Adicionado por
 label.add.by.cidr=Adicionar por CIDR
 label.add.by.group=Adicionar por Grupo
@@ -359,6 +358,7 @@ label.back=Voltar
 label.bandwidth=Bandwidth
 label.basic=B\u00e1sico
 label.basic.mode=Modo B\u00e1sico
+label.bigswitch.controller.address=Endere\u00e7o do Controlador BigSwitch Vns
 label.bootable=Inicializ\u00e1vel
 label.broadcast.domain.range=Range do dom\u00ednio de Broadcast
 label.broadcast.domain.type=Tipo de Dom\u00ednio Broadcast
@@ -453,6 +453,7 @@ label.default.use=Uso padr\u00e3o
 label.default.view=Vis\u00e3o Padr\u00e3o
 label.delete.affinity.group=Deletar Grupo de Afinidade
 label.delete.alerts=Remover alertas
+label.delete.BigSwitchVns=Remover Controlador BigSwitch Vns
 label.delete.events=Remover eventos
 label.delete.F5=Remover F5
 label.delete.gateway=delete gateway
@@ -503,6 +504,7 @@ label.disk.total=Disco Total
 label.disk.volume=Disco
 label.disk.write.bytes=Escrita no Disco (Bytes)
 label.disk.write.io=Escrita no Disco (I/O)
+label.display.name=Nome de exibi\u00e7\u00e3o
 label.display.text=Descri\u00e7\u00e3o
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
@@ -546,8 +548,6 @@ label.endpoint.or.operation=Endpoint or Operation
 label.endpoint=Ponto de acesso
 label.end.port=Porta Final
 label.end.reserved.system.IP=Fim dos IPs reservados para o sistema
-label.end.vlan=Vlan do fim
-label.end.vxlan=Vxlan do fim
 label.enter.token=Digite o token
 label.error.code=C\u00f3digo de Erro
 label.error=Erro
@@ -642,6 +642,7 @@ label.installWizard.title=Ol\u00e1, seja bem vindo ao CloudStack&\#8482
 label.instance=Inst\u00e2ncia
 label.instance.limits=Limites da Inst\u00e2ncia
 label.instance.name=Nome da Inst\u00e2ncia
+label.instance.scaled.up=Inst\u00e2ncia Escalada
 label.instances=Inst\u00e2ncias
 label.internal.dns.1=DNS 1 Interno
 label.internal.dns.2=DNS 2 Interno
@@ -800,7 +801,6 @@ label.migrate.to.host=Migrar para outro host
 label.migrate.to.storage=Migrar para storage
 label.migrate.volume.to.primary.storage=Migrar volume para outro storage prim\u00e1rio
 label.minimum=M\u00ed\u00adnimo
-label.minute.past.hour=minuto(s) \u00daltima hora
 label.mode=Modo
 label.monday=Segunda
 label.monthly=Mensal
@@ -812,6 +812,7 @@ label.move.up.row=Mover uma c\u00e9lula para cima
 label.my.account=Minha Conta
 label.my.network=Minha rede
 label.my.templates=Meus templates
+label.name.lower=Nome
 label.name=Nome
 label.name.optional=Nome (Opcional)
 label.nat.port.range=Range de Portas NAT
@@ -1000,7 +1001,6 @@ label.reserved.system.netmask=M\u00e1scara de rede reservada do sistema
 label.resetVM=Restabelecer VM
 label.reset.VPN.connection=Resetar a conex\u00e3o VPN
 label.resize.new.offering.id=New Offering
-label.resize.new.size=New Size(GB)
 label.resize.shrink.ok=Shrink OK
 label.resource.limits=Limite de Recursos
 label.resource=Recurso
@@ -1081,7 +1081,6 @@ label.snapshot.limits=Limites de Snapshot
 label.snapshot.name=Nome do Snapshot
 label.snapshot.schedule=Configure Snapshots recorrentes
 label.snapshot=Snapshot
-label.snapshot.s=Snapshot (s)
 label.snapshots=Snapshots
 label.sockets=Sockets
 label.source.nat=Source NAT
@@ -1094,8 +1093,6 @@ label.start.IP=IP do in\u00edcio
 label.start.lb.vm=Iniciar LB VM
 label.start.port=Porta de In\u00edcio
 label.start.reserved.system.IP=In\u00edcio dos IPs reservados para o sistema
-label.start.vlan=Vlan do in\u00edcio
-label.start.vxlan=Vxlan do in\u00edcio
 label.state=Estado
 label.static.nat.enabled=NAT est\u00e1tico Habilitado
 label.static.nat=NAT Est\u00e1tico
@@ -1164,7 +1161,6 @@ label.theme.lightblue=Custom - Light Blue
 label.thursday=Quinta
 label.tier=Camada
 label.tier.details=Detalhes da camada
-label.timeout.in.second = Timeout(segundos)
 label.timeout=Timeout
 label.time=Time
 label.time.zone=Fuso Hor\u00e1rio
@@ -1174,8 +1170,7 @@ label.total.cpu=CPU TOTAL
 label.total.CPU=CPU TOTAL
 label.total.hosts=Total de Hosts
 label.total.memory=Total de Mem\u00f3ria
-label.total.of.ip=Total de endere\u00e7os IP
-label.total.of.vm=Total de VM
+label.total.of.vm=Total VMs
