cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From milam...@apache.org
Subject [2/3] Update L10N resource files on master branch (with 4.4 translation strings)
Date Thu, 12 Jun 2014 07:03:59 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/8b85bf9c/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
index 5dace30..89ef828 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
@@ -18,6 +18,7 @@
 changed.item.properties=Item eigenschappen gewijzigd
 confirm.enable.s3=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor S3-aangestuurde Secundaire Opslag te activeren
 confirm.enable.swift=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor Swift te activeren
+error.could.not.change.your.password.because.ldap.is.enabled=Fout. Kan wachtwoord niet wijzigen omdat LDAP is uitgeschakeld.
 error.could.not.enable.zone=Kon zone niet activeren
 error.installWizard.message=Er ging iets mis; je kunt teruggaan om de eventuele fouten te herstellen
 error.invalid.username.password=Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord
@@ -48,11 +49,14 @@ label.accept.project.invitation=Accepteer project uitnodiging
 label.account=Account
 label.account.and.security.group=Account, Security group
 label.account.id=Account ID
+label.account.lower=account
 label.account.name=Account Naam
 label.accounts=Accounts
 label.account.specific=Account-specifiek
+label.acl=ACL
 label.acquire.new.ip=Bemachtig nieuw IP
 label.acquire.new.secondary.ip=Verkrijg nieuw secundair IP
+label.action=Actie
 label.action.attach.disk.processing=Schijf wordt toegevoegd....
 label.action.attach.disk=Schijf toevoegen
 label.action.attach.iso=ISO toevoegen
@@ -248,6 +252,7 @@ label.add.account.to.project=Voeg account aan project toe
 label.add.account=Voeg Account toe
 label.add.ACL=Voeg ACL toe
 label.add.affinity.group=Nieuwe affinity groep toevoegen
+label.add.baremetal.dhcp.device=Voeg Baremetal DHCP Apparaat toe
 label.add.BigSwitchVns.device=Voeg BigSwitch Vns Controller toe
 label.add.by.cidr=Voeg toe door middel van CIDR
 label.add.by.group=Voeg toe door middel van Groep
@@ -257,9 +262,13 @@ label.add.compute.offering=Voeg Compute aanbieding toe
 label.add.direct.iprange=Voeg Direct IP Range toe
 label.add.disk.offering=Voeg Schijf Aanbieding toe
 label.add.domain=Voeg Domein toe
+label.added.new.bigswitch.vns.controller=Nieuwe BigSwitch VNS Controller toegevoegd
+label.added.nicira.nvp.controller=Nieuwe Nicira NVP Controller toegevoegd
 label.add.egress.rule=Voeg uitgaande regel toe
+label.addes.new.f5=Nieuwe F5 toegevoegd
 label.add.F5.device=Voeg F5 apparaat toe
 label.add.firewall=Voeg firewall regel toe
+label.add.gslb=GSLB Toevoegen
 label.add.guest.network=Gast netwerk toevoegen
 label.add.host=Host toevoegen
 label.adding.cluster=Bezig met toevoegen van Cluster
@@ -272,6 +281,7 @@ label.adding=Toevoegen
 label.adding.user=Bezig met toevoegen van Gebruiker
 label.adding.zone=Bezig met toevoegen van Zone
 label.add.ip.range=Voeg IP range toe
+label.add.isolated.network=Geisoleerd Netwerk Toevoegen
 label.additional.networks=Additioneele Netwerken
 label.add.load.balancer=Voeg Load Balancer toe
 label.add.more=Voeg meer toe
@@ -286,10 +296,13 @@ label.add.new.NetScaler=Voeg nieuwe Netscaler toe
 label.add.new.PA=Nieuwe Palo Alto toevoegen
 label.add.new.SRX=Voeg nieuwe SRX toe
 label.add.new.tier=Voeg nieuwe Tier toe
+label.add.nfs.secondary.staging.store=Secundaire Staging Opslag toevoegen
 label.add.NiciraNvp.device=Voeg NVP Controller toe
+label.add.OpenDaylight.device=OpenDaylight Controller toevoegen
 label.add.PA.device=Nieuw Palo Alto apparaat toevoegen
 label.add.physical.network=Voeg fysiek netwerk toe
 label.add.pod=Voeg Pod toe
+label.add.portable.ip.range=Porteerbare IP Range toevoegen
 label.add.port.forwarding.rule=Voeg port forwarding regel toe
 label.add.primary.storage=Voeg Primaire Opslag toe
 label.add.region=Voeg Regio toe
@@ -305,14 +318,19 @@ label.add.static.route=Statische route toevoegen
 label.add.system.service.offering=Systeem Service Aanbieding toevoegen
 label.add.template=Template toevoegen
 label.add.to.group=Toevoegen aan groep
+label.add.ucs.manager=UCS Manager toevoegen
 label.add.user=Gebruiker toevoegen
 label.add.vlan=VLAN toevoegen
 label.add.vms.to.lb=Voeg VM(s) toe aan load balancer regel
 label.add.vms=VMs toevoegen
 label.add.VM.to.tier=Voeg VM toe aan tier
 label.add.vm=VM toevoegen
+label.add.vmware.datacenter=VMware datacenter toevoegen
+label.add.vnmc.device=VNMC apparaat toevoegen
+label.add.vnmc.provider=VNMC provider toevoegen
 label.add=Voeg toe
 label.add.volume=Volume toevoegen
+label.add.vpc.offering=VPC Aanbieding toevoegen
 label.add.vpc=VPC toevoegen
 label.add.vpn.customer.gateway=VPN Customer Gateway toevoegen
 label.add.VPN.gateway=VPN Gateway toevoegen
@@ -334,6 +352,7 @@ label.alert=Alarm
 label.algorithm=Algoritme
 label.allocated=Gebruikt
 label.allocation.state=Verbruik Staat
+label.allow=Toestaan
 label.anti.affinity=Anti-affinity
 label.anti.affinity.group=Anti-affinity Groep
 label.anti.affinity.groups=Anti-affinity Groepen
@@ -342,26 +361,40 @@ label.apply=Uitvoeren
 label.app.name=CloudStack
 label.archive.alerts=Archiveer waarschuwingen
 label.archive.events=Archiveer evenementen
+label.assign.instance.another=Wijs instantie toe aan een andere Account
 label.assign=Toevoegen
 label.assign.to.load.balancer=Voeg instantie toe aan load balancer
 label.associated.network=Bijbehorend Netwerk
 label.associated.network.id=Bijbehorend Netwerk ID
+label.associated.profile=Bijbehorend Profiel
+label.associate.public.ip=Associeers Publiek IP
 label.attached.iso=Gekoppelde ISO
 label.author.email=Auteur e-mail
 label.author.name=Auteur naam
+label.autoscale=Automatisch Schalen
 label.availability=Beschikbaarheid
 label.availability.zone=Beschikbaarheids-zone
 label.available=Beschikbaar
 label.available.public.ips=Beschikbare Publieke IP adressen
 label.back=Terug
 label.bandwidth=Bandbreedte
+label.baremetal.dhcp.devices=Baremetal DHCP Apparten 
+label.baremetal.dhcp.provider=Baremetal DHCP Provider
+label.baremetal.pxe.devices=Baremetal DHCP Apparaten
+label.baremetal.pxe.device=Voeg Baremetal PXE Apparaat toe
+label.baremetal.pxe.provider=Baremetal PXE Provider
 label.basic=Basis
 label.basic.mode=Basis Modus
 label.bigswitch.controller.address=BigSwitch Vns Controller Adres
+label.bigswitch.vns.details=BigSwitch VNS details
+label.blade.id=Blade ID
+label.blades=Blades
 label.bootable=Bootable
 label.broadcast.domain.range=Broadcast domain range
 label.broadcast.domain.type=Broadcast Domain Type
 label.broadcast.uri=Broadcast URI
+label.broadcasturi=broadcasturi
+label.broadcat.uri=broadcast URI
 label.by.account=Op Account
 label.by.alert.type=Op alarm type
 label.by.availability=Op Beschikbaarheid
@@ -381,18 +414,25 @@ label.by.traffic.type=Op Verkeerstype
 label.by.type.id=Op Type ID
 label.by.type=Op Type
 label.by.zone=Op Zone
+label.cache.mode=Schrijf cache Type
 label.cancel=Annuleer
 label.capacity=Capaciteit
 label.certificate=Certificaat
+label.change.affinity=Wijzig Affinity
 label.change.service.offering=Wijzig service aanbieding
 label.change.value=Wijzig waarde
 label.character=Karakter
+label.chassis=Chassis
 label.checksum=MD5 checksum
 label.cidr.account=CIDRN of Account/Security Group
 label.cidr=CIDR
 label.cidr.list=Bron CIDR
 label.CIDR.list=CIDR lijst
 label.CIDR.of.destination.network=CIDR van bestemmingsnetwerk
+label.cisco.nexus1000v.ip.address=Nexus 1000v IP Adres
+label.cisco.nexus1000v.password=Nexus 1000v Wachtwoord
+label.cisco.nexus1000v.username=Nexus 1000v Gebruikersnaam
+label.ciscovnmc.resource.details=CiscoVNMC resource details
 label.clean.up=Opschonen
 label.clear.list=Schoon lijst op
 label.close=Sluiten
@@ -419,6 +459,7 @@ label.confirm.password=Bevestig wachtwoord
 label.congratulations=Gefeliciteerd\!
