cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From milam...@apache.org
Subject [3/5] Update L10N strings from Transifex to repo (4.3 branch)
Date Sun, 04 May 2014 15:54:22 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/6361ba5e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
index b1bfadb..4d0c328 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
@@ -18,6 +18,7 @@
 changed.item.properties=Item eigenschappen gewijzigd
 confirm.enable.s3=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor S3-aangestuurde Secundaire Opslag te activeren
 confirm.enable.swift=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor Swift te activeren
+error.could.not.change.your.password.because.ldap.is.enabled=Fout\: Kan uw wachtwoord niet wijzigen omdat LDAP is ingeschakeld.
 error.could.not.enable.zone=Kon zone niet activeren
 error.installWizard.message=Er ging iets mis; je kunt teruggaan om de eventuele fouten te herstellen
 error.invalid.username.password=Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord
@@ -42,6 +43,8 @@ ICMP.type=ICMP Type
 image.directory=Afbeelding Directory
 inline=Inline
 instances.actions.reboot.label=Herstart instantie
+label.about.app=Over CloudStack
+label.about=Over
 label.accept.project.invitation=Accepteer project uitnodiging
 label.account=Account
 label.account.and.security.group=Account, Security group
@@ -50,6 +53,7 @@ label.account.name=Account Naam
 label.accounts=Accounts
 label.account.specific=Account-specifiek 
 label.acquire.new.ip=Bemachtig nieuw IP
+label.acquire.new.secondary.ip=Verkrijg nieuw secundair IP
 label.action.attach.disk.processing=Schijf wordt toegevoegd....
 label.action.attach.disk=Schijf toevoegen
 label.action.attach.iso=ISO toevoegen
@@ -92,6 +96,7 @@ label.action.delete.load.balancer=Verwijder load balancer regel
 label.action.delete.network.processing=Bezig met verwijderen van Netwerk....
 label.action.delete.network=Verwijder Netwerk
 label.action.delete.nexusVswitch=Verwijder Nexus 1000v
+label.action.delete.nic=Verwijder netwerkkaart
 label.action.delete.physical.network=Verwijder fysiek netwerk
 label.action.delete.pod.processing=Bezig met verwijderen van Pod....
 label.action.delete.pod=Verwijder Pod
@@ -173,6 +178,8 @@ label.action.enable.user=Activeer Gebruiker
 label.action.enable.user.processing=Bezig met activeren van Gebruiker....
 label.action.enable.zone=Activeer Zone
 label.action.enable.zone.processing=Bezig met activeren van Zone....
+label.action.expunge.instance.processing=Opruimen Instantie....
+label.action.expunge.instance=Ruim instantie op
 label.action.force.reconnect=Forceer opnieuw verbinden
 label.action.force.reconnect.processing=Bezig met opnieuw verbinden....
 label.action.generate.keys=Genereer Sleutels
@@ -208,6 +215,8 @@ label.action.resize.volume=Wijzig de grootte van het volume
 label.action.resource.limits=Verbruikslimieten
 label.action.restore.instance=Herstel Instantie
 label.action.restore.instance.processing=Bezig met herstellen van Instantie....
+label.action.revert.snapshot=Draai terug naar snapshot
+label.action.revert.snapshot.processing=Terugdraaien naar snapshot...
 label.actions=Acties
 label.action.start.instance.processing=Bezig met starten van Instantie....
 label.action.start.instance=Start Instantie
@@ -239,6 +248,7 @@ label.add.accounts=Voeg accounts toe
 label.add.account.to.project=Voeg account aan project toe
 label.add.account=Voeg Account toe
 label.add.ACL=Voeg ACL toe
+label.add.affinity.group=Nieuwe affinity groep toevoegen
 label.add.BigSwitchVns.device=Voeg BigSwitch Vns Controller toe
 label.add.by.cidr=Voeg toe door middel van CIDR
 label.add.by.group=Voeg toe door middel van Groep
@@ -274,9 +284,11 @@ label.add.network=Voeg Netwerk toe
 label.add.new.F5=Voeg nieuwe F5 toe
 label.add.new.gateway=Voeg nieuwe gateway toe
 label.add.new.NetScaler=Voeg nieuwe Netscaler toe
+label.add.new.PA=Nieuwe Palo Alto toevoegen
 label.add.new.SRX=Voeg nieuwe SRX toe
 label.add.new.tier=Voeg nieuwe Tier toe
 label.add.NiciraNvp.device=Voeg NVP Controller toe
+label.add.PA.device=Nieuw Palo Alto apparaat toevoegen
 label.add.physical.network=Voeg fysiek netwerk toe
 label.add.pod=Voeg Pod toe
 label.add.port.forwarding.rule=Voeg port forwarding regel toe
@@ -306,12 +318,16 @@ label.add.vpc=VPC toevoegen
 label.add.vpn.customer.gateway=VPN Customer Gateway toevoegen
 label.add.VPN.gateway=VPN Gateway toevoegen
 label.add.vpn.user=VPN gebruiker toevoegen
+label.add.vxlan=VXLAN toevoegen
 label.add.zone=Zone toevoegen
 label.admin.accounts=Beheer Accounts
 label.admin=Beheerder
 label.advanced=Geavanceerd
 label.advanced.mode=Geavanceerde Modus
 label.advanced.search=Geavanceerd zoeken
+label.affinity=Affinity
+label.affinity.group=Affinity Groep
+label.affinity.groups=Affinity Groepen
 label.agent.password=Agent wachtwoord
 label.agent.username=Agent Gebruikersnaam
 label.agree=Accepteren
@@ -319,8 +335,14 @@ label.alert=Alarm
 label.algorithm=Algoritme
 label.allocated=Gebruikt
 label.allocation.state=Verbruik Staat
+label.anti.affinity=Anti-affinity
+label.anti.affinity.group=Anti-affinity Groep
+label.anti.affinity.groups=Anti-affinity Groepen
 label.api.key=API Sleutel
 label.apply=Uitvoeren
+label.app.name=CloudStack
+label.archive.alerts=Archiveer waarschuwingen
+label.archive.events=Archiveer evenementen
 label.assign=Toevoegen
 label.assign.to.load.balancer=Voeg instantie toe aan load balancer
 label.associated.network=Bijbehorend Netwerk
@@ -342,9 +364,13 @@ label.broadcast.domain.range=Broadcast domain range
 label.broadcast.domain.type=Broadcast Domain Type
 label.broadcast.uri=Broadcast URI
 label.by.account=Op Account
+label.by.alert.type=Op alarm type
 label.by.availability=Op Beschikbaarheid
+label.by.date.end=Op datum (eind)
+label.by.date.start=Op datum (start)
 label.by.domain=Op Domein
 label.by.end.date=Op Eind Datum
+label.by.event.type=Op gebeurtenis type
 label.by.level=Op Level
 label.by.pod=Op Pod
 label.by.role=Op Rol
@@ -383,8 +409,10 @@ label.community=Community
 label.compute.and.storage=Compute en Opslag
 label.compute=Compute
 label.compute.offering=Compute aanbieding
+label.compute.offerings=Compute aanbiedingen
 label.configuration=Configuratie
 label.configure=Configureer
+label.configure.ldap=Configureer LDAP
 label.configure.network.ACLs=Configureer Netwerk ACLs
 label.configure.vpc=Configureer VPC
 label.confirmation=Bevestiging
@@ -404,10 +432,12 @@ label.cpu.mhz=CPU (in MHz)
 label.cpu.utilized=CPU Verbruik
 label.created=Aangemaakt
 label.created.by.system=Aangemaakt door systeem
+label.create.nfs.secondary.staging.store=Creeer NFS staging secudaire opslag
 label.create.project=Nieuw project
 label.create.template=Nieuwe template
 label.create.VPN.connection=Nieuwe VPN connectie
 label.cross.zones=Over Zones
+label.custom.disk.iops=Aangepaste IOPS
 label.custom.disk.size=Vrije schijf grootte
 label.daily=Dagelijkse
 label.data.disk.offering=Data Schijf Aanbieding
@@ -420,11 +450,15 @@ label.dedicated=Dedicated
 label.default=Standaard
 label.default.use=Standaard Gebruik
 label.default.view=Standaard Weergave
+label.delete.affinity.group=Verwijder Affinity Groep
+label.delete.alerts=Verwijder waarschuwingen
 label.delete.BigSwitchVns=Verwijder BigSwitch Vns Controller
+label.delete.events=Verwijder gebeurtenissen
 label.delete.F5=Verwijder F5
 label.delete.gateway=Verwijder gateway
 label.delete.NetScaler=Verwijder NetScaler
 label.delete.NiciraNvp=Verwijder Nvp Controller
+label.delete.PA=Verwijder Palo Alto
 label.delete.project=Verwijder project
 label.delete.SRX=Verwijder SRX
 label.delete=Verwijder
@@ -434,6 +468,7 @@ label.delete.VPN.gateway=Verwijder VPN Gateway
 label.delete.vpn.user=Verwijder VPN gebruiker
 label.deleting.failed=Verwijderen Mislukt
 label.deleting.processing=Verwijderen....
