cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ko...@apache.org
Subject git commit: updated refs/heads/master to f05fb9f
Date Tue, 25 Feb 2014 21:06:59 GMT
Repository: cloudstack
Updated Branches:
  refs/heads/master 0e3fde510 -> f05fb9fb6


Fixed some resource files issues, namely 1) invalid text and duplicate keys resulting from
bad merge and 2) trailing spaces which can potentially cause UI issues.

Signed-off-by: Konstantina Chremmou <konstantina.chremmou@citrix.com>
Reviewed-by: Laszlo Hornyak <laszlo.hornyak@gmail.com>


Project: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/repo
Commit: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/commit/f05fb9fb
Tree: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/tree/f05fb9fb
Diff: http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/diff/f05fb9fb

Branch: refs/heads/master
Commit: f05fb9fb61c3c67ba1c78305022cdbf2434d7acd
Parents: 0e3fde5
Author: Konstantina Chremmou <konstantina.chremmou@citrix.com>
Authored: Mon Feb 24 17:39:31 2014 +0000
Committer: Laszlo Hornyak <laszlo.hornyak@gmail.com>
Committed: Tue Feb 25 22:05:06 2014 +0100

----------------------------------------------------------------------
 .../classes/resources/messages.properties       | 11 -----
 .../classes/resources/messages_es.properties    |  3 --
 .../classes/resources/messages_ja_JP.properties | 11 -----
 .../classes/resources/messages_nl_NL.properties | 50 ++++++++++----------
 .../classes/resources/messages_pl.properties    | 12 ++---
 .../classes/resources/messages_pt_BR.properties | 11 +----
 .../classes/resources/messages_zh_CN.properties | 13 +----
 7 files changed, 33 insertions(+), 78 deletions(-)
----------------------------------------------------------------------


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages.properties
index a1752f2..1e91d38 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages.properties
@@ -16,9 +16,7 @@
 # under the License.
 label.port=Port
 label.remove.ldap=Remove LDAP
-message.remove.ldap=Are you sure you want to delete the LDAP configuration?
 label.configure.ldap=Configure LDAP
-message.configure.ldap=Please confirm you would like to configure LDAP.
 label.ldap.configuration=LDAP Configuration
 label.ldap.port=LDAP port
 label.create.nfs.secondary.staging.store=Create NFS secondary staging store
@@ -1320,15 +1318,6 @@ label.add.ucs.manager=Add UCS Manager
 label.ovm.traffic.label=OVM traffic label
 label.lxc.traffic.label=LXC Traffic Label
 label.hyperv.traffic.label=HyperV Traffic Label
-label.port=Port
-label.remove.ldap=Remove LDAP
-label.configure.ldap=Configure LDAP
-label.ldap.configuration=LDAP Configuration
-label.ldap.port=LDAP port
-label.create.nfs.secondary.staging.store=Create NFS secondary staging store
-label.volatile=Volatile
-label.planner.mode=Planner mode
-label.deployment.planner=Deployment planner
 managed.state=Managed State
 message.acquire.new.ip.vpc=Please confirm that you would like to acquire a new IP for this
VPC.
 message.acquire.new.ip=Please confirm that you would like to acquire a new IP for this network.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_es.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_es.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_es.properties
index 31a9c93..6d6e486 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_es.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_es.properties
@@ -22,7 +22,6 @@ error.session.expired=Su sesi\u00c3\u00b3n ha caducado.
 error.unresolved.internet.name=El nombre de Internet no se puede resolver.
 extractable=extra\u00c3\u00adble
 force.delete.domain.warning=Advertencia\: Si elige esta opci\u00c3\u00b3n, la supresi\u00c3\u00b3n
de todos los dominios secundarios y todas las cuentas asociadas y sus recursos.
-<<<<<<< HEAD
 force.delete=Fuerza Borrar
 force.remove=Fuerza Retire
 force.remove.host.warning=Advertencia\: Si elige esta opci\u00c3\u00b3n, CloudStack para
detener la fuerza todas las m\u00c3\u00a1quinas virtuales en ejecuci\u00c3\u00b3n antes de
retirar este host del cl\u00c3\u00baster.
