cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From milam...@apache.org
Subject [1/5] Add Dutch (Netherlands, Polish languages in Web UI Change Japanese code (ja -> ja_JP) Update transifex sync config
Date Fri, 17 Jan 2014 11:05:42 GMT
Updated Branches:
 refs/heads/4.3 fc2e7ec70 -> 4e449ff4b


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
new file mode 100644
index 0000000..b1bfadb
--- /dev/null
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_nl_NL.properties
@@ -0,0 +1,1216 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+
+changed.item.properties=Item eigenschappen gewijzigd
+confirm.enable.s3=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor S3-aangestuurde Secundaire Opslag te activeren
+confirm.enable.swift=Vul de volgende informatie in om ondersteuning voor Swift te activeren
+error.could.not.enable.zone=Kon zone niet activeren
+error.installWizard.message=Er ging iets mis; je kunt teruggaan om de eventuele fouten te herstellen
+error.invalid.username.password=Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord
+error.login=Uw gebruikersnaam/wachtwoord komt niet overeen met onze gegevens
+error.menu.select=Kan actie niet uitvoeren omdat geen items zijn geselecteerd
+error.mgmt.server.inaccessible=The Management Server is niet toegankelijk. Probeer het later opnieuw.
+error.password.not.match=De wachtwoord velden komen niet overeen
+error.please.specify.physical.network.tags=Netwerk aanbiedingen zijn niet beschikbaar totdat u labels voor het fysieke netwerk specificeert. 
+error.session.expired=Uw sessie is verlopen
+error.something.went.wrong.please.correct.the.following=Er is iets mis gegaan; Corrigeer het volgende 
+error.unable.to.reach.management.server=Niet in staat om de Management Server te bereiken
+error.unresolved.internet.name=Uw internet naam kan niet worden omgezet.
+extractable=Uitpakbaar
+force.delete.domain.warning=Waarschuwing\: Wanneer u deze optie selecteert zullen alle onderliggende domeinen, hun gekoppelde accounts en hun verbruik worden verwijderd.
+force.delete=Geforceerd verwijderen
+force.remove=Geforceerd loskoppelen
+force.remove.host.warning=Waarschuwing\: Wanneer u deze optie selecteert zal CloudStack alle draaiende virtuele machines geforceerd stoppen voordat de host van het cluster wordt verwijderd. 
+force.stop=Geforceerd stoppen
+force.stop.instance.warning=Waarschuwing\: Een instantie geforceerd stoppen zou uw laatste optie moeten zijn. Het kan leiden tot dataverlies en inconsistent gedrag van de staat van de virtuele machine. 
+ICMP.code=ICMP Code
+ICMP.type=ICMP Type
+image.directory=Afbeelding Directory
+inline=Inline
+instances.actions.reboot.label=Herstart instantie
+label.accept.project.invitation=Accepteer project uitnodiging
+label.account=Account
+label.account.and.security.group=Account, Security group
+label.account.id=Account ID
+label.account.name=Account Naam
+label.accounts=Accounts
+label.account.specific=Account-specifiek 
+label.acquire.new.ip=Bemachtig nieuw IP
+label.action.attach.disk.processing=Schijf wordt toegevoegd....
+label.action.attach.disk=Schijf toevoegen
+label.action.attach.iso=ISO toevoegen
+label.action.attach.iso.processing=ISO wordt toegevoegd....
+label.action.cancel.maintenance.mode=Annuleer Onderhoudsmodus
+label.action.cancel.maintenance.mode.processing=Onderhoudsmodus wordt geannuleerd....
+label.action.change.password=Wijzig Wachtwoord
+label.action.change.service.processing=Service wordt gewijzigd....
+label.action.change.service=Wijzig Service
+label.action.copy.ISO=Kopieer ISO
+label.action.copy.ISO.processing=Kopi\u00ebren ISO....
+label.action.copy.template=Kopieer Template
+label.action.copy.template.processing=Bezig met kopi\u00ebren Template....
+label.action.create.template=Cre\u00eber Template
+label.action.create.template.from.vm=Cre\u00eber Template vanaf VM
+label.action.create.template.from.volume=Cre\u00eber Template van Volume 
+label.action.create.template.processing=Bezig met aanmaken Template....
+label.action.create.vm=Cre\u00eber VM 
+label.action.create.vm.processing=Bezig met aanmaken VM....
+label.action.create.volume=Cre\u00eber Volume
+label.action.create.volume.processing=Bezig met cre\u00ebren volume.... 
+label.action.delete.account.processing=Bezig met verwijderen account....
+label.action.delete.account=Verwijder account
+label.action.delete.cluster.processing=Bezig met verwijderen van Cluster....
+label.action.delete.cluster=Verwijder Cluster
+label.action.delete.disk.offering.processing=Bezig met verwijderen van Schijf Aanbieding....
+label.action.delete.disk.offering=Verwijder Schijf Aanbieding
+label.action.delete.domain.processing=Bezig met verwijderen van Domein....
+label.action.delete.domain=Verwijder Domein
+label.action.delete.firewall.processing=Bezig met verwijderen van Firewall....
+label.action.delete.firewall=Verwijder firewall regel
+label.action.delete.ingress.rule.processing=Bezig met verwijderen van Inkomende Regel.... 
+label.action.delete.ingress.rule=Verwijder Inkomende Regel
+label.action.delete.IP.range.processing=Bezig met verwijderen van IP Range....
+label.action.delete.IP.range=Verwijder IP Range
+label.action.delete.ISO.processing=Bezig met verwijderen van ISO....
+label.action.delete.ISO=Verwijder ISO
+label.action.delete.load.balancer.processing=Bezig met verwijderen van Load Balancer....
+label.action.delete.load.balancer=Verwijder load balancer regel
+label.action.delete.network.processing=Bezig met verwijderen van Netwerk....
+label.action.delete.network=Verwijder Netwerk
+label.action.delete.nexusVswitch=Verwijder Nexus 1000v
+label.action.delete.physical.network=Verwijder fysiek netwerk
+label.action.delete.pod.processing=Bezig met verwijderen van Pod....
+label.action.delete.pod=Verwijder Pod
+label.action.delete.primary.storage.processing=Bezig met verwijderen van Primaire Opslag....
+label.action.delete.primary.storage=Verwijder Primaire Opslag
+label.action.delete.secondary.storage.processing=Bezig met verwijderen van Secundaire Opslag....
+label.action.delete.secondary.storage=Verwijder Secundaire Opslag
+label.action.delete.security.group.processing=Bezig met verwijderen van Security Group....
+label.action.delete.security.group=Verwijder Security Group
+label.action.delete.service.offering.processing=Bezig met verwijderen van Service Aanbieding....
+label.action.delete.service.offering=Verwijder Service Aanbieding
+label.action.delete.snapshot.processing=Bezig met verwijderen van Snapshot....
+label.action.delete.snapshot=Verwijder Snapshot
+label.action.delete.system.service.offering=Verwijder Systeem Service Aanbieding
+label.action.delete.template.processing=Bezig met verwijderen van Template....
+label.action.delete.template=Verwijder Template
+label.action.delete.user.processing=Bezig met verwijderen Gebruiker....
+label.action.delete.user=Verwijder Gebruiker
+label.action.delete.volume.processing=Bezig met verwijderen van Volume....
+label.action.delete.volume=Verwijder Volume
+label.action.delete.zone.processing=Bezig met verwijderen van Zone....
+label.action.delete.zone=Verwijder Zone
+label.action.destroy.instance.processing=Bezig met vernietigen van Instantie....
+label.action.destroy.instance=Verwijder Instantie
+label.action.destroy.systemvm.processing=Bezig met vernietigen van Systeem VM....
+label.action.destroy.systemvm=Vernietig Systeem VM
+label.action.detach.disk=Ontkoppel Schijf
+label.action.detach.disk.processing=Bezig met ontkoppelen van Schijf....
+label.action.detach.iso=Ontkoppel ISO
+label.action.detach.iso.processing=Bezig met ontkoppelen van ISO....
+label.action.disable.account=Deactiveer account
+label.action.disable.account.processing=Bezig met deactiveren van account....
+label.action.disable.cluster=Deactiveer Cluster
+label.action.disable.cluster.processing=Bezig met deactiveren van Cluster....
+label.action.disable.nexusVswitch=Deactiveer Nexus 1000v
+label.action.disable.physical.network=Deactiveer fysiek netwerk
+label.action.disable.pod=Deactiveer Pod
+label.action.disable.pod.processing=Bezig met deactiveren van Pod....
+label.action.disable.static.NAT=Deactiveer Static NAT
+label.action.disable.static.NAT.processing=Bezig met deactiveren van Static NAT....
+label.action.disable.user=Deactiveer Gebruiker
+label.action.disable.user.processing=Bezig met deactiveren van Gebruiker....
+label.action.disable.zone=Deactiveer Zone
+label.action.disable.zone.processing=Bezig met deactiveren van Zone....
+label.action.download.ISO=Download ISO
+label.action.download.template=Download Template
+label.action.download.volume=Download Volume
+label.action.download.volume.processing=Bezig met downloaden van Volume....
+label.action.edit.account=Wijzig account
+label.action.edit.disk.offering=Wijzig schijf aanbieding
+label.action.edit.domain=Wijzig Domein
+label.action.edit.global.setting=Wijzig Algemene Instellingen
+label.action.edit.host=Wijzig Host
+label.action.edit.instance=Wijzig Instantie
+label.action.edit.ISO=Wijzig ISO
+label.action.edit.network.offering=Wijzig Netwerk Aanbieding
+label.action.edit.network.processing=Bezig met wijzigen van Netwerk...
+label.action.edit.network=Wijzig Netwerk
+label.action.edit.pod=Wijzig Pod
+label.action.edit.primary.storage=Wijzig Primaire Opslag
+label.action.edit.resource.limits=Wijzig verbruikslimieten
+label.action.edit.service.offering=Wijzig Service Aanbieding
+label.action.edit.template=Wijzig Template
+label.action.edit.user=Wijzig Gebruiker
+label.action.edit.zone=Wijzig Zone
+label.action.enable.account=Activeer account
+label.action.enable.account.processing=Bezig met activeren van account....
+label.action.enable.cluster=Activeer Cluster
+label.action.enable.cluster.processing=Bezig met activeren van Cluster....
+label.action.enable.maintenance.mode=Activeer onderhoudsmodus
+label.action.enable.maintenance.mode.processing=Bezig met activeren van Onderhoudsmodus
+label.action.enable.nexusVswitch=Activeer Nexus 1000v
+label.action.enable.physical.network=Activeer fysiek netwerk
+label.action.enable.pod=Activeer Pod
+label.action.enable.pod.processing=Bezig met activeren van Pod....
+label.action.enable.static.NAT=Activeer Static NAT
+label.action.enable.static.NAT.processing=Bezig met activeren van Static NAT....
+label.action.enable.user=Activeer Gebruiker
+label.action.enable.user.processing=Bezig met activeren van Gebruiker....
+label.action.enable.zone=Activeer Zone
+label.action.enable.zone.processing=Bezig met activeren van Zone....
+label.action.force.reconnect=Forceer opnieuw verbinden
+label.action.force.reconnect.processing=Bezig met opnieuw verbinden....
+label.action.generate.keys=Genereer Sleutels
+label.action.generate.keys.processing=Bezig met generen van Sleutels....
+label.action.list.nexusVswitch=Toon Nexus 1000v
+label.action.lock.account=Account op slot zetten
+label.action.lock.account.processing=Bezig met account op slot zetten....
+label.action.manage.cluster=Beheer Cluster
+label.action.manage.cluster.processing=Bezig met beheren van Cluster....
+label.action.migrate.instance=Migreer Instantie
+label.action.migrate.instance.processing=Bezig met migreren van Instantie....
+label.action.migrate.router=MIgreer Router
+label.action.migrate.router.processing=Bezig met migreren van Router....
+label.action.migrate.systemvm=Migreer Systeem VM
+label.action.migrate.systemvm.processing=Bezig met migreren van Systeem VM....