 label.total.storage=Totam de Storage
 label.total.vms=Total VMs
 label.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego
@@ -1218,6 +1213,7 @@ label.view.secondary.ips=Visualizar os IPs secund\u00e1rios
 label.view=Visualizar
 label.virtual.appliance=Appliance Virtual
 label.virtual.appliances=Appliance Virtual
+label.virtual.machines=M\u00e1quinas virtuais
 label.virtual.network=Rede Virtual
 label.virtual.router=Roteador Virtual
 label.virtual.routers=Roteadores Virtuais
@@ -1279,6 +1275,8 @@ label.xenserver.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego XenServer
 label.yes=Sim
 label.zone.details=Detalhes de zona
 label.zone.id=ID da Zona
+label.zone.lower=Zona
+label.zone.name=Nome da zona
 label.zone.step.1.title=Passo 1\: <strong>Selecionar a Rede</strong>
 label.zone.step.2.title=Passo 2\: <strong>Adicionar a Zona</strong>
 label.zone.step.3.title=Passo 3\: <strong>Adicionar o POD</strong>
@@ -1384,6 +1382,7 @@ message.add.load.balancer.under.ip=A regra do balanceador de carga foi adicionad
 message.add.network=Add a new network for zone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
 message.add.new.gateway.to.vpc=Favor especificar a informa\u00e7\u00e3o para adicionar um novo gateway a esta VPC.
 message.add.pod=Add a new pod for zone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
+message.add.pod.during.zone.creation=Cada zona deve conter um ou mais pods e iremos adicionar o primeiro pod agora. Um pod cont\u00e9m hosts e servidores de storage prim\u00e1rio que ser\u00e3o adicionados em uma etapa posterior. Inicialmente, configure um intervalo de endere\u00e7os IP reservados para o tr\u00e1fego de gerenciamento interno do CloudStack. A faixa de IP reservados devem ser \u00fanicos para cada zona na nuvem.
 message.add.primary=Especifique os seguintes par\u00e2metros para adicionar um novo Storage prim\u00e1rio.
 message.add.primary.storage=Adicionar novo Storage prim\u00e1rio \u00c3\u00a0 zona <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
 message.add.region=Por favor, especifique as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para adicionar uma nova regi\u00e3o.
@@ -1462,7 +1461,6 @@ message.disable.vpn=Voc\u00ea tem certeza que deseja desabilitar a VPN?
 message.download.ISO=Por favor clique <a href\="\#">00000</a> para baixar o ISO
 message.download.template=Por favor clique <a href\="\#">00000</a> para baixar o template
 message.download.volume=Clique <a href\="\#">00000</a> para baixar o disco
-message.download.volume.confirm=Por favor confirme que voc\u00ea quer baixar este volume
 message.edit.account=Editar ("-1" indica que n\u00e3o haver\u00e1 limites para a quantidade de recursos criado)
 message.edit.confirm=Por favor confirme suas altera\u00e7\u00f5es antes de clicar em "Salvar".
 message.edit.limits=Especifique os limites para os seguintes recursos. "-1" indica sem limite para o total de recursos criados.
@@ -1628,11 +1626,13 @@ state.Creating=Criando
 state.Declined=Recusado
 state.Destroyed=Destru\u00eddo
 state.Disabled=Desativado
+state.enabled=Habilitado
 state.Enabled=Habilitado
 state.Error=Erro
 state.Expunging=Removendo
 state.Migrating=Migrando
 state.Pending=Pendente
+state.ready=Pronto
 state.Ready=Pronto
 state.Running=Executando
 state.Starting=Iniciando

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/445bc36e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ru_RU.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ru_RU.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ru_RU.properties
index 8a43ff9..3cde4ef 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ru_RU.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ru_RU.properties
@@ -61,9 +61,7 @@ label.action.cancel.maintenance.mode=\u041e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\
 label.action.change.password=\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044c
 label.action.change.service.processing=\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b...