 label.conserve.mode=Conserveer modus
 label.console.proxy=Console proxy
+label.console.proxy.vm=Console Proxy VM
 label.continue.basic.install=Ga door met basis installatie
 label.continue=Ga door
 label.corrections.saved=Correcties opgeslagen
@@ -431,11 +472,13 @@ label.cpu.mhz=CPU (in MHz)
 label.cpu.utilized=CPU Verbruik
 label.created=Aangemaakt
 label.created.by.system=Aangemaakt door systeem
+label.create.nfs.secondary.staging.storage=Creeer NFS staging secudaire opslag
 label.create.nfs.secondary.staging.store=Creeer NFS staging secudaire opslag
 label.create.project=Nieuw project
 label.create.template=Nieuwe template
 label.create.VPN.connection=Nieuwe VPN connectie
 label.cross.zones=Over Zones
+label.custom=Aangepast
 label.custom.disk.iops=Aangepaste IOPS
 label.custom.disk.size=Vrije schijf grootte
 label.daily=Dagelijkse
@@ -443,23 +486,38 @@ label.data.disk.offering=Data Schijf Aanbieding
 label.date=Datum
 label.day.of.month=Dag van de Maand
 label.day.of.week=Dag van de Week
+label.dc.name=DC Naam
 label.dead.peer.detection=Dead Peer detectie
 label.decline.invitation=Sla uitnodiging af
-label.dedicated=Dedicated
+label.dedicate.cluster=Cluster toewijden
+label.dedicated=Toegewijd
+label.dedicated.vlan.vni.ranges=Toegewijde VLAN/VNI Ranges
+label.dedicate.host=Host Toewijden
+label.dedicate.pod=Pod toewijden
+label.dedicate=Toewijden
+label.dedicate.vlan.vni.range=Toegewijde VLAN/VNI Range
+label.dedicate.zone=Zone toewijden
+label.default.egress.policy=Standaard Uitgaande policy
 label.default=Standaard
 label.default.use=Standaard Gebruik
 label.default.view=Standaard Weergave
 label.delete.affinity.group=Verwijder Affinity Groep
 label.delete.alerts=Verwijder waarschuwingen
 label.delete.BigSwitchVns=Verwijder BigSwitch Vns Controller
+label.delete.ciscovnmc.resource=CiscoVNMC resource verwijderen
 label.delete.events=Verwijder gebeurtenissen
 label.delete.F5=Verwijder F5
 label.delete.gateway=Verwijder gateway
 label.delete.NetScaler=Verwijder NetScaler
 label.delete.NiciraNvp=Verwijder Nvp Controller
+label.delete.OpenDaylight.device=OpenDaylight Controller verwijderen
 label.delete.PA=Verwijder Palo Alto
+label.delete.portable.ip.range=Porteerbare IP Range verwijderen
+label.delete.profile=Profiel Verwijderen
 label.delete.project=Verwijder project
+label.delete.secondary.staging.store=Secundaire Staging Opslag verwijderen
 label.delete.SRX=Verwijder SRX
+label.delete.ucs.manager=Verwijder UCS Manager
 label.delete=Verwijder
 label.delete.VPN.connection=Verwijder VPN connectie
 label.delete.VPN.customer.gateway=Verwijder VPN Customer Gateway
@@ -467,12 +525,14 @@ label.delete.VPN.gateway=Verwijder VPN Gateway
 label.delete.vpn.user=Verwijder VPN gebruiker
 label.deleting.failed=Verwijderen Mislukt
 label.deleting.processing=Verwijderen....
+label.deny=Weigeren
 label.deployment.planner=Deployment planner
 label.description=Beschrijving
 label.destination.physical.network.id=Bestemming fysiek netwerk ID
 label.destination.zone=Bestemmingszone
 label.destroy.router=Verwijder router
 label.destroy=Verwijder
+label.destroy.vm.graceperiod=Respijt periode verwijderde VM
 label.detaching.disk=Ontkoppelen Schijf
 label.details=Details
 label.device.id=Apparaat ID
@@ -480,10 +540,16 @@ label.devices=Apparaten
 label.dhcp=DHCP
 label.DHCP.server.type=DHCP Server Type
 label.direct.ips=Shared Netwerk IPs
+label.disable.autoscale=Autoscale uitschakelen
 label.disabled=Uitgeschakeld
+label.disable.network.offering=Netwerk Aanbieding Uitschakelen
 label.disable.provider=Provider uitschakelen
+label.disable.vnmc.provider=VNMC provider uitschakelen
+label.disable.vpc.offering=VPC aanbieding uitschakelen
 label.disable.vpn=VPN uitschakelen
 label.disabling.vpn.access=Uitschakelen van VPN Toegang
+label.disassociate.profile.blade=Ontkoppel Profiel van Blade
+label.disbale.vnmc.device=VNMC apparaat uitschakelen
 label.disk.allocated=Schijfruimte gealloceerd
 label.disk.bytes.read.rate=Lees Snelheid Schijf (BPS)
 label.disk.bytes.write.rate=Schrijf Snelheid Schijf (BPS)
@@ -503,6 +569,7 @@ label.disk.write.bytes=Schijf Schrijven (Bytes)
 label.disk.write.io=Schijf Schrijven (IO)
 label.display.name=Weergavenaam
 label.display.text=Weergavetekst
+label.distributedrouter=Gedistribueerde Router
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
 label.dns=DNS
@@ -510,6 +577,7 @@ label.DNS.domain.for.guest.networks=DNS domein voor Gast Netwerken
 label.domain.admin=Domein Beheerder
 label.domain=Domein
 label.domain.id=Domein ID
+label.domain.lower=domein
 label.domain.name=Domeinnaam
 label.domain.router=Domein router
 label.domain.suffix=DNS domein achtervoegsel (v.b., xyz.com)
@@ -517,10 +585,12 @@ label.done=Klaar
 label.double.quotes.are.not.allowed=Aanhalingstekens zijn hier niet toegestaan
 label.download.progress=Download Voortgang
 label.drag.new.position=Sleep naar nieuwe positie
+label.dynamically.scalable=Dynamisch Schaalbaar
 label.edit.affinity.group=Wijzig Affinity Groep
 label.edit.lb.rule=Wijzig LB regel
 label.edit.network.details=Wijzig netwerk details
 label.edit.project.details=Wijzig project details
+label.edit.region=Wijzig Regio
 label.edit.tags=Wijzig tags
 label.edit.traffic.type=Wijzig traffic type
 label.edit.vpc=Wijzig VPC
@@ -532,9 +602,15 @@ label.elastic=Elastisch
 label.elastic.IP=Elastisch IP
 label.elastic.LB=Elastisch LB
 label.email=Email
+label.email.lower=email
+label.enable.autoscale=Autoscale inschakelen
+label.enable.network.offering=Netwerk Aanbieding Inschakelen
 label.enable.provider=Provider inschakelen
 label.enable.s3=S3-gebaseerde Secondary Storage inschakelen
 label.enable.swift=Swift inschakelen
+label.enable.vnmc.device=VNMC appraat inschakelen
+label.enable.vnmc.provider=VNMC provider inschakelen
+label.enable.vpc.offering=VPC aanbieding inschakelen
 label.enable.vpn=VPN inschakelen
 label.enabling.vpn.access=VPN toegang inschakelen
 label.enabling.vpn=VPN inschakelen
@@ -556,12 +632,14 @@ label.esx.host=ESX/ESXi Host
 label.example=Voorbeeld
 label.expunge=Ruim op
 label.external.link=Externe link
+label.f5.details=F5 details
 label.f5=F5
 label.failed=Mislukt
 label.featured=Voorgesteld
 label.fetch.latest=Haal laatste op
 label.filterBy=Filter per
 label.firewall=Firewall
+label.firstname.lower=voornaam
 label.first.name=Voornaam
 label.format=Formaat
 label.friday=Vrijdag
@@ -575,8 +653,25 @@ label.go.step.2=Ga naar Stap 2
 label.go.step.3=Ga naar Stap 3
 label.go.step.4=Ga naar Stap 4
 label.go.step.5=Ga naar Stap 5
+label.gpu=CPU
+label.group.by.account=groepeer per account
+label.group.by.cluster=groepeer per cluster
+label.group.by.pod=groepeer per pod
+label.group.by.zone=groepeer per zone
 label.group=Groep
 label.group.optional=Groep (Optioneel)
+label.gslb.assigned.lb.more=Wijs meer load balancing toe
+label.gslb.assigned.lb=toegewezen load balancing
+label.gslb.delete=GSLB verwijderen
+label.gslb.details=GSLB details
+label.gslb.domain.name=GSLB Domein Naam
+label.gslb.lb.details=load balancing details
+label.gslb.lb.remove=verwijder load balancing van deze GSLB
+label.gslb.lb.rule=load balancing regel
+label.gslb.service=GSLB service
+label.gslb.service.private.ip=GSLB service Private IP
+label.gslb.service.public.ip=GSLB service Publiek IP
+label.gslb.servicetype=Service Type
 label.guest.cidr=Gast CIDR
 label.guest.end.ip=Gast eind IP
 label.guest=Gast
@@ -584,11 +679,15 @@ label.guest.gateway=Gast Gateway
 label.guest.ip=Gast IP Adres
 label.guest.ip.range=Gast IP range
 label.guest.netmask=Gast Netmask
+label.guest.network.details=Gast netwerk details
 label.guest.networks=Gast netwerken
 label.guest.start.ip=Gast start IP
 label.guest.traffic=Gast verkeer
+label.guest.traffic.vswitch.name=vSwitch Gast Verkeer Naam
+label.guest.traffic.vswitch.type=vSwitch Gast Verkeer Type
 label.guest.type=Gast Type
 label.ha.enabled=HA ingeschakeld
+label.health.check=Health Check
 label.help=Help
 label.hide.ingress.rule=Verberg Inkomende Regel
 label.hints=Tips
@@ -606,6 +705,7 @@ label.hypervisors=Hypervisors
 label.hypervisor.snapshot.reserve=Hypervisor Snapshot Reserve
 label.hypervisor.type=Hypervisor Type
 label.hypervisor.version=Hypervisor versie
+label.hyperv.traffic.label=HyperV verkeerslabel
 label.id=ID
 label.IKE.DH=IKE DH
 label.IKE.encryption=IKE Encryptie
@@ -634,7 +734,9 @@ label.installWizard.title=Hallo en welkom bij CloudStack&\#8482
 label.instance=Instantie
 label.instance.limits=Instantie Limieten
 label.instance.name=Instantie Naam
+label.instance.scaled.up=Instantie Omhoog Geschaald
 label.instances=Instanties
+label.instanciate.template.associate.profile.blade=Initieer Template en verbind Profiel met Blade
 label.internal.dns.1=Interne DNS 1
 label.internal.dns.2=Interne DNS 2
 label.internal.name=Interne naam
@@ -656,6 +758,18 @@ label.ip.range=IP Range
 label.ip.ranges=IP Ranges
 label.IPsec.preshared.key=IPsec Preshared-Key
 label.ips=IPs
+label.ipv4.cidr=IPv4 CIDR
+label.ipv4.end.ip=IPv4 Eind IP
+label.ipv4.gateway=IPv4 Gateway
+label.ipv4.netmask=IPv4 Netmask
+label.ipv4.start.ip=IPv4 Begin IP
+label.ipv6.address=IPv6 IP Address
+label.ipv6.CIDR=IPv6 CIDR
+label.ipv6.dns1=IPv6 DNS1
+label.ipv6.dns2=IPv6 DNS2
+label.ipv6.end.ip=IPv6 Eind IP
+label.ipv6.gateway=IPv6 Gateway
+label.ipv6.start.ip=IPv6 Begin IP
 label.iscsi=iSCSI
 label.is.default=Is Standaard
 label.iso.boot=ISO Boot
@@ -690,6 +804,7 @@ label.lang.russian=Russisch
 label.lang.spanish=Spaans
 label.last.disconnected=Laatse keer niet verbonden
 label.last.name=Achternaam
+label.lastname.lower=achternaam
 label.latest.events=Laatste gebeurtenissen
 label.launch=Lanceer
 label.launch.vm=Lanceer VM
@@ -712,6 +827,7 @@ label.login=Login
 label.logout=Log uit
 label.lun=LUN
 label.LUN.number=LUN \#
+label.lxc.traffic.label=LXC verkeerslabel
 label.make.project.owner=Maak account project eigenaar
 label.manage=Beheer
 label.management=Beheer
@@ -720,6 +836,7 @@ label.manage.resources=Beheer Resources
 label.max.cpus=Max. CPU cores
 label.max.guest.limit=Max. Instanties
 label.maximum=Maximaal
+label.max.instances=Max Instances
 label.max.memory=Max. geheugen (MiB)
 label.max.networks=Max. netwerken
 label.max.primary.storage=Max. primare opslag (GiB)
@@ -777,15 +894,18 @@ label.menu.templates=Templates
 label.menu.virtual.appliances=Virtueele Appliances
 label.menu.virtual.resources=Virtuele Resources
 label.menu.volumes=Volumes
+label.menu.vpc.offerings=VPC Aanbiedingen
 label.migrate.instance.to.host=Migreer instantie naar andere host
 label.migrate.instance.to=Migreer instantie naar
 label.migrate.instance.to.ps=Migreer instantie naar andere primaire opslag
+label.migrate.lb.vm=Migreer LB VM
 label.migrate.router.to=Migreer Router naar
 label.migrate.systemvm.to=Migreer Systeem VM naar
 label.migrate.to.host=Migreer naar host
 label.migrate.to.storage=Migreer naar opslag
 label.migrate.volume=Migreer volume naar andere primaire opslag
 label.minimum=Minimum
+label.min.instances=Min Instances
 label.minute.past.hour=Minuten na het uur
 label.mode=Modus
 label.monday=Maandag
@@ -798,14 +918,18 @@ label.move.up.row=Verplaats \u00e9\u00e9n regel naar boven
 label.my.account=Mijn Account
 label.my.network=Mijn netwerk
 label.my.templates=Mijn templates
+label.name.lower=naam
 label.name=Naam
 label.name.optional=Naam (Optioneel)
 label.nat.port.range=NAT Poort Range
 label.netmask=Netmask
+label.netscaler.details=NetScaler details
 label.netScaler=NetScaler
 label.network.ACL=Netwerk ACL
 label.network.ACLs=Netwerk ACLs
 label.network.ACL.total=Netwerk ACL Totaal
+label.network.addVM=Voeg netwerk toe aan VM
+label.network.cidr=Network CIDR
 label.network.desc=Netwerk  Beschr.
