cloudstack-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From milam...@apache.org
Subject [5/8] Update l10n resource file Web-UI with latest version from transifex.
Date Mon, 29 Apr 2013 15:21:12 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/cloudstack/blob/2dc278e9/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja.properties b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja.properties
index 7ff162d..6daf211 100644
--- a/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja.properties
+++ b/client/WEB-INF/classes/resources/messages_ja.properties
@@ -16,1422 +16,1436 @@
 # under the License.
 
 
-changed.item.properties=\u9805\u76ee\u306e\u30d7\u30ed\u30d1\u30c6\u30a3\u306e\u5909\u66f4
-confirm.enable.swift=Swift1 \u306e\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3059\u308b\u306b\u306f\u3001\u6b21\u306e\u60c5\u5831\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
-error.could.not.enable.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f
-error.installWizard.message=\u554f\u984c\u304c\u767a\u751f\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002\u623b\u3063\u3066\u30a8\u30e9\u30fc\u3092\u4fee\u6b63\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002
-error.invalid.username.password=\u7121\u52b9\u306a\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u540d\u307e\u305f\u306f\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
-error.login=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u540d/\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u304c\u8a18\u9332\u3068\u4e00\u81f4\u3057\u307e\u305b\u3093\u3002
-error.menu.select=\u9805\u76ee\u304c\u9078\u629e\u3055\u308c\u3066\u3044\u306a\u3044\u305f\u3081\u64cd\u4f5c\u3092\u5b9f\u884c\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002
-error.mgmt.server.inaccessible=\u7ba1\u7406\u30b5\u30fc\u30d0\u30fc\u306b\u30a2\u30af\u30bb\u30b9\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002\u5f8c\u3067\u518d\u5b9f\u884c\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002
-error.password.not.match=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u304c\u4e00\u81f4\u3057\u307e\u305b\u3093
-error.please.specify.physical.network.tags=\u3053\u306e\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u30bf\u30b0\u3092\u6307\u5b9a\u3057\u306a\u3051\u308c\u3070\u3001\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306f\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3002
-error.session.expired=\u30bb\u30c3\u30b7\u30e7\u30f3\u306e\u6709\u52b9\u671f\u9650\u304c\u5207\u308c\u307e\u3057\u305f\u3002
-error.something.went.wrong.please.correct.the.following=\u554f\u984c\u304c\u767a\u751f\u3057\u307e\u3057\u305f\u3002\u6b21\u306e\u5185\u5bb9\u3092\u4fee\u6b63\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044
-error.unable.to.reach.management.server=\u7ba1\u7406\u30b5\u30fc\u30d0\u30fc\u3068\u901a\u4fe1\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093
-extractable=\u62bd\u51fa\u53ef\u80fd
-force.delete.domain.warning=\u8b66\u544a\: \u3053\u306e\u30aa\u30d7\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u9078\u629e\u3059\u308b\u3068\u3001\u3059\u3079\u3066\u306e\u5b50\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u304a\u3088\u3073\u95a2\u9023\u3059\u308b\u3059\u3079\u3066\u306e\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3068\u305d\u306e\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u304c\u524a\u9664\u3055\u308c\u307e\u3059\u3002
-force.delete=\u5f37\u5236\u524a\u9664
-force.remove.host.warning=\u8b66\u544a\: \u3053\u306e\u30aa\u30d7\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u9078\u629e\u3059\u308b\u3068\u3001\u5b9f\u884c\u4e2d\u306e\u3059\u3079\u3066\u306e\u4eee\u60f3\u30de\u30b7\u30f3\u304c\u5f37\u5236\u7684\u306b\u505c\u6b62\u3055\u308c\u3001\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u304b\u3089\u3053\u306e\u30db\u30b9\u30c8\u304c\u5f37\u5236\u7684\u306b\u89e3\u9664\u3055\u308c\u307e\u3059\u3002
-force.remove=\u5f37\u5236\u89e3\u9664
-force.stop.instance.warning=\u8b66\u544a\: \u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u5f37\u5236\u505c\u6b62\u306f\u3001\u6700\u7d42\u624b\u6bb5\u306b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044\u3002\u30c7\u30fc\u30bf\u3092\u640d\u5931\u3059\u308b\u3060\u3051\u3067\u306a\u304f\u3001\u4eee\u60f3\u30de\u30b7\u30f3\u306e\u52d5\u4f5c\u304c\u4e00\u8cab\u3057\u306a\u304f\u306a\u308b\u53ef\u80fd\u6027\u304c\u3042\u308a\u307e\u3059\u3002
-force.stop=\u5f37\u5236\u505c\u6b62
-ICMP.code=ICMP \u30b3\u30fc\u30c9
-ICMP.type=ICMP \u306e\u7a2e\u985e
-image.directory=\u753b\u50cf\u30c7\u30a3\u30ec\u30af\u30c8\u30ea
-inline=\u76f4\u5217
-instances.actions.reboot.label=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u518d\u8d77\u52d5
-label.accept.project.invitation=\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u3078\u306e\u62db\u5f85\u306e\u627f\u8afe
-label.account.and.security.group=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3001\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3 \u30b0\u30eb\u30fc\u30d7
-label.account.id=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8 ID
-label.account.name=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u540d
-label.account.specific=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u56fa\u6709
-label.accounts=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8
-label.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8
-label.acquire.new.ip=\u65b0\u3057\u3044 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u53d6\u5f97
-label.action.attach.disk.processing=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u3092\u30a2\u30bf\u30c3\u30c1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.attach.disk=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u306e\u30a2\u30bf\u30c3\u30c1
-label.action.attach.iso=ISO \u306e\u30a2\u30bf\u30c3\u30c1
-label.action.attach.iso.processing=ISO \u3092\u30a2\u30bf\u30c3\u30c1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.cancel.maintenance.mode.processing=\u4fdd\u5b88\u30e2\u30fc\u30c9\u3092\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.cancel.maintenance.mode=\u4fdd\u5b88\u30e2\u30fc\u30c9\u306e\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
-label.action.change.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306e\u5909\u66f4
-label.action.change.service.processing=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9\u3092\u5909\u66f4\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.change.service=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9\u306e\u5909\u66f4
-label.action.copy.ISO=ISO \u306e\u30b3\u30d4\u30fc
-label.action.copy.ISO.processing=ISO \u3092\u30b3\u30d4\u30fc\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.copy.template.processing=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u30b3\u30d4\u30fc\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.copy.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u30b3\u30d4\u30fc
-label.action.create.template.from.vm=VM \u304b\u3089\u306e\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u4f5c\u6210
-label.action.create.template.from.volume=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u304b\u3089\u306e\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u4f5c\u6210
-label.action.create.template.processing=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.create.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u4f5c\u6210
-label.action.create.vm.processing=VM \u3092\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.create.vm=VM \u306e\u4f5c\u6210
-label.action.create.volume.processing=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u3092\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.create.volume=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306e\u4f5c\u6210
-label.action.delete.account.processing=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.cluster.processing=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.disk.offering.processing=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.disk.offering=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.domain.processing=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.domain=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.firewall.processing=\u30d5\u30a1\u30a4\u30a2\u30a6\u30a9\u30fc\u30eb\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.firewall=\u30d5\u30a1\u30a4\u30a2\u30a6\u30a9\u30fc\u30eb\u898f\u5247\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.ingress.rule.processing=\u53d7\u4fe1\u898f\u5247\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.ingress.rule=\u53d7\u4fe1\u898f\u5247\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.IP.range=IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u7bc4\u56f2\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.IP.range.processing=IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u7bc4\u56f2\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.ISO=ISO \u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.ISO.processing=ISO \u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.load.balancer.processing=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u88c5\u7f6e\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.load.balancer=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u898f\u5247\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.network.processing=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.network=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.nexusVswitch=Nexus 1000V \u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.physical.network=\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.pod.processing=\u30dd\u30c3\u30c9\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.primary.storage.processing=\u30d7\u30e9\u30a4\u30de\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.primary.storage=\u30d7\u30e9\u30a4\u30de\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.secondary.storage.processing=\u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.secondary.storage=\u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.security.group.processing=\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3 \u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.security.group=\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3 \u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.service.offering.processing=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.service.offering=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.snapshot.processing=\u30b9\u30ca\u30c3\u30d7\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.snapshot=\u30b9\u30ca\u30c3\u30d7\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.system.service.offering=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 \u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.template.processing=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.user.processing=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.volume.processing=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.volume=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306e\u524a\u9664
-label.action.delete.zone.processing=\u30be\u30fc\u30f3\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.delete.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u306e\u524a\u9664
-label.action.destroy.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u7834\u68c4\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.destroy.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u7834\u68c4
-label.action.destroy.systemvm.processing=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u3092\u7834\u68c4\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.destroy.systemvm=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u306e\u7834\u68c4
-label.action.detach.disk.processing=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u3092\u30c7\u30bf\u30c3\u30c1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.detach.disk=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u306e\u30c7\u30bf\u30c3\u30c1
-label.action.detach.iso=ISO \u306e\u30c7\u30bf\u30c3\u30c1
-label.action.detach.iso.processing=ISO \u3092\u30c7\u30bf\u30c3\u30c1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.account.processing=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.cluster.processing=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.nexusVswitch=Nexus 1000V \u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.physical.network=\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.pod.processing=\u30dd\u30c3\u30c9\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.static.NAT.processing=\u9759\u7684 NAT \u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.static.NAT=\u9759\u7684 NAT \u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.user.processing=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.disable.zone.processing=\u30be\u30fc\u30f3\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.disable.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.action.download.ISO=ISO \u306e\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9
-label.action.download.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9
-label.action.download.volume.processing=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u3092\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.download.volume=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306e\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9
-label.action.edit.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.disk.offering=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.domain=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.global.setting=\u30b0\u30ed\u30fc\u30d0\u30eb\u8a2d\u5b9a\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.host=\u30db\u30b9\u30c8\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.ISO=ISO \u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.network.offering=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.network.processing=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u3092\u7de8\u96c6\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.edit.network=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.primary.storage=\u30d7\u30e9\u30a4\u30de\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.resource.limits=\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u5236\u9650\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.service.offering=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.edit.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u306e\u7de8\u96c6
-label.action.enable.account.processing=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.cluster.processing=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u6709\u52b9\u5316 
-label.action.enable.maintenance.mode.processing=\u4fdd\u5b88\u30e2\u30fc\u30c9\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.maintenance.mode=\u4fdd\u5b88\u30e2\u30fc\u30c9\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.nexusVswitch=Nexus 1000V \u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.physical.network=\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.pod.processing=\u30dd\u30c3\u30c9\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.static.NAT.processing=\u9759\u7684 NAT \u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.static.NAT=\u9759\u7684 NAT \u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.user.processing=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.enable.zone.processing=\u30be\u30fc\u30f3\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.enable.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.action.force.reconnect.processing=\u518d\u63a5\u7d9a\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.force.reconnect=\u5f37\u5236\u518d\u63a5\u7d9a
-label.action.generate.keys.processing=\u30ad\u30fc\u3092\u751f\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.generate.keys=\u30ad\u30fc\u306e\u751f\u6210
-label.action.list.nexusVswitch=Nexus 1000V \u306e\u4e00\u89a7\u8868\u793a
-label.action.lock.account.processing=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u3092\u30ed\u30c3\u30af\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.lock.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u30ed\u30c3\u30af
-label.action.manage.cluster.processing=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u7ba1\u7406\u5bfe\u8c61\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.manage.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u7ba1\u7406\u5bfe\u8c61\u5316
-label.action.migrate.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u79fb\u884c\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.migrate.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u79fb\u884c
-label.action.migrate.router.processing=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u3092\u79fb\u884c\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.migrate.router=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u79fb\u884c
-label.action.migrate.systemvm.processing=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u3092\u79fb\u884c\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.migrate.systemvm=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u306e\u79fb\u884c
-label.action.reboot.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u518d\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.reboot.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u518d\u8d77\u52d5
-label.action.reboot.router.processing=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u3092\u518d\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.reboot.router=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u518d\u8d77\u52d5
-label.action.reboot.systemvm.processing=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u3092\u518d\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.reboot.systemvm=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u306e\u518d\u8d77\u52d5
-label.action.recurring.snapshot=\u5b9a\u671f\u30b9\u30ca\u30c3\u30d7\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8
-label.action.register.iso=ISO \u306e\u767b\u9332
-label.action.register.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u767b\u9332
-label.action.release.ip=IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u89e3\u653e
-label.action.release.ip.processing=IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u3092\u89e3\u653e\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.remove.host.processing=\u30db\u30b9\u30c8\u3092\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.remove.host=\u30db\u30b9\u30c8\u306e\u524a\u9664
-label.action.reset.password.processing=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u3092\u30ea\u30bb\u30c3\u30c8\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.reset.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306e\u30ea\u30bb\u30c3\u30c8
-label.action.resize.volume.processing=Resizing Volume....
