cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r917396 - in /websites/staging/cloudstack/trunk/content: ./ users.html
Date Fri, 25 Jul 2014 16:52:34 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jul 25 16:52:33 2014
New Revision: 917396

Log:
Staging update by buildbot for cloudstack

Modified:
    websites/staging/cloudstack/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/cloudstack/trunk/content/users.html

Propchange: websites/staging/cloudstack/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 25 16:52:33 2014
@@ -1 +1 @@
-1613405
+1613471

Modified: websites/staging/cloudstack/trunk/content/users.html
==============================================================================
--- websites/staging/cloudstack/trunk/content/users.html (original)
+++ websites/staging/cloudstack/trunk/content/users.html Fri Jul 25 16:52:33 2014
@@ -179,7 +179,7 @@
 <li>Centracon</li>
 <li>CentralWay</li>
 <li>China Telecom</li>
-<li>Citrix</li>
+<li>Citrix Systems</li>
 <li>Clavis IT</li>
 <li>Cloud3</li>
 <li>CloudCentral</li>
@@ -198,7 +198,7 @@
 <li>Convergence Group</li>
 <li>CumuLogic, Inc</li>
 <li>Datacentrix</li>
-<li>DataPipe</li>
+<li>Datapipe</li>
 <li>DBR360</li>
 <li>Dell</li>
 <li>Digital China Advanced Systems</li>
@@ -288,7 +288,7 @@
 <li>Slovak Telekom</li>
 <li>SoftLayer</li>
 <li>SoftwareONE</li>
-<li>SolidFire Storage</li>
+<li>SolidFire</li>
 <li>SSI</li>
 <li>StackIQ</li>
 <li>Stratosec</li>Mime
View raw message