 label.network.device=Netwerk Apparaat
 label.network.device.type=Netwerk Apparaat Type
@@ -840,12 +964,14 @@ label.nfs.storage=NFS Opslag
 label.nic.adapter.type=NIC adapter type
 label.nicira.controller.address=Controller Adres
 label.nicira.l3gatewayserviceuuid=L3 Gateway Service Uuid
+label.nicira.nvp.details=Nicira NVP details
 label.nicira.transportzoneuuid=Transport Zone Uuid
 label.nics=NICs
 label.no.actions=Geen Beschikbare Acties
 label.no.alerts=Geen Recente Waarschuwingen
 label.no.data=Geen data om weer te geven
 label.no.errors=Geen Recente Fouten
+label.no.grouping=(Geen groepering)
 label.no.isos=Geen beschikbare ISOs
 label.no.items=Geen Beschikbare Items
 label.no=Nee
@@ -855,6 +981,7 @@ label.not.found=Niet gevonden
 label.no.thanks=Nee bedankt
 label.notifications=Notificaties
 label.number.of.clusters=Aantal Clusters
+label.number.of.cpu.sockets=Het aantal CPU sockets
 label.number.of.hosts=Aantal Hosts
 label.number.of.pods=Aantal Pods
 label.number.of.system.vms=Aantal Systeem VMs
@@ -865,21 +992,33 @@ label.numretries=Keren opnieuw geprorbeerd
 label.ocfs2=OCFS2
 label.offer.ha=HA aanbieden
 label.ok=OK
+label.opendaylight.controllerdetail=OpenDaylight Controller Details
+label.opendaylight.controller=OpenDaylight Controller
+label.opendaylight.controllers=OpenDaylight Controllers
+label.openDaylight=OpenDaylight
 label.optional=Optioneel
 label.order=Volgorde
 label.os.preference=OS Voorkeur
 label.os.type=OS Type
+label.override.guest.traffic=Overschrijf Gast Verkeer
+label.override.public.traffic=Overschrijf Publiek Verkeer
+label.ovm.traffic.label=OVM verkeerslabel
+label.ovs=OVS
 label.owned.public.ips=Publieke IP Adressen in beheer
 label.owner.account=Account Eigenaar
 label.owner.domain=Domein Eigenaar
+label.palo.alto.details=Palo Alto details
 label.PA.log.profile=Palo Alto Log Profiel
 label.PA=Palo Alto
 label.parent.domain=Bovenliggend Domein
 label.password.enabled=Wachtwoord Ingeschakeld
+label.password.lower=wachtwoord
+label.password.reset.confirm=Het wachtwoord is gereset naar
 label.password=Wachtwoord
 label.path=Pad
 label.PA.threat.profile=Palo Alto Threat Profiel
 label.perfect.forward.secrecy=Perfect Forward Secrecy
+label.persistent=Persistent
 label.physical.network=Fysiek Netwerk
 label.physical.network.ID=Fysiek netwerk ID
 label.PING.CIFS.password=PING CIFS wachtwoord
@@ -891,9 +1030,14 @@ label.please.specify.netscaler.info=Geef hier informatie van de Netscaler op
 label.please.wait=Een ogenblik geduld a.u.b.
 label.plugin.details=Plugin details
 label.plugins=Plugins
+label.pod.dedicated=Pod toegewijd
 label.pod.name=Pod Naam
 label.pod=Pod
 label.pods=Pods
+label.polling.interval.sec=Polling Interval (in sec)
+label.portable.ip.range.details=Porteerbare IP Range details
+label.portable.ip.ranges=Porteerbare IP Ranges
+label.portable.ips=Porteerbare IPs
 label.port.forwarding.policies=Port forwarding policies
 label.port.forwarding=Port Forwarding
 label.port=Poort
@@ -916,6 +1060,7 @@ label.privatekey=PKCS\#8 Private Key
 label.private.network=Priv\u00e9 Netwerk
 label.private.port=Priv\u00e9 Port
 label.private.zone=Priv\u00e9 Zone
+label.profile=Profiel
 label.project.dashboard=Project Dashboard
 label.project.id=Project ID
 label.project.invite=Nodig uit voor project
@@ -924,20 +1069,25 @@ label.project=Project
 label.projects=Projecten
 label.project.view=Project Weergave
 label.protocol=Protocol
+label.provider=Provider
 label.providers=Providers
 label.public.interface=Publieke Interface
 label.public.ip=Publiek IP Adres
 label.public.ips=Publieke IP Adressen
+label.public.load.balancer.provider=Publieke Load Balancer Provider
 label.public.network=Publiek netwerk
 label.public.port=Publieke Poort
 label.public=Publiek
 label.public.traffic=Publiek verkeer
+label.public.traffic.vswitch.name=vSwitch Publiek Verkeer Naam
+label.public.traffic.vswitch.type=vSwitch Publiek Verkeer Type
 label.public.zone=Publieke Zone
 label.purpose=Doel
 label.Pxe.server.type=PXE Server Type
 label.qos.type=QoS Type
 label.quickview=Sneloverzicht
 label.quiesce.vm=Quiesce VM
+label.quiet.time.sec=Quiet Time (in sec)
 label.rbd.id=Cephx gebruiker
 label.rbd.monitor=Ceph monitor
 label.rbd.pool=Ceph pool
@@ -945,12 +1095,23 @@ label.rbd=RBD
 label.rbd.secret=Cephx secret
 label.reboot=Reboot
 label.recent.errors=Recente Fouten
+label.recover.vm=Herstel VM
 label.redundant.router.capability=Redundante router mogelijkheden
 label.redundant.router=Redundante Router
 label.redundant.state=Redundante staat
+label.refresh.blades=Ververs Blades
 label.refresh=Ververs
+label.regionlevelvpc=Region Level VPC
 label.region=Regio
+label.reinstall.vm=Herinstalleer VM
 label.related=Samenhangend
+label.release.account.lowercase=ontkoppel van account
+label.release.account=Ontkoppel van Account
+label.release.dedicated.cluster=Toegewijd Cluster loskoppelen
+label.release.dedicated.host=Toegewijde Host ontkoppelen
+label.release.dedicated.pod=Toegewijde Pod loskoppelen
+label.release.dedicated.vlan.range=Toegewijde VLAN range ontkoppelen
+label.release.dedicated.zone=Toegewijde zone ontkoppelen
 label.remind.later=Herinner me later
 label.remove.ACL=Verwijder ACL
 label.remove.egress.rule=Verwijder uitgaande regel
@@ -958,6 +1119,7 @@ label.remove.from.load.balancer=Verwijder Instantie van load balancer
 label.remove.ingress.rule=Verwijder inkomende regel
 label.remove.ip.range=Verwijder IP range
 label.remove.ldap=Verwijder LDAP
+label.remove.network.offering=Netwerk Aanbieding Verwijderen
 label.remove.pf=Verwijder port forwarding regel
 label.remove.project.account=Verwijder account van project
 label.remove.region=Verwijder Regio
@@ -966,18 +1128,25 @@ label.remove.static.nat.rule=Verwijder static NAT regel
 label.remove.static.route=Verwijder statische route
 label.remove.tier=Verwijder tier
 label.remove.vm.from.lb=Verwijder VM van load balancer regel
+label.remove.vmware.datacenter=VMware datacenter verwijderen
+label.remove.vpc.offering=VPC aanbieding verwijderen
 label.remove.vpc=verwijder VPC
 label.removing.user=Verwijderen Gebruiker
 label.removing=Verwijderen
+label.reource.id=Verbruik ID
 label.required=Vereist
+label.requires.upgrade=Upgrade Benodigd
+label.reserved.ip.range=Gereserveerde IP Range
 label.reserved.system.gateway=Gereseveerde systeem gateway
 label.reserved.system.ip=Gereserveerd Systeem IP
 label.reserved.system.netmask=Gereserveerd systeem netmask
+label.resetVM=Reset VM
 label.reset.VPN.connection=Reset VPN verbinding
 label.resize.new.offering.id=Nieuwe Aanbieding
 label.resize.new.size=Nieuwe Grootte(GB)
 label.resize.shrink.ok=Verklein OK
 label.resource.limits=Verbruikslimieten
+label.resource.name=Verbruik Naam
 label.resource.state=Verbruik staat
 label.resources=Verbruiken
 label.resource=Verbruik
@@ -992,7 +1161,9 @@ label.root.disk.controller=Root schijf controller
 label.root.disk.offering=Root Schijf Aanbieding
 label.root.disk.size=Grootte root volume
 label.round.robin=Round-robin
+label.router.vm.scaled.up=Router VM Omhoog  Geschaald
 label.routing=Routing
+label.rule.number=Regel Nummer
 label.rules=Regels
 label.running.vms=Draaiende VMs
 label.s3.access_key=Toegangssleutel
@@ -1011,7 +1182,11 @@ label.save=Opslaan
 label.saving.processing=Opslaan....