-label.action.resize.volume=Resize Volume
-label.action.resource.limits=\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u5236\u9650
-label.action.restore.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u5fa9\u5143\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.restore.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u5fa9\u5143
-label.action.start.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.start.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u8d77\u52d5
-label.action.start.router.processing=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u3092\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.start.router=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u8d77\u52d5
-label.action.start.systemvm.processing=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u3092\u8d77\u52d5\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.start.systemvm=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u306e\u8d77\u52d5
-label.action.stop.instance.processing=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u505c\u6b62\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.stop.instance=\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u306e\u505c\u6b62
-label.action.stop.router.processing=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u3092\u505c\u6b62\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.stop.router=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u505c\u6b62
-label.action.stop.systemvm.processing=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u3092\u505c\u6b62\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.stop.systemvm=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 VM \u306e\u505c\u6b62
-label.actions=\u64cd\u4f5c
-label.action.take.snapshot.processing=\u30b9\u30ca\u30c3\u30d7\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8\u3092\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059....
-label.action.take.snapshot=\u30b9\u30ca\u30c3\u30d7\u30b7\u30e7\u30c3\u30c8\u306e\u4f5c\u6210
-label.action.unmanage.cluster.processing=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u975e\u7ba1\u7406\u5bfe\u8c61\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.unmanage.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u975e\u7ba1\u7406\u5bfe\u8c61\u5316
-label.action.update.OS.preference=OS \u57fa\u672c\u8a2d\u5b9a\u306e\u66f4\u65b0
-label.action.update.OS.preference.processing=OS \u57fa\u672c\u8a2d\u5b9a\u3092\u66f4\u65b0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.update.resource.count.processing=\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u6570\u3092\u66f4\u65b0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.action.update.resource.count=\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u6570\u306e\u66f4\u65b0
-label.activate.project=\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u30a2\u30af\u30c6\u30a3\u30d6\u5316
-label.active.sessions=\u30a2\u30af\u30c6\u30a3\u30d6\u306a\u30bb\u30c3\u30b7\u30e7\u30f3
-label.add.accounts.to=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0\u5148\:
-label.add.accounts=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.account.to.project=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u3078\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.ACL=ACL \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.by.cidr=CIDR \u3067\u8ffd\u52a0
-label.add.by.group=\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3067\u8ffd\u52a0
-label.add.by=\u8ffd\u52a0\u5358\u4f4d
-label.add.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.compute.offering=\u30b3\u30f3\u30d4\u30e5\u30fc\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.direct.iprange=\u76f4\u63a5 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u7bc4\u56f2\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.disk.offering=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.domain=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.egress.rule=\u9001\u4fe1\u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.F5.device=F5 \u30c7\u30d0\u30a4\u30b9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.firewall=\u30d5\u30a1\u30a4\u30a2\u30a6\u30a9\u30fc\u30eb\u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.guest.network=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.host=\u30db\u30b9\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.adding.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u3092\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.adding.failed=\u8ffd\u52a0\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f
-label.adding.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u3092\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.adding.processing=\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.add.ingress.rule=\u53d7\u4fe1\u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.adding.succeeded=\u8ffd\u52a0\u3057\u307e\u3057\u305f
-label.adding=\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.adding.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u3092\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.adding.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u3092\u8ffd\u52a0\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.add.ip.range=IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u7bc4\u56f2\u306e\u8ffd\u52a0
-label.additional.networks=\u8ffd\u52a0\u306e\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af
-label.add.load.balancer=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u88c5\u7f6e\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.more=\u305d\u306e\u307b\u304b\u306e\u9805\u76ee\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.netScaler.device=Netscaler \u30c7\u30d0\u30a4\u30b9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.network.ACL=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af ACL \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.network.device=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af \u30c7\u30d0\u30a4\u30b9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.network.offering=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.network=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.new.F5=\u65b0\u3057\u3044 F5 \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.new.gateway=\u65b0\u3057\u3044\u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.new.NetScaler=\u65b0\u3057\u3044 NetScaler \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.new.SRX=\u65b0\u3057\u3044 SRX \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.new.tier=\u65b0\u3057\u3044\u968e\u5c64\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.physical.network=\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.pod=\u30dd\u30c3\u30c9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.port.forwarding.rule=\u30dd\u30fc\u30c8\u8ee2\u9001\u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.primary.storage=\u30d7\u30e9\u30a4\u30de\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.resources=\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.route=\u30eb\u30fc\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.rule=\u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.secondary.storage=\u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea \u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.security.group=\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3 \u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.service.offering=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.SRX.device=SRX \u30c7\u30d0\u30a4\u30b9\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.static.nat.rule=\u9759\u7684 NAT \u898f\u5247\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.static.route=\u9759\u7684\u30eb\u30fc\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.system.service.offering=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 \u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.to.group=\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7\u3078\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add=\u8ffd\u52a0
-label.add.user=\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vlan=VLAN \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vms.to.lb=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u898f\u5247\u3078\u306e VM \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vms=VM \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.VM.to.tier=\u968e\u5c64\u3078\u306e VM \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vm=VM \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.volume=\u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vpc=VPC \u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vpn.customer.gateway=VPN \u30ab\u30b9\u30bf\u30de\u30fc \u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.VPN.gateway=VPN \u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.vpn.user=VPN \u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u8ffd\u52a0
-label.add.zone=\u30be\u30fc\u30f3\u306e\u8ffd\u52a0
-label.admin.accounts=\u7ba1\u7406\u8005\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8
-label.admin=\u7ba1\u7406\u8005
-label.advanced.mode=\u62e1\u5f35\u30e2\u30fc\u30c9
-label.advanced.search=\u9ad8\u5ea6\u306a\u691c\u7d22
-label.advanced=\u62e1\u5f35
-label.agent.password=\u30a8\u30fc\u30b8\u30a7\u30f3\u30c8 \u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9
-label.agent.username=\u30a8\u30fc\u30b8\u30a7\u30f3\u30c8 \u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u540d
-label.agree=\u540c\u610f\u3059\u308b
-label.alert=\u30a2\u30e9\u30fc\u30c8
-label.algorithm=\u30a2\u30eb\u30b4\u30ea\u30ba\u30e0
-label.allocated=\u5272\u308a\u5f53\u3066\u6e08\u307f
-label.allocation.state=\u5272\u308a\u5f53\u3066\u72b6\u614b
-label.api.key=API \u30ad\u30fc
-label.apply=\u9069\u7528
-label.assign.to.load.balancer=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u88c5\u7f6e\u306b\u30a4\u30f3\u30b9\u30bf\u30f3\u30b9\u3092\u5272\u308a\u5f53\u3066\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.assign=\u5272\u308a\u5f53\u3066
-label.associated.network.id=\u95a2\u9023\u3065\u3051\u3089\u308c\u305f\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af ID
-label.associated.network=\u95a2\u9023\u3065\u3051\u3089\u308c\u305f\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af
-label.attached.iso=\u30a2\u30bf\u30c3\u30c1\u3055\u308c\u305f ISO 
-label.availability=\u53ef\u7528\u6027
-label.availability.zone=\u5229\u7528\u53ef\u80fd\u30be\u30fc\u30f3
-label.available.public.ips=\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u308b\u30d1\u30d6\u30ea\u30c3\u30af IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.available=\u4f7f\u7528\u53ef\u80fd
-label.back=\u623b\u308b
-label.bandwidth=\u5e2f\u57df\u5e45
-label.basic.mode=\u57fa\u672c\u30e2\u30fc\u30c9
-label.basic=\u57fa\u672c
-label.bootable=\u8d77\u52d5\u53ef\u80fd
-label.broadcast.domain.range=\u30d6\u30ed\u30fc\u30c9\u30ad\u30e3\u30b9\u30c8 \u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u306e\u7bc4\u56f2
-label.broadcast.domain.type=\u30d6\u30ed\u30fc\u30c9\u30ad\u30e3\u30b9\u30c8 \u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u306e\u7a2e\u985e
-label.by.account=\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8
-label.by.availability=\u53ef\u7528\u6027
-label.by.domain=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3