+label.action.reboot.instance=Herstart Instantie
+label.action.reboot.instance.processing=Bezig met herstarten van Instantie....
+label.action.reboot.router=Herstart Router
+label.action.reboot.router.processing=Bezig met herstarten van Router....
+label.action.reboot.systemvm=Herstart Systeem VM
+label.action.reboot.systemvm.processing=Bezig met herstarten van Systeem VM....
+label.action.recurring.snapshot=Terugkerende Snapshots
+label.action.register.iso=Registreer ISO
+label.action.register.template=Registreer Template
+label.action.release.ip=Ontkoppel IP
+label.action.release.ip.processing=Bezig met ontkoppelen van IP....
+label.action.remove.host.processing=Bezig met verwijderen van Host....
+label.action.remove.host=Verwijder Host
+label.action.reset.password.processing=Bezig met resetten van wachtwoord....
+label.action.reset.password=Reset Wachtwoord
+label.action.resize.volume.processing=Bezig met aanpassen van de grootte van het Volume
+label.action.resize.volume=Wijzig de grootte van het volume
+label.action.resource.limits=Verbruikslimieten
+label.action.restore.instance=Herstel Instantie
+label.action.restore.instance.processing=Bezig met herstellen van Instantie....
+label.actions=Acties
+label.action.start.instance.processing=Bezig met starten van Instantie....
+label.action.start.instance=Start Instantie
+label.action.start.router.processing=Start Router....
+label.action.start.router=Start Router
+label.action.start.systemvm.processing=Bezig met starten van Systeem VM....
+label.action.start.systemvm=Start Systeem VM
+label.action.stop.instance.processing=Bezig met stoppen van Instantie....
+label.action.stop.instance=Stop Instantie
+label.action.stop.router.processing=Bezig met stoppen van Router....
+label.action.stop.router=Stop Router
+label.action.stop.systemvm.processing=Bezig met stoppen van Systeem VM....
+label.action.stop.systemvm=Stop Systeem VM
+label.action.take.snapshot=Neem Snapshot
+label.action.take.snapshot.processing=Bezig met nemen van Snapshot....
+label.action.unmanage.cluster.processing=Bezig met uitschakelen van Clusterbeheer....
+label.action.unmanage.cluster=Schakel Clusterbeheer uit
+label.action.update.OS.preference.processing=Bezig met wijzigen van OS voorkeuren....
+label.action.update.OS.preference=Wijzig OS voorkeuren
+label.action.update.resource.count.processing=Bezig met updaten van verbruikslimieten....
+label.action.update.resource.count=Update Verbruikslimieten
+label.action.vmsnapshot.create=Neem Snapshot van de VM
+label.action.vmsnapshot.delete=Verwijder Snapshot van de VM
+label.action.vmsnapshot.revert=Draai Snapshot van de VM terug
+label.activate.project=Activeer Project
+label.active.sessions=Actieve Sessies
+label.add.accounts.to=Voeg accounts toe aan
+label.add.accounts=Voeg accounts toe
+label.add.account.to.project=Voeg account aan project toe
+label.add.account=Voeg Account toe
+label.add.ACL=Voeg ACL toe
+label.add.BigSwitchVns.device=Voeg BigSwitch Vns Controller toe
+label.add.by.cidr=Voeg toe door middel van CIDR
+label.add.by.group=Voeg toe door middel van Groep
+label.add.by=Voeg toe door middel van
+label.add.cluster=Voeg Cluster toe
+label.add.compute.offering=Voeg Compute aanbieding toe
+label.add.direct.iprange=Voeg Direct IP Range toe
+label.add.disk.offering=Voeg Schijf Aanbieding toe
+label.add.domain=Voeg Domein toe
+label.add.egress.rule=Voeg uitgaande regel toe
+label.add.F5.device=Voeg F5 apparaat toe
+label.add.firewall=Voeg firewall regel toe
+label.add.guest.network=Gast netwerk toevoegen
+label.add.host=Host toevoegen
+label.adding.cluster=Bezig met toevoegen van Cluster
+label.adding.failed=Toevoegen mislukt
+label.adding.pod=Bezig met toevoegen van Pod
+label.adding.processing=Toevoegen....
+label.add.ingress.rule=Voeg inkomende regel toe
+label.adding.succeeded=Toevoegen geslaagd
+label.adding=Toevoegen
+label.adding.user=Bezig met toevoegen van Gebruiker
+label.adding.zone=Bezig met toevoegen van Zone
+label.add.ip.range=Voeg IP range toe
+label.additional.networks=Additioneele Netwerken
+label.add.load.balancer=Voeg Load Balancer toe
+label.add.more=Voeg meer toe
+label.add.netScaler.device=Voeg Netscaler apparaat toe
+label.add.network.ACL=Voeg netwerk ACL toe
+label.add.network.device=Voeg Netwerk Apparaat toe
+label.add.network.offering=Voeg netwerk aanbieding toe
+label.add.network=Voeg Netwerk toe
+label.add.new.F5=Voeg nieuwe F5 toe
+label.add.new.gateway=Voeg nieuwe gateway toe
+label.add.new.NetScaler=Voeg nieuwe Netscaler toe
+label.add.new.SRX=Voeg nieuwe SRX toe
+label.add.new.tier=Voeg nieuwe Tier toe
+label.add.NiciraNvp.device=Voeg NVP Controller toe
+label.add.physical.network=Voeg fysiek netwerk toe
+label.add.pod=Voeg Pod toe
+label.add.port.forwarding.rule=Voeg port forwarding regel toe
+label.add.primary.storage=Voeg Primaire Opslag toe
+label.add.region=Voeg Regio toe
+label.add.resources=Resources toevoegen
+label.add.route=Route toevoegen
+label.add.rule=Regel toevoegen
+label.add.secondary.storage=Secundaire Opslag toevoegen
+label.add.security.group=Security Group toevoegen
+label.add.service.offering=Service Aanbieding toevoegen
+label.add.SRX.device=SRX apparaat toevoegen
+label.add.static.nat.rule=Statische NAT regel toevoegen
+label.add.static.route=Statische route toevoegen
+label.add.system.service.offering=Systeem Service Aanbieding toevoegen
+label.add.template=Template toevoegen
+label.add.to.group=Toevoegen aan groep
+label.add.user=Gebruiker toevoegen
+label.add.vlan=VLAN toevoegen
+label.add.vms.to.lb=Voeg VM(s) toe aan load balancer regel
+label.add.vms=VMs toevoegen
+label.add.VM.to.tier=Voeg VM toe aan tier
+label.add.vm=VM toevoegen
+label.add=Voeg toe
+label.add.volume=Volume toevoegen
+label.add.vpc=VPC toevoegen
+label.add.vpn.customer.gateway=VPN Customer Gateway toevoegen
+label.add.VPN.gateway=VPN Gateway toevoegen
+label.add.vpn.user=VPN gebruiker toevoegen
+label.add.zone=Zone toevoegen
+label.admin.accounts=Beheer Accounts
+label.admin=Beheerder
+label.advanced=Geavanceerd
+label.advanced.mode=Geavanceerde Modus
+label.advanced.search=Geavanceerd zoeken
+label.agent.password=Agent wachtwoord
+label.agent.username=Agent Gebruikersnaam
+label.agree=Accepteren
+label.alert=Alarm
+label.algorithm=Algoritme
+label.allocated=Gebruikt
+label.allocation.state=Verbruik Staat
+label.api.key=API Sleutel
+label.apply=Uitvoeren
+label.assign=Toevoegen
+label.assign.to.load.balancer=Voeg instantie toe aan load balancer
+label.associated.network=Bijbehorend Netwerk
+label.associated.network.id=Bijbehorend Netwerk ID
+label.attached.iso=Gekoppelde ISO
+label.author.email=Auteur e-mail 
+label.author.name=Auteur naam
+label.availability=Beschikbaarheid
+label.availability.zone=Beschikbaarheids-zone
+label.available=Beschikbaar
+label.available.public.ips=Beschikbare Publieke IP adressen
+label.back=Terug
+label.bandwidth=Bandbreedte
+label.basic=Basis
+label.basic.mode=Basis Modus
+label.bigswitch.controller.address=BigSwitch Vns Controller Adres
+label.bootable=Bootable
+label.broadcast.domain.range=Broadcast domain range
+label.broadcast.domain.type=Broadcast Domain Type
+label.broadcast.uri=Broadcast URI
+label.by.account=Op Account
+label.by.availability=Op Beschikbaarheid
+label.by.domain=Op Domein
+label.by.end.date=Op Eind Datum
+label.by.level=Op Level
+label.by.pod=Op Pod
+label.by.role=Op Rol
+label.by.start.date=Op Start Datum
+label.by.state=Op Staat
+label.bytes.received=Bytes Ontvangen
+label.bytes.sent=Bytes Verzonden
+label.by.traffic.type=Op Verkeerstype
+label.by.type.id=Op Type ID
+label.by.type=Op Type
+label.by.zone=Op Zone
+label.cancel=Annuleer
+label.capacity=Capaciteit
+label.certificate=Certificaat
+label.change.service.offering=Wijzig service aanbieding
+label.change.value=Wijzig waarde
+label.character=Karakter
+label.checksum=MD5 checksum
+label.cidr.account=CIDRN of Account/Security Group
+label.cidr=CIDR
+label.cidr.list=Bron CIDR
+label.CIDR.list=CIDR lijst
+label.CIDR.of.destination.network=CIDR van bestemmingsnetwerk
+label.clean.up=Opschonen
+label.clear.list=Schoon lijst op
+label.close=Sluiten
+label.cloud.console=Cloud Beheers Console
+label.cloud.managed=Cloud.com Managed
+label.cluster=Cluster
+label.cluster.name=Cluster Naam
+label.clusters=Clusters
+label.cluster.type=Cluster Type
+label.clvm=CLVM
+label.code=Code
+label.community=Community
+label.compute.and.storage=Compute en Opslag
+label.compute=Compute
+label.compute.offering=Compute aanbieding
+label.configuration=Configuratie
+label.configure=Configureer
+label.configure.network.ACLs=Configureer Netwerk ACLs
+label.configure.vpc=Configureer VPC
+label.confirmation=Bevestiging
+label.confirm.password=Bevestig wachtwoord
+label.congratulations=Gefeliciteerd\!
+label.conserve.mode=Conserveer modus
+label.console.proxy=Console proxy
+label.continue.basic.install=Ga door met basis installatie
+label.continue=Ga door
+label.corrections.saved=Correcties opgeslagen
+label.cpu.allocated=CPU gebruik
+label.cpu.allocated.for.VMs=CPU gebruikt voor VMs
+label.CPU.cap=CPU Cap
+label.cpu=CPU
+label.cpu.limits=CPU limieten
+label.cpu.mhz=CPU (in MHz)
+label.cpu.utilized=CPU Verbruik
+label.created=Aangemaakt
+label.created.by.system=Aangemaakt door systeem
+label.create.project=Nieuw project
+label.create.template=Nieuwe template
+label.create.VPN.connection=Nieuwe VPN connectie
+label.cross.zones=Over Zones
+label.custom.disk.size=Vrije schijf grootte
+label.daily=Dagelijkse
+label.data.disk.offering=Data Schijf Aanbieding
+label.date=Datum
+label.day.of.month=Dag van de Maand
+label.day.of.week=Dag van de Week
+label.dead.peer.detection=Dead Peer detectie
+label.decline.invitation=Sla uitnodiging af
+label.dedicated=Dedicated
+label.default=Standaard
+label.default.use=Standaard Gebruik
+label.default.view=Standaard Weergave
+label.delete.BigSwitchVns=Verwijder BigSwitch Vns Controller
+label.delete.F5=Verwijder F5
+label.delete.gateway=Verwijder gateway
+label.delete.NetScaler=Verwijder NetScaler
+label.delete.NiciraNvp=Verwijder Nvp Controller
+label.delete.project=Verwijder project
+label.delete.SRX=Verwijder SRX
+label.delete=Verwijder
+label.delete.VPN.connection=Verwijder VPN connectie
+label.delete.VPN.customer.gateway=Verwijder VPN Customer Gateway
+label.delete.VPN.gateway=Verwijder VPN Gateway
+label.delete.vpn.user=Verwijder VPN gebruiker
+label.deleting.failed=Verwijderen Mislukt
+label.deleting.processing=Verwijderen....
