brooklyn-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From henev...@apache.org
Subject [49/71] [abbrv] [partial] incubator-brooklyn git commit: Move mobile app to sandbox
Date Sun, 29 Mar 2015 03:03:07 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-animate.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-animate.min.js.map b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-animate.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..1772348
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-animate.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-animate.min.js",
+"lineCount":27,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA4OtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,QAAA,CAqBW,iBArBX,CAqB8B,CAAC,OAAD,CAAU,WAAV,CAAuB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQC,CAAR,CAAmB,CAE5E,MAAO,SAAQ,CAACC,CAAD,CAAK,CAElB,MAAOF,EAAA,CAAM,QAAQ,EAAG,CAOtBE,CAAA,EAPsB,CAAjB,CAFW,CAFwD,CAAlD,CArB9B,CAAAC,OAAA,CAqCU,CAAC,UAAD,CAAa,kBAAb,CAAiC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAA6B,CAU5EC,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAU,CACnC,IAAI,IAAIC,EAAI,CAAZ,CAAeA,CAAf,CAAmBD,CAAAE,OAAnB,CAAmCD,CAAA,EAAnC,CAAwC,CACtC,IAAIE,EAAMH,CAAA,CAAQC,CAAR,CACV,IAAGE,CAAAC,SAAH,EAAmBC,EAAnB,CACE,MAAOF,EAH6B,CADL,CAarCG,QAASA,EAAwB,CAACN,CAAD,CAAU,CACzC,MAAOX,EAAAW,QAAA,CAAgBD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAhB,CADkC,CAtB3C,IAAIO,EAAOlB,CAAAkB,KAAX,CACIC,EAAUnB,CAAAmB,QADd,CAEIC,EAAYX,CAAAY,YAFhB,CAIIL,GAAe,CAJnB,CAKIM,EAAmB,kBALvB,CAMIC,EAAwB,YAN5B,CAOIC,EAAmB,SAAU,CAAA,CAAV,CAuBvBhB,EAAAiB,UAAA,CAAmB,UAAnB,CAA+B,CAAC,WAAD,CAAc,WAAd,CAA2B,UAA3B,CAAuC,cAAvC;AAAuD,iBAAvD,CAA0E,YAA1E,CAAwF,WAAxF,CACP,QAAQ,CAAC
 C,CAAD,CAAcC,CAAd,CAA2BC,CAA3B,CAAuCC,CAAvC,CAAuDC,CAAvD,CAA2EC,CAA3E,CAAyF1B,CAAzF,CAAoG,CAwBlI2B,QAASA,EAAM,CAACC,CAAD,CAAO,CACpB,GAAIA,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJC,EAAU,EADN,CAEJC,EAAU,EACVC,EAAAA,CAAUH,CAAAI,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAAC,MAAA,CAAqB,GAArB,CAUd,EAAIV,CAAAW,YAAJ,EAA4BX,CAAAY,WAA5B,GACEN,CAAAO,KAAA,CAAad,CAAAe,IAAA,CAActB,CAAA,CAAU,EAAV,CAAd,CAAb,CAGF,KAAI,IAAIR,EAAE,CAAV,CAAaA,CAAb,CAAiBwB,CAAAvB,OAAjB,CAAiCD,CAAA,EAAjC,CAAsC,CAAA,IAChC+B,EAAQP,CAAA,CAAQxB,CAAR,CADwB,CAEhCgC,EAAsBxB,CAAA,CAAUuB,CAAV,CACvBC,EAAH,EAA2B,CAAAT,CAAA,CAAQQ,CAAR,CAA3B,GACET,CAAAO,KAAA,CAAad,CAAAe,IAAA,CAAcE,CAAd,CAAb,CACA,CAAAT,CAAA,CAAQQ,CAAR,CAAA,CAAiB,CAAA,CAFnB,CAHoC,CAQtC,MAAOT,EAzBC,CADU,CA8BtBW,QAASA,EAAe,CAAClC,CAAD,CAAUmC,CAAV,CAA0BC,CAA1B,CAAqC,CA0C3DC,QAASA,EAAiB,CAACC,CAAD,CAAmBC,CAAnB,CAA0B,CAClD,IAAIC,EAAUF,CAAA,CAAiBC,CAAjB,CAAd,CACIE,EAAWH,CAAA,CAAiB,QAAjB,CAA4BC,CAAAG,OAAA,CAAa,CAAb,CAAAC,YAAA,EAA5B,CAA4DJ,CAAAb,OAAA,CAAa,CAAb,CAA5D,CACf,IAAGc,CAAH,EAAcC,CAAd,CAYE,MAXY,OAWL,EAXJF,CAWI,GAV
 LE,CAEA,CAFWD,CAEX,CAAAA,CAAA,CAAU,IAQL,EANPI,CAAAd,KAAA,CAAW,OACDS,CADC,IACWC,CADX,CAAX,CAMO,CAHPK,CAAAf,KAAA,CAAY,OACFS,CADE,IACUE,CADV,CAAZ,CAGO,CAAA,CAAA,CAfyC,CAmBpDK,QAASA,EAAG,CAACC,CAAD,CAAMC,CAAN,CAAqBC,CAArB,CAAoC,CAC9C,IAAIpB,EAAa,EACjBrB,EAAA,CAAQuC,CAAR,CAAa,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAY,CAC/BA,CAAAvD,GAAA;AAAgBkC,CAAAC,KAAA,CAAgBoB,CAAhB,CADe,CAAjC,CAIA,KAAIC,EAAQ,CAaZ3C,EAAA,CAAQqB,CAAR,CAAoB,QAAQ,CAACqB,CAAD,CAAYE,CAAZ,CAAmB,CAC7C,IAAIC,EAAWA,QAAQ,EAAG,CAbW,CAAA,CAAA,CACrC,GAAGL,CAAH,CAAkB,CACf,CAAAA,CAAA,CAYsBI,CAZtB,CAAA,EAAwB7C,CAAxB,GACD,IAAG,EAAE4C,CAAL,CAAatB,CAAA3B,OAAb,CAAgC,MAAA,CAChC8C,EAAA,CAAgB,IAHA,CAKlBC,CAAA,EANqC,CAaX,CAG1B,QAAOC,CAAAX,MAAP,EACE,KAAK,UAAL,CACES,CAAAlB,KAAA,CAAmBoB,CAAAvD,GAAA,CAAaK,CAAb,CAAsBsD,CAAtB,CAAoCC,CAApC,CAAqDF,CAArD,CAAnB,CACA,MACF,MAAK,UAAL,CACEL,CAAAlB,KAAA,CAAmBoB,CAAAvD,GAAA,CAAaK,CAAb,CAAsBsD,CAAtB,EAAsClB,CAAtC,CAAqDiB,CAArD,CAAnB,CACA,MACF,MAAK,aAAL,CACEL,CAAAlB,KAAA,CAAmBoB,CAAAvD,GAAA,CAAaK,CAAb,CAAsBuD,CAAtB,EAAyCnB,CAAzC,C
 AAqDiB,CAArD,CAAnB,CACA,MACF,SACEL,CAAAlB,KAAA,CAAmBoB,CAAAvD,GAAA,CAAaK,CAAb,CAAsBqD,CAAtB,CAAnB,CAXJ,CAJ6C,CAA/C,CAoBGL,EAAH,EAA6C,CAA7C,GAAoBA,CAAA9C,OAApB,EACE+C,CAAA,EAxC4C,CA1DhD,IAAIO,EAAOxD,CAAA,CAAQ,CAAR,CACX,IAAIwD,CAAJ,CAAA,CAIA,IAAIC,EAAwC,UAAxCA,EAAsBtB,CAA1B,CACIuB,EAAeD,CAAfC,EACiC,UADjCA,EACevB,CADfuB,EAEiC,aAFjCA,EAEevB,CAHnB,CAKImB,CALJ,CAKkBC,CACflE,EAAAsE,QAAA,CAAgBvB,CAAhB,CAAH,GACEkB,CAEA,CAFelB,CAAA,CAAU,CAAV,CAEf,CADAmB,CACA,CADkBnB,CAAA,CAAU,CAAV,CAClB,CAAAA,CAAA,CAAYkB,CAAZ,CAA2B,GAA3B,CAAiCC,CAHnC,CAOA,KAAI9B,EADmBzB,CAAA4D,KAAAC,CAAa,OAAbA,CACnBpC,CAA6B,GAA7BA,CAAmCW,CACvC,IAAI0B,CAAA,CAAsBrC,CAAtB,CAAJ,CAAA,CAtB2D,IA0BvDsC,EAAiBxD,CA1BsC,CA2BvDyD,EAAe,EA3BwC,CA4BvDnB,EAAS,EA5B8C,CA6BvDoB,EAAgB1D,CA7BuC,CA8BvD2D,EAAc,EA9ByC,CA+BvDtB,EAAQ,EA/B+C;AAiCvDuB,EAAmBC,CAAA,GAAAA,CAAM3C,CAAN2C,SAAA,CAAuB,MAAvB,CAA8B,GAA9B,CACvB5D,EAAA,CAAQa,CAAA,CAAO8C,CAAP,CAAR,CAAiC,QAAQ,CAAC7B,CAAD,CAAmB,CAC5C+B,CAAAhC,CAAAgC,CAAkB/B,CAAlB+B,CAAoClC,CAApCkC,CACd,EAAeZ,CAAf,GACE
 pB,CAAA,CAAkBC,CAAlB,CAAoC,UAApC,CACA,CAAAD,CAAA,CAAkBC,CAAlB,CAAoC,aAApC,CAFF,CAF0D,CAA5D,CAuEA,OAAO,MACEkB,CADF,OAEGrB,CAFH,WAGOC,CAHP,cAIUsB,CAJV,qBAKiBD,CALjB,QAMIZ,QAAQ,CAACI,CAAD,CAAgB,CAC/Bc,CAAA,CAAiBd,CACjBH,EAAA,CAAID,CAAJ,CAAYmB,CAAZ,CAA0B,QAAQ,EAAG,CACnCD,CAAA,CAAiBxD,CACjB0C,EAAA,EAFmC,CAArC,CAF+B,CAN5B,OAaGL,QAAQ,CAACK,CAAD,CAAgB,CAC9BgB,CAAA,CAAgBhB,CAChBH,EAAA,CAAIF,CAAJ,CAAWsB,CAAX,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjCD,CAAA,CAAgB1D,CAChB0C,EAAA,EAFiC,CAAnC,CAF8B,CAb3B,QAoBIqB,QAAQ,EAAG,CACfN,CAAH,GACExD,CAAA,CAAQwD,CAAR,CAAsB,QAAQ,CAACO,CAAD,CAAW,CACtC,CAAAA,CAAA,EAAYhE,CAAZ,EAAkB,CAAA,CAAlB,CADsC,CAAzC,CAGA,CAAAwD,CAAA,CAAe,CAAA,CAAf,CAJF,CAMGG,EAAH,GACE1D,CAAA,CAAQ0D,CAAR,CAAqB,QAAQ,CAACK,CAAD,CAAW,CACrC,CAAAA,CAAA,EAAYhE,CAAZ,EAAkB,CAAA,CAAlB,CADqC,CAAxC,CAGA,CAAA0D,CAAA,CAAc,CAAA,CAAd,CAJF,CAPkB,CApBf,CAnFP,CAlBA,CAJ2D,CA0a7DO,QAASA,EAAgB,CAACrC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAA4BpC,CAA5B,CAAqCyE,CAArC,CAAoDC,CAApD,CAAkEC,CAAlE,CAAgFC,CAAhF,CAA8F,CA4IrHC,QAASA,EAAe,CAACC,CAAD,CAAiB,CACvC,
 IAAIC,EAAY,WAAZA,CAA0BD,CAC3BE,EAAH,GAAoBA,CAAA,CAAcD,CAAd,CAApB,EAAkF,CAAlF,CAAgDC,CAAA,CAAcD,CAAd,CAAA7E,OAAhD,GACEiB,CAAA,CAAgB,QAAQ,EAAG,CACzBnB,CAAAiF,eAAA,CAAuBF,CAAvB,CAAkC,OACxB5C,CADwB;UAEpBC,CAFoB,CAAlC,CADyB,CAA3B,CAHqC,CAYzC8C,QAASA,EAAuB,EAAG,CACjCL,CAAA,CAAgB,QAAhB,CADiC,CAInCM,QAASA,EAAsB,EAAG,CAChCN,CAAA,CAAgB,OAAhB,CADgC,CAIlCO,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/BP,CAAA,CAAgB,OAAhB,CACGD,EAAH,EACEzD,CAAA,CAAgB,QAAQ,EAAG,CACzByD,CAAA,EADyB,CAA3B,CAH6B,CAWjCS,QAASA,EAAgB,EAAG,CACtBA,CAAAC,WAAJ,GACED,CAAAC,WACA,CAD8B,CAAA,CAC9B,CAAAX,CAAA,EAFF,CAD0B,CAO5BY,QAASA,EAAc,EAAG,CACxB,GAAG,CAACA,CAAAD,WAAJ,CAA+B,CAC7BC,CAAAD,WAAA,CAA4B,CAAA,CAC5B,KAAIE,EAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CACR6E,EAAH,GAKKC,CAAH,EAAaA,CAAA/B,aAAb,CACEgC,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiBoC,CAAjB,CADF,EAGEjB,CAAA,CAAgB,QAAQ,EAAG,CACzB,IAAIqE,EAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAAP6E,EAAyC,EAC1CG,EAAH,EAA0BH,CAAApC,MAA1B,EACEsC,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiBoC,CAAjB,CAA4BD,CAA5B,CAHuB,CAA3B,CAMA,CAAAnC,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAA+B6E,CAA/