 label.action.change.service=\u0418\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443
-label.action.copy.ISO.processing=\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 ISO...
 label.action.copy.ISO=\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c ISO
-label.action.copy.template.processing=\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u0430...
 label.action.copy.template=\u041a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d
 label.action.create.template.from.vm=\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0412\u041c
 label.action.create.template.from.volume=\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d \u0438\u0437 \u0442\u043e\u043c\u0430
@@ -245,6 +243,7 @@ label.add.account.to.project=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u
 label.add.account=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442
 label.add.ACL=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c ACL
 label.add.affinity.group=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e affinity group
+label.add.BigSwitchVns.device=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c BigSwitch Vns Controller
 label.add.by.cidr=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a CIDR
 label.add.by.group=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0435
 label.add.by=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c
@@ -348,6 +347,7 @@ label.back=\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434
 label.bandwidth=\u041f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u0430\u044f \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c
 label.basic.mode=\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c
 label.basic=\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439
+label.bigswitch.controller.address=\u0410\u0434\u0440\u0435\u0441 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u0435\u0440\u0430 BigSwitch VNC
 label.bootable=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439
 label.broadcast.domain.range=\u0414\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432\u0435\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d\u0430
 label.broadcast.domain.type=\u0422\u0438\u043f \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432\u0435\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d\u0430
@@ -439,6 +439,7 @@ label.default.use=\u041f\u043e \u0443\u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\
 label.default.view=\u041e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434
 label.delete.affinity.group=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c affinity group
 label.delete.alerts=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0432\u043e\u0433\u0438
+label.delete.BigSwitchVns=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c BigSwitch VNC \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u0435\u0440
 label.delete.events=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f
 label.delete.F5=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c F5
 label.delete.gateway=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0448\u043b\u044e\u0437
@@ -487,6 +488,7 @@ label.disk.total=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432 \u0434\u0438\u0441\u043a\
 label.disk.volume=\u0422\u043e\u043c \u0434\u0438\u0441\u043a\u0430
 label.disk.write.bytes=\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a (\u0411\u0430\u0439\u0442)
 label.disk.write.io=\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a (IO)
+label.display.name=\u041e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f
 label.display.text=\u041e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
@@ -528,8 +530,6 @@ label.endpoint.or.operation=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u0430\u044f \u0
 label.endpoint=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u0430\u044f \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430
 label.end.port=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442
 label.end.reserved.system.IP=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441
-label.end.vlan=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 VLAN
-label.end.vxlan=\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 VXLAN
 label.enter.token=\u0412\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043b\u043e\u043d
 label.error.code=\u041a\u043e\u0434 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438
 label.error=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430
@@ -762,7 +762,6 @@ label.migrate.to.host=\u041f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0
 label.migrate.to.storage=\u041f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435
 label.migrate.volume.to.primary.storage=\u041f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0442\u043e\u043c \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435
 label.minimum=\u041c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c
-label.minute.past.hour=\u041c\u0438\u043d\u0443\u0442\u0430
 label.mode=\u0420\u0435\u0436\u0438\u043c
 label.monday=\u041f\u043e\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a
 label.monthly=\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446
@@ -774,6 +773,7 @@ label.move.up.row=\u041f\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u
 label.my.account=\u041c\u043e\u044f \u0443\u0447\u0451\u0442\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c
 label.my.network=\u041c\u043e\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c
 label.my.templates=\u041c\u043e\u0438 \u0448\u0430\u0431\u043b\u043e\u043d\u044b
+label.name.lower=\u0418\u043c\u044f
 label.name.optional=\u0418\u043c\u044f (\u043d\u0435\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e)
 label.name=\u0418\u043c\u044f
 label.nat.port.range=NAT \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432
@@ -939,7 +939,6 @@ label.reserved.system.ip=\u0417\u0430\u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u0438\
 label.reserved.system.netmask=\u0417\u0430\u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u0441\u043a\u0430
 label.reset.VPN.connection=\u0412\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c VPN \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435
 label.resize.new.offering.id=New Offering
-label.resize.new.size=New Size(GB)
 label.resize.shrink.ok=Shrink OK
 label.resource.limits=\u041f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044b \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432
 label.resource.state=\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432
@@ -1014,7 +1013,6 @@ label.snapshot.limits=\u041f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044b \u0441\u043d\u0
 label.snapshot.name=\u0418\u043c\u044f \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0430
 label.snapshot.schedule=\u041d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u044f\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u043e\u0432
 label.snapshots=\u0421\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438
-label.snapshot.s=\u0421\u043d\u0438\u043c\u043e\u043a/\u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438
 label.snapshot=\u0421\u043d\u0438\u043c\u043e\u043a
 label.source.nat=Source NAT
 label.specify.IP.ranges=\u0423\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432
@@ -1025,8 +1023,6 @@ label.srx=SRX
 label.start.IP=\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 IP
 label.start.port=\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442
 label.start.reserved.system.IP=\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441
-label.start.vlan=\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 VLAN
-label.start.vxlan=\u041d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 VXLAN
 label.state=\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435
 label.static.nat.enabled=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 NAT \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d
 label.static.nat.to=\u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 NAT \u043a
@@ -1092,7 +1088,6 @@ label.theme.grey=\u0421\u0435\u0440\u0430\u044f \u0442\u0435\u043c\u0430
 label.theme.lightblue=\u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u0430\u044f \u0442\u0435\u043c\u0430
 label.thursday=\u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0433
 label.tier.details=\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Tier
-label.timeout.in.second = \u0412\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 (\u0441\u0435\u043a.)