+label.description=Beschrijving
+label.destination.physical.network.id=Bestemming fysiek netwerk ID
+label.destination.zone=Bestemmingszone
+label.destroy.router=Verwijder router
+label.destroy=Verwijder
+label.detaching.disk=Ontkoppelen Schijf
+label.details=Details
+label.device.id=Apparaat ID
+label.devices=Apparaten
+label.dhcp=DHCP
+label.DHCP.server.type=DHCP Server Type
+label.direct.ips=Shared Netwerk IPs
+label.disabled=Uitgeschakeld
+label.disable.provider=Provider uitschakelen
+label.disable.vpn=VPN uitschakelen
+label.disabling.vpn.access=Uitschakelen van VPN Toegang
+label.disk.allocated=Schijfruimte gealloceerd 
+label.disk.offering=Schijf Aanbieding
+label.disk.size.gb=Schijf Grootte (in GB)
+label.disk.size=Schijf Grootte
+label.disk.total=Schijf Totaal
+label.disk.volume=Schijf Volume
+label.display.name=Weergavenaam
+label.display.text=Weergavetekst
+label.dns.1=DNS 1
+label.dns.2=DNS 2
+label.dns=DNS
+label.DNS.domain.for.guest.networks=DNS domein voor Gast Netwerken
+label.domain.admin=Domein Beheerder
+label.domain=Domein
+label.domain.id=Domein ID
+label.domain.name=Domeinnaam
+label.domain.router=Domein router
+label.domain.suffix=DNS domein achtervoegsel (v.b., xyz.com)
+label.done=Klaar
+label.double.quotes.are.not.allowed=Aanhalingstekens zijn hier niet toegestaan
+label.download.progress=Download Voortgang
+label.drag.new.position=Sleep naar nieuwe positie 
+label.edit.lb.rule=Wijzig LB regel
+label.edit.network.details=Wijzig netwerk details
+label.edit.project.details=Wijzig project details
+label.edit.tags=Wijzig tags
+label.edit.traffic.type=Wijzig traffic type
+label.edit.vpc=Wijzig VPC
+label.edit=Wijzig
+label.egress.rules=Uitgaande regels
+label.egress.rule=Uitgaande regel
+label.elastic=Elastisch
+label.elastic.IP=Elastisch IP
+label.elastic.LB=Elastisch LB
+label.email=Email
+label.enable.provider=Provider inschakelen
+label.enable.s3=S3-gebaseerde Secondary Storage inschakelen
+label.enable.swift=Swift inschakelen
+label.enable.vpn=VPN inschakelen
+label.enabling.vpn.access=VPN toegang inschakelen
+label.enabling.vpn=VPN inschakelen
+label.end.IP=Eind IP
+label.endpoint=Endpoint
+label.endpoint.or.operation=Endpoint or Operation
+label.end.port=Eind Poort
+label.end.reserved.system.IP=Einde gereserveerde systeem IP
+label.end.vlan=Einde Vlan
+label.enter.token=Voer token in
+label.error.code=Fout code
+label.error=Fout
+label.ESP.encryption=ESP Encryptie
+label.ESP.hash=ESP Hash
+label.ESP.lifetime=ESP Lifetime (secondes)
+label.ESP.policy=ESP policy
+label.esx.host=ESX/ESXi Host
+label.example=Voorbeeld
+label.external.link=Externe link
+label.f5=F5
+label.failed=Mislukt
+label.featured=Voorgesteld
+label.fetch.latest=Haal laatste op
+label.filterBy=Filter per
+label.firewall=Firewall
+label.first.name=Voornaam
+label.format=Formaat
+label.friday=Vrijdag
+label.full.path=Volledig pad
+label.full=Volledig
+label.gateway=Gateway
+label.general.alerts=Algemene Waarschuwingen
+label.generating.url=Generen van URL
+label.go.step.2=Ga naar Stap 2
+label.go.step.3=Ga naar Stap 3
+label.go.step.4=Ga naar Stap 4
+label.go.step.5=Ga naar Stap 5
+label.group=Groep
+label.group.optional=Groep (Optioneel)
+label.guest.cidr=Gast CIDR
+label.guest.end.ip=Gast eind IP
+label.guest=Gast
+label.guest.gateway=Gast Gateway
+label.guest.ip=Gast IP Adres
+label.guest.ip.range=Gast IP range
+label.guest.netmask=Gast Netmask
+label.guest.networks=Gast netwerken
+label.guest.start.ip=Gast start IP
+label.guest.traffic=Gast verkeer
+label.guest.type=Gast Type
+label.ha.enabled=HA ingeschakeld
+label.help=Help
+label.hide.ingress.rule=Verberg Inkomende Regel
+label.hints=Tips
+label.host.alerts=Host Waarschuwingen
+label.host=Host
+label.host.MAC=Host MAC
+label.host.name=Hostnaam
+label.hosts=Hosts
+label.host.tags=Host Tags
+label.hourly=Uurlijks
+label.hypervisor.capabilities=Hypervisor mogelijkheden
+label.hypervisor=Hypervisor
+label.hypervisor.type=Hypervisor Type
+label.hypervisor.version=Hypervisor versie
+label.id=ID
+label.IKE.DH=IKE DH
+label.IKE.encryption=IKE Encryptie
+label.IKE.hash=IKE Hash
+label.IKE.lifetime=IKE lifetime (secondes)
+label.IKE.policy=IKE policy
+label.info=Info
+label.ingress.rule=Inkomende Regel
+label.initiated.by=Ge\u00efnitieerd door
+label.installWizard.addClusterIntro.subtitle=Wat is een cluster?
+label.installWizard.addClusterIntro.title=Nu\: Cluster toevoegen
+label.installWizard.addHostIntro.subtitle=Wat is een host?
+label.installWizard.addHostIntro.title=Nu\: Host toevoegen
+label.installWizard.addPodIntro.subtitle=Wat is een pod?
+label.installWizard.addPodIntro.title=Nu\: Pod toevoegen
+label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.subtitle=Wat is primary storage? 
+label.installWizard.addPrimaryStorageIntro.title=Nu\: Primaire opslag toevoegen
+label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.subtitle=Wat is secundaire opslag?
+label.installWizard.addSecondaryStorageIntro.title=Nu\: Secundaire opslag toevoegen
+label.installWizard.addZoneIntro.subtitle=Wat is een zone?
+label.installWizard.addZoneIntro.title=Nu\: Zone toevoegen
+label.installWizard.addZone.title=Zone toevoegen
+label.installWizard.click.launch=Klik op de lanceer knop.
+label.installWizard.subtitle=Deze rondleiding gaat je helpen met het uitvoeren van de CloudStack&\#8482 installatie
+label.installWizard.title=Hallo en welkom bij CloudStack&\#8482
+label.instance=Instantie
+label.instance.limits=Instantie Limieten
+label.instance.name=Instantie Naam
+label.instances=Instanties
+label.internal.dns.1=Interne DNS 1
+label.internal.dns.2=Interne DNS 2
+label.internal.name=Interne naam
+label.interval.type=Interval Type
+label.introduction.to.cloudstack=CloudStack&\#8482 Introductie
+label.invalid.integer=Onjuiste Waarde
+label.invalid.number=Onjuist nummer
+label.invitations=Uitnodigingen
+label.invited.accounts=Uitgenodigde accounts
+label.invite.to=Nodig uit voor
+label.invite=Uitnodigen
+label.ip.address=IP Adres
+label.ipaddress=IP Adres
+label.ip.allocations=IP Allocaties
+label.ip=IP
+label.ip.limits=Publieke IP Limieten
+label.ip.or.fqdn=IP of FQDN
+label.ip.range=IP Range
+label.ip.ranges=IP Ranges
+label.IPsec.preshared.key=IPsec Preshared-Key
+label.ips=IPs
+label.iscsi=iSCSI
+label.is.default=Is Standaard
+label.iso.boot=ISO Boot
+label.iso=ISO
+label.isolated.networks=Geisoleerde netwerken
+label.isolation.method=Isolatie methode
+label.isolation.mode=Isolatie Modus
+label.isolation.uri=Isolatie URI
+label.is.redundant.router=Redundant
+label.is.shared=Is Gedeeld
+label.is.system=Is Systeem
+label.item.listing=Items lijst
+label.keep=Bewaar
+label.keyboard.type=Toetsenbord type
+label.key=Sleutel
+label.kvm.traffic.label=KVM verkeer label
+label.label=Label
+label.lang.brportugese=Braziliaans Portgees 
+label.lang.chinese=Chinees (Simplified)
+label.lang.english=Engels
+label.lang.french=Frans
+label.lang.japanese=Japans
+label.lang.korean=Koreans
+label.lang.russian=Russisch
+label.lang.spanish=Spaans
+label.last.disconnected=Laatse keer niet verbonden
+label.last.name=Achternaam
+label.latest.events=Laatste gebeurtenissen
+label.launch=Lanceer
+label.launch.vm=Lanceer VM
+label.launch.zone=Lanceer zone
+label.LB.isolation=LB isolatie
+label.least.connections=Minste connecties
+label.level=Level
+label.load.balancer=Load Balancer
+label.load.balancing=Load Balancing
+label.load.balancing.policies=Load balancing policies
+label.loading=Laden
+label.local=Lokaal
+label.local.storage.enabled=Lokale opslag ingeschakeld
+label.local.storage=Lokale Opslag
+label.login=Login
+label.logout=Log uit
+label.lun=LUN
+label.LUN.number=LUN \#
+label.make.project.owner=Maak account project eigenaar
+label.manage=Beheer
+label.management=Beheer
+label.management.ips=Beheers IP Adressen
+label.manage.resources=Beheer Resources
+label.max.cpus=Max. CPU cores
+label.max.guest.limit=Max. Instanties
+label.maximum=Maximaal
+label.max.memory=Max. geheugen (MiB)
+label.max.networks=Max. netwerken
+label.max.primary.storage=Max. primare opslag (GiB)
+label.max.public.ips=Max. publieke IPs
+label.max.secondary.storage=Max. secundaire opslag (GiB)
+label.max.snapshots=Max. snapshots
+label.max.templates=Max. templates
+label.max.vms=Max. VMs per gebruiker
+label.max.volumes=Max. volumes
+label.max.vpcs=Max. VPCs
+label.may.continue=U kunt nu verder gaan.