@@ -32,7 +31,6 @@ ICMP.code=ICMP C\u00c3\u00b3digo
 ICMP.type=Tipo ICMP
 image.directory=Directorio de la imagen
 inline=en l\u00c3\u00adnea
-=======
 force.delete=Forzar el borrado
 force.remove=Forzar el retiro
 force.remove.host.warning=Advertencia\: Si elige esta opci\u00f3n, CloudStack para detener
la fuerza todas las m\u00e1quinas virtuales en ejecuci\u00f3n antes de retirar este host del
cl\u00faster.
@@ -44,7 +42,6 @@ image.directory=Directorio de im\u00e1genes
 inline=alineado
 label.about=Acerca de
 label.about.app=Acerca de CloudStack
->>>>>>> 4e449ff... Add Dutch (Netherlands, Polish languages in Web UI
Change Japanese code (ja -> ja_JP) Update transifex sync config
 label.account=Cuenta
 label.account.id=ID de la cuenta
 label.account.name=Nombre de cuenta

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja_JP.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja_JP.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja_JP.properties
index 7dd5bd1..828cf54 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja_JP.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja_JP.properties
@@ -16,9 +16,7 @@
 # under the License.
 label.port=\u30dd\u30fc\u30c8
 label.remove.ldap=LDAP \u306e\u524a\u9664
-message.remove.ldap=LDAP \u69cb\u6210\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3082\u3088\u308d\u3057\u3044\u3067\u3059\u304b?
 label.configure.ldap=LDAP \u306e\u69cb\u6210
-message.configure.ldap=LDAP \u3092\u69cb\u6210\u3057\u3066\u3082\u3088\u308d\u3057\u3044\u3067\u3059\u304b?
 label.ldap.configuration=LDAP \u69cb\u6210
 label.ldap.port=LDAP \u30dd\u30fc\u30c8
 label.create.nfs.secondary.staging.store=NFS \u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea \u30b9\u30c6\u30fc\u30b8\u30f3\u30b0
\u30b9\u30c8\u30a2\u3092\u4f5c\u6210\u3059\u308b
@@ -1319,15 +1317,6 @@ label.add.ucs.manager=UCS Manager \u306e\u8ffd\u52a0
 label.ovm.traffic.label=OVM \u306e\u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af \u30e9\u30d9\u30eb
 label.lxc.traffic.label=LXC \u306e\u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af \u30e9\u30d9\u30eb
 label.hyperv.traffic.label=Hyper-V \u306e\u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af \u30e9\u30d9\u30eb
-label.port=\u30dd\u30fc\u30c8
-label.remove.ldap=LDAP \u306e\u524a\u9664
-label.configure.ldap=LDAP \u306e\u69cb\u6210
-label.ldap.configuration=LDAP \u69cb\u6210
-label.ldap.port=LDAP \u30dd\u30fc\u30c8
-label.create.nfs.secondary.staging.store=NFS \u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea \u30b9\u30c6\u30fc\u30b8\u30f3\u30b0
\u30b9\u30c8\u30a2\u3092\u4f5c\u6210\u3059\u308b
-label.volatile=\u63ee\u767a\u6027
-label.planner.mode=\u30d7\u30e9\u30f3\u30ca\u30fc \u30e2\u30fc\u30c9
-label.deployment.planner=\u5c55\u958b\u30d7\u30e9\u30f3\u30ca\u30fc
 managed.state=\u7ba1\u7406\u5bfe\u8c61\u72b6\u614b
 message.acquire.new.ip.vpc=\u3053\u306e VPC \u306e\u65b0\u3057\u3044 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u3092\u53d6\u5f97\u3057\u3066\u3082\u3088\u308d\u3057\u3044\u3067\u3059\u304b?
 message.acquire.new.ip=\u3053\u306e\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u65b0\u3057\u3044
IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u3092\u53d6\u5f97\u3057\u3066\u3082\u3088\u308d\u3057\u3044\u3067\u3059\u304b?