 label.timeout=\u0412\u0440\u0435\u043c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f
 label.time=\u0412\u0440\u0435\u043c\u044f
 label.time.zone=\u0427\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u044f\u0441
@@ -1102,7 +1097,6 @@ label.total.cpu=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e CPU
 label.total.CPU=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e CPU
 label.total.hosts=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0443\u0437\u043b\u043e\u0432
 label.total.memory=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u0438
-label.total.of.ip=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e IP-\u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432
 label.total.of.vm=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0412\u041c
 label.total.storage=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449
 label.total.vms=\u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0412\u041c
@@ -1146,6 +1140,7 @@ label.view.secondary.ips=\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0434
 label.view=\u0412\u0438\u0434
 label.virtual.appliances=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430
 label.virtual.appliance=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e
+label.virtual.machines=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b
 label.virtual.network=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c
 label.virtual.routers=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440
 label.virtual.router=\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440
@@ -1205,6 +1200,8 @@ label.xenserver.traffic.label=\u041c\u0435\u0442\u043a\u0430 \u0442\u0440\u0430\
 label.yes=\u0414\u0430
 label.zone.details=\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u043e\u043d\u044b
 label.zone.id=ID \u0437\u043e\u043d\u044b
+label.zone.lower=\u0417\u043e\u043d\u0430
+label.zone.name=\u0418\u043c\u044f \u0437\u043e\u043d\u044b
 label.zone.step.1.title=\u0428\u0430\u0433 1\: <strong>\u0412\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435\u0442\u044c</strong>
 label.zone.step.2.title=Step 2\: <strong>\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0437\u043e\u043d\u0443</strong>
 label.zone.step.3.title=Step 3\: <strong>\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043d\u0434</strong>
@@ -1308,6 +1305,7 @@ message.add.load.balancer=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043
 message.add.load.balancer.under.ip=\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0431\u044b\u043b \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0432 IP\:
 message.add.network=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0437\u043e\u043d\u044b\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
 message.add.new.gateway.to.vpc=\u0423\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0448\u043b\u044e\u0437\u0430 \u0432 VPC
+message.add.pod.during.zone.creation=\u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0437\u043e\u043d\u0430 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u044b \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c. \u0421\u0442\u0435\u043d\u0434 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0443\u0437\u043b\u044b \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0448\u0430\u0433\u0435. \u0414\u043b\u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u043
 5\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0434\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432 IP \u0434\u043b\u044f \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0414\u0438\u0430\u043f\u0430\u0437\u043e\u043d \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u043d\u044b\u0445 IP \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u0437\u043e\u043d\u044b \u043e\u0431\u043b\u0430\u043a\u0430.
 message.add.pod=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0435\u043d\u0434 \u0434\u043b\u044f \u0437\u043e\u043d\u044b <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
 message.add.primary.storage=\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u043e\u043d\u044b <b><span id\="zone_name"></span></b>, \u0441\u0442\u0435\u043d\u0434\u0430 <b><span id\="pod_name"></span></b>
 message.add.primary=\u0423\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b\u0438\u0449\u0430
@@ -1385,7 +1383,6 @@ message.disable.vpn.access=\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u044
 message.disable.vpn=\u0412\u044b \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c VPN?
 message.download.ISO=\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 <a href\="\#">00000</a> \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437
 message.download.template=\u041d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 <a href\="\#">00000</a>\u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438
-message.download.volume.confirm=\u041f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u043e\u043c
 message.download.volume=\u041d\u0430\u0436\u043c\u0438\u0442\u0435 <a href\="\#">00000</a> \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0442\u043e\u043c\u0430
 message.edit.account=\u0420\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c (\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 "-1" \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u0430)
 message.edit.confirm=\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u0442\u0435, \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c "\u0421\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c".