+label.memory.allocated=Geheugen Gealloceerd
+label.memory=Geheugen
+label.memory.limits=Geheugen limieten (MiB)
+label.memory.mb=Geheugen (in MB)
+label.memory.total=Totaal Geheugen
+label.memory.used=Geheugen gebruikt
+label.menu.accounts=Accounts
+label.menu.alerts=Waarschuwingen
+label.menu.all.accounts=Alle Accounts
+label.menu.all.instances=Alle Instanties
+label.menu.community.isos=Community ISOs
+label.menu.community.templates=Community Templates
+label.menu.configuration=Configuratie
+label.menu.dashboard=Dashboard
+label.menu.destroyed.instances=Vernietigde Instanties
+label.menu.disk.offerings=Schijf Aanbiedingen
+label.menu.domains=Domeinen
+label.menu.events=Gebeurtenissen
+label.menu.featured.isos=Voorgestelde ISOs
+label.menu.featured.templates=Voorgestelde Templates
+label.menu.global.settings=Algemene Instellingen
+label.menu.infrastructure=Infrastructuur
+label.menu.instances=Instanties
+label.menu.ipaddresses=IP Adressen
+label.menu.isos=ISOs
+label.menu.my.accounts=Mijn Accounts
+label.menu.my.instances=Mijn Instanties
+label.menu.my.isos=Mijn ISOs
+label.menu.my.templates=Mijn Templates
+label.menu.network=Netwerk
+label.menu.network.offerings=Netwerk Aanbiedingen
+label.menu.physical.resources=Fysieke Resources
+label.menu.regions=Regio\\'s
+label.menu.running.instances=Draaiende Instanties
+label.menu.security.groups=Security Groups
+label.menu.service.offerings=Service Aanbiedingen
+label.menu.snapshots=Snapshots
+label.menu.stopped.instances=Uitgeschakelde Instanties
+label.menu.storage=Opslag
+label.menu.system.service.offerings=Systeem Aanbiedingen
+label.menu.system=Systeem
+label.menu.system.vms=Systeem VMs
+label.menu.templates=Templates
+label.menu.virtual.appliances=Virtueele Appliances
+label.menu.virtual.resources=Virtuele Resources
+label.menu.volumes=Volumes
+label.migrate.instance.to.host=Migreer instantie naar andere host
+label.migrate.instance.to=Migreer instantie naar
+label.migrate.instance.to.ps=Migreer instantie naar andere primaire opslag
+label.migrate.router.to=Migreer Router naar
+label.migrate.systemvm.to=Migreer Systeem VM naar
+label.migrate.to.host=Migreer naar host
+label.migrate.to.storage=Migreer naar opslag
+label.migrate.volume=Migreer volume naar andere primaire opslag
+label.minimum=Minimum
+label.minute.past.hour=Minuten na het uur
+label.monday=Maandag
+label.monthly=Maandelijks
+label.more.templates=Meer Templates
+label.move.down.row=Verplaats \u00e9\u00e9n regel naar beneden
+label.move.to.bottom=Verplaats naar beneden
+label.move.to.top=Verplaats naar boven
+label.move.up.row=Verplaats \u00e9\u00e9n regel naar boven
+label.my.account=Mijn Account
+label.my.network=Mijn netwerk
+label.my.templates=Mijn templates
+label.name=Naam
+label.name.optional=Naam (Optioneel)
+label.nat.port.range=NAT Poort Range
+label.netmask=Netmask
+label.netScaler=NetScaler
+label.network.ACL=Netwerk ACL
+label.network.ACLs=Netwerk ACLs
+label.network.ACL.total=Netwerk ACL Totaal
+label.network.desc=Netwerk Beschr.
+label.network.device=Netwerk Apparaat
+label.network.device.type=Netwerk Apparaat Type
+label.network.domain=Netwerk Domein
+label.network.domain.text=Netwerk Domein
+label.network.id=Netwerk ID
+label.networking.and.security=Netwerken en beveiliging
+label.network.label.display.for.blank.value=Gebruik standaard gateway
+label.network.name=Netwerk Naam
+label.network=Netwerk
+label.network.offering.display.text=Netwerk Aanbieding Weergave Tekst
+label.network.offering.id=Netwerk Aanbieding ID
+label.network.offering.name=Netwerk Aanbieding Naam
+label.network.offering=Netwerk Aanbieding
+label.network.read=Netwerk gelezen
+label.network.service.providers=Netwerk Service Aanbieders
+label.networks=Netwerken
+label.network.type=Netwerk Type
+label.network.write=Netwerk geschreven
+label.new=Nieuw
+label.new.password=Nieuw wachtwoord
+label.new.project=Nieuw Project
+label.new.vm=Nieuwe VM
+label.next=Volgende
+label.nexusVswitch=Nexus 1000v
+label.nfs=NFS
+label.nfs.server=NFS Server
+label.nfs.storage=NFS Opslag
+label.nic.adapter.type=NIC adapter type
+label.nicira.controller.address=Controller Adres
+label.nicira.l3gatewayserviceuuid=L3 Gateway Service Uuid
+label.nicira.transportzoneuuid=Transport Zone Uuid
+label.nics=NICs
+label.no.actions=Geen Beschikbare Acties
+label.no.alerts=Geen Recente Waarschuwingen
+label.no.data=Geen data om weer te geven
+label.no.errors=Geen Recente Fouten
+label.no.isos=Geen beschikbare ISOs
+label.no.items=Geen Beschikbare Items
+label.no=Nee
+label.none=Geen
+label.no.security.groups=Geen Beschikbare Security Groups
+label.not.found=Niet gevonden
+label.no.thanks=Nee bedankt
+label.notifications=Notificaties
+label.number.of.clusters=Aantal Clusters
+label.number.of.hosts=Aantal Hosts
+label.number.of.pods=Aantal Pods
+label.number.of.system.vms=Aantal Systeem VMs
+label.number.of.virtual.routers=Aantal Virtual Routers
+label.number.of.zones=Aantal Zones
+label.num.cpu.cores=Aantal CPU Cores
+label.numretries=Keren opnieuw geprorbeerd 
+label.ocfs2=OCFS2
+label.offer.ha=HA aanbieden
+label.ok=OK
+label.optional=Optioneel
+label.order=Volgorde
+label.os.preference=OS Voorkeur
+label.os.type=OS Type
+label.owned.public.ips=Publieke IP Adressen in beheer
+label.owner.account=Account Eigenaar
+label.owner.domain=Domein Eigenaar
+label.parent.domain=Bovenliggend Domein
+label.password.enabled=Wachtwoord Ingeschakeld
+label.password=Wachtwoord
+label.path=Pad
+label.perfect.forward.secrecy=Perfect Forward Secrecy
+label.physical.network=Fysiek Netwerk
+label.physical.network.ID=Fysiek netwerk ID
+label.PING.CIFS.password=PING CIFS wachtwoord
+label.PING.CIFS.username=PING CIFS gebruikersnaam
+label.PING.dir=PING Directory
+label.PING.storage.IP=PING opslag IP
+label.please.specify.netscaler.info=Geef hier informatie van de Netscaler op
+label.please.wait=Een ogenblik geduld a.u.b.
+label.plugin.details=Plugin details
+label.plugins=Plugins
+label.pod.name=Pod Naam
+label.pod=Pod
+label.pods=Pods
+label.port.forwarding.policies=Port forwarding policies
+label.port.forwarding=Port Forwarding
+label.port.range=Port Range
+label.PreSetup=PreSetup
+label.previous=Vorige
+label.prev=Terug
+label.primary.allocated=Primaire Opslag Gealloceerd
+label.primary.network=Primair Netwerk
+label.primary.storage.count=Primaire Opslag Pools
+label.primary.storage.limits=Primaire Opslag limieten (GiB)
+label.primary.storage=Primaire Opslag
+label.primary.used=Primaire Opslag Gebruikt
+label.private.Gateway=Priv\u00e9 Gateway
+label.private.interface=Priv\u00e9 Interface
+label.private.ip=Priv\u00e9 IP Adres
+label.private.ip.range=Priv\u00e9 IP Range
+label.private.ips=Priv\u00e9 IP adressen
+label.privatekey=PKCS\#8 Private Key
+label.private.network=Priv\u00e9 Netwerk
+label.private.port=Priv\u00e9 Port
+label.private.zone=Priv\u00e9 Zone
+label.project.dashboard=Project Dashboard
+label.project.id=Project ID
+label.project.invite=Nodig uit voor project
+label.project.name=Project naam
+label.project=Project
+label.projects=Projecten
+label.project.view=Project Weergave
+label.protocol=Protocol
+label.providers=Providers
+label.public.interface=Publieke Interface
+label.public.ip=Publiek IP Adres
+label.public.ips=Publieke IP Adressen
+label.public.network=Publiek netwerk
+label.public.port=Publieke Poort
+label.public=Publiek
+label.public.traffic=Publiek verkeer
+label.public.zone=Publieke Zone
+label.purpose=Doel
+label.Pxe.server.type=PXE Server Type
+label.quickview=Sneloverzicht
+label.reboot=Reboot
+label.recent.errors=Recente Fouten
+label.redundant.router.capability=Redundante router mogelijkheden
+label.redundant.router=Redundante Router
+label.redundant.state=Redundante staat
+label.refresh=Ververs
+label.region=Regio
+label.related=Samenhangend
+label.remind.later=Herinner me later
+label.remove.ACL=Verwijder ACL
+label.remove.egress.rule=Verwijder uitgaande regel
+label.remove.from.load.balancer=Verwijder Instantie van load balancer
+label.remove.ingress.rule=Verwijder inkomende regel
+label.remove.ip.range=Verwijder IP range
+label.remove.pf=Verwijder port forwarding regel
+label.remove.project.account=Verwijder account van project
+label.remove.region=Verwijder Regio
+label.remove.rule=Verwijder regel
+label.remove.static.nat.rule=Verwijder static NAT regel
+label.remove.static.route=Verwijder statische route
+label.remove.tier=Verwijder tier
+label.remove.vm.from.lb=Verwijder VM van load balancer regel
+label.remove.vpc=verwijder VPC
+label.removing.user=Verwijderen Gebruiker
+label.removing=Verwijderen
+label.required=Vereist
+label.reserved.system.gateway=Gereseveerde systeem gateway
+label.reserved.system.ip=Gereserveerd Systeem IP
+label.reserved.system.netmask=Gereserveerd systeem netmask
+label.reset.VPN.connection=Reset VPN verbinding
+label.resize.new.offering.id=Nieuwe Aanbieding
+label.resize.new.size=Nieuwe Grootte(GB)
+label.resize.shrink.ok=Verklein OK
+label.resource.limits=Verbruikslimieten
+label.resource.state=Verbruik staat
+label.resources=Verbruiken
+label.resource=Verbruik
+label.restart.network=Herstart netwerk
+label.restart.required=Herstart benodigd
+label.restart.vpc=herstart VPC
+label.restore=Herstel
+label.review=Beoordeel
+label.revoke.project.invite=Trek uitnodiging in
+label.role=Rol
+label.root.disk.controller=Root schijf controller
+label.root.disk.offering=Root Schijf Aanbieding
+label.round.robin=Round-robin
+label.rules=Regels
+label.running.vms=Draaiende VMs
+label.s3.access_key=Toegangssleutel
+label.s3.bucket=Bucket
+label.s3.connection_timeout=Connectie Timeout
+label.s3.endpoint=Endpoint
+label.s3.max_error_retry=Max. opnieuw proberen na Fout
+label.s3.secret_key=Geheime sleutel
+label.s3.socket_timeout=Socket Timeout
+label.s3.use_https=Gebruik HTTPS
+label.saturday=Zaterdag
+label.save.and.continue=Opslaan en verder gaan
+label.save=Opslaan
+label.saving.processing=Opslaan....