+label.deployment.planner=Deployment planner
 label.description=Beschrijving
 label.destination.physical.network.id=Bestemming fysiek netwerk ID
 label.destination.zone=Bestemmingszone
@@ -451,11 +486,22 @@ label.disable.provider=Provider uitschakelen
 label.disable.vpn=VPN uitschakelen
 label.disabling.vpn.access=Uitschakelen van VPN Toegang
 label.disk.allocated=Schijfruimte gealloceerd 
+label.disk.bytes.read.rate=Lees Snelheid Schijf (BPS)
+label.disk.bytes.write.rate=Schrijf Snelheid Schijf (BPS)
+label.disk.iops.max=Max IOPS
+label.disk.iops.min=Min IOPS
+label.disk.iops.read.rate=Lees Snelheid Schijf (IOPS)
+label.disk.iops.total=IOPS Totaal
+label.disk.iops.write.rate=Schrijf snelheid Schijf (IOPS)
 label.disk.offering=Schijf Aanbieding
+label.disk.read.bytes=Schijf lezen (Bytes)
+label.disk.read.io=Schijf Lezen (IO)
 label.disk.size.gb=Schijf Grootte (in GB)
 label.disk.size=Schijf Grootte
 label.disk.total=Schijf Totaal
 label.disk.volume=Schijf Volume
+label.disk.write.bytes=Schijf Schrijven (Bytes)
+label.disk.write.io=Schijf Schrijven (IO)
 label.display.name=Weergavenaam
 label.display.text=Weergavetekst
 label.dns.1=DNS 1
@@ -472,6 +518,7 @@ label.done=Klaar
 label.double.quotes.are.not.allowed=Aanhalingstekens zijn hier niet toegestaan
 label.download.progress=Download Voortgang
 label.drag.new.position=Sleep naar nieuwe positie 
+label.edit.affinity.group=Wijzig Affinity Groep
 label.edit.lb.rule=Wijzig LB regel
 label.edit.network.details=Wijzig netwerk details
 label.edit.project.details=Wijzig project details
@@ -479,6 +526,7 @@ label.edit.tags=Wijzig tags
 label.edit.traffic.type=Wijzig traffic type
 label.edit.vpc=Wijzig VPC
 label.edit=Wijzig
+label.egress.default.policy=Standaard uitgaande policy
 label.egress.rules=Uitgaande regels
 label.egress.rule=Uitgaande regel
 label.elastic=Elastisch
@@ -497,6 +545,7 @@ label.endpoint.or.operation=Endpoint or Operation
 label.end.port=Eind Poort
 label.end.reserved.system.IP=Einde gereserveerde systeem IP
 label.end.vlan=Einde Vlan
+label.end.vxlan=Eind Vxlan
 label.enter.token=Voer token in
 label.error.code=Fout code
 label.error=Fout
@@ -506,6 +555,7 @@ label.ESP.lifetime=ESP Lifetime (secondes)
 label.ESP.policy=ESP policy
 label.esx.host=ESX/ESXi Host
 label.example=Voorbeeld
+label.expunge=Ruim op
 label.external.link=Externe link
 label.f5=F5
 label.failed=Mislukt
@@ -542,6 +592,7 @@ label.ha.enabled=HA ingeschakeld
 label.help=Help
 label.hide.ingress.rule=Verberg Inkomende Regel
 label.hints=Tips
+label.home=Home
 label.host.alerts=Host Waarschuwingen
 label.host=Host
 label.host.MAC=Host MAC
@@ -551,6 +602,8 @@ label.host.tags=Host Tags
 label.hourly=Uurlijks
 label.hypervisor.capabilities=Hypervisor mogelijkheden
 label.hypervisor=Hypervisor
+label.hypervisors=Hypervisors
+label.hypervisor.snapshot.reserve=Hypervisor Snapshot Reserve
 label.hypervisor.type=Hypervisor Type
 label.hypervisor.version=Hypervisor versie
 label.id=ID
@@ -620,12 +673,19 @@ label.keyboard.type=Toetsenbord type
 label.key=Sleutel
 label.kvm.traffic.label=KVM verkeer label
 label.label=Label
+label.lang.arabic=Arabisch
 label.lang.brportugese=Braziliaans Portgees 
+label.lang.catalan=Catalaans
 label.lang.chinese=Chinees (Simplified)
+label.lang.dutch=Nederlands (Nederlands)
 label.lang.english=Engels
 label.lang.french=Frans
+label.lang.german=Duits
+label.lang.italian=Italiaans
 label.lang.japanese=Japans
 label.lang.korean=Koreans
+label.lang.norwegian=Noors
+label.lang.polish=Pools
 label.lang.russian=Russisch
 label.lang.spanish=Spaans
 label.last.disconnected=Laatse keer niet verbonden
@@ -635,8 +695,12 @@ label.launch=Lanceer
 label.launch.vm=Lanceer VM
 label.launch.zone=Lanceer zone
 label.LB.isolation=LB isolatie
+label.ldap.configuration=LDAP Configuratie
+label.ldap.group.name=LDAP Groep
+label.ldap.port=LDAP poort
 label.least.connections=Minste connecties
 label.level=Level
+label.linklocal.ip=Link Local IP Adres
 label.load.balancer=Load Balancer
 label.load.balancing=Load Balancing
 label.load.balancing.policies=Load balancing policies
@@ -749,12 +813,15 @@ label.network.domain.text=Netwerk Domein
 label.network.id=Netwerk ID
 label.networking.and.security=Netwerken en beveiliging
 label.network.label.display.for.blank.value=Gebruik standaard gateway
+label.network.limits=Netwerk limieten
 label.network.name=Netwerk Naam
 label.network=Netwerk
 label.network.offering.display.text=Netwerk Aanbieding Weergave Tekst
 label.network.offering.id=Netwerk Aanbieding ID
 label.network.offering.name=Netwerk Aanbieding Naam
 label.network.offering=Netwerk Aanbieding
+label.network.rate.megabytes=Netwerk Snelheid (MB/s)
+label.network.rate=Netwerk Snelheid (Mb/s)
 label.network.read=Netwerk gelezen
 label.network.service.providers=Netwerk Service Aanbieders
 label.networks=Netwerken
@@ -804,10 +871,13 @@ label.os.type=OS Type
 label.owned.public.ips=Publieke IP Adressen in beheer
 label.owner.account=Account Eigenaar
 label.owner.domain=Domein Eigenaar
+label.PA.log.profile=Palo Alto Log Profiel
+label.PA=Palo Alto
 label.parent.domain=Bovenliggend Domein
 label.password.enabled=Wachtwoord Ingeschakeld
 label.password=Wachtwoord
 label.path=Pad
+label.PA.threat.profile=Palo Alto Threat Profiel
 label.perfect.forward.secrecy=Perfect Forward Secrecy
 label.physical.network=Fysiek Netwerk
 label.physical.network.ID=Fysiek netwerk ID
@@ -815,6 +885,7 @@ label.PING.CIFS.password=PING CIFS wachtwoord
 label.PING.CIFS.username=PING CIFS gebruikersnaam
 label.PING.dir=PING Directory
 label.PING.storage.IP=PING opslag IP
+label.planner.mode=Planner modus
 label.please.specify.netscaler.info=Geef hier informatie van de Netscaler op
 label.please.wait=Een ogenblik geduld a.u.b.