-label.by.end.date=\u7d42\u4e86\u65e5
-label.by.level=\u30ec\u30d9\u30eb
-label.by.pod=\u30dd\u30c3\u30c9
-label.by.role=\u5f79\u5272
-label.by.start.date=\u958b\u59cb\u65e5
-label.by.state=\u72b6\u614b
-label.bytes.received=\u53d7\u4fe1\u30d0\u30a4\u30c8
-label.bytes.sent=\u9001\u4fe1\u30d0\u30a4\u30c8
-label.by.traffic.type=\u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af\u306e\u7a2e\u985e
-label.by.type.id=\u7a2e\u985e ID
-label.by.type=\u7a2e\u985e
-label.by.zone=\u30be\u30fc\u30f3
-label.cancel=\u30ad\u30e3\u30f3\u30bb\u30eb
-label.capacity=\u51e6\u7406\u80fd\u529b
-label.certificate=\u8a3c\u660e\u66f8
-label.change.service.offering=\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0\u306e\u5909\u66f4
-label.change.value=\u5024\u306e\u5909\u66f4
-label.character=\u6587\u5b57
-label.checksum=MD5 \u30c1\u30a7\u30c3\u30af\u30b5\u30e0
-label.cidr.account=CIDR \u307e\u305f\u306f\u30a2\u30ab\u30a6\u30f3\u30c8/\u30bb\u30ad\u30e5\u30ea\u30c6\u30a3 \u30b0\u30eb\u30fc\u30d7
+changed.item.properties=\\u9805\\u76EE\\u306E\\u30D7\\u30ED\\u30D1\\u30C6\\u30A3\\u306E\\u5909\\u66F4
+confirm.enable.s3=S3\u57fa\u76e4\u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea\u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u3092\u6709\u52b9\u5316\u3059\u308b\u305f\u3081\u306b\u306f\u3001\u4ee5\u4e0b\u306e\u60c5\u5831\u3092\u5165\u529b\u3057\u3066\u304f\u3060\u3055\u3044
+confirm.enable.swift=Swift1 \\u306E\\u30B5\\u30DD\\u30FC\\u30C8\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3059\\u308B\\u306B\\u306F\\u3001\\u6B21\\u306E\\u60C5\\u5831\\u3092\\u5165\\u529B\\u3057\\u3066\\u304F\\u3060\\u3055\\u3044\\u3002
+error.could.not.enable.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093\\u3067\\u3057\\u305F
+error.installWizard.message=\\u554F\\u984C\\u304C\\u767A\\u751F\\u3057\\u307E\\u3057\\u305F\\u3002\\u623B\\u3063\\u3066\\u30A8\\u30E9\\u30FC\\u3092\\u4FEE\\u6B63\\u3067\\u304D\\u307E\\u3059\\u3002
+error.invalid.username.password=\\u7121\\u52B9\\u306A\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u540D\\u307E\\u305F\\u306F\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9
+error.login=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u540D/\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u304C\\u8A18\\u9332\\u3068\\u4E00\\u81F4\\u3057\\u307E\\u305B\\u3093\\u3002
+error.menu.select=\u00e3\u0082\u00a2\u00e3\u0082\u00a4\u00e3\u0083\u0086\u00e3\u0083\u00a0\u00e3\u0081\u008c\u00e9\u0081\u00b8\u00e6\u008a\u009e\u00e3\u0081\u0095\u00e3\u0082\u008c\u00e3\u0081\u00a6\u00e3\u0081\u0084\u00e3\u0081\u00aa\u00e3\u0081\u0084\u00e3\u0081\u009f\u00e3\u0082\u0081\u00e3\u0082\u00a2\u00e3\u0082\u00af\u00e3\u0082\u00b7\u00e3\u0083\u00a7\u00e3\u0083\u00b3\u00e3\u0082\u0092\u00e5\u00ae\u009f\u00e8\u00a1\u008c\u00e3\u0081\u0099\u00e3\u0082\u008b\u00e3\u0081\u0093\u00e3\u0081\u00a8\u00e3\u0081\u008c\u00e3\u0081\u00a7\u00e3\u0081\u008d\u00e3\u0081\u00be\u00e3\u0081\u009b\u00e3\u0082\u0093
+error.mgmt.server.inaccessible=\\u7BA1\\u7406\\u30B5\\u30FC\\u30D0\\u30FC\\u306B\\u30A2\\u30AF\\u30BB\\u30B9\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093\\u3002\\u5F8C\\u3067\\u518D\\u5B9F\\u884C\\u3057\\u3066\\u304F\\u3060\\u3055\\u3044\\u3002
+error.password.not.match=\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u304C\\u4E00\\u81F4\\u3057\\u307E\\u305B\\u3093
+error.please.specify.physical.network.tags=\\u3053\\u306E\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u30BF\\u30B0\\u3092\\u6307\\u5B9A\\u3057\\u306A\\u3051\\u308C\\u3070\\u3001\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306F\\u4F7F\\u7528\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093\\u3002
+error.session.expired=\\u30BB\\u30C3\\u30B7\\u30E7\\u30F3\\u306E\\u6709\\u52B9\\u671F\\u9650\\u304C\\u5207\\u308C\\u307E\\u3057\\u305F\\u3002
+error.something.went.wrong.please.correct.the.following=\\u554F\\u984C\\u304C\\u767A\\u751F\\u3057\\u307E\\u3057\\u305F\\u3002\\u6B21\\u306E\\u5185\\u5BB9\\u3092\\u4FEE\\u6B63\\u3057\\u3066\\u304F\\u3060\\u3055\\u3044
+error.unable.to.reach.management.server=\\u7BA1\\u7406\\u30B5\\u30FC\\u30D0\\u30FC\\u3068\\u901A\\u4FE1\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093
+error.unresolved.internet.name=\u3042\u306a\u305f\u306e\u30a4\u30f3\u30bf\u30fc\u30cd\u30c3\u30c8\u540d\u306f\u89e3\u6c7a\u3055\u308c\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f\u3002
+extractable=\\u62BD\\u51FA\\u53EF\\u80FD
+force.delete.domain.warning=\\u8B66\\u544A\: \\u3053\\u306E\\u30AA\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30F3\\u3092\\u9078\\u629E\\u3059\\u308B\\u3068\\u3001\\u3059\\u3079\\u3066\\u306E\\u5B50\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u304A\\u3088\\u3073\\u95A2\\u9023\\u3059\\u308B\\u3059\\u3079\\u3066\\u306E\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3068\\u305D\\u306E\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u304C\\u524A\\u9664\\u3055\\u308C\\u307E\\u3059\\u3002
+force.delete=\\u5F37\\u5236\\u524A\\u9664
+force.remove.host.warning=\\u8B66\\u544A\: \\u3053\\u306E\\u30AA\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30F3\\u3092\\u9078\\u629E\\u3059\\u308B\\u3068\\u3001\\u5B9F\\u884C\\u4E2D\\u306E\\u3059\\u3079\\u3066\\u306E\\u4EEE\\u60F3\\u30DE\\u30B7\\u30F3\\u304C\\u5F37\\u5236\\u7684\\u306B\\u505C\\u6B62\\u3055\\u308C\\u3001\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u304B\\u3089\\u3053\\u306E\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u304C\\u5F37\\u5236\\u7684\\u306B\\u89E3\\u9664\\u3055\\u308C\\u307E\\u3059\\u3002
+force.remove=\\u5F37\\u5236\\u89E3\\u9664
+force.stop.instance.warning=\\u8B66\\u544A\: \\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u5F37\\u5236\\u505C\\u6B62\\u306F\\u3001\\u6700\\u7D42\\u624B\\u6BB5\\u306B\\u3057\\u3066\\u304F\\u3060\\u3055\\u3044\\u3002\\u30C7\\u30FC\\u30BF\\u3092\\u640D\\u5931\\u3059\\u308B\\u3060\\u3051\\u3067\\u306A\\u304F\\u3001\\u4EEE\\u60F3\\u30DE\\u30B7\\u30F3\\u306E\\u52D5\\u4F5C\\u304C\\u4E00\\u8CAB\\u3057\\u306A\\u304F\\u306A\\u308B\\u53EF\\u80FD\\u6027\\u304C\\u3042\\u308A\\u307E\\u3059\\u3002
+force.stop=\\u5F37\\u5236\\u505C\\u6B62
+ICMP.code=ICMP \\u30B3\\u30FC\\u30C9
+ICMP.type=ICMP \\u306E\\u7A2E\\u985E
+image.directory=\\u753B\\u50CF\\u30C7\\u30A3\\u30EC\\u30AF\\u30C8\\u30EA
+inline=\\u76F4\\u5217
+instances.actions.reboot.label=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u518D\\u8D77\\u52D5
+label.accept.project.invitation=\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u3078\\u306E\\u62DB\\u5F85\\u306E\\u627F\\u8AFE
+label.account.and.security.group=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3001\\u30BB\\u30AD\\u30E5\\u30EA\\u30C6\\u30A3 \\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7
+label.account.id=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8 ID
+label.account.name=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u540D
+label.account.specific=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u56FA\\u6709
+label.accounts=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8
+label.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8
+label.acquire.new.ip=\\u65B0\\u3057\\u3044 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u53D6\\u5F97
+label.action.attach.disk.processing=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u3092\\u30A2\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.attach.disk=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u306E\\u30A2\\u30BF\\u30C3\\u30C1
+label.action.attach.iso=ISO \\u306E\\u30A2\\u30BF\\u30C3\\u30C1
+label.action.attach.iso.processing=ISO \\u3092\\u30A2\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.cancel.maintenance.mode.processing=\\u4FDD\\u5B88\\u30E2\\u30FC\\u30C9\\u3092\\u30AD\\u30E3\\u30F3\\u30BB\\u30EB\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.cancel.maintenance.mode=\\u4FDD\\u5B88\\u30E2\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u30AD\\u30E3\\u30F3\\u30BB\\u30EB
+label.action.change.password=\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u5909\\u66F4
+label.action.change.service.processing=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9\\u3092\\u5909\\u66F4\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.change.service=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9\\u306E\\u5909\\u66F4
+label.action.copy.ISO=ISO \\u306E\\u30B3\\u30D4\\u30FC
+label.action.copy.ISO.processing=ISO \\u3092\\u30B3\\u30D4\\u30FC\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.copy.template.processing=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u3092\\u30B3\\u30D4\\u30FC\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.copy.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u30B3\\u30D4\\u30FC
+label.action.create.template.from.vm=VM \\u304B\\u3089\\u306E\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u4F5C\\u6210
+label.action.create.template.from.volume=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u304B\\u3089\\u306E\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u4F5C\\u6210
+label.action.create.template.processing=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u3092\\u4F5C\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.create.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.action.create.vm.processing=VM \\u3092\\u4F5C\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.create.vm=VM \\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.action.create.volume.processing=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u3092\\u4F5C\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.create.volume=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.action.delete.account.processing=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.cluster.processing=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.disk.offering.processing=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.disk.offering=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.domain.processing=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.domain=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.firewall.processing=\\u30D5\\u30A1\\u30A4\\u30A2\\u30A6\\u30A9\\u30FC\\u30EB\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.firewall=\\u30D5\\u30A1\\u30A4\\u30A2\\u30A6\\u30A9\\u30FC\\u30EB\\u898F\\u5247\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.ingress.rule.processing=\\u53D7\\u4FE1\\u898F\\u5247\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.ingress.rule=\\u53D7\\u4FE1\\u898F\\u5247\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.IP.range=IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u7BC4\\u56F2\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.IP.range.processing=IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u7BC4\\u56F2\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.ISO=ISO \\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.ISO.processing=ISO \\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.load.balancer.processing=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u88C5\\u7F6E\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.load.balancer=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u898F\\u5247\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.network.processing=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.network=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.nexusVswitch=Nexus 