+label.scope=Scope
+label.search=Zoeken
+label.secondary.storage.count=Secundaire Opslag Pools
+label.secondary.storage.limits=Secundaire Opslag limieten (GiB)
+label.secondary.storage=Secundaire Opslag
+label.secondary.storage.vm=Secundaire Opslag VM
+label.secondary.used=Secundaire Opslag Gebruikt
+label.secret.key=Geheime sleutel
+label.security.group.name=Security Group Naam
+label.security.group=Security Group
+label.security.groups.enabled=Security Groups Ingeschakeld
+label.security.groups=Security Groups
+label.select.a.template=Selecteer een template
+label.select.a.zone=Selecteer een zone
+label.select.instance=Selecteer een instance
+label.select.instance.to.attach.volume.to=Selecteer een instance om het volume aan te koppelen
+label.select.iso.or.template=Selecteer een ISO of template
+label.select.offering=Selecteer Aanbieding
+label.select.project=Selecteer Project
+label.select=Selecteer
+label.select.tier=Selecteer Tier
+label.select-view=Selecteer Weergave
+label.select.vm.for.static.nat=Selecteer VM voor static NAT
+label.sent=Verstuurd
+label.server=Server
+label.service.capabilities=Service Mogelijkheden
+label.service.offering=Service Aanbieding
+label.session.expired=Sessie Verlopen
+label.setup=Instellen
+label.setup.network=Stel Netwerk in
+label.setup.zone=Stel Zone in
+label.set.up.zone.type=Stel zone type in
+label.shared=Gedeeld
+label.SharedMountPoint=SharedMountPoint
+label.show.ingress.rule=Toon Inkomende Regel
+label.shutdown.provider=Schakel provider uit
+label.site.to.site.VPN=Site-to-site VPN
+label.size=Grootte
+label.skip.guide=Ik heb CloudStack al eerder gebruikt, sla deze stap over
+label.snapshot.limits=Snapshot Limieten
+label.snapshot.name=Snapshot Naam
+label.snapshot.schedule=Stel herhalende Snapshot in
+label.snapshot=Snapshot
+label.snapshot.s=Snapshot (s)
+label.snapshots=Snapshots
+label.source=Bron
+label.source.nat=Source NAT
+label.specify.IP.ranges=Specificeer IP ranges
+label.specify.vlan=Specificeer VLAN
+label.SR.name = SR Name-Label
+label.srx=SRX
+label.start.IP=Start IP
+label.start.port=Start Poort
+label.start.reserved.system.IP=Start gereseveerd systeem IP
+label.start.vlan=Start VLAN
+label.state=Staat
+label.static.nat.enabled=Static NAT Ingeschakeld
+label.static.nat=Static NAT
+label.static.nat.to=Static NAT naar
+label.static.nat.vm.details=Static NAT VM Details
+label.statistics=Statistieken
+label.status=Status
+label.step.1=Stap 1
+label.step.1.title=Stap 1\: <strong>Selecteer een Template</strong>
+label.step.2=Stap 2
+label.step.2.title=Stap 2\: <strong>Service Aanbieding</strong>
+label.step.3=Stap 3
+label.step.3.title=Stap 4\: <strong id\="step3_label">Selecteer een Schijf Aanbieding</strong>
+label.step.4=Stap 4
+label.step.4.title=Stap 4\: <strong>Netwerk</strong>
+label.step.5=Stap 5
+label.step.5.title=Stap 5\: <strong>Beoordeel</strong>
+label.stickiness=Stickiness
+label.sticky.cookie-name=Cookie naam
+label.sticky.domain=Domein
+label.sticky.expire=Verloopt
+label.sticky.holdtime=Wacht tijd
+label.sticky.indirect=Indirect
+label.sticky.length=Lengte
+label.sticky.mode=Modus
+label.sticky.nocache=Geen cache
+label.sticky.postonly=Alleen Post
+label.sticky.prefix=Prefix
+label.sticky.request-learn=Request learn
+label.sticky.tablesize=Tabel grootte
+label.stopped.vms=Uitgeschakelde VMs
+label.stop=Stop
+label.storage=Opslag
+label.storage.tags=Opslag Tags
+label.storage.traffic=Opslag Verkeer
+label.storage.type=Opslag Type
+label.subdomain.access=Subdomein Toegang
+label.submitted.by=[Verstuurd door\: <span id\="submitted_by"></span>]
+label.submit=Verstuur
+label.succeeded=Geslaagd
+label.sunday=Zondag
+label.super.cidr.for.guest.networks=Super CIDR voor Gast Netwerken
+label.supported.services=Geondersteunde Diensten
+label.supported.source.NAT.type=Ondersteunde Source NAT type
+label.suspend.project=Pauzeer Project
+label.system.capacity=Systeem Capaciteit
+label.system.offering=Systeem Aanbieding
+label.system.service.offering=Systeem Service Aanbieding
+label.system.vms=Systeem VMs
+label.system.vm=Systeem VM
+label.system.vm.type=Systeem VM type
+label.system.wide.capacity=Systeembreede capaciteit
+label.tagged=Tagged
+label.tags=Tags
+label.target.iqn=Doel IQN
+label.task.completed=Taak uitgevoerd
+label.template.limits=Template Limieten
+label.template=Template
+label.TFTP.dir=TFTP Directory
+label.theme.default=Standaard Thema
+label.theme.grey=Aangepast - Grijs
+label.theme.lightblue=Aangepast - Licht Blauw
+label.thursday=Donderdag
+label.tier.details=Tier details
+label.tier=Tier
+label.timeout.in.second = Timeout(seconden)
+label.timeout=Timeout
+label.time=Tijd
+label.time.zone=Tijdzone
+label.timezone=Tijdzone
+label.token=Token
+label.total.cpu=Totaal CPU
+label.total.CPU=Totaal CPU
+label.total.hosts=Totaal Hosts
+label.total.memory=Totaal Geheugen
+label.total.of.ip=Totaal aantal IP Adressen
+label.total.of.vm=Totaal aantal VM
+label.total.storage=Totaal Opslag
+label.total.vms=Totaal VMs
+label.traffic.label=Verkeerslabel
+label.traffic.types=Verkeer Types
+label.traffic.type=Verkeer Type
+label.tuesday=Dinsdag
+label.type.id=Type ID
+label.type=Type
+label.unavailable=Niet beschikbaar
+label.unlimited=Ongelimiteerd
+label.untagged=Untagged
+label.update.project.resources=Update project verbruik
+label.update.ssl.cert= SSL Certificaat
+label.update.ssl= SSL Certificaat
+label.updating=Bezig met updaten
+label.upload=Upload
+label.upload.volume=Upload Volume
+label.url=URL
+label.usage.interface=Verbruik Interface
+label.used=Gebruikt
+label.user=Gebruiker
+label.username=Gebruikersnaam
+label.users=Gebruikers
+label.use.vm.ip=Gebruik VM IP\:
+label.value=Waarde
+label.vcdcname=vCenter DC naam
+label.vcenter.cluster=vCenter Cluster
+label.vcenter.datacenter=vCenter Datacenter
+label.vcenter.datastore=VCenter Datastore
+label.vcenter.host=vCenter Host
+label.vcenter.password=vCenter Wachtwoord
+label.vcenter.username=vCenter Gebruikersnaam
+label.vcipaddress=vCenter IP Adres
+label.version=Versie
+label.view.all=Toon alle
+label.view.console=Toon console
+label.viewing=Weergeven
+label.view.more=Toon meer
+label.view=Toon
+label.virtual.appliances=Virtueele Appliances
+label.virtual.appliance=Virtuele Appliance
+label.virtual.machines=Virtuele machines
+label.virtual.network=Virtueel Netwerk
+label.virtual.routers=Virtuele Routers
+label.virtual.router=Virtuele Router
+label.vm.add=Instantie Toevoegen
+label.vm.destroy=Verwijder
+label.vm.display.name=VM weergave naam
+label.VMFS.datastore=VMFS datastore
+label.vmfs=VMFS
+label.vm.name=VM naam
+label.vm.reboot=Reboot
+label.VMs.in.tier=VMs in tier
+label.vmsnapshot.current=isHuidige
+label.vmsnapshot.memory=Snapshot geheugen
+label.vmsnapshot.parentname=Bovenliggend
+label.vmsnapshot.type=Type
+label.vmsnapshot=VM Snapshots
+label.vm.start=Start
+label.vm.state=VM staat
+label.vm.stop=Stop
+label.vms=VMs
+label.vmware.traffic.label=VMware verkeerslabel
+label.volgroup=Volume Groep
+label.volume.limits=Volume Limieten
+label.volume.name=Volume Naam
+label.volumes=Volumes
+label.volume=Volume
+label.vpc.id=VPC ID
+label.VPC.router.details=VPC router details
+label.vpc=VPC
+label.VPN.connection=VPN Connectie
+label.vpn.customer.gateway=VPN Customer Gateway
+label.VPN.customer.gateway=VPN Customer Gateway
+label.VPN.gateway=VPN Gateway
+label.vpn=VPN
+label.vsmctrlvlanid=Controle VLAN ID
+label.vsmpktvlanid=Pakket VLAN ID
+label.vsmstoragevlanid=Opslag VLAN ID
+label.vsphere.managed=vSphere beheerd
+label.waiting=Wachten
+label.warn=Waarschuwing
+label.wednesday=Woensdag
+label.weekly=Wekelijks
+label.welcome.cloud.console=Welkom op de Management Console
+label.welcome=Welkom
+label.what.is.cloudstack=Wat is CloudStack&\#8482?
+label.xen.traffic.label=XenServer verkeerslabel
+label.yes=Ja
+label.zone.details=Zone details
+label.zone.id=Zone ID
+label.zone.name=Zone naam
+label.zone.step.1.title=Stap 1\: <strong>Selecteer een Netwerk</strong>
+label.zone.step.2.title=Stap 2\: <strong>Zone toevoegen</strong>
+label.zone.step.3.title=Stap 3\: <strong>Pod toevoegen</strong>
+label.zone.step.4.title=Step 4\: <strong>IP range toevoegen</strong>
+label.zones=Zones
+label.zone.type=Type Zone
+label.zone.wide=Zone breed
+label.zoneWizard.trafficType.guest=Gast\: Verkeer tussen virtuele machines van de eindgebruiker
+label.zoneWizard.trafficType.public=Publiek\: Verkeer tussen het internet en virtueele machines in de cloud. 
+label.zoneWizard.trafficType.storage=Opslag\: Verkeer tussen de primaire en secundaire opslag servers zoals VM templates en snapshots
+label.zone=Zone
+managed.state=Beheersstaat
+message.acquire.new.ip=Bevestigen dat je een nieuw IP voor dit netwerk wilt verkrijgen.
+message.acquire.new.ip.vpc=Bevestig dat u een nieuw IP wilt verkrijgen voor deze VPC. 
+message.acquire.public.ip=Selecteer de zone waarvan u een nieuw IP wenst te verkrijgen.
+message.action.cancel.maintenance=Het onderhoud voor de host is succesvol geannuleerd. Het daadwerkelijke proces kan echter enkele minuten duren. 
+message.action.cancel.maintenance.mode=Bevestig dat u het onderhoud wilt annuleren.
+message.action.change.service.warning.for.instance=Uw instantie moet uitgeschakeld zijn voordat u de service aanbieding kunt wijzigen.
+message.action.change.service.warning.for.router=Uw router moet uitgeschakeld zijn voordat u de service aanbieding kunt wijzigen.
+message.action.delete.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt verwijderen.
+message.action.delete.disk.offering=Bevestig dat u deze schijf aanbieding wilt verwijderen.
+message.action.delete.domain=Bevestig dat u dit domein wilt verwijderen.
+message.action.delete.external.firewall=Bevestig dat u deze externe firewall wilt verwijderen. Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde firewall opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten. 
+message.action.delete.external.load.balancer=Bevestig dat u deze externe loadbalancer wilt verwijderen. Waarschuwing\: Als u van plan bent dezelfde loadbalancer opnieuw toe te voegen, dient u de verbruiksstatistieken eerst te resetten. 
+message.action.delete.ingress.rule=Bevestig dat u deze inkomende regel wilt verwijderen.
+message.action.delete.ISO=Bevestig dat u deze ISO wilt verwijderen. 
+message.action.delete.ISO.for.all.zones=Deze ISO wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones.
+message.action.delete.network=Bevestig dat u dit netwerk wilt verwijderen.
+message.action.delete.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt verwijderen
+message.action.delete.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt verwijderen.
+message.action.delete.pod=Bevestig dat u deze pod wilt verwijderen.
+message.action.delete.primary.storage=Bevestig dat u deze primaire opslag wilt verwijderen.
+message.action.delete.secondary.storage=Bevestig dat u deze secudaire opslag wilt verwijderen.
+message.action.delete.security.group=Bevestig dat u deze security group wilt verwijderen.
+message.action.delete.service.offering=Bevestig dat u deze service aanbieding wilt verwijderen.
+message.action.delete.snapshot=Bevestig dat u deze snapshot wilt verwijderen.
+message.action.delete.system.service.offering=Bevestig dat u deze systeem service aanbieding wilt verwijderen. 
+message.action.delete.template=Bevestig dat u deze template wilt verwijderen
+message.action.delete.template.for.all.zones=Deze template wordt gebruikt door alle zones. Bevestig dat u deze wilt verwijderen van alle zones. 