@@ -1549,11 +1546,13 @@ state.Creating=\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f
 state.Declined=\u041e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u043e
 state.Destroyed=\u0423\u043d\u0438\u0447\u0442\u043e\u0436\u0435\u043d\u043e
 state.Disabled=\u0412\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e
+state.enabled=\u0412\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e
 state.Enabled=\u0412\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043e
 state.Error=\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430
 state.Expunging=\u0423\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d
 state.Migrating=\u041c\u0438\u0433\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439
 state.Pending=\u041e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f
+state.ready=\u0413\u043e\u0442\u043e\u0432
 state.Ready=\u0413\u043e\u0442\u043e\u0432
 state.Running=\u0417\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043e
 state.Starting=\u0417\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/445bc36e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
index 23a99be..a4af8f7 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
@@ -67,9 +67,7 @@ label.action.cancel.maintenance.mode=\u53d6\u6d88\u7ef4\u62a4\u6a21\u5f0f
 label.action.change.password=\u66f4\u6539\u5bc6\u7801
 label.action.change.service.processing=\u6b63\u5728\u66f4\u6539\u670d\u52a1...
 label.action.change.service=\u66f4\u6539\u670d\u52a1
-label.action.copy.ISO.processing=\u6b63\u5728\u590d\u5236 ISO...
 label.action.copy.ISO=\u590d\u5236 ISO
-label.action.copy.template.processing=\u6b63\u5728\u590d\u5236\u6a21\u677f...
 label.action.copy.template=\u590d\u5236\u6a21\u677f
 label.action.create.template.from.vm=\u57fa\u4e8e VM \u521b\u5efa\u6a21\u677f
 label.action.create.template.from.volume=\u57fa\u4e8e\u5377\u521b\u5efa\u6a21\u677f
@@ -256,6 +254,7 @@ label.add.acl.list=\u6dfb\u52a0 ACL \u5217\u8868
 label.add.ACL=\u6dfb\u52a0 ACL
 label.add.affinity.group=\u6dfb\u52a0\u65b0\u5173\u8054\u6027\u7ec4
 label.add.baremetal.dhcp.device=\u6dfb\u52a0\u88f8\u673a DHCP \u8bbe\u5907
+label.add.BigSwitchVns.device=\u6dfb\u52a0 BigSwitch Vns \u63a7\u5236\u5668
 label.add.BrocadeVcs.device=\u6dfb\u52a0 Brocade Vcs \u4ea4\u6362\u673a
 label.add.by.cidr=\u6309 CIDR \u6dfb\u52a0
 label.add.by.group=\u6309\u7ec4\u6dfb\u52a0
@@ -267,6 +266,7 @@ label.add.direct.iprange=\u6dfb\u52a0\u76f4\u63a5 IP \u8303\u56f4
 label.add.disk.offering=\u6dfb\u52a0\u78c1\u76d8\u65b9\u6848
 label.add.domain=\u6dfb\u52a0\u57df
 label.added.brocade.vcs.switch=\u5df2\u6dfb\u52a0\u65b0 Brocade Vcs \u4ea4\u6362\u673a
+label.added.new.bigswitch.vns.controller=\u5df2\u6dfb\u52a0\u65b0 BigSwitch VNS \u63a7\u5236\u5668
 label.added.nicira.nvp.controller=\u5df2\u6dfb\u52a0\u65b0 Nicira NVP \u63a7\u5236\u5668
 label.add.egress.rule=\u6dfb\u52a0\u51fa\u53e3\u89c4\u5219
 label.addes.new.f5=\u5df2\u6dfb\u52a0\u65b0 F5
@@ -401,6 +401,8 @@ label.baremetal.pxe.device=\u6dfb\u52a0\u88f8\u673a PXE \u8bbe\u5907