 label.scope=Scope
 label.search=Zoeken
+label.secondary.isolated.vlan.id=Secundair Geisoleerd VLAN ID
+label.secondary.staging.store.details=Secundaire Staging Opslag details
+label.secondary.staging.store=Secundaire Staging Opslag
 label.secondary.storage.count=Secundaire Opslag Pools
+label.secondary.storage.details=Secundaire Opslag details
 label.secondary.storage.limits=Secundaire Opslag limieten (GiB)
 label.secondary.storage=Secundaire Opslag
 label.secondary.storage.vm=Secundaire Opslag VM
@@ -1029,6 +1204,7 @@ label.select.iso.or.template=Selecteer een ISO of template
 label.select.offering=Selecteer Aanbieding
 label.select.project=Selecteer Project
 label.select=Selecteer
+label.select.template=Selecteer Template
 label.select.tier=Selecteer Tier
 label.select-view=Selecteer Weergave
 label.select.vm.for.static.nat=Selecteer VM voor static NAT
@@ -1036,14 +1212,18 @@ label.sent=Verstuurd
 label.server=Server
 label.service.capabilities=Service Mogelijkheden
 label.service.offering=Service Aanbieding
+label.services=Diensten
 label.service.state=Service Status
 label.session.expired=Sessie Verlopen
+label.set.default.NIC=Stel standaard NIC in
+label.settings=Instellingen
 label.setup=Instellen
 label.setup.network=Stel Netwerk in
 label.setup.zone=Stel Zone in
 label.set.up.zone.type=Stel zone type in
 label.shared=Gedeeld
 label.SharedMountPoint=SharedMountPoint
+label.show.advanced.settings=Geavaceerde instellingen weergeven
 label.show.ingress.rule=Toon Inkomende Regel
 label.shutdown.provider=Schakel provider uit
 label.site.to.site.VPN=Site-to-site VPN
@@ -1058,14 +1238,19 @@ label.snapshot.schedule=Stel herhalende Snapshot in
 label.snapshot=Snapshot
 label.snapshot.s=Snapshot (s)
 label.snapshots=Snapshots
+label.SNMP.community=SNMP Community
+label.SNMP.port=SNMP Poort
+label.sockets=CPU Sockets
 label.source=Bron
 label.source.nat=Source NAT
 label.specify.IP.ranges=Specificeer IP ranges
 label.specify.vlan=Specificeer VLAN
 label.specify.vxlan=Specificeer VXLAN
 label.SR.name = SR Name-Label
+label.srx.details=SRX details
 label.srx=SRX
 label.start.IP=Start IP
+label.start.lb.vm=Start LB VM
 label.start.port=Start Poort
 label.start.reserved.system.IP=Start gereseveerd systeem IP
 label.start.vlan=Start VLAN
@@ -1100,6 +1285,7 @@ label.sticky.postonly=Alleen Post
 label.sticky.prefix=Prefix
 label.sticky.request-learn=Request learn
 label.sticky.tablesize=Tabel grootte
+label.stop.lb.vm=Stop LB VM
 label.stopped.vms=Uitgeschakelde VMs
 label.stop=Stop
 label.storage=Opslag
@@ -1114,22 +1300,29 @@ label.sunday=Zondag
 label.super.cidr.for.guest.networks=Super CIDR voor Gast Netwerken
 label.supported.services=Geondersteunde Diensten
 label.supported.source.NAT.type=Ondersteunde Source NAT type
+label.supportsstrechedl2subnet=Ondersteund Streched L2 Subnet
 label.suspend.project=Pauzeer Project
 label.switch.type=Switch Type
 label.system.capacity=Systeem Capaciteit
+label.system.offering.for.router=Systeem Aanbieding voor Router
 label.system.offering=Systeem Aanbieding
 label.system.service.offering=Systeem Service Aanbieding
+label.system.vm.details=Systeem VM details
+label.system.vm.scaled.up=Systeem VM omhoog geschaald
 label.system.vms=Systeem VMs
 label.system.vm=Systeem VM
 label.system.vm.type=Systeem VM type
 label.system.wide.capacity=Systeembreede capaciteit
 label.tagged=Tagged
+label.tag.key=Tag Sleutel
 label.tags=Tags
+label.tag.value=Tag Waarde
 label.target.iqn=Doel IQN
 label.task.completed=Taak uitgevoerd
 label.template.limits=Template Limieten
 label.template=Template
 label.TFTP.dir=TFTP Directory
+label.tftp.root.directory=TFTP root directory
 label.theme.default=Standaard Thema
 label.theme.grey=Aangepast - Grijs
 label.theme.lightblue=Aangepast - Licht Blauw
@@ -1149,13 +1342,17 @@ label.total.memory=Totaal Geheugen
 label.total.of.ip=Totaal aantal IP Adressen
 label.total.of.vm=Totaal aantal VM
 label.total.storage=Totaal Opslag
+label.total.virtual.routers=Totaal Virtual Routers
+label.total.virtual.routers.upgrade=Totaal Virtueele Routers die een ugrade nodig hebben
 label.total.vms=Totaal VMs
 label.traffic.label=Verkeerslabel
 label.traffic.types=Verkeer Types
 label.traffic.type=Verkeer Type
 label.tuesday=Dinsdag
 label.type.id=Type ID
+label.type.lower=type
 label.type=Type
+label.ucs=UCS
 label.unavailable=Niet beschikbaar
 label.unlimited=Ongelimiteerd
 label.untagged=Untagged
@@ -1163,15 +1360,20 @@ label.update.project.resources=Update project verbruik
 label.update.ssl.cert= SSL Certificaat
 label.update.ssl= SSL Certificaat
 label.updating=Bezig met updaten
+label.upgrade.required=Upgrade is benodigd
+label.upgrade.router.newer.template=Upgrade Router om nieuwe Template te gebruiken
 label.upload=Upload
 label.upload.volume=Upload Volume
 label.url=URL
 label.usage.interface=Verbruik Interface
 label.used=Gebruikt
+label.user.data=Gebruiker Data
 label.user=Gebruiker
 label.username=Gebruikersnaam
+label.username.lower=gebruikersnaam
 label.users=Gebruikers
 label.use.vm.ip=Gebruik VM IP\:
+label.use.vm.ips=Gebruik VM IPs
 label.value=Waarde
 label.vcdcname=vCenter DC naam
 label.vcenter.cluster=vCenter Cluster
@@ -1180,23 +1382,38 @@ label.vcenter.datastore=VCenter Datastore
 label.vcenter.host=vCenter Host
 label.vcenter.password=vCenter Wachtwoord
 label.vcenter.username=vCenter Gebruikersnaam
+label.vcenter=vcenter
 label.vcipaddress=vCenter IP Adres
 label.version=Versie
+label.vgpu.max.resolution=Maximale resolutie
+label.vgpu.max.vgpu.per.gpu=vGPUs per GPU
+label.vgpu.remaining.capacity=Overgebleven capaciteit
+label.vgpu.type=vCPU type
+label.vgpu.video.ram=Video RAM
 label.view.all=Toon alle
 label.view.console=Toon console
 label.viewing=Weergeven
 label.view.more=Toon meer
 label.view.secondary.ips=Toon secundaire IPs
 label.view=Toon
+label.virtual.appliance.details=Virtual applicance details
 label.virtual.appliances=Virtueele Appliances
 label.virtual.appliance=Virtuele Appliance
 label.virtual.machines=Virtuele machines
+label.virtual.networking=Virtual Networking
 label.virtual.network=Virtueel Netwerk
+label.virtual.routers.group.account=Groepeer Virtuele Routers op account
+label.virtual.routers.group.cluster=Groepeer Virtuele Routers op cluster
+label.virtual.routers.group.pod=Groepeer Virtuele Routers op pod
+label.virtual.routers.group.zone=Groepeer Virtuele Routers op zone
 label.virtual.routers=Virtuele Routers
 label.virtual.router=Virtuele Router
 label.vlan.id=VLAN/VNI ID
+label.vlan.range.details=VLAN Range details
+label.vlan.ranges=VLAN Range(s)
 label.vlan.range=VLAN/VNI Reeks
 label.vlan=VLAN/VNI
+label.vlan.vni.ranges=VLAN/VNI Range(s)
 label.vlan.vni.range=VLAN/VNI Reeks
 label.vm.add=Instantie Toevoegen
 label.vm.destroy=Verwijder
@@ -1204,6 +1421,7 @@ label.vm.display.name=VM weergave naam
 label.VMFS.datastore=VMFS datastore
 label.vmfs=VMFS
 label.vm.name=VM naam
+label.vm.password=Het wachtwoord van de VM is
 label.vm.reboot=Reboot
 label.VMs.in.tier=VMs in tier
 label.vmsnapshot.current=isHuidige
@@ -1215,17 +1433,27 @@ label.vm.start=Start
 label.vm.state=VM staat
 label.vm.stop=Stop
 label.vms=VMs
+label.vmware.datacenter.id=VMware datacenter ID
+label.vmware.datacenter.name=VMware datacenter Naam
+label.vmware.datacenter.vcenter=VMware datacenter vcenter
 label.vmware.traffic.label=VMware verkeerslabel
 label.vnet.id=VLAN/VNI ID
 label.vnet=VLAN/VNI
+label.vnmc.devices=VNMC apparaten
 label.volatile=Volatile
 label.volgroup=Volume Groep
 label.volume.limits=Volume Limieten
 label.volume.name=Volume Naam
 label.volumes=Volumes
 label.volume=Volume
+label.vpc.distributedvpcrouter=Gedistribueerde VPC Router
 label.vpc.id=VPC ID
+label.VPC.limits=VPC limieten
+label.vpc.offering.details=VPC Aanbieding details
+label.vpc.offering=VPC Aanbieding
 label.VPC.router.details=VPC router details
+label.vpc.supportsregionlevelvpc=Ondersteund Region Level VPC
+label.vpc.virtual.router=VPC Virtueele Router
 label.vpc=VPC
 label.VPN.connection=VPN Connectie
 label.vpn.customer.gateway=VPN Customer Gateway
@@ -1246,10 +1474,14 @@ label.weekly=Wekelijks
 label.welcome.cloud.console=Welkom op de Management Console
 label.welcome=Welkom
 label.what.is.cloudstack=Wat is CloudStack&\#8482?