1000V \\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.physical.network=\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.pod.processing=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.primary.storage.processing=\\u30D7\\u30E9\\u30A4\\u30DE\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.primary.storage=\\u30D7\\u30E9\\u30A4\\u30DE\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.secondary.storage.processing=\\u30BB\\u30AB\\u30F3\\u30C0\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.secondary.storage=\\u30BB\\u30AB\\u30F3\\u30C0\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.security.group.processing=\\u30BB\\u30AD\\u30E5\\u30EA\\u30C6\\u30A3 \\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.security.group=\\u30BB\\u30AD\\u30E5\\u30EA\\u30C6\\u30A3 \\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.service.offering.processing=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.service.offering=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.snapshot.processing=\\u30B9\\u30CA\\u30C3\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30C3\\u30C8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.snapshot=\\u30B9\\u30CA\\u30C3\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30C3\\u30C8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.system.service.offering=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 \\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.template.processing=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.user.processing=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.volume.processing=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.volume=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.delete.zone.processing=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.delete.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.destroy.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u7834\\u68C4\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.destroy.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u7834\\u68C4
+label.action.destroy.systemvm.processing=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u3092\\u7834\\u68C4\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.destroy.systemvm=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u306E\\u7834\\u68C4
+label.action.detach.disk.processing=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u3092\\u30C7\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.detach.disk=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u306E\\u30C7\\u30BF\\u30C3\\u30C1
+label.action.detach.iso=ISO \\u306E\\u30C7\\u30BF\\u30C3\\u30C1
+label.action.detach.iso.processing=ISO \\u3092\\u30C7\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.account.processing=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.cluster.processing=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.nexusVswitch=Nexus 1000V \\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.physical.network=\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.pod.processing=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.static.NAT.processing=\\u9759\\u7684 NAT \\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.static.NAT=\\u9759\\u7684 NAT \\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.user.processing=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.disable.zone.processing=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.disable.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.action.download.ISO=ISO \\u306E\\u30C0\\u30A6\\u30F3\\u30ED\\u30FC\\u30C9
+label.action.download.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u30C0\\u30A6\\u30F3\\u30ED\\u30FC\\u30C9
+label.action.download.volume.processing=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u3092\\u30C0\\u30A6\\u30F3\\u30ED\\u30FC\\u30C9\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.download.volume=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u306E\\u30C0\\u30A6\\u30F3\\u30ED\\u30FC\\u30C9
+label.action.edit.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.disk.offering=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.domain=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.global.setting=\\u30B0\\u30ED\\u30FC\\u30D0\\u30EB\\u8A2D\\u5B9A\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.host=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.ISO=ISO \\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.network.offering=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.network.processing=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u3092\\u7DE8\\u96C6\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.edit.network=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.primary.storage=\\u30D7\\u30E9\\u30A4\\u30DE\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.resource.limits=\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u5236\\u9650\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.service.offering=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.edit.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.action.enable.account.processing=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.cluster.processing=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.maintenance.mode.processing=\\u4FDD\\u5B88\\u30E2\\u30FC\\u30C9\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.maintenance.mode=\\u4FDD\\u5B88\\u30E2\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.nexusVswitch=Nexus 1000V \\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.physical.network=\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.pod.processing=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.static.NAT.processing=\\u9759\\u7684 NAT \\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.static.NAT=\\u9759\\u7684 NAT \\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.user.processing=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.enable.zone.processing=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.enable.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.action.force.reconnect.processing=\\u518D\\u63A5\\u7D9A\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.force.reconnect=\\u5F37\\u5236\\u518D\\u63A5\\u7D9A
+label.action.generate.keys.processing=\\u30AD\\u30FC\\u3092\\u751F\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.generate.keys=\\u30AD\\u30FC\\u306E\\u751F\\u6210
+label.action.list.nexusVswitch=Nexus 1000V \\u306E\\u4E00\\u89A7\\u8868\\u793A
+label.action.lock.account.processing=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u3092\\u30ED\\u30C3\\u30AF\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.lock.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u30ED\\u30C3\\u30AF
+label.action.manage.cluster.processing=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u7BA1\\u7406\\u5BFE\\u8C61\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.manage.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u7BA1\\u7406\\u5BFE\\u8C61\\u5316
+label.action.migrate.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u79FB\\u884C\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.migrate.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u79FB\\u884C
+label.action.migrate.router.processing=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u79FB\\u884C\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.migrate.router=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u79FB\\u884C
+label.action.migrate.systemvm.processing=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u3092\\u79FB\\u884C\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.migrate.systemvm=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u306E\\u79FB\\u884C
+label.action.reboot.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u518D\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.reboot.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u518D\\u8D77\\u52D5
+label.action.reboot.router.processing=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u518D\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.reboot.router=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u518D\\u8D77\\u52D5
+label.action.reboot.systemvm.processing=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u3092\\u518D\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.reboot.systemvm=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u306E\\u518D\\u8D77\\u52D5
+label.action.recurring.snapshot=\\u5B9A\\u671F\\u30B9\\u30CA\\u30C3\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30C3\\u30C8
+label.action.register.iso=ISO \\u306E\\u767B\\u9332
+label.action.register.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u767B\\u9332
+label.action.release.ip=IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u89E3\\u653E
+label.action.release.ip.processing=IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u3092\\u89E3\\u653E\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.remove.host.processing=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u3092\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.remove.host=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.action.reset.password.processing=\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u3092\\u30EA\\u30BB\\u30C3\\u30C8\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.reset.password=\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u30EA\\u30BB\\u30C3\\u30C8
+label.action.resource.limits=\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u5236\\u9650
+label.action.restore.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u5FA9\\u5143\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.restore.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u5FA9\\u5143
+label.action.start.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.start.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u8D77\\u52D5
+label.action.start.router.processing=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.start.router=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u8D77\\u52D5
+label.action.start.systemvm.processing=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u3092\\u8D77\\u52D5\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.start.systemvm=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u306E\\u8D77\\u52D5
+label.action.stop.instance.processing=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u505C\\u6B62\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.stop.instance=\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u306E\\u505C\\u6B62
+label.action.stop.router.processing=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u505C\\u6B62\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.stop.router=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u505C\\u6B62
+label.action.stop.systemvm.processing=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u3092\\u505C\\u6B62\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.stop.systemvm=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 VM \\u306E\\u505C\\u6B62
+label.actions=\\u64CD\\u4F5C
+label.action.take.snapshot.processing=\\u30B9\\u30CA\\u30C3\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30C3\\u30C8\\u3092\\u4F5C\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059....