 label.plugin.details=Plugin details
@@ -824,6 +895,7 @@ label.pod=Pod
 label.pods=Pods
 label.port.forwarding.policies=Port forwarding policies
 label.port.forwarding=Port Forwarding
+label.port=Poort
 label.port.range=Port Range
 label.PreSetup=PreSetup
 label.previous=Vorige
@@ -862,7 +934,14 @@ label.public.traffic=Publiek verkeer
 label.public.zone=Publieke Zone
 label.purpose=Doel
 label.Pxe.server.type=PXE Server Type
+label.qos.type=QoS Type
 label.quickview=Sneloverzicht
+label.quiesce.vm=Quiesce VM
+label.rbd.id=Cephx gebruiker
+label.rbd.monitor=Ceph monitor
+label.rbd.pool=Ceph pool
+label.rbd=RBD
+label.rbd.secret=Cephx secret
 label.reboot=Reboot
 label.recent.errors=Recente Fouten
 label.redundant.router.capability=Redundante router mogelijkheden
@@ -877,6 +956,7 @@ label.remove.egress.rule=Verwijder uitgaande regel
 label.remove.from.load.balancer=Verwijder Instantie van load balancer
 label.remove.ingress.rule=Verwijder inkomende regel
 label.remove.ip.range=Verwijder IP range
+label.remove.ldap=Verwijder LDAP
 label.remove.pf=Verwijder port forwarding regel
 label.remove.project.account=Verwijder account van project
 label.remove.region=Verwijder Regio
@@ -909,7 +989,9 @@ label.revoke.project.invite=Trek uitnodiging in
 label.role=Rol
 label.root.disk.controller=Root schijf controller
 label.root.disk.offering=Root Schijf Aanbieding
+label.root.disk.size=Grootte root volume
 label.round.robin=Round-robin
+label.routing=Routing
 label.rules=Regels
 label.running.vms=Draaiende VMs
 label.s3.access_key=Toegangssleutel
@@ -917,6 +999,8 @@ label.s3.bucket=Bucket
 label.s3.connection_timeout=Connectie Timeout
 label.s3.endpoint=Endpoint
 label.s3.max_error_retry=Max. opnieuw proberen na Fout
+label.s3.nfs.path=S3 NFS Pad
+label.s3.nfs.server=S3 NFS Server
 label.s3.secret_key=Geheime sleutel
 label.s3.socket_timeout=Socket Timeout
 label.s3.use_https=Gebruik HTTPS
@@ -951,6 +1035,7 @@ label.sent=Verstuurd
 label.server=Server
 label.service.capabilities=Service Mogelijkheden
 label.service.offering=Service Aanbieding
+label.service.state=Service Status
 label.session.expired=Sessie Verlopen
 label.setup=Instellen
 label.setup.network=Stel Netwerk in
@@ -963,22 +1048,28 @@ label.shutdown.provider=Schakel provider uit
 label.site.to.site.VPN=Site-to-site VPN
 label.size=Grootte
 label.skip.guide=Ik heb CloudStack al eerder gebruikt, sla deze stap over
+label.smb.domain=SMB Domein
+label.smb.password=SMB Wachtwoord
+label.smb.username=SMB Gebruikersnaam
 label.snapshot.limits=Snapshot Limieten
 label.snapshot.name=Snapshot Naam
 label.snapshot.schedule=Stel herhalende Snapshot in
 label.snapshot=Snapshot
 label.snapshot.s=Snapshot (s)
 label.snapshots=Snapshots
+label.sockets=Sockets
 label.source=Bron
 label.source.nat=Source NAT
 label.specify.IP.ranges=Specificeer IP ranges
 label.specify.vlan=Specificeer VLAN
+label.specify.vxlan=Specificeer VXLAN
 label.SR.name = SR Name-Label
 label.srx=SRX
 label.start.IP=Start IP
 label.start.port=Start Poort
 label.start.reserved.system.IP=Start gereseveerd systeem IP
 label.start.vlan=Start VLAN
+label.start.vxlan=Start Vxlan
 label.state=Staat
 label.static.nat.enabled=Static NAT Ingeschakeld
 label.static.nat=Static NAT
@@ -1024,6 +1115,7 @@ label.super.cidr.for.guest.networks=Super CIDR voor Gast Netwerken
 label.supported.services=Geondersteunde Diensten
 label.supported.source.NAT.type=Ondersteunde Source NAT type
 label.suspend.project=Pauzeer Project
+label.switch.type=Switch Type
 label.system.capacity=Systeem Capaciteit
 label.system.offering=Systeem Aanbieding
 label.system.service.offering=Systeem Service Aanbieding
@@ -1094,6 +1186,7 @@ label.view.all=Toon alle
 label.view.console=Toon console
 label.viewing=Weergeven
 label.view.more=Toon meer
+label.view.secondary.ips=Toon secundaire IPs
 label.view=Toon
 label.virtual.appliances=Virtueele Appliances
 label.virtual.appliance=Virtuele Appliance
@@ -1101,6 +1194,9 @@ label.virtual.machines=Virtuele machines
 label.virtual.network=Virtueel Netwerk
 label.virtual.routers=Virtuele Routers
 label.virtual.router=Virtuele Router
+label.vlan.id=VLAN/VNI ID
+label.vlan.range=VLAN/VNI Reeks
+label.vlan=VLAN/VNI
 label.vm.add=Instantie Toevoegen
 label.vm.destroy=Verwijder
 label.vm.display.name=VM weergave naam
@@ -1119,6 +1215,9 @@ label.vm.state=VM staat
 label.vm.stop=Stop
 label.vms=VMs
 label.vmware.traffic.label=VMware verkeerslabel
+label.vnet.id=VLAN/VNI ID
+label.vnet=VLAN/VNI
+label.volatile=Volatile
 label.volgroup=Volume Groep
 label.volume.limits=Volume Limieten
 label.volume.name=Volume Naam
@@ -1136,6 +1235,9 @@ label.vsmctrlvlanid=Controle VLAN ID
 label.vsmpktvlanid=Pakket VLAN ID
 label.vsmstoragevlanid=Opslag VLAN ID
 label.vsphere.managed=vSphere beheerd
+label.vxlan.id=VXLAN ID
+label.vxlan.range=VXLAN Reeks
+label.vxlan=VXLAN
 label.waiting=Wachten
 label.warn=Waarschuwing
 label.wednesday=Woensdag
@@ -1156,10 +1258,12 @@ label.zones=Zones
 label.zone.type=Type Zone
 label.zone.wide=Zone breed
 label.zoneWizard.trafficType.guest=Gast\: Verkeer tussen virtuele machines van de eindgebruiker
+label.zoneWizard.trafficType.management=Management\: Verkeer tussen interne diensten van CloudStack. Dit zijn componenten die met de management server praten, zoals hosts en systeem VMs.
 label.zoneWizard.trafficType.public=Publiek\: Verkeer tussen het internet en virtueele machines in de cloud. 
 label.zoneWizard.trafficType.storage=Opslag\: Verkeer tussen de primaire en secundaire opslag servers zoals VM templates en snapshots
 label.zone=Zone
 managed.state=Beheersstaat
+message.acquire.ip.nic=Bevestig dat u een nieuw secundair IP voor deze netwerkkaart wilt verkrijgen. LET OP\: U dient het secundaire IP adres handmatig te configureren binnen de virtueele machine. 
 message.acquire.new.ip=Bevestigen dat je een nieuw IP voor dit netwerk wilt verkrijgen.
 message.acquire.new.ip.vpc=Bevestig dat u een nieuw IP wilt verkrijgen voor deze VPC. 
 message.acquire.public.ip=Selecteer de zone waarvan u een nieuw IP wenst te verkrijgen.
@@ -1177,6 +1281,7 @@ message.action.delete.ISO=Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen.
 message.action.delete.ISO.for.all.zones=Deze ISO wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.
 message.action.delete.network=Bevestig dat u dit netwerk wilt verwijderen.
 message.action.delete.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt verwijderen
+message.action.delete.nic=Bevestig dat u deze netwerkkaart wilt verwijderen, de VM zal ontkoppeld worden van het netwerk wat aan de netwerkkaart aangesloten zit.
 message.action.delete.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt verwijderen.
 message.action.delete.pod=Bevestig dat u deze pod wilt verwijderen.
 message.action.delete.primary.storage=Bevestig dat u deze primaire opslag wilt verwijderen.
@@ -1205,12 +1310,306 @@ message.action.enable.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt inschake
 message.action.enable.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt inschakelen.
 message.action.enable.pod=Bevestigd dat u deze pod wilt inschakelen.
 message.action.enable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt inschakelen.
+message.action.expunge.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt opruimen
 message.action.force.reconnect=De host is succesvol geforceerd om opnieuw te verbinden. Dit proces kan echter enkele minuten duren.
 message.action.host.enable.maintenance.mode=Het inschakelen van de onderhoudsmodus zorgt ervoor dat alle draaiende instanties worden gemigreerd naar andere beschikbare hosts. 
+message.action.instance.reset.password=Bevestig dat u het ROOT wachtwoord van deze virtueele machine wilt aanpassen. 
+message.action.manage.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt beheren.