 B,CATF,CALF,CAiBAJ,EAAA,EApB6B,CADP,CAhL1B,IAAIK,EAASvD,CAAA,CAAgBlC,CAAhB,CAAyBmC,CAAzB,CAAyCC,CAAzC,CACb,IAAIqD,CAAJ,CAAA,CAQArD,CAAA,CAAYqD,CAAArD,UACZ,KAAI4C,EAAgB3F,CAAAW,QAAA4F,MAAA,CAAsBH,CAAAjC,KAAtB,CAApB,CACAwB,EAAgBA,CAAhBA,EAAiCA,CAAAa,OAE5BpB,EAAL,GACEA,CADF,CACkBC,CAAA,CAAeA,CAAAoB,OAAA,EAAf,CAAuC9F,CAAA8F,OAAA,EADzD,CAIA,KAAIC,EAAkB/F,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAAlBoF,EAAoD,EACpDC,EAAAA,CAAwBD,CAAAE,OAAxBD,EAAiD,EACrD,KAAIE,EAAwBH,CAAAI,YAAxBD,EAAsD,CAA1D,CACIE,EAAwBL,CAAAM,KAY5B;GARqBZ,CAAA/B,aAQrB,GAPEqC,CAAAO,SAOF,EAP8BF,CAO9B,EAP+C,CAACA,CAAA1C,aAOhD,GAAsB6C,CAAA,CAAmBvG,CAAnB,CAA4ByE,CAA5B,CAAtB,CACEY,CAAA,EAGA,CAFAH,CAAA,EAEA,CADAC,CAAA,EACA,CAAAI,CAAA,EAJF,KAAA,CAQIiB,CAAAA,CAAgB,CAAA,CACpB,IAA2B,CAA3B,CAAGN,CAAH,CAA8B,CACxBO,CAAAA,CAAqB,EACzB,IAAIhB,CAAA/B,aAAJ,CAYiC,UAA1B,EAAG0C,CAAA7D,MAAH,EACLkE,CAAA3E,KAAA,CAAwBsE,CAAxB,CACA,CAAAV,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiBoC,CAAjB,CAFK,EAIC4D,CAAA,CAAkB5D,CAAlB,CAJD,GAKDsE,CACJ,CADcV,CAAA,CAAkB5D,CAAlB,CACd,CAAGsE,CAAAnE,MAAH,E
 AAoBJ,CAApB,CACEqE,CADF,CACkB,CAAA,CADlB,EAGEC,CAAA3E,KAAA,CAAwB4E,CAAxB,CACA,CAAAhB,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiBoC,CAAjB,CAJF,CANK,CAZP,KACE,IAAqB,OAArB,EAAGD,CAAH,EAAgC6D,CAAA,CAAkB,UAAlB,CAAhC,CACEQ,CAAA,CAAgB,CAAA,CADlB,KAEO,CAEL,IAAIxE,IAAIA,CAAR,GAAiBgE,EAAjB,CACES,CAAA3E,KAAA,CAAwBkE,CAAA,CAAkBhE,CAAlB,CAAxB,CACA,CAAA0D,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiBgC,CAAjB,CAEFgE,EAAA,CAAoB,EACpBE,EAAA,CAAwB,CAPnB,CAuBsB,CAA/B,CAAGO,CAAAvG,OAAH,EACEM,CAAA,CAAQiG,CAAR,CAA4B,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAY,CAC9CA,CAAArC,OAAA,EAD8C,CAAhD,CA7B0B,CAmC3BZ,CAAA+B,CAAA/B,aAAH,GAA2B+B,CAAAhC,oBAA3B,EAA0D+C,CAA1D,IACEA,CADF,CACqC,UADrC,EACmBrE,CADnB,EACoDnC,CAAA4G,SAAA,CAAiBxE,CAAjB,CADpD,CAIA,IAAGoE,CAAH,CACEnB,CAAA,EAGA,CAFAH,CAAA,EAEA,CADAC,CAAA,EACA,CAAAC,CAAA,EAJF,KAAA,CAQA,GAAqB,OAArB,EAAGjD,CAAH,CAIEnC,CAAA6G,IAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAI,CAC9B9G,CAAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgB,IAAhB,CACd,KAAI+G;AAAQ/G,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CACToG,EAAH,GACMC,CADN,CAC6BD,CAAAd,OAAA,CAAa,UAAb,CAD7B,IAGIe,CAAA1C,OAAA,EACA,CAAA
 oB,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CAAiB,UAAjB,CAJJ,CAHkC,CAApC,CAeFA,EAAAiH,SAAA,CAAiBrG,CAAjB,CAEA,KAAI+E,EAAsBuB,CAAA,EAC1BhB,EAAA,EACAF,EAAA,CAAkB5D,CAAlB,CAAA,CAA+BqD,CAE/BzF,EAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAA+B,MACtB8E,CADsB,QAEpBO,CAFoB,OAGrBL,CAHqB,aAIfO,CAJe,CAA/B,CASAhB,EAAA,EACAO,EAAA5C,OAAA,CAAc,QAAQ,CAACsE,CAAD,CAAY,CAChC,IAAI3B,EAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CACXwG,EAAA,CAAYA,CAAZ,EACc,CAAC3B,CADf,EACuB,CAACA,CAAAS,OAAA,CAAY7D,CAAZ,CADxB,EAEeqD,CAAA/B,aAFf,EAEsC8B,CAAAS,OAAA,CAAY7D,CAAZ,CAAAG,MAFtC,EAEsEJ,CAEtEkD,EAAA,EACiB,EAAA,CAAjB,GAAG8B,CAAH,CACE5B,CAAA,EADF,EAGEJ,CAAA,EACA,CAAAM,CAAA7C,MAAA,CAAa2C,CAAb,CAJF,CAPgC,CAAlC,CA3CA,CAhDA,CA/BA,CAAA,IACEF,EAAA,EAGA,CAFAH,CAAA,EAEA,CADAC,CAAA,EACA,CAAAI,CAAA,EAPmH,CA4MvH6B,QAASA,EAAqB,CAACpH,CAAD,CAAU,CAEtC,GADIwD,CACJ,CADWzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,CACMqH,CAGJ,CAHYhI,CAAAiI,WAAA,CAAmB9D,CAAA+D,uBAAnB,CAAA,CACV/D,CAAA+D,uBAAA,CAA4B3G,CAA5B,CADU,CAEV4C,CAAAgE,iBAAA,CAAsB,GAAtB,CAA4B5G,CAA5B,CACF,CAAAJ,CAAA,CAAQ6G,CAAR,CAAe,QAAQ,CAACrH,CAAD,CAAU,
 CAC/BA,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CAEV,EADIwF,CACJ,CADWxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CACX,GAAW6E,CAAAS,OAAX,EACEzF,CAAA,CAAQgF,CAAAS,OAAR,CAAqB,QAAQ,CAACR,CAAD,CAAS,CACpCA,CAAAnB,OAAA,EADoC,CAAtC,CAJ6B,CAAjC,CANoC,CA5qB0F;AA8rBlIoB,QAASA,EAAO,CAAC1F,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACnC,GAnsBKrC,CAAA,CAmsBgBC,CAnsBhB,CAmsBL,EAnsBiCD,CAAA,CAmsBHmB,CAnsBG,CAmsBjC,CACML,CAAAyF,SAAJ,GACEzF,CAAA4G,QACA,CAD2B,CAAA,CAC3B,CAAA5G,CAAA6G,WAAA,CAA8B,CAAA,CAFhC,CADF,KAKO,IAAGtF,CAAH,CAAc,CACnB,IAAIoD,EAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAAP6E,EAAyC,EAA7C,CAEImC,EAAiC,CAAA,CAAjCA,GAAmBvF,CACnBuF,EAAAA,CAAJ,GAAwBnC,CAAAS,OAAxB,EAAuCT,CAAAS,OAAA,CAAY7D,CAAZ,CAAvC,IACEoD,CAAAW,YAAA,EACA,CAAA,OAAOX,CAAAS,OAAA,CAAY7D,CAAZ,CAFT,CAKA,IAAGuF,CAAH,EAAuB,CAACnC,CAAAW,YAAxB,CACEnG,CAAA4H,YAAA,CAAoBhH,CAApB,CACA,CAAAZ,CAAA6H,WAAA,CAAmBlH,CAAnB,CAXiB,CANc,CAsBrC4F,QAASA,EAAkB,CAACvG,CAAD,CAAUyE,CAAV,CAAyB,CAClD,GAAI5D,CAAAyF,SAAJ,CAA+B,MAAO,CAAA,CAEtC,IA3tBKvG,CAAA,CA2tBgBC,CA3tBhB,CA2tBL,EA3tBiCD,CAAA,CA2tBHmB,CA3tB
 G,CA2tBjC,CACE,MAAOL,EAAAyF,SAAP,EAAoCzF,CAAA4G,QAGtC,GAAG,CAID,GAA4B,CAA5B,GAAGhD,CAAAvE,OAAH,CAA+B,KAE/B,KAAI4H,EAruBD/H,CAAA,CAquB4B0E,CAruB5B,CAquBCqD,EAruB2B/H,CAAA,CAquBemB,CAruBf,CAquB/B,CACI6F,EAAQe,CAAA,CAASjH,CAAT,CAA4B4D,CAAAe,KAAA,CAAmB7E,CAAnB,CADxC,CAEIoH,EAAShB,CAATgB,GAAmB,CAAC,CAAChB,CAAAT,SAArByB,EAAuChB,CAAAU,QAAvCM,EAA4E,CAA5EA,CAAwDhB,CAAAZ,YAAxD4B,CACJ,IAAGD,CAAH,EAAaC,CAAb,CACE,MAAOA,EAGT,IAAGD,CAAH,CAAW,KAbV,CAAH,MAeMrD,CAfN,CAesBA,CAAAqB,OAAA,EAftB,CAiBA,OAAO,CAAA,CAxB2C,CAltBpD,IAAIoB,EAAyB,CAC7BhG,EAAAsE,KAAA,CAAkB7E,CAAlB,CAAoCE,CAApC,CAQAO,EAAA4G,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC5G,CAAA4G,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjCnH,CAAA4G,QAAA;AAA2B,CAAA,CADM,CAAnC,CADiC,CAAnC,CAMA,KAAIQ,EAAkBnI,CAAAmI,gBAAA,EAAtB,CACInE,EAAyBmE,CACD,CAClB,QAAQ,CAAC7F,CAAD,CAAY,CACpB,MAAO6F,EAAAC,KAAA,CAAqB9F,CAArB,CADa,CADF,CAAlB,QAAQ,EAAG,CAAE,MAAO,CAAA,CAAT,CAoMrB,OAAO,OA8BG+F,QAAQ,CAACnI,CAAD,CAAUyE,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CACnE5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVyE,EAA
 A,CAA+BA,CAA/B,EAnQcpF,CAAAW,QAAA,CAmQiByE,CAnQjB,CAoQdC,EAAA,CAA8BA,CAA9B,EApQcrF,CAAAW,QAAA,CAoQgB0E,CApQhB,CAsQd,KAAA0D,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpI,CAApB,CACAe,EAAAoH,MAAA,CAAgBnI,CAAhB,CAAyByE,CAAzB,CAAwCC,CAAxC,CACAtD,EAAA4G,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjChI,CAAA,CAAUM,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CACVwE,EAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsCxE,CAAtC,CAA+CyE,CAA/C,CAA8DC,CAA9D,CAA4EnE,CAA5E,CAAkFqE,CAAlF,CAFiC,CAAnC,CAPmE,CA9BhE,OAsEGyD,QAAQ,CAACrI,CAAD,CAAU4E,CAAV,CAAwB,CACtC5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVoH,EAAA,CAAsBpH,CAAtB,CACA,KAAAoI,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpI,CAApB,CACAoB,EAAA4G,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjCxD,CAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsClE,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CAAtC,CAAyE,IAAzE,CAA+E,IAA/E,CAAqF,QAAQ,EAAG,CAC9Fe,CAAAsH,MAAA,CAAgBrI,CAAhB,CAD8F,CAAhG,CAEG4E,CAFH,CADiC,CAAnC,CAJsC,CAtEnC,MA+GE0D,QAAQ,CAACtI,CAAD,CAAUyE,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CAClE5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVyE,EAAA,CAA+BA,CAA/B,EApVcpF,CAAAW,QAAA,CAoViByE,CApVjB,CAqVdC,EAAA,CAA8BA,CAA9