+label.action.take.snapshot=\\u30B9\\u30CA\\u30C3\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30C3\\u30C8\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.action.unmanage.cluster.processing=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u975E\\u7BA1\\u7406\\u5BFE\\u8C61\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.unmanage.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u975E\\u7BA1\\u7406\\u5BFE\\u8C61\\u5316
+label.action.update.OS.preference=OS \\u57FA\\u672C\\u8A2D\\u5B9A\\u306E\\u66F4\\u65B0
+label.action.update.OS.preference.processing=OS \\u57FA\\u672C\\u8A2D\\u5B9A\\u3092\\u66F4\\u65B0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.update.resource.count.processing=\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u6570\\u3092\\u66F4\\u65B0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.action.update.resource.count=\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u6570\\u306E\\u66F4\\u65B0
+label.activate.project=\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u306E\\u30A2\\u30AF\\u30C6\\u30A3\\u30D6\\u5316
+label.active.sessions=\\u30A2\\u30AF\\u30C6\\u30A3\\u30D6\\u306A\\u30BB\\u30C3\\u30B7\\u30E7\\u30F3
+label.add.accounts.to=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0\\u5148\:
+label.add.accounts=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.account.to.project=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u3078\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.ACL=ACL \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.by.cidr=CIDR \\u3067\\u8FFD\\u52A0
+label.add.by.group=\\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7\\u3067\\u8FFD\\u52A0
+label.add.by=\\u8FFD\\u52A0\\u5358\\u4F4D
+label.add.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.compute.offering=\\u30B3\\u30F3\\u30D4\\u30E5\\u30FC\\u30C6\\u30A3\\u30F3\\u30B0 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.direct.iprange=\\u76F4\\u63A5 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u7BC4\\u56F2\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.disk.offering=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.domain=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.egress.rule=\\u9001\\u4FE1\\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.F5.device=F5 \\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.firewall=\\u30D5\\u30A1\\u30A4\\u30A2\\u30A6\\u30A9\\u30FC\\u30EB\\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.guest.network=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.host=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.adding.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u3092\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.adding.failed=\\u8FFD\\u52A0\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093\\u3067\\u3057\\u305F
+label.adding.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u3092\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.adding.processing=\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.add.ingress.rule=\\u53D7\\u4FE1\\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.adding.succeeded=\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u307E\\u3057\\u305F
+label.adding=\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.adding.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u3092\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.adding.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u3092\\u8FFD\\u52A0\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.add.ip.range=IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u7BC4\\u56F2\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.additional.networks=\\u8FFD\\u52A0\\u306E\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF
+label.add.load.balancer=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u88C5\\u7F6E\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.more=\\u305D\\u306E\\u307B\\u304B\\u306E\\u9805\\u76EE\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.netScaler.device=Netscaler \\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.network.ACL=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF ACL \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.network.device=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF \\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.network.offering=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.network=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.new.F5=\\u65B0\\u3057\\u3044 F5 \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.new.gateway=\\u65B0\\u3057\\u3044\\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.new.NetScaler=\\u65B0\\u3057\\u3044 NetScaler \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.new.SRX=\\u65B0\\u3057\\u3044 SRX \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.new.tier=\\u65B0\\u3057\\u3044\\u968E\\u5C64\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.NiciraNvp.device=NVP\u30b3\u30f3\u30c8\u30ed\u30fc\u30e9\u30fc\u306e\u8ffd\u52a0
+label.add.physical.network=\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.port.forwarding.rule=\\u30DD\\u30FC\\u30C8\\u8EE2\\u9001\\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.primary.storage=\\u30D7\\u30E9\\u30A4\\u30DE\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.resources=\\u30EA\\u30BD\\u30FC\\u30B9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.route=\\u30EB\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.rule=\\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.secondary.storage=\\u30BB\\u30AB\\u30F3\\u30C0\\u30EA \\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.security.group=\\u30BB\\u30AD\\u30E5\\u30EA\\u30C6\\u30A3 \\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.service.offering=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.SRX.device=SRX \\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.static.nat.rule=\\u9759\\u7684 NAT \\u898F\\u5247\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.static.route=\\u9759\\u7684\\u30EB\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.system.service.offering=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 \\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.to.group=\\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7\\u3078\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add=\\u8FFD\\u52A0
+label.add.user=\\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vlan=VLAN \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vms.to.lb=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u898F\\u5247\\u3078\\u306E VM \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vms=VM \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.VM.to.tier=\\u968E\\u5C64\\u3078\\u306E VM \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vm=VM \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.volume=\\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vpc=VPC \\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vpn.customer.gateway=VPN \\u30AB\\u30B9\\u30BF\\u30DE\\u30FC \\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.VPN.gateway=VPN \\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.vpn.user=VPN \\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.add.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3\\u306E\\u8FFD\\u52A0
+label.admin.accounts=\\u7BA1\\u7406\\u8005\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8
+label.admin=\\u7BA1\\u7406\\u8005
+label.advanced.mode=\\u62E1\\u5F35\\u30E2\\u30FC\\u30C9
+label.advanced.search=\\u9AD8\\u5EA6\\u306A\\u691C\\u7D22
+label.advanced=\\u62E1\\u5F35
+label.agent.password=\\u30A8\\u30FC\\u30B8\\u30A7\\u30F3\\u30C8 \\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9
+label.agent.username=\\u30A8\\u30FC\\u30B8\\u30A7\\u30F3\\u30C8 \\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u540D
+label.agree=\\u540C\\u610F\\u3059\\u308B
+label.alert=\\u30A2\\u30E9\\u30FC\\u30C8
+label.algorithm=\\u30A2\\u30EB\\u30B4\\u30EA\\u30BA\\u30E0
+label.allocated=\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u6E08\\u307F
+label.allocation.state=\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u72B6\\u614B
+label.api.key=API \\u30AD\\u30FC
+label.apply=\\u9069\\u7528
+label.assign.to.load.balancer=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u88C5\\u7F6E\\u306B\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30BF\\u30F3\\u30B9\\u3092\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.assign=\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066
+label.associated.network.id=\\u95A2\\u9023\\u3065\\u3051\\u3089\\u308C\\u305F\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF ID
+label.associated.network=\\u95A2\\u9023\\u3065\\u3051\\u3089\\u308C\\u305F\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF
+label.attached.iso=\\u30A2\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3055\\u308C\\u305F ISO
+label.availability=\\u53EF\\u7528\\u6027
+label.availability.zone=\\u5229\\u7528\\u53EF\\u80FD\\u30BE\\u30FC\\u30F3
+label.available.public.ips=\\u4F7F\\u7528\\u3067\\u304D\\u308B\\u30D1\\u30D6\\u30EA\\u30C3\\u30AF IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.available=\\u4F7F\\u7528\\u53EF\\u80FD
+label.back=\\u623B\\u308B
+label.bandwidth=\\u5E2F\\u57DF\\u5E45
+label.basic.mode=\\u57FA\\u672C\\u30E2\\u30FC\\u30C9
+label.basic=\\u57FA\\u672C
+label.bootable=\\u8D77\\u52D5\\u53EF\\u80FD
+label.broadcast.domain.range=\\u30D6\\u30ED\\u30FC\\u30C9\\u30AD\\u30E3\\u30B9\\u30C8 \\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u306E\\u7BC4\\u56F2
+label.broadcast.domain.type=\\u30D6\\u30ED\\u30FC\\u30C9\\u30AD\\u30E3\\u30B9\\u30C8 \\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.broadcast.uri=Broadcast URI
+label.by.account=\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8
+label.by.availability=\\u53EF\\u7528\\u6027
+label.by.domain=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3
+label.by.end.date=\\u7D42\\u4E86\\u65E5
+label.by.level=\\u30EC\\u30D9\\u30EB
+label.by.pod=\\u30DD\\u30C3\\u30C9
+label.by.role=\\u5F79\\u5272
+label.by.start.date=\\u958B\\u59CB\\u65E5
+label.by.state=\\u72B6\\u614B
+label.bytes.received=\\u53D7\\u4FE1\\u30D0\\u30A4\\u30C8
+label.bytes.sent=\\u9001\\u4FE1\\u30D0\\u30A4\\u30C8
+label.by.traffic.type=\\u30C8\\u30E9\\u30D5\\u30A3\\u30C3\\u30AF\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.by.type.id=\\u7A2E\\u985E ID
+label.by.type=\\u7A2E\\u985E
+label.by.zone=\\u30BE\\u30FC\\u30F3
+label.cancel=\\u30AD\\u30E3\\u30F3\\u30BB\\u30EB