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
index b1bfadb..5d666a4 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
@@ -25,18 +25,18 @@ error.login=Uw gebruikersnaam/wachtwoord komt niet overeen met onze gegevens
 error.menu.select=Kan actie niet uitvoeren omdat geen items zijn geselecteerd
 error.mgmt.server.inaccessible=The Management Server is niet toegankelijk. Probeer het later
opnieuw.
 error.password.not.match=De wachtwoord velden komen niet overeen
-error.please.specify.physical.network.tags=Netwerk aanbiedingen zijn niet beschikbaar totdat
u labels voor het fysieke netwerk specificeert. 
+error.please.specify.physical.network.tags=Netwerk aanbiedingen zijn niet beschikbaar totdat
u labels voor het fysieke netwerk specificeert.
 error.session.expired=Uw sessie is verlopen
-error.something.went.wrong.please.correct.the.following=Er is iets mis gegaan; Corrigeer
het volgende 
+error.something.went.wrong.please.correct.the.following=Er is iets mis gegaan; Corrigeer
het volgende
 error.unable.to.reach.management.server=Niet in staat om de Management Server te bereiken
 error.unresolved.internet.name=Uw internet naam kan niet worden omgezet.
 extractable=Uitpakbaar
 force.delete.domain.warning=Waarschuwing\: Wanneer u deze optie selecteert zullen alle onderliggende
domeinen, hun gekoppelde accounts en hun verbruik worden verwijderd.
 force.delete=Geforceerd verwijderen
 force.remove=Geforceerd loskoppelen
-force.remove.host.warning=Waarschuwing\: Wanneer u deze optie selecteert zal CloudStack alle
draaiende virtuele machines geforceerd stoppen voordat de host van het cluster wordt verwijderd.

+force.remove.host.warning=Waarschuwing\: Wanneer u deze optie selecteert zal CloudStack alle
draaiende virtuele machines geforceerd stoppen voordat de host van het cluster wordt verwijderd.
 force.stop=Geforceerd stoppen
-force.stop.instance.warning=Waarschuwing\: Een instantie geforceerd stoppen zou uw laatste
optie moeten zijn. Het kan leiden tot dataverlies en inconsistent gedrag van de staat van
de virtuele machine. 
+force.stop.instance.warning=Waarschuwing\: Een instantie geforceerd stoppen zou uw laatste
optie moeten zijn. Het kan leiden tot dataverlies en inconsistent gedrag van de staat van
de virtuele machine.
 ICMP.code=ICMP Code
 ICMP.type=ICMP Type
 image.directory=Afbeelding Directory
@@ -48,7 +48,7 @@ label.account.and.security.group=Account, Security group
 label.account.id=Account ID
 label.account.name=Account Naam
 label.accounts=Accounts
-label.account.specific=Account-specifiek 
+label.account.specific=Account-specifiek
 label.acquire.new.ip=Bemachtig nieuw IP
 label.action.attach.disk.processing=Schijf wordt toegevoegd....
 label.action.attach.disk=Schijf toevoegen
@@ -65,12 +65,12 @@ label.action.copy.template=Kopieer Template
 label.action.copy.template.processing=Bezig met kopi\u00ebren Template....
 label.action.create.template=Cre\u00eber Template
 label.action.create.template.from.vm=Cre\u00eber Template vanaf VM
-label.action.create.template.from.volume=Cre\u00eber Template van Volume 
+label.action.create.template.from.volume=Cre\u00eber Template van Volume
 label.action.create.template.processing=Bezig met aanmaken Template....
-label.action.create.vm=Cre\u00eber VM 
+label.action.create.vm=Cre\u00eber VM
 label.action.create.vm.processing=Bezig met aanmaken VM....
 label.action.create.volume=Cre\u00eber Volume
-label.action.create.volume.processing=Bezig met cre\u00ebren volume.... 
+label.action.create.volume.processing=Bezig met cre\u00ebren volume....
 label.action.delete.account.processing=Bezig met verwijderen account....
 label.action.delete.account=Verwijder account
 label.action.delete.cluster.processing=Bezig met verwijderen van Cluster....
@@ -81,7 +81,7 @@ label.action.delete.domain.processing=Bezig met verwijderen van Domein....
 label.action.delete.domain=Verwijder Domein
 label.action.delete.firewall.processing=Bezig met verwijderen van Firewall....
 label.action.delete.firewall=Verwijder firewall regel
-label.action.delete.ingress.rule.processing=Bezig met verwijderen van Inkomende Regel....