 B,EArVcrF,CAAAW,QAAA,CAqVgB0E,CArVhB,CAuVd0C,EAAA,CAAsBpH,CAAtB,CACA;IAAAoI,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBpI,CAApB,CACAe,EAAAuH,KAAA,CAAetI,CAAf,CAAwByE,CAAxB,CAAuCC,CAAvC,CACAtD,EAAA4G,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjChI,CAAA,CAAUM,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CACVwE,EAAA,CAAiB,MAAjB,CAAyB,SAAzB,CAAoCxE,CAApC,CAA6CyE,CAA7C,CAA4DC,CAA5D,CAA0EnE,CAA1E,CAAgFqE,CAAhF,CAFiC,CAAnC,CARkE,CA/G/D,UA0JMqC,QAAQ,CAACjH,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBwC,CAArB,CAAmC,CACpD5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVA,EAAA,CAAUM,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CACVwE,EAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6BpC,CAA7B,CAAwCpC,CAAxC,CAAiD,IAAjD,CAAuD,IAAvD,CAA6D,QAAQ,EAAG,CACtEe,CAAAkG,SAAA,CAAmBjH,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CADsE,CAAxE,CAEGwC,CAFH,CAHoD,CA1JjD,aA+LSgD,QAAQ,CAAC5H,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBwC,CAArB,CAAmC,CACvD5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVA,EAAA,CAAUM,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CACVwE,EAAA,CAAiB,aAAjB,CAAgCpC,CAAhC,CAA2CpC,CAA3C,CAAoD,IAApD,CAA0D,IAA1D,CAAgE,QAAQ,EAAG,CACzEe,CAAA6G,YAAA,CAAsB5H,CAAtB,CAA+BoC,CAA/B,CADyE,CAA3E,CAEGwC,CAFH,CAHuD,CA/LpD,UAqNM2
 D,QAAQ,CAACvI,CAAD,CAAUwI,CAAV,CAAeC,CAAf,CAAuB7D,CAAvB,CAAqC,CACtD5E,CAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACVA,EAAA,CAAUM,CAAA,CAAyBN,CAAzB,CACVwE,EAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6B,CAACgE,CAAD,CAAMC,CAAN,CAA7B,CAA4CzI,CAA5C,CAAqD,IAArD,CAA2D,IAA3D,CAAiE,QAAQ,EAAG,CAC1Ee,CAAAwH,SAAA,CAAmBvI,CAAnB,CAA4BwI,CAA5B,CAAiCC,CAAjC,CAD0E,CAA5E,CAEG7D,CAFH,CAHsD,CArNnD,SA0OKwD,QAAQ,CAACM,CAAD,CAAQ1I,CAAR,CAAiB,CACjC,OAAO2I,SAAAzI,OAAP,EACE,KAAK,CAAL,CACE,GAAGwI,CAAH,CACEhD,CAAA,CAAQ1F,CAAR,CADF,KAEO,CACL,IAAIwF;AAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAAP6E,EAAyC,EAC7CA,EAAAc,SAAA,CAAgB,CAAA,CAChBtG,EAAAwF,KAAA,CAAa7E,CAAb,CAA+B6E,CAA/B,CAHK,CAKT,KAEA,MAAK,CAAL,CACE3E,CAAAyF,SAAA,CAA4B,CAACoC,CAC/B,MAEA,SACEA,CAAA,CAAQ,CAAC7H,CAAAyF,SAhBb,CAmBA,MAAO,CAAC,CAACoC,CApBwB,CA1O9B,CAvN2H,CADrG,CAA/B,CAivBA5I,EAAA8I,SAAA,CAA0B,EAA1B,CAA8B,CAAC,SAAD,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,iBAApC,CACP,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAY5H,CAAZ,CAAwB6H,CAAxB,CAAoCC,CAApC,CAAqD,CA6ClFC,QAASA,EAAW,CAAChJ,CAAD,CAAUiJ,CAAV,CAAoB,CACnCC,CAAH,EACEA,CAAA,E
 AEFC,EAAArH,KAAA,CAA0BmH,CAA1B,CACAC,EAAA,CAAwBH,CAAA,CAAgB,QAAQ,EAAG,CACjDvI,CAAA,CAAQ2I,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACxJ,CAAD,CAAK,CACzCA,CAAA,EADyC,CAA3C,CAIAwJ,EAAA,CAAuB,EACvBD,EAAA,CAAwB,IACxBE,EAAA,CAAc,EAPmC,CAA3B,CALc,CAmBxCC,QAASA,EAAqB,CAACrJ,CAAD,CAAUsJ,CAAV,CAAqB,CACjD,IAAI9F,EAAOzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACXA,EAAA,CAAUX,CAAAW,QAAA,CAAgBwD,CAAhB,CAIV+F,EAAAzH,KAAA,CAA2B9B,CAA3B,CAIIwJ,EAAAA,CAAkBC,IAAAC,IAAA,EAAlBF,CAA+BF,CAChCE,EAAH,EAAsBG,EAAtB,GAIAb,CAAAxE,OAAA,CAAgBsF,EAAhB,CAGA,CADAD,EACA,CADmBH,CACnB,CAAAI,EAAA,CAAed,CAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CACjCe,CAAA,CAAmBN,CAAnB,CACAA,EAAA,CAAwB,EAFS,CAApB,CAGZD,CAHY,CAGD,CAAA,CAHC,CAPf,CAXiD,CAwBnDO,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAW,CACpCtJ,CAAA,CAAQsJ,CAAR,CAAkB,QAAQ,CAAC9J,CAAD,CAAU,CAElC,CADI+J,CACJ,CADkB/J,CAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CAClB,GACG,CAAAD,CAAAE,iBAAA,EAAgC1J,CAAhC,GAH+B,CAApC,CADoC,CAStC2J,QAASA,EAA0B,CAAClK,CAAD,CAAUmK,CAAV,CAAoB,CACrD,IAAI3E;AAAO2E,CAAA,CAAWf,CAAA,CAAYe,CAAZ,CAAX,CAAmC,IAC9C,IAAG,CAAC3E,CAAJ,CAAU,CACR,IAAI4E,EAAqB,CAAzB
 ,CACIC,EAAkB,CADtB,CAEIC,EAAoB,CAFxB,CAGIC,EAAiB,CAHrB,CAIIC,CAJJ,CAKIC,CALJ,CAMIC,CANJ,CAOIC,CAGJnK,EAAA,CAAQR,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAU,CACjC,GAAIA,CAAAI,SAAJ,EAAwBC,EAAxB,CAAsC,CAChCuK,CAAAA,CAAgB/B,CAAAgC,iBAAA,CAAyB7K,CAAzB,CAAhB4K,EAAqD,EAEzDF,EAAA,CAA0BE,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCC,CAAhC,CAE1BX,EAAA,CAAqBY,IAAAC,IAAA,CAASC,CAAA,CAAaR,CAAb,CAAT,CAAgDN,CAAhD,CAErBO,EAAA,CAA0BC,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCK,CAAhC,CAE1BX,EAAA,CAAuBI,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCM,CAAhC,CAEvBf,EAAA,CAAmBW,IAAAC,IAAA,CAASC,CAAA,CAAaV,CAAb,CAAT,CAA6CH,CAA7C,CAEnBI,EAAA,CAAsBG,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BD,CAA/B,CAEtBb,EAAA,CAAmBS,IAAAC,IAAA,CAASC,CAAA,CAAaT,CAAb,CAAT,CAA4CF,CAA5C,CAEnB,KAAIe,EAAaJ,CAAA,CAAaN,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BN,CAA/B,CAAb,CAEF,EAAf,CAAGO,CAAH,GACEA,CADF,EACeC,QAAA,CAASX,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BG,CAA/B,CAAT,CAAwE,EAAxE,CADf,EAC8F,CAD9F,CAIAlB,EAAA,CAAoBU,IAAAC,IAAA,CAASK,CAAT,CAAoBhB,CAApB,CAvBgB,CADL,CAAnC,CA2BA9E,EAAA,CAAO,OACG,CADH,yBAEoBmF,CAFpB,yBAGoBD,CAHpB,sBAIiBF,CAJjB,iBAKYH,CALZ,oBAMeD,CANf,qBA
 OgBK,CAPhB,gBAQWF,CARX,mBAScD,CATd,CAWJH,EAAH,GACEf,CAAA,CAAYe,CAAZ,CADF,CAC0B3E,CAD1B,CAjDQ,CAqDV,MAAOA,EAvD8C,CA0DvD0F,QAASA,EAAY,CAACO,CAAD,CAAM,CACzB,IAAIC,EAAW,CACXC,EAAAA;AAAStM,CAAAuM,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAA,CACXA,CAAA9J,MAAA,CAAU,SAAV,CADW,CAEX,EACFnB,EAAA,CAAQmL,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACjD,CAAD,CAAQ,CAC9BgD,CAAA,CAAWV,IAAAC,IAAA,CAASY,UAAA,CAAWnD,CAAX,CAAT,EAA8B,CAA9B,CAAiCgD,CAAjC,CADmB,CAAhC,CAGA,OAAOA,EARkB,CAW3BI,QAASA,EAAW,CAAC9L,CAAD,CAAU,CAC5B,IAAIyE,EAAgBzE,CAAA8F,OAAA,EAApB,CACIiG,EAAWtH,CAAAe,KAAA,CAAmBwG,CAAnB,CACXD,EAAJ,GACEtH,CAAAe,KAAA,CAAmBwG,CAAnB,CAA0C,EAAEC,EAA5C,CACA,CAAAF,CAAA,CAAWE,EAFb,CAIA,OAAOF,EAAP,CAAkB,GAAlB,CAAwBhM,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAAkM,aAAA,CAAyC,OAAzC,CAPI,CAU9BC,QAASA,EAAY,CAAChK,CAAD,CAAiBnC,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCgK,CAArC,CAA2D,CAC9E,IAAIjC,EAAW2B,CAAA,CAAY9L,CAAZ,CAAf,CACIqM,EAAgBlC,CAAhBkC,CAA2B,GAA3BA,CAAiCjK,CADrC,CAEIkK,EAAYlD,CAAA,CAAYiD,CAAZ,CAAA,CAA6B,EAAEjD,CAAA,CAAYiD,CAAZ,CAAAE,MAA/B,CAAkE,CAFlF,CAIIC,EAAU,EACd,IAAe,CAAf,CAAGF,CAAH
 ,CAAkB,CAChB,IAAIG,EAAmBrK,CAAnBqK,CAA+B,UAAnC,CACIC,EAAkBvC,CAAlBuC,CAA6B,GAA7BA,CAAmCD,CAGvC,EAFIE,CAEJ,CAFmB,CAACvD,CAAA,CAAYsD,CAAZ,CAEpB,GAAgB1M,CAAAiH,SAAA,CAAiBwF,CAAjB,CAEhBD,EAAA,CAAUtC,CAAA,CAA2BlK,CAA3B,CAAoC0M,CAApC,CAEVC,EAAA,EAAgB3M,CAAA4H,YAAA,CAAoB6E,CAApB,CATA,CAclBL,CAAA,CAAuBA,CAAvB,EACuB,QAAQ,CAACzM,CAAD,CAAK,CAAE,MAAOA,EAAA,EAAT,CAEpCK,EAAAiH,SAAA,CAAiB7E,CAAjB,CAEIwK,KAAAA,EAAa5M,CAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CAAb4C,EAAsD,EAAtDA,CAEAC,EAAUT,CAAA,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC5C,MAAOlC,EAAA,CAA2BlK,CAA3B,CAAoCqM,CAApC,CADqC,CAAhC,CAIVjC,EAAAA,CAAqByC,CAAAzC,mBACrBE,EAAAA,CAAoBuC,CAAAvC,kBACxB,IAA0B,CAA1B;AAAGF,CAAH,EAAqD,CAArD,GAA+BE,CAA/B,CAEE,MADAtK,EAAA4H,YAAA,CAAoBxF,CAApB,CACO,CAAA,CAAA,CAGTpC,EAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CAAsC,SAC1B4C,CAAAnF,QAD0B,EACJ,CADI,WAExB6E,CAFwB,SAG1BE,CAH0B,SAI1BK,CAJ0B,kBAKjBtM,CALiB,CAAtC,CAUIuM,EAAAA,CAA4C,CAA5CA,CAAuBF,CAAAnF,QAAvBqF,EAAmE,UAAnEA,EAAiD3K,CAC7B,EAAxB,CAAGiI,CAAH,EACE2C,CAAA,CAAiB/M,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqC0K,CAArC,CASqB,EAAvB,CAAG