+label.capacity=\\u51E6\\u7406\\u80FD\\u529B
+label.certificate=\\u8A3C\\u660E\\u66F8
+label.change.service.offering=\\u30B5\\u30FC\\u30D3\\u30B9 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0\\u306E\\u5909\\u66F4
+label.change.value=\\u5024\\u306E\\u5909\\u66F4
+label.character=\\u6587\\u5B57
+label.checksum=MD5 \\u30C1\\u30A7\\u30C3\\u30AF\\u30B5\\u30E0
+label.cidr.account=CIDR \\u307E\\u305F\\u306F\\u30A2\\u30AB\\u30A6\\u30F3\\u30C8/\\u30BB\\u30AD\\u30E5\\u30EA\\u30C6\\u30A3 \\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7
 label.cidr=CIDR
-label.CIDR.list=CIDR \u4e00\u89a7
-label.cidr.list=\u9001\u4fe1\u5143 CIDR
-label.CIDR.of.destination.network=\u5b9b\u5148\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e CIDR
-label.clean.up=\u30af\u30ea\u30fc\u30f3 \u30a2\u30c3\u30d7
-label.clear.list=\u4e00\u89a7\u306e\u6d88\u53bb
-label.close=\u9589\u3058\u308b
-label.cloud.console=\u30af\u30e9\u30a6\u30c9\u7ba1\u7406\u30b3\u30f3\u30bd\u30fc\u30eb
-label.cloud.managed=Cloud.com \u306b\u3088\u308b\u7ba1\u7406
-label.cluster.name=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u540d
-label.clusters=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc
-label.cluster.type=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc\u306e\u7a2e\u985e
-label.cluster=\u30af\u30e9\u30b9\u30bf\u30fc
+label.CIDR.list=CIDR \\u4E00\\u89A7
+label.cidr.list=\\u9001\\u4FE1\\u5143 CIDR
+label.CIDR.of.destination.network=\\u5B9B\\u5148\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E CIDR
+label.clean.up=\\u30AF\\u30EA\\u30FC\\u30F3 \\u30A2\\u30C3\\u30D7
+label.clear.list=\\u4E00\\u89A7\\u306E\\u6D88\\u53BB
+label.close=\\u9589\\u3058\\u308B
+label.cloud.console=\\u30AF\\u30E9\\u30A6\\u30C9\\u7BA1\\u7406\\u30B3\\u30F3\\u30BD\\u30FC\\u30EB
+label.cloud.managed=Cloud.com \\u306B\\u3088\\u308B\\u7BA1\\u7406
+label.cluster.name=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u540D
+label.clusters=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC
+label.cluster.type=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.cluster=\\u30AF\\u30E9\\u30B9\\u30BF\\u30FC
 label.clvm=CLVM
-label.code=\u30b3\u30fc\u30c9
-label.community=\u30b3\u30df\u30e5\u30cb\u30c6\u30a3
-label.compute.and.storage=\u30b3\u30f3\u30d4\u30e5\u30fc\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0\u3068\u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8
-label.compute.offerings=\u30b3\u30f3\u30d4\u30e5\u30fc\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0
-label.compute.offering=\u30b3\u30f3\u30d4\u30e5\u30fc\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0 \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0
-label.compute=\u30b3\u30f3\u30d4\u30e5\u30fc\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0
-label.configuration=\u69cb\u6210
-label.configure.network.ACLs=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af ACL \u306e\u69cb\u6210
-label.configure=\u69cb\u6210
-label.configure.vpc=VPC \u306e\u69cb\u6210
-label.confirmation=\u78ba\u8a8d
-label.confirm.password=\u30d1\u30b9\u30ef\u30fc\u30c9\u306e\u78ba\u8a8d\u5165\u529b
-label.congratulations=\u30bb\u30c3\u30c8\u30a2\u30c3\u30d7\u306f\u3053\u308c\u3067\u5b8c\u4e86\u3067\u3059\u3002
-label.conserve.mode=\u7bc0\u7d04\u30e2\u30fc\u30c9
-label.console.proxy=\u30b3\u30f3\u30bd\u30fc\u30eb \u30d7\u30ed\u30ad\u30b7
-label.continue.basic.install=\u57fa\u672c\u30a4\u30f3\u30b9\u30c8\u30fc\u30eb\u3092\u7d9a\u884c\u3059\u308b
-label.continue=\u7d9a\u884c
-label.corrections.saved=\u63a5\u7d9a\u304c\u4fdd\u5b58\u3055\u308c\u307e\u3057\u305f
-label.cpu.allocated.for.VMs=VM \u306b\u5272\u308a\u5f53\u3066\u6e08\u307f\u306e CPU
-label.cpu.allocated=\u5272\u308a\u5f53\u3066\u6e08\u307f\u306e CPU
-label.CPU.cap=CPU \u5236\u9650
+label.code=\\u30B3\\u30FC\\u30C9
+label.community=\\u30B3\\u30DF\\u30E5\\u30CB\\u30C6\\u30A3
+label.compute.and.storage=\\u30B3\\u30F3\\u30D4\\u30E5\\u30FC\\u30C6\\u30A3\\u30F3\\u30B0\\u3068\\u30B9\\u30C8\\u30EC\\u30FC\\u30B8
+label.compute.offerings=\\u30B3\\u30F3\\u30D4\\u30E5\\u30FC\\u30C6\\u30A3\\u30F3\\u30B0 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0
+label.compute.offering=\\u30B3\\u30F3\\u30D4\\u30E5\\u30FC\\u30C6\\u30A3\\u30F3\\u30B0 \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0
+label.compute=\\u30B3\\u30F3\\u30D4\\u30E5\\u30FC\\u30C6\\u30A3\\u30F3\\u30B0
+label.configuration=\\u69CB\\u6210
+label.configure.network.ACLs=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF ACL \\u306E\\u69CB\\u6210
+label.configure=\\u69CB\\u6210
+label.configure.vpc=VPC \\u306E\\u69CB\\u6210
+label.confirmation=\\u78BA\\u8A8D
+label.confirm.password=\\u30D1\\u30B9\\u30EF\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u78BA\\u8A8D\\u5165\\u529B
+label.congratulations=\\u30BB\\u30C3\\u30C8\\u30A2\\u30C3\\u30D7\\u306F\\u3053\\u308C\\u3067\\u5B8C\\u4E86\\u3067\\u3059\\u3002
+label.conserve.mode=\\u7BC0\\u7D04\\u30E2\\u30FC\\u30C9
+label.console.proxy=\\u30B3\\u30F3\\u30BD\\u30FC\\u30EB \\u30D7\\u30ED\\u30AD\\u30B7
+label.continue.basic.install=\\u57FA\\u672C\\u30A4\\u30F3\\u30B9\\u30C8\\u30FC\\u30EB\\u3092\\u7D9A\\u884C\\u3059\\u308B
+label.continue=\\u7D9A\\u884C
+label.corrections.saved=\\u63A5\\u7D9A\\u304C\\u4FDD\\u5B58\\u3055\\u308C\\u307E\\u3057\\u305F
+label.cpu.allocated.for.VMs=VM \\u306B\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u6E08\\u307F\\u306E CPU
+label.cpu.allocated=\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u6E08\\u307F\\u306E CPU
+label.CPU.cap=CPU \\u5236\\u9650
 label.cpu=CPU
 label.cpu.mhz=CPU (MHz)
-label.cpu.utilized=CPU \u4f7f\u7528\u7387
-label.created.by.system=\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0\u4f5c\u6210
-label.created=\u4f5c\u6210\u65e5\u6642
-label.create.project=\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u4f5c\u6210
-label.create.template=\u30c6\u30f3\u30d7\u30ec\u30fc\u30c8\u306e\u4f5c\u6210
-label.create.VPN.connection=VPN \u63a5\u7d9a\u306e\u4f5c\u6210
-label.cross.zones=\u30af\u30ed\u30b9 \u30be\u30fc\u30f3
-label.custom.disk.size=\u30ab\u30b9\u30bf\u30e0 \u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30b5\u30a4\u30ba
-label.daily=\u6bce\u65e5
-label.data.disk.offering=\u30c7\u30fc\u30bf \u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0
-label.date=\u65e5\u6642
-label.day.of.month=\u6bce\u6708\u6307\u5b9a\u65e5
-label.day.of.week=\u6bce\u9031\u6307\u5b9a\u65e5
-label.dead.peer.detection=\u505c\u6b62\u30d4\u30a2\u306e\u691c\u51fa
-label.decline.invitation=\u62db\u5f85\u306e\u8f9e\u9000
-label.dedicated=\u5c02\u7528
-label.default=\u30c7\u30d5\u30a9\u30eb\u30c8
-label.default.use=\u30c7\u30d5\u30a9\u30eb\u30c8\u4f7f\u7528
-label.default.view=\u30c7\u30d5\u30a9\u30eb\u30c8 \u30d3\u30e5\u30fc
-label.delete.F5=F5 \u306e\u524a\u9664
-label.delete.gateway=\u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u524a\u9664
-label.delete.NetScaler=NetScaler \u306e\u524a\u9664
-label.delete.project=\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u524a\u9664
-label.delete.SRX=SRX \u306e\u524a\u9664
-label.delete=\u524a\u9664
-label.delete.VPN.connection=VPN \u63a5\u7d9a\u306e\u524a\u9664
-label.delete.VPN.customer.gateway=VPN \u30ab\u30b9\u30bf\u30de\u30fc \u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u524a\u9664
-label.delete.VPN.gateway=VPN \u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4\u306e\u524a\u9664
-label.delete.vpn.user=VPN \u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u306e\u524a\u9664
-label.deleting.failed=\u524a\u9664\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093\u3067\u3057\u305f
-label.deleting.processing=\u524a\u9664\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059...
-label.description=\u8aac\u660e
-label.destination.physical.network.id=\u30d6\u30ea\u30c3\u30b8\u5148\u7269\u7406\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af ID
-label.destination.zone=\u30b3\u30d4\u30fc\u5148\u30be\u30fc\u30f3
-label.destroy.router=\u30eb\u30fc\u30bf\u30fc\u306e\u7834\u68c4
-label.detaching.disk=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u3092\u30c7\u30bf\u30c3\u30c1\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.details=\u8a73\u7d30 
-label.device.id=\u30c7\u30d0\u30a4\u30b9 ID
-label.devices=\u30c7\u30d0\u30a4\u30b9
+label.cpu.utilized=CPU \\u4F7F\\u7528\\u7387
+label.created.by.system=\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0\\u4F5C\\u6210
+label.created=\\u4F5C\\u6210\\u65E5\\u6642
+label.create.project=\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.create.template=\\u30C6\\u30F3\\u30D7\\u30EC\\u30FC\\u30C8\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.create.VPN.connection=VPN \\u63A5\\u7D9A\\u306E\\u4F5C\\u6210
+label.cross.zones=\\u30AF\\u30ED\\u30B9 \\u30BE\\u30FC\\u30F3
+label.custom.disk.size=\\u30AB\\u30B9\\u30BF\\u30E0 \\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30B5\\u30A4\\u30BA
+label.daily=\\u6BCE\\u65E5
+label.data.disk.offering=\\u30C7\\u30FC\\u30BF \\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0
+label.date=\\u65E5\\u6642
+label.day.of.month=\\u6BCE\\u6708\\u6307\\u5B9A\\u65E5
+label.day.of.week=\\u6BCE\\u9031\\u6307\\u5B9A\\u65E5
+label.dead.peer.detection=\\u505C\\u6B62\\u30D4\\u30A2\\u306E\\u691C\\u51FA
+label.decline.invitation=\\u62DB\\u5F85\\u306E\\u8F9E\\u9000
+label.dedicated=\\u5C02\\u7528
+label.default=\\u30C7\\u30D5\\u30A9\\u30EB\\u30C8
+label.default.use=\\u30C7\\u30D5\\u30A9\\u30EB\\u30C8\\u4F7F\\u7528
+label.default.view=\\u30C7\\u30D5\\u30A9\\u30EB\\u30C8 \\u30D3\\u30E5\\u30FC
+label.delete.F5=F5 \\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.gateway=\\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.NetScaler=NetScaler \\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.NiciraNvp=NVP\u30b3\u30f3\u30c8\u30ed\u30fc\u30e9\u30fc\u306e\u524a\u9664
+label.delete.project=\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.SRX=SRX \\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete=\\u524A\\u9664
+label.delete.VPN.connection=VPN \\u63A5\\u7D9A\\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.VPN.customer.gateway=VPN \\u30AB\\u30B9\\u30BF\\u30DE\\u30FC \\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.VPN.gateway=VPN \\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4\\u306E\\u524A\\u9664
+label.delete.vpn.user=VPN \\u30E6\\u30FC\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u524A\\u9664
+label.deleting.failed=\\u524A\\u9664\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093\\u3067\\u3057\\u305F
+label.deleting.processing=\\u524A\\u9664\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059...