+label.action.delete.ingress.rule.processing=Bezig met verwijderen van Inkomende Regel....
 label.action.delete.ingress.rule=Verwijder Inkomende Regel
 label.action.delete.IP.range.processing=Bezig met verwijderen van IP Range....
 label.action.delete.IP.range=Verwijder IP Range
@@ -326,7 +326,7 @@ label.assign.to.load.balancer=Voeg instantie toe aan load balancer
 label.associated.network=Bijbehorend Netwerk
 label.associated.network.id=Bijbehorend Netwerk ID
 label.attached.iso=Gekoppelde ISO
-label.author.email=Auteur e-mail 
+label.author.email=Auteur e-mail
 label.author.name=Auteur naam
 label.availability=Beschikbaarheid
 label.availability.zone=Beschikbaarheids-zone
@@ -450,7 +450,7 @@ label.disabled=Uitgeschakeld
 label.disable.provider=Provider uitschakelen
 label.disable.vpn=VPN uitschakelen
 label.disabling.vpn.access=Uitschakelen van VPN Toegang
-label.disk.allocated=Schijfruimte gealloceerd 
+label.disk.allocated=Schijfruimte gealloceerd
 label.disk.offering=Schijf Aanbieding
 label.disk.size.gb=Schijf Grootte (in GB)
 label.disk.size=Schijf Grootte
@@ -471,7 +471,7 @@ label.domain.suffix=DNS domein achtervoegsel (v.b., xyz.com)
 label.done=Klaar
 label.double.quotes.are.not.allowed=Aanhalingstekens zijn hier niet toegestaan
 label.download.progress=Download Voortgang
-label.drag.new.position=Sleep naar nieuwe positie 
+label.drag.new.position=Sleep naar nieuwe positie
 label.edit.lb.rule=Wijzig LB regel
 label.edit.network.details=Wijzig netwerk details
 label.edit.project.details=Wijzig project details
@@ -568,7 +568,7 @@ label.installWizard.addHostIntro.subtitle=Wat is een host?
 label.installWizard.addHostIntro.title=Nu\: Host toevoegen
 label.installWizard.addPodIntro.subtitle=Wat is een pod?
 label.installWizard.addPodIntro.title=Nu\: Pod toevoegen
-label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.subtitle=Wat is primary storage? 
+label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.subtitle=Wat is primary storage?
 label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title=Nu\: Primaire opslag toevoegen
 label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle=Wat is secundaire opslag?
 label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title=Nu\: Secundaire opslag toevoegen
@@ -620,7 +620,7 @@ label.keyboard.type=Toetsenbord type
 label.key=Sleutel
 label.kvm.traffic.label=KVM verkeer label
 label.label=Label
-label.lang.brportugese=Braziliaans Portgees 
+label.lang.brportugese=Braziliaans Portgees
 label.lang.chinese=Chinees (Simplified)
 label.lang.english=Engels
 label.lang.french=Frans
@@ -793,7 +793,7 @@ label.number.of.system.vms=Aantal Systeem VMs
 label.number.of.virtual.routers=Aantal Virtual Routers
 label.number.of.zones=Aantal Zones
 label.num.cpu.cores=Aantal CPU Cores
-label.numretries=Keren opnieuw geprorbeerd 
+label.numretries=Keren opnieuw geprorbeerd
 label.ocfs2=OCFS2
 label.offer.ha=HA aanbieden
 label.ok=OK
@@ -1156,24 +1156,24 @@ label.zones=Zones
 label.zone.type=Type Zone
 label.zone.wide=Zone breed
 label.zoneWizard.trafficType.guest=Gast\: Verkeer tussen virtuele machines van de eindgebruiker
-label.zoneWizard.trafficType.public=Publiek\: Verkeer tussen het internet en virtueele machines
in de cloud. 
+label.zoneWizard.trafficType.public=Publiek\: Verkeer tussen het internet en virtueele machines
in de cloud.
 label.zoneWizard.trafficType.storage=Opslag\: Verkeer tussen de primaire en secundaire opslag
servers zoals VM templates en snapshots
 label.zone=Zone
 managed.state=Beheersstaat
 message.acquire.new.ip=Bevestigen dat je een nieuw IP voor dit netwerk wilt verkrijgen.