 xC,CAAH,GAAqD,CAArD,CAA4BkC,CAAAjC,eAA5B,EAAwF,CAAxF,GAA0DiC,CAAAlC,kBAA1D,IAoBAvK,CAAA,CAnB0BC,CAmB1B,CAAAgN,MAAA,CAAkC3B,CAAlC,CApBA,CAoBoD,SApBpD,CAIA,OAAO,CAAA,CA/DuE,CAsEhF0B,QAASA,EAAgB,CAAC/M,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB6K,CAArB,CAAkC,CAHrC,UAIpB,EAAyB7K,CAAzB,GAJ+C,SAI/C,EAAyBA,CAAzB,EAJyE,UAIzE,EAAyBA,CAAzB,GAAwC6K,CAAxC,CAGEjN,CAAAiH,SAAA,CAAiBiG,CAAjB,CAHF,CACEnN,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAAgN,MAAA,CAAkClC,CAAlC,CAAoDK,CAApD,CADF,CACsE,MAFb,CAY3DgC,QAASA,EAAkB,CAACnN,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CAC9C,IAAIgL,EAAOtC,CAAPsC,CAAyBjC,CAA7B,CACI3H,EAAOzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACRwD,EAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CAAH,EAAiD,CAAjD,CAAuB5J,CAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CAAAlN,OAAvB,GACEsD,CAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CADF,CACqB,EADrB,CAGApN,EAAA4H,YAAA,CAAoBsF,CAApB,CAN8C,CAShDG,QAASA,EAAyB,CAACrN,CAAD,CAAU,CAC1C,IAAIoN,EAAO/B,CACP7H,EAAAA,CAAOzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACRwD,EAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CAAH,EAAiD,CAAjD,CAAuB5J,CAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CAAAlN,OAAvB;CACEsD,CAAAwJ,MAAA,CAAWI,CAAX,CADF,CACqB,EADrB,CAH0C,CAQ5CE,QAASA,EA
 AU,CAACnL,CAAD,CAAiBnC,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCmL,CAArC,CAA8D,CA2E/EC,QAASA,EAAK,CAACrG,CAAD,CAAY,CACxBnH,CAAAyN,IAAA,CAAYC,CAAZ,CAAiCC,CAAjC,CACA3N,EAAA4H,YAAA,CAAoBgG,CAApB,CACAC,EAAA,CAAa7N,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CACIoB,EAAAA,CAAOzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,KAAKC,IAAIA,EAAT,GAAc6N,EAAd,CACEtK,CAAAwJ,MAAAe,eAAA,CAA0BD,CAAA,CAAc7N,EAAd,CAA1B,CANsB,CAU1B0N,QAASA,EAAmB,CAACpL,CAAD,CAAQ,CAClCA,CAAAyL,gBAAA,EACA,KAAIC,EAAK1L,CAAA2L,cAALD,EAA4B1L,CAC5B4L,EAAAA,CAAYF,CAAAG,iBAAZD,EAAmCF,CAAAE,UAAnCA,EAAmD1E,IAAAC,IAAA,EAInD2E,EAAAA,CAAcxC,UAAA,CAAWoC,CAAAI,YAAAC,QAAA,CAAuBC,CAAvB,CAAX,CASfvD,KAAAC,IAAA,CAASkD,CAAT,CAAqBK,CAArB,CAAgC,CAAhC,CAAH,EAAyCC,CAAzC,EAAyDJ,CAAzD,EAAwEK,CAAxE,EACEnB,CAAA,EAjBgC,CApFpC,IAAI/J,EAAOzD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACP+J,EAAAA,CAAc/J,CAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CAClB,IAAqD,EAArD,EAAGxG,CAAA0I,aAAA,CAAkB,OAAlB,CAAAyC,QAAA,CAAmCvM,CAAnC,CAAH,EAA2D2H,CAA3D,CAAA,CAKA,IAAI6D,EAAkB,EACtBpN,EAAA,CAAQ4B,CAAAT,MAAA,CAAgB,GAAhB,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACK,CAAD,CAAQ/B,CAAR,CAAW,CAC/C2N,CA
 AA,GAAwB,CAAJ,CAAA3N,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAlC,EAAwC+B,CAAxC,CAAgD,SADD,CAAjD,CAIA,KAAIwK,EAAUzC,CAAAyC,QAAd,CACIK,EAAU9C,CAAA8C,QADd,CAEIP,EAAYvC,CAAAuC,UAFhB,CAGIoC,EAAc1D,IAAAC,IAAA,CAAS4B,CAAAzC,mBAAT;AAAqCyC,CAAAvC,kBAArC,CAHlB,CAIIsE,EAAW5D,IAAAC,IAAA,CAAS4B,CAAAxC,gBAAT,CAAkCwC,CAAAtC,eAAlC,CAJf,CAKIkE,EAAeG,CAAfH,CAA0BI,EAL9B,CAOIL,EAAY/E,IAAAC,IAAA,EAPhB,CAQIgE,EAAsBoB,CAAtBpB,CAA2C,GAA3CA,CAAiDqB,CARrD,CAUI/B,EAAQ,EAVZ,CAUgBc,EAAgB,EAChC,IAAgC,CAAhC,CAAGjB,CAAAzC,mBAAH,CAAmC,CACjC,IAAI4E,EAAgBnC,CAAAlC,wBACgB,GAApC,EAAGqE,CAAAL,QAAA,CAAsB,KAAtB,CAAH,GACE3B,CAGA,EAHSiC,CAGT,CAHsB,uBAGtB,CAHgDD,CAGhD,CAHgE,GAGhE,CAFAhC,CAEA,EAFSiC,CAET,CAFsB,uBAEtB,CAFgDpC,CAAAnC,wBAEhD,CAFkF,GAElF,CADAoD,CAAAhM,KAAA,CAAmBmN,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CACA,CAAAnB,CAAAhM,KAAA,CAAmBmN,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CAJF,CAFiC,CAUpB,CAAf,CAAG3C,CAAH,GAC+B,CAO7B,CAPGE,CAAAnC,gBAOH,EAPiE,CAOjE,GAPkCmC,CAAApC,mBAOlC,GALE4C,CAEA,EAFSiC,CAET,CAFsB,oBAEtB,CADSC,CAAA,CAFQrC,CAAArC,qBAER,CAAgCgC,CAAAnC,gBAAhC,CAAyDiC,CAAz
 D,CACT,CAD+E,IAC/E,CAAAwB,CAAAhM,KAAA,CAAmBmN,CAAnB,CAAgC,kBAAhC,CAGF;AAA4B,CAA5B,CAAGzC,CAAAjC,eAAH,EAA+D,CAA/D,GAAiCiC,CAAAlC,kBAAjC,GACE0C,CAEA,EAFSiC,CAET,CAFsB,mBAEtB,CADSC,CAAA,CAAoBrC,CAAApC,oBAApB,CAAiD+B,CAAAjC,eAAjD,CAAyE+B,CAAzE,CACT,CAD+F,IAC/F,CAAAwB,CAAAhM,KAAA,CAAmBmN,CAAnB,CAAgC,iBAAhC,CAHF,CARF,CAe0B,EAA1B,CAAGnB,CAAA5N,OAAH,GAIMiP,CACJ,CADe3L,CAAA0I,aAAA,CAAkB,OAAlB,CACf,EAD6C,EAC7C,CAAA1I,CAAA4L,aAAA,CAAkB,OAAlB,CAA2BD,CAA3B,CAAsC,IAAtC,CAA6CnC,CAA7C,CALF,CAQAhN,EAAAqP,GAAA,CAAW3B,CAAX,CAAgCC,CAAhC,CACA3N,EAAAiH,SAAA,CAAiB2G,CAAjB,CACA7D,EAAAE,iBAAA,CAA+BqF,QAAQ,EAAG,CACxC9B,CAAA,EACAD,EAAA,EAFwC,CAOtCjE,EAAAA,EAFoBgD,CAEpBhD,EAFiC0B,IAAAC,IAAA,CAASuB,CAAAjC,eAAT,CAAiCiC,CAAAnC,gBAAjC,CAEjCf,EAF8F,CAE9FA,GADqBsF,CACrBtF,CADgCoF,CAChCpF,EAD+CiG,CAC/CjG,EAAoDuF,EAExD9E,EAAAtC,QAAA,EACA4B,EAAA,CAAsBrJ,CAAtB,CAA+BsJ,CAA/B,CACA,OAAOkE,EAnEP,CACED,CAAA,EAJ6E,CA2GjF2B,QAASA,EAAmB,CAACM,CAAD,CAAaC,CAAb,CAA2BrM,CAA3B,CAAkC,CAC5D,IAAI4J,EAAQ,EACZxM,EAAA,CAAQgP,CAAA7N,MAAA,C
 AAiB,GAAjB,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAAC+N,CAAD,CAAMzP,CAAN,CAAS,CAC9C+M,CAAA,GAAc,CAAJ,CAAA/M,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAxB,GACUmD,CADV,CACkBqM,CADlB,CACiClE,QAAA,CAASmE,CAAT,CAAc,EAAd,CADjC,EACsD,GAFR,CAAhD,CAIA,OAAO1C,EANqD,CAS9D2C,QAASA,EAAa,CAACxN,CAAD;AAAiBnC,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCgK,CAArC,CAA2D,CAC/E,GAAGD,CAAA,CAAahK,CAAb,CAA6BnC,CAA7B,CAAsCoC,CAAtC,CAAiDgK,CAAjD,CAAH,CACE,MAAO,SAAQ,CAACjF,CAAD,CAAY,CACzBA,CAAA,EAAa0G,CAAA,CAAa7N,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CADY,CAFkD,CAQjFwN,QAASA,EAAY,CAACzN,CAAD,CAAiBnC,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCyN,CAArC,CAA6D,CAChF,GAAG7P,CAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CAAH,CACE,MAAOsD,EAAA,CAAWnL,CAAX,CAA2BnC,CAA3B,CAAoCoC,CAApC,CAA+CyN,CAA/C,CAEPhC,EAAA,CAAa7N,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CACAyN,EAAA,EAL8E,CASlFC,QAASA,EAAO,CAAC3N,CAAD,CAAiBnC,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqC2N,CAArC,CAAwD,CAItE,IAAIC,EAAwBL,CAAA,CAAcxN,CAAd,CAA8BnC,CAA9B,CAAuCoC,CAAvC,CAC5B,IAAI4N,CAAJ,CAAA,CAUA,IAAI1L,EAAS0L,CACbhH,EAAA,CAAYhJ,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9BmN,CAAA,CAAmBnN,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CACAiL,EAAA,CAA0BrN,CA