+label.description=\\u8AAC\\u660E
+label.destination.physical.network.id=\\u30D6\\u30EA\\u30C3\\u30B8\\u5148\\u7269\\u7406\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF ID
+label.destination.zone=\\u30B3\\u30D4\\u30FC\\u5148\\u30BE\\u30FC\\u30F3
+label.destroy.router=\\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC\\u306E\\u7834\\u68C4
+label.destroy=\u7834\u68c4
+label.detaching.disk=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u3092\\u30C7\\u30BF\\u30C3\\u30C1\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.details=\\u8A73\\u7D30
+label.device.id=\\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9 ID
+label.devices=\\u30C7\\u30D0\\u30A4\\u30B9
 label.dhcp=DHCP
-label.DHCP.server.type=DHCP \u30b5\u30fc\u30d0\u30fc\u306e\u7a2e\u985e
-label.direct.ips=\u76f4\u63a5 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.disabled=\u7121\u52b9 
-label.disable.provider=\u30d7\u30ed\u30d0\u30a4\u30c0\u30fc\u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.disable.vpn=VPN \u306e\u7121\u52b9\u5316
-label.disabling.vpn.access=VPN \u30a2\u30af\u30bb\u30b9\u3092\u7121\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.disk.allocated=\u5272\u308a\u5f53\u3066\u6e08\u307f\u306e\u30c7\u30a3\u30b9\u30af
-label.disk.offering=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30aa\u30d5\u30a1\u30ea\u30f3\u30b0
-label.disk.size.gb=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30b5\u30a4\u30ba (GB \u5358\u4f4d)
-label.disk.size=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30b5\u30a4\u30ba
-label.disk.total=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af\u5408\u8a08
-label.disk.volume=\u30c7\u30a3\u30b9\u30af \u30dc\u30ea\u30e5\u30fc\u30e0
-label.display.name=\u8868\u793a\u540d
-label.display.text=\u8868\u793a\u30c6\u30ad\u30b9\u30c8
+label.DHCP.server.type=DHCP \\u30B5\\u30FC\\u30D0\\u30FC\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.direct.ips=\\u76F4\\u63A5 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.disabled=\\u7121\\u52B9
+label.disable.provider=\\u30D7\\u30ED\\u30D0\\u30A4\\u30C0\\u30FC\\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.disable.vpn=VPN \\u306E\\u7121\\u52B9\\u5316
+label.disabling.vpn.access=VPN \\u30A2\\u30AF\\u30BB\\u30B9\\u3092\\u7121\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.disk.allocated=\\u5272\\u308A\\u5F53\\u3066\\u6E08\\u307F\\u306E\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF
+label.disk.offering=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30AA\\u30D5\\u30A1\\u30EA\\u30F3\\u30B0
+label.disk.size.gb=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30B5\\u30A4\\u30BA (GB \\u5358\\u4F4D)
+label.disk.size=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30B5\\u30A4\\u30BA
+label.disk.total=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF\\u5408\\u8A08
+label.disk.volume=\\u30C7\\u30A3\\u30B9\\u30AF \\u30DC\\u30EA\\u30E5\\u30FC\\u30E0
+label.display.name=\\u8868\\u793A\\u540D
+label.display.text=\\u8868\\u793A\\u30C6\\u30AD\\u30B9\\u30C8
 label.dns.1=DNS 1
 label.dns.2=DNS 2
 label.dns=DNS
-label.DNS.domain.for.guest.networks=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e DNS \u30c9\u30e1\u30a4\u30f3
-label.domain.admin=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u7ba1\u7406\u8005
-label.domain.id=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3 ID
-label.domain.name=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3\u540d
-label.domain.router=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3 \u30eb\u30fc\u30bf\u30fc
-label.domain.suffix=DNS \u30c9\u30e1\u30a4\u30f3 \u30b5\u30d5\u30a3\u30c3\u30af\u30b9 (\u4f8b\: xyz.com)
-label.domain=\u30c9\u30e1\u30a4\u30f3
-label.done=\u5b8c\u4e86
-label.double.quotes.are.not.allowed=\u4e8c\u91cd\u5f15\u7528\u7b26\u306f\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u307e\u305b\u3093
-label.download.progress=\u30c0\u30a6\u30f3\u30ed\u30fc\u30c9\u306e\u9032\u6357\u72b6\u6cc1
-label.drag.new.position=\u65b0\u3057\u3044\u4f4d\u7f6e\u306b\u30c9\u30e9\u30c3\u30b0
-label.edit.lb.rule=\u8ca0\u8377\u5206\u6563\u898f\u5247\u306e\u7de8\u96c6
-label.edit.network.details=\u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u306e\u8a73\u7d30\u306e\u7de8\u96c6
-label.edit.project.details=\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u8a73\u7d30\u306e\u7de8\u96c6
-label.edit.tags=\u30bf\u30b0\u306e\u7de8\u96c6
-label.edit.traffic.type=\u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af\u306e\u7a2e\u985e\u306e\u7de8\u96c6
-label.edit=\u7de8\u96c6
-label.edit.vpc=VPC \u306e\u7de8\u96c6
-label.egress.rule=\u9001\u4fe1\u898f\u5247
-label.elastic.IP=\u30a8\u30e9\u30b9\u30c6\u30a3\u30c3\u30af IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.elastic.LB=\u30a8\u30e9\u30b9\u30c6\u30a3\u30c3\u30af\u8ca0\u8377\u5206\u6563
-label.elastic=\u30a8\u30e9\u30b9\u30c6\u30a3\u30c3\u30af
-label.email=\u96fb\u5b50\u30e1\u30fc\u30eb
-label.enable.provider=\u30d7\u30ed\u30d0\u30a4\u30c0\u30fc\u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.enable.swift=Swift \u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.enable.vpn=VPN \u306e\u6709\u52b9\u5316
-label.enabling.vpn.access=VPN \u30a2\u30af\u30bb\u30b9\u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.enabling.vpn=VPN \u3092\u6709\u52b9\u306b\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.end.IP=\u7d42\u4e86 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.endpoint.or.operation=\u30a8\u30f3\u30c9\u30dd\u30a4\u30f3\u30c8\u307e\u305f\u306f\u64cd\u4f5c
-label.end.port=\u7d42\u4e86\u30dd\u30fc\u30c8
-label.end.reserved.system.IP=\u4e88\u7d04\u6e08\u307f\u7d42\u4e86\u30b7\u30b9\u30c6\u30e0 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.end.vlan=\u7d42\u4e86 VLAN
-label.enter.token=\u30c8\u30fc\u30af\u30f3\u306e\u5165\u529b
-label.error.code=\u30a8\u30e9\u30fc \u30b3\u30fc\u30c9
-label.error=\u30a8\u30e9\u30fc
-label.ESP.encryption=ESP \u6697\u53f7\u5316
-label.ESP.hash=ESP \u30cf\u30c3\u30b7\u30e5
-label.ESP.lifetime=ESP \u6709\u52b9\u671f\u9593 (\u79d2)
-label.ESP.policy=ESP \u30dd\u30ea\u30b7\u30fc
-label.esx.host=ESX/ESXi \u30db\u30b9\u30c8
-label.example=\u4f8b
+label.DNS.domain.for.guest.networks=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E DNS \\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3
+label.domain.admin=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u7BA1\\u7406\\u8005
+label.domain.id=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3 ID
+label.domain.name=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3\\u540D
+label.domain.router=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3 \\u30EB\\u30FC\\u30BF\\u30FC
+label.domain.suffix=DNS \\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3 \\u30B5\\u30D5\\u30A3\\u30C3\\u30AF\\u30B9 (\\u4F8B\: xyz.com)
+label.domain=\\u30C9\\u30E1\\u30A4\\u30F3
+label.done=\\u5B8C\\u4E86
+label.double.quotes.are.not.allowed=\\u4E8C\\u91CD\\u5F15\\u7528\\u7B26\\u306F\\u4F7F\\u7528\\u3067\\u304D\\u307E\\u305B\\u3093
+label.download.progress=\\u30C0\\u30A6\\u30F3\\u30ED\\u30FC\\u30C9\\u306E\\u9032\\u6357\\u72B6\\u6CC1
+label.drag.new.position=\\u65B0\\u3057\\u3044\\u4F4D\\u7F6E\\u306B\\u30C9\\u30E9\\u30C3\\u30B0
+label.edit.lb.rule=\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563\\u898F\\u5247\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.edit.network.details=\\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF\\u306E\\u8A73\\u7D30\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.edit.project.details=\\u30D7\\u30ED\\u30B8\\u30A7\\u30AF\\u30C8\\u306E\\u8A73\\u7D30\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.edit.tags=\\u30BF\\u30B0\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.edit.traffic.type=\\u30C8\\u30E9\\u30D5\\u30A3\\u30C3\\u30AF\\u306E\\u7A2E\\u985E\\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.edit=\\u7DE8\\u96C6
+label.edit.vpc=VPC \\u306E\\u7DE8\\u96C6
+label.egress.rules=\u9001\u4fe1\u30eb\u30fc\u30eb