+message.action.primarystorage.enable.maintenance.mode=Waarschuwing\: Wanneer u de primaire opslag in onderhoudsmodus plaatst, worden alle VMs die hier gebruik van maken gestopt. Weet u zeker dat u deze actie wilt uitvoeren? 
+message.action.reboot.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt herstarten.
+message.action.reboot.router=Als u deze router herstarten zullen de diensten op de router verstoord worden. Weet u zeker dat u deze actie wil uitvoeren? 
+message.action.reboot.systemvm=Bevestig dat u deze Systeem VM wilt herstarten.
+message.action.release.ip=Bevestigd dat u dit IP adres wilt los koppelen.
+message.action.remove.host=Bevestig dat u deze host wilt verwijderen.
+message.action.reset.password.off=Uw instantie ondersteunt deze functie momenteel niet.
+message.action.reset.password.warning=Uw instantie moet gestopt worden voordat u het wachtwoord kunt wijzigen.
+message.action.restore.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt herstellen.
+message.action.revert.snapshot=Bevestig dat u het volume wilt terugdraaien naar dit snapshot.
+message.action.start.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt starten.
+message.action.start.router=Bevestig dat uw deze router wilt starten.
+message.action.start.systemvm=Bevestig dat u deze Systeem VM wilt starten.
+message.action.stop.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt stoppen.
+message.action.stop.router=Als u deze router stopt zullen de diensten die gebruik maken van de router verstoord worden. Weet u zeker dat u deze actie wil uitvoeren? 
+message.action.stop.systemvm=Bevestig dat u deze systeem VM wilt stoppen.
+message.action.take.snapshot=Bevestig dat u een snapshot wilt maken van dit volume.
+message.action.unmanage.cluster=Bevestig dat u dit cluster niet langer wilt laten beheren door CloudStack.
+message.action.vmsnapshot.delete=Bevestig dat u deze VM snapshot wilt verwijderen.
+message.action.vmsnapshot.revert=Draai VM snapshot terug
+message.activate.project=Weet u zeker dat u dit project wilt activeren?
+message.add.cluster=Voeg een hypervisor beheerd cluster toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b
+message.add.cluster.zone=Voeg een hypervisor beheerd cluster toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.disk.offering=Specificeer de volgende waardes om een nieuwe schijf aanbieding toe te voegen
+message.add.domain=Specificeer het subdomein welke u onder dit domein wilt aanmaken
+message.add.firewall=Voeg firewall toe aan zone
+message.add.guest.network=Bevestig dat u een gast netwerk wilt toevoegen
+message.add.host=Specificeer de volgende parameters om een nieuwe host toe te voegen
+message.adding.host=Host toevoegen
+message.adding.Netscaler.device=Netscaler toevoegen
+message.adding.Netscaler.provider=Netscaler provider toevoegen
+message.add.ip.range.direct.network=Voeg een IP range toe aan direct gekoppeld netwerk <b><span id\="directnetwork_name"></span></b> in zone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.ip.range.to.pod=<p>Voeg een IP range toe aan pod\: <b><span id\="pod_name_label"></span></b></p>
+message.add.ip.range=Voeg een IP range aan het publieke netwerk in de zone toe
+message.additional.networks.desc=Selecteer additionele netwerk(en) waar uw virtuele instantie aan gekoppeld moet worden.
+message.add.load.balancer.under.ip=De loadbalancer regel is toegeovegd onder IP adres\:
+message.add.load.balancer=Voeg load balancer toe aan zone
+message.add.network=Voeg nieuw netwerk toe aan zone\: <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.new.gateway.to.vpc=Specificeer de volgende informatie om een nieuwe gateway toe te voegen aan deze VPC.
+message.add.pod.during.zone.creation=Elke zone moet \u00e9\u00e9n of meerdere pods hebben, de eerste pod gaan we nu toevoegen. Een pod bevat de hosts en primaire opslag servers welke we in een van de volgende stappen toevoegen. Allereerst dient u een reeks gereserveerde IP adressen te defini\u00ebren voor CloudStack\\'s management verkeer. Deze gereserveerde IP reeks moet uniek zijn voor elke zone in de cloud. 
+message.add.pod=Voeg een nieuwe pod toe aan zone <b><span id\="add_pod_zone_name"></span></b>
+message.add.primary=Specificeer de volgende parameters om nieuwe primaire opslag toe te voegen
+message.add.primary.storage=Voeg nieuwe primaire opslag toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>, pod <b><span id\="pod_name"></span></b>
+message.add.region=Specificeer de benodigde informatie om een nieuwe regio toe te voegen.
+message.add.secondary.storage=Voeg nieuwe opslag toe voor zone <b><span id\="zone_name"></span></b>
+message.add.service.offering=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe service aanbieding aan te maken.
+message.add.system.service.offering=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe systeem aanbieding toe te voegen.
+message.add.template=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe template aan te maken
+message.add.volume=Specificeer de volgende gegevens om een nieuw volume toe te voegen.
+message.add.VPN.gateway=Bevestig dat u een VPN Gateway wilt toevoegen
+message.advanced.mode.desc=Kies dit netwerk model als u VLAN ondersteuning wilt inschakelen. Dit netwerk model geeft u de meeste flexibiliteit en stelt beheerders in staat om aangepaste netwerk aanbiedingen aan te maken met firewall, vpn, of load balancer ondersteuning. Ook kunt u kiezen tussen direct en virtual networking.
+message.advanced.security.group=Kies dit netwerk model als u security groups wilt gebruiken om virtueele machines te isoleren. 
+message.advanced.virtual=Kies deze optie als u zone breede VLANs wilt gebruiken om virtueele machines te isoleren. 
+message.after.enable.s3=S3-backed Secondary Storage is geconfigureerd. Let op\: Als u deze pagina verlaat zult u niet in staat zijn om S3 te (her)configureren. 
+message.after.enable.swift=Swift is geconfigureerd. Let op\: Als u deze pagina verlaat zult u niet in staat zijn om Swift te (her)configureren. 
+message.alert.state.detected=Probleem status gedetecteerd
+message.allow.vpn.access=Specificeer een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker die u toegang wilt geven tot de VPN.
+message.apply.snapshot.policy=De huidige snapshot policy is succesvol gewijzigd.
+message.attach.iso.confirm=Bevestig dat u deze ISO wilt koppelen aan de virtuele machine.
+message.attach.volume=Specificeer de volgende gegevens om een nieuw volume te koppelen. Als u een schijf volume wilt toevoegen aan een Windows gebaseerde machine, dan dient u deze te rebooten om de schijf zichtbaar te maken.
+message.basic.mode.desc=Kies dit netwerk model als u <b>*<u>geen</u>*</b> VLAN ondersteuning wilt inschakelen. Alle virtuele machines onder dit netwerk model zullen direct een IP gealloceerd krijgen vanuit het netwerk en security groups kunnen gebruikt worden om beveiliging en segmentering te realiseren.
+message.change.offering.confirm=Bevestig dat u de service aanbieding van deze virtueele machine wilt wijzigen.
+message.change.password=Wijzig a.u.b. uw wachtwoord.
+message.configure.all.traffic.types=U heeft meerdere fysieke netwerken; Configureer labels voor elk verkeerstype door op de Wijzig knop te klikken.
+message.configure.ldap=Bevestig dat u LDAP wilt configureren.
+message.configuring.guest.traffic=Bezig met configureren guest traffic
+message.configuring.physical.networks=Bezig met configureren fysieke netwerken
+message.configuring.public.traffic=Bezig met configureren publiek verkeer
+message.configuring.storage.traffic=Bezig met configureren opslag verkeer
+message.confirm.action.force.reconnect=Bevestig dat u deze host geforceerd opnieuw wilt laten verbinden. 
+message.confirm.delete.F5=Bevestig dat u deze F5 wilt verwijderen
+message.confirm.delete.NetScaler=Bevestig dat u deze NetScaler wilt verwijderen
+message.confirm.delete.PA=Bevestig dat u Palo Alto wilt verwijderen
+message.confirm.delete.SRX=Bevestig dat u deze SRX wilt verwijderen
+message.confirm.destroy.router=Bevestig dat u deze router wilt verwijderen
+message.confirm.disable.provider=Bevestig dat u deze provider wilt uitschakelen
+message.confirm.enable.provider=Bevestig dat u deze provider wilt inschakelen
+message.confirm.join.project=Bevestig dat u aan dit project wilt bijdragen
+message.confirm.remove.IP.range=Bevestig dat u deze IP range wilt verwijderen.