 label.baremetal.pxe.provider=\u88f8\u673a PXE \u63d0\u4f9b\u7a0b\u5e8f
 label.basic.mode=\u57fa\u672c\u6a21\u5f0f
 label.basic=\u57fa\u672c
+label.bigswitch.controller.address=BigSwitch Vns \u63a7\u5236\u5668\u5730\u5740
+label.bigswitch.vns.details=BigSwitch VNS \u8be6\u7ec6\u4fe1\u606f
 label.blade.id=\u5200\u7247\u5f0f\u670d\u52a1\u5668 ID
 label.blades=\u5200\u7247\u5f0f\u670d\u52a1\u5668
 label.bootable=\u53ef\u542f\u52a8
@@ -523,6 +525,7 @@ label.default.view=\u9ed8\u8ba4\u89c6\u56fe
 label.delete.acl.list=\u5220\u9664 ACL \u5217\u8868
 label.delete.affinity.group=\u5220\u9664\u5173\u8054\u6027\u7ec4
 label.delete.alerts=\u5220\u9664\u8b66\u62a5
+label.delete.BigSwitchVns=\u79fb\u9664 BigSwitch Vns \u63a7\u5236\u5668
 label.delete.BrocadeVcs=\u5220\u9664 Brocade Vcs \u4ea4\u6362\u673a
 label.delete.ciscoASA1000v=\u5220\u9664 CiscoASA1000v
 label.delete.ciscovnmc.resource=\u5220\u9664 CiscoVNMC \u8d44\u6e90
@@ -593,8 +596,8 @@ label.disk.total=\u78c1\u76d8\u603b\u91cf
 label.disk.volume=\u78c1\u76d8\u5377
 label.disk.write.bytes=\u78c1\u76d8\u5199\u5165(\u5b57\u8282)
 label.disk.write.io=\u78c1\u76d8\u5199\u5165(IO)
+label.display.name=\u663e\u793a\u540d\u79f0
 label.display.text=\u663e\u793a\u6587\u672c
-label.distributedrouter=\u5206\u5e03\u5f0f\u8def\u7531\u5668
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
 label.dns=DNS
@@ -646,8 +649,6 @@ label.endpoint.or.operation=\u7aef\u70b9\u6216\u64cd\u4f5c
 label.endpoint=\u7aef\u70b9
 label.end.port=\u7ed3\u675f\u7aef\u53e3
 label.end.reserved.system.IP=\u7ed3\u675f\u9884\u7559\u7cfb\u7edf IP
-label.end.vlan=\u7ed3\u675f Vlan
-label.end.vxlan=\u7ed3\u675f Vxlan
 label.enter.token=\u8f93\u5165\u4ee4\u724c
 label.error.code=\u9519\u8bef\u4ee3\u7801
 label.error=\u9519\u8bef
@@ -771,6 +772,7 @@ label.installWizard.title=\u60a8\u597d\uff0c\u6b22\u8fce\u4f7f\u7528 CloudStack&
 label.instance.limits=\u5b9e\u4f8b\u9650\u5236
 label.instance.name=\u5b9e\u4f8b\u540d\u79f0
 label.instance.port=\u5b9e\u4f8b\u7aef\u53e3
+label.instance.scaled.up=\u5df2\u6269\u5c55\u5b9e\u4f8b
 label.instances=\u5b9e\u4f8b
 label.instance=\u5b9e\u4f8b
 label.instanciate.template.associate.profile.blade=\u5c06\u6a21\u677f\u5b9e\u4f8b\u5316\u5e76\u5c06\u914d\u7f6e\u6587\u4ef6\u4e0e\u5200\u7247\u5f0f\u670d\u52a1\u5668\u5173\u8054
@@ -954,7 +956,6 @@ label.migrate.to.storage=\u8fc1\u79fb\u5230\u5b58\u50a8
 label.migrate.volume.to.primary.storage=\u5c06\u5377\u8fc1\u79fb\u5230\u5176\u4ed6\u4e3b\u5b58\u50a8
 label.minimum=\u6700\u5c0f\u503c
 label.min.instances=\u6700\u5c0f\u5b9e\u4f8b\u6570
-label.minute.past.hour=\u5206
 label.mode=\u6a21\u5f0f
 label.monday=\u661f\u671f\u4e00
 label.monthly=\u6bcf\u6708
@@ -1201,7 +1202,6 @@ label.reserved.system.netmask=\u9884\u7559\u7684\u7cfb\u7edf\u7f51\u7edc\u63a9\u
 label.resetVM=\u91cd\u7f6e VM
 label.reset.VPN.connection=\u91cd\u7f6e VPN \u8fde\u63a5
 label.resize.new.offering.id=\u65b0\u65b9\u6848
-label.resize.new.size=\u65b0\u5efa\u5927\u5c0f(GB)