+message.action.delete.volume=Bevestig dat u dit volume wilt verwijderen
+message.action.delete.zone=Bevestig dat u deze zone wilt verwijderen
+message.action.destroy.instance=Bevestig dat u deze instantie wilt vernietigen
+message.action.destroy.systemvm=Bevestig dat u deze Systeem VM wilt vernietigen
+message.action.disable.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt uitschakelen.
+message.action.disable.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt uitschakelen.
+message.action.disable.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt uitschakelen.
+message.action.disable.pod=Bevestig dat u deze pod wilt uitschakelen.
+message.action.disable.static.NAT=Bevestig dat u static NAT wilt uitschakelen.
+message.action.disable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt uitschakelen.
+message.action.download.iso=Bevestig dat u deze ISO wilt downloaden.
+message.action.download.template=Bevestig dat u deze template wilt downloaden.
+message.action.enable.cluster=Bevestig dat u dit cluster wilt inschakelen.
+message.action.enable.maintenance=Uw host is succesvol voorbereid op onderhoud. Het proces kan echter een paar minuten duren afhankelijk van de hoeveelheid VMs op de host. 
+message.action.enable.nexusVswitch=Bevestig dat u deze nexus 1000v wilt inschakelen
+message.action.enable.physical.network=Bevestig dat u dit fysieke netwerk wilt inschakelen.
+message.action.enable.pod=Bevestigd dat u deze pod wilt inschakelen.
+message.action.enable.zone=Bevestig dat u deze zone wilt inschakelen.
+message.action.force.reconnect=De host is succesvol geforceerd om opnieuw te verbinden. Dit proces kan echter enkele minuten duren.
+message.action.host.enable.maintenance.mode=Het inschakelen van de onderhoudsmodus zorgt ervoor dat alle draaiende instanties worden gemigreerd naar andere beschikbare hosts. 
+message.step.2.desc=
+message.step.3.desc=
+mode=Modus
+notification.reboot.instance=Herstart instantie
+state.Allocated=Gebruikt
+state.Disabled=Uitgeschakeld
+state.Error=Fout

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
new file mode 100644
index 0000000..9024030
--- /dev/null
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pl.properties
@@ -0,0 +1,469 @@
+# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+# distributed with this work for additional information
+# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+# "License"); you may not use this file except in compliance
+# with the License. You may obtain a copy of the License at
+#
+#  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+#
+# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+# software distributed under the License is distributed on an
+# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+# KIND, either express or implied. See the License for the
+# specific language governing permissions and limitations
+# under the License.
+
+error.invalid.username.password=B\u0142\u0119dna nazwa u\u017cytkownika lub has\u0142o
+label.account.id=ID konta
+label.account=Konto
+label.account.name=Nazwa konta
+label.accounts=Konta
+label.action.attach.disk=Dodaj dysk
+label.action.attach.disk.processing=Dodawanie dysku
+label.action.attach.iso=Dodaj obraz ISO
+label.action.attach.iso.processing=Dodawanie obrazu ISO
+label.action.change.password=Zmie\u0144 has\u0142o
+label.action.copy.ISO=Kopiuj ISO
+label.action.copy.ISO.processing=Kopiuj ISO....
+label.action.copy.template=Kopij szablon
+label.action.copy.template.processing=Kopije szablon....
+label.action.create.template.from.vm=Utw\u00f3rz szablon z VM
+label.action.create.template.from.volume=Utw\u00f3rz Szablon z wolumenu
+label.action.create.template.processing=Tworz\u0119 szablon
+label.action.create.template=Utw\u00f3rz szablon
+label.action.create.vm.processing=Tworz\u0119 VM....
+label.action.create.vm=Utw\u00f3rz VM
+label.action.create.volume.processing=Tworz\u0119 wolumen....
+label.action.create.volume=Utw\u00f3rz wolumen
+label.action.delete.account.processing=Usuwanie dost\u0119pu.... 
+label.action.delete.account=Usu\u0144 dost\u0119p
+label.action.delete.cluster.processing=Usuwam klaster....
+label.action.delete.cluster=Usu\u0144 klaster
+label.action.delete.domain.processing=Usuwam domen\u0119....
+label.action.delete.domain=Usu\u0144 domen\u0119
+label.action.delete.firewall.processing=Usuwam Firewall
+label.action.delete.firewall=Usu\u0144 regu\u0142\u0119 Firewall
+label.action.delete.ISO.processing=Usuwam ISO....
+label.action.delete.ISO=Usu\u0144 ISO
+label.action.delete.network.processing=Usuwam sie\u0107....
+label.action.delete.network=Usu\u0144 sie\u0107
+label.action.delete.nexusVswitch=Usu\u0144 Nexus 1000v
+label.action.delete.physical.network=Usu\u0144 fizyczn\u0105 sie\u0107
+label.action.delete.user.processing=Usuwam u\u017cytkownika....
+label.action.delete.user=Usu\u0144 u\u017cytkownika
+label.action.delete.volume.processing=Usuwam wolumen....
+label.action.delete.volume=Usu\u0144 wolumen
+label.action.delete.zone.processing=Usuwam stref\u0119....
+label.action.delete.zone=Usu\u0144 stref\u0119
+label.action.destroy.instance.processing=Usuwam instancj\u0119
+label.action.destroy.instance=Usu\u0144 instancj\u0119
+label.action.detach.disk=Od\u0142\u0105cz dysk
+label.action.detach.disk.processing=Od\u0142\u0105czanie dysku....
+label.action.detach.iso=Od\u0142\u0105cz obraz ISO
+label.action.detach.iso.processing=Od\u0142\u0105czanie obrazu ISO
+label.action.disable.account.processing=Wy\u0142\u0105czam dost\u0119p....
+label.action.disable.account=Wy\u0142\u0105cz dost\u0119p
+label.action.disable.cluster.processing=Wy\u0142\u0105czam klaster....
+label.action.disable.cluster=Wy\u0142\u0105cz klaster
+label.action.disable.nexusVswitch=Wy\u0142\u0105cz Nexus 1000v
+label.action.disable.physical.network=Wy\u0142\u0105cz fizyczn\u0105 sie\u0107
+label.action.disable.user.processing=Wy\u0142\u0105czam u\u017cytkownika
+label.action.disable.user=Wy\u0142\u0105cz u\u017cytkownika
+label.action.disable.zone.processing=Wy\u0142\u0105czam stref\u0119....
+label.action.disable.zone=Wy\u0142\u0105cz stref\u0119
+label.action.download.ISO=Pobierz ISO
+label.action.download.template=Pobierz szablon
+label.action.download.volume=Pobierz wolumen
+label.action.download.volume.processing=Pobieram wolumen....
+label.action.edit.account=Edytuj dost\u0119p
+label.action.edit.domain=Edytuj domen\u0119
+label.action.edit.global.setting=Edytuj Globalne ustawienia
+label.action.edit.host=Edytuj host
+label.action.edit.instance=Edytuj instancj\u0119
+label.action.edit.ISO=Edytuj ISO
+label.action.edit.network=Edytuj sie\u0107
+label.action.edit.network.processing=Zmieniam sie\u0107....
+label.action.edit.template=Edytuj szablon
+label.action.edit.user=Edytuj u\u017cytkownika
+label.action.edit.zone=Edytuj stref\u0119
+label.action.enable.account.processing=W\u0142\u0105czam dost\u0119p....
+label.action.enable.account=W\u0142\u0105cz dost\u0119p
+label.action.enable.cluster.processing=W\u0142\u0105czam klaster....
+label.action.enable.cluster=W\u0142\u0105cz klaster
+label.action.enable.nexusVswitch=W\u0142\u0105cz Nexus 1000v
+label.action.enable.physical.network=W\u0142\u0105cz fizyczn\u0105 sie\u0107
+label.action.enable.user.processing=W\u0142\u0105czam u\u017cytkownika....
+label.action.enable.user=W\u0142\u0105cz u\u017cytkownika
+label.action.enable.zone.processing=W\u0142\u0105czam stref\u0119....
+label.action.enable.zone=W\u0142\u0105cz stref\u0119
+label.action.generate.keys=Generuj klucze
+label.action.generate.keys.processing=Generuj\u0119 klucze....
+label.action.list.nexusVswitch=Kista Nexus 1000v
+label.action.lock.account.processing=Blokuj\u0119 dost\u0119p....
+label.action.lock.account=Zablokuj dost\u0119p
+label.action.manage.cluster.processing=Zarz\u0105dzam klastrem....
+label.action.manage.cluster=Zarz\u0105dzaj klastrem
+label.action.migrate.instance=Migruj instancj\u0119
+label.action.migrate.instance.processing=Migruj\u0119 instancj\u0119....
+label.action.migrate.router=Migruj router
+label.action.migrate.router.processing=Migruje router....
+label.action.migrate.systemvm=Migruj system VM
+label.action.migrate.systemvm.processing=Migruj\u0119 system VM....
+label.action.reboot.instance.processing=Restartuje instancj\u0119
+label.action.reboot.instance=Restartuj instancj\u0119
+label.action.reboot.router.processing=Restartuje router.....
+label.action.reboot.router=Restartuj router
+label.action.reboot.systemvm.processing=Restartuje system VM....
+label.action.reboot.systemvm=Restartuj system VM
+label.action.register.iso=Rejestruj ISO
+label.action.register.template=Rejestruj szablon
+label.action.remove.host.processing=Usuwam host....
+label.action.remove.host=Usu\u0144 host
+label.action.reset.password.processing=Resetuj\u0119 has\u0142o....
+label.action.reset.password=Resetuj has\u0142o
+label.action.resize.volume.processing=Zmieniam wielko\u015b\u0107 wolumenu....
+label.action.resize.volume=Zmie\u0144 wielko\u015b\u0107 wolumenu
+label.action.restore.instance=Przywr\u00f3\u0107 instancj\u0119
+label.actions=Akcje
+label.action.start.instance.processing=Uruchamiam instancj\u0119....
+label.action.start.instance=Uruchom instancj\u0119
+label.action.start.router.processing=Uruchamiam router....
+label.action.start.router=Uruchom router
+label.action.start.systemvm.processing=Uruchamiam system VM...
+label.action.start.systemvm=Uruchom system VM
+label.action.stop.instance.processing=Zatrzymuj\u0119 instancj\u0119....
+label.action.stop.instance=Zatrzymaj instancj\u0119
+label.action.stop.router.processing=Zatrzymuj\u0119 router...
+label.action.stop.router=Zatrzymaj router
+label.action.stop.systemvm.processing=Zatrzymuj\u0119 system VM....
+label.action.stop.systemvm=Zatrzymaj system VM
+label.action.take.snapshot.processing=Tworz\u0119 snapshot....