+message.confirm.shutdown.provider=Bevestig dat u deze provider wilt afsluiten
+message.copy.iso.confirm=Bevestig dat u deze ISO wilt kopieeren naar 
+message.copy.template=Kopieer template <b id\="copy_template_name_text">XXX</b> van zone <b id\="copy_template_source_zone_text"></b> naar
+message.create.template.vm=Maak een VM aan vanaf een template
+message.create.template.volume=Specificeer a.u.b. de volgende informatie voordat u een template van het schijf volume\: <b><span id\="volume_name"></span></b>. Het maken van een template kan een paar minuten duren maar ook langer afhankelijk van de grote van het volume.
+message.create.template=Weet u het zeker dat u een template wilt aanmaken?
+message.creating.cluster=Cluster aanmaken
+message.creating.guest.network=Gast netwerk aanmaken
+message.creating.physical.networks=Fysieke netwerken aanmaken
+message.creating.pod=Pod aanmaken
+message.creating.primary.storage=Primaire opslag aanmaken
+message.creating.secondary.storage=Secundaire opslag aanmaken
+message.creating.zone=Zone aanmaken
+message.decline.invitation=Weet u zeker dat u deze project uitnodiging wilt afwijzen? 
+message.dedicate.zone=Dedicating zone
+message.delete.account=Bevestig dat u deze account wilt verwijderen.
+message.delete.affinity.group=Bevestig dat u deze affinity groep wilt verwijderen
+message.delete.gateway=Bevestig dat u deze gateway wilt verwijderen
+message.delete.project=Weet u zeker dat u dit project wilt verwijderen?
+message.delete.user=Bevestig dat u deze gebruiker wilt verwijderen
+message.delete.VPN.connection=Bevestig dat u deze VPN verbinding wilt verwijderen
+message.delete.VPN.customer.gateway=Bevestig dat u deze VPN Customer Gateway wilt verwijderen
+message.delete.VPN.gateway=Bevestig dat u deze VPN Gateway wilt verwijderen
+message.desc.advanced.zone=Voor ingewikkeldere netwerk topologie\u00ebn. Dit netwerk model geeft de meeste flexibiliteit en het definieren van gast netwerken en het aanbieden van speciale diensten zoals firewall, VPN of loadbalancer ondersteuning. 
+message.desc.basic.zone=Cre\u00ebert een enkel netwerk waar elke VM instantie direct een IP op krijgt. Het isoleren van instanties kunt op layer-3 niveau doen door middel van security groups.
+message.desc.cluster=Elke pod moet \u00e9\u00e9n of meerdere cluster bevatten, en we gaan het eerste cluster nu toevoegen. Een cluster is een manier om hosts te groeperen. De hosts in een cluster hebben identieke hardware, gebruiken de zelfde hypervisor, zitten op hetzelfde subnet en kunnen bij dezelfde gedeelde opslag. Elk cluster bestaan uit \u00e9\u00e9n of meerdere hosts en \u00e9\u00e9n of meerdere primaire opslag systemen.
+message.desc.host=Elke cluster moet een of meerdere hosts (servers) bevatten om gast VMs op te draaien. We gaan de eerste host nu toevoegen. Om een host met CloudStack te laten werken moet hij voorzien zijn van hypersvisor software, een werkend IP adres en in staat zijn de management server over het netwerk te bereiken. <br/><br/>Specificeer de DNS hostnaam of het IP adres van de host, de gebruikersnaam (meestal root) en het bijbehorende wachtwoord en als laatste eventuele labels om de host te categoriseren. 
+message.desc.primary.storage=Elk cluster moet over \u00e9\u00e9n of meerdere primaire opslag servers beschikken, de eerste gaan we nu aanmaken. Primaire opslag bevat de volumes van VMs draaiende op de hosts in het cluster. Gebruik een protocol dat is ondersteund door de hypervisor. 
+message.desc.secondary.storage=Elke zone moet minimaal \u00e9\u00e9n of meerdere secundaire opslag servers hebben, de eerste maken we nu aan. Secundaire opslag wordt gebruikt voor het opslaan van VM templates, ISO bestanden en snapshots. Deze server moet beschikbaar zijn aan alle hosts in de zone. <br/><br/>Specificeer het IP adres en het exporteerde pad. 
+message.desc.zone=Een zone is de grootste organisatorische unit binnen CloudStack en correspondeert normaliter met enkel datacenter. Zones geven fysieke isolatie en redundantie. Een zone bestaat uit een of meerdere pods (waarvan ieder eigen hosts en primaire opslag servers heeft) en een secundaire opslag server welke gedeeld wordt door alle pods in de zone. 
+message.detach.disk=Weet u zeker zeker dat u deze schijf wilt ontkoppelen?
+message.detach.iso.confirm=Bevestig dat u deze ISO wilt ontkoppelen van de virtueele machine. 
+message.disable.account=Bevestig dat u deze account wilt uitschakelen. Als u deze account uitschakelt zullen de gebruikers niet langer toegang hebben tot hun cloud resources. Alle draaiende virtueele machines zullen direct afgesloten worden. 
+message.disable.snapshot.policy=De huidige snapshot policy is uitgeschakeld.
+message.disable.user=Bevestig dat u deze gebruiker wilt uitschakelen.
+message.disable.vpn.access=Bevestig dat u VPN toegang wilt uitschakelen.
+message.disable.vpn=Weet u zeker dat u VPN wilt uitschakelen?
+message.download.ISO=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de ISO te downloaden
+message.download.template=Klik op <a href\="\#">00000</a> om de template te downloaden
+message.download.volume.confirm=Bevestig dat u dit volume wilt downloaden
+message.download.volume=Klik op <a href\="\#">00000</a> om het volume te downloaden
+message.edit.account=Wijzig ("-1" geeft aan dat er geen limiet is ingesteld)
+message.edit.confirm=Controleer uw wijzigen voordat u op "Opslaan" klikt.
+message.edit.limits=Specificeer de limieten voor de volgende resources. Met "-1" geeft u aan dat er geen limiet geld.
+message.edit.traffic.type=Specificeer het verkeerslabel dat u met dit type verkeer wilt associeren. 
+message.enable.account=Bevestig dat u deze account wilt inschakelen.
+message.enabled.vpn.ip.sec=Uw IPSec pre-shared key is
+message.enabled.vpn=Uw VPN toegang is ingeschakeld en kan benaderd worden via het IP
+message.enable.user=Bevestig dat u deze gebruiker wilt inschakelen.
+message.enable.vpn.access=VPN is momenteel uitgeschakeld voor dit IP adres. Wilt u deze inschakelen?
+message.enable.vpn=Bevestig dat u VPN toegang voor dit IP adres wilt inschakelen.
+message.enabling.security.group.provider=Inschakelen Security Group provider
+message.enabling.zone=Inschakelen zone
+message.enter.token=Vul het token in dat vermeld staat in de e-mail uitnodiging.
+message.generate.keys=Bevestig dat u nieuwe sleutels wilt genereren voor deze gebruiker.
+message.guest.traffic.in.advanced.zone=Gast netwerk verkeer is communicatie tussen virtuele machines van de eindgebruiker. Specificeer een range van VLAN IDs om gast verkeer te transporteren over het fysieke netwerk.
+message.guest.traffic.in.basic.zone=Gast netwerk verkeer is communicatie tussen virtuele machines van de eindgebruiker. Specificeer een range van IP adressen welke CloudStack kan uitdelen aan gast VMs. Let erop dat deze range niet overlapt met de gereserveerde systeem IP range. 
+message.installWizard.click.retry=Druk op de knop om de lancering opnieuw te proberen
+message.installWizard.copy.whatIsACluster=Een cluster is een manier om hosts te groeperen. De hosts in een cluster hebben ieder identieke hardware, draaien dezelfde hypervisor, zitten op hetzelfde subnet en kunnen dezelfde gedeelde opslag benaderen. Virtuele machines (VMs) kunnen live gemigreerd worden van tot ene naar de andere host in hetzelfde cluster zonder dat de gebruiker hier iets van merkt. Een cluster is de 3e grootste organisatorische unit binnen Cloudstack&\#8482;. Clusters worden ondergebracht in pods, en pods zijn op hun beurt ondergebracht in zones. CloudStack&\#8482; biedt te mogelijkheid tot meerdere clusters, maar voor een basis installatie hebben we maar \u00e9\u00e9n cluster nodig. 