 label.resize.shrink.ok=\u662f\u5426\u786e\u5b9e\u8981\u7f29\u5c0f\u5377\u5927\u5c0f
 label.resource.limit.exceeded=\u5df2\u8d85\u51fa\u8d44\u6e90\u9650\u5236
 label.resource.limits=\u8d44\u6e90\u9650\u5236
@@ -1299,7 +1299,6 @@ label.smb.username=SMB \u7528\u6237\u540d
 label.snapshot.limits=\u5feb\u7167\u9650\u5236
 label.snapshot.name=\u5feb\u7167\u540d\u79f0
 label.snapshot.schedule=\u8bbe\u7f6e\u91cd\u73b0\u5feb\u7167
-label.snapshot.s=\u5feb\u7167
 label.snapshots=\u5feb\u7167
 label.snapshot=\u5feb\u7167
 label.SNMP.community=SNMP \u793e\u533a
@@ -1319,8 +1318,6 @@ label.start.IP=\u8d77\u59cb IP
 label.start.lb.vm=\u542f\u52a8 LB VM
 label.start.port=\u8d77\u59cb\u7aef\u53e3
 label.start.reserved.system.IP=\u8d77\u59cb\u9884\u7559\u7cfb\u7edf IP
-label.start.vlan=\u542f\u52a8 Vlan
-label.start.vxlan=\u542f\u52a8 Vxlan
 label.state=\u72b6\u6001
 label.static.nat.enabled=\u5df2\u542f\u7528\u9759\u6001 NAT
 label.static.nat.to=\u9759\u6001 NAT \u76ee\u6807
@@ -1399,7 +1396,6 @@ label.threshold=\u9608\u503c
 label.thursday=\u661f\u671f\u56db
 label.tier.details=\u5c42\u8be6\u7ec6\u4fe1\u606f
 label.tier=\u5c42
-label.timeout.in.second = \u8d85\u65f6(\u79d2)
 label.timeout=\u8d85\u65f6
 label.time=\u65f6\u95f4
 label.time.zone=\u65f6\u533a
@@ -1409,7 +1405,6 @@ label.total.cpu=CPU \u603b\u91cf
 label.total.CPU=CPU \u603b\u91cf
 label.total.hosts=\u603b\u4e3b\u673a\u6570
 label.total.memory=\u5185\u5b58\u603b\u91cf
-label.total.of.ip=\u603b IP \u5730\u5740\u6570
 label.total.of.vm=\u603b VM \u6570
 label.total.storage=\u5b58\u50a8\u603b\u91cf
 label.total.virtual.routers=\u865a\u62df\u8def\u7531\u5668\u603b\u6570
@@ -1474,6 +1469,7 @@ label.view=\u67e5\u770b
 label.virtual.appliance.details=\u865a\u62df\u8bbe\u5907\u8be6\u7ec6\u4fe1\u606f
 label.virtual.appliances=\u865a\u62df\u8bbe\u5907
 label.virtual.appliance=\u865a\u62df\u8bbe\u5907
+label.virtual.machines=\u865a\u62df\u673a
 label.virtual.networking=\u865a\u62df\u7f51\u7edc\u8fde\u63a5
 label.virtual.network=\u865a\u62df\u7f51\u7edc
 label.virtual.routers.group.account=\u865a\u62df\u8def\u7531\u5668(\u6309\u5e10\u6237\u5206\u7ec4)
@@ -1565,6 +1561,7 @@ label.zone.dedicated=\u8d44\u6e90\u57df\u5df2\u4e13\u7528
 label.zone.details=\u8d44\u6e90\u57df\u8be6\u7ec6\u4fe1\u606f
 label.zone.id=\u8d44\u6e90\u57df ID
 label.zone.lower=\u8d44\u6e90\u57df
+label.zone.name=\u8d44\u6e90\u57df\u540d\u79f0
 label.zone.step.1.title=\u6b65\u9aa4 1\: <strong>\u9009\u62e9\u4e00\u4e2a\u7f51\u7edc</strong>
 label.zone.step.2.title=\u6b65\u9aa4 2\: <strong>\u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u8d44\u6e90\u57df</strong>
 label.zone.step.3.title=\u6b65\u9aa4 3\: <strong>\u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u63d0\u4f9b\u70b9</strong>
@@ -1670,6 +1667,7 @@ message.add.load.balancer=\u5411\u8d44\u6e90\u57df\u4e2d\u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a
 message.add.load.balancer.under.ip=\u5df2\u5728\u4ee5\u4e0b IP \u4e0b\u6dfb\u52a0\u8d1f\u8f7d\u5e73\u8861\u5668\u89c4\u5219\:
 message.add.network=\u4e3a\u8d44\u6e90\u57df <b><span id\="zone_name"></span></b> \u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u65b0\u7f51\u7edc
 message.add.new.gateway.to.vpc=\u8bf7\u6307\u5b9a\u5c06\u65b0\u7f51\u5173\u6dfb\u52a0\u5230\u6b64 VPC \u6240\u9700\u7684\u4fe1\u606f\u3002
+message.add.pod.during.zone.creation=\u6bcf\u4e2a\u533a\u57df\u4e2d\u5fc5\u987b\u5305\u542b\u4e00\u4e2a\u6216\u591a\u4e2a\u63d0\u4f9b\u70b9\uff0c\u73b0\u5728\u6211\u4eec\u5c06\u6dfb\u52a0\u7b2c\u4e00\u4e2a\u63d0\u4f9b\u70b9\u3002\u63d0\u4f9b\u70b9\u4e2d\u5305\u542b\u4e3b\u673a\u548c\u4e3b\u5b58\u50a8\u670d\u52a1\u5668\uff0c\u60a8\u5c06\u5728\u968f\u540e\u7684\u67d0\u4e2a\u6b65\u9aa4\u4e2d\u6dfb\u52a0\u8fd9\u4e9b\u4e3b\u673a\u548c\u670d\u52a1\u5668\u3002\u9996\u5148\uff0c\u8bf7\u4e3a CloudStack \u7684\u5185\u90e8\u7ba1\u7406\u901a\u4fe1\u914d\u7f6e\u4e00\u4e2a\u9884\u7559 IP \u5730\u5740\u8303\u56f4\u3002\u9884\u7559\u7684 IP \u8303\u56f4\u5bf9\u4e91\u4e2d\u7684\u6bcf\u4e2a\u533a\u57df\u6765\u8bf4\u5fc5\u987b\u552f\u4e00\u3002
 message.add.pod=\u4e3a\u8d44\u6e90\u57df <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b> \u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u65b0\u63d0\u4f9b\u70b9
 message.add.primary.storage=\u4e3a\u8d44\u6e90\u57df <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>\u3001\u63d0\u4f9b\u70b9 <b><span id\="pod_name"></span></b> \u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u65b0\u4e3b\u5b58\u50a8
 message.add.primary=\u8bf7\u6307\u5b9a\u4ee5\u4e0b\u53c2\u6570\u4ee5\u6dfb\u52a0\u4e00\u4e2a\u65b0\u4e3b\u5b58\u50a8
@@ -1810,7 +1808,6 @@ message.disabling.vpc.offering=\u6b63\u5728\u7981\u7528 VPC \u65b9\u6848
 message.disallowed.characters=\u7981\u7528\u5b57\u7b26\: <,>
 message.download.ISO=\u8bf7\u5355\u51fb <a href\="\#">00000</a> \u4e0b\u8f7d ISO
 message.download.template=\u8bf7\u5355\u51fb <a href\="\#">00000</a> \u4e0b\u8f7d\u6a21\u677f
-message.download.volume.confirm=\u8bf7\u786e\u8ba4\u60a8\u786e\u5b9e\u8981\u4e0b\u8f7d\u6b64\u5377
 message.download.volume=\u8bf7\u5355\u51fb <a href\="\#">00000</a> \u4e0b\u8f7d\u5377
 message.edit.account=\u7f16\u8f91(\u201c-1\u201d\u8868\u793a\u5bf9\u8981\u521b\u5efa\u7684\u8d44\u6e90\u6570\u91cf\u6ca1\u6709\u4efb\u4f55\u9650\u5236)
 message.edit.confirm=\u8bf7\u5148\u786e\u8ba4\u60a8\u6240\u505a\u7684\u66f4\u6539\uff0c\u7136\u540e\u5355\u51fb\u201c\u4fdd\u5b58\u201d\u3002
@@ -2027,11 +2024,13 @@ state.Declined=\u5df2\u62d2\u7edd
 state.Destroyed=\u5df2\u9500\u6bc1
 state.detached=\u5df2\u53d6\u6d88\u9644\u52a0
 state.Disabled=\u5df2\u7981\u7528
+state.enabled=\u5df2\u542f\u7528
 state.Enabled=\u5df2\u542f\u7528
 state.Error=\u9519\u8bef
 state.Expunging=\u6b63\u5728\u5220\u9664
 state.Migrating=\u6b63\u5728\u8fc1\u79fb
 state.Pending=\u5f85\u5b9a
+state.ready=\u5df2\u5c31\u7eea
 state.Ready=\u5df2\u5c31\u7eea
 state.Running=\u6b63\u5728\u8fd0\u884c
 state.Starting=\u6b63\u5728\u542f\u52a8


Mime
View raw message