-label.xenserver.traffic.label=XenServer verkeerslabel
+label.xenserver.tools.version.61.plus=XenServer Tools Versie 6.1\\+
+label.Xenserver.Tools.Version61plus=XenServer Tools Versie 6.1\\+
+label.xen.traffic.label=XenServer verkeerslabel
 label.yes=Ja
+label.zone.dedicated=Zone toegewijd
 label.zone.details=Zone details
 label.zone.id=Zone ID
+label.zone.lower=zone
 label.zone.name=Zone naam
 label.zone.step.1.title=Stap 1\: <strong>Selecteer een Netwerk</strong>
 label.zone.step.2.title=Stap 2\: <strong>Zone toevoegen</strong>
@@ -1259,6 +1491,7 @@ label.zones=Zones
 label.zone.type=Type Zone
 label.zone.wide=Zone breed
 label.zoneWizard.trafficType.guest=Gast\: Verkeer tussen virtuele machines van de eindgebruiker
+label.zoneWizard.trafficType.management=Management\: Verkeer tussen CloudStack\\\\'s interne resources zoals componenten die communiceren met de Management Server zoals hosts en CloudStack systeem VMs
 label.zoneWizard.trafficType.public=Publiek\: Verkeer tussen het internet en virtueele machines in de cloud.
 label.zoneWizard.trafficType.storage=Opslag\: Verkeer tussen de primaire en secundaire opslag servers zoals VM templates en snapshots
 label.zone=Zone
@@ -1302,6 +1535,7 @@ message.action.disable.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt
 message.action.disable.pod=Bevestig dat u deze pod wilt uitschakelen.
 message.action.disable.static.NAT=Bevestig dat u static NAT wilt uitschakelen.
 message.action.disable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt uitschakelen.
+message.action.downloading.template=Downloaden template.
 message.action.download.iso=Bevestig dat u deze ISO wilt downloaden.
 message.action.download.template=Bevestig dat u deze template wilt downloaden.
 message.action.enable.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt inschakelen.
@@ -1354,6 +1588,7 @@ message.add.load.balancer.under.ip=De loadbalancer regel is toegeovegd onder IP
 message.add.load.balancer=Voeg load balancer toe aan zone
 message.add.network=Voeg nieuw netwerk toe aan zone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
 message.add.new.gateway.to.vpc=Specificeer de volgende informatie om een nieuwe  gateway toe te voegen aan deze VPC.
+message.add.pod.during.zone.creation=Elke zone moet \u00e9\u00e9n of meerdere pods hebben, de eerste pod gaan we nu toevoegen. Een pod bevat de hosts en primaire opslag servers welke we in een van de volgende stappen toevoegen. Allereerst dient u een reeks gereserveerde IP adressen te defini\u00ebren voor CloudStack&\#39s management verkeer. Deze gereserveerde IP reeks moet uniek zijn voor elke zone in de cloud. 
 message.add.pod=Voeg een nieuwe pod toe aan zone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
 message.add.primary=Specificeer de volgende parameters om nieuwe primaire opslag toe te voegen
 message.add.primary.storage=Voeg nieuwe primaire opslag toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
@@ -1364,6 +1599,7 @@ message.add.system.service.offering=Specificeer de volgende gegevens om een nieu
 message.add.template=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe template aan te maken
 message.add.volume=Specificeer de volgende gegevens om een nieuw volume toe te voegen.
 message.add.VPN.gateway=Bevestig dat u een VPN Gateway wilt toevoegen
+message.admin.guide.read=Voor VMware-gebaseerde VMs, lees eerst de dynamic scaling sectie in de admin guide voordat u gaat schalen. Weet u zeker dat u verder wilt gaan?
 message.advanced.mode.desc=Kies dit netwerk model als u VLAN ondersteuning wilt inschakelen. Dit netwerk model geeft u de meeste flexibiliteit en stelt beheerders in staat om aangepaste netwerk aanbiedingen aan te maken met firewall, vpn, of load balancer ondersteuning. Ook kunt u kiezen tussen direct en virtual networking.
 message.advanced.security.group=Kies dit netwerk model als u security groups wilt gebruiken om virtueele machines te isoleren. 
 message.advanced.virtual=Kies deze optie als u zone breede VLANs wilt gebruiken om virtueele machines te isoleren. 
@@ -1377,6 +1613,8 @@ message.attach.volume=Specificeer de volgende gegevens om een nieuw volume te ko
 message.basic.mode.desc=Kies dit netwerk model als u <b>*<u>geen</u>*</b> VLAN ondersteuning wilt inschakelen. Alle virtuele machines onder dit netwerk model zullen direct een IP gealloceerd krijgen vanuit het netwerk en security groups kunnen gebruikt worden om beveiliging en segmentering te realiseren.
 message.change.offering.confirm=Bevestig dat u de service aanbieding van deze virtueele machine wilt wijzigen.
 message.change.password=Wijzig a.u.b. uw wachtwoord.
+message.cluster.dedicated=Zone toegewijd
+message.cluster.dedication.released=Cluster toewijding losgekoppeld
 message.configure.all.traffic.types=U heeft meerdere fysieke netwerken; Configureer labels voor elk verkeerstype door op de Wijzig knop te klikken.
 message.configure.ldap=Bevestig dat u LDAP wilt configureren.
 message.configuring.guest.traffic=Bezig met configureren guest traffic
@@ -1384,17 +1622,50 @@ message.configuring.physical.networks=Bezig met configureren fysieke netwerken
 message.configuring.public.traffic=Bezig met configureren publiek verkeer
 message.configuring.storage.traffic=Bezig met configureren opslag verkeer
 message.confirm.action.force.reconnect=Bevestig dat u deze host geforceerd opnieuw wilt laten verbinden. 
+message.confirm.add.vnmc.provider=Bevestig dat u de VNMC provider wilt toevoegen.
+message.confirm.dedicate.cluster.domain.account=Weet u zeker dat u dit cluster wilt toewijden aan een domein/account?
+message.confirm.dedicate.host.domain.account=Weet u zeker dat u deze host  wilt toewijden aan een domein/account?
+message.confirm.dedicate.pod.domain.account=Weet u zeker dat u deze pod wilt toewijden aan een domein/account?
+message.confirm.dedicate.zone=Weet u zeker dat u deze zone wilt toewijden aan een domein/account?
+message.confirm.delete.ciscovnmc.resource=Bevestig dat u de CiscoVNMC resource wilt verwijderen.
 message.confirm.delete.F5=Bevestig dat u deze F5 wilt verwijderen
 message.confirm.delete.NetScaler=Bevestig dat u deze NetScaler wilt verwijderen
 message.confirm.delete.PA=Bevestig dat u Palo Alto wilt verwijderen
+message.confirm.delete.secondary.staging.store=Bevestig dat u de secudaire staging opslag wilt verwijderen.
 message.confirm.delete.SRX=Bevestig dat u deze SRX wilt verwijderen
+message.confirm.delete.ucs.manager=Bevestig dat u de UCS Manager wilt verwijderen
 message.confirm.destroy.router=Bevestig dat u deze router wilt verwijderen
+message.confirm.disable.network.offering=Weet u zeker dat u deze netwerk aanbieding wilt uitschakelen?
 message.confirm.disable.provider=Bevestig dat u deze provider wilt uitschakelen
+message.confirm.disable.vnmc.provider=Bevestig dat u de VNMC provider wilt uitschakelen.
+message.confirm.disable.vpc.offering=Weet u zeker dat u deze VPC aanbieding wilt uitschakelen?
+message.confirm.enable.network.offering=Weet u het zeker dat u deze netwerk aanbieding wilt inschakelen?
 message.confirm.enable.provider=Bevestig dat u deze provider wilt inschakelen
+message.confirm.enable.vnmc.provider=Bevestig dat u de VNMC provider wilt inschakelen.
+message.confirm.enable.vpc.offering=Weet u zeker dat u deze VPC aanbieding wilt inschakelen?
 message.confirm.join.project=Bevestig dat u aan dit project wilt bijdragen
+message.confirm.refresh.blades=Bevestig dat u de blades wilt verversen.
+message.confirm.release.dedicated.cluster=Weet u zeker dat u dit toegewijde cluster wilt loskoppelen?
+message.confirm.release.dedicated.host=Weet u zeker dat u deze toegewijde host wilt loskoppelen?
+message.confirm.release.dedicated.pod=Weet u zeker dat u deze toegewijde pod wilt loskoppelen?
+message.confirm.release.dedicated.zone=Weet u zeker dat u deze toegewijde zone wilt loskoppelen?
+message.confirm.release.dedicate.vlan.range=Bevestig dat u de toegewijde VLAN range wilt loskoppelen
 message.confirm.remove.IP.range=Bevestig dat u deze IP range wilt verwijderen.
+message.confirm.remove.network.offering=Weet u zeker dat u deze netwerk aanbieding wilt verwijderen?
+message.confirm.remove.vmware.datacenter=Bevestig dat u VM datacenter wilt verwijderen
+message.confirm.remove.vpc.offering=Weet u zeker dat u deze VPC aanbieding wilt verwijderen?
+message.confirm.scale.up.router.vm=Weet u zeker dat u de Router VM wilt opschalen?