+message.installWizard.copy.whatIsAHost=Een host een opzichzelfstaande computer. Hosts verzorgen de resources nodig om de gast virtuele machines te draaien. Elke host heeft eigen hypervisor software geinstalleerd om de virtuele machines erop te beheren (Afgezien van bare metal hosts, hierover is meer te vinden in de geavanceerde installatie handleiding). Om een paar voorbeelden te noemen\: een Linux server met KVM, een server met Citrix XenServer en servers met ESXi geinstalleerd zijn hosts. Bij de basis installatie gebruiken we een opzichzelfstaande host met XenServer of KVM geinstalleerd. <br/><br/> Een host is de kleinste organisatorische unit binnen een CloudStack&\#8482; opstelling. Hosts worden ondergebracht in clusters, cluster zijn ondergebracht in pods en pods zijn ongebracht in zones. 
+message.installWizard.copy.whatIsAPod=Een pod vertegenwoordigd meestal een rack. Hosts in dezelfde pod hebben hetzelfde subnet. <br/><br/>Een pod is de tweede grootste organisatorische unit binnen een CloudStack&\#8482; omgeving. Pods zijn ondergebracht in zones. Elke zone kan meerdere pods hebben, voor de basis installatie hebben we een enkele pod in de zone. 
+message.installWizard.copy.whatIsAZone=Een zone is de grootste organisatorische unit binnen een CloudStack&\#8482; omgeving. Een zone staat meestal voor een datacenter, al is het geen probleem om meerdere zones in hetzelfde datacenter te hebben. Het voordeel van infrastructuur onderbrengen in zones is om fysieke isolatie en redundantie te cre\u00ebren. Elke zone kan bijvoorbeeld zijn eigen stroom voorziening en netwerk uplinks hebben en kunnen geografisch verspreid worden (al is dit geen vereiste). 
+message.installWizard.copy.whatIsCloudStack=CloudStack&\#8482; is een software platform welke computer capaciteit herenigd om public, private en hybrid infrastructure as a Service (IaaS) clouds te bouwen. CloudStack&\#8482; beheert het netwerk, de opslag en de computer nodes welke de cloud infrastructuur vertegenwoordigen. Gebruik CloudStack&\#8482; om cloud computing omgevingen uit te rollen, te beheren en te configureren. <br/><br/> CloudStack&\#8482 gaat veel verder dan het draaien van virtuele machine bestanden op commodity hardware, het is een turnkey oplossing om virtuele datacenters (as a service) te realiseren. Daarbij levert het alle essenti\u00eble componenten om multi-tier en multi-tentant cloud applicaties te bouwen en te beheren. Er is een zowel een open-source als Premium versie beschikbaar, waarbij de open-source versie nagenoeg dezelfde functionaliteit biedt als de Premium versie. 
+message.installWizard.copy.whatIsPrimaryStorage=Een CloudStack&\#8482; cloud infrastructuur maakt gebruik van 2 type opslag, namelijk primaire en secundaire opslag. Primaire opslag kan iSCSI, NFS of lokale opslag zijn. Secundaire opslag werkt via NFS of een S3-compatible opslag systeem. <br/><br/><strong>Primaire opslag</strong> is onderdeel van een cluster, en het bevat de schijf volumes van iedere gast VM in dat cluster. De primaire opslag server wordt meestal dicht bij de hosts geplaatst. 
+message.installWizard.copy.whatIsSecondaryStorage=Secundaire opslag is onderdeel van een zone, en biedt opslagruimte aan\:<ul><li>Templates - kant-en-klare VMs die gebruikt kunnen worden zonder voorafgaande installatie. </li><li>ISO bestanden - Installatie mediums voor VMs. </li><li>Schijf volume snapshots - reservekopie\u00ebn van schijf volumes die later gebruikt kunnen worden tijdens recovery of het maken van nieuwe templates. </ul>
+message.installWizard.now.building=Bezig met het bouwen van je cloud...
+message.installWizard.tooltip.addCluster.name=Een naam voor het cluster. U kunt deze tekst vrij invullen, en zal verder niet gebruikt worden door CloudStack. 
+message.installWizard.tooltip.addHost.hostname=De DNS naam of het IP adres van de host.
+message.installWizard.tooltip.addHost.password=Dit is het wachtwoord voor de gebruiker die hierboven genoemd wordt (van uw Xenserver instllatie).
+message.installWizard.tooltip.addHost.username=Meestal root.
+message.installWizard.tooltip.addPod.name=Een naam voor de pod
+message.installWizard.tooltip.addPod.reservedSystemEndIp=Dit is de IP range van het private netwerk dat CloudStack gebruikt om met Secundaire Opslag VMs en Console Proxy VMs te communiceren. Deze IP adressen komen uit hetzelfde subnet als de gast VMs. 
+message.installWizard.tooltip.addPod.reservedSystemGateway=De gateway voor de hosts in die pod. 
+message.installWizard.tooltip.addPod.reservedSystemNetmask=De netmask die gebruikt wordt op het subnet dat de gast VMs gaan gebruiken. 
+message.installWizard.tooltip.addPod.reservedSystemStartIp=Dit is de IP range van het private netwerk dat CloudStack gebruikt om met Secundaire Opslag VMs en Console Proxy VMs te communiceren. Deze IP adressen komen uit hetzelfde subnet als de gast VMs. 
+message.installWizard.tooltip.addPrimaryStorage.name=De naam voor het opslag apparaat.
+message.installWizard.tooltip.addPrimaryStorage.path=(Voor NFS) Bij NFS dit is het ge\u00ebxporteerde pad van de server. Pad (Voor SharedMountPoint). Bij KVM is dit het pad waar op elke machine de primaire opslag is gekoppeld. Bijvoorbeeld, "/mnt/primary".
+message.installWizard.tooltip.addPrimaryStorage.server=(Voor NFS, iSCSI of PreSetup) Het IP adres of DNS naam van het opslag apparaat. 
+message.installWizard.tooltip.addSecondaryStorage.nfsServer=Het IP adres van de NFS server welke de secundaire opslag serveert
+message.installWizard.tooltip.addSecondaryStorage.path=Het ge\u00ebxporteerde pad, op de server die u hierboven heeft gespecificeerd
+message.installWizard.tooltip.addZone.dns1=Deze DNS servers worden gebruik door gast VMs in de Zone. Deze DNS servers moeten toegankelijk zijn op het publieke netwerk wat we later gaan toevoegen. De publieke IP adressen voor de zone moeten een route hebben naar de DNS server hier vermeld.
+message.installWizard.tooltip.addZone.dns2=Deze DNS servers worden gebruik door gast VMs in de Zone. Deze DNS servers moeten toegankelijk zijn op het publieke netwerk wat we later gaan toevoegen. De publieke IP adressen voor de zone moeten een route hebben naar de DNS server hier vermeld.
+message.installWizard.tooltip.addZone.internaldns1=Deze DNS servers worden gebruik door gast VMs in de Zone. Deze DNS servers moeten toegankelijk zijn op het private netwerk wat we later gaan toevoegen. De private IP adressen voor de zone moeten een route hebben naar de DNS server hier vermeld.
+message.installWizard.tooltip.addZone.internaldns2=Deze DNS servers worden gebruik door gast VMs in de Zone. Deze DNS servers moeten toegankelijk zijn op het private netwerk wat we later gaan toevoegen. De private IP adressen voor de zone moeten een route hebben naar de DNS server hier vermeld.
+message.installWizard.tooltip.addZone.name=Een naam voor de zone
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.description=Een beschrijving voor het netwerk
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestEndIp=De IP reeks welke beschikbaar zal zijn voor gast VMs in de zone. Als \u00e9\u00e9n NIC gebruikt wordt, zouden deze IP adressen in hetzelfde CIDR moeten vallen als die van de pod. 
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestGateway=De gateway welke gast VMs moeten gebruiken
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestNetmask=De netmask die gebruikt wordt op het subnet dat door gast VMs gebruikt wordt
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.guestStartIp=De IP reeks welke beschikbaar zal zijn voor gast VMs in de zone. Als \u00e9\u00e9n NIC gebruikt wordt, zouden deze IP adressen in hetzelfde CIDR moeten vallen als die van de pod. 
+message.installWizard.tooltip.configureGuestTraffic.name=Een naam voor het netwerk
+message.instanceWizard.noTemplates=Er zijn geen templates beschikbaar. Voeg een geschikte template toe, en herstart deze instantie wizard.
+message.ip.address.changed=Uw IP adres is mogelijk gewijzigd, wilt u de lijst verversen? Wanneer dit het geval is, zal het detail paneel gesloten worden.
+message.iso.desc=Image bestand met data of bootable media voor besturingsysteem
+message.join.project=U neemt nu deel aan een project. Klik op het project overzicht om het project te zien.
+message.launch.vm.on.private.network=Wilt u de instantie starten op uw eigen private dedicated netwerk?