+label.action.take.snapshot=Zr\u00f3b snapshot
+label.activate.project=Aktywuj projekt
+label.add.account=Dodaj konto
+label.add.accounts=Dodaj konta
+label.add.accounts.to=Dodaj konto do
+label.add.account.to.project=Dodaj konto do projektu
+label.add.ACL=Dodaj ACL
+label.add.by.cidr=Dodaj przez CIDR
+label.add.by=Dodaj przez
+label.add.by.group=Dodaj przez grup\u0119
+label.add.cluster=Dodaj klaster
+label.add=Dodaj
+label.add.domain=Dodaj domen\u0119
+label.add.firewall=Dodaj regu\u0142\u0119 firewall
+label.add.host=Dodaj host
+label.adding=Dodawanie
+label.adding.failed=Dodanie nieudane
+label.adding.processing=Dodawanie
+label.adding.succeeded=Dodanie udane
+label.add.more=Dodaj wi\u0119cej
+label.add.network.device=Dodaj urz\u0105dzenie sieciowe 
+label.add.network=Dodaj sie\u0107
+label.add.new.F5=Dodaj nowy F5
+label.add.new.SRX=Dodaj nowy SRX
+label.add.region=Dodaj region
+label.add.rule=Dodaj regu\u0142\u0119
+label.add.to.group=Dodaj do grupy
+label.add.user=Dodaj u\u017cytkownika
+label.add.vlan=Dodaj VLAN
+label.add.vm=Dodaj VM
+label.add.vms=Dodaj VM-ny
+label.add.volume=Dodaj wolumen
+label.add.vpc=Dodaj VPC
+label.add.zone=Dodaj stref\u0119
+label.admin=Admin
+label.api.key=Klucz API
+label.apply=Zastosuj
+label.author.name=Imi\u0119 autora
+label.available=Dost\u0119pne
+label.available.public.ips=Dost\u0119pne publiczne adresy IP
+label.back=Wstecz
+label.bandwidth=Przepustowo\u015b\u0107
+label.cancel=Zako\u0144cz
+label.certificate=Certyfikat
+label.cidr=CIDR
+label.CIDR.list=Lista CIDR
+label.clean.up=Wyczy\u015b\u0107
+label.clear.list=Wyczy\u015b\u0107 list\u0119
+label.close=Zamknij
+label.clvm=CLVM
+label.code=Kod
+label.community=Spo\u0142eczno\u015b\u0107
+label.configuration=Konfiguracja
+label.configure=Konfiguruj
+label.configure.vpc=Konfiguruj VPC
+label.confirmation=Potwierdzenie
+label.confirm.password=Potwierd\u017a has\u0142o
+label.congratulations=Gratulacje\!
+label.continue=Kontynuuj
+label.corrections.saved=Poprawka zapisana
+label.cpu=CPU
+label.cpu.limits=Limit CPU
+label.cpu.mhz=CPU (w MHz)
+label.created.by.system=Utworzono przez system
+label.created=Utworzono
+label.create.project=Stw\u00f3rz projekt
+label.daily=Dziennie
+label.date=Data
+label.day.of.month=Dzie\u0144 miesi\u0105ca
+label.day.of.week=Dzie\u0144 tygodnia
+label.dedicated=Dedykowany
+label.default=Domy\u015blnie
+label.default.view=Widok domy\u015blny
+label.delete.F5=Usu\u0144 F5
+label.delete.project=Usu\u0144 projekt
+label.delete.SRX=Usu\u0144 SRX
+label.delete=Usu\u0144
+label.deleting.failed=Usuwanie nieudane
+label.deleting.processing=Usuwanie....
+label.destroy.router=Zniszcz router
+label.destroy=Zniszcz
+label.detaching.disk=Od\u0142\u0105czanie dysku
+label.details=Szczeg\u00f3\u0142y
+label.disabled=Wy\u0142\u0105czony
+label.disable.vpn=Wy\u0142\u0105cz VPN
+label.disk.size.gb=Wielko\u015b\u0107 dysku (w GB)
+label.disk.size=Wielko\u015b\u0107 dysku
+label.display.name=Wy\u015bwietlana nazwa
+label.domain.admin=Administrator domeny
+label.domain=Domena
+label.domain.id=ID domeny
+label.domain.name=Nazwa domeny
+label.done=Sko\u0144czono
+label.download.progress=Post\u0119p w pobieraniu
+label.drag.new.position=Przenie\u015b w nowe miejsce
+label.edit=Edytuj
+label.edit.network.details=Edytuj szczeg\u00f3\u0142y sieci
+label.edit.project.details=Zmie\u0144 szczeg\u00f3\u0142y projektu
+label.edit.vpc=Edytuj VPC
+label.elastic=Elastyczny
+label.elastic.IP=Zmienne IP
+label.email=Poczta
+label.enable.vpn=W\u0142\u0105cz VPN
+label.error=B\u0142\u0105d
+label.f5=F5
+label.featured=Polecane
+label.filterBy=Filtrowanie wg
+label.firewall=Zapora
+label.first.name=Pierwsza nazwa
+label.format=Format
+label.friday=Pi\u0105tek
+label.full.path=Pe\u0142na \u015bcie\u017cka
+label.go.step.2=Id\u017a do punktu 2
+label.go.step.3=Id\u017a do punktu 3
+label.go.step.4=Id\u017a do punktu 4
+label.go.step.5=Id\u017a do punktu 5
+label.group=Grupa
+label.group.optional=Grupa (opcjonalnie)
+label.guest=Go\u015b\u0107
+label.guest.type=Rodzaj go\u015bci
+label.help=Pomoc
+label.hints=Podpowiedzi
+label.id=ID
+label.info=Informacje
+label.instances=Instancje
+label.invitations=Zaproszenia
+label.invited.accounts=Zaproszone konta
+label.invite.to=Zapro\u015b do
+label.invite=Zapro\u015b
+label.ip=IP
+label.iso=ISO
+label.keep=Zostaw
+label.key=Klucz
+label.lang.english=Angielski
+label.lang.french=Francuski
+label.lang.japanese=Japo\u0144ski
+label.lang.korean=Korea\u0144ski
+label.lang.russian=Rosyjski
+label.lang.spanish=Hiszpia\u0144ski
+label.last.name=Nazwisko
+label.least.connections=Ostatnie po\u0142\u0105czenie
+label.level=Poziom
+label.loading=Wczytywanie
+label.local=Lokalne
+label.local.storage.enabled=Pami\u0119\u0107 lokalna w\u0142\u0105czona
+label.local.storage=Pami\u0119\u0107 lokalna
+label.login=Zaloguj
+label.logout=Wyloguj
+label.lun=LUN
+label.LUN.number=LUN \#
+label.max.guest.limit=Maksymalna liczba go\u015bci
+label.maximum=Maksimum
+label.max.public.ips=Maksymalna liczba publicznych adres\u00f3w IP
+label.memory.limits=Limit pami\u0119ci (MiB)
+label.memory.mb=Pami\u0119\u0107 (w MB)
+label.memory=Pami\u0119\u0107
+label.menu.accounts=Konta
+label.menu.alerts=Alarmy
+label.menu.all.accounts=Wszystkie konta
+label.menu.all.instances=Wszystkie instancje
+label.menu.configuration=Konfiguracja
+label.menu.domains=Domeny
+label.menu.infrastructure=Infrastruktura
+label.menu.instances=Instancje
+label.menu.ipaddresses=Adresy IP
+label.menu.isos=ISO
+label.menu.my.accounts=Moje konta
+label.menu.my.instances=Moje instancje
+label.menu.my.isos=Moje ISO
+label.menu.network=Sie\u0107
+label.menu.regions=Regiony
+label.menu.system=System
+label.minimum=Minimum
+label.monday=Poniedzia\u0142ek
+label.monthly=Miesi\u0119cznie
+label.move.down.row=Jeden rz\u0105d na d\u00f3\u0142
+label.move.to.top=Przenie\u015b na sam\u0105 g\u00f3r\u0119
+label.move.up.row=Jeden rz\u0105d do g\u00f3ry
+label.my.account=Moje konto
+label.my.network=Moja sie\u0107
+label.name=Nazwa
+label.name.optional=Nazwa (opcjonalnie)
+label.network.id=ID sieci
+label.network.name=Nazwa sieci
+label.network=Sie\u0107
+label.networks=Sieci
+label.new=Nowy
+label.new.project=Nowy projekt
+label.next=Nast\u0119pny
+label.nfs=NFS
+label.nfs.server=Serwer NFS
+label.no.data=Brak danych
+label.none=Brak
+label.no=Nie
+label.no.thanks=Nie dzi\u0119kuj\u0119
+label.notifications=Przypomnienia
+label.number.of.hosts=Liczba host\u00f3w
+label.ok=OK
+label.order=Zadanie
+label.password=Has\u0142o
+label.path=\u015acie\u017cka
+label.please.wait=Prosz\u0119 czeka\u0107
+label.plugin.details=Szczeg\u00f3\u0142y wtyczki
+label.plugins=Wtyczki
+label.previous=Wstecz
+label.private.network=Sie\u0107 prywatna
+label.project.id=Nazwa ID projektu
+label.project.invite=Zapro\u015b do projektu
+label.project.name=Nazwa projektu
+label.project=Projekt
+label.projects=Projekty
+label.protocol=Protok\u00f3\u0142
+label.providers=Dostawcy
+label.public.ip=Publiczny adres IP
+label.public.ips=Publiczne adresy IP
+label.public.network=Sie\u0107 publiczna
+label.public=Pobliczny
+label.public.port=Publiczny port
+label.reboot=Uruchom ponownie
+label.refresh=Od\u015bwie\u017c
+label.region=Region
+label.remind.later=Przypomnij p\u00f3\u017aniej
+label.remove.rule=Usu\u0144 regu\u0142\u0119
+label.remove.vpc=Usu\u0144 VPC
+label.removing.user=Usu\u0144 u\u017cytkownika
+label.removing=Usuwanie
+label.required=Wymagane
+label.resource.limits=Limit zasob\u00f3w
+label.resources=Zasoby
+label.resource=Zas\u00f3b
+label.restart.required=Wymagany restart
+label.rules=Zasady
+label.saturday=Sobota
+label.save.and.continue=Zapisz i kontynuuj 
+label.save=Zapisz
+label.saving.processing=Zapisywanie....
+label.search=Szukaj
+label.select.instance=Wybierz instancj\u0119
+label.select.project=Wybierz projekt
+label.select=Wybierz
+label.sent=Wys\u0142ano
+label.server=Serwer
+label.size=Wielko\u015bc
+label.specify.IP.ranges=Wyszczeg\u00f3lnij zasi\u0119g adres\u00f3w IP
+label.srx=SRX
+label.statistics=Statystyki
+label.status=Status
+label.step.1=Krok 1
+label.step.2=Krok 2
+label.step.3=Krok 3
+label.step.4=Krok 4
+label.step.5=Krok 5
+label.sticky.domain=Domena
+label.sticky.expire=Wygasa
+label.sticky.length=D\u0142ugo\u015b\u0107
+label.sticky.mode=Tryb
+label.sticky.prefix=Prefiks 
+label.stop=Stop
+label.sunday=Niedziela
+label.suspend.project=Zawie\u015b projekt
+label.tagged=Otagowany
+label.tags=Tagi
+label.task.completed=Zadania uko\u0144czone
+label.time=Czas
+label.time.zone=Strefa czasowa
+label.timezone=Strefa czasowa
+label.type.id=Wpisz ID
+label.type=Wpisz
+label.unavailable=Niedost\u0119pny
+label.unlimited=Nieograniczony
+label.untagged=Nieotagowany
+label.updating=Aktualizowanie
+label.url=URL
+label.used=U\u017cyte
+label.username=Nazwa u\u017cytkownika
+label.users=U\u017cytkownicy
+label.user=U\u017cytkowni
+label.version=Wersja
+label.view.all=Zobacz wszystko
+label.view=Zobacz
+label.vm.add=Dodaj instancj\u0119
+label.vm.destroy=Zniszcz
+label.vmfs=VMFS
+label.vm.name=Nazwa VM
+label.vm.reboot=Uruchom ponownie
+label.vmsnapshot.type=Wpisz
+label.vm.start=Rozpocznij
+label.vm.stop=Stop
+label.vms=VMs
+label.vpc=VPC
+label.vpn=VPN
+label.waiting=Czekanie
+label.warn=Ostrze\u017cenie
+label.wednesday=\u015aroda
+label.weekly=Tygodniowo
+label.welcome=Witaj
+label.what.is.cloudstack=Czym jest CloudStack&\#8482?
+label.yes=Tak
+message.action.delete.nexusVswitch=Potwierd\u017a, \u017ce chcesz usun\u0105\u0107\: nexus 1000v
+message.action.download.iso=Potwierd\u017a, \u017ce chcesz pobra\u0107 ten obraz ISO.
+message.activate.project=Czy na pewno chcesz aktywowa\u0107 ten projekt?
+message.confirm.delete.F5=Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 F5?
+message.confirm.delete.SRX=Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 SRX?
+message.delete.project=Czy na pewno chcesz usun\u0105\u0107 ten projekt?
+message.disable.vpn=Czy na pewno chcesz wy\u0142\u0105czy\u0107 VPN?