+message.confirm.scale.up.system.vm=Weet u zeker dat u de Systeem VM wilt opschalen?
 message.confirm.shutdown.provider=Bevestig dat u deze provider wilt afsluiten
+message.confirm.start.lb.vm=Bevestig dat u de LB VM wilt starten
+message.confirm.stop.lb.vm=Bevestig dat u de LB VM wilt stoppen
+message.confirm.upgrade.router.newer.template=Bevestig dat u de router naar een nieuwere template versie wilt upgraden
+message.confirm.upgrade.routers.account.newtemplate=Bevestig dat u alle routers onder deze account wilt upgraden naar een nieuwe template
+message.confirm.upgrade.routers.cluster.newtemplate=Bevestig dat u alle routers in dit cluster wilt upgraden naar een nieuwe template
+message.confirm.upgrade.routers.newtemplate=Bevestig dat u alle routers in deze zone wilt upgraden naar een nieuwe template
+message.confirm.upgrade.routers.pod.newtemplate=Bevestig dat u alle routers in deze pod wilt upgraden naar een nieuwe template
 message.copy.iso.confirm=Bevestig dat u deze ISO wilt kopieeren naar 
+message.copy.template.confirm=Weet u zeker dat u de template wilt kopieeren? 
 message.copy.template=Kopieer template <b id\="copy_template_name_text">XXX</b> van zone <b id\="copy_template_source_zone_text"></b> naar
 message.create.template.vm=Maak een VM aan vanaf een template
 message.create.template.volume=Specificeer a.u.b. de volgende informatie voordat u een template van het schijf volume\: <b><span id\="volume_name"></span></b>. Het maken van een template kan een paar minuten duren maar ook langer afhankelijk van de grote van het volume.
@@ -1405,8 +1676,10 @@ message.creating.physical.networks=Fysieke netwerken aanmaken
 message.creating.pod=Pod aanmaken
 message.creating.primary.storage=Primaire opslag aanmaken
 message.creating.secondary.storage=Secundaire opslag aanmaken
+message.creating.systemVM=Bezig met aanmaken van systeem VMs (dit kan enige tijd duren)
 message.creating.zone=Zone aanmaken
 message.decline.invitation=Weet u zeker dat u deze project uitnodiging wilt afwijzen? 
+message.dedicated.zone.released=Zone toewijding losgekoppeld
 message.dedicate.zone=Dedicating zone
 message.delete.account=Bevestig dat u deze account wilt verwijderen.
 message.delete.affinity.group=Bevestig dat u deze affinity groep wilt verwijderen
@@ -1419,6 +1692,7 @@ message.delete.VPN.gateway=Bevestig dat u deze VPN Gateway wilt verwijderen
 message.desc.advanced.zone=Voor ingewikkeldere netwerk topologie\u00ebn. Dit netwerk model geeft de meeste flexibiliteit en het definieren van gast netwerken en het aanbieden van speciale diensten zoals firewall, VPN of loadbalancer ondersteuning. 
 message.desc.basic.zone=Cre\u00ebert een enkel netwerk waar elke VM instantie direct een IP op krijgt. Het isoleren van instanties kunt op layer-3 niveau doen door middel van security groups.
 message.desc.cluster=Elke pod moet \u00e9\u00e9n of meerdere cluster bevatten, en we gaan het eerste cluster nu toevoegen. Een cluster is een manier om hosts te groeperen. De hosts in een cluster hebben identieke hardware, gebruiken de zelfde hypervisor, zitten op hetzelfde subnet en kunnen bij dezelfde gedeelde opslag. Elk cluster bestaan uit \u00e9\u00e9n of meerdere hosts en \u00e9\u00e9n of meerdere primaire opslag systemen.
+message.desc.host=Elke cluster moet een of meerdere hosts (servers) bevatten om gast VMs op te draaien. We gaan de eerste host nu toevoegen. Om een host met CloudStack te laten werken moet hij voorzien zijn van hypersvisor software, een werkend IP adres en in staat zijn de management server over het netwerk te bereiken. <br/><br/>Specificeer de DNS hostnaam of het IP adres van de host, de gebruikersnaam (meestal root) en het bijbehorende wachtwoord en als laatste eventuele labels om de host te categoriseren. 
 message.desc.primary.storage=Elk cluster moet over \u00e9\u00e9n of meerdere primaire opslag servers beschikken, de eerste gaan we nu aanmaken. Primaire opslag bevat de volumes van VMs draaiende op de hosts in het cluster. Gebruik een protocol dat is ondersteund door de  hypervisor. 
 message.desc.secondary.storage=Elke zone moet minimaal \u00e9\u00e9n of meerdere secundaire opslag servers hebben, de eerste maken we nu aan. Secundaire opslag wordt gebruikt voor het opslaan van VM templates, ISO bestanden en snapshots. Deze server moet beschikbaar zijn aan alle hosts in de zone. <br/><br/>Specificeer het IP adres en het exporteerde pad. 
 message.desc.zone=Een zone is de grootste organisatorische unit binnen CloudStack en correspondeert normaliter met enkel datacenter. Zones geven fysieke isolatie en redundantie. Een zone bestaat uit een of meerdere pods (waarvan ieder eigen hosts en primaire opslag servers heeft) en een secundaire opslag server welke gedeeld wordt door alle pods in de zone. 
@@ -1429,6 +1703,9 @@ message.disable.snapshot.policy=De huidige snapshot policy is uitgeschakeld.
 message.disable.user=Bevestig dat u deze gebruiker wilt uitschakelen.
 message.disable.vpn.access=Bevestig dat u VPN toegang wilt uitschakelen.
 message.disable.vpn=Weet u zeker dat u VPN wilt uitschakelen?
+message.disabling.network.offering=Netwerk Aanbieding Uitschakelen
+message.disabling.vpc.offering=VPC offering uitschakelen
+message.disallowed.characters=Niet toegestane karakters\: \\<\\,\\>
 message.download.ISO=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de ISO te downloaden
 message.download.template=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de template te downloaden
 message.download.volume.confirm=Bevestig dat u dit volume wilt downloaden
@@ -1443,12 +1720,20 @@ message.enabled.vpn=Uw VPN toegang is ingeschakeld en kan benaderd worden via he
 message.enable.user=Bevestig dat u deze gebruiker wilt inschakelen.
 message.enable.vpn.access=VPN is momenteel uitgeschakeld voor dit IP adres. Wilt u deze inschakelen?
 message.enable.vpn=Bevestig dat u VPN toegang voor dit IP adres wilt inschakelen.
+message.enabling.network.offering=Netwerk Aanbieding Inschakelen
 message.enabling.security.group.provider=Inschakelen Security Group provider
+message.enabling.vpc.offering=VPC aanbieding inschakelen
+message.enabling.zone.dots=Bezig met activeren van Zone....
 message.enabling.zone=Inschakelen zone
+message.enter.seperated.list.multiple.cidrs=Gelieve een met komma\\'s gescheiden lijst van CIDRs invoeren wanneer er meer dan een zijn
 message.enter.token=Vul het token in dat vermeld staat in de e-mail uitnodiging.
 message.generate.keys=Bevestig dat u nieuwe sleutels wilt genereren voor deze gebruiker.
+message.gslb.delete.confirm=Bevestigd dat u deze GSLB wilt verwijderen
+message.gslb.lb.remove.confirm=Bevestig dat u loadbalancing van GSLB wilt verwijderen
 message.guest.traffic.in.advanced.zone=Gast netwerk verkeer is communicatie tussen virtuele machines van de eindgebruiker. Specificeer een range van VLAN IDs om gast verkeer te transporteren over het fysieke netwerk.
 message.guest.traffic.in.basic.zone=Gast netwerk verkeer is communicatie tussen virtuele machines van de eindgebruiker. Specificeer een range van IP adressen welke CloudStack kan uitdelen aan gast VMs. Let erop dat deze range niet overlapt met de gereserveerde systeem IP range. 
+message.host.dedicated=Host toegewijd
+message.host.dedication.released=Toegewijde host losgekoppeld
 message.installWizard.click.retry=Druk op de knop om de lancering opnieuw te proberen
 message.installWizard.copy.whatIsACluster=Een cluster is een manier om hosts te groeperen. De hosts in een cluster hebben ieder identieke hardware, draaien dezelfde hypervisor, zitten op hetzelfde subnet en kunnen dezelfde gedeelde opslag benaderen. Virtuele machines (VMs) kunnen live gemigreerd worden van tot ene naar de andere host in hetzelfde cluster zonder dat de gebruiker hier iets van merkt. Een cluster is de 3e grootste organisatorische unit binnen Cloudstack&\#8482;. Clusters worden ondergebracht in pods, en pods zijn op hun beurt ondergebracht in zones. CloudStack&\#8482; biedt te mogelijkheid tot meerdere clusters, maar voor een basis installatie hebben we maar \u00e9\u00e9n cluster nodig. 
 message.installWizard.copy.whatIsAHost=Een host een opzichzelfstaande computer. Hosts verzorgen de resources nodig om de gast virtuele machines te draaien. Elke host heeft eigen hypervisor software geinstalleerd om de virtuele machines erop te beheren (Afgezien van bare metal hosts, hierover is meer te vinden in de geavanceerde installatie handleiding). Om een paar voorbeelden te noemen\: een Linux server met KVM, een server met Citrix XenServer en servers met ESXi geinstalleerd zijn hosts. Bij de basis installatie gebruiken we een opzichzelfstaande host met XenServer of KVM geinstalleerd. <br/><br/> Een host is de kleinste organisatorische unit binnen een CloudStack&\#8482; omgeving. Hosts worden ondergebracht in clusters, cluster zijn ondergebracht in pods en pods zijn ongebracht in zones. 
@@ -1483,12 +1768,14 @@ message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestGateway=De gateway welk
 message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestNetmask=De netmask die gebruikt wordt op het subnet dat door gast VMs gebruikt wordt
 message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestStartIp=De IP reeks welke beschikbaar zal zijn voor gast VMs in de zone. Als \u00e9\u00e9n NIC gebruikt wordt, zouden deze IP adressen in hetzelfde CIDR moeten vallen als die van de pod.  
 message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.name=Een naam voor het netwerk
+message.instance.scaled.up.confirm=Weet u zeker dat u deze VM wilt opschalen?
 message.instanceWizard.noTemplates=Er zijn geen templates beschikbaar. Voeg een geschikte template toe, en herstart deze instantie wizard.
 message.ip.address.changed=Uw IP adres is mogelijk gewijzigd, wilt u de lijst verversen? Wanneer dit het geval is, zal het detail paneel gesloten worden.
 message.iso.desc=Image bestand met data of bootable media voor besturingsysteem
 message.join.project=U neemt nu deel aan een project. Klik op het project overzicht om het project te zien.
 message.launch.vm.on.private.network=Wilt u de instantie starten op uw eigen private dedicated netwerk?
 message.launch.zone=De zone is klaar om geactiveerd te worden, ga door naar de volgende stap. 