+message.launch.zone=De zone is klaar om geactiveerd te worden, ga door naar de volgende stap. 
+message.lock.account=Bevestig dat u deze account wilt vergrendelen. Wanneer u de account vergrendeld zullen alle gebruikers van deze account hun cloud resources niet meer kunnen beheren. Toegang tot bestaande producten blijft bestaan. 
+message.migrate.instance.confirm=Bevestig de host naar waar u de instantie toe wilt migreren. 
+message.migrate.instance.to.host=Bevestig dat u de instantie naar een andere host toe wilt migreren.
+message.migrate.instance.to.ps=Bevestig dat u de instantie naar een andere primaire opslag toe wilt migreren.
+message.migrate.router.confirm=Bevestig de host waar u de router naartoe wilt migreren\:
+message.migrate.systemvm.confirm=Bevestig de host naar waar u de systeem VM toe wilt migreren\:
+message.migrate.volume=Bevestig dat u het volume wilt migreren naar een andere primaire opslag.
+message.new.user=Sepecificeer de volgende waarden om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de account
+message.no.affinity.groups=U heeft geen affinity groepen. Ga door naar de volgende stap.
+message.no.network.support.configuration.not.true=Er is geen zone waarin security groups zijn ingeschakeld. Om die reden zijn er geen additionele netwerk diensten beschikbaar. Ga door naar stap 5.
+message.no.network.support=De geselecteerde hypervisor, vSphere, beschikt niet over additionele netwerk diensten. Ga door naar stap 5.
+message.no.projects.adminOnly=U hebt momenteel geen projecten. <br/>Uw beheerder kan een nieuw project aanmaken.
+message.no.projects=U hebt momenteel geen projecten.<br/>U kunt een nieuw project aanmaken vanuit de projecten sectie.
+message.number.clusters=<h2><span> Aantal </span> Clusters</h2>
+message.number.hosts=<h2><span> Aantal </span> Hosts</h2>
+message.number.pods=<h2><span> Aantal </span> Pods</h2>
+message.number.storage=<h2><span> Aantal </span> Primaire Opslag Volumes</h2>
+message.number.zones=<h2><span> Aantal </span> Zones</h2>
+message.pending.projects.1=U heeft openstaande project uitnodigigingen\:
+message.pending.projects.2=Ga naar de project sectie om deze te zien. Selecteer de uitnodiging vanuit het drop-down menu. 
+message.please.add.at.lease.one.traffic.range=U dient minimaal \u00e9\u00e9n traffic range toe te voegen.
+message.please.proceed=Ga door naar de volgende stap.
+message.please.select.a.configuration.for.your.zone=Selecteer een configuratie voor uw zone.
+message.please.select.a.different.public.and.management.network.before.removing=Selecteer a.u.b. een ander publiek en beheer netwerk voordat u deze verwijderd
+message.please.select.networks=Selecteer netwerken voor uw virtuele machine.
+message.please.wait.while.zone.is.being.created=Even geduld, uw zone wordt aangemaakt; Dit kan enige tijd duren...
+message.project.invite.sent=Uitnodiging is verstuurd aan gebruiker. De gebruiker wordt toegevoegd aan het project wanneer hij de uitnodiging accepteert. 
+message.public.traffic.in.advanced.zone=Publiek verkeer wordt gegenereerd wanneer VMs in de cloud het internet bezoeken. Publiek toegankelijke IPs moeten om deze reden toegevoegd worden. Eindgebruikers kunnen deze IP adressen via de Cloudstack UI aanvragen om zo verkeer tussen het gast netwerk en publieke netwerk te realiseren. <br/><br/> Geef minimaal \u00e9\u00e9n IP range op voor internet verkeer. 
+message.public.traffic.in.basic.zone=Publiek verkeer wordt gegenereerd wanneer VMs in de cloud het internet bezoeken of diensten serveren aan het internet. Publiek toegankelijke IPs moeten om deze reden toegevoegd worden. Wanneer een instantie wordt aangemaakt, krijgt deze automatisch een van deze IP adressen toegewezen naast het gast IP adres. Static 1-1 NAT wordt automatisch geconfigureerd tussen het publieke IP en gast IP adres. Eindgebruikers kunnen via de CloudStack UI meerdere IP adressen aanvragen om static NAT tussen hun instanties en het publieke IP te realiseren. 
+message.redirecting.region=U wordt doorverbonden met de regio...
+message.remove.ldap=Weet u zeker dat u de LDAP configuratie wilt verwijderen?
+message.remove.region=Weet u zeker dat u deze regio wilt verwijderen van deze management server?
+message.remove.vpc=Bevestigd dat u de VPC wilt verwijderen
+message.remove.vpn.access=Bevestig dat u VPN toegang wilt verwijderen van de volgende gebruiker.
+message.reset.password.warning.notPasswordEnabled=De template van deze instantie was aangemaakt zonder wachtwoord functie
+message.reset.password.warning.notStopped=Uw instantie moet gestopt worden voordat u het wachtwoord kunt wijzigen.
+message.reset.VPN.connection=Bevestig dat u deze VPN verbinding wilt resetten
+message.restart.mgmt.server=Gelieve uw management server(s) herstarten om deze wijziging actief te maken. 
+message.restart.mgmt.usage.server=Gelieve uw management server(s) en gebruik server(s) herstarten om deze wijziging actief te maken. 
+message.restart.network=Als u dit netwerk herstart zullen de diensten op het netwerk verstoord worden. Weet u zeker dat u deze actie wil uitvoeren? 
+message.restart.vpc=Bevestig dat u deze VPC wilt herstarten
+message.security.group.usage=(Gebruik <strong>Ctrl-klik</strong> om meerdere security groups te selecteren)
+message.select.affinity.groups=Selecteer welke affinity groepen u wilt gebruiken voor deze VM\:
+message.select.a.zone=Een zone correspondeert meestal met een enkel datacenter. Meerdere zones maken de cloud betrouwbaarder door fysiek isolatie en redunatie te verzorgen. 
+message.select.instance=Selecteer een instantie.
+message.select.iso=Gelieve een ISO te selecteren voor uw nieuwe instantie.
+message.select.item=Gelieve een item te selecteren.
+message.select.security.groups=Gelieve security group(s) te selecteren voor de nieuwe instantie
+message.select.template=Gelieve een template te selecteren voor de nieuwe instantie
+message.setup.physical.network.during.zone.creation.basic=Wanneer u een basis zone toevoegt bevat deze een fysiek netwerk welke correspondeert met de netwerkkaart op de hypervisor. Op dit netwerk zullen meerdere verkeerstypen gebruikt worden. <br/><br/> U kunt via drag & drop andere verkeerstypen toevoegen aan het fysieke netwerk. 
+message.setup.physical.network.during.zone.creation=Wanneer u een geavanceerde zone toevoegt, dient u meerdere fysiek netwerken te configureren. Een netwerk correspondeert met een netwerkkaart op de hypervisor. Elk fysiek netwerk kan een of meerdere traffic types bevatten, met bepaald geldende restricties hoe deze gecombineerd mogen worden. Drag & Drop een of meerdere verkeerstypen op het fysieke netwerk. 
+message.setup.successful=Cloud installatie is succesvol verlopen\!
+message.snapshot.schedule=U kunt terugkerende snapshots schema\\'s aanmaken door een van de beschikbare opties hieronder te selecteren. 
+message.specify.url=Gelieve een URL te specificeren
+message.step.1.continue=Gelieve een template of ISO te selecteren om door te gaan
+message.step.1.desc=Selecteer een template voor uw nieuwe instantie. U kunt ook een blanco template selecteren op welke een ISO bestand geinstalleerd kan worden. 
+message.step.2.continue=Selecteer een service aanbieding om verder te gaan. 
 message.step.2.desc=
+message.step.3.continue=Selecteer een schijf aanbieding om verder te gaan
 message.step.3.desc=
+message.step.4.continue=Selecteer minimaal \u00e9\u00e9n netwerk om door te gaan
+message.step.4.desc=Selecteer het primaire netwerk aan welke uw instantie verbonden moet worden
+message.storage.traffic=Verkeer tussen CloudStack\\'s interne diensten, inclusief componenten die communiceren met de management server zoals hosts en CloudStack systeem VMs. Configureer opslag verkeer hier.
+message.suspend.project=Weet u zeker dat u dit project wilt pauzeren?
+message.template.desc=OS image bestand dat gebruikt kan worden om de VM op te starten
+message.tooltip.dns.1=Naam van de DNS server die gebruikt mag worden door VMs in de zone. De publieke IP adressen in de zone moeten een route hebben naar deze server. 