 A1B,CAIAsE,EAAA,CAASsL,CAAA,CAAazN,CAAb,CAA6BnC,CAA7B,CAAsCoC,CAAtC,CAAiD2N,CAAjD,CANqB,CAAhC,CASA,OAAO,SAAQ,CAAC5I,CAAD,CAAY,CACxB,CAAA7C,CAAA,EAAU/D,CAAV,EAAgB4G,CAAhB,CADwB,CApB3B,CACE4I,CAAA,EANoE,CA8BxElC,QAASA,EAAY,CAAC7N,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACxCpC,CAAA4H,YAAA,CAAoBxF,CAApB,CACA,KAAIoD,EAAOxF,CAAAwF,KAAA,CAAawE,CAAb,CACRxE,EAAH,GACKA,CAAAiC,QAGH,EAFEjC,CAAAiC,QAAA,EAEF,CAAIjC,CAAAiC,QAAJ,EAAqC,CAArC,GAAoBjC,CAAAiC,QAApB,EACEzH,CAAA6H,WAAA,CAAmBmC,CAAnB,CALJ,CAHwC,CAqH1CiG,QAASA,EAAa,CAACxO,CAAD,CAAUyO,CAAV,CAAkB,CACtC,IAAI9N,EAAY,EAChBX,EAAA,CAAUpC,CAAAsE,QAAA,CAAgBlC,CAAhB,CAAA,CAA2BA,CAA3B,CAAqCA,CAAAE,MAAA,CAAc,KAAd,CAC/CnB,EAAA,CAAQiB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACO,CAAD,CAAQ/B,CAAR,CAAW,CAC/B+B,CAAH,EAA2B,CAA3B,CAAYA,CAAA9B,OAAZ,GACEkC,CADF,GACoB,CAAJ,CAAAnC,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAD9B,EACoC+B,CADpC,CAC4CkO,CAD5C,CADkC,CAApC,CAKA,OAAO9N,EAR+B,CA3iB0C,IAE9E6M,EAAa,EAFiE,CAE7DnE,CAF6D,CAE5CiE,CAF4C,CAEvB1D,CAFuB,CAEPyD,CAUvE1P,EAAA+Q,gBAAJ;AAA+B7Q,CAA/B,EAA4CF,CAAAgR,sBAA5C,GAA6E9Q
 ,CAA7E,EACE2P,CAEA,CAFa,UAEb,CADAnE,CACA,CADkB,kBAClB,CAAAiE,CAAA,CAAsB,mCAHxB,GAKEjE,CACA,CADkB,YAClB,CAAAiE,CAAA,CAAsB,eANxB,CASI3P,EAAAiR,eAAJ,GAA8B/Q,CAA9B,EAA2CF,CAAAkR,qBAA3C,GAA2EhR,CAA3E,EACE2P,CAEA,CAFa,UAEb,CADA5D,CACA,CADiB,iBACjB,CAAAyD,CAAA,CAAqB,iCAHvB,GAKEzD,CACA,CADiB,WACjB,CAAAyD,CAAA,CAAqB,cANvB,CASA,KAAI/D,EAAe,UAAnB,CACII,EAAe,UADnB,CAEIC,EAAY,OAFhB,CAGII,EAAgC,gBAHpC,CAIIQ,EAAwB,gBAJ5B,CAKIhC,EAA0B,qBAL9B,CAMIkD,EAA8B,8BANlC,CAOIqB,EAAkC,CAPtC,CAQIgB,EAAsB,GAR1B,CASIV,GAAa,GATjB,CAWIzF,EAAc,EAXlB,CAYI6C,GAAgB,CAZpB,CAaI9C,EAAuB,EAb3B,CAcID,CAdJ,CA+BIU,GAAe,IA/BnB,CAgCID,GAAmB,CAhCvB,CAiCIJ,EAAwB,EAoY5B,OAAO,OACGpB,QAAQ,CAACnI,CAAD;AAAUuQ,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOT,EAAA,CAAQ,OAAR,CAAiB9P,CAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsCuQ,CAAtC,CADqC,CADzC,OAKGlI,QAAQ,CAACrI,CAAD,CAAUuQ,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOT,EAAA,CAAQ,OAAR,CAAiB9P,CAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsCuQ,CAAtC,CADqC,CALzC,MASEjI,QAAQ,CAACtI,CAAD,CAAUuQ,CAAV,CAA8B,CAC3C,MAAOT,EAAA,CAAQ,MAAR,CAAgB9P,CAAhB,CAAyB,SAAzB,CAAoCuQ,CAApC,CADoC,CATx
 C,gBAaYC,QAAQ,CAACxQ,CAAD,CAAUwI,CAAV,CAAeC,CAAf,CAAuB8H,CAAvB,CAA2C,CAClE,IAAInO,EAAY6N,CAAA,CAAcxH,CAAd,CAAsB,SAAtB,CAAZrG,CAA+C,GAA/CA,CACY6N,CAAA,CAAczH,CAAd,CAAmB,MAAnB,CADhB,CAEIiI,EAAqBd,CAAA,CAAc,UAAd,CAA0B3P,CAA1B,CAAmCoC,CAAnC,CAA8C,QAAQ,CAACzC,CAAD,CAAK,CAKlF,IAAIqC,EAAQhC,CAAA4D,KAAA,CAAa,OAAb,CACZ5D,EAAA4H,YAAA,CAAoBa,CAApB,CACAzI,EAAAiH,SAAA,CAAiBuB,CAAjB,CACIqE,EAAAA,CAAUlN,CAAA,EACdK,EAAA4D,KAAA,CAAa,OAAb,CAAsB5B,CAAtB,CACA,OAAO6K,EAV2E,CAA3D,CAazB,IAAG4D,CAAH,CAME,MALAzH,EAAA,CAAYhJ,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9BmN,CAAA,CAAmBnN,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CACAiL,EAAA,CAA0BrN,CAA1B,CACAuQ,EAAA,EAH8B,CAAhC,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EAxBkE,CAb/D,gBAwCYG,QAAQ,CAAC1Q,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBmO,CAArB,CAAyC,CAChE,IAAIE,EAAqBd,CAAA,CAAc,UAAd,CAA0B3P,CAA1B,CAAmCiQ,CAAA,CAAc7N,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAnC,CAAqE,QAAQ,CAACzC,CAAD,CAAK,CAMzGK,CAAAiH,SAAA,CAAiB7E,CAAjB,CACIyK,EAAAA,CAAUlN,CAAA,EACdK,EAAA4H,YAAA,CAAoBxF,CAApB,CACA,OAAOyK,EATkG,CAAlF,CAYzB;GAAG4D,CAAH,CAME,MALAzH,EAAA,CAAYhJ,CAAZ,CAAqB,Q
 AAQ,EAAG,CAC9BmN,CAAA,CAAmBnN,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CACAiL,EAAA,CAA0BrN,CAA1B,CACAuQ,EAAA,EAH8B,CAAhC,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EArBgE,CAxC7D,UAgEMhI,QAAQ,CAACvI,CAAD,CAAUwI,CAAV,CAAeC,CAAf,CAAuB8H,CAAvB,CAA2C,CAC5D9H,CAAA,CAASwH,CAAA,CAAcxH,CAAd,CAAsB,SAAtB,CACTD,EAAA,CAAMyH,CAAA,CAAczH,CAAd,CAAmB,MAAnB,CAEN,OAAOoH,EAAA,CAAa,UAAb,CAAyB5P,CAAzB,CADSyI,CACT,CADkB,GAClB,CADwBD,CACxB,CAA6C+H,CAA7C,CAJqD,CAhEzD,UAuEMtJ,QAAQ,CAACjH,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBmO,CAArB,CAAyC,CAC1D,MAAOX,EAAA,CAAa,UAAb,CAAyB5P,CAAzB,CAAkCiQ,CAAA,CAAc7N,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAlC,CAAoEmO,CAApE,CADmD,CAvEvD,mBA2EeI,QAAQ,CAAC3Q,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBmO,CAArB,CAAyC,CACnE,IAAIE,EAAqBd,CAAA,CAAc,aAAd,CAA6B3P,CAA7B,CAAsCiQ,CAAA,CAAc7N,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAAtC,CAA2E,QAAQ,CAACzC,CAAD,CAAK,CAK/G,IAAIqC,EAAQhC,CAAA4D,KAAA,CAAa,OAAb,CACZ5D,EAAA4H,YAAA,CAAoBxF,CAApB,CACIyK,EAAAA,CAAUlN,CAAA,EACdK,EAAA4D,KAAA,CAAa,OAAb,CAAsB5B,CAAtB,CACA,OAAO6K,EATwG,CAAxF,CAYzB,IAAG4D,CAAH,CAME,MALAzH,EAAA,CAAYhJ,CAAZ,CAAqB,QAAQ,EAAG,CAC9BmN,CAAA,CAAmB
 nN,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CACAiL,EAAA,CAA0BrN,CAA1B,CACAuQ,EAAA,EAH8B,CAAhC,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EArBmE,CA3EhE,aAmGS3I,QAAQ,CAAC5H,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBmO,CAArB,CAAyC,CAC7D,MAAOX,EAAA,CAAa,aAAb,CAA4B5P,CAA5B,CAAqCiQ,CAAA,CAAc7N,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAArC,CAA0EmO,CAA1E,CADsD,CAnG1D,CAnc2E,CADtD,CAA9B,CAhxB4E,CAAtE,CArCV,CA5OsC,CAArC,CAAA,CA2lDEnR,MA3lDF;AA2lDUA,MAAAC,QA3lDV;",
+"sources":["angular-animate.js"],
+"names":["window","angular","undefined","module","factory","$$rAF","$document","fn","config","$provide","$animateProvider","extractElementNode","element","i","length","elm","nodeType","ELEMENT_NODE","stripCommentsFromElement","noop","forEach","selectors","$$selectors","NG_ANIMATE_STATE","NG_ANIMATE_CLASS_NAME","rootAnimateState","decorator","$delegate","$injector","$sniffer","$rootElement","$$asyncCallback","$rootScope","lookup","name","matches","flagMap","classes","substr","split","transitions","animations","push","get","klass","selectorFactoryName","animationRunner","animationEvent","className","registerAnimation","animationFactory","event","afterFn","beforeFn","charAt","toUpperCase","after","before","run","fns","cancellations","allCompleteFn","animation","count","index","progress","classNameAdd","classNameRemove","node","isSetClassOperation","isClassBased","isArray","attr","currentClassName","isAnimatableClassName","beforeComplete","beforeCancel","afterComplete","afterCancel","an
 imationLookup","replace","created","cancel","cancelFn","performAnimation","parentElement","afterElement","domOperation","doneCallback","fireDOMCallback","animationPhase","eventName","elementEvents","triggerHandler","fireBeforeCallbackAsync","fireAfterCallbackAsync","fireDoneCallbackAsync","fireDOMOperation","hasBeenRun","closeAnimation","data","runner","cleanup","localAnimationCount","_data","events","parent","ngAnimateState","runningAnimations","active","totalActiveAnimations","totalActive","lastAnimation","last","disabled","animationsDisabled","skipAnimation","animationsToCancel","current","operation","hasClass","one","e","state","activeLeaveAnimation","addClass","globalAnimationCounter","cancelled","cancelChildAnimations","nodes","isFunction","getElementsByClassName","querySelectorAll","running","structural","removeAnimations","removeClass","removeData","isRoot","result","$$postDigest","classNameFilter","test","enter","enabled","leave","move","setClass","add","remove","value","ar