+message.listView.subselect.multi=(Ctrl/Cmd-click)
 message.lock.account=Bevestig dat u deze account wilt vergrendelen. Wanneer u de account vergrendeld zullen alle gebruikers van deze account hun cloud resources niet meer kunnen beheren. Toegang tot bestaande producten blijft bestaan. 
 message.migrate.instance.confirm=Bevestig de host naar waar u de instantie toe wilt migreren. 
 message.migrate.instance.to.host=Bevestig dat u de instantie naar een andere host toe wilt migreren.
@@ -1496,8 +1783,11 @@ message.migrate.instance.to.ps=Bevestig dat u de instantie naar een andere prima
 message.migrate.router.confirm=Bevestig de host waar u de router naartoe wilt migreren\:
 message.migrate.systemvm.confirm=Bevestig de host naar waar u de systeem VM toe wilt migreren\:
 message.migrate.volume=Bevestig dat u het volume wilt migreren naar een andere primaire opslag.
+message.network.addVM.desc=Specificeer het netwerk dat u aan deze VM wilt toevoegen. Een nieuwe netwerk interface zal worden toegevoegd aan de VM.
+message.network.addVMNIC=Bevestig dat u een nieuwe netwerk interface voor dit netwerk wilt verkrijgen.
 message.new.user=Sepecificeer de volgende waarden om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de account
 message.no.affinity.groups=U heeft geen affinity groepen. Ga door naar de volgende stap.
+message.no.host.available=Geen hosts beschikbaar voor Migratie
 message.no.network.support.configuration.not.true=Er is geen zone waarin security groups zijn ingeschakeld. Om die reden zijn er geen additionele netwerk diensten beschikbaar. Ga door naar stap 5.
 message.no.network.support=De geselecteerde hypervisor, vSphere, beschikt niet over additionele netwerk diensten. Ga door naar stap 5.
 message.no.projects.adminOnly=U hebt momenteel geen projecten. <br/>Uw beheerder kan een nieuw project aanmaken.
@@ -1515,10 +1805,15 @@ message.please.select.a.configuration.for.your.zone=Selecteer een configuratie v
 message.please.select.a.different.public.and.management.network.before.removing=Selecteer a.u.b. een ander publiek en beheer netwerk voordat u deze verwijderd
 message.please.select.networks=Selecteer netwerken voor uw virtuele machine.
 message.please.wait.while.zone.is.being.created=Even geduld, uw zone wordt aangemaakt; Dit kan enige tijd duren...
+message.pod.dedication.released=Toegewijde pod losgekoppeld
+message.portable.ip.delete.confirm=Bevestig dat u deze porteerbare IP reeks wilt verwijderen
 message.project.invite.sent=Uitnodiging is verstuurd aan gebruiker. De gebruiker wordt toegevoegd aan het project wanneer hij de uitnodiging accepteert. 
 message.public.traffic.in.advanced.zone=Publiek verkeer wordt gegenereerd wanneer VMs in de cloud het internet bezoeken. Publiek toegankelijke IPs moeten om deze reden toegevoegd worden. Eindgebruikers kunnen deze IP adressen via de Cloudstack UI aanvragen om zo verkeer tussen het gast netwerk en publieke netwerk te realiseren. <br/><br/> Geef minimaal \u00e9\u00e9n IP range op voor internet verkeer. 
 message.public.traffic.in.basic.zone=Publiek verkeer wordt gegenereerd wanneer VMs in de cloud het internet bezoeken of diensten serveren aan het internet. Publiek toegankelijke IPs moeten om deze reden toegevoegd worden. Wanneer een instantie wordt aangemaakt, krijgt deze automatisch een van deze IP adressen toegewezen naast het gast IP adres. Static 1-1 NAT wordt automatisch geconfigureerd tussen het publieke IP en gast IP adres. Eindgebruikers kunnen via de CloudStack UI meerdere IP adressen aanvragen om static NAT tussen hun instanties en het publieke IP te realiseren. 
+message.read.admin.guide.scaling.up=Gelieve de dynamic scaling sectie te lezen in admin guide voordat u gaat opschalen. 
+message.recover.vm=Bevestig dat u deze VM wilt herstellen.
 message.redirecting.region=U wordt doorverbonden met de regio...
+message.reinstall.vm=LET OP\: Als u doorgaat zal de VM opnieuw geinstalleerd worden vanaf de template. Alle data op de root disk zal verwijderd worden. Eventuele data volumes blijven onaangeraakt.
 message.remove.ldap=Weet u zeker dat u de LDAP configuratie wilt verwijderen?
 message.remove.region=Weet u zeker dat u deze regio wilt verwijderen van deze management server?
 message.remove.vpc=Bevestigd dat u de VPC wilt verwijderen
@@ -1530,6 +1825,7 @@ message.restart.mgmt.server=Gelieve uw management server(s) herstarten om deze w
 message.restart.mgmt.usage.server=Gelieve uw management server(s) en gebruik server(s) herstarten om deze wijziging actief te maken. 
 message.restart.network=Als u dit netwerk herstart zullen de diensten op het netwerk verstoord worden. Weet u zeker dat u deze actie wil uitvoeren? 
 message.restart.vpc=Bevestig dat u deze VPC wilt herstarten
+message.restoreVM=Wilt u de VM herstellen?
 message.security.group.usage=(Gebruik <strong>Ctrl-klik</strong> om meerdere security groups te selecteren)
 message.select.affinity.groups=Selecteer welke affinity groepen u wilt gebruiken voor deze VM\:
 message.select.a.zone=Een zone correspondeert meestal met een enkel datacenter. Meerdere zones maken de cloud betrouwbaarder door fysiek isolatie en redunatie te verzorgen. 
@@ -1538,10 +1834,14 @@ message.select.iso=Gelieve een ISO te selecteren voor uw nieuwe instantie.
 message.select.item=Gelieve een item te selecteren.
 message.select.security.groups=Gelieve security group(s) te selecteren voor de nieuwe instantie
 message.select.template=Gelieve een template te selecteren voor de nieuwe instantie
+message.select.tier=Gelieve een tier te selecteren
+message.set.default.NIC=Bevestig dat u dit netwerk apparaat standaard wilt maken voor deze VM.
+message.set.default.NIC.manual=U dient nu manueel de netwerk interface op de VM updaten.
 message.setup.physical.network.during.zone.creation.basic=Wanneer u een basis zone toevoegt bevat deze een fysiek netwerk welke correspondeert met de netwerkkaart op de hypervisor. Op dit netwerk zullen meerdere verkeerstypen gebruikt worden. <br/><br/> U kunt via drag & drop andere verkeerstypen toevoegen aan het fysieke netwerk. 
 message.setup.physical.network.during.zone.creation=Wanneer u een geavanceerde zone toevoegt, dient u meerdere fysiek netwerken te configureren. Een netwerk correspondeert met een netwerkkaart op de hypervisor. Elk fysiek netwerk kan een of meerdere traffic types bevatten, met bepaald geldende restricties hoe deze gecombineerd mogen worden.  Drag & Drop een of meerdere verkeerstypen op het fysieke netwerk. 
 message.setup.successful=Cloud installatie is succesvol verlopen\!
 message.snapshot.schedule=U kunt terugkerende snapshots schema&\#39s aanmaken door een van de beschikbare opties hieronder te selecteren. 
+message.specifiy.tag.key.value=Gelieve een tag sleutel en waarde te specificeren
 message.specify.url=Gelieve een URL te specificeren
 message.step.1.continue=Gelieve een template of ISO te selecteren om door te gaan
 message.step.1.desc=Selecteer een template voor uw nieuwe instantie. U kunt ook een blanco template selecteren op welke een ISO bestand geinstalleerd kan worden. 
@@ -1551,8 +1851,12 @@ message.step.3.continue=Selecteer een schijf aanbieding om verder te gaan
 message.step.3.desc=
 message.step.4.continue=Selecteer minimaal \u00e9\u00e9n netwerk om door te gaan
 message.step.4.desc=Selecteer het primaire netwerk aan welke uw instantie verbonden moet worden
+message.storage.traffic=Verkeer tussen CloudStack&\#39s interne diensten, inclusief componenten die communiceren met de management server zoals hosts en CloudStack systeem VMs. Configureer opslag verkeer hier.
 message.suspend.project=Weet u zeker dat u dit project wilt pauzeren?
+message.systems.vms.ready=Systeem VMs klaar.
+message.template.copying=De template wordt gekopieerd. 
 message.template.desc=OS image bestand dat gebruikt kan worden om de VM op te starten
+message.tier.required=Tier is benodigd
 message.tooltip.dns.1=Naam van de DNS server die gebruikt mag worden door VMs in de zone. De publieke IP adressen in de zone moeten een route hebben naar deze server. 
 message.tooltip.dns.2=Naam van een secudaire DNS server die gebruikt mag worden door VMs in de zone. De publieke IP adressen in de zone moeten een route hebben naar deze server. 
 message.tooltip.internal.dns.1=Naam van de DNS server die gebruikt mag worden door interne systeem VMs van CloudStack in de zone. De priv\u00e9 IP adressen in de pod moeten een route hebben naar deze server. 
@@ -1564,19 +1868,43 @@ message.tooltip.reserved.system.netmask=De netwerk prefix dat het pod subnet def
 message.tooltip.zone.name=Een naam voor de zone.
 message.update.os.preference=Selecteer een OS voorkeur voor deze host. Alle virtueel instanties van gelijke voorkeur zullen eerst op deze machine gealloceerd worden voordat er gekeken wordt naar andere hosts. 
 message.update.resource.count=Bevestig dat u de verbruiksstatistieken voor deze account wilt bijwerken.
+message.update.ssl=Geef een nieuw X.509 compliant SSL certificaat in waarmee elke console proxy en secundaire opslag instantie mee geupdate kunnen worden\:
+message.validate.accept=Gelieve een waarde in te geven met een geldidge extensie.
+message.validate.creditcard=Gelieve een geldig credit card nummer in te geven. 
+message.validate.date=Gelieve een geldige datum in te geven.
+message.validate.date.ISO=Gelieve een geldige datum (ISO) in te geven.
+message.validate.digits=Gelieve alleen cijfers in te geven.
+message.validate.email.address=Gelieve een geldig email adres in te geven.
+message.validate.equalto=Voer dezelfde waarde nogmaals in.