+message.tooltip.dns.2=Naam van een secudaire DNS server die gebruikt mag worden door VMs in de zone. De publieke IP adressen in de zone moeten een route hebben naar deze server. 
+message.tooltip.internal.dns.1=Naam van de DNS server die gebruikt mag worden door interne systeem VMs van CloudStack in de zone. De priv\u00e9 IP adressen in de pod moeten een route hebben naar deze server. 
+message.tooltip.internal.dns.2=Naam van de DNS server die gebruikt mag worden door interne systeem VMs van CloudStack in de zone. De priv\u00e9 IP adressen in de pod moeten een route hebben naar deze server. 
+message.tooltip.network.domain=Een DNS toevoeging dat de domeinnaam zal zijn voor het netwerk wat toegangkelijk is voor gast VMs. 
+message.tooltip.pod.name=Een naam voor deze pod.
+message.tooltip.reserved.system.gateway=De gateway voor hosts in deze pod.
+message.tooltip.reserved.system.netmask=De netwerk prefix dat het pod subnet definieert. Gebruik de CIDR notatie. 
+message.tooltip.zone.name=Een naam voor de zone.
+message.update.os.preference=Selecteer een OS voorkeur voor deze host. Alle virtueel instanties van gelijke voorkeur zullen eerst op deze machine gealloceerd worden voordat er gekeken wordt naar andere hosts. 
+message.update.resource.count=Bevestig dat u de verbruiksstatistieken voor deze account wilt bijwerken.
+message.validate.instance.name=Namen van instantie kunnen niet langer zijn dan 63 karakters. Alleen ASCII letters a~z, A~Z, cijfers 0~9 zijn toegestaan. Moet beginnen met een letter en mag eindigen met een letter of cijfer. 
+message.validate.invalid.characters=Niet toegestane karakters gevonden, corrigeer deze.
+message.virtual.network.desc=Een dedicated gevirtualiseerd netwerk voor uw account. Het broadcast domein is ingesloten binnen een VLAN en toegang naar het publieke netwerk wordt gerouteerd door een virtueele router. 
+message.vm.create.template.confirm=Creer een template welke de VM atuomatisch laat opstarten. 
+message.vm.review.launch=Gelieve de volgende gegevens te verifi\u00ebren te bevestigen zodat uw instantie gestart kan worden. 
+message.volume.create.template.confirm=Bevestig dat u een template wilt maken van dit schijf volume. Het maken van een template kan meerdere minuten duren maar soms ook langer afhankelijk van de grootte van het volume.
+message.you.must.have.at.least.one.physical.network=U moet minimaal \u00e9\u00e9n fysiek netwerk hebben
+message.Zone.creation.complete=De installatie van de zone is compleet
+message.zone.creation.complete.would.you.like.to.enable.this.zone=De installatie van de zone is compleet, wilt u deze zone meteen inschakelen?
+message.zone.no.network.selection=De geselecteerde zone heeft geen meerdere netwerk selectie mogelijkheden. 
+message.zone.step.1.desc=Selecteer een netwerk model voor uw zone.
+message.zone.step.2.desc=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe zone toe te voegen
+message.zone.step.3.desc=Specificeer de volgende gegevens om een nieuwe pod toe te voegen
+message.zoneWizard.enable.local.storage=WAARSCHUWING\: Als u lokale opslag activeert voor deze zone, moet u de volgende stappen ondernemen afhankelijk van het opslagsysteem waar u de systeem VMs vanaf wilt starten\:<br/><br/>1. Wanneer de systeem VMs gestart moeten worden van primaire (gedeelde) opslag moet deze nadat configuratie van de zone klaar is, toegevoegd worden. <br/><br/>2. Wanneer de systeem VMs gestart moeten worden vanaf lokale opslag, dient de parameter "system.vm.use.local.storage" gezet zijn voordat u de zone activeert. Weet u zeker dat u verder wilt gaan?
 mode=Modus
+network.rate=Netwerk Snelheid
 notification.reboot.instance=Herstart instantie
+notification.start.instance=Start Instantie
+notification.stop.instance=Stop Instantie
+side.by.side=Zij aan Zij
+state.Accepted=Geaccepteerd
+state.Active=Actief
 state.Allocated=Gebruikt
+state.Allocating=Alloceren
+state.BackedUp=Geback-upt
+state.BackingUp=Back-uppen
+state.Completed=Uitgevoerd
+state.Creating=Aanmaken
+state.Declined=Geweigerd
+state.Destroyed=Verwijderd
 state.Disabled=Uitgeschakeld
+state.enabled=Geactiveerd
+state.Enabled=Geactiveerd
 state.Error=Fout
+state.Expunging=Opruimen
+state.Migrating=MIgreren 
+state.Pending=In afwachting
+state.ready=Klaar
+state.Ready=Klaar
+state.Running=Draaiend
+state.Starting=Starten
+state.Stopped=Gestopt
+state.Stopping=Stoppen
+state.Suspended=Gepauzeerd
+ui.listView.filters.all=Alle
+ui.listView.filters.mine=Eigen

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/6361ba5e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
index 9024030..8a5c690 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
@@ -245,6 +245,7 @@ label.email=Poczta
 label.enable.vpn=W\u0142\u0105cz VPN
 label.error=B\u0142\u0105d
 label.f5=F5
+label.failed=B\u0142\u0105d
 label.featured=Polecane
 label.filterBy=Filtrowanie wg
 label.firewall=Zapora
@@ -270,6 +271,7 @@ label.invited.accounts=Zaproszone konta
 label.invite.to=Zapro\u015b do
 label.invite=Zapro\u015b
 label.ip=IP
+label.ips=IP
 label.iso=ISO
 label.keep=Zostaw
 label.key=Klucz
@@ -280,6 +282,7 @@ label.lang.korean=Korea\u0144ski
 label.lang.russian=Rosyjski
 label.lang.spanish=Hiszpia\u0144ski
 label.last.name=Nazwisko
+label.launch=Rozpocznij
 label.least.connections=Ostatnie po\u0142\u0105czenie
 label.level=Poziom
 label.loading=Wczytywanie
@@ -382,6 +385,7 @@ label.select.project=Wybierz projekt
 label.select=Wybierz
 label.sent=Wys\u0142ano
 label.server=Serwer
+label.setup=Konfiguracja
 label.size=Wielko\u015bc
 label.specify.IP.ranges=Wyszczeg\u00f3lnij zasi\u0119g adres\u00f3w IP
 label.srx=SRX

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/6361ba5e/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
index c565924..5d8205a 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
@@ -677,6 +677,7 @@ label.lang.arabic=Arabe
 label.lang.brportugese=Portugu\u00eas brasileiro
 label.lang.catalan=Catal\u00e3o
 label.lang.chinese=Chinese (Simplified)
+label.lang.dutch=Holand\u00eas (Holanda)
 label.lang.english=English
 label.lang.french=Franc\u00eas
 label.lang.german=Alem\u00e3o
@@ -684,6 +685,7 @@ label.lang.italian=Italiano
 label.lang.japanese=Japanese
 label.lang.korean=Coreano
 label.lang.norwegian=Noruegu\u00eas
+label.lang.polish=Polon\u00eas
 label.lang.russian=Russo
 label.lang.spanish=Spanish
 label.last.disconnected=Last Disconnected
@@ -1565,7 +1567,6 @@ message.tooltip.reserved.system.netmask=O prefixo de rede que define a subrede d
 message.tooltip.zone.name=Um nome para a zona.
 message.update.os.preference=Escolha o SO de preferencia para este host. Todas Inst\u00e2ncias com preferencias similares ser\u00e3o alocadas neste host antes de tentar em outro.
 message.update.resource.count=Por favor confirme que voc\u00ea quer atualizar a contagem de recursos para esta conta.
-message.update.ssl=Envie o novo certificado SSL X.509 para ser atualizado em cada console proxy\:
 message.validate.instance.name=Nomes de inst\u00e2ncias n\u00e3o podem ter mais de 63 caracteres. Somente letras ASCII a~z, A~Z, d\u00edgitos 0~9 e h\u00edfen s\u00e3o permitidos. Deve come\u00e7ar com uma letra e terminar com uma letra ou d\u00edgito.
 message.validate.invalid.characters=Caracteres inv\u00e1lidos encontrados, por favor corrija. 
 message.virtual.network.desc=Rede virtual dedicado para sua conta. O Dom\u00ednio de broadcast Est\u00e1 na VLAN e todo acesso a internet \u00e9 roteado atrav\u00e9s do virtual router.


Mime
View raw message