-message.acquire.new.ip.vpc=Bevestig dat u een nieuw IP wilt verkrijgen voor deze VPC. 
+message.acquire.new.ip.vpc=Bevestig dat u een nieuw IP wilt verkrijgen voor deze VPC.
 message.acquire.public.ip=Selecteer de zone waarvan u een nieuw IP wenst te verkrijgen.
-message.action.cancel.maintenance=Het onderhoud voor de host is succesvol geannuleerd. Het
daadwerkelijke proces kan echter enkele minuten duren. 
+message.action.cancel.maintenance=Het onderhoud voor de host is succesvol geannuleerd. Het
daadwerkelijke proces kan echter enkele minuten duren.
 message.action.cancel.maintenance.mode=Bevestig dat u het onderhoud wilt annuleren.
 message.action.change.service.warning.for.instance=Uw instantie moet uitgeschakeld zijn voordat
u de service aanbieding kunt wijzigen.
 message.action.change.service.warning.for.router=Uw router moet uitgeschakeld zijn voordat
u de service aanbieding kunt wijzigen.
 message.action.delete.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt verwijderen.
 message.action.delete.disk.offering=Bevestig dat u deze schijf aanbieding wilt verwijderen.
 message.action.delete.domain=Bevestig dat u dit domein wilt verwijderen.
-message.action.delete.external.firewall=Bevestig dat u deze externe firewall wilt verwijderen.
Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde firewall opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken
eerst te resetten. 
-message.action.delete.external.load.balancer=Bevestig dat u deze externe loadbalancer wilt
verwijderen. Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde loadbalancer opnieuw toe te voegen,
dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten. 
+message.action.delete.external.firewall=Bevestig dat u deze externe firewall wilt verwijderen.
Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde firewall opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken
eerst te resetten.
+message.action.delete.external.load.balancer=Bevestig dat u deze externe loadbalancer wilt
verwijderen. Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde loadbalancer opnieuw toe te voegen,
dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten.
 message.action.delete.ingress.rule=Bevestig dat u deze inkomende regel wilt verwijderen.
-message.action.delete.ISO=Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen. 
+message.action.delete.ISO=Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen.
 message.action.delete.ISO.for.all.zones=Deze ISO wordt gebruikt door alle zones. Bevestig
dat u deze wilt verwijderen van alle zones.
 message.action.delete.network=Bevestig dat u dit netwerk wilt verwijderen.
 message.action.delete.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt verwijderen
@@ -1184,9 +1184,9 @@ message.action.delete.secondary.storage=Bevestig dat u deze secudaire
opslag wil
 message.action.delete.security.group=Bevestig dat u deze security group wilt verwijderen.
 message.action.delete.service.offering=Bevestig dat u deze service aanbieding wilt verwijderen.
 message.action.delete.snapshot=Bevestig dat u deze snapshot wilt verwijderen.
-message.action.delete.system.service.offering=Bevestig dat u deze systeem service aanbieding
wilt verwijderen. 
+message.action.delete.system.service.offering=Bevestig dat u deze systeem service aanbieding
wilt verwijderen.
 message.action.delete.template=Bevestig dat u deze template wilt verwijderen
-message.action.delete.template.for.all.zones=Deze template wordt gebruikt door alle zones.
Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones. 
+message.action.delete.template.for.all.zones=Deze template wordt gebruikt door alle zones.
Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.
 message.action.delete.volume=Bevestig dat u dit volume wilt verwijderen
 message.action.delete.zone=Bevestig dat u deze zone wilt verwijderen
 message.action.destroy.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt vernietigen
@@ -1200,13 +1200,13 @@ message.action.disable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt uitschakelen.
 message.action.download.iso=Bevestig dat u deze ISO wilt downloaden.
 message.action.download.template=Bevestig dat u deze template wilt downloaden.
 message.action.enable.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt inschakelen.
-message.action.enable.maintenance=Uw host is succesvol voorbereid op onderhoud. Het proces
kan echter een paar minuten duren afhankelijk van de hoeveelheid VMs op de host. 