+message.no.projects=Nie posiadasz \u017cadnych projekt\u00f3w.<br/> Utw\u00f3rz nowy projekt w zak\u0142adce projekty
+message.please.proceed=Przejd\u017a do nast\u0119pnego punktu
+message.step.2.desc=
+message.step.3.desc=
+message.suspend.project=Czy na pewno chcesz zawiesi\u0107 ten projekt
+mode=Tryb
+state.Accepted=Akceptowano
+state.Active=Aktywny
+state.Completed=Uko\u0144czono
+state.Creating=Tworzenie
+state.Declined=Odrzucono
+state.Destroyed=Zniszczono
+state.Disabled=Wy\u0142\u0105czony
+state.enabled=W\u0142\u0105czone 
+state.Enabled=W\u0142\u0105czone 
+state.Error=B\u0142\u0105d
+state.ready=Gotowe
+state.Ready=Gotowe
+state.Starting=Rozpoczynanie
+state.Stopped=Zatrzymano
+state.Suspended=Zawieszono
+ui.listView.filters.all=Wszystko

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
index 48ae9bd..c565924 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_pt_BR.properties
@@ -412,6 +412,7 @@ label.compute.offering=Oferta de Computa\u00e7\u00e3o
 label.compute.offerings=Oferta de Computa\u00e7\u00e3o
 label.configuration=Configura\u00e7\u00e3o
 label.configure=Configurar
+label.configure.ldap=Configurar LDAP
 label.configure.network.ACLs=Configure ACLs de rede
 label.configure.vpc=Configurar VPC
 label.confirmation=Confirma\u00e7\u00e3o
@@ -431,6 +432,7 @@ label.cpu.mhz=CPU (em MHz)
 label.cpu.utilized=CPU Utilizada
 label.created.by.system=Criado pelo sistema
 label.created=Criado
+label.create.nfs.secondary.staging.store=Criar storage staging secund\u00e1rio NFS 
 label.create.project=Criar um projeto
 label.create.template=Criar template
 label.create.VPN.connection=Criar uma conex\u00e3o VPN
@@ -466,6 +468,7 @@ label.delete.VPN.gateway=deletar um gateway de VPN
 label.delete.vpn.user=Deletar usu\u00e1rio VPN
 label.deleting.failed=Falha ao remover
 label.deleting.processing=Removendo....
+label.deployment.planner=Deployment planejado
 label.description=Descri\u00e7\u00e3o
 label.destination.physical.network.id=ID de destino da rede f\u00edsica
 label.destination.zone=Zona de Destino
@@ -690,6 +693,9 @@ label.launch=Executar
 label.launch.vm=Executar VM
 label.launch.zone=Executar zona.
 label.LB.isolation=Isolamento de LB
+label.ldap.configuration=Configura\u00e7\u00e3o do LDAP
+label.ldap.group.name=Grupo LDAP
+label.ldap.port=Porta do LDAP
 label.least.connections=Least connections
 label.level=N\u00edvel
 label.linklocal.ip=Endere\u00e7o IP do Link Local
@@ -877,6 +883,7 @@ label.PING.CIFS.password=PING CIFS password
 label.PING.CIFS.username=PING CIFS username
 label.PING.dir=PING Directory
 label.PING.storage.IP=Disparar PING para IP do Storage
+label.planner.mode=Modo planejado
 label.please.specify.netscaler.info=Por favor especifique as informa\u00e7\u00f5es do Netscaler
 label.please.wait=Por Favor Aguarde
 label.plugin.details=Detalhes do plugin
@@ -886,6 +893,7 @@ label.pod=POD
 label.pods=Pods
 label.port.forwarding=Encaminhamento de Porta
 label.port.forwarding.policies=Pol\u00edticas de redirecionamento de portas
+label.port=Porta
 label.port.range=Range de Porta
 label.PreSetup=PreSetup
 label.previous=Anterior
@@ -926,6 +934,7 @@ label.purpose=Prop\u00f3sito
 label.Pxe.server.type=Tipo de Servidor PXE
 label.qos.type=Tipo de QoS
 label.quickview=Visualiza\u00e7\u00e3o r\u00e1pida
+label.quiesce.vm=Quiesce VM
 label.rbd.id=Usu\u00e1rio Ceph
 label.rbd.monitor=Monitor Ceph
 label.rbd.pool=Pool Ceph
@@ -945,6 +954,7 @@ label.remove.egress.rule=Remover regra egress
 label.remove.from.load.balancer=Removendo Inst\u00e2ncia do balanceador de carga
 label.remove.ingress.rule=Remover regra ingress
 label.remove.ip.range=Remover range de IP
+label.remove.ldap=Remover LDAP
 label.remove.pf=Remover regra de redirecionamento de porta
 label.remove.project.account=Remover conta de projeto
 label.remove.region=Remover Regi\u00e3o
@@ -1036,6 +1046,9 @@ label.shutdown.provider=Desabilitar provider
 label.site.to.site.VPN=Site-to-site VPN
 label.size=Tamanho
 label.skip.guide=Eu utilizei o CloudStack antes, pular este guia
+label.smb.domain=Dom\u00ednio SMB
+label.smb.password=Senha SMB
+label.smb.username=Usu\u00e1rio SMB
 label.snapshot.limits=Limites de Snapshot
 label.snapshot.name=Nome do Snapshot
 label.snapshot.schedule=Configure Snapshots recorrentes
@@ -1202,6 +1215,7 @@ label.vms=VMs
 label.vmware.traffic.label=Etiqueta de tr\u00e1fego VMware
 label.vnet.id=VLAN ID
 label.vnet=VLAN
+label.volatile=Vol\u00e1til
 label.volgroup=Grupo de Volume
 label.volume=Disco
 label.volume.limits=Limites de Disco
@@ -1363,6 +1377,7 @@ message.basic.mode.desc=Escolha este modelo de rede se voc\u00ea <b>*<u>n\u00e3o
 message.change.offering.confirm=Por favor, confirme que voc\u00ea deseja mudar a oferta de servi\u00e7o desta inst\u00e2ncia virtual.
 message.change.password=Por favor, troque sua senha.
 message.configure.all.traffic.types=Voc\u00ea tem m\u00faltiplas redes f\u00edsicas; favor configurar etiquetas para cada tipo de tr\u00e1fego clicando no bot\u00e3o Edit.
+message.configure.ldap=Por favor, confirme que voc\u00ea deseja configurar o LDAP.
 message.configuring.guest.traffic=Configurando tr\u00e1fego do guest
 message.configuring.physical.networks=Configurando redes f\u00edsicas
 message.configuring.public.traffic=Configurando tr\u00e1fego p\u00fablico
@@ -1504,6 +1519,7 @@ message.project.invite.sent=Convite enviado para o usu\u00e1rio; Eles ser\u00e3o
 message.public.traffic.in.advanced.zone=O tr\u00e1fego p\u00fablico \u00e9 gerado quando as VMs na nuvem acessam a internet. Os IPs acess\u00edveis ao p\u00fablico devem ser alocados para essa finalidade. Os usu\u00e1rios finais podem usar a interface do usu\u00e1rio CloudStack para adquirir esses IPs afim de implementar NAT entre a sua rede de guests e sua rede p\u00fablica. <br/><br/> Forne\u00e7a pelo menos um intervalo de endere\u00e7os IP para o tr\u00e1fego de internet.
 message.public.traffic.in.basic.zone=O tr\u00e1fego p\u00fablico \u00e9 gerado quando as VMs na nuvem acessam a Internet ou prestam servi\u00e7os aos clientes atrav\u00e9s da Internet. Os IPs acess\u00edveis ao p\u00fablico devem ser alocados para essa finalidade. Quando uma inst\u00e2ncia \u00e9 criada, um IP a partir deste conjunto de IPs p\u00fablicos ser\u00e3o destinados \u00e0 inst\u00e2ncia, al\u00e9m do endere\u00e7o IP guest. Um NAT est\u00e1tico 1-1 ser\u00e1 criada automaticamente entre o IP p\u00fablico e IP guest. Os usu\u00e1rios finais tamb\u00e9m podem usar a interface de usu\u00e1rio CloudStack para adquirir IPs adicionais afim de se implementar NAT est\u00e1tico entre suas inst\u00e2ncias e o IP p\u00fablico.
 message.redirecting.region=Redirecionando para regi\u00e3o...
+message.remove.ldap=Voc\u00ea tem certeza que deseja deletar a configura\u00e7\u00e3o LDAP?
 message.remove.region=Voc\u00ea tem certeza que deseja remover esta regi\u00e3o deste servidor de gerenciamento?
 message.remove.vpc=Favor confirmar que voc\u00ea deseja remover a VPC
 message.remove.vpn.access=Confirme se voc\u00ea deseja remover acesso VPN do seguinte Usu\u00e1rio.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/tools/transifex/.tx/config
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/tools/transifex/.tx/config b/tools/transifex/.tx/config
index 102a47e..5e83db3 100644
--- a/tools/transifex/.tx/config
+++ b/tools/transifex/.tx/config
@@ -39,9 +39,11 @@ trans.de_DE = work-dir/messages_de_DE.properties
 trans.es = work-dir/messages_es.properties
 trans.fr_FR = work-dir/messages_fr_FR.properties
 trans.it_IT = work-dir/messages_it_IT.properties
-trans.ja = work-dir/messages_ja.properties
+trans.ja_JP = work-dir/messages_ja_JP.properties
 trans.ko_KR = work-dir/messages_ko_KR.properties
 trans.nb_NO = work-dir/messages_nb_NO.properties
+trans.nl_NL = work-dir/messages_nl_NL.properties
+trans.pl = work-dir/messages_pl.properties
 trans.pt_BR = work-dir/messages_pt_BR.properties
 trans.ru_RU = work-dir/messages_ru_RU.properties
 trans.zh_CN = work-dir/messages_zh_CN.properties

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/tools/transifex/sync-transifex-ui.sh
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/tools/transifex/sync-transifex-ui.sh b/tools/transifex/sync-transifex-ui.sh
index 9124ed6..8f24642 100755
--- a/tools/transifex/sync-transifex-ui.sh
+++ b/tools/transifex/sync-transifex-ui.sh
@@ -17,7 +17,7 @@
 # under the License.
 
 SRCLANG=en
-LIST_LANG="ar ca de_DE es fr_FR it_IT ja ko_KR nb_NO pt_BR ru_RU zh_CN"
+LIST_LANG="ar ca de_DE es fr_FR it_IT ja_JP ko_KR nb_NO nl_NL pl pt_BR ru_RU zh_CN"
 
 DIRECTORY_RESOURCES="../../client/WEB-INF/classes/resources"
 WORKDIR="./work-dir"

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/4e449ff4/ui/index.jsp
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/ui/index.jsp b/ui/index.jsp
index 7b8d825..096747b 100644
--- a/ui/index.jsp
+++ b/ui/index.jsp
@@ -71,7 +71,7 @@
               <select name="language">
                 <option value=""></option> <!-- when this blank option is selected, browser's default language will be used -->
                 <option value="en"><fmt:message key="label.lang.english"/></option>
-                <option value="ja"><fmt:message key="label.lang.japanese"/></option>
+                <option value="ja_JP"><fmt:message key="label.lang.japanese"/></option>
                 <option value="zh_CN"><fmt:message key="label.lang.chinese"/></option>
                 <option value="ru_RU"><fmt:message key="label.lang.russian"/></option>
                 <option value="fr_FR"><fmt:message key="label.lang.french"/></option>
@@ -83,6 +83,8 @@
                 <option value="it_IT"><fmt:message key="label.lang.italian"/></option>
                 <option value="nb_NO"><fmt:message key="label.lang.norwegian"/></option>
                 <option value="ar"><fmt:message key="label.lang.arabic"/></option>
+                <option value="nl_NL"><fmt:message key="label.lang.dutch"/></option>
+                <option value="pl"><fmt:message key="label.lang.polish"/></option>
               </select>
             </div>
           </div>


Mime
View raw message