 guments","register","$window","$timeout","$$animateReflow","afterReflow","callback","cancelAnimationReflow","animationReflowQueue","lookupCache","animationCloseHandler","totalTime","animationElementQueue","futureTimestamp","Date","now","closingTimestamp","closingTimer","closeAllAnimations","elements","elementData","NG_ANIMATE_CSS_DATA_KEY","closeAnimationFn","getElementAnimationDetails","cacheKey","transitionDuration","transitionDelay","animationDuration","animationDelay","transitionDelayStyle","animationDelayStyle","transitionDurationStyle","transitionPropertyStyle","elementStyles","getComputedStyle","TRANSITION_PROP","DURATION_KEY","Math","max","parseMaxTime","PROPERTY_KEY","DELAY_KEY","ANIMATION_PROP","aDuration","parseInt","ANIMATION_ITERATION_COUNT_KEY","str","maxValue","values","isString","parseFloat","getCacheKey","parentID","NG_ANIMATE_PARENT_KEY","parentCounter","getAttribute","animateSetup","calculationDecorator","eventCacheKey","itemIndex","total","stagger","staggerClassN
 ame","staggerCacheKey","applyClasses","formerData","timings","isCurrentlyAnimating","blockTransitions","style","isAnimating","NG_ANIMATE_BLOCK_CLASS_NAME","unblockTransitions","prop","unblockKeyframeAnimations","animateRun","activeAnimationComplete","onEnd","off","css3AnimationEvents","onAnimationProgress","activeClassName","animateClose","appliedStyles","removeProperty","stopPropagation","ev","originalEvent","timeStamp","$manualTimeStamp","elapsedTime","toFixed","ELAPSED_TIME_MAX_DECIMAL_PLACES","startTime","maxDelayTime","maxDuration","indexOf","maxDelay","ONE_SECOND","ANIMATIONEND_EVENT","TRANSITIONEND_EVENT","propertyStyle","CSS_PREFIX","prepareStaggerDelay","oldStyle","setAttribute","on","elementData.closeAnimationFn","CLOSING_TIME_BUFFER","delayStyle","staggerDelay","val","animateBefore","animateAfter","afterAnimationComplete","animate","animationComplete","preReflowCancellation","suffixClasses","suffix","ontransitionend","onwebkittransitionend","onanimationend","onwebkitanima
 tionend","animationCompleted","beforeSetClass","cancellationMethod","beforeAddClass","beforeRemoveClass"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.js b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.js
new file mode 100644
index 0000000..22f397a
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.js
@@ -0,0 +1,204 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.2.19
+ * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+/**
+ * @ngdoc module
+ * @name ngCookies
+ * @description
+ *
+ * # ngCookies
+ *
+ * The `ngCookies` module provides a convenient wrapper for reading and writing browser cookies.
+ *
+ *
+ * <div doc-module-components="ngCookies"></div>
+ *
+ * See {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} and
+ * {@link ngCookies.$cookieStore `$cookieStore`} for usage.
+ */
+
+
+angular.module('ngCookies', ['ng']).
+ /**
+  * @ngdoc service
+  * @name $cookies
+  *
+  * @description
+  * Provides read/write access to browser's cookies.
+  *
+  * Only a simple Object is exposed and by adding or removing properties to/from this object, new
+  * cookies are created/deleted at the end of current $eval.
+  * The object's properties can only be strings.
+  *
+  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+  *
+  * @example
+  *
+  * ```js
+  * function ExampleController($cookies) {
+  *  // Retrieving a cookie
+  *  var favoriteCookie = $cookies.myFavorite;
+  *  // Setting a cookie
+  *  $cookies.myFavorite = 'oatmeal';
+  * }
+  * ```
+  */
+  factory('$cookies', ['$rootScope', '$browser', function ($rootScope, $browser) {
+   var cookies = {},
+     lastCookies = {},
+     lastBrowserCookies,
+     runEval = false,
+     copy = angular.copy,
+     isUndefined = angular.isUndefined;
+
+   //creates a poller fn that copies all cookies from the $browser to service & inits the service
+   $browser.addPollFn(function() {
+    var currentCookies = $browser.cookies();
+    if (lastBrowserCookies != currentCookies) { //relies on browser.cookies() impl
+     lastBrowserCookies = currentCookies;
+     copy(currentCookies, lastCookies);
+     copy(currentCookies, cookies);
+     if (runEval) $rootScope.$apply();
+    }
+   })();
+
+   runEval = true;
+
+   //at the end of each eval, push cookies
+   //TODO: this should happen before the "delayed" watches fire, because if some cookies are not
+   //   strings or browser refuses to store some cookies, we update the model in the push fn.
+   $rootScope.$watch(push);
+
+   return cookies;
+
+
+   /**
+    * Pushes all the cookies from the service to the browser and verifies if all cookies were
+    * stored.
+    */
+   function push() {
+    var name,
+      value,
+      browserCookies,
+      updated;
+
+    //delete any cookies deleted in $cookies
+    for (name in lastCookies) {
+     if (isUndefined(cookies[name])) {
+      $browser.cookies(name, undefined);
+     }
+    }
+
+    //update all cookies updated in $cookies
+    for(name in cookies) {
+     value = cookies[name];
+     if (!angular.isString(value)) {
+      value = '' + value;
+      cookies[name] = value;
+     }
+     if (value !== lastCookies[name]) {
+      $browser.cookies(name, value);
+      updated = true;
+     }
+    }
+
+    //verify what was actually stored
+    if (updated){
+     updated = false;
+     browserCookies = $browser.cookies();
+
+     for (name in cookies) {
+      if (cookies[name] !== browserCookies[name]) {
+       //delete or reset all cookies that the browser dropped from $cookies
+       if (isUndefined(browserCookies[name])) {
+        delete cookies[name];
+       } else {
+        cookies[name] = browserCookies[name];
+       }
+       updated = true;
+      }
+     }
+    }
+   }
+  }]).
+
+
+ /**
+  * @ngdoc service
+  * @name $cookieStore
+  * @requires $cookies
+  *
+  * @description
+  * Provides a key-value (string-object) storage, that is backed by session cookies.
+  * Objects put or retrieved from this storage are automatically serialized or
+  * deserialized by angular's toJson/fromJson.
+  *
+  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+  *
+  * @example
+  *
+  * ```js
+  * function ExampleController($cookies) {
+  *  // Put cookie
+  *  $cookieStore.put('myFavorite','oatmeal');
+  *  // Get cookie
+  *  var favoriteCookie = $cookieStore.get('myFavorite');
+  *  // Removing a cookie
+  *  $cookieStore.remove('myFavorite');
+  * }
+  * ```
+  */
+  factory('$cookieStore', ['$cookies', function($cookies) {
+
+   return {
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookieStore#get
+     *
+     * @description
+     * Returns the value of given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id to use for lookup.
+     * @returns {Object} Deserialized cookie value.
+     */
+    get: function(key) {
+     var value = $cookies[key];
+     return value ? angular.fromJson(value) : value;
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookieStore#put
+     *
+     * @description
+     * Sets a value for given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id for the `value`.
+     * @param {Object} value Value to be stored.