+message.action.enable.maintenance=Uw host is succesvol voorbereid op onderhoud. Het proces
kan echter een paar minuten duren afhankelijk van de hoeveelheid VMs op de host.
 message.action.enable.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt inschakelen
 message.action.enable.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt inschakelen.
 message.action.enable.pod=Bevestigd dat u deze pod wilt inschakelen.
 message.action.enable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt inschakelen.
 message.action.force.reconnect=De host is succesvol geforceerd om opnieuw te verbinden. Dit
proces kan echter enkele minuten duren.
-message.action.host.enable.maintenance.mode=Het inschakelen van de onderhoudsmodus zorgt
ervoor dat alle draaiende instanties worden gemigreerd naar andere beschikbare hosts. 
+message.action.host.enable.maintenance.mode=Het inschakelen van de onderhoudsmodus zorgt
ervoor dat alle draaiende instanties worden gemigreerd naar andere beschikbare hosts.
 message.step.2.desc=
 message.step.3.desc=
 mode=Modus

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
index 9024030..84808f8 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
@@ -37,7 +37,7 @@ label.action.create.vm.processing=Tworz\u0119 VM....
 label.action.create.vm=Utw\u00f3rz VM
 label.action.create.volume.processing=Tworz\u0119 wolumen....
 label.action.create.volume=Utw\u00f3rz wolumen
-label.action.delete.account.processing=Usuwanie dost\u0119pu.... 
+label.action.delete.account.processing=Usuwanie dost\u0119pu....
 label.action.delete.account=Usu\u0144 dost\u0119p
 label.action.delete.cluster.processing=Usuwam klaster....
 label.action.delete.cluster=Usu\u0144 klaster
@@ -160,7 +160,7 @@ label.adding.failed=Dodanie nieudane
 label.adding.processing=Dodawanie
 label.adding.succeeded=Dodanie udane
 label.add.more=Dodaj wi\u0119cej
-label.add.network.device=Dodaj urz\u0105dzenie sieciowe 
+label.add.network.device=Dodaj urz\u0105dzenie sieciowe
 label.add.network=Dodaj sie\u0107
 label.add.new.F5=Dodaj nowy F5
 label.add.new.SRX=Dodaj nowy SRX
@@ -373,7 +373,7 @@ label.resource=Zas\u00f3b
 label.restart.required=Wymagany restart
 label.rules=Zasady
 label.saturday=Sobota
-label.save.and.continue=Zapisz i kontynuuj 
+label.save.and.continue=Zapisz i kontynuuj
 label.save=Zapisz
 label.saving.processing=Zapisywanie....
 label.search=Szukaj
@@ -396,7 +396,7 @@ label.sticky.domain=Domena
 label.sticky.expire=Wygasa
 label.sticky.length=D\u0142ugo\u015b\u0107
 label.sticky.mode=Tryb
-label.sticky.prefix=Prefiks 
+label.sticky.prefix=Prefiks
 label.stop=Stop
 label.sunday=Niedziela
 label.suspend.project=Zawie\u015b projekt
@@ -458,8 +458,8 @@ state.Creating=Tworzenie
 state.Declined=Odrzucono
 state.Destroyed=Zniszczono
 state.Disabled=Wy\u0142\u0105czony
-state.enabled=W\u0142\u0105czone 
-state.Enabled=W\u0142\u0105czone 
+state.enabled=W\u0142\u0105czone
+state.Enabled=W\u0142\u0105czone
 state.Error=B\u0142\u0105d
 state.ready=Gotowe
 state.Ready=Gotowe

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
index 07fd3f4..1bcdc9c 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
@@ -391,7 +391,7 @@ label.cpu.mhz=CPU (em MHz)
 label.cpu.utilized=CPU Utilizada
 label.created.by.system=Criado pelo sistema
 label.created=Criado
-label.create.nfs.secondary.staging.store=Criar storage staging secund\u00e1rio NFS 