+message.validate.fieldrequired=Dit veld is vereist
+message.validate.fixfield=Gelieve dit veld te herstellen.
 message.validate.instance.name=Namen van instantie kunnen niet langer zijn dan 63 karakters. Alleen ASCII letters a~z, A~Z, cijfers 0~9 zijn toegestaan. Moet beginnen met een letter en mag eindigen met een letter of cijfer. 
 message.validate.invalid.characters=Niet toegestane karakters gevonden, corrigeer deze.
+message.validate.max=Gelieve een waarde kleiner of gelijk aan {0} in te geven.
+message.validate.maxlength=Gelieve niet meer dan {0} karakters in te geven.
+message.validate.minlength=Gelieve minimaal {0} karakters in te geven.
+message.validate.number=Gelieve een geldig nummer in te geven.
+message.validate.range=Gelieve een waarde tussen {0} en {1} in te geven.
+message.validate.range.length=Gelieve een waarde tussen de {0} en {1} karakters lang in te geven.
+message.validate.URL=Gelieve een geldige URL in te geven.
 message.virtual.network.desc=Een dedicated gevirtualiseerd netwerk voor uw account. Het broadcast domein is ingesloten binnen een VLAN en toegang naar het publieke netwerk wordt gerouteerd door een virtueele router. 
 message.vm.create.template.confirm=Creer een template welke de VM atuomatisch laat opstarten. 
 message.vm.review.launch=Gelieve de volgende gegevens te verifi\u00ebren te bevestigen zodat uw instantie gestart kan worden.  
+message.vnmc.available.list=VNMC is niet beschikbaar van de provider lijst.
+message.vnmc.not.available.list=VNMC is niet beschikbaar van de provider lijst.
 message.volume.create.template.confirm=Bevestig dat u een template wilt maken van dit schijf volume. Het maken van een template kan meerdere minuten duren maar soms ook langer afhankelijk van de grootte van het volume.
+message.waiting.for.builtin.templates.to.load=Wachten totdat ingebouwde templates zijn geladen...
+message.XSTools61plus.update.failed=Kon XenServer Tools Version 6.1\\+ field niet updaten. Fout\:
 message.you.must.have.at.least.one.physical.network=U moet minimaal \u00e9\u00e9n fysiek netwerk hebben
+message.your.cloudstack.is.ready=Uw CloudStack is klaar\!
 message.Zone.creation.complete=De installatie van de zone is compleet
 message.zone.creation.complete.would.you.like.to.enable.this.zone=De installatie van de zone is compleet, wilt u deze zone meteen inschakelen?
 message.zone.no.network.selection=De geselecteerde zone heeft geen meerdere netwerk selectie mogelijkheden. 
 message.zone.step.1.desc=Selecteer een netwerk model voor uw zone.
 message.zone.step.2.desc=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe zone toe te voegen
 message.zone.step.3.desc=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe pod toe te voegen
+message.zoneWizard.enable.local.storage=WAARSCHUWING\: Als u lokale opslag activeert voor deze zone, moet u de volgende stappen ondernemen afhankelijk van het opslagsysteem waar u de systeem VMs vanaf wilt starten\:<br/><br/>1. Wanneer de systeem VMs gestart moeten worden van primaire (gedeelde) opslag moet deze nadat configuratie van de zone klaar is, toegevoegd worden. <br/><br/>2. Wanneer de systeem VMs gestart moeten worden vanaf lokale opslag,  dient de parameter system.vm.use.local.storage gezet zijn voordat u de zone activeert.<br/><br/><br/>Weet u zeker dat u verder wilt gaan?
+messgae.validate.min=Gelieve een waarde groter of gelijk aan {0} in te geven.
 mode=Modus
 network.rate=Netwerk Snelheid
 notification.reboot.instance=Herstart instantie

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/8b85bf9c/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
index cb56db1..8ee08ba 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
@@ -1248,7 +1248,7 @@ label.weekly=Semanal
 label.welcome=Bem-Vindo
 label.welcome.cloud.console=Painel de Controle
 label.what.is.cloudstack=O que \u00e9 o CloudStack&\#8482?
-label.xenserver.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego XenServer
+label.xen.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego XenServer
 label.yes=Sim
 label.zone.details=Detalhes de zona
 label.zone.id=ID da Zona
@@ -1261,6 +1261,7 @@ label.zones=Zonas
 label.zone.type=Tipo de Zona
 label.zone.wide=Zone-Wide
 label.zoneWizard.trafficType.guest=H\u00f3spede\: tr\u00e1fego entre m\u00e1quinas virtuais de usu\u00e1rios finais
+label.zoneWizard.trafficType.management=Ger\u00eancia\: Tr\u00e1fego entre recursos internos do CloudStack incluindo quaisquer componentes que se comunicam com o servidor de gerenciamento tais como hosts e m\u00e1quinas virtuais de sistema do CloudStack
 label.zoneWizard.trafficType.public=P\u00fablico\: tr\u00e1fego entre a internet e m\u00e1quinas virtuais na nuvem.
 label.zoneWizard.trafficType.storage=Storage\: tr\u00e1fego entre servidores de storage prim\u00e1ria e secund\u00e1ria, tais como templates de m\u00e1quinas virtuais e snapshots
 label.zone=Zona
@@ -1357,6 +1358,7 @@ message.add.load.balancer.under.ip=A regra do balanceador de carga foi adicionad
 message.add.network=Add a new network for zone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
 message.add.new.gateway.to.vpc=Favor especificar a informa\u00e7\u00e3o para adicionar um novo gateway a esta VPC.
 message.add.pod=Add a new pod for zone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
+message.add.pod.during.zone.creation=Cada zona deve conter um ou mais pods e iremos adicionar o primeiro pod agora. Um pod cont\u00e9m hosts e servidores de storage prim\u00e1rio que ser\u00e3o adicionados em uma etapa posterior. Inicialmente, configure um intervalo de endere\u00e7os IP reservados para o tr\u00e1fego de gerenciamento interno do CloudStack. A faixa de IP reservados devem ser \u00fanicos para cada zona na nuvem.
 message.add.primary=Especifique os seguintes par\u00e2metros para adicionar um novo Storage prim\u00e1rio.
 message.add.primary.storage=Adicionar novo Storage prim\u00e1rio \u00c3\u00a0 zona <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
 message.add.region=Por favor, especifique as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para adicionar uma nova regi\u00e3o.
@@ -1421,6 +1423,7 @@ message.delete.VPN.gateway=Favor confirmar que voc\u00ea deseja deletar este gat
 message.desc.advanced.zone=Para topologias de rede mais sofisticadas. Este modelo fornece maior flexibilidade na defini\u00e7\u00e3o de redes de clientes e fornece ofertas de rede personalizadas, tais como firewall, VPN ou de balanceamento de carga.
 message.desc.basic.zone=Fornece uma \u00fanica rede onde em cada inst\u00e2ncia de VM \u00e9 atribu\u00eddo um IP diretamente na rede. O isolamento Guest podem ser fornecidos atrav\u00e9s de camada-3 da rede com grupos de seguran\u00e7a (filtragem da fonte de endere\u00e7os IP).
 message.desc.cluster=Cada pod deve conter um ou mais clusters, e iremos adicionar o primeiro cluster agora. Um cluster fornece uma maneira de agrupamento de hosts. Os hosts de um cluster t\u00eam hardware id\u00eantico, executam o mesmo hypervisor, est\u00e3o na mesma sub-rede e acessam o mesmo storage compartilhado. Cada cluster \u00e9 constitu\u00eddo por um ou mais hosts e um ou mais servidores de storage prim\u00e1rio.
+message.desc.host=Cada cluster deve conter pelo menos um host (computador) para as VMs guest serem executadas e iremos adicionar o primeira host agora. Para um host funcionar no CloudStack, voc\u00ea deve instalar um hypervisor no host, atribuir um endere\u00e7o IP e garantir que o host est\u00e1 conectado ao servidor de gerenciamento do CloudStack.<br/><br/>Forne\u00e7a o hostname ou o endere\u00e7o IP do host, o nome de usu\u00e1rio (geralmente root) e a senha  e qualquer label que voc\u00ea utiliza para categorizar os hosts.
 message.desc.primary.storage=Cada cluster deve conter um ou mais servidores de storage prim\u00e1rio e iremos adicionar o primeiro agora. Um storage prim\u00e1rio, cont\u00e9m os volumes de disco para todas as VMs em execu\u00e7\u00e3o nos hosts do cluster. Utiliza qualquer protocolo compat\u00edvel com os padr\u00f5es que \u00e9 suportado pelo hypervisor utilizado.
 message.desc.secondary.storage=Cada zona deve ter pelo menos um NFS ou servidor de storage secund\u00e1rio e iremos adicionar o primeiro agora. Um storage secund\u00e1rios armazena templates de VM, imagens ISO e snapshots do volume de disco da VM. Esse servidor deve estar dispon\u00edvel para todos os hosts na zona. <br/><br/> Fornecer o endere\u00e7o IP e o caminho exportados.
 message.desc.zone=Uma zona \u00e9 a maior unidade organizacional no CloudStack e normalmente corresponde \u00e0 um \u00fanico datacenter. As Zonas disponibilizam isolamento f\u00edsico e redund\u00e2ncia. Uma zona \u00e9 composta por um ou mais pods (cada um dos quais cont\u00e9m os hosts e servidores de storage prim\u00e1rio) e um servidor de storage secund\u00e1rio que \u00e9 compartilhado por todos os pods na zona.
@@ -1553,6 +1556,7 @@ message.step.3.continue=Seleciona a oferta de disco
 message.step.3.desc=
 message.step.4.continue=Selecione pelo menos uma rede para continuar
 message.step.4.desc=Selecione a rede principal que a sua inst\u00e2ncia virtual estar\u00e1 conectada.
+message.storage.traffic=Tr\u00e1fego entre os recursos internos do CloudStack, incluindo todos os componentes que se comunicam com o servidor de gerenciamento tais como hosts e m\u00e1quinas virtuais de sistema CloudStack. Por favor, configure o tr\u00e1fego do storage aqui.
 message.suspend.project=Voc\u00ea tem certeza que deseja suspender este projeto ?
 message.template.desc=Imagem de SO que pode ser utilizada para bootar VMs
 message.tooltip.dns.1=Endere\u00e7o de um servidor DNS que ser\u00e1 utilizado por todas as VMs da Zone. A faixa de IPs p\u00fablicos para essa Zone deve possuir uma rota para o servidor configurado.


Mime
View raw message