+     */
+    put: function(key, value) {
+     $cookies[key] = angular.toJson(value);
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name $cookieStore#remove
+     *
+     * @description
+     * Remove given cookie
+     *
+     * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
+     */
+    remove: function(key) {
+     delete $cookies[key];
+    }
+   };
+
+  }]);
+
+
+})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js
new file mode 100644
index 0000000..db53d64
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js
@@ -0,0 +1,8 @@
+/*
+ AngularJS v1.2.19
+ (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(p,f,n){'use strict';f.module("ngCookies",["ng"]).factory("$cookies",["$rootScope","$browser",function(e,b){var c={},g={},h,k=!1,l=f.copy,m=f.isUndefined;b.addPollFn(function(){var a=b.cookies();h!=a&&(h=a,l(a,g),l(a,c),k&&e.$apply())})();k=!0;e.$watch(function(){var a,d,e;for(a in g)m(c[a])&&b.cookies(a,n);for(a in c)d=c[a],f.isString(d)||(d=""+d,c[a]=d),d!==g[a]&&(b.cookies(a,d),e=!0);if(e)for(a in d=b.cookies(),c)c[a]!==d[a]&&(m(d[a])?delete c[a]:c[a]=d[a])});return c}]).factory("$cookieStore",
+["$cookies",function(e){return{get:function(b){return(b=e[b])?f.fromJson(b):b},put:function(b,c){e[b]=f.toJson(c)},remove:function(b){delete e[b]}}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js.map b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..4e6f87a
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-cookies.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-cookies.min.js",
+"lineCount":7,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAmBtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,QAAA,CAyBW,UAzBX,CAyBuB,CAAC,YAAD,CAAe,UAAf,CAA2B,QAAS,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAuB,CAAA,IACxEC,EAAU,EAD8D,CAExEC,EAAc,EAF0D,CAGxEC,CAHwE,CAIxEC,EAAU,CAAA,CAJ8D,CAKxEC,EAAOV,CAAAU,KALiE,CAMxEC,EAAcX,CAAAW,YAGlBN,EAAAO,UAAA,CAAmB,QAAQ,EAAG,CAC5B,IAAIC,EAAiBR,CAAAC,QAAA,EACjBE,EAAJ,EAA0BK,CAA1B,GACEL,CAGA,CAHqBK,CAGrB,CAFAH,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBN,CAArB,CAEA,CADAG,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBP,CAArB,CACA,CAAIG,CAAJ,EAAaL,CAAAU,OAAA,EAJf,CAF4B,CAA9B,CAAA,EAUAL,EAAA,CAAU,CAAA,CAKVL,EAAAW,OAAA,CASAC,QAAa,EAAG,CAAA,IACVC,CADU,CAEVC,CAFU,CAIVC,CAGJ,KAAKF,CAAL,GAAaV,EAAb,CACMI,CAAA,CAAYL,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAZ,CAAJ,EACEZ,CAAAC,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBhB,CAAvB,CAKJ,KAAIgB,CAAJ,GAAYX,EAAZ,CACEY,CAKA,CALQZ,CAAA,CAAQW,CAAR,CAKR,CAJKjB,CAAAoB,SAAA,CAAiBF,CAAjB,CAIL,GAHEA,CACA,CADQ,EACR,CADaA,CACb,CAAAZ,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAA,CAAgBC,CAElB,EAAIA,CAAJ,GAAcX,CAAA,CAAYU,CAAZ,CAAd,GACEZ,CAAA
 C,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBC,CAAvB,CACA,CAAAC,CAAA,CAAU,CAAA,CAFZ,CAOF,IAAIA,CAAJ,CAIE,IAAKF,CAAL,GAFAI,EAEaf,CAFID,CAAAC,QAAA,EAEJA,CAAAA,CAAb,CACMA,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAJ,GAAsBI,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAtB,GAEMN,CAAA,CAAYU,CAAA,CAAeJ,CAAf,CAAZ,CAAJ,CACE,OAAOX,CAAA,CAAQW,CAAR,CADT,CAGEX,CAAA,CAAQW,CAAR,CAHF,CAGkBI,CAAA,CAAeJ,CAAf,CALpB,CAhCU,CAThB,CAEA,OAAOX,EA1BqE,CAA3D,CAzBvB,CAAAH,QAAA,CAkIW,cAlIX;AAkI2B,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACmB,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,KAWAC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CAEjB,MAAO,CADHN,CACG,CADKI,CAAA,CAASE,CAAT,CACL,EAAQxB,CAAAyB,SAAA,CAAiBP,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFxB,CAXd,KA0BAQ,QAAQ,CAACF,CAAD,CAAMN,CAAN,CAAa,CACxBI,CAAA,CAASE,CAAT,CAAA,CAAgBxB,CAAA2B,OAAA,CAAeT,CAAf,CADQ,CA1BrB,QAuCGU,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAM,CACpB,OAAOF,CAAA,CAASE,CAAT,CADa,CAvCjB,CAF8C,CAAhC,CAlI3B,CAnBsC,CAArC,CAAA,CAsMEzB,MAtMF,CAsMUA,MAAAC,QAtMV;",
+"sources":["angular-cookies.js"],
+"names":["window","angular","undefined","module","factory","$rootScope","$browser","cookies","lastCookies","lastBrowserCookies","runEval","copy","isUndefined","addPollFn","currentCookies","$apply","$watch","push","name","value","updated","isString","browserCookies","$cookies","get","key","fromJson","put","toJson","remove"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-csp.css b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-csp.css
new file mode 100644
index 0000000..3abb3a0
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-csp.css
@@ -0,0 +1,24 @@
+/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
+
+@charset "UTF-8";
+
+[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
+.ng-cloak, .x-ng-cloak,
+.ng-hide {
+ display: none !important;
+}
+
+ng\:form {
+ display: block;
+}
+
+.ng-animate-block-transitions {
+ transition:0s all!important;
+ -webkit-transition:0s all!important;
+}
+
+/* show the element during a show/hide animation when the
+ * animation is ongoing, but the .ng-hide class is active */
+.ng-hide-add-active, .ng-hide-remove {
+ display: block!important;
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.js b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.js
new file mode 100644
index 0000000..e98487d
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.js
@@ -0,0 +1,414 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.2.19
+ * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+
+(function() {'use strict';
+
+/**
+ * @description
+ *
+ * This object provides a utility for producing rich Error messages within
+ * Angular. It can be called as follows:
+ *
+ * var exampleMinErr = minErr('example');
+ * throw exampleMinErr('one', 'This {0} is {1}', foo, bar);
+ *
+ * The above creates an instance of minErr in the example namespace. The
+ * resulting error will have a namespaced error code of example.one. The
+ * resulting error will replace {0} with the value of foo, and {1} with the
+ * value of bar. The object is not restricted in the number of arguments it can
+ * take.
+ *
+ * If fewer arguments are specified than necessary for interpolation, the extra
+ * interpolation markers will be preserved in the final string.
+ *
+ * Since data will be parsed statically during a build step, some restrictions
+ * are applied with respect to how minErr instances are created and called.
+ * Instances should have names of the form namespaceMinErr for a minErr created
+ * using minErr('namespace') . Error codes, namespaces and template strings
+ * should all be static strings, not variables or general expressions.
+ *
+ * @param {string} module The namespace to use for the new minErr instance.
+ * @returns {function(code:string, template:string, ...templateArgs): Error} minErr instance
+ */
+
+function minErr(module) {
+ return function () {
+  var code = arguments[0],
+   prefix = '[' + (module ? module + ':' : '') + code + '] ',
+   template = arguments[1],
+   templateArgs = arguments,
+   stringify = function (obj) {
+    if (typeof obj === 'function') {
+     return obj.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/, '');
+    } else if (typeof obj === 'undefined') {
+     return 'undefined';
+    } else if (typeof obj !== 'string') {
+     return JSON.stringify(obj);
+    }
+    return obj;
+   },
+   message, i;
+
+  message = prefix + template.replace(/\{\d+\}/g, function (match) {
+   var index = +match.slice(1, -1), arg;
+
+   if (index + 2 < templateArgs.length) {
+    arg = templateArgs[index + 2];
+    if (typeof arg === 'function') {
+     return arg.toString().replace(/ ?\{[\s\S]*$/, '');
+    } else if (typeof arg === 'undefined') {
+     return 'undefined';
+    } else if (typeof arg !== 'string') {
+     return toJson(arg);
+    }
+    return arg;
+   }
+   return match;
+  });
+
+  message = message + '\nhttp://errors.angularjs.org/1.2.19/' +
+   (module ? module + '/' : '') + code;
+  for (i = 2; i < arguments.length; i++) {
+   message = message + (i == 2 ? '?' : '&') + 'p' + (i-2) + '=' +
+    encodeURIComponent(stringify(arguments[i]));
+  }
+
+  return new Error(message);
+ };
+}
+
+/**
+ * @ngdoc type
+ * @name angular.Module
+ * @module ng
+ * @description
+ *
+ * Interface for configuring angular {@link angular.module modules}.
+ */
+
+function setupModuleLoader(window) {
+
+ var $injectorMinErr = minErr('$injector');
+ var ngMinErr = minErr('ng');
+
+ function ensure(obj, name, factory) {
+  return obj[name] || (obj[name] = factory());
+ }
+
+ var angular = ensure(window, 'angular', Object);
+
+ // We need to expose `angular.$$minErr` to modules such as `ngResource` that reference it during bootstrap
+ angular.$$minErr = angular.$$minErr || minErr;
+
+ return ensure(angular, 'module', function() {
+  /** @type {Object.<string, angular.Module>} */
+  var modules = {};
+
+  /**
+   * @ngdoc function
+   * @name angular.module
+   * @module ng
+   * @description
+   *
+   * The `angular.module` is a global place for creating, registering and retrieving Angular
+   * modules.
+   * All modules (angular core or 3rd party) that should be available to an application must be
+   * registered using this mechanism.
+   *
+   * When passed two or more arguments, a new module is created. If passed only one argument, an
+   * existing module (the name passed as the first argument to `module`) is retrieved.
+   *
+   *
+   * # Module
+   *
+   * A module is a collection of services, directives, controllers, filters, and configuration information.
+   * `angular.module` is used to configure the {@link auto.$injector $injector}.
+   *
+   * ```js
+   * // Create a new module
+   * var myModule = angular.module('myModule', []);
+   *
+   * // register a new service
+   * myModule.value('appName', 'MyCoolApp');
+   *
+   * // configure existing services inside initialization blocks.
+   * myModule.config(['$locationProvider', function($locationProvider) {
+   *  // Configure existing providers
+   *  $locationProvider.hashPrefix('!');
+   * }]);
+   * ```
+   *
+   * Then you can create an injector and load your modules like this:
+   *
+   * ```js
+   * var injector = angular.injector(['ng', 'myModule'])
+   * ```
+   *
+   * However it's more likely that you'll just use
+   * {@link ng.directive:ngApp ngApp} or
+   * {@link angular.bootstrap} to simplify this process for you.
+   *
+   * @param {!string} name The name of the module to create or retrieve.
+   * @param {!Array.<string>=} requires If specified then new module is being created. If
+   *    unspecified then the module is being retrieved for further configuration.
+   * @param {Function=} configFn Optional configuration function for the module. Same as
+   *    {@link angular.Module#config Module#config()}.
+   * @returns {module} new module with the {@link angular.Module} api.
+   */
+  return function module(name, requires, configFn) {
+   var assertNotHasOwnProperty = function(name, context) {
+    if (name === 'hasOwnProperty') {
+     throw ngMinErr('badname', 'hasOwnProperty is not a valid {0} name', context);
+    }
+   };
+
+   assertNotHasOwnProperty(name, 'module');
+   if (requires && modules.hasOwnProperty(name)) {
+    modules[name] = null;
+   }
+   return ensure(modules, name, function() {
+    if (!requires) {
+     throw $injectorMinErr('nomod', "Module '{0}' is not available! You either misspelled " +
+       "the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you " +
+       "specify the dependencies as the second argument.", name);
+    }
+
+    /** @type {!Array.<Array.<*>>} */
+    var invokeQueue = [];
+
+    /** @type {!Array.<Function>} */
+    var runBlocks = [];
+
+    var config = invokeLater('$injector', 'invoke');
+
+    /** @type {angular.Module} */
+    var moduleInstance = {
+     // Private state
+     _invokeQueue: invokeQueue,
+     _runBlocks: runBlocks,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#requires
+      * @module ng
+      * @returns {Array.<string>} List of module names which must be loaded before this module.
+      * @description
+      * Holds the list of modules which the injector will load before the current module is
+      * loaded.