+label.create.nfs.secondary.staging.store=Criar storage staging secund\u00e1rio NFS
 label.create.project=Criar um projeto
 label.create.template=Criar template
 label.create.VPN.connection=Criar uma conex\u00e3o VPN
@@ -837,15 +837,12 @@ label.public.zone=Zona P\u00fablica
 label.purpose=Prop\u00f3sito
 label.Pxe.server.type=Tipo de Servidor PXE
 label.quickview=Visualiza\u00e7\u00e3o r\u00e1pida
-<<<<<<< HEAD
-=======
 label.quiesce.vm=Quiesce VM
 label.rbd.id=Usu\u00e1rio Ceph
 label.rbd.monitor=Monitor Ceph
 label.rbd.pool=Pool Ceph
 label.rbd=RDB
 label.rbd.secret=Cephx secret
->>>>>>> 4e449ff... Add Dutch (Netherlands, Polish languages in Web UI
Change Japanese code (ja -> ja_JP) Update transifex sync config
 label.reboot=Reiniciar
 label.recent.errors=Erros Recentes
 label.redundant.router.capability=Recurso de roteador redundante
@@ -1101,12 +1098,9 @@ label.vm.state=Estado da VM
 label.vm.stop=Parar
 label.vms=VMs
 label.vmware.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego VMware
-<<<<<<< HEAD
-=======
 label.vnet.id=VLAN ID
 label.vnet=VLAN
 label.volatile=Vol\u00e1til
->>>>>>> 4e449ff... Add Dutch (Netherlands, Polish languages in Web UI
Change Japanese code (ja -> ja_JP) Update transifex sync config
 label.volgroup=Grupo de Volume
 label.volume=Disco
 label.volume.limits=Limites de Disco
@@ -1383,14 +1377,11 @@ message.please.select.a.different.public.and.management.network.before.removing=
 message.please.select.networks=Por favor selecione as redes para sua m\u00e1quina virtual.
 message.please.wait.while.zone.is.being.created=Por favor, espere enquanto sua zona est\u00e1
sendo criada; isto pode demorar um pouco...
 message.project.invite.sent=Convite enviado para o usu\u00e1rio; Eles ser\u00e3o adicionados
ao projeto ap\u00f3s aceitarem o convite
-<<<<<<< HEAD
-=======
 message.public.traffic.in.advanced.zone=O tr\u00e1fego p\u00fablico \u00e9 gerado quando
as VMs na nuvem acessam a internet. Os IPs acess\u00edveis ao p\u00fablico devem ser alocados
para essa finalidade. Os usu\u00e1rios finais podem usar a interface do usu\u00e1rio CloudStack
para adquirir esses IPs afim de implementar NAT entre a sua rede de guests e sua rede p\u00fablica.
<br/><br/> Forne\u00e7a pelo menos um intervalo de endere\u00e7os IP para o tr\u00e1fego
de internet.
 message.public.traffic.in.basic.zone=O tr\u00e1fego p\u00fablico \u00e9 gerado quando as
VMs na nuvem acessam a Internet ou prestam servi\u00e7os aos clientes atrav\u00e9s da Internet.
Os IPs acess\u00edveis ao p\u00fablico devem ser alocados para essa finalidade. Quando uma
inst\u00e2ncia \u00e9 criada, um IP a partir deste conjunto de IPs p\u00fablicos ser\u00e3o
destinados \u00e0 inst\u00e2ncia, al\u00e9m do endere\u00e7o IP guest. Um NAT est\u00e1tico
1-1  ser\u00e1 criada automaticamente entre o IP p\u00fablico e IP guest. Os usu\u00e1rios
finais tamb\u00e9m podem usar a interface de usu\u00e1rio CloudStack para adquirir IPs adicionais
afim de se implementar NAT est\u00e1tico entre suas inst\u00e2ncias e o IP p\u00fablico.
 message.redirecting.region=Redirecionando para regi\u00e3o...
 message.remove.ldap=Voc\u00ea tem certeza que deseja deletar a configura\u00e7\u00e3o LDAP?
 message.remove.region=Voc\u00ea tem certeza que deseja remover esta regi\u00e3o deste servidor
de gerenciamento?
