cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sl...@atos.net>
Subject RE: Starting Cassandra
Date Thu, 10 Jan 2013 15:29:24 GMT
I have 4 vm's with 1024M memory.
1 cpu.

-----Origineel bericht-----
Van: Andrea Gazzarini
Verz.: 10-01-2013, 16:24
Aan: user@cassandra.apache.org
Onderwerp: Re: Starting Cassandra

Hi,
I'm running Cassandra with 1.6_24 and all it's working, so probably the
problem is elsewhere. What about your hardware / SO configuration?

On 01/10/2013 04:19 PM, Sloot, Hans-Peter wrote:
> The java version is 1.6_24.
>
> The manual said that 1.7 was not the best choice.
>
> But I will try it.
>
>
> -----Origineel bericht-----
> Van: adeel.akbar@panasiangroup.com
> Verz.: 10-01-2013, 16:08
> Aan: user@cassandra.apache.org; Sloot, Hans-Peter
> CC: user@cassandra.apache.org
> Onderwerp: Re: Starting Cassandra
>
> Hi,
>
> Please check java version with (java -version) command and install
> java 7 to resolve this issue.
>
> Regards,
>
> Adeel Akbar
>
> Quoting "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sloot@atos.net>:
>
>> Hello,
>> Can someone help me out?
>> I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook
>>
>> -     Configured the cassandra.yaml file
>>
>> -     Configured the cassandra-topoloy.properties file
>> But when I try to start the cluster with 'service dse start' nothing starts.
>> With cassandra -f I get:
>> /usr/sbin/cassandra -f
>> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
>> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
>> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
>> Segmentation fault
>> The command cassandra -v
>> I get :
>> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
>> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
>> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
>> 1.1.6-dse-p1
>>
>> Regards Hans-Peter
>>
>>
>>
>>
>>
>> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten
>> enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u
>> is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en
>> het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht
>>  niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos
>> Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud
>> daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren,
>>  geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch
>> aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke
>> aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
>> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos
>> Nederland B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting
>> van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos
>> Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct
>> kosteloos toegezonden.
>>
>> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
>>  solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive
>>  this e-mail in error, please notify the sender immediately and
>> destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the
>> Atos Nederland B.V. group liability cannot be triggered for the
>> message content. Although the sender endeavours to maintain a
>> computer virus-free network, the sender does not warrant that this
>> transmission is virus-free and will not be liable for any damages
>> resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements
>> under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services of
>> whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
>> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted
>>  to you on your request.
>>
>> Atos Nederland B.V. / Utrecht
>> KvK Utrecht 30132762
>>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de
geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk
aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht
niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk
worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te
hanteren, geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij
enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al
onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen
en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden
van Atos Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762


Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden
en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven
wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen,
aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert
zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland
B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762

Mime
View raw message