+      */
+     requires: requires,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#name
+      * @module ng
+      * @returns {string} Name of the module.
+      * @description
+      */
+     name: name,
+
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#provider
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerType Construction function for creating new instance of the
+      *                service.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#provider $provide.provider()}.
+      */
+     provider: invokeLater('$provide', 'provider'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#factory
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerFunction Function for creating new instance of the service.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#factory $provide.factory()}.
+      */
+     factory: invokeLater('$provide', 'factory'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#service
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} constructor A constructor function that will be instantiated.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#service $provide.service()}.
+      */
+     service: invokeLater('$provide', 'service'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#value
+      * @module ng
+      * @param {string} name service name
+      * @param {*} object Service instance object.
+      * @description
+      * See {@link auto.$provide#value $provide.value()}.
+      */
+     value: invokeLater('$provide', 'value'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#constant
+      * @module ng
+      * @param {string} name constant name
+      * @param {*} object Constant value.
+      * @description
+      * Because the constant are fixed, they get applied before other provide methods.
+      * See {@link auto.$provide#constant $provide.constant()}.
+      */
+     constant: invokeLater('$provide', 'constant', 'unshift'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#animation
+      * @module ng
+      * @param {string} name animation name
+      * @param {Function} animationFactory Factory function for creating new instance of an
+      *                  animation.
+      * @description
+      *
+      * **NOTE**: animations take effect only if the **ngAnimate** module is loaded.
+      *
+      *
+      * Defines an animation hook that can be later used with
+      * {@link ngAnimate.$animate $animate} service and directives that use this service.
+      *
+      * ```js
+      * module.animation('.animation-name', function($inject1, $inject2) {
+      *  return {
+      *   eventName : function(element, done) {
+      *    //code to run the animation
+      *    //once complete, then run done()
+      *    return function cancellationFunction(element) {
+      *     //code to cancel the animation
+      *    }
+      *   }
+      *  }
+      * })
+      * ```
+      *
+      * See {@link ngAnimate.$animateProvider#register $animateProvider.register()} and
+      * {@link ngAnimate ngAnimate module} for more information.
+      */
+     animation: invokeLater('$animateProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#filter
+      * @module ng
+      * @param {string} name Filter name.
+      * @param {Function} filterFactory Factory function for creating new instance of filter.
+      * @description
+      * See {@link ng.$filterProvider#register $filterProvider.register()}.
+      */
+     filter: invokeLater('$filterProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#controller
+      * @module ng
+      * @param {string|Object} name Controller name, or an object map of controllers where the
+      *  keys are the names and the values are the constructors.
+      * @param {Function} constructor Controller constructor function.
+      * @description
+      * See {@link ng.$controllerProvider#register $controllerProvider.register()}.
+      */
+     controller: invokeLater('$controllerProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#directive
+      * @module ng
+      * @param {string|Object} name Directive name, or an object map of directives where the
+      *  keys are the names and the values are the factories.
+      * @param {Function} directiveFactory Factory function for creating new instance of
+      * directives.
+      * @description
+      * See {@link ng.$compileProvider#directive $compileProvider.directive()}.
+      */
+     directive: invokeLater('$compileProvider', 'directive'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#config
+      * @module ng
+      * @param {Function} configFn Execute this function on module load. Useful for service
+      *  configuration.
+      * @description
+      * Use this method to register work which needs to be performed on module loading.
+      * For more about how to configure services, see
+      * {@link providers#providers_provider-recipe Provider Recipe}.
+      */
+     config: config,
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#run
+      * @module ng
+      * @param {Function} initializationFn Execute this function after injector creation.
+      *  Useful for application initialization.
+      * @description
+      * Use this method to register work which should be performed when the injector is done
+      * loading all modules.
+      */
+     run: function(block) {
+      runBlocks.push(block);
+      return this;
+     }
+    };
+
+    if (configFn) {
+     config(configFn);
+    }
+
+    return moduleInstance;
+
+    /**
+     * @param {string} provider
+     * @param {string} method
+     * @param {String=} insertMethod
+     * @returns {angular.Module}
+     */
+    function invokeLater(provider, method, insertMethod) {
+     return function() {
+      invokeQueue[insertMethod || 'push']([provider, method, arguments]);
+      return moduleInstance;
+     };
+    }
+   });
+  };
+ });
+
+}
+
+setupModuleLoader(window);
+})(window);
+
+/**
+ * Closure compiler type information
+ *
+ * @typedef { {
+ *  requires: !Array.<string>,
+ *  invokeQueue: !Array.<Array.<*>>,
+ *
+ *  service: function(string, Function):angular.Module,
+ *  factory: function(string, Function):angular.Module,
+ *  value: function(string, *):angular.Module,
+ *
+ *  filter: function(string, Function):angular.Module,
+ *
+ *  init: function(Function):angular.Module
+ * } }
+ */
+angular.Module;
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js
new file mode 100644
index 0000000..75f2c86
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js
@@ -0,0 +1,9 @@
+/*
+ AngularJS v1.2.19
+ (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(){'use strict';function d(a){return function(){var c=arguments[0],b,c="["+(a?a+":":"")+c+"] http://errors.angularjs.org/1.2.19/"+(a?a+"/":"")+c;for(b=1;b<arguments.length;b++)c=c+(1==b?"?":"&")+"p"+(b-1)+"="+encodeURIComponent("function"==typeof arguments[b]?arguments[b].toString().replace(/ \{[\s\S]*$/,""):"undefined"==typeof arguments[b]?"undefined":"string"!=typeof arguments[b]?JSON.stringify(arguments[b]):arguments[b]);return Error(c)}}(function(a){var c=d("$injector"),b=d("ng");a=a.angular||
+(a.angular={});a.$$minErr=a.$$minErr||d;return a.module||(a.module=function(){var a={};return function(e,d,f){if("hasOwnProperty"===e)throw b("badname","module");d&&a.hasOwnProperty(e)&&(a[e]=null);return a[e]||(a[e]=function(){function a(c,d,e){return function(){b[e||"push"]([c,d,arguments]);return g}}if(!d)throw c("nomod",e);var b=[],h=[],k=a("$injector","invoke"),g={_invokeQueue:b,_runBlocks:h,requires:d,name:e,provider:a("$provide","provider"),factory:a("$provide","factory"),service:a("$provide",
+"service"),value:a("$provide","value"),constant:a("$provide","constant","unshift"),animation:a("$animateProvider","register"),filter:a("$filterProvider","register"),controller:a("$controllerProvider","register"),directive:a("$compileProvider","directive"),config:k,run:function(a){h.push(a);return this}};f&&k(f);return g}())}}())})(window)})(window);
+//# sourceMappingURL=angular-loader.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/incubator-brooklyn/blob/12342668/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js.map b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..c61fa8b
--- /dev/null
+++ b/sandbox/mobile-app/src/main/webapp/assets/mobile/libs/angular-1.2.19/angular-loader.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-loader.min.js",
+"lineCount":8,
+"mappings":"A;;;;;aAMC,SAAQ,EAAG,CA8BZA,QAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,MAAAA,SAAAA,EAAAA,CAAAA,IAAAA,EAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,uCAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,EAAAA,EAAAA,CAAAA,KAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,OAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,GAAAA,CAAAA,GAAAA,EAAAA,GAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,EAAAA,GAAAA,CAAAA,kBAAAA,CAAAA,UAAAA,EAAAA,MAAAA,UAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,EAAAA,QAAAA,CAAAA,aAAAA,CAAAA,EAAAA,CAAAA,CAAAA,WAAAA,EAAAA,MAAAA,UAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,WAAAA,CAAAA,QAAAA,EAAAA,MAAAA,UAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,IAAAA,UAAAA,CAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,SAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,OAAAA,MAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAAAA,CAuDAC,SAA0B,CAACC,CAAD,CAAS,CAEjC,IAAIC,EAAkBH,CAAA,CAAO,WAAP,CAAtB,CACII,EAAWJ,CAAA,CAAO,IAAP,CAMXK,EAAAA,CAAiBH,CAHZ,QAGLG;CAAiBH,
 CAHE,QAGnBG,CAH+B,EAG/BA,CAGJA,EAAAC,SAAA,CAAmBD,CAAAC,SAAnB,EAAuCN,CAEvC,OAAcK,EARL,OAQT,GAAcA,CARS,OAQvB,CAAiCE,QAAQ,EAAG,CAE1C,IAAIC,EAAU,EAqDd,OAAOC,SAAe,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAiBC,CAAjB,CAA2B,CAE7C,GAAa,gBAAb,GAKsBF,CALtB,CACE,KAAMN,EAAA,CAAS,SAAT,CAIoBS,QAJpB,CAAN,CAKAF,CAAJ,EAAgBH,CAAAM,eAAA,CAAuBJ,CAAvB,CAAhB,GACEF,CAAA,CAAQE,CAAR,CADF,CACkB,IADlB,CAGA,OAAcF,EA1ET,CA0EkBE,CA1ElB,CA0EL,GAAcF,CA1EK,CA0EIE,CA1EJ,CA0EnB,CAA6BH,QAAQ,EAAG,CAkNtCQ,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBC,CAAnB,CAAiC,CACnD,MAAO,SAAQ,EAAG,CAChBC,CAAA,CAAYD,CAAZ,EAA4B,MAA5B,CAAA,CAAoC,CAACF,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBG,SAAnB,CAApC,CACA,OAAOC,EAFS,CADiC,CAjNrD,GAAI,CAACV,CAAL,CACE,KAAMR,EAAA,CAAgB,OAAhB,CAEiDO,CAFjD,CAAN,CAMF,IAAIS,EAAc,EAAlB,CAGIG,EAAY,EAHhB,CAKIC,EAASR,CAAA,CAAY,WAAZ,CAAyB,QAAzB,CALb,CAQIM,EAAiB,cAELF,CAFK,YAGPG,CAHO,UAcTX,CAdS,MAuBbD,CAvBa,UAoCTK,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CApCS,SA+CVA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,SAAxB,CA/CU,SA0DVA,CAAA,CAAY,UAAZ;AAAwB,SAAxB,CA1DU,OAqEZA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,OA
 AxB,CArEY,UAiFTA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,SAApC,CAjFS,WAmHRA,CAAA,CAAY,kBAAZ,CAAgC,UAAhC,CAnHQ,QA8HXA,CAAA,CAAY,iBAAZ,CAA+B,UAA/B,CA9HW,YA0IPA,CAAA,CAAY,qBAAZ,CAAmC,UAAnC,CA1IO,WAuJRA,CAAA,CAAY,kBAAZ,CAAgC,WAAhC,CAvJQ,QAoKXQ,CApKW,KAgLdC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACnBH,CAAAI,KAAA,CAAeD,CAAf,CACA,OAAO,KAFY,CAhLF,CAsLjBb,EAAJ,EACEW,CAAA,CAAOX,CAAP,CAGF,OAAQS,EA1M8B,CA1ET,EA0E/B,CAX+C,CAvDP,CART,EAQnC,CAdiC,CAAnCpB,CA8SA,CAAkBC,MAAlB,CAnYY,CAAX,CAAA,CAoYEA,MApYF;",
+"sources":["angular-loader.js"],
+"names":["minErr","setupModuleLoader","window","$injectorMinErr","ngMinErr","angular","$$minErr","factory","modules","module","name","requires","configFn","context","hasOwnProperty","invokeLater","provider","method","insertMethod","invokeQueue","arguments","moduleInstance","runBlocks","config","run","block","push"]
+}


Mime
View raw message