+label.egress.rule=\\u9001\\u4FE1\\u898F\\u5247
+label.elastic.IP=\\u30A8\\u30E9\\u30B9\\u30C6\\u30A3\\u30C3\\u30AF IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.elastic.LB=\\u30A8\\u30E9\\u30B9\\u30C6\\u30A3\\u30C3\\u30AF\\u8CA0\\u8377\\u5206\\u6563
+label.elastic=\\u30A8\\u30E9\\u30B9\\u30C6\\u30A3\\u30C3\\u30AF
+label.email=\\u96FB\\u5B50\\u30E1\\u30FC\\u30EB
+label.enable.provider=\\u30D7\\u30ED\\u30D0\\u30A4\\u30C0\\u30FC\\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.enable.s3=S3\u57fa\u76e4\u30bb\u30ab\u30f3\u30c0\u30ea\u30b9\u30c8\u30ec\u30fc\u30b8\u306e\u6709\u52b9\u5316
+label.enable.swift=Swift \\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.enable.vpn=VPN \\u306E\\u6709\\u52B9\\u5316
+label.enabling.vpn.access=VPN \\u30A2\\u30AF\\u30BB\\u30B9\\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.enabling.vpn=VPN \\u3092\\u6709\\u52B9\\u306B\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.end.IP=\\u7D42\\u4E86 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.endpoint.or.operation=\\u30A8\\u30F3\\u30C9\\u30DD\\u30A4\\u30F3\\u30C8\\u307E\\u305F\\u306F\\u64CD\\u4F5C
+label.end.port=\\u7D42\\u4E86\\u30DD\\u30FC\\u30C8
+label.end.reserved.system.IP=\\u4E88\\u7D04\\u6E08\\u307F\\u7D42\\u4E86\\u30B7\\u30B9\\u30C6\\u30E0 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.end.vlan=\\u7D42\\u4E86 VLAN
+label.enter.token=\\u30C8\\u30FC\\u30AF\\u30F3\\u306E\\u5165\\u529B
+label.error.code=\\u30A8\\u30E9\\u30FC \\u30B3\\u30FC\\u30C9
+label.error=\\u30A8\\u30E9\\u30FC
+label.ESP.encryption=ESP \\u6697\\u53F7\\u5316
+label.ESP.hash=ESP \\u30CF\\u30C3\\u30B7\\u30E5
+label.ESP.policy=ESP \\u30DD\\u30EA\\u30B7\\u30FC
+label.esx.host=ESX/ESXi \\u30DB\\u30B9\\u30C8
+label.example=\\u4F8B
 label.f5=F5
-label.failed=\u5931\u6557 
-label.featured=\u304a\u3059\u3059\u3081
-label.fetch.latest=\u6700\u65b0\u60c5\u5831\u306e\u53d6\u5f97
-label.filterBy=\u30d5\u30a3\u30eb\u30bf\u30fc
-label.firewall=\u30d5\u30a1\u30a4\u30a2\u30a6\u30a9\u30fc\u30eb
-label.first.name=\u540d
-label.format=\u5f62\u5f0f
-label.friday=\u91d1\u66dc\u65e5
-label.full.path=\u30d5\u30eb \u30d1\u30b9
-label.full=\u5b8c\u5168
-label.gateway=\u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4
-label.general.alerts=\u4e00\u822c\u30a2\u30e9\u30fc\u30c8
-label.generating.url=URL \u3092\u751f\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059
-label.go.step.2=\u624b\u9806 2 \u306b\u9032\u3080
-label.go.step.3=\u624b\u9806 3 \u306b\u9032\u3080
-label.go.step.4=\u624b\u9806 4 \u306b\u9032\u3080
-label.go.step.5=\u624b\u9806 5 \u306b\u9032\u3080
-label.group.optional=\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7 (\u30aa\u30d7\u30b7\u30e7\u30f3)
-label.group=\u30b0\u30eb\u30fc\u30d7
-label.guest.cidr=\u30b2\u30b9\u30c8 CIDR
-label.guest.end.ip=\u30b2\u30b9\u30c8\u306e\u7d42\u4e86 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.guest.gateway=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30b2\u30fc\u30c8\u30a6\u30a7\u30a4
-label.guest.ip.range=\u30b2\u30b9\u30c8 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9\u306e\u7bc4\u56f2
-label.guest.ip=\u30b2\u30b9\u30c8 IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.guest.netmask=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30cd\u30c3\u30c8\u30de\u30b9\u30af
-label.guest.networks=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30cd\u30c3\u30c8\u30ef\u30fc\u30af
-label.guest.start.ip=\u30b2\u30b9\u30c8\u306e\u958b\u59cb IP \u30a2\u30c9\u30ec\u30b9
-label.guest.traffic=\u30b2\u30b9\u30c8 \u30c8\u30e9\u30d5\u30a3\u30c3\u30af
-label.guest.type=\u30b2\u30b9\u30c8\u306e\u7a2e\u985e
-label.guest=\u30b2\u30b9\u30c8
-label.ha.enabled=\u9ad8\u53ef\u7528\u6027\u6709\u52b9
-label.help=\u30d8\u30eb\u30d7
-label.hide.ingress.rule=\u53d7\u4fe1\u898f\u5247\u3092\u96a0\u3059
-label.hints=\u30d2\u30f3\u30c8
-label.host.alerts=\u30db\u30b9\u30c8 \u30a2\u30e9\u30fc\u30c8
-label.host.MAC=\u30db\u30b9\u30c8\u306e MAC
-label.host.name=\u30db\u30b9\u30c8\u540d
-label.hosts=\u30db\u30b9\u30c8
-label.host.tags=\u30db\u30b9\u30c8 \u30bf\u30b0
-label.host=\u30db\u30b9\u30c8
-label.hourly=\u6bce\u6642
-label.hypervisor.capabilities=\u30cf\u30a4\u30d1\u30fc\u30d0\u30a4\u30b6\u30fc\u306e\u6a5f\u80fd
-label.hypervisor.type=\u30cf\u30a4\u30d1\u30fc\u30d0\u30a4\u30b6\u30fc\u306e\u7a2e\u985e
-label.hypervisor=\u30cf\u30a4\u30d1\u30fc\u30d0\u30a4\u30b6\u30fc
-label.hypervisor.version=\u30cf\u30a4\u30d1\u30fc\u30d0\u30a4\u30b6\u30fc\u306e\u30d0\u30fc\u30b8\u30e7\u30f3
+label.failed=\\u5931\\u6557
+label.featured=\\u304A\\u3059\\u3059\\u3081
+label.fetch.latest=\\u6700\\u65B0\\u60C5\\u5831\\u306E\\u53D6\\u5F97
+label.filterBy=\\u30D5\\u30A3\\u30EB\\u30BF\\u30FC
+label.firewall=\\u30D5\\u30A1\\u30A4\\u30A2\\u30A6\\u30A9\\u30FC\\u30EB
+label.first.name=\\u540D
+label.format=\\u5F62\\u5F0F
+label.friday=\\u91D1\\u66DC\\u65E5
+label.full.path=\\u30D5\\u30EB \\u30D1\\u30B9
+label.full=\\u5B8C\\u5168
+label.gateway=\\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4
+label.general.alerts=\\u4E00\\u822C\\u30A2\\u30E9\\u30FC\\u30C8
+label.generating.url=URL \\u3092\\u751F\\u6210\\u3057\\u3066\\u3044\\u307E\\u3059
+label.go.step.2=\\u624B\\u9806 2 \\u306B\\u9032\\u3080
+label.go.step.3=\\u624B\\u9806 3 \\u306B\\u9032\\u3080
+label.go.step.4=\\u624B\\u9806 4 \\u306B\\u9032\\u3080
+label.go.step.5=\\u624B\\u9806 5 \\u306B\\u9032\\u3080
+label.group.optional=\\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7 (\\u30AA\\u30D7\\u30B7\\u30E7\\u30F3)
+label.group=\\u30B0\\u30EB\\u30FC\\u30D7
+label.guest.cidr=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 CIDR
+label.guest.end.ip=\\u30B2\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u7D42\\u4E86 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.guest.gateway=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30B2\\u30FC\\u30C8\\u30A6\\u30A7\\u30A4
+label.guest.ip.range=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9\\u306E\\u7BC4\\u56F2
+label.guest.ip=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.guest.netmask=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30DE\\u30B9\\u30AF
+label.guest.networks=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30CD\\u30C3\\u30C8\\u30EF\\u30FC\\u30AF
+label.guest.start.ip=\\u30B2\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u958B\\u59CB IP \\u30A2\\u30C9\\u30EC\\u30B9
+label.guest.traffic=\\u30B2\\u30B9\\u30C8 \\u30C8\\u30E9\\u30D5\\u30A3\\u30C3\\u30AF
+label.guest.type=\\u30B2\\u30B9\\u30C8\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.guest=\\u30B2\\u30B9\\u30C8
+label.ha.enabled=\\u9AD8\\u53EF\\u7528\\u6027\\u6709\\u52B9
+label.help=\\u30D8\\u30EB\\u30D7
+label.hide.ingress.rule=\\u53D7\\u4FE1\\u898F\\u5247\\u3092\\u96A0\\u3059
+label.hints=\\u30D2\\u30F3\\u30C8
+label.host.alerts=\\u30DB\\u30B9\\u30C8 \\u30A2\\u30E9\\u30FC\\u30C8
+label.host.MAC=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u306E MAC
+label.host.name=\\u30DB\\u30B9\\u30C8\\u540D
+label.hosts=\\u30DB\\u30B9\\u30C8
+label.host.tags=\u00e3\u0083\u009b\u00e3\u0082\u00b9\u00e3\u0083\u0088\u00e3\u0082\u00bf\u00e3\u0082\u00b0
+label.host=\\u30DB\\u30B9\\u30C8
+label.hourly=\\u6BCE\\u6642
+label.hypervisor.capabilities=\\u30CF\\u30A4\\u30D1\\u30FC\\u30D0\\u30A4\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u6A5F\\u80FD
+label.hypervisor.type=\\u30CF\\u30A4\\u30D1\\u30FC\\u30D0\\u30A4\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u7A2E\\u985E
+label.hypervisor=\\u30CF\\u30A4\\u30D1\\u30FC\\u30D0\\u30A4\\u30B6\\u30FC
+label.hypervisor.version=\\u30CF\\u30A4\\u30D1\\u30FC\\u30D0\\u30A4\\u30B6\\u30FC\\u306E\\u30D0\\u30FC\\u30B8\\u30E7\\u30F3
 label.id=ID
 label.IKE.DH=IKE DH
-label.IKE.encryption=IKE \u6697\u53f7\u5316
-label.IKE.hash=IKE \u30cf\u30c3\u30b7\u30e5
-label.IKE.lifetime=IKE \u6709\u52b9\u671f\u9593 (\u79d2)
-label.IKE.policy=IKE \u30dd\u30ea\u30b7\u30fc
-label.info=\u60c5\u5831
-l

<TRUNCATED>

Mime
View raw message