->>>>>>> 4e449ff... Add Dutch (Netherlands, Polish languages in Web UI
Change Japanese code (ja -> ja_JP) Update transifex sync config
 message.remove.vpc=Favor confirmar que voc\u00ea deseja remover a VPC
 message.remove.vpn.access=Confirme se voc\u00ea deseja remover acesso VPN do seguinte Usu\u00e1rio.
 message.reset.password.warning.notPasswordEnabled=O template desta inst\u00e2ncia foi criado
sem senha habilitada

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/f05fb9fb/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
index 88b13a1..f4c206b 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_zh_CN.properties
@@ -16,9 +16,7 @@
 # under the License.
 label.port=\u7aef\u53e3
 label.remove.ldap=\u5220\u9664 LDAP
-message.remove.ldap=\u662f\u5426\u786e\u5b9e\u8981\u5220\u9664 LDAP \u914d\u7f6e?
 label.configure.ldap=\u914d\u7f6e LDAP
-message.configure.ldap=\u8bf7\u786e\u8ba4\u60a8\u786e\u5b9e\u8981\u914d\u7f6e LDAP\u3002
 label.ldap.configuration=LDAP \u914d\u7f6e
 label.ldap.port=LDAP \u7aef\u53e3
 label.create.nfs.secondary.staging.store=\u521b\u5efa NFS \u8f85\u52a9\u6682\u5b58\u5b58\u50a8
@@ -1269,7 +1267,7 @@ label.zoneWizard.trafficType.management=\u7ba1\u7406\: CloudStack \u7684\u5185\u
 label.zoneWizard.trafficType.public=\u516c\u7528\: \u4e91\u4e2d Internet \u4e0e\u865a\u62df\u673a\u4e4b\u95f4\u7684\u901a\u4fe1\u3002
 label.zoneWizard.trafficType.storage=\u5b58\u50a8\: \u4e3b\u5b58\u50a8\u670d\u52a1\u5668\u4e0e\u8f85\u52a9\u5b58\u50a8\u670d\u52a1\u5668(\u4f8b\u5982
VM \u6a21\u677f\u4e0e\u5feb\u7167)\u4e4b\u95f4\u7684\u901a\u4fe1
 label.ldap.group.name=LDAP \u7ec4
-label.password.reset.confirm=\u5bc6\u7801\u5df2\u91cd\u7f6e\u4e3a 
+label.password.reset.confirm=\u5bc6\u7801\u5df2\u91cd\u7f6e\u4e3a
 label.provider=\u63d0\u4f9b\u7a0b\u5e8f
 label.resetVM=\u91cd\u7f6e VM
 label.openDaylight=OpenDaylight
@@ -1319,15 +1317,6 @@ label.add.ucs.manager=\u6dfb\u52a0 UCS \u7ba1\u7406\u5668
 label.ovm.traffic.label=OVM \u901a\u4fe1\u6807\u7b7e
 label.lxc.traffic.label=LXC \u901a\u4fe1\u6807\u7b7e
 label.hyperv.traffic.label=HyperV \u901a\u4fe1\u6807\u7b7e
-label.port=\u7aef\u53e3
-label.remove.ldap=\u5220\u9664 LDAP
-label.configure.ldap=\u914d\u7f6e LDAP
-label.ldap.configuration=LDAP \u914d\u7f6e
-label.ldap.port=LDAP \u7aef\u53e3
-label.create.nfs.secondary.staging.store=\u521b\u5efa NFS \u8f85\u52a9\u6682\u5b58\u5b58\u50a8
-label.volatile=\u53ef\u53d8
-label.planner.mode=\u89c4\u5212\u5668\u6a21\u5f0f
-label.deployment.planner=\u90e8\u7f72\u89c4\u5212\u5668
 managed.state=\u6258\u7ba1\u72b6\u6001
 message.acquire.new.ip.vpc=\u8bf7\u786e\u8ba4\u60a8\u786e\u5b9e\u8981\u4e3a\u6b64 VPC \u83b7\u53d6\u4e00\u4e2a\u65b0
IP\u3002
 message.acquire.new.ip=\u8bf7\u786e\u8ba4\u60a8\u786e\u5b9e\u8981\u4e3a\u6b64\u7f51\u7edc\u83b7\u53d6\u4e00\u4e2a\u65b0
IP\u3002